Lediga jobb som Forskarassistent i Umeå

Se lediga jobb som Forskarassistent i Umeå. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Umeå som finns hos arbetsgivaren.

Postdoktor

Ansök    Jan 14    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Forskningsmiljö

Umeå universitet är platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Postdoktorstjänsten är i Prof. Evanders forskargrupp, vilken är en interdisciplinär grupp med biomedicinska forskare, läkare och epidemiologer. Forskargruppens fokus är att med translationell forskning studera zoonotiska virusinfektioner avseende patogenes, smittvägar, reservoarer, vektorer och antiviralutveckling.

Arbetsuppgifter

Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet, letar efter en postdoktor för en 2-årig tjänst, med möjlighet till förlängning upp till tre år. Forskaren kommer vara aktiv i ett forskningsprojekt som ämnar studera infektionssjukdomar i Rwanda i ett folkhälsoperspektiv och karakterisera förekomsten relaterat till bl.a. laboratoriekvalitet, tillgänglig diagnostik, zoonotiska virus och faktorer som kan förklara prevalensen.

Du kommer att vara ansvarig för att genomföra forskning som en del av Evanders forskargrupp och i nära samarbete med forskare, kliniker och fältarbetare i Rwanda.

Du kommer att:

- Planera för kvantitativa och kvalitativa studier i befolkningen och på laboratorier i Rwanda.

- Identifiera faktorer som förklarar prevalensen av vissa infektionssjukdomar.

- Bestämma prevalensen av vissa virusinfektioner i befolkningen i Rwanda.

- Delta i och bidra till vetenskapliga gruppmöten som involverar grupperna och deras medarbetare.

- Bidra till publicering av forskningsresultat.

- Delta i utbildning och handledning av forskare och forskarstuderande.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom folkhälsa eller motsvarande. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Ett krav för anställningen är expertis i epidemiologiska metoder, både kvantitativa och kvalitativa; expertis i laboratoriers roll i hälsosystemen; erfarenhet av planering och utförande av provinsamling från patienter för diagnostik och analys av infektionssjukdomar. Du ska även ha erfarenhet av planering och utförande av provinsamling från patienter för diagnostik och analys av infektionssjukdomar. Det vetenskapliga arbetet kräver god kunskap om forskningsområdet och förmåga att arbeta både självständigt och i grupp under ledning av gruppledaren.

Du som söker måste vara flytande i talad och skriftlig engelska och ha hög motivation för forskningsarbete. Eftersom projektet inbegriper samarbeten måste du kunna arbeta produktivt även i en grupp. Utmärkt kommunikationsförmåga krävs för att effektivt samverka med kollegor, inklusive kollegor från kompletterande forskningsområden. Du som söker måste också ha förmåga att självständigt planera experiment, utveckla metoder, genomföra analyser, och sammanfatta resultat. Det förväntas att postdoktorskandidaten kan utföra forskningsexperiment självständigt.

Det förväntas att du ska ha dokumenterade gode egenskaper i att arbete i en interdisciplinär miljö mellan folkhälsa, medicin och biologi, och kunna samarbeta med andra forskningsgrupper. Postdoktorskandidaten kommer jobba nära tillsammans med forskare, kliniker och fältarbetare i Rwanda.

Meriterande

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Kunskap om hälsosystem i Rwanda är meriterande, samt erfarenhet av vetenskapliga presentationer på internationella konferenser.

Mer om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år (minst två, maximalt tre år) enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 februari 2022.

Tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan

- Personligt brev som illustrerar kvalifikationer och motivation sammanfattad på en A4 sida
- CV inklusive publikationslista
- Bestyrkt kopia av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensintyg
- Kopior av de två mest relevanta publikationerna
- Rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till minimum två referenser
- Annan relevant information om din kompetens
Ansökan görs elektroniskt via Varbi, sista ansökningsdag är 30/1-22.

För ytterligare information, kontakta Magnus Evander ([email protected])

 

Välkommen med din ansökan!

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i Molekylär Medicin

Ansök    Dec 23    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin

Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin söker en postdoktor till ett forskningsprojekt om lipidmekanismer som ligger till grund för utvecklandet av typ 2 diabetes.

Anställningen avser heltid i två år. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Forskningsprojektet syftar till att identifiera molekylära mekanismer som ligger till grund för insjuknande såväl återgång av typ 2 diabetes. Under lång tid har typ 2 diabetes betraktats som en kronisk sjukdom men färska studier visar att ett tillfrisknande är möjligt och förenat med förmågan att minska fett (lipider) i våra organ, där skelettmuskulaturen och pankreas spelar en nyckelroll. Trots stora ansträngningar saknas viktig mekanistisk information som kan leda till förbättrad behandling och prevention. Detta projektet fokuserar på att utöka förståelsen kring specifika lipidmekanismer som ligger till grund för en ansamling av bioaktiva lipidsubtyper och dess inverkan på insulinsekretion och insulinkänslighet i skelettmuskulatur och pankreas. Projektet involverar storskalig analys av metaboliter och lipider (metabolomik och lipidomik) i kombination med biokemiska mätningar av proteiner och genuttryck samt funktionella mätningar av insulinkänslighet och insulinsekretion i humant material, djurmodeller och cellkulturer.

Inom projektet kommer du att genomföra experimentellt forskningsarbete som du planerar och utvärderar i samverkan med projektets övriga forskare. Du kommer även att vara huvudansvarig för författande av vetenskapliga publikationer och presentationer av erhållet forskningsdata på vetenskapliga seminarier/konferenser.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom kemi, biokemi, molekylärbiologi eller motsvarande. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Ett krav för anställningen är erfarenhet av masspektrometri-baserad analys av små molekyler, sk. metabolomik eller lipidomik. Du ska även ha erfarenhet av laborativa moment inom kemi/biologi forskning. Det vetenskapliga arbetet kräver god kunskap om forskningsområdet och förmåga att arbeta både självständigt och i grupp under ledning av gruppledaren.

Du som söker måste vara flytande i talad och skriftlig engelska och ha hög motivation för forskningsarbete. Eftersom projektet inbegriper samarbeten måste du kunna arbeta produktivt även i en grupp. Utmärkt kommunikationsförmåga krävs för att effektivt samverka med kollegor, inklusive kollegor från kompletterande forskningsområden.

Meriterande

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Allmän kunskap om proteinkemi och molekylärbiologiska metoder är meriterande.

Mer om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år (minst två maximalt tre år) enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 februari 2022.

Ansökan

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

- Ett personligt brev som förklarar varför du är intresserad av anställningen, hur du kan bidra till projektet och i vilken riktning du kan tänka dig att utveckla projektet (inte mer än två A4-sidor).
- CV med din akademiska utbildning och tidigare anställningar.
- Din publikationslista.
- Kopia av doktorsexamenbevis och andra relevanta examensbevis.
- Namn och kontaktinformation med e-postadresser till två eller tre akademiska referenspersoner.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent

Ansök    Jan 12    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Beskrivning
Som projektassistent kommer du att arbeta i ett projekt som avser undersöka hur ett e-hälsoverktyg, ”Min KOL”, kan stödja implementering av evidensbaserade hälsofrämjande insatser för personer med KOL.

Min KOL har utvecklats genom användarmedverkan och kommer att finnas tillgänglig som e-tjänst på 1177 Stöd och Behandling. Min KOL kommer att utvärderas i en pilot- och genomförbarhetsstudie samt i en nationell randomiserad kontrollerad studie. Arbetsuppgifter
Som projektassistent kommer du att ingå i ett team av seniora och juniora forskare. Tillsammans med forskargruppen kommer du framför allt att arbeta med administrativa förberedelser och rekrytering till den randomiserade kontrollerade studien.  Detta innebär bl.a. att informera om projektet för personal vid olika hälsocentraler i landet, ha kontakt med studiedeltagare, och förbereda för tester och intervention. Arbetet kan innebära resor till studieorter.Kvalifikationer
Du som söker ska ha avlagt kandidatexamen inom medicinsk vetenskap eller annat för projektet relevant ämne, eller vara legitimerad arbetsterapeut. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska,  B-körkort är även ett krav. 

Vi letar efter en medarbetare med förmåga att arbeta självständigt såväl som i en del av ett team.  Det är meriterande att ha erfarenheter av arbete relaterat till projektets inriktning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

 

Villkor
Tjänsten är på 50% under ett års tid. 

Ansökan skall innehålla:

- Curriculum Vitae
- En kort beskrivning av varför du är intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till det aktuella projektet (max 1 A4-sida)
- Kopior av relevanta examensbevis
- Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du kan nå via applikationsknappen nedan. När ansökan tas emot kommer du att få ett bekräftelsemail.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsassistent till enheten för Ekonomisk Historia

Ansök    Dec 17    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Enheten för ekonomisk historia söker nu en postdoktor.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med start våren 2022 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Arbetet utgörs av datainsamling, bearbetning av arkivmaterial samt vetenskaplig publicering kopplat till projektet ”Ett gemensamt åtagande? Staten, K-företagen och det svenska ekonomiska försvaret 1962- 2002 ”.

Vissa av arkiven ligger i Stockholm och närliggande platser, vilket gör att resor i tjänsten förekommer.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 70% i ett år med start i början av 2022 vid enheten för ekonomisk historia, Umeå Universitet. Placeringsort är Umeå och vi söker en förste forskningsassist som kommer vara en del av vår dagliga verksamhet vid enheten.

Kvalifikationer
Doktorsexamen i ekonomisk historia samt omfattande erfarenhet av att arbeta med arkivmaterial och diarier. Självständiga publikationer på svenska och engelska i en större omfattning inom området government-market relations i ekonomisk historiskt perspektiv.

Anställningen kräver både samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete

Ansökan
Ansökan ska ske via rekryteringsystemet Varbi.

Enheten för ekonomisk historia
Enheten för ekonomisk historia är forskningsintensiv och sysselsätter ca 15 personer: lektorer, teknisk/ administrativ personal och doktorander. Forskningen inom ämnet publiceras regelbundet i svenska och utländska tidskrifter och utnyttjar både kvantitativa och kvalitativa metoder som viktiga verktyg. Ekonomisk historia har väl utvecklade forskningssamarbeten på lokal, nationell och internationell nivå inom följande områden: näringslivshistoria, miljö- och energihistoria, finanshistoria, ekonomisk tillväxt och omvandling, politisk ekonomi samt agrarhistoria. Mer information finns på hemsidan: https://www. umu.se/enheten-for-ekonomisk-historia/forskning

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor till enheten för ekonomisk historia

Ansök    Dec 21    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Enheten för ekonomisk historia söker nu en postdoktor.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med start våren 2022 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att arbeta fokuserat med forskning och publicering. Du kommer att ingå i institutionens forskningsarbete där du arbetar nära forskare vid enheten. Även samverkan med omgivande samhälle, deltagande i institutionens allmänna utvecklingsarbete och mötesverksamhet liksom viss undervisning ingår i anställningen.

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta arbete inom ett eget forskningsprojekt.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år från våren 2022 vid enheten för ekonomisk historia, Umeå Universitet. Placeringsort är Umeå och vi söker en postdoktor som kommer vara en del av vår dagliga verksamhet vid enheten.

En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och vidareutveckla sina vetenskapliga färdigheter. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna dock till högst 20 procent av arbetstiden.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i ekonomisk historia, eller motsvarande. I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

En förutsättning för tjänsten är en god förmåga att bedriva självständig forskning inom ekonomisk historia. Forskningsprojektet som genomförs inom tjänsten ska ha en inriktning som ligger i linje med enhetens pågående forskningsområden.

Förmåga att bedriva självständig forskning demonstreras och dokumenteras genom avhandlingens och andra publikationers vetenskapliga kvalitet.Vi lägger också stor vikt vid sökandens egna forskningsplan. Även förmåga att delta i nationella och/eller internnationella forskningssamarbeten är viktiga kompetenser. Internationell erfarenhet beaktas därför. Trots att vetenskaplig skicklighet är viktigast, kommer även förmåga att undervisa i ekonomisk historia att beaktas. Ett krav är att sökanden kan uttrycka sig väl på engelska, i både tal och skrift. Stor vikt läggs även vid personlig lämplighet.

En allmän bedömningsgrund vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande i enhetens planering och utveckling.

Ansökan
Ansökan ske via rekryteringssystemet Varbi och din ansökan ska innehålla:
•En forskningsplan som beskriver det egna projekts syfte, relevans och genomförbarhet (ca 4 sidor).
•En kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen inom ekonomisk historia och hur din expertis passar utlysningen.
• Curriculum Vitae (CV)
• Komplett publikationslista där det tydligt framgår vilka artiklar som ingår i eller direkt bygger på kapitel eller artiklar i avhandlingen.
• Kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis och studieutdrag.
• En kopia av din doktorsavhandling, samt kopior av högst fem relevanta vetenskapliga publikationer som inte ingår eller direkt bygger på kapitel eller artiklar i avhandlingen.

Enheten för ekonomisk historia
Enheten för ekonomisk historia är forskningsintensiv och sysselsätter ca 15 personer: lektorer, teknisk/ administrativ personal och doktorander. Forskningen inom ämnet publiceras regelbundet i svenska och utländska tidskrifter och utnyttjar både kvantitativa och kvalitativa metoder som viktiga verktyg. Ekonomisk historia har väl utvecklade forskningssamarbeten på lokal, nationell och internationell nivå inom följande områden: näringslivshistoria, miljö- och energihistoria, finanshistoria, ekonomisk tillväxt och omvandling, politisk ekonomi samt agrarhistoria. Mer information finns på hemsidan: https://www. umu.se/enheten-for-ekonomisk-historia/forskning

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor till projekt om våld mot samiska kvinnor

Ansök    Dec 15    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill bidra till samhällsviktig kunskapsproduktion kopplad till våld mot samiska kvinnor och samhällets stödsystem för dessa.

Arbetet innebär att självständigt och i nära samarbete med den övriga forskargruppen inom samisk hälsoforskning bedriva kvalitativ och kvantitativ forskning innefattande planering och förberedelser; genomförande av kvalitativ datainsamling, analys samt rapportering och kommunicering av resultat inom ramen för ett forskningsprojekt.

Forskningsprojektet är ett så kallat ”mixed-methods” projekt, och använder sig av både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. Det kvantitativa delprojektet syftar till att analysera data från den samiska folkhälsoundersökningen ”Samisk Hälsa på Lika Villkor” som forskargruppen genomförde 2021. Analyserna ska belysa förekomst av våld mot samiska kvinnor, riskfaktorer för att utsättas för våld som samisk kvinna samt hälsoutfall associerade med att som samisk kvinna utsättas för våld. Det kvalitativa delprojektet består i att med kvalitativ metod studera hur insatser och verksamheter inom offentlig sektor samt civilsamhället bidrar till att stödja samiska kvinnor som utsätts för våld.

Förutom forskning kan en del undervisning på grund- och avancerad nivå tillkomma.

Behörighet och förkunskapskrav
Kvalificerad att söka är den sökande som senast vid den tidpunkt anställningsbeslutet fattas har en doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. I första hand kommer den ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningsperiodens slut. Om det finns särskilda skäl kan en kandidat som har avslutat en doktorsexamen tidigare övervägas.

Den sökande ska ha en doktorsexamen inom folkhälsovetenskap, sociologi, kriminologi, socialt arbete, genusvetenskap, samiska studier eller andra för forskningsprojektet relevanta ämnesområden.

Den sökande ska ha antingen kvalitativ eller kvantitativ metodkompetens av relevans för projektets utformning.

- Meriterande avseende kvantitativ metod är erfarenhet av att arbeta med befolkningsstudier och att analysera enkätdata, eller med dessa närliggande områden.
- Meriterande avseende kvalitativ metod är samhälls- och hälsovetenskaplig kvalitativ forskning exempelvis inriktad mot att teoretiskt eller praktiskt belysa områden som könsbaserat våld, hälso- och sjukvårdssystem, urfolkssamhällen eller med dessa närliggande områden.

Den sökande förväntas kunna tillgodogöra sig metodstöd från övrig forskargrupp inom det metodområde hen eventuellt inte behärskar.

Meriterande är erfarenhet av arbete med könsbaserat våld, erfarenhet av att arbeta inom eller mot det samiska samhället, eller med samiska frågor, samt erfarenhet av forskningsverksamhet inklusive att kommunicera vetenskapliga resultat till det omgivande samhället och offentliga myndigheter. Samisk språk- och kulturkompetens är också meriterande.

Bedömningskriterier
Bedömningskriterierna för utnämning som postdoktor är att kandidaten måste uppfylla den kompetensgrad som krävs för att bli behörig. Kandidaten ska antingen ha kvalitativ eller kvantitativ metodkompetens av relevans för projektets utformning. Kandidaten ska även ha mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Förmåga att bedriva oberoende forskning, producera vetenskapliga publikationer, populärvetenskapliga rapporter, delta i forskningssamarbeten och kommunicera med det omgivande samhället utgör viktiga meriter.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev
- CV
- Vetenskapliga publikationer som är relevanta för tjänsten
- Certifierade kopior av betyg och examensbevis
- Kontaktinformation till två referenspersoner från vilka rekommendationsbrev kan begäras
- Andra meriter du vill åberopa.

Om anställningen
Tjänsten är på heltid (100 %) under 2 år.

Anställningen startar i 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse. Postdoktorn kommer att vara anställd vid Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, knuten till forskargruppen Lávvuo – forskning och utbildning för samisk hälsa.

Ytterligare information tillhandahålls av Jon Petter Stoor ([email protected]), förste forskningsassistent vid Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå universitet.

Anna-Karin Hurtig, prefekt vid Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå universitet

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor till projekt om våld mot samiska kvnnor

Ansök    Dec 15    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill bidra till samhällsviktig kunskapsproduktion kopplad till våld mot samiska kvinnor och samhällets stödsystem för dessa.

Arbetet innebär att självständigt och i nära samarbete med den övriga forskargruppen inom samisk hälsoforskning bedriva kvalitativ och kvantitativ forskning innefattande planering och förberedelser; genomförande av kvalitativ datainsamling, analys samt rapportering och kommunicering av resultat inom ramen för ett forskningsprojekt.

Forskningsprojektet är ett så kallat ”mixed-methods” projekt, och använder sig av både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. Det kvantitativa delprojektet syftar till att analysera data från den samiska folkhälsoundersökningen ”Samisk Hälsa på Lika Villkor” som forskargruppen genomförde 2021. Analyserna ska belysa förekomst av våld mot samiska kvinnor, riskfaktorer för att utsättas för våld som samisk kvinna samt hälsoutfall associerade med att som samisk kvinna utsättas för våld. Det kvalitativa delprojektet består i att med kvalitativ metod studera hur insatser och verksamheter inom offentlig sektor samt civilsamhället bidrar till att stödja samiska kvinnor som utsätts för våld.

Förutom forskning kan en del undervisning på grund- och avancerad nivå tillkomma.

Behörighet och förkunskapskrav
Kvalificerad att söka är den sökande som senast vid den tidpunkt anställningsbeslutet fattas har en doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. I första hand kommer den ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningsperiodens slut. Om det finns särskilda skäl kan en kandidat som har avslutat en doktorsexamen tidigare övervägas.

Den sökande ska ha en doktorsexamen inom folkhälsovetenskap, sociologi, kriminologi, socialt arbete, genusvetenskap, samiska studier eller andra för forskningsprojektet relevanta ämnesområden.

Den sökande ska ha antingen kvalitativ eller kvantitativ metodkompetens av relevans för projektets utformning.

- Meriterande avseende kvantitativ metod är erfarenhet av att arbeta med befolkningsstudier och att analysera enkätdata, eller med dessa närliggande områden.
- Meriterande avseende kvalitativ metod är samhälls- och hälsovetenskaplig kvalitativ forskning exempelvis inriktad mot att teoretiskt eller praktiskt belysa områden som könsbaserat våld, hälso- och sjukvårdssystem, urfolkssamhällen eller med dessa närliggande områden.

Den sökande förväntas kunna tillgodogöra sig metodstöd från övrig forskargrupp inom det metodområde hen eventuellt inte behärskar.

Meriterande är erfarenhet av arbete med könsbaserat våld, erfarenhet av att arbeta inom eller mot det samiska samhället, eller med samiska frågor, samt erfarenhet av forskningsverksamhet inklusive att kommunicera vetenskapliga resultat till det omgivande samhället och offentliga myndigheter. Samisk språk- och kulturkompetens är också meriterande.

Bedömningskriterier
Bedömningskriterierna för utnämning som postdoktor är att kandidaten måste uppfylla den kompetensgrad som krävs för att bli behörig. Kandidaten ska antingen ha kvalitativ eller kvantitativ metodkompetens av relevans för projektets utformning. Kandidaten ska även ha mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Förmåga att bedriva oberoende forskning, producera vetenskapliga publikationer, populärvetenskapliga rapporter, delta i forskningssamarbeten och kommunicera med det omgivande samhället utgör viktiga meriter.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev
- CV
- Vetenskapliga publikationer som är relevanta för tjänsten
- Certifierade kopior av betyg och examensbevis
- Kontaktinformation till två referenspersoner från vilka rekommendationsbrev kan begäras
- Andra meriter du vill åberopa.

Om anställningen
Tjänsten är på heltid (100 %) under 2 år.

Anställningen startar i 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse. Postdoktorn kommer att vara anställd vid Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, knuten till forskargruppen Lávvuo – forskning och utbildning för samisk hälsa.

Ytterligare information tillhandahålls av Jon Petter Stoor ([email protected]), förste forskningsassistent vid Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå universitet.

Anna-Karin Hurtig, prefekt vid Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå universitet

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor vid avdelningen för Arbetsterapi

Ansök    Dec 14    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Beskrivning
Som postdoktor kommer du att arbeta i ett projekt som avser utveckla och utvärdera ett kombinerat fysiskt och kognitiv (motoriskt-kognitivt) träningsprogram för äldre personer för att främja fysisk och kognitiv funktion samt förhindra fall.

Träningsprogrammet kommer att utvecklas av forskargruppen genom samskapande med äldre personer och fysioterapeuter, och därefter utvärderas genomförbarheten av träningsprogrammet bland äldre personer i samhället.Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att ingå i ett team av seniora och juniora forskare med en tvärvetenskaplig inriktning. Tillsammans med forskargruppen kommer du framför allt att arbeta med att planera och genomföra forskning inom projektet, med tyngd på datainsamling, analys, och rapportering av resultat. Både kvalitativa och kvantitativa metoder används i projektet. Det kan även ingå handledning av studenter.Kvalifikationer
Du som söker ska ha avlagt doktorsexamen inom medicinsk vetenskap eller annat för projektet relevant ämne. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt sin examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Vi letar efter en kandidat med förmågan att arbeta självständigt såväl som en del av ett team. Det är meriterande att ha erfarenheter av arbete relaterat till projektets inriktning såsom erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa studier, kunskaper i beteendeförändringsteorier samt erfarenhet av arbete med äldre personer. Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är ett krav. Då kontakt med deltagare planeras ingå i arbetet med studien är det också ett krav att kunna tala och skriva svenska eftersom deltagarna i studien inte kan förväntas kommunicera på annat språk.Ansökan skall innehålla

- Curriculum Vitae
- En kort beskrivning av dina forskningsintressen, varför du är intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till det aktuella projektet (max 1 A4-sida) 
- En publikationsförteckning Kopior av relevanta artiklar (max 5 st)
- Kopior av relevanta examensbevis
- Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du kan nå via applikationsknappen nedan. När ansökan tas emot kommer du att få ett bekräftelsemail.

Villkor
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent för HIPE-projektet, 40%

Ansök    Dec 14    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Vi söker en projektassistent till HIPE-projektet.

Projektet har som mål att utveckla en ny mätmetod för att mäta fysisk belastning i arbete, att genomföra mätningar av fysisk belastning i arbete och identifiera framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv i fysiskt krävande jobb.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att planera och genomföra mätningar på anställda personer ute på arbetsplatser i byggbranschen, storkök, lokalvård samt inom vård och omsorg.

Vi mäter pulsbelastning och förekomst av arbete med lyftade armar och böjd rygg. I projektet genomförs också datainsamling genom hälsoundersökningar, enkäter och intervjuer. I arbetsuppgifterna ingår också att hantera och bearbeta insamlade data och ge återkoppling till studiedeltagarna.

Du ingår i en större projektgrupp med personer från Umeå Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Kvalifikationer

Högskoleutbildning inom vård eller psykologi. Körkort. Erfarenheter av tidigare forskning eller projektarbete med teknisk mätutrustning. Erfarenhet av bearbetning av insamlade data, t ex i Excel.

Du har en god förmåga att kommunicera, planera och strukturera ditt arbete i samarbete med andra. Du har ett genuint intresse av ergonomi och arbetsmiljö.

 

Villkor

40% januari tom september. Arbetstiden kommer i huvudsak att vara förlagd till morgonen och förmiddagen.Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektsamordnare

Ansök    Dec 9    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Beskrivning
UMeHealthLab är utformat för att möta kraven på en högteknologisk infrastruktur och omfattar olika typer av tekniska lösningar och utrustning inklusive AI (artificiell intelligens).

Här kommer framtida, personanpassade e-hälsolösningar som syftar till att främja hälsa och egenvård tas fram, utvecklas och testas tillsammans med målgrupperna. Labbet är designat som en lägenhet vilket möjliggör utveckling av hembaserade e-hälsolösningar och samskapande fysiskt och på distans. Labbet kommer användas av både forskare, kliniker samt utbildningsprogrammen vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

UMeHealthLab utgör en del av den tvärvetenskapliga, fakultetsöverskridande infrastrukturen UMeHealth.

Förutsatt att extern finansiering tillåter kommer det att finnas möjlighet att delta i forskningsprojekt som drivs inom labbet.

Arbetsuppgifter
•  Planera och organisera aktiviteter och marknadsföring

•  Prioritera bland och planera för olika forskningsprojekt och undervisningsaktiviteter

•  Utveckla rutiner för att etablera och driva UMeHealthLab långsiktigt

•  Utveckla och genomföra utbildningsworkshops och/eller material om tillgänglig utrustning

• Arrangera seminarieserie om e-hälsa (med syfte att sprida information av intresse för fakultet, universitet, Region, kommun, forskare och kliniker)

•  Delta i organisation av doktorandkurs inom e-hälsa.

•  Inrätta ett rutiner för användaravgifter, faktureringsunderlag och avtal samt att ansvara för och administrera bokningar i TimeEdit mm.

• Ansvara för support, uppdatering, ev programmering samt service av tillgänglig utrustning

•  I förekommande fall samarbete med föreståndare/pågående projekt i UMEX. Arbetet kommer ske i nära samarbete med styrgruppen för UMeHealthLab och föreståndaren kommer även ingå i och rapportera till e-hälsarådet vid Medicinska Fakulteten, Umeå universitet.

Kvalifikationer
•  Högskoleutbildning inom relevant område,

•  Dokumenterad kompetens och erfarenhet från multidisciplinära forskningsprojekt som tillämpar eller utvecklar digital teknologi för bättre hälsa och välmående, samt utveckling av framtidens teknologier (artificiell intelligens, nya interaktiva gränssnitt som robotik, digitala assistenter och

förstärkt verklighet (augmented reality)).

•  Erfarenhet av att tala inför folk, instruera och hålla workshops och/eller att utbilda användare i olika system

•  Teknisk kompetens för att kunna supporta och uppdatera tillgänglig utrustning i labbet

•  Förmåga att samarbeta med forskare inom olika forskningsområden och i en internationell, mångkulturell miljö

•  Goda organisatoriska egenskaper och förmåga att prioritera

 

Övriga önskvärda kvalifikationer
 

•  Meriterande är doktorsexamen inom relevant område samt kännedom om/förtrogenhet med universitetets organisation/arbetssätt.

•  Gediget intresse för digital teknologis möjligheter för bättre hälsa och välmående, och för att utveckla framtidens teknologier som kommer att baseras på artificiell intelligens och nya interaktiva gränssnitt som robotik, digitala assistenter och förstärkt verklighet.

 

Villkor
Visstidsanställning 50% tjänstgöringsgrad

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktorer i Statsvetenskap, inriktning politiska partier och regeringar

Ansök    Dec 7    Umeå Universitet    Forskarassistent
Statsvetenskapliga institutionen söker postdoktorer med inriktning mot politiska partier och regeringar inom infrastrukturprojektet Representative Democracy. Anställningarna är placerad vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Tillträde 1 juni 2022 eller enligt överenskommelse. Anställningen Anställningen avser heltid under två år. I anställningen ingår egen forskning. Undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå kan ko... Visa mer
Statsvetenskapliga institutionen söker postdoktorer med inriktning mot politiska partier och regeringar inom infrastrukturprojektet Representative Democracy.

Anställningarna är placerad vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Tillträde 1 juni 2022 eller enligt överenskommelse.

Anställningen

Anställningen avser heltid under två år. I anställningen ingår egen forskning. Undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå kan komma att ingå till max 20% av heltid.

Anställningen som postdoktor följer Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor som gäller från 1 februari 2022.

Du kommer vara placerad vid Statsvetenskapliga institutionen och förväntas bidra till forskningsmiljön på institutionen och inom infrastrukturprojektet Representative Democracy (REPDEM).

REPDEM är en del av det större infrastruktursatsningen https://www.demscore.se/. Tidigare relaterade projekt och insamlade data finns på hemsidan https://erdda.org/.

Som postdoktor förväntas du bedriva egen forskning inom ramen för REPDEM-projektets huvudteman – politiska partier, regeringsbildning, regeringsstyre och/eller regeringsstabilitet, i samarbete med andra forskare i projektet. Mer specifikt kommer det ingå att samla in och bearbeta data, göra analyser och publicera forskning inom projektet. Postdoktorn förväntas vara en aktiv deltagare i forskningsmiljön.

Den planerade forskningen inom projektet ska beskrivas i en forskningsplan (se ytterligare information under Ansökan).

De som anställs som postdoktorer kommer även ingå i en av institutionens fem forskningsprofilområden: Den representativa demokratin - politiska institutioner och partier i Sverige och Europa. Läs mer om profilområdet https://www.umu.se/forskning/grupper/den-representativa-demokratin---politiska-institutioner-och-partier-i-sverige-och-europa/. För mer information om forskningen vid institutionen, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/forskning/ samt våra undervisningsuppdrag https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/utbildning/.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Till denna anställning ska sökande ha doktorsexamen i statsvetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms relevant i förhållande till den forskning som bedrivs inom projektet.

I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Ett krav är att sökanden kan uttrycka sig väl på engelska i tal och skrift, meriterande är goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Den viktigaste bedömningsgrunden kommer utgöras av den vetenskapliga skickligheten och den sökandes planerade forskningsverksamhet som beskrivs i forskningsplanen. Även bidraget till projektet ses som en viktig bedömningsgrund.

Förmåga att bedriva självständig forskning samt förmåga att delta i nationella och/eller internationella forskningssamarbete är också viktiga meriter.

Undervisning kan ingå som en del av anställningen och dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning är därför meriterande.

Eftersom den huvudsakliga delen av anställningen som postdoktor utgörs av egen forskning väger vetenskaplig kompetens tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens vid bedömningen av de sökandes kvalifikationer.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig kompetens och lämplighet som krävs för att utföra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan

Ansökan skall innehålla:

- Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer, dina vetenskapliga intressen och dina motiv för att söka anställningen (max två sidor)
- CV/meritförteckning
- En kritisk reflektion kring egen genomförd forskning (max 1000 ord)
- Max 3 vetenskapliga publikationer
- Vidimerade kopior av betyg och examensbevis
- Forskningsplan (max 2500 ord inklusive referenser) som beskriver den forskning som du planerar bedriva inom ramen för anställningen
- Eventuella övriga meriter som du vill åberopa
- Om du avlägger din doktorsexamen efter sista ansökningsdag, ladda upp information om den planerade examinationen samt förväntat examinationsdatum

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Sista ansökningsdag är 28/2 2022.

Närmare upplysningar lämnas av projektledarna Torbjörn Bergman, [email protected] 090-786 76 17 och Johan Hellström, [email protected] 090-786 78 91, forskaransvarig Malin E Wimelius, [email protected] 090-786 52 32 eller prefekt Magnus Blomgren, [email protected] 090-786 61 71.

Välkommen med din ansökan!

Om Statsvetenskapliga institutionen
Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har drygt 70 anställda. Institutionen bedriver grundutbildning och forskning inom statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. Vid institutionen finns dessutom Centrum för skolledarutveckling, ett av Sveriges ledande centrum inom utbildningsledarskap. För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Amanuens i företagsekonomi med inriktning mot management

Ansök    Dec 10    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Vi söker en amanuens till vår kurs Ledarskap och ledarskapsutveckling som ges via Internet.

Välkommen med din ansökan senast 2022-01-21.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att inom ovan nämnda kurs hjälpa till med kursadministration och seminarier samt viss bedömning.

Behörighet
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Kvalifikationer
Goda kunskaper inom management. Studier motsvarande termin 5 eller 6 civilekonomprogrammen inklusive Företagsekonomi A och B alternativt Sociologi eller Pedagogik med inriktning mot management och ledarskap. Erfarenhet av undervisning eller praktiskt arbete relaterat till management, organisation, ledarskap är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som initiativförmåga, kunna arbeta självständigt, noggrannhet.

Villkor
Vi söker en amanuens under 8-10 veckor. Anställningen avser 25-35% av en heltid. Lön enligt amanuensavtal.

Ansökan
Din ansökan ska vara inkommen via universitetets e-rekryteringssystem senast 2022-01-21. Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker tjänsten
- CV
- Ett intyg på studieresultat från Studentwebben.

Information
För mer information om anställningen kontakta Dan Frost, studierektor, [email protected]

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarsfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent för HIPE-projektet, 8 månader

Ansök    Dec 1    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Vi söker en projektassistent till HIPE-projektet.

Projektet har som mål att utveckla en ny mätmetod för att mäta fysisk belastning i arbete, att genomföra mätningar av fysisk belastning i arbete och identifiera framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv i fysiskt krävande jobb.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att rekrytera, planera och genomföra mätningar på anställda personer ute på arbetsplatser i byggbranschen, storkök, lokalvård samt inom vård och omsorg. Vi mäter pulsbelastning och förekomst av arbete med lyftade armar och böjd rygg. I projektet genomförs också datainsamling genom hälsoundersökningar, enkäter och intervjuer. I arbetsuppgifterna ingår också att hantera och bearbeta insamlade data och ge återkoppling till studiedeltagarna.

Du ingår i en större projektgrupp med personer från Umeå Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning inom medicin/vård. Krav för anställning är tidigare erfarenhet av forskning eller projektarbete med teknisk mätutrustning. Erfarenhet av bearbetning av insamlad data, till exempel i Excel, är också ett krav.

Du har en god förmåga att kommunicera, planera och strukturera ditt arbete i samarbete med andra. Vidare har du ett genuint intresse av ergonomi och arbetsmiljö.

Eftersom anställningen innebär resor inom Umeå, så behöver du ha B-körkort.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent i arkitektur (klimatanpassning i den byggda miljön )

Ansök    Nov 26    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Projektassistent till projekt om klimatanpassning i den byggda miljön med fokus på ökad lokal matproduktion i urbana miljöer.

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat rapportskrivande,  datainsamling samt att vara en del av projektets research by design team genom arbete med både byggnads- och stadsbyggnadsskala. Du har lägst kandidatexamen i arkitektur och god analytisk förmåga samt god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt.

 
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar främst

- Dokumentering av befintliga case studies genom grafisk representation och produktion av ritningsmaterial
- projektering av designförslag
- förberedelse och koordinering av internationellt symposium
- support och administrering av webbaserad databas
- digital och fysisk kommunikation med projektparter och omgivande samhälle

Kvalifikationer
Du har lägst kandidatexamen inom arkitektur och god analytisk förmåga samt god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska och svenska, och genom olika grafiska verktyg. 

Du har goda kunskaper i AutoCAD, Revit eller liknande projekteringsverktyg, goda kunskaper i Adobe Illustrator, PhotoShop, InDesign samt gärna GIS.

Ansökan
Ansökan ska innehålla

- Personligt brev som beskriver dig själv, dina kvalifikationer för den aktuella anställningen och skälen till att du söker denna anställning (max 1 sida).
- CV
- Relevanta betyg och intyg
- Prov på ett skriftligt arbete t ex uppsats eller rapport av relevans
- Portfolio som visar exempel på grafisk representation, ritningar, projekt etc.

Övrigt
Anställningen är 30 - 60% och tidsbegränsad till 2023-10-31. Tillträdesdag 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Vi kommer att anställa 1 eller 2 projektassistenter beroende på sökande och omfattning. 

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast den 2021-12-20

 

Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor och projektkoordinator Cornelia Redeker tel: +46 766314288  e-post: [email protected]  eller universitetsadjunkt Sara Thor, tel: +46 90 7867924, epost: [email protected]

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA) startade sin verksamhet 2009 och finns idag i vackra och ändamålsenliga lokaler på Konstnärligt Campus. Skolan har successivt byggts upp som ett internationellt laboratorium för experimentell arkitektur, där både undervisning och forskning bedrivs. Arkitekthögskolan har idag ca 290 studieplatser inom ett femårigt arkitektprogram och ett masterprogram. Ett trettiotal lärare och forskare finns för närvarande på skolan. Mer information finns på www.arch.umu.seKonstnärligt campus är vackert beläget vid Umeälven och Arkitekthögskolan har Designhögskolan, Konsthögskolan, Bildmuseet och science centret Curiosum som närmaste grannar. Konstnärligt campus är en internationell ”hotspot” för utbildning och forskning där studenter och forskare möts och samarbetar inom det kreativa fältet.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Anställning som postdoc vid Medicinska fakulteten, Livsmedicin

Ansök    Nov 18    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Beskrivning
Tjänsten kommer att vara på Livsmedicin, en testbädd och forskargrupp inom regionen och universitetet med fokus på hälsokunskap, hälsosamt åldrande och egenvård.

Livsmedicin arbetar aktivt för att öka användningen av insamlade hälsodata med syftet att öka transparensen, användbarheten och tillgängligheten av forskning, vilket gynnar forskarsamhället, företag, organisationer och samhället som helhet. Under de senaste 10 åren har rön från våra studier spelat en roll i att forma världen vi lever i idag, bidragit med stöd för många av de val vi står inför som individer och som samhälle, och informerat många områden inom hälsopolitiken. Idag belyser våra studier några av de största utmaningarna vi står inför och vi är engagerade i utveckling och kommersialisering av innovationer i samarbete med små och medelstora företag och innovativa entreprenörer.

Vi söker en postdoktor för ett visstidsanställning på två år på heltid eller enligt överenskommelse. Planerad start hösten 2021 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Snabb digital transformation erbjuder en unik möjlighet att vända befolkningens åldrande till en väg för tillväxt. Genom smart användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och Internet öppnas nya möjligheter för aktivt, hälsosamt och produktivt åldrande – möjligheter som erbjuder många möjligheter på det personliga, familje- och samhälleliga planet.

Vi bedriver tvärvetenskaplig klinisk forskning och implementeringsforskning för uppskalning och överföring av innovativa lösningar som involverar digitala verktyg för människocentrerad vård.

I arbetsuppgifterna ingår att undersöka effekterna av digitala hälsolösningar på hälsoresultat samt att utveckla, överföra och koppla samman tvärvetenskapliga metoder och forskningsrön. Andra uppgifter är att stödja överföringen av forskningsresultat till samhället och den offentliga politiken och att se till att projekten följer sin tidsplan och budget.

Kvalifikationer
Sökande måste ha en universitetsexamen motsvarande en PhD-examen i beteendemedicin, psykologi, folkhälsa (eller motsvarande områden) vid tidpunkten för rekryteringen. För att vara behörig bör du ha avlagt din doktorsexamen högst tre år innan ansökningstidens utgång, om inte särskilda omständigheter föreligger.

Den ideala kandidaten bör ha akademiska ambitioner och vara villig att anta vetenskapliga utmaningar. Kandidater måste ha dokumenterad praktisk erfarenhet av att arbeta i kliniska projekt. Dessutom krävs tidigare erfarenhet av arbete i internationella projekt.

Du måste behärska engelska i tal och skrift. Eftersom projektet kommer att vara av kollaborativ karaktär måste kandidaterna kunna arbeta produktivt inte bara självständigt utan också i team. Utmärkt kommunikationsförmåga krävs för att interagera effektivt med seniora kollegor och kamrater, inklusive kollegor från kompletterande forskningsfält.Villkor
Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem senast den 9 december 2021. Din ansökan måste innehålla följande dokument, och kan vara skriven på engelska:

- Ett CV med information om utbildning, en lista över tidigare och nuvarande anställningar samt en publikationslista.
- En kopia av beviset för doktorsexamen.
- Ett personligt brev som beskriver din erfarenhet, som matchar med de kvalifikationer som krävs för tjänsten, forskningsintressen och motivation för att söka tjänsten.
- Kontaktuppgifter för två till tre referenser.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Amanuens i företagsekonomi, inriktning redovisning

Ansök    Nov 11    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Vi söker en amanuens till kursmodulen i Redovisningsteori och praxis (modul 1) som ingår i Redovisning C.

Välkommen med din ansökan senast 2021-12-10.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att inom ovan nämnda kursmodul hjälpa till med övningsarbeten, gruppövningar med mera.

Behörighet
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Kvalifikationer
Goda kunskaper inom redovisning. Studier motsvarande termin 5 eller 6 civilekonomprogrammet inklusive Redovisning C. Erfarenhet av undervisning eller praktiskt redovisningsarbete är meriterande.

Villkor
Vi söker en amanuens under 3-4 veckor. Anställningen avser 15-25% av en heltid. Lön enligt amanuensavtal.

Ansökan
Din ansökan ska vara inkommen via universitetets e-rekryteringssystem senast 2021-12-10. Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker anställningen.
- CV
- Ett intyg på studieresultat från Studentwebben.

Information
För mer information om anställningen kontakta Stefan Sundgren, professor, [email protected] eller Dan Frost, studierektor, [email protected]

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarsfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/ Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Amanuens i företagsekonomi, inriktning redovisning och ekonomistyrning

Ansök    Nov 11    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Vi söker en amanuens till kursmodulen i Ekonomistyrning (modul 1) som ingår i Företagsekonomi B för Service Management och Handels och Logistikprogrammen.

Välkommen med din ansökan senast 2021-12-10.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att inom ovan nämnda kursmodul hjälpa till med övningsarbeten, gruppövningar med mera.

Behörighet
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Kvalifikationer
Goda kunskaper inom redovisning och ekonomistyrning. Studier motsvarande termin 4 eller 5 civilekonomprogrammet inklusive Företagsekonomi A. Erfarenhet av undervisning eller praktiskt redovisningsarbete är meriterande.

Villkor
Vi söker en amanuens under 4 veckor. Anställningen avser 15-25% av en heltid. Lön enligt amanuensavtal.

Ansökan
Din ansökan ska vara inkommen via universitetets e-rekryteringssystem senast 2021-12-10. Ansökan ska innehålla: 

- En kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker anställningen.
- CV
- Ett intyg på studieresultat från Studentwebben.

Information
För mer information om anställningen kontakta Oscar Stålnacke, universitetslektor, [email protected] eller Dan Frost, studierektor, [email protected]

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarsfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/ Välkommen med din ansökan!Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Amanuens i företagsekonomi, inriktning redovisning och ekonomistyrning

Ansök    Nov 17    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Vi söker en amanuens till kursmodulen i Ekonomistyrning (modul 4) som ingår i Företagsekonomi A.

Välkommen med din ansökan senast 2021-12-17.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att inom ovan nämnda kursmodul hjälpa till med övningsarbeten, gruppövningar med mera.

Behörighet
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Kvalifikationer
Goda kunskaper inom redovisning och ekonomistyrning. Studier motsvarande termin 4 eller 5 civilekonomprogrammet inklusive Företagsekonomi A. Erfarenhet av undervisning eller praktiskt redovisningsarbete är meriterande.

Villkor
Vi söker en amanuens under 5-7 veckor. Anställningen avser 20-30% av en heltid. Lön enligt amanuensavtal.

Ansökan
Din ansökan ska vara inkommen via universitetets e-rekryteringssystem senast 2021-12-17. Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker tjänsten.
- CV
- Ett intyg på studieresultat från Studentwebben.

Information
För mer information om anställningen kontakta Oscar Stålnacke, universitetslektor, oscar. [email protected] eller Dan Frost, studierektor, [email protected]

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarsfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Amanuens i företagsekonomi inriktning finansiering

Ansök    Nov 11    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Vi söker en amanuens till kursmodulen i Finansiering (modul 1) som ingår i Företagsekonomi B.

Välkommen med din ansökan senast 2021-12-01.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att inom ovan nämnda kursmodul hjälpa till med övningsarbeten, gruppövningar med mera.

Behörighet
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Kvalifikationer
Goda kunskaper inom finansiering. Studier motsvarande termin 5 eller 6 civilekonomprogrammet inklusive Företagsekonomi A och B. Erfarenhet av undervisning eller praktiskt finansierings- eller redovisningsarbete är meriterande.

Villkor
Vi söker en amanuens under 4-5 veckor. Anställningen avser 25-30% av en heltid. Lön enligt amanuensavtal.

Ansökan
Din ansökan ska vara inkommen via universitetets e-rekryteringssystem senast 2021-12-01. Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker anställningen.
- CV
- Ett intyg på studieresultat från Studentwebben

Information
För mer information om anställningen kontakta Oscar Stålnacke, universitetslektor, [email protected] eller Dan Frost, studierektor, [email protected]:[email protected]

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarsfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/ Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Första forskningsassistent inom biomedicinsk bildbehandling

Ansök    Nov 8    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi söker nu en första forskningsassistent inom biomedicinsk bildbehandling.

Anställningen är på heltid till och med den 31:a oktober 2022. Tillträde sker den 1:a januari 2022 eller enligt överenskommelse, stationeringsort är Umeå.

Om anställningen

Den anställda kommer till ca 50 procent att arbeta inom ett forskningsprojekt finansierat med medel från Strategic Research Area Neuroscience Umeå (StratNeuro). Ett huvudmål med projekt är utveckling och etablering av icke-invasiva avbildningsmetoder (MRT och PET) i små djur för att kartlägga hjärnans åldersförändringar. Anställningen innefattar handledning av studenter och postdoktorer som jobbar med smådjurs-MRT och -PET, analys av bilddata, samt immunhistokemisk utvärdering och analyser av hjärnvävnad.

Resterande del av anställningen omfattar självständiga forskningsprojekt inom liknande områden. För rätt person kan även undervisning komma att förekomma inom exempelvis histologi med cellbiologi.

Läs om Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi här: https://www.umu.se/institutionen-for-integrativ-medicinsk-biologi/

Kvalifikationer

För att vara behörig anställningen krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Avhandlingsämnet skall vara inom ett relevant område, såsom biologi eller neurovetenskap. Teknisk kompetens inom smådjurs-MRT, bild- och avancerad statistisk analys, liksom erfarenhet av anestesi och hantering av små djur är ett krav. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Det är starkt meriterande att du har publicerat i internationella vetenskapliga tidskrifter och har relevant pedagogisk kompetens.

Ansökan

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem senast 2021-11-29. Din ansökan ska vara på engelska eller svenska och innehålla:

- Ett kort följebrev (ca en A4-sida) med beskrivning av den sökandes forskningserfarenhet, forskningsintresse och lämplighet för projektet.
- Curriculum vitae (CV) som inkluderar examina med verifikat, teknisk expertis, anställningar, publikationslista, samt namn och kontaktinformation för två referenspersoner.

Har du frågor om anställningen kontakta Staffan Johansson: [email protected] eller Anna Rieckmann: [email protected], Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi, Umeå universitet.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor med inriktning mot medicinsk vetenskap

Ansök    Nov 1    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Beskrivning
Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering söker nu en postdoktor till ett projekt om högintensiv träning för äldre personer inom avdelningen för fysioterapi.

Anställningen avser heltid under 2 år. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningen är inom ”the Umeå HIT Study”, som är en interdisciplinär studie. Den första delen av studien är en randomiserad kontrollerad studie som utvärderar genomförbarhet och effekter av högintensiv träning på muskel, hjärna, kardiovaskulär och psykologisk funktion bland äldre personer som inte är träningsaktiva. Projektet jämförde högintensiv träning under sex-sekunders intervaller, med kontinuerlig konditionsträning med medelhög intensitet. All data är insamlad och de första preliminära analyserna är genomförda. Denna postdoktortjänst är främst kopplad till den andra fasen av ”the Umeå HIT Study”, där träningsinterventionen kommer att bli anpassad och implementerad, i samarbete med äldre personer och seniororganisationer. Syftet är att nå ut med träningsformen till stora grupper av äldre personer. Även arbete med redan insamlad data från studiens första fas kan bli aktuellt.

Arbetsuppgifter
Du kommer som postdoktor att arbeta självständigt och även samarbeta i ett team av juniora och seniora forskare från olika discipliner. I anställningen ingår att planera och genomföra forskning inom projektet, med största tyngd på datainsamling, analys och rapportering av resultat. Det kan även ingå handledning av studenter.Kvalifikationer
Vi söker dig som avlagt doktorsexamen inom medicinsk vetenskap eller annat för projektet relevant område. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt sin examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Du bör ha god förmåga att både arbeta självständigt och av att samarbeta med andra.

Det är önskvärt att ha erfarenheter av klinik och/eller forskning relaterat till fysisk träning och fysiska tester. Erfarenhet av relevant kvantitativ dataanalys är meriterande, samt kunskaper i beteendeförändringsteorier. Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är ett krav. Då kontakt med deltagare planeras ingå i arbetet med studien är det också ett krav att kunna tala och skriva svenska eftersom deltagarna i studien inte kan förväntas kommunicera på annat språk.

Ansökan skall innehålla
•  Personligt brev med en motivering till varför du söker anställningen och hur du kan bidra till det aktuella projektet (max 1 A4-sida).

•  CV med publikationslista.

•  Styrkta kopior av relevanta handlingar (ex doktorsexamen).

•  Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Närmare upplysningar lämnas av professor Erik Rosendahl, [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Första forskningsassistent inom kognitiv neurovetenskap

Ansök    Okt 15    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för integrativ medicinsk biologi söker nu en första forskningsassistent inom kognitiv neurovetenskap med start from.

2022-01-01. Tjänsten är en tillsvidareanställning med stationeringsort Umeå. 

Beskrivning 

En ökad livslängd har gjort demens till ett av de största problemen för folkhälsan. Vi söker därför en kandidat som vill ansluta till vårt multi-disciplinära team och använd toppmoderna avbildningstekniker för att undersöka den åldrande hjärnan och bidra till utveckling av nya strategier för att främja hjärnans hälsosamma åldrande.

Den sökande kommer att arbeta vid Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI) och vara placerad på Institutionen för integrativ medicinsk biologi vid Umeå universitet. UFBI är en interdisciplinär forskningsmiljö med bred verksamhet inriktad på hjärnans kognitiva funktioner.

Arbetsuppgifter

Den sökande kommer att ges en ledande roll i forskningsprojekt där multimodal avbildning används för att utforska de neurala korrelaten till kognitiva förändringar hos gamla individer. Kandidaten kommer att samla in och analysera data från kognitiv testning, PET och fMRI, samt färdigställa resultat som skall publiceras i internationella fackgranskade tidskrifter. Anställningen kan även inkludera spridning av forskning utanför akademin samt att delta i arbetet med forskningsansökningar.

Kompetenskrav

Vi söker en kandidat som har en doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Den sökande ska ha universitetsstudier inom psykologi och/eller kognitionsvetenskap samt god kunskap inom och erfarenhet av metoderna fMRI och PET applicerade på människor. Det är meriterande med erfarenhet av hybridavbildning samt erfarenhet av postdoktoral verksamhet. Kandidaten ska kunna tala flytande svenska eftersom kognitiv testning kommer att utföras på äldre människor. Därtill är goda kunskaper i talad och skriven engelska ett krav. Den sökande förväntas därtill ha god samarbetsförmåga, kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. 

Villkor och ansökan

Anställningen är en tillsvidareanställning med startdatum 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Du registrerar din ansökan via e-rekryteringssystemet Varbi senast 2021-11-05. Ansökan ska  innehålla:

- Ett kort följebrev (ca en A4-sida) med beskrivning av den sökandes forskningserfarenhet, forskningsintresse och lämplighet för projektet.
- CV (Curriculum vitae) som inkluderar examina, anställningar, publikationslista, samt namn och kontaktinformation för två referenspersoner.

Upplysningar

Dr Anna Rieckmann, email: [email protected], Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i psykologi mot idrottspsykologi och/eller hälsopsykologi

Ansök    Okt 20    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Postdoktor i psykologi med inriktning mot idrottspsykologi och/eller hälsopsykologi

Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande.

Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår https://www.umu.se/institutionen-for-psykologi/

Vi utlyser nu en postdoktor med placering vid Institutionen för psykologi. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år. Anställningen finansieras av projektmedel. I anställningen kan undervisning komma att ingå om motsvarande maximalt 20%.

Beskrivning av projektet

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta arbete inom ett projekt som utforskar tidsuppfattning i idrott och fysisk aktivitet med fokus på hälsa och prestation.

Forskningsprojektet kommer att involvera en mängd olika forskningsmetoder, inklusive psykofysiologisk datainsamling i idrottslaboratoriet, hälsofrämjande initiativ i samhället och arbete med stora databaser. Anställningen är vid Institutionen för psykologi.

Kvalifikationer

- Doktorsexamen inom psykologi eller med annat för innehållet relevant examen.
- Doktorsexamen som är avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång (om inte särskilda    skäl föreligger som föräldraledighet, militärtjänst, sjukledighet, etc.).
- Ingen tidigare anställning som postdoktor (med stöd av postdoktoravtalet) under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.
- Dokumenterade kunskaper och forskningsmeriter i hälsopsykologi, idrottspsykologi, klinisk psykologi, kognitiv/experimentell psykologi eller närbesläktade områden som hälsopedagogik och folkhälsovetenskap.
- Anställningen förutsätter goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
- Sökande förväntas ha goda kunskaper inom både kvantitativ metod, statistisk analys och kvalitativ intervju- och analysmetodik.
- Meriterande är kompetens inom psykofysiologi och erfarenhet av att arbeta med stora databaser.


En fullständig ansökan ska innehålla:

- Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen relaterade till ovan beskrivna projekt, och hur din expertis passar utlysningen.
- Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista.
- Doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis och studieutdrag.
- Din doktorsavhandling, samt gärna högst fem relevanta vetenskapliga publikationer.
- Annan information som är relevant för din ansökan.

För de sökande som blir kallade till intervju kan arbetsprov ingå. Arbetsprov kan bestå av skriftliga och/eller muntliga uppgifter som genomförs inför eller i anslutning till intervju.

Åberopade dokument måste vara i Word- eller pdf-format. Sista ansökningsdag är den 14 november 2021.

Närmare upplysningar lämnas av professor Paul Davis [email protected]

+46-90-786 68 24 eller prefekt Annika Nordlund [email protected] 090-786 78 30.

Planerat tillträde 1 Februari 2022 eller enligt överenskommelse.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor med fokus på digitaliserad byggd miljö

Ansök    Okt 28    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har för tillfället ca 100 anställda och bedriver forskning inom områden som energiteknik, laserspektroskopi, medicinsk teknik, maskininlärning och inbyggda system likväl som robotik.

För mer information besök: https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-fysik-och-elektronik/

Vi letar nu efter en mycket motiverad postdoktor med påvisad expertis inom digitaliserad och hållbar byggd miljö. Anställningen avser heltid under två år med tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 1 december 2021.

Projektbeskrivning
Forskningen om energieffektivisering på Umeå universitet syftar till att förbättra hållbarheten i den bebyggda miljön. Effektiviseringen omfattar en byggnads hela livscykel från produktion via brukarskedet till demontering och återanvändning.  energi till operativ energianvändning. De pågående forskningsprojekten innefattar relationen mellan byggnadernas energianvändning och brukarnas beteende, termisk komfort och digitaliseringens möjligheter med modellering av byggnadsinformation och AI.

Digital teknik förändrar dramatiskt AEC-sektorn (Architecture, Engineering, and Construction), från verktygen och processerna som används till hur människor och organisationer upplever och interagerar med den byggda miljön. Projektet kommer att bedriva avancerad forskning om multidimensionella virtuella miljöer, datadriven modellering och intelligenta avkänningsnätverk för att undersöka sambandet mellan mänsklig erfarenhet och digitaliserad byggd miljö.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

För att komma i fråga för denna anställning måste du ha en doktorsexamen eller en utländsk examen som anses vara likvärdig, inom byggteknik och ledarskap, energieffektivisering av byggnad, datavetenskap eller annat för projektet relevant ämne.

Den sökande ska uppvisa skicklighet i både muntlig och skriftlig engelska.

Dokumenterad kunskap och beprövad forskningserfarenhet inom minst ett av områdena: VR-modellutveckling (Virtual reality), digitaliserad byggd miljö, människa-datorinteraktion, avkänning i den inbyggda miljön är meriterande.

Kraven måste vara uppfyllda vid sista ansökningsdag.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla följande dokument:

- Ett personligt brev som innefattar en kort beskrivning av motivationen till ansökan och de meriter som stödjer att sökande är lämplig för tjänsten;
- Curriculum vitae med dokumenterad kunskap och relevant erfarenhet;
- Beskrivning av en framtida forskningsplan som är relevant för projektet;
- Styrkta kopior av doktorsexamen och andra relevanta examensbevis;
- Kopior av doktorsavhandling och relevanta publikationer;
- Kontaktinformation till två referenser;
- Övriga handlingar som du vill åberopa
Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 1 december 2021.

Närmare upplysningar lämnas av:

professor Weizhuo Lu, mailto:[email protected], +46 73 836 95 36

eller professor Thomas Olofsson, mailto:[email protected], +46 90-786 67 10

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor till projekt om unga som varken arbetar eller studerar

Ansök    Sep 22    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill ägna dig åt praktiknära forskning för att förstå och förbättra hälso- och livssituationen för ungdomar och unga vuxna som varken arbetar eller studerar.

Arbetet innebär att självständigt och i nära samarbete med projektledare och övrig forskargrupp bedriva kvalitativ forskning innefattande planering och förberedelser; genomförande av datainsamling, workshops och andra fältaktiviteter; analys samt rapportering och kommunicering av resultat inom ramen för två projekt.

Det första projektet avser, med utgångspunkt i en teoridriven utvärderingsmetodik, studera hur insatser och verksamheter inom offentlig sektor samt civilsamhället kan förbättra situationen för unga som varken arbetar eller studerar. Med utgångspunkt i den pågående Coronakrisen avser det andra projektet in sin tur undersöka hur COVID-19 pandemin har påverkat livet för, och hälsan hos, unga som varken arbetar eller studerar, samt de insatser och verksamheter som finns på plats för att stödja dem. Förutom forskning kan en del undervisning på grund- och avancerad nivå tillkomma.

Behörighet och kunskapskrav
Den sökande ska ha en doktorsexamen inom folkhälsovetenskap, sociologi, socialt arbete eller andra för forskningsprojektet relevanta ämnesområden. Kvalificerad är den sökande som har en doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. I första hand kommer den ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningsperiodens slut. Om det finns särskilda skäl kan en kandidat som har avslutat en doktorsexamen tidigare övervägas.

Den sökande ska ha kompetens att genomföra interaktiv och praktiknära forskning samt utvärdering med fokus på marginaliserade och särskilt utsatta ungdomsgrupper med hjälp av kvalitativa metoder. Ett krav är således dokumenterad erfarenhet av utvärdering (gärna teoridriven), kvalitativ metod samt ungdomsforskning. Kandidaten ska även ha mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Förmåga att bedriva oberoende forskning, producera vetenskapliga publikationer, populärvetenskapliga rapporter, delta i forskningssamarbeten och kommunicera med det omgivande samhället är således viktiga meriter.

Bedömningskriterierna för utnämning som postdoktor är att kandidaten måste uppfylla den kompetensgrad som krävs för att bli behörig.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen relaterade till ovan beskrivna ämnen, och hur din expertis passar utlysningen
- CV
- Vetenskapliga publikationer som är relevanta för tjänsten
- Certifierade kopior av betyg och examensbevis
- Kontaktinformation till två referenspersoner från vilka rekommendationsbrev kan begäras
- Andra meriter du vill åberopa.

Om anställningen
Tjänsten är på heltid (100 %) under 2 år.

Anställningen startar i 3 januari 2022 eller enligt överenskommelse. Postdoktorn kommer att vara anställd vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa.

Ytterligare information tillhandahålls av Frida Jonsson ([email protected]), forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Forskningsingenjör, 6 mån

Ansök    Okt 5    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vid Institutionen för Klinisk vetenskap bedrivs kliniskt inriktad forskning samt utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom nio olika ämnesområden.

Undervisning ges inom läkarprogrammet och logopedprogrammet, men även som fristående kurs i barn- och ungdomspsykiatri. Pediatrik är ett ämne inom Institutionen med en bred forskningsaktivitet där pediatriks forskningslabb spelar en central roll och dit vi nu söker en forskningsingenjör. Anställningen är heltid och tidsbegränsad i 6 månader med tillträde enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Ett stort forskningsintresse på pediatrik är mikrobiotas roll vid hälsa och sjukdom. På pediatriks forskningslabb analyserar vi bakteriell sammansättning och diversitet i olika prover och använder oss av moderna tekniker så som metagenomik-sekvensering.

Arbetsuppgifter i anställningen som forskningsingenjör innefattar att planera, utforma och utföra laborativt arbete samt utvärdera och sammanställa resultat.  Vidare ingår i anställningen grundläggande arbetsuppgifter inom laborativ verksamhet såsom inköp av material och utrustning, hantering av disk och avfall, och beredning av lösningar som används vid arbete med celler.

Kvalifikationer

Vi söker dig med högskoleexamen inom molekylärbiologi, bioteknik, biomedicin eller motsvarande.

Arbetet kräver:
- god förståelse och praktisk erfarenhet av klassiska molekylärbiologiska tekniker för nukleinsyra-analys (extraktion av DNA/RNA från eukaryoter och prokaryoter, PCR och modern sekvensering) samt peptid och protein-analys (Western Blot, ELISA, Luminex).
- erfarenhet av att planera och utföra sekvensering.
- bra förståelse och erfarenhet av att utvärdera resultat från PCR och sekvensering.
- noggrannhet, god organisationsförmåga och systematiskt arbetssätt.
- goda kunskaper att kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal såväl som skrift.

Utöver ovanstående önskar vi erfarenhet av:
- att preppa DNA/RNA från komplexa prover.
- att planera och utföra en PCR, RT-PCR, targeted PCR, barcode-baserad amplikon PCR.
- minst en modern sekvenseringsteknik (Illumina, Nanopore, IonTorrent)


Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Första forskningsassistent inom high-throughput screening

Ansök    Okt 12    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen integrativ medicinsk biologi (IMB) söker nu en första forskningsassistent som kommer att arbeta i ett av våra forskningsprojekt inom high-throughput screening.

Anställningen är en allmänvisstidsanställning på heltid under ett år med stationeringsort i Umeå. Startdatum är 2021-12-01 eller enligt överenskommelse. 

Beskrivning

Du kommer att arbeta självständigt inom ett forskningsprojekt finansierat med medel från Wallenberg Centre for Molecular Medicine (WCMM). Ett av projektets huvudmål är att identifiera nya syntetiska ligander för en G-proteinkopplad receptor (GPCR) som har en viktig roll i hjärnans utveckling och reglering av bl.a. dopaminbanornas funktion. Arbetet kommer fokusera på utvecklande av- och datainsamling från assays för att identifiera och karaktärisera de nya receptorliganderna men kan även omfatta handledning av studenter, doktorander, och postdoktorer som jobbar med cellodling och signaleringsassays för receptorfunktion. 

Kvalifikationer

För att vara behörig krävs att du avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom ett relevant område såsom farmakologi eller farmaceutisk kemi. Doktorsavhandlingen ska inte vara äldre än fem år. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Den sökande ska ha två års erfarenhet av postdoktoralt arbete och det är meriterande om arbetet utförts i annat land än där avhandlingen framlades. Vidare söker vi en person som har teknisk kompetens inom cellodling, förberedande av substansbibliotek för high-throughput screening (HTS) och utarbetande av fuktionella assays för HTS. Du ska ha minst tre publicerade originalartiklar som förstaförfattare i internationella fackgranskade tidskrifter och du ska ha god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.

Övriga önskvärda kvalifikationer

Det är meriterande om den sökande har erfarenhet av arbete inom farmaceutisk kemi och kemisk syntes och/eller läkemedelsutveckling (struktur-aktivitetsstudier och hit-to-lead-optimering), liksom erfarenhet med biofysiska metoder för karaktärisering av receptor-ligandinteraktioner. Vi ser gärna att den sökande har en apotekarexamen eller motsvarande. 

Ansökan

Du registrerar din ansökan via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2021-10-27. Din ansökan ska vara på engelska eller svenska och innehålla:

- Ett kort följebrev med beskrivning av forskningserfarenhet, tekniska expertis, forskningsintresse och lämplighet för projektet (ca en till två A4-sidor).
- CV (curriculum vitae) som inkluderar examina med verifikat, anställningar, publikationslista
- Namn och kontaktinformation för två referenspersoner.

Vid frågor gällande anställningen kontakta Stig Jacobsson: [email protected], professor vid IMB, Umeå universitet.

Läs mer om Institutionen för integrativ medicinsk biologi här: https://www.umu.se/institutionen-for-integrativ-medicinsk-biologi/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i psykologi med inriktning mot mänskligt beslutsfattande

Ansök    Sep 17    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Postdoktor i psykologi med inriktning mot mänskligt beslutsfattande

Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande.

Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida www.umu.se/institutionen-for-psykologi

Vi utlyser nu en postdoktor med placering vid Institutionen för psykologi. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år. Anställningen finansieras av projektmedel från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons stiftelse ”Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma”. I anställningen kan undervisning komma att ingå om motsvarande maximalt 20%.

Beskrivning av arbetsuppgifterna

Syftet med det postdoktorala projektet är att undersöka om det går att träna unga människor att förstå förutsättningarna för vissa av vardagens problem, med syfte att få folk att fatta mer insiktsfulla beslut. Träningen kommer att genomföras via ett app-liknande program, tillgängligt på deltagarnas mobila enheter (exempelvis telefoner). Arbetsuppgifterna inbegriper utveckling och programmering av träningsprogrammet, rekrytering, datainsamling och analys, samt författande av en eller flera vetenskapliga artiklar.

Kvalifikationer

- Doktorsexamen som är avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång (om inte särskilda skäl föreligger som föräldraledighet, militärtjänst, sjukledighet, etc.).
- Ingen tidigare anställning som postdoktor (med stöd av postdoktoravtalet) under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.
- Dokumenterade kunskaper/erfarenheter: - inom kognitiv psykologi.
- av experimentell metod.
- av att arbeta med PsychoPy / Python.
- av datainsamling via online-plattformar såsom Pavlovia.


- Mycket goda färdigheter i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vid urval kommer vikt att läggas vid personlig lämplighet såsom samarbets- och kommunikationsförmåga.

En fullständig ansökan ska innehålla:

- Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen relaterade till ovan beskrivna ämnen, och hur din expertis passar utlysningen.
- Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista.
- Doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis och studieutdrag.
- Din doktorsavhandling, samt högst fem relevanta vetenskapliga publikationer.
- Annan information som är relevant för din ansökan.

Åberopade dokument måste vara i Word- eller PDF-format. Ansökan ska lämnas elektroniskt genom e-rekryteringssystemet VARBI vid Umeå universitet.

Närmare upplysningar lämnas av docent Linus Andersson [email protected], 090-786 64 28 eller prefekt Annika Nordlund [email protected] 090-786 78 30.

Planerat tillträde 1 december 2021 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i psykologi med inriktning mot implementeringsvetenskap

Ansök    Sep 21    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Postdoktor i psykologi med inriktning mot implementeringsvetenskap

Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande.

Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida www.umu.se/institutionen-for-psykologi

Vi utlyser nu en postdoktor med placering vid Institutionen för psykologi. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år. Anställningen finansieras av projektmedel. I anställningen kan undervisning komma att ingå om motsvarande maximalt 20%.

Beskrivning av projektet

Anställningen ingår i ett forskningsprogram finansierat av FORTE som avser att öka kunskapen om automatisering, dvs införandet av robotar och AI, i socialtjänsten ur ett organisatoriskt, etiskt och brukarperspektiv. Inom projektet kommer barriärer och underlättande faktorer för implementeringen av automatisering kartläggas och implementeringsutfall kommer undersökas. Arbetsuppgifterna kommer att inkludera empiriska datainsamlingar via t ex enkäter och intervjuer. Anställningen är placerad vid Institutionen för psykologi.

Kvalifikationer

- Doktorsexamen inom psykologi, informatik, socialt arbete, folkhälsovetenskap eller doktorsexamen inom annat ämne som är relevant för forskningsprojektet.
- Doktorsexamen som är avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång (om inte särskilda skäl föreligger som föräldraledighet, militärtjänst, sjukledighet, etc.).
- Ingen tidigare anställning som postdoktor (med stöd av postdoktoravtalet) under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.
- Dokumenterade kunskaper och forskningsmeriter inom kvantitativ metod, statistisk analys och kvalitativ intervju- och analysmetodik.
- Särskilt meriterande är kunskaper inom implementeringsvetenskap, organisationspsykologi, hälsosystemforskning samt kunskaper om automatisering eller digitalisering i offentlig verksamhet.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vi söker en engagerad, ansvarsfull och kreativ person med hög motivation för forskning. Anställningen som postdoktor ställer krav på god förmåga att arbeta i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt.

En fullständig ansökan ska innehålla:

- Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen relaterade till ovan beskrivna ämnen, och hur din expertis passar utlysningen.
- Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista.
- Doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis och studieutdrag.
- Din doktorsavhandling, samt ett urval med dina fem högst relevanta vetenskapliga publikationer.
- Annan information som är relevant för din ansökan.

Åberopade dokument måste vara i Word- eller PDF-format. Ansökan ska lämnas elektroniskt genom e-rekryteringssystemet VARBI vid Umeå universitet. Sista ansökningsdag är den 1 december 2021.

Närmare upplysningar lämnas av docent Susanne Tafvelin [email protected], 090-786 66 29, forskare Linda Richter Sundberg [email protected] 090-786 93 70 eller prefekt Annika Nordlund [email protected] 090-786 78 30.

Planerat tillträde 1 februari 2022 eller enligt överenskommelse.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsassistent

Ansök    Sep 17    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur, kultur och didaktik inom engelska, finska, meänkieli, franska, italienska, lingvistik, svenska/nordiska språk, ryska, samiska, spanska och tyska.

Institutionen har ca 110 anställda och är en mångspråkig och mångkulturell arbetsplats i en kreativ miljö.

Institutionen för språkstudier söker en första forskningsassistent i omfattningen 100%. Anställningen är tidsbegränsad med tillträde snarast och gäller i 9 månader.

Arbetsuppgifter
Som förste forskningsassistent ansvarar du för att bedriva egen forskning inom ramen för projektet ”Migration and Mental Illness in Literature”. Under anställningstiden förväntas du skriva relevanta akademiska artiklar i internationella peer-reviewed tidskrifter inom ramen för projektet.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har doktorsexamen inom de moderna språkens litteratur, gärna med engelsk inriktning, eller annan doktorsexamen med relevans för anställningens innehåll. Du bör ha kunskap om medicinsk humaniora och engelskspråkig litteratur från 1800-talet till nu.  

För denna anställning krävs även goda och dokumenterade kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.

Du bör även vara självständig, noggrann och ha förmåga till analytiskt tänkande.

Ansökan
Du ansöker till anställningen via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Till ansökan bifogas ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten, CV/meritförteckning samt vidimerade kopior av betyg och intyg. Ansökan ska vara inkommen senast 2021-10-06.

Övriga upplysningar
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad i 9 månader med tillträde snarast. Anställningen är placerad vid Institutionen för språkstudier på Umeå universitet. Den som anställs på den utlysta befattningen förväntas bidra till att utveckla forskningsmiljön vid institutionen och inom projektet. Hög närvaro i miljön är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Virginia Langum ([email protected]) eller prefekt Daniel Andersson ([email protected]).För mer information om institutionen, se: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Amanuens i företagsekonomi, inriktning redovisning

Ansök    Aug 25    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Vi söker en amanuens till momentet Redovisningsteori och praxis som ingår i kursen Redovisning C.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i att inom ramen för momentet bedöma övningsarbeten om redovisning enligt K2-regelverket.

Behörighet
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Kvalifikationer

Goda kunskaper inom redovisning och/eller finansiering. Studier motsvarande termin 6 eller 7 civilekonomprogrammet inklusive Redovisning C. Erfarenhet av undervisning eller praktiskt redovisningsarbete är meriterande.

Villkor

Vi söker en amanuens under ca 1 vecka. Anställningen avser ca 75% av en heltid. Lön enligt amanuensavtal.

Ansökan

Din ansökan ska vara inkommen via universitets e-rekryteringssystem senast 2021-09-06. Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker anställningen.
- CV
- Ett intyg på studieresultat från Studentwebben.
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Information

För mer information om anställningen kontakta Stefan Sundgren, professor, mailto:[email protected]

Mer om Handelshögskolan

Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Handelshögskolan är AACSB-ackrediterad och hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden

ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Amanuens i företagsekonomi, inriktning redovisning och ekonomistyrning

Ansök    Aug 25    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Vi söker 2–4 amanuenser till kursmodulerna Extern redovisning (modul 3) och Ekonomistyrning (modul 4).

Kursmodulerna ingår i Företagsekonomi A. Välkommen med din ansökan senast 2021-09-21.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i att inom ovan nämnda kursmoduler i grundutbildningen hjälpa till med övningsarbeten, gruppövningar med mera.

Behörighet

Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Kvalifikationer

Goda kunskaper inom redovisning. Studier motsvarande termin 5 eller 6 civilekonomprogrammet inklusive Företagsekonomi A och B. Erfarenhet av undervisning eller praktiskt redovisningsarbete är meriterande.

Villkor

Vi söker 2–4 amanuenser under tre till åtta veckor. Anställningen avser 25-50% av en heltid. Lön enligt amanuensavtal.

Ansökan

Din ansökan ska vara inkommen via universitets e-rekryteringssystem senast 2021-09-21. ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker anställningen.
- CV.
- Ett intyg på studieresultat från Studentwebben.
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Information

För mer information om anställningen kontakta Oscar Stålnacke, universitetslektor, mailto:[email protected] eller Dan Frost, studierektor, mailto:[email protected]

Mer om Handelshögskolan

Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Handelshögskolan är AACSB-ackrediterad och hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden

ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökanUmeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Första forskningsassistent i Kulturgeografi

Ansök    Sep 16    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Institutionen för geografi vid den samhällsvetenskapliga fakulteten söker nu 2 första forskningsassistenter med inriktning kulturgeografi.

Forskningen vid institutionen karaktäriseras av en stor bredd, både vad gäller teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt. Några centrala teman i forskningen är arbetskraftsförsörjning, turism, regional utveckling, regionala flyttningar, internationell migration, fritidshusturism, landsbygdens villkor, städers dynamik och klimatanpassning.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär kvalificerat forskningsarbete där du kommer att utveckla forskning med kulturgeografiska perspektiv på den pågående re-industrialiseringen av norra Sverige. På flera orter i norra Sverige pågår just nu omfattande industriinvesteringar som ofta benämns som del av en hållbar omställning inom grön teknologi. Denna utveckling förväntas innebära stora utmaningar och rymmer intressekonflikter gällande naturresursutnyttjande och energiproduktion, men också när det gäller samhällsplanering och kompetensförsörjning, inte bara lokalt i de berörda orterna utan också för den regionala utvecklingen. Anställningen erbjuder en möjlighet att delta i utvecklandet av forskning inom ramen för detta övergripande tema där olika teoretiska perspektiv och metoder kan appliceras. Denna forskning syftar till att följa den aktuella utvecklingen utifrån aspekter såsom hållbarhet, kommunal planering, internationell arbetskraftsmigration, regionala flyttningar, arbete, boende, fritid eller jämställdhet, men skulle också exempelvis kunna handla om bilden av Norrland och hur den påverkar och påverkas av denna utveckling.Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid under 16 mån med start november 2021 eller enligt överenskommelse. Placering vid institutionen för geografi vid Umeå universitet. Den anställde förväntas vara aktiv i institutionens forskningsmiljö och i institutionens övriga aktiviteter.

Kvalifikationer
För att kunna vara behörig att söka denna anställning ska den sökande ha en doktorsexamen i kulturgeografi eller motsvarande. Den sökande ska även ha dokumenterad forskningserfarenhet som kan relateras till arbetsuppgifterna beskrivna ovan. Kännedom om de aktuella regionala förhållandena är meriterande.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökan ska innehålla:

- Komplett CV inklusive en fullständig publikationslista.

- Personligt brev.

- Relevant examensbevis

- Tre mest representativa publikationer relaterat till denna anställning

Information
För mer information om anställningen kontakta prefekt Emma Lundholm ([email protected]) eller forskningsansvarig Rikard Eriksson ([email protected])

Institutionen för geografi
Institutionen för geografi har omkring 40 medarbetare och är en del av samhällsvetenskaplig fakultet. För mer information om institutionen besök gärna vår hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-geografi/

 

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsassistent

Ansök    Jun 29    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Institutionen för geografi vid den samhällsvetenskapliga fakulteten söker nu en förste forskningsassistent med inriktning kulturgeografi.

Forskningen vid institutionen karaktäriseras av en stor bredd, både vad gäller teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt. Några centrala teman i forskningen är arbetskraftsförsörjning, turism, regional utveckling, regionala flyttningar, internationell migration, fritidshusturism, landsbygdens villkor, städers dynamik och klimatanpassning.

 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär till största del kvalificerat forskningsarbete inom ramen för det internationella forskningsprojektet Life at the Frontier. Målet med projektet är att undersöka "sociala gränsområden" och dess betydelse för sociala rörlighet och integration av migranter och andra grupper. Sociala gränsområden uppstår när angränsande samhällen är mycket olika med avseende på deras kulturella, etniska och/eller sociala egenskaper, och när den rumsliga övergången i dessa egenskaper är plötslig snarare än gradvis. I anställningen ingår att delta i den internationella forskargruppens arbete att planera, utforma och genomföra kvalitativa studier inom ramen för projektet och att utföra kvalitativa intervjuer och fokusgruppintervjuer med respondenter och experter inom urban utveckling i Norge och Sverige och att analysera detta material samt delta i skrivande av artiklar.

I anställningen ingår också arbete inom ramen för projektet Får pengarna jorden att snurra? Geografiska perspektiv på ”downshifting” och frivillig enkelhet som hållbara livsstilar. I det här forskningsprojektet undersöks den process som medför att individer lever sina liv i frivillig enkelhet genom att analysera deras migrationsbiografier. Detta görs mot en teoretisk bakgrund av samhället som behandlar livsstils- och livsloppsmigration, där genus och social grupp är viktiga analysramar. Arbetsuppgifterna innebär analys av redan insamlade kvalitativa intervjuer och författande av artiklar.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid under 18 månader med start oktober 2021 eller enligt överenskommelse. Placering vid institutionen för geografi vid Umeå universitet. Den anställde förväntas vara aktiv i institutionens forskningsmiljö och i institutionens övriga aktiviteter.

Kvalifikationer
För att kunna vara behörig att söka denna anställning ska den sökande ha en doktorsexamen i kulturgeografi. Dokumenterad erfarenhet av olika kvalitativa metoder inklusive respondent och expertintervjuer samt fokusgrupper är ett krav liksom förmåga att kommunicera på skandinaviska språk. Erfarenhet av tidigare arbete i internationella forskningsprojekt är meriterande. Det är också meriterande om kandidaten har kunskap om sociala och geografiska diskurser i och om Sverige, med koppling till de teman som projekten berör.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökan ska innehålla:

- Komplett CV inklusive en fullständig publikationslista.

- Personligt brev.

- Relevant examensbevis

Information
För mer information om anställningen kontakta prefekt Emma Lundholm ([email protected]) eller projektledare urban Lindgren ([email protected])

 

Institutionen för geografi
Institutionen för geografi har omkring 40 medarbetare och är en del av samhällsvetenskaplig fakultet. För mer information om institutionen besök gärna vår hemsida, https://www.umu.se/institutionen-forgeografi

 

Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent

Ansök    Jun 29    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Projektassistent

Sociologiska institutionen söker en projektassistent.

Den sökande förväntas bidra till projektet ”Effekten av arbetslöshet för familjemedlemmars hälsa” (HEALFAM) som finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC) och leds av docent Anna Baranowska-Rataj. Anställningen är en visstidsanställning på heltid under 6 månader.

Arbetsbeskrivning
Anställningen som projektassistent avser medverkan i ett forskningsprojekt som syftar till bidra till att undersöka hur förlusten av ett jobb påverkar hälsan hos partners, barn och äldre föräldrar till arbetslösa och om omfattningen av påverkan skiljer sig åt mellan familjer och samhällen. HEALFAM-teamet utvärderar konsekvenserna av arbetslöshet för familjemedlemmar genom ett multiaktör-perspektiv och ett internationellt jämförande angreppssätt.

Den anställde kommer att vara specifikt involverad i den del av HEALFAM-projektet som undersöker effekterna av arbetslöshet på hälsa och välbefinnande med ett generationsperspektiv. Denna forskning använder data från storskaliga longitudinella undersökningar som SHARE, en undersökning om hälsa, åldrande och pension i Europa.

I normalfallet förväntar vi oss att den anställde är närvarande på arbetsplatsen i Umeå och deltar i institutionens gemensamma aktiviteter.

Kompetenskrav

Vi söker dig med en magisterexamen i sociologi eller motsvarande och erfarenhet inom det ovan beskrivna forskningsområdet. Vidare krävs dokumenterad erfarenhet av avancerad statistisk analys (som flernivåmodeller, paneldatamodeller) med internationella jämförande data och / eller longitudinella data. Arbetet ställer krav på goda tal- och skrivförmåga på engelska samt goda samarbetsförmåga. Erfarenhet av att presentera forskningsresultat i internationell forskningsmiljö är en stark fördel.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ditt CV (med lista över alla publikationer och konferenspresentationer) samt ett kort personligt brev med motivering till varför du söker den aktuella befattningen, och kopior av tidigare arbete (artiklar, rapporter, max 4).

Ansökan görs via e-rekryteringssystemet Varbi senast 21/7 2021.

Om oss

Sociologiska institutionen har omkring 60 anställda som är verksamma främst inom utbildning och forskning. Vi erbjuder en stimulerande miljö med goda karriärmöjligheter. Institutionen genomför omfattande forskning och betonar ett arbetsklimat som stimulerar intellektuell utveckling.

För mer information om institutionen: https://www.umu.se/sociologiska-institutionen/Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor (2 år) inom databearbetning och visualisering

Ansök    Jun 30    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik anställer en postdoktor för ett forskningsprojekt om databearbetning och visualisering av atmosfäriska och jonosfäriska data.

Anställningen avser heltid under två år med tillträde 15 september 2021, eller enligt överenskommelse.

 

Om anställningen
Anställningen är vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik som fokuserar på forskning och undervisning inom lärande i naturvetenskap, teknik och matematik. Arbetet kommer att bedrivas dels vid Institutionen för fysik och Curiosum science center vid Umeå universitet och dels på plats vid EISCAT:s huvudkontor i Kiruna. Tillsammans bildar de en stimulerande och internationell forskningsmiljö. Vid Institutionen för fysik studerar Space Plasma Physics Group naturligt förekommande plasmer i solsystemet, särskilt det kopplade solvind-magnetosfären-jonosfärssystemet. Curiosum är ett publikt science center som fokuserar på visualisering av vetenskapliga data, särskilt genom en 360-graders domteater. EISCAT:s huvudkontor ligger vid Institutet för rymdfysik i Kiruna som fokuserar på sol- och rymdvetenskap.

 

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
I forskningsprojektet används data från bl a EISCAT3D som använder sig av ”Incoherent Scatter Radar” (ISR) och samlar in data från atmosfär och jonosfär. Datamängderna ger information om de komplexa systemen i atmosfären och interaktionen mellan solen och jorden, t.ex. norrsken, rymdväder, meteorincidenter och klimatfrågor. I projektet kommer denna information att göras tillgänglig genom interaktiv visualisering, och ge både forskare och allmänheten möjlighet att utforska de fenomen och processer som kännetecknar atmosfären. Visualisering för domteatrar av särskilt intresse men även andra plattformar är av intresse. En möjlighet till visualisering är genom open-sourceprojektet OpenSpace för interaktiv datavisualiseringsprogramvara.

Exempel på forsknings- och arbetsuppgifter inom projektet är:

- Extrahera intressant urval av data från den enorma mängden rådata.
- Ta fram ramverk för datadistribution från EISCAT3D till domteatrar med exempelvis OpenSpace och Data2Dome.
- Nya algoritmer och tekniker för visualisering av autentisk 3D-data som kommer från EISCAT3D och andra radarobservationer samt satellit- och optiska observationer.
- Kombinera atmosfäriska data från olika källor för visualisering, t ex satellit och teleskopdata.
- Utvärdera och producera innehåll för visualiseringsplattformar och 3D-skapande verktyg i domteatrar.

 
Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Vi söker en kandidat med förmågan att arbeta självständigt såväl som en del av ett tvärvetenskapligt team av junior- och seniorforskare. Kandidaten bör ha ett genuint intresse av tvärvetenskaplig forskning och att göra vetenskapliga resultat tillgängliga för allmänheten. Stor vikt läggs vid personlig kompetens och lämplighet. Uppdraget inkluderar planering och utförande av forskning inom projektet. Kandidater förväntas spendera upp till en tredjedel av forskningstiden vid EISCAT:s huvudkontor i Kiruna.

Erforderliga kvalifikationer är:

- Erfarenhet av att analysera experimentellt data,
- Erfarenhet av visualisering av data i ett 3D-sammanhang,
- Goda programmeringskunskaper av modern C++,
- Erfarenhet av grafikprogrammering (i OpenGL, DirectX eller liknande),
- God samarbetsförmåga,
- Mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska.

Övriga erfarenheter med stort värde beroende på forskningens fokus är:

- Relevanta kunskaper om geofysik eller atmosfärsvetenskap är en stark merit,
- Erfarenheter av att arbeta med eller utveckla visualisering för domteatrar är meriterande,
- Medvetenhet om mångfald och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet,
- Erfarenhet av undervisning.

 
Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla

- Personligt brev som beskriver kvalifikationer, forskningsintressen och motivering för ansökan. Ange hur dina tidigare erfarenheter passar med den annonserade anställningen (högst en A4-sida),
- Meritförteckning - CV med publikationslista,
- Styrkt kopia av doktorsexamensbevis,
- Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg,
- Kopia av eller länk till doktorsavhandling samt upp till fem relevanta vetenskapliga artiklar,
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner,
- Övriga handlingar som den sökande vill åberopa.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem Varbi. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 15 augusti 2021.

För ytterligare information, kontakta projektledare Madelen Bodin, telefon: +46 90 7869618 eller e-post: [email protected]

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsassistent till institutionen för Informatik

Ansök    Jun 23    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Institutionen för Informatik söker nu en förste forskningsassistent för ett pågående projekt vid instiutionen.

Projektet Västerbotten utan gränser, som finansieras av Vinnova, syftar till att skapa en modell för digital nära vård där digital teknik används för att utveckla nya arbetssätt och effektivare kompetensutnyttjande.

Arbetet i projektet omfattar bland annat inhämtning av användarbehov och behovsanalyser, test av utvecklade koncept och utvärdering av projektets måluppfyllelse. I denna tjänst kommer även viss institutionstjänstgöring förekomma.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 35% med start 2021-09-01 till och med 2022-11-30. Placering är vid institutionen för Informatik, Umeå Universitet, och innehavaren av anställningen förväntas delta i institutionsgemensamma aktiviteter i den mån det finns utrymme i tjänsten.

Kvalifikationer
För att vara behörig att anställas som förste forskningsassistent krävs avlagd doktorsexamen i informatik eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ämnet informatik. För behörighet till denna anställning krävs att den sökande i betydande omfattning bedrivit forskning med tydliga inslag av e-hälsa. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Det är starkt meriterande att du har publicerat i internationella vetenskapliga tidskrifter och har relevant pedagogisk kompetens. Stor vikt kommer att läggas vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. 

Vid institutionen för Informatik bedrivs forskning och utbildning med fokus på digitalisering av
samhälle, organisationer och interaktion. Digital teknik har blivit en möjliggörare för förändrade sätt att leva och bedriva verksamhet på. I vår forskning studerar vi dessa förändringar och förändringsprocesser och vi studerar samspelet mellan människa och teknik för att förstå teknikens möjligheter och dess begränsningar. I våra studier av digitalisering rör vi oss i många kontexter såsom offentlig sektor, media, spel, underhållning, finansbolag, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri och handel. Läs mer om vår forskningsmiljö på www.umu.se/informatikUmeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistenter Handelshögskolan, företagsekonomi, entreprenörskap

Ansök    Jun 28    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Vi söker 1-2 projektassistenter till ett forskningsprojekt som finansieras av Per & Eivor Wikströms stiftelse.

Anställningen är placerad vid enheten för företagsekonomi, Handelshögskolan, avser deltid 25% och är tidsbegränsad till ca 6 månader. Välkommen med din ansökan senast 2021-08-01.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att boka, hålla i intervjuer och samla in data på teknologiska innovationer. Projektassistenten kommer att bli involverad i ett forskningsprojekt som finansieras av Per & Eivors Wikströms stiftelse. Studien fokuserar på att öka förståelsen på hur teknologiska innovationer skapas. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en magisterexamen/kandidatexamen i företagsekonomi alternativt för närvarande studera Magister/kandidat inom företagsekonomi. Kunskap om hur innovationer skapas samt entreprenörskap.

Ansökan
Din ansökan ska vara inkommen via universitetets e-rekryteringssystem senast 2021-08-01

- Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev, med motivering till varför du söker anställningen
- CV
- Kopior av betyg och intyg med relevans för anställningen.
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Information
För mer information om anställningen kontakta universitetslektor Sujith Nair, tfn 090-786 61 62, mailto:[email protected]

Mer om Handelshögskolan

Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent Nationalekonomi

Ansök    Jun 28    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Vi söker en projektassistent till ett forskningsprojekt som finansieras av konkurrensverket.

Anställningen är placerad vid enheten för nationalekonomi, Handelshögskolan, avser 80% och är tidsbegränsad till ca 5 månader. Välkommen med din ansökan senast 2021-07-19

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i att belysa, identifiera och förklara den offentliga upphandlingens förutsättningar att vara ett verksamt styrmedel, det vill säga ha en effekt på ett miljö-, klimat- eller energiproblem (miljöproblem). Projektet ska genomföras i enlighet med projektbeskrivning – miljöanpassad, eller grön offentlig upphandling – GPP.

Kvalifikationer

- Kurser på mastersnivå motsvarande minst 60hp.
- Dokumenterad kunskap om samhällsekonomiska aspekter på grön offentlig
- upphandling som styrmedel t ex vetenskapliga publikationer
- Goda kunskaper i tal och skrift på svenska.

Övriga önskvärda kvalifikationer:

- Meriter från forskarutbildning i nationalekonomi.

Personliga egenskaper:

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är självständig, noggrann, har god organisations- och samarbetsförmåga, god social förmåga samt är van att presentera resultat i formella sammanhang. Vidare uttrycker du dig väl i tal och skrift på svenska då det ingår i arbetsuppgifterna att skriva och presentera rapporten.

Ansökan

Din ansökan ska vara inkommen via universitetets e-rekryteringssystem senast 2021-07-19

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med en kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker anställningen.
- CV
- Kopior av betyg och intyg med relevans för anställningen.
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Information

För mer information om anställningen kontakta Sofia Lundberg, rektor handelshögskolan, 090-786 52 06

Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för nationalekonomi har ca 30 anställda. Vi bedriver forskning inom bland annat arbetsmarknad, offentlig ekonomi, miljö- och naturresursekonomi och ekonometri.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsingenjör inom semantisk parsning av multimodal data

Ansök    Jun 23    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Institutionen för Datavetenskap är en dynamisk institution med ca 140 anställda från mer än 20 olika länder.

Vi erbjuder utbildning och forskning inom ett brett stort område inom Datavetenskap. Anställningen omfattar heltid (100%) under 7 månader. Start så fort som möjligt eller enligt överenskommelse.

Om anställningen
Syftet med anställningen är att delta i det vetenskapliga arbetet för det VR-finansierade projektet Semantisk Parsning av Multimodal Data, och i uppbyggandet av WASPs forskningsarena för Media och Språk (WARA Media och Språk). Den relativa fördelningen mellan arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid.

Om Semantisk Parsning. En semantisk parser är en algoritm som översätter text, vanligtvis enstaka meningar åt gången, till en formell representation som är enkel för datorer att förstå. Vi är intresserade av fallet när den semantiska representationen är en graf och datan kombinerar olika typer av modaliteter som text, bild, ljud, etc. Arbetet bidrar på tre sätt till området. (1) Vi utvecklar algoritmer för semantisk parsning som resulterar i grafer. Det finns redan en del arbete i den här riktningen, men vad som är nytt för oss är att vi tillåter de graf-baserade parserna att ha men mer komplex typ av minne, och att vi bryter ner både tränings- och översättningsprocessen i enklare steg som ger oss större kontroll.  (2) Vi utnyttjar den nya typen av tillstånd för att integrera multimodal information så att vi kan hantera rikare typer av input media än enbart text. (3) Vi utvecklar datavetenskapliga optimeringstekniker för att hålla nere beräkningstiderna så att våra parsers i förlängningen kan komma till praktisk nytta. Förste forskningsingenjören deltar i alla aspekter av arbetet.

Om WARA Media och Språk. Syftet med arenan är att bygga en nationell gemenskap kring artificiell intelligens (AI) för media och språk, som sträcker sig över en bredd av vetenskapliga discipliner och industrisegment. Arenan är grundad i samarbete med Schibsted, Bonnier News, Spotify, och SEB, och tillhandahåller centrala resurser för maskininlärning (datamängder, annoteringstjänster, benchmarking, m.m.) , men även specialistkunskaper inom relevanta områden (IP & patent, regulatoriska frågor, metodik, m.m.). Den huvudsakliga uppgiften för förste forskningsingenjören är att delta i det praktiska arbetet enligt beskrivningen nedan.

Arbetsuppgifter

Dina primära arbetsuppgifter är att:

- Bidra i utvecklingen av algoritmer för att översätta multimodal data till grafbaserade representationer samt den empiriska och analytiska utvärderingen av dessa
- Bidra till en bredd av organisatoriska uppgifter kopplade till WARA Media and Language, inklusive mötesbokning, organisation av konferenser och andra arrangemang, administration av delprojekt, m.m.

Behörighet
För att vara behörig att söka behöver du:

- En doktorsexamen inom Datavetenskap eller motsvarande 
- Erfarenhet av semantisk parsning, formella språk och komplexitetsanalys
- Erfarenhet av programmering
- Goda kunskaper i kommunikation i tal och skrift på svenska och engelska

Erfarenheter inom följande områden betraktas som en merit:

- Komputationell grafteori
- Multimodal analys, eller erfarenheter inom delområden som språk- och bildanalys

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver varför du söker den utlysta anställningen, samt din kontaktinformation
- Curriculum Vitae (CV)
- Kopior av relevanta examensbevis, annan relevant information, som publikationslistor eller dokumentation av tidigare projekt

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 12 juli, 2021. Referensnummer: AN 2.2.1-929-21 Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Umeå Universitet vill erbjuda en jämställd miljö där en öppen dialog mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, kreativitet, och utveckling. Vi välkomnar människor med olika bakgrunder och erfarenheter att söka.

Upplysningar om det specifika projektet lämnas av projektledaren, Johanna Björklund, email: [email protected]

Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med rekrytering och annonsering.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsassistent

Ansök    Jun 23    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Sociologiska institutionen söker en förste forskningsassistent som ska arbeta inom projekten ” Pa? jakt efter frikoppling: (Hur) kan vi fo?rena klimatba?rbarhet med ekonomisk tillva?xt, bra jobb och offentliga preferenser?” finansierat av Vetenskapsrådet och ” Politisk tillit och miljön: En studie av människors attityder till miljöskatter och andra policys” finansierad av Marianne och Marcus Wallenberg Stiftelsen.

Anställningen är en visstidsanställning på heltid under 22 månader.

Den anställde kommer att ansvara för planering och genomförande av forskning i samarbete med projektledaren och samarbetande forskare i tidigare nämnda projekt. Start av anställningen är enligt överenskommelse under hösten 2021.

Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen inom sociologi eller annat för innehållet relaterat område (inklusive statsvetenskap, ekonomi, miljövetenskap eller humangeografi). Tidigare erfarenheter av liknande arbetsuppgifter är meriterande. Det viktigaste bedömningskriteriet för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet och en stark akademisk meritlista, inklusive publikationer inom relevanta områden (såsom ekologisk hållbarhet och politik och politiskt och / eller socialt förtroende.  Den anställde måste kunna analysera undersökningar och data samt utforma och övervaka experiment. Sökande måste kunna tala och skriva engelska flytande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet så som t.ex. samarbetsförmåga.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- ett komplett CV, inklusive publikationslista

- en kopia av doktorsexamensbevis

- en forskningsplan på engelska (max 5 sidor)

- kopior av sökandens publikationer (max 3). 

Ansök via vårt rekryteringssystem Varbi senast 14/7 2021. För ytterligare information om tjänsten, kontakta projektledare Malcolm Fairbrother ([email protected])

Information om projektet finns på projektens hemsida: https://www.umu.se/forskning/projekt/pa-jakt-efter-frikoppling/

https://www.umu.se/forskning/projekt/politisk-tillit-och-miljon/

I normalfallet förväntar vi oss att den anställde är närvarande på arbetsplatsen i Umeå och deltar i institutionens gemensamma aktiviteter.

Om oss

Sociologiska institutionen har omkring 60 anställda som är verksamma främst inom utbildning och forskning. Vi erbjuder en stimulerande miljö med goda karriärmöjligheter. Institutionen genomför omfattande forskning och betonar ett arbetsklimat som stimulerar. För mer information om Institutionen besök vår hemsida; https://www.umu.se/sociologiska-institutionen/

 

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i socialt arbete

Ansök    Jun 13    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet

Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor.

Anställningen är heltid under 2 år.

Arbetsuppgifter

Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning ingår i anställningen undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom ramen för forskningsinriktningen: Utvärdering i socialt arbete. Inom forskningsinriktningen studeras uppföljning och utvärdering av och i det sociala arbetes praktik. Forskningen innebär användning av både kvalitativa och kvantitativa metoder, bl.a. enkätstudier, intervjustudier och litteraturöversikter i syfte att generera kunskap om planering, genomförande och användning av utvärdering och uppföljning, samt de kontextuella villkoren för detta. Arbetet som postdoktor innebär dessutom att medverka vid planering av fortsatt forskning. Det övergripande syftet med forskningen är att utveckla teori och metoder för uppföljning och utvärdering av det sociala arbetets praktik. Forskningen genomförs i nära samarbete med UCER (Umeå Center for Evaluation Research) och regionala FoU-verksamheter i norra Sverige. Personen kommer att ingå i en mindre forskargrupp och under handledning arbeta med delstudier och projektansökningar. Postdoktorns forskning utformas tillsammans med handledaren.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för forskningsinriktningen relevant ämne. Dokumenterad kompetens i kvalitativ forskningsmetodik, såsom intervjumetodik och kvalitativ dataanalys är ett krav för anställningen. Erfarenhet av forskning om uppföljning eller utvärdering, samt erfarenhet av att göra systematiska litteraturöversikter är meriterande för anställningen, liksom erfarenhet av forskning om det sociala arbetets praktik. Då forskningen innebär datainsamling (bl.a. klientintervjuer) i, och kommunikation med, socialtjänstorganisationer, måste den sökande ha dokumenterat goda kunskaper i att tala och skriva svenska.

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning i socialt arbete samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Då det i anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer

För anställningen krävs att den sökande behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi,https://umu.varbi.com/center/tool/position/400815/edit/tab:1/ https:/www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/. Sista ansökningsdag 2021-08-15.

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt motivering varför du söker anställningen. Brevet ska även inbegripa en reflektion kring det planerade temat för forskningsprojektet.
- Curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningserfarenheter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
- Certifierad kopia av doktorsexamen
- Publikationslista Åberopade publikationer, max 10 st bifogas ansökan
- Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter
- Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner
- Annan relevant dokumentation du vill inkludera i ansökan

Närmare upplysningar om projektet lämnas av professor mailto:bjö[email protected], 090-7869346.

Närmare upplysningar om institutionen lämnas av prefekt Anna-Lena Perdahl,mailto:[email protected], 090-7867106, 070-2248460.


Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida,https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i socialt arbete

Ansök    Jun 13    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet

Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor.

Anställningen är heltid under 2 år.

Arbetsuppgifter

Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning kan i anställningen komma att ingå undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att självständigt bedriva forskning knuten till institutionens pågående forskning om delaktighet och brukarinflytande inom området psykisk hälsa och psykisk funktionsnedsättning. Det aktuella projektet planeras fokusera på aktiviteter inom brukar- och patientorganisationer eller informella nätverk/nätforum av personer med erfarenhet av psykisk ohälsa som är fristående från det formella vård- och stödsystemet. En central fråga är om och i så fall hur en kollektiv brukarkunskap formas i sådana sammanhang. Projektet utformas med hög grad av självständighet tillsammans med en mindre forskargrupp och genomförs i samarbete med Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne. Dokumenterad kompetens av forskning om psykisk ohälsa eller funktionshinder är ett krav för anställningen. Erfarenhet av forskning om brukarerfarenhet och inflytande är meriterande.

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning i socialt arbete samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Då det anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer

För anställningen krävs att den sökande behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi,https://umu.varbi.com/center/tool/position/400815/edit/tab:1/ https:/www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/. Sista ansökningsdag 2021-08-15.

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt motivering varför du söker anställningen. Brevet ska även inbegripa en reflektion kring det planerade temat för forskningsprojektet.
- Curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningserfarenheter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
- Certifierad kopia av doktorsexamen
- Publikationslista Åberopade publikationer, max 10 st bifogas ansökan
- Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter
- Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner
- Annan relevant dokumentation du vill inkludera i ansökan

Närmare upplysningar om projektet lämnas av professor Urban Markström, mailto:[email protected], 090-7865446.

Närmare upplysningar om institutionen lämnas av prefekt Anna-Lena Perdahl,mailto:[email protected] , 090-7867106, 070-2248460.


Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida,https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i socialt arbete

Ansök    Jun 13    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Postdoktor i socialt arbete

Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor i socialt arbete.

Anställningen är heltid under 2 år.

Arbetsuppgifter

Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom ramen för forskningsmiljön ”Sociala perspektiv på skola och utbildning”, en framgångsrik forskningsmiljö som idag består av runt 15 aktiva forskare. Forskningsmiljön söker en forskare med intresse för kvantitativ forskning kring frågor som utbildningsstratifiering och utbildningssystemens utformning i relation till skilda utfall. Forskningen kan bygga på länderjämförelser såväl som longitudinella analyser eller tidsserieanalyser inom ett enskilt land. Forskare inom miljön arbetar för närvarande med data från PISA, HBSC, CILS4EU, EU-SILC och svenska registerdata, men andra datakällor är också möjliga att använda inom ramen för tjänsten.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande skall ha doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne (exempelvis sociologi, utbildningsvetenskap, statsvetenskap eller nationalekonomi). Dokumenterad kompetens i kvantitativ forskningsmetod är ett krav och erfarenhet av kvantitativ komparativ analys, longitudinell analys eller tidsserieanalys är meriterande. Erfarenhet av forskning om skola, utbildningssystem eller stratifiering är också meriterande.

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning i socialt arbete samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Då det i anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer

Ansökan

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-08-15.

Ansökan ska innehålla följande:

- Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt en motivering varför du söker anställningen som postdoktor (inte mer än en A4)
- Ett förslag till ett postdoc projekt inklusive förslag på forskningsfråga, data och metod (max tre sidor)
- Ett curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningsmeriter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
- Certifierad kopia av doktorsexamen
- Publikationslista
- Åberopade publikationer (max 10 st) bifogas ansökan
- Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter
- Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner
- Annan relevant dokumentation du vill inkludera i din ansökan

Närmare upplysningar om projektet lämnas av professor mailto:[email protected]

Närmare upplysningar om institutionen lämnas av prefekt Anna-Lena Perdahl, mailto:[email protected], 090-7867106, 070-2248460.

Om institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan!

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i socialt arbete

Ansök    Jun 13    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet

Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor.

Anställningen är heltid under 2 år.

Arbetsuppgifter

Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning kan i anställningen komma att ingå undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom inriktningen könsojämlikhet i arbetsliv och familj. Tidigare och pågående projekt inom denna inriktning studerar könsojämlikhet i arbetslivet och i samspelet mellan arbete, familj och välfärdsstat. En övergripande strävan har varit att förstå kvarstående ojämlikheter och samtidigt identifiera tendenser till förändring och att studera samspel mellan kön och annan stratifiering såsom klass och etnicitet/härkomst. Forskningen har omfattat teman såsom kompetens, lön och karriär, flexibilisering och nya krav i arbetet samt stress och konflikter mellan arbete och familj. Dessa har studerats i svenska och länderjämförande studier huvudsakligen med statistiska metoder men också med kvalitativa upplägg.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete, sociologi eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne. Dokumenterad erfarenhet av för ansökan relevanta metoder, liksom en god förmåga att skriva och tala engelska. Erfarenhet av publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter är en merit liksom erfarenhet av forskning om könsojämlikhet/social stratifiering.

Vi söker en person som självständigt kan designa och bedriva forskning, men värderar också förmåga till kommunikation och samarbete. Sökande ska skissera ett förslag till eget forskningsprojekt utifrån intresseområde och kompetens men inom det generella temat. Forskningen kan vara länderjämförande eller omfatta ett enskilt land, gärna med ett nordiskt perspektiv.  Det bör i första hand bygga på tillgängliga kvantitativa data, men även andra metoder och upplägg är möjliga. Beroende på hur intressen och frågeställningar överlappar, finns också möjlighet till samarbete inom pågående projekt.

Då det anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer.

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi, https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/. Sista ansökningsdag 2021-06-13.

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt motivering varför du söker anställningen
- Ett skisserat postdoktor-projekt med välmotiverad forskningsfråga, data och metoder (max 3 A4)
- Curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningserfarenheter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
- Certifierad kopia av doktorsexamen
- Publikationslista
- Åberopade publikationer, max 10 st bifogas ansökan
- Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter
- Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner
- Annan relevant dokumentation du vill inkludera i ansökan

Närmare upplysningar om projektet lämnas av professor Anne Grönlund, mailto:[email protected]

Närmare upplysningar om institutionen lämnas av prefekt Anna-Lena Perdahl,mailto:[email protected], 090-7867106, 070-2248460.

Om institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan!

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i socialt arbete

Ansök    Jun 13    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet

Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor.

Anställningen är heltid under 2 år.

Arbetsuppgifter

Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning ingår i anställningen undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att självständigt bedriva forskning som övergripande handlar om socialt arbete och social hållbarhet, sociala bestämningsfaktorer för hälsa och livschanser, samhällsarbete, områdesarbete, eller samverkan mellan socialtjänsten och andra myndigheter (i synnerhet polisen) i arbete för en socialt hållbar samhällsutveckling. Personen kommer att ingå i en mindre forskargrupp som bedriver forskning om socialt kapital som resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden samt forskning om insatser i så kallade utsatta områden. Inom ramen för dessa projekt finns tillgängliga data (enkät- och registerdata samt intervjudata) men personen kan även använda sig av egna data och/eller samla in nya data inom ramen för anställningen.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne. Dokumenterad kompetens i kvalitativ och/eller kvantitativ forskningsmetodik, såväl design, datainsamling och analys är ett krav för anställningen. Den vi söker kan ha huvudsaklig erfarenhet av antingen kvalitativ eller kvantitativ forskning, men bör ha grundläggande kunskaper och intresse av att använda sig av mixade metoder. Erfarenhet av forskning om social hållbarhet, samhällsarbete och samverkan är meriterande för anställningen.

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning i socialt arbete samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Då det anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer

För anställningen krävs att den sökande behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Sista ansökningsdag 2021-08-15.

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt motivering varför du söker anställningen. Brevet ska även inbegripa en reflektion kring det planerade temat för forskningsprojektet.
- Curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningserfarenheter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
- Certifierad kopia av doktorsexamen
- Publikationslista Åberopade publikationer, max 10 st bifogas ansökan
- Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter
- Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner
- Annan relevant dokumentation du vill inkludera i ansökan

Närmare upplysningar om projektet lämnas av professor Malin Eriksson, mailto:[email protected], 090-7867792.

Närmare upplysningar om institutionen lämnas av prefekt Anna-Lena Perdahl, mailto:[email protected] , 090-7867106, 070-2248460.


Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida,https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i socialt arbete

Ansök    Jun 9    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet

Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor.

Anställningen är heltid under 2 år.

Arbetsuppgifter

Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning kan i anställningen komma att ingå undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom inriktningen könsojämlikhet i arbetsliv och familj. Tidigare och pågående projekt inom denna inriktning studerar könsojämlikhet i arbetslivet och i samspelet mellan arbete, familj och välfärdsstat. En övergripande strävan har varit att förstå kvarstående ojämlikheter och samtidigt identifiera tendenser till förändring och att studera samspel mellan kön och annan stratifiering såsom klass och etnicitet/härkomst. Forskningen har omfattat teman såsom kompetens, lön och karriär, flexibilisering och nya krav i arbetet samt stress och konflikter mellan arbete och familj. Dessa har studerats i svenska och länderjämförande studier huvudsakligen med statistiska metoder men också med kvalitativa upplägg.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete, sociologi eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne. Dokumenterad erfarenhet av för ansökan relevanta metoder, liksom en god förmåga att skriva och tala engelska. Erfarenhet av publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter är en merit liksom erfarenhet av forskning om könsojämlikhet/social stratifiering.

Vi söker en person som självständigt kan designa och bedriva forskning, men värderar också förmåga till kommunikation och samarbete. Sökande ska skissera ett förslag till eget forskningsprojekt utifrån intresseområde och kompetens men inom det generella temat. Forskningen kan vara länderjämförande eller omfatta ett enskilt land, gärna med ett nordiskt perspektiv.  Det bör i första hand bygga på tillgängliga kvantitativa data, men även andra metoder och upplägg är möjliga. Beroende på hur intressen och frågeställningar överlappar, finns också möjlighet till samarbete inom pågående projekt.

Då det anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer.

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi, https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/. Sista ansökningsdag 2021-06-13.

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt motivering varför du söker anställningen
- Ett skisserat postdoktor-projekt med välmotiverad forskningsfråga, data och metoder (max 3 A4)
- Curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningserfarenheter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
- Certifierad kopia av doktorsexamen
- Publikationslista
- Åberopade publikationer, max 10 st bifogas ansökan
- Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter
- Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner
- Annan relevant dokumentation du vill inkludera i ansökan

Närmare upplysningar om projektet lämnas av professor Anne Grönlund, mailto:[email protected]

Närmare upplysningar om institutionen lämnas av prefekt Anna-Lena Perdahl,mailto:[email protected], 090-7867106, 070-2248460.

Om institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan!

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i socialt arbete

Ansök    Jun 13    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet

Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor.

Anställningen är heltid under 2 år.

Arbetsuppgifter

Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning kan i anställningen komma att ingå undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom inriktningen könsojämlikhet i arbetsliv och familj. Tidigare och pågående projekt inom denna inriktning studerar könsojämlikhet i arbetslivet och i samspelet mellan arbete, familj och välfärdsstat. En övergripande strävan har varit att förstå kvarstående ojämlikheter och samtidigt identifiera tendenser till förändring och att studera samspel mellan kön och annan stratifiering såsom klass och etnicitet/härkomst. Forskningen har omfattat teman såsom kompetens, lön och karriär, flexibilisering och nya krav i arbetet samt stress och konflikter mellan arbete och familj. Dessa har studerats i svenska och länderjämförande studier huvudsakligen med statistiska metoder men också med kvalitativa upplägg.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete, sociologi eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne. Dokumenterad erfarenhet av för ansökan relevanta metoder, liksom en god förmåga att skriva och tala engelska. Erfarenhet av publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter är en merit liksom erfarenhet av forskning om könsojämlikhet/social stratifiering.

Vi söker en person som självständigt kan designa och bedriva forskning, men värderar också förmåga till kommunikation och samarbete. Sökande ska skissera ett förslag till eget forskningsprojekt utifrån intresseområde och kompetens men inom det generella temat. Forskningen kan vara länderjämförande eller omfatta ett enskilt land, gärna med ett nordiskt perspektiv.  Det bör i första hand bygga på tillgängliga kvantitativa data, men även andra metoder och upplägg är möjliga. Beroende på hur intressen och frågeställningar överlappar, finns också möjlighet till samarbete inom pågående projekt.

Då det anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer.

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi, https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/. Sista ansökningsdag 2021-08-15.

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt motivering varför du söker anställningen
- Ett skisserat postdoktor-projekt med välmotiverad forskningsfråga, data och metoder (max 3 A4)
- Curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningserfarenheter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
- Certifierad kopia av doktorsexamen
- Publikationslista
- Åberopade publikationer, max 10 st bifogas ansökan
- Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter
- Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner
- Annan relevant dokumentation du vill inkludera i ansökan

Närmare upplysningar om projektet lämnas av professor Anne Grönlund, mailto:[email protected]

Närmare upplysningar om institutionen lämnas av prefekt Anna-Lena Perdahl,mailto:[email protected], 090-7867106, 070-2248460.

Om institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan!

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor vid Statsvetenskapliga institutionen

Ansök    Jun 7    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Statsvetenskapliga institutionen utlyser en anställning som postdoktor.

Anställningen avser heltid under två år med placering vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Tillträde 1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse. 

Anställningen 
Anställning avser heltid under två år. I anställningen ingår egen forskning med minst 80% av heltid. Undervisning på grund- och avancerad nivå kan uppgå till max 20% av heltid. Du kommer vara placerad vid Statsvetenskapliga institutionen och förväntas bidra till forskningsmiljön på institutionen och inom det profilområde som forskningen är inriktad mot. 

Vid institutionen bedrivs forskning om frågor av central vikt för människor på lokal, nationell, och global nivå. Den handlar om hur demokrati fungerar, hur skola, omsorg, välfärd och krisberedskap organiseras, leds och styrs, om klimat-och miljöpolitik, hållbarhet samt om jämställdhet, fred och fredsbyggande. Forskningen är företrädesvis, men inte uteslutande, samlad inom fem profilområden. Den som anställs som postdoktor kommer bedriva egen forskning med inriktning mot någon av de fem profilområden som presenteras nedan:  

- Den representativa demokratin - politiska institutioner och partier i Sverige och Europa Läs mer om profilområdet https://www.umu.se/forskning/grupper/den-representativa-demokratin---politiska-institutioner-och-partier-i-sverige-och-europa/
- Freds- och konfliktstudier Läs mer om profilområdet https://www.umu.se/forskning/grupper/freds--och-konfliktstudier/
- Kommuner, regioner, offentlig verksamhet Läs mer om profilområdet https://www.umu.se/forskning/grupper/kommuner-regioner-offentlig-verksamhet/
- Miljö- och naturresurspolitik Läs mer om profilområdet https://www.umu.se/forskning/grupper/miljo--och-naturresurspolitik/
- Utbildningsledarskap Läs mer om profilområdet https://www.umu.se/forskning/grupper/utbildningsledarskap/

Den planerade forskningen och inriktningen ska beskrivas i en forskningsplan (se nedan under Ansökan).

För mer information om forskningen vid institutionen, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/forskning/ samt våra undervisningsuppdrag https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/utbildning/
 
Behörighet 
Behörig att anställas som postdoktor är den som senast vid ansökningsdagens utgång avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.  

Till denna anställning ska sökande ha doktorsexamen i statsvetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms relevant i förhållande till den forskning som bedrivs inom det profilområde som den sökande inriktar sig på. För profilområdet Freds- och konfliktstudier ska sökande ha doktorsexamen i ämnet statsvetenskap med inriktning mot freds- och konfliktstudier eller i ämnet freds- och konfliktstudier eller motsvarande. För profilområdet utbildningsledarskap ska sökande ha doktorsexamen i ämnet statsvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, sociologi eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens. Även den som har utländsk examen som bedöms motsvara ovanstående ämnen/ämnesinriktningar kan bedömas behörig.  

I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Ett krav är att sökanden kan uttrycka sig väl på engelska i tal och skrift, meriterande är goda kunskaper i svenska i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder 
Den viktigaste bedömningsgrunden kommer utgöras av den vetenskapliga skickligheten och den sökandes planerade forskningsverksamhet som beskrivs i forskningsplanen. Även bidraget till profilområdet ses som en viktig bedömningsgrund.

Förmåga att bedriva självständig forskning samt förmåga att delta i nationella och/eller internationella forskningssamarbete är också viktiga meriter. 

Undervisning kan ingå som en del av anställningen och dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning är därför meriterande. Eftersom den huvudsakliga delen av anställningen som postdoktor utgörs av egen forskning väger vetenskaplig kompetens tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens vid bedömningen av de sökandes kvalifikationer. 

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig kompetens och lämplighet  som krävs för att utföra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan 
Ansökan skall innehålla:

- Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer, dina vetenskapliga intressen och dina motiv för att söka anställningen (max två sidor)
- CV/meritförteckning
- En kritisk reflektion kring egen genomförd forskning (max 1000 ord)
- Max 3 vetenskapliga publikationer
- Vidimerade kopior av betyg och examensbevis
- Forskningsplan (max 2500 ord inklusive referenser) som beskriver den forskning som du planerar bedriva inom ramen för anställningen
- Eventuella övriga meriter som du vill åberopa 
?

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Sista ansökningsdag är 8 augusti 2021. 

Närmare upplysningar lämnas av forskaransvarig Malin E Wimelius [email protected] 090-786 52 32 eller prefekt Magnus Blomgren [email protected] 090-786 61 71.

Välkommen med din ansökan! 

Om Statsvetenskapliga institutionen  
Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har ca 70 anställda. Institutionen bedriver grundutbildning och forskning inom statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. Vid institutionen finns dessutom Centrum för skolledarutveckling, ett av Sveriges ledande centrum inom utbildningsledarskap. För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/ Visa mindre

Postdoktor i psykologi mot idrottspsykologi och/eller hälsopsykologi

Ansök    Jun 8    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Postdoktor i psykologi med inriktning mot idrottspsykologi och/eller hälsopsykologi

Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande.

Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår http://www.umu.se/institutionen-for-psykologi

Vi utlyser nu en postdoktor med placering vid Institutionen för psykologi. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år. Anställningen finansieras av projektmedel. I anställningen kan undervisning komma att ingå om motsvarande maximalt 20%.

Beskrivning av projektet

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta arbete inom ett projekt som utforskar tidsuppfattning i idrott och fysisk aktivitet med fokus på hälsa och prestation.

Forskningsprojektet kommer att involvera en mängd olika forskningsmetoder, inklusive psykofysiologisk datainsamling i idrottslaboratoriet, hälsofrämjande initiativ i samhället och arbete med stora databaser. Anställningen är vid Institutionen för psykologi.

Kvalifikationer

- Doktorsexamen inom psykologi eller med annat för innehållet relevant examen.
- Doktorsexamen som är avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång (om inte särskilda    skäl föreligger som föräldraledighet, militärtjänst, sjukledighet, etc.).
- Ingen tidigare anställning som postdoktor (med stöd av postdoktoravtalet) under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.
- Dokumenterade kunskaper och forskningsmeriter i hälsopsykologi, idrottspsykologi, klinisk psykologi, kognitiv/experimentell psykologi eller närbesläktade områden som hälsopedagogik och folkhälsovetenskap.
- Anställningen förutsätter goda kunskaper i svenska (eller nordiska språk) och engelska i både tal och skrift.
- Sökande ska ha goda kunskaper inom både kvantitativ metod, statistisk analys och kvalitativ intervju- och analysmetodik.
- Särskilt meriterande är kompetens inom psykofysiologi och erfarenhet av att arbeta med stora databaser.

En fullständig ansökan ska innehålla:

- Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen relaterade till ovan beskrivna projekt, och hur din expertis passar utlysningen.
- Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista.
- Doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis och studieutdrag.
- Din doktorsavhandling, samt gärna högst fem relevanta vetenskapliga publikationer.
- Annan information som är relevant för din ansökan.

Åberopade dokument måste vara i Word- eller pdf-format. Sista ansökningsdag är den 31 Augusti 2021.

Närmare upplysningar lämnas av professor Paul Davis [email protected]

+46-90-786 68 24 eller prefekt Annika Nordlund [email protected] 090-786 78 30.

Planerat tillträde 1 november 2021 eller enligt överenskommelse.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i socialt arbete

Ansök    Maj 24    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet

Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor.

Arbetsuppgifter

Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning ingår i anställningen undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att självständigt bedriva forskning som övergripande handlar om socialt arbete och social hållbarhet, sociala bestämningsfaktorer för hälsa och livschanser, samhällsarbete, områdesarbete, eller samverkan mellan socialtjänsten och andra myndigheter (i synnerhet polisen) i arbete för en socialt hållbar samhällsutveckling. Personen kommer att ingå i en mindre forskargrupp som bedriver forskning om socialt kapital som resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden samt forskning om insatser i så kallade utsatta områden. Inom ramen för dessa projekt finns tillgängliga data (enkät- och registerdata samt intervjudata) men personen kan även använda sig av egna data och/eller samla in nya data inom ramen för anställningen.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne. Dokumenterad kompetens i kvalitativ och/eller kvantitativ forskningsmetodik, såväl design, datainsamling och analys är ett krav för anställningen. Den vi söker kan ha huvudsaklig erfarenhet av antingen kvalitativ eller kvantitativ forskning, men bör ha grundläggande kunskaper och intresse av att använda sig av mixade metoder. Erfarenhet av forskning om social hållbarhet, samhällsarbete och samverkan är meriterande för anställningen.

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning i socialt arbete samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Då det anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer

För anställningen krävs att den sökande behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Sista ansökningsdag 2021-06-13.

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt motivering varför du söker anställningen. Brevet ska även inbegripa en reflektion kring det planerade temat för forskningsprojektet.
- Curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningserfarenheter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
- Certifierad kopia av doktorsexamen
- Publikationslista Åberopade publikationer, max 10 st bifogas ansökan
- Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter
- Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner
- Annan relevant dokumentation du vill inkludera i ansökan

Närmare upplysningar om projektet lämnas av professor Malin Eriksson, mailto:[email protected], 090-7867792.

Närmare upplysningar om institutionen lämnas av prefekt Anna-Lena Perdahl, mailto:[email protected] , 090-7867106, 070-2248460.


Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida,https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i socialt arbete

Ansök    Maj 24    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet

Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor.

Arbetsuppgifter

Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning kan i anställningen komma att ingå undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom inriktningen könsojämlikhet i arbetsliv och familj. Tidigare och pågående projekt inom denna inriktning studerar könsojämlikhet i arbetslivet och i samspelet mellan arbete, familj och välfärdsstat. En övergripande strävan har varit att förstå kvarstående ojämlikheter och samtidigt identifiera tendenser till förändring och att studera samspel mellan kön och annan stratifiering såsom klass och etnicitet/härkomst. Forskningen har omfattat teman såsom kompetens, lön och karriär, flexibilisering och nya krav i arbetet samt stress och konflikter mellan arbete och familj. Dessa har studerats i svenska och länderjämförande studier huvudsakligen med statistiska metoder men också med kvalitativa upplägg.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete, sociologi eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne. Dokumenterad erfarenhet av för ansökan relevanta metoder, liksom en god förmåga att skriva och tala engelska. Erfarenhet av publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter är en merit liksom erfarenhet av forskning om könsojämlikhet/social stratifiering.

Vi söker en person som självständigt kan designa och bedriva forskning, men värderar också förmåga till kommunikation och samarbete. Sökande ska skissera ett förslag till eget forskningsprojekt utifrån intresseområde och kompetens men inom det generella temat. Forskningen kan vara länderjämförande eller omfatta ett enskilt land, gärna med ett nordiskt perspektiv.  Det bör i första hand bygga på tillgängliga kvantitativa data, men även andra metoder och upplägg är möjliga. Beroende på hur intressen och frågeställningar överlappar, finns också möjlighet till samarbete inom pågående projekt.

Då det anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer.

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi, https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/. Sista ansökningsdag 2021-06-13.

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt motivering varför du söker anställningen
- Ett skisserat postdoktor-projekt med välmotiverad forskningsfråga, data och metoder (max 3 A4)
- Curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningserfarenheter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
- Certifierad kopia av doktorsexamen
- Publikationslista
- Åberopade publikationer, max 10 st bifogas ansökan
- Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter
- Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner
- Annan relevant dokumentation du vill inkludera i ansökan

Närmare upplysningar om projektet lämnas av professor Anne Grönlund, mailto:[email protected]

Närmare upplysningar om institutionen lämnas av prefekt Anna-Lena Perdahl,mailto:[email protected], 090-7867106, 070-2248460.

Om institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan!

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i socialt arbete

Ansök    Maj 24    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Postdoktor i socialt arbete

Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor i socialt arbete.

Arbetsuppgifter

Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom ramen för forskningsmiljön ”Sociala perspektiv på skola och utbildning”, en framgångsrik forskningsmiljö som idag består av runt 15 aktiva forskare. Forskningsmiljön söker en forskare med intresse för kvantitativ forskning kring frågor som utbildningsstratifiering och utbildningssystemens utformning i relation till skilda utfall. Forskningen kan bygga på länderjämförelser såväl som longitudinella analyser eller tidsserieanalyser inom ett enskilt land. Forskare inom miljön arbetar för närvarande med data från PISA, HBSC, CILS4EU, EU-SILC och svenska registerdata, men andra datakällor är också möjliga att använda inom ramen för tjänsten.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande skall ha doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne (exempelvis sociologi, utbildningsvetenskap, statsvetenskap eller nationalekonomi). Dokumenterad kompetens i kvantitativ forskningsmetod är ett krav och erfarenhet av kvantitativ komparativ analys, longitudinell analys eller tidsserieanalys är meriterande. Erfarenhet av forskning om skola, utbildningssystem eller stratifiering är också meriterande.

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning i socialt arbete samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Då det i anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer

Ansökan

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-06-13.

Ansökan ska innehålla följande:

- Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt en motivering varför du söker anställningen som postdoktor (inte mer än en A4)
- Ett förslag till ett postdoc projekt inklusive förslag på forskningsfråga, data och metod (max tre sidor)
- Ett curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningsmeriter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
- Certifierad kopia av doktorsexamen
- Publikationslista
- Åberopade publikationer (max 10 st) bifogas ansökan
- Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter
- Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner
- Annan relevant dokumentation du vill inkludera i din ansökan

Närmare upplysningar om projektet lämnas av professor mailto:[email protected]

Närmare upplysningar om institutionen lämnas av prefekt Anna-Lena Perdahl, mailto:[email protected], 090-7867106, 070-2248460.

Om institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan!

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i socialt arbete

Ansök    Maj 24    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet

Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor.

Arbetsuppgifter

Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning kan i anställningen komma att ingå undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att självständigt bedriva forskning knuten till institutionens pågående forskning om delaktighet och brukarinflytande inom området psykisk hälsa och psykisk funktionsnedsättning. Det aktuella projektet planeras fokusera på aktiviteter inom brukar- och patientorganisationer eller informella nätverk/nätforum av personer med erfarenhet av psykisk ohälsa som är fristående från det formella vård- och stödsystemet. En central fråga är om och i så fall hur en kollektiv brukarkunskap formas i sådana sammanhang. Projektet utformas med hög grad av självständighet tillsammans med en mindre forskargrupp och genomförs i samarbete med Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne. Dokumenterad kompetens av forskning om psykisk ohälsa eller funktionshinder är ett krav för anställningen. Erfarenhet av forskning om brukarerfarenhet och inflytande är meriterande.

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning i socialt arbete samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Då det anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer

För anställningen krävs att den sökande behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi,https://umu.varbi.com/center/tool/position/400815/edit/tab:1/ https:/www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/. Sista ansökningsdag 2021-06-13.

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt motivering varför du söker anställningen. Brevet ska även inbegripa en reflektion kring det planerade temat för forskningsprojektet.
- Curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningserfarenheter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
- Certifierad kopia av doktorsexamen
- Publikationslista Åberopade publikationer, max 10 st bifogas ansökan
- Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter
- Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner
- Annan relevant dokumentation du vill inkludera i ansökan

Närmare upplysningar om projektet lämnas av professor Urban Markström, mailto:[email protected], 090-7865446.

Närmare upplysningar om institutionen lämnas av prefekt Anna-Lena Perdahl,mailto:[email protected] , 090-7867106, 070-2248460.


Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida,https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i socialt arbete

Ansök    Maj 24    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet

Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor.

Arbetsuppgifter

Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning ingår i anställningen undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom ramen för forskningsinriktningen: Utvärdering i socialt arbete. Inom forskningsinriktningen studeras uppföljning och utvärdering av och i det sociala arbetes praktik. Forskningen innebär användning av både kvalitativa och kvantitativa metoder, bl.a. enkätstudier, intervjustudier och litteraturöversikter i syfte att generera kunskap om planering, genomförande och användning av utvärdering och uppföljning, samt de kontextuella villkoren för detta. Arbetet som postdoktor innebär dessutom att medverka vid planering av fortsatt forskning. Det övergripande syftet med forskningen är att utveckla teori och metoder för uppföljning och utvärdering av det sociala arbetets praktik. Forskningen genomförs i nära samarbete med UCER (Umeå Center for Evaluation Research) och regionala FoU-verksamheter i norra Sverige. Personen kommer att ingå i en mindre forskargrupp och under handledning arbeta med delstudier och projektansökningar. Postdoktorns forskning utformas tillsammans med handledaren.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för forskningsinriktningen relevant ämne. Dokumenterad kompetens i kvalitativ forskningsmetodik, såsom intervjumetodik och kvalitativ dataanalys är ett krav för anställningen. Erfarenhet av forskning om uppföljning eller utvärdering, samt erfarenhet av att göra systematiska litteraturöversikter är meriterande för anställningen, liksom erfarenhet av forskning om det sociala arbetets praktik. Då forskningen innebär datainsamling (bl.a. klientintervjuer) i, och kommunikation med, socialtjänstorganisationer, måste den sökande ha dokumenterat goda kunskaper i att tala och skriva svenska.

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning i socialt arbete samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Då det i anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer

För anställningen krävs att den sökande behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi,https://umu.varbi.com/center/tool/position/400815/edit/tab:1/ https:/www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/. Sista ansökningsdag 2021-06-13.

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt motivering varför du söker anställningen. Brevet ska även inbegripa en reflektion kring det planerade temat för forskningsprojektet.
- Curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningserfarenheter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
- Certifierad kopia av doktorsexamen
- Publikationslista Åberopade publikationer, max 10 st bifogas ansökan
- Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter
- Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner
- Annan relevant dokumentation du vill inkludera i ansökan

Närmare upplysningar om projektet lämnas av professor mailto:bjö[email protected], 090-7869346.

Närmare upplysningar om institutionen lämnas av prefekt Anna-Lena Perdahl,mailto:[email protected], 090-7867106, 070-2248460.


Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida,https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Amanuens

Ansök    Maj 24    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Vi behöver förstärka vår personalstab med en amanuens.

Anställningen avser 20 % av heltid med start from 2021-09-01 eller enligt ök och är tidsbegränsad till 2022-05-31.

Arbetsuppgifter

Arbetet kommer bedrivas inom forskningsprojektet och infrastrukturen REPDEM. Arbetet innefattar litteratursökningar, genomgång och redovisning av data samt matchning mot andra databaser. Även allmänt assistentarbete kan ingå. Arbetet utförs vid Statsvetenskapliga institutionen.

För mer information om forskningsprofilen se https://www.umu.se/forskning/grupper/den-representativa-demokratin---politiska-institutioner-och-partier-i-sverige-och-europa/, den typ av data vi arbetar med exemplifieras https://erdda.org/

Behörighet

Behörig att anställas som amanuens är den student som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå inom universitet och högskola. Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav.

Kvalifikationer

Vi söker en studerande vid Umeå universitet, företrädesvis vid den statsvetenskapliga institutionen eller inom näraliggande ämnen. Erfarenhet av att arbeta med assistentuppgifter är meriterande.

Önskvärda meriter förutom engelska och svenska, är erfarenhet av att jobba med databaser och Excel. Vana att hantera statistikprogram är starkt meriterande.

Du behöver vara serviceinriktad, flexibel, strukturerad och noggrann.

Villkor

Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse. Befattningen avser 20 % av en heltid.

För amanuensbefattningar kan anställning ske på högst ett år i taget, dock sammanlagt högst tre år. Anställningen kan lämpligen fullgöras parallellt med studier på avancerad nivå. Denna anställning är tidsbegränsad till 2022-05-31.

Umeå Universitet tillämpar lönesättning enligt avtalad lönestege för amanuenser i tre steg.

Ansökan

Du ansöker genom rekryteringssystemet Varbi. Din ansökan skall innehålla:

- Personligt brev
- CV
- Bevis på att du är antagen i utbildning på grund- eller avancerad nivå
- Ev övriga meriter du önskar åberopa

Ansökan ska vara inkommen senast 2021-08-15.

Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av professor Torbjörn Bergman, projektledare, 090-786 76 17, [email protected] eller prefekt Magnus Blomgren, 090-786 61 71, [email protected]

Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har ca 70 anställda och svarar för forskning och utbildning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Förutom studier på samtliga nivåer inom dessa ämnen finns vid institutionen en omfattande forskningsverksamhet. För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Första forskningsassistent: fiktionsberättelser om funktionsnedsättning

Ansök    Maj 20    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en första forskningsassistent som ska arbeta med forskning kopplat till fiktionsföreställningar av funktionsnedsättningar över tid och i framtiden.

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 24 månader. Välkommen med din ansökan senast 11 juni 2021.

Projektbeskrivning
Från 1800-talets Sverige fram till idag studerar DISTIME-projektet riskfaktorer för funktionsnedsättningar och följder för hälsan längs levnadsbanan. Hur människor med funktionsnedsättningar idag upplever sitt åldrande och sin framtid undersöks liksom föreställningar i populärkultur. Förekomsten av funktionsnedsättningar kartläggs över tid och bidrar till att förutse framtida mönster och följder för folkhälsan. Projektet förenar forskare från olika discipliner som tillämpar livsförlopps- och genusperspektiv och genomför såväl kvantitativa som kvalitativa analyser av nutida och historiska förhållanden.

DISTIME-projektet utforskar tre teman: (1) riskfaktorer och funktionsnedsättningar; (2) följder för hälsa; (3) funktionsnedsättningar över tid och i framtiden.

För mer information om DISTIME-projektet och dess tre forskningsteman, se: https://www.umu.se/forskning/projekt/att-aldras-med-funktionsnedsattningar-forestallningar-och-foljder-forr-nu-och-i-framtiden-distime/.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att bidra till DISTIME-projektet genom att bedriva forskning som är av relevans för projektets tema 3 - funktionsnedsättningar över tid och i framtiden och särskilt avseende hur föreställningar om funktionsnedsättningar framträder i fiktionsberättelser. Forskningen får också gärna knytas till något av övriga teman (1-2 ovan). Projektets tvärvetenskaplighet innebär att sökandes vetenskapliga bakgrund kan omfatta olika ämnesområden/discipliner. Vissa administrativa uppgifter ingår i anställningen.

Kompetenskrav
Du har doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom humaniora samt tidigare forskningsmeriter av relevans för anställningen och DISTIME-projektet, exempelvis har undersökt hur funktionsnedsättningar framställs i fiktionsberättelser (film, skönlitteratur) och förändringar över tid. Du har förmåga att driva forskningen framåt och bidra till DISTIME-projektet samt förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du har också en god förmåga att genomföra och avsluta analyser inom givna tidsramar. En god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska krävs också.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Doktorsexamen med inriktning mot berättande framställningar i media, film, skönlitteratur eller funktionshinderforskning är meriterande. Postdoktoral erfarenhet eller motsvarande samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är också meriterande.

Ansökan
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 11 juni 2021.

Till ansökan bifogas:

- Följebrev där du motiverar din meritering och ditt intresse för anställningen samt presenterar ditt tänkta forskningsbidrag kopplat till DISTIME-projektet och de forskningsuppgifter som utlysningen avser (max 3 sidor)
- CV med publikationslista
- Doktorsexamensbevis
- Eventuella andra relevanta intyg, betyg och merithandlingar som du vill åberopa

Övrig information
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 24 månader. Tillträde den 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Den som anställs förväntas bidra till att utveckla forskningsmiljön vid Institutionen för idé- och samhällsstudier och inom DISTIME och hög närvaro i miljön är ett krav.

Vid frågor är du välkommen att kontakta professor Lotta Vikström (090-7866266, mailto:[email protected]) eller prefekt Jonas Nilsson, (090-786990, mailto:[email protected]). För mer information om institutionen, se: http://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.

Vi ser fram emot din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsassistent

Ansök    Maj 18    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Förste forskningsassistent i psykologi

Vi utlyser nu en anställning som förste forskningsassistent med placering vid institutionen för psykologi.

Anställningen är på halvtid och tidsbegränsad under fyra månaders tid med tillträde 1 september 2021. Anställningen finansieras av projektmedel från Vetenskapsrådet.

Beskrivning av arbetsuppgifterna

Syftet med projektet är att undersöka vad som driver intern motivation för tänkande och hur framgångsrikt tänkande belönas av hjärnan.

Arbetsuppgifterna kommer att inbegripa analys av redan insamlat data från experiment inklusive ögonrörelsedata samt informationsteoretiskt grundad modellering av dessa data. Vidare ingår uppgift att introducera nya labmedlemmar till ögonrörelseutrustning (Eyelink 1000) och andra biomarkörer (biopac) samt programvara i Matlab för att implementera och analysera data från experiment. Vidare ingår arbete med att sammanställa vetenskapliga manus på området internt motiverad kognition för publicering.  

Behörighet

Doktorsexamen inom psykologi eller motsvarande. God kunskap i statistik och dataanalys, särskilt mixed effects - regressioner, samt goda kunskaper i att skapa och bearbeta syntaxfiler i lämpligt statistikprogram (såsom Matlab eller R) samt färdigheter i informationsteoretisk kognitiv modellering. D• Dokumenterade kunskaper/erfarenheter av experimentell forskning inom internt motiverad kognition inklusive ögonrörelseregistrering med Eyelink 1000. Vana att arbeta laborativt med forskningspersoner och programmeringskunskap i Matlab och Python. Viktigt med utmärkta skriftliga färdigheter i engelska

Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Linus Holm [email protected], 090-786 76 07 eller prefekt Annika Nordlund [email protected], 090-786 78 30

Till ansökan bifogas styrkt CV och kortfattad redogörelse för vetenskaplig verksamhet (max två sidor). Pdf-filer med utvalda publikationer bifogas.

Tillträde from 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan!


Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i informatik

Ansök    Maj 19    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) har etablerat sig som ledande inom studiet av digital innovation och digital transformation.

Genom en betydande donation från Wallenbergstiftelserna har SCDI nu möjlighet att kraftigt förstärka sin verksamhet med det nyinstiftade Wallenberg Digital Innovation Program. Programmet innefattar ökat fokus på nyttiggörande samt förstärkning av forskningsmiljön genom ett stort, flerårigt postdoktorsprogram. Vid noden Umeå Universitet är SCDI inrättat vid institutionen för informatik.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor inom SCDI kommer du att arbeta fokuserat med forskning och publicering på högsta akademiska nivå (AIS Basket of Eight, FTE50). Du kommer att ingå i nyformade grupper där du arbetar i nära samarbete med kollegor såväl vid institutionen för Informatik som vid de andra noderna i SCDI, Handelshögskolan och Göteborgs Universitet samt Rise och andra partners från näringsliv och offentlig sektor. Din forskning förväntas vara av högsta kvalitet och leda till stärkt digital förmåga i såväl näringsliv som offentlig sektor. Vi ser gärna att du vill göra ett vetenskapligt bidrag inom något av de tre fälten nedan, men om du har en annan inriktning är detta också möjligt så länge den är inom ramen för SCDIs vision.

· Digital transformation: Digitala förändringsprocesser bland etablerade aktörer, disruption, plattformsstrategier et cetera.
· Digital förvaltning: Styrning av offentlig digitalisering, öppen förvaltning, innovation inom offentlig digitalisering et cetera.
· Konsekvenser av AI: Hur AI påverkar strategi och affärsmodeller, beslutsfattande, organisering, algoritmiskt arbete, et cetera.

För vidare information om SCDIs inriktning, se www.scdi.se. Vi ber dig vara tydlig i din ansökan om vilket forskningsområde du vill rikta ditt bidrag och på vilket sätt du kan bidra till SCDI:s verksamhet.

Behörighet
För att vara behörig ska den sökande ha en doktorsexamen i informatik eller motsvarande. Den sökande ska även ha dokumenterad forskningserfarenhet inom området informatik/informationssystem, digital innovation och digital transformation. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. För befattningen krävs goda kunskaper i engelska som arbetsspråk. Dokumenterad erfarenhet av forskning inom samhällsvetenskap samt erfarenhet av avancerad kvalitativ och/eller kvantitativ metod.

Kvalifikationer
Bedömning kommer att ske på basis av kandidatens möjligheter att utgöra en positiv kraft inom SCDI. Detta kräver dels en hög vetenskaplig förmåga (vetenskaplig metod, teoretisk förankring och publicering), god samarbetsförmåga och förmåga att interagera med SCDIs partners inom näringsliv och offentlig sektor.

Du ska vara utåtriktad och flexibel i ditt arbetssätt, ha lätt för att ta egna initiativ och kunna arbeta självständigt. Du är en person som tar fullt ansvar för de arbetsuppgifter du har att driva och genomföra. Arbetet kräver också att du har god förmåga att samarbeta med andra såväl inom som utanför Umeå universitet.

Om anställning
Anställningen är tidsbegränsad på heltid under 2 år från och med 2021-09-01 eller enligt överenskommelse. Placering är vid institutionen för Informatik, Umeå Universitet. Den anställde förväntas utföra sitt arbete vid institutionen och delta i enhetens övriga aktiviteter.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökan ska vara skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. Ansökan ska innehålla:

- Meritförteckning/CV och personuppgifter, inklusive tidigare och nuvarande anställning samt akademisk bakgrund

- Ett personligt brev med motivering varför du sökt tjänsten och argument för dina kvalifikationer för tjänsten och en kort sammanfattning av dina planer för forskning under postdoktorsperioden. Vi ser gärna att du i detta brev relaterar till existerande verksamhet som bedrivs inom ramen för SCDI idag, samt hur din ambition förhåller sig till SCDIs vision.

- Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar (kopia på examensbevis, etc.)

- En numrerad lista över publikationer.

- Två referenser med kontaktuppgifter


Institutionen för Informatik
Vid institutionen för Informatik bedrivs forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och interaktion. Digital teknik har blivit en möjliggörare för förändrade sätt att leva och bedriva verksamhet på. I vår forskning studerar vi dessa förändringar och förändringsprocesser och vi studerar samspelet mellan människa och teknik för att förstå teknikens möjligheter och dess begränsningar. I våra studier av digitalisering rör vi oss i många kontexter såsom offentlig sektor, media, spel, underhållning, finansbolag, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri och handel. Läs mer om vår forskningsmiljö på www.umu.se/informatikUmeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor inom e-hälsa med tillämpning i fysioterapi

Ansök    Maj 20    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Vi söker en postdoktor vid avdelningen för fysioterapi till ett forskningsprojekt om digital fallprevention för seniorer.

Anställningen avser heltid under två år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

 

Projektbeskrivning

Som postdoktor kommer du att arbeta i projektet Säkra steg där vi utvärderar nya digitala metoder för att ge stöd till äldre personer att komma igång med och underhålla fallpreventiv träning. I forskargruppen har vi tillsammans med äldre personer utvecklat appen Säkra steg som nu utvärderas i en randomiserad kontrollerad studie med drygt 1600 deltagare över 70 år från hela landet (se www.sakrasteg.se).

Arbetsuppgifter

I din roll som postdoktor kommer du att ingå i ett team av seniora och juniora forskare med en tvärvetenskaplig inriktning. Tillsammans med forskargruppen kommer du framför allt att arbeta med analys, manusskrivande och spridning av resultat från den pågående studien. Både kvalitativa och kvantitativa metoder används i projektet. Du kommer även att vara delaktig i vidareutveckling av digitala stöd för äldre personers träning där kontakt med framtida användare och andra forskare/utvecklare ingår.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha avlagt doktorsexamen inom fysioterapi eller annat för projektet relevant ämne. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt sin examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Vi letar efter en kandidat med förmågan att arbeta självständigt såväl som en del av ett team. Det är meriterande att ha erfarenheter av arbete relaterat till projektets inriktning såsom erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa studier, kunskaper i beteendeförändringsteorier samt erfarenhet av arbete med äldre personer och av design av digitala medier och utveckling av e-hälsoverktyg.

Ansökan skall innehålla

- Curriculum Vitae
- En kort beskrivning av dina forskningsintressen, varför du är intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till det aktuella projektet (max 1 A4-sida)
- En publikationsförteckning och kopior av relevanta artiklar (max 5 st)
- Kopior av relevanta examensbevis
- Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du kan nå via applikationsknappen nedan. När ansökan tas emot kommer du att få ett bekräftelsemail.

Närmare upplysningar lämnas av Marlene Sandlund, 090-786 95 30, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsassistent

Ansök    Apr 29    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en förste forskningsassistent för arbete inom ett forskningsprojekt.

Anställningen är en visstidsanställning på heltid under perioden 1 september 2021 - 31 januari 2022. Välkommen med din ansökan senast den 21 maj 2021.

Beskrivning
Vi söker en förste forskningsassistent som ska arbeta inom forskningsprojektet ”Internationalisering av högre utbildning i Sverige: Möjligheter och utmaningar för universitet och akademiker”. I detta projekt kommer du både att delta i planeringen och i utförandet av projektets olika delstudier, med ett huvudsakligt fokus på analys av data samt att skriva sammanfattningar av internationell litteratur.

Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att:

- Analysera intervjuer med universitetsanställda och studenter vid svenska universitet.
- Producera skriftliga underlag och rapporter på engelska på grundval av dessa intervjuer.
- Samla in och analysera olika typer av skriftlig dokumentation om universitetens internationaliseringsarbete.
- Söka, sammanställa och skriva sammanfattningar och översikter av internationell litteratur på engelska.

I arbetsuppgifterna ingår också att i övrigt vara en aktiv medlem i projektgruppen.

Kvalifikationer
Du har en doktorsexamen i, för projektet, relevant ämne såsom pedagogiskt arbete, utbildningsvetenskap, statsvetenskap eller sociologi. Du har också mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift (motsvarande nivå C2 i Common European Framework of Reference for Languages). Du har tidigare erfarenhet av arbete som innefattar att planera, genomföra och analysera intervjuer samt av att skriva vetenskapliga texter på engelska. För anställningen är det särskilt meriterande om du har:
- Erfarenhet från forskning inom området högre utbildning, internationalisering eller interkulturella studier.
- Egna publikationer eller texter som rör ovan nämnda tematiska områden.
- Egna erfarenheter av internationalisering på universitetsnivå.

För arbetet krävs att du är noggrann, strukturerad, självständig och beredd att ta egna initiativ. Självständigt arbete under eget ansvar är en viktig del av anställningen, men god samarbets- och kommunikationsförmåga är lika viktigt då du också kommer att vara en viktig del i projektgruppen, och delta i flera delar av forskningsprocessen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid under 5 månader med tillträde 1 september 2021, eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsorten är Umeå.Ansökan
Till ansökan bifogas:
- CV
- Personligt brev
- Examensbevis från forskarutbildning
- Intyg, betyg och övriga merithandlingar du vill åberopa

Arbetsprov kan komma att tillämpas vid rekrytering till denna anställning.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Din ansökan skall vara inkommen till Umeå universitet senast 2021-05-21.

Mer om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har drygt 110 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/
En av institutionens forskningsprofiler har ett fokus på utbildningspolicy, där bland annat jämförande studier och internationalisering ingår. Det är inom detta område, som vi nu behöver förstärkning.

Närmare upplysningar om forskningsprojektet och om anställningen lämnas av Professor Nafsika Alexiadou (projektledare) 090-786 65 06.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Forskningsamanuens i statistik

Ansök    Maj 17    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Handelshögskolan, enheten för statistik söker dig som vill arbeta som forskningsamanuens i statistik.

Anställningen avser deltid och är tidsbegränsad mellan 2021-09-06 t o m 2022-02-04. Välkommen med din ansökan senast 2021-06-07.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta inom ett nystartat samarbetsprojekt mellan Xavier de Luna (Professor, Handelshögskolan, enheten för statistik) och Thomas Hellström (Professor, Institutionen för datavetenskap). Långsiktigt handlar projektet om att utveckla robotar som kan lära sig om orsak-samband från observationer och experiment, och därmed kunna interagera med människor på ett bättre sätt. Inom projektet skall den som anställs genomföra en pilotstudie baserad på ett existerande verktyg för simulering av människors och robotars sociala beteende. Data som genereras med simuleringsverktyget kommer sedan att användas för att utvärdera kausala inlärningsalgoritmer.

Behörighet
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Kvalifikationer
Minst 60hp inom ämne Matematik/ Fysik, Datavetenskap, Statistik eller motsvarande kunskap. En magister- eller masterexamen är meriterande. God analytisk skicklighet samt god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska. Goda kunskaper i programmering.

Omfattning
Anställningen avser 40% av en heltid. Anställningen ska fullgöras parallellt med studier.

Ansökan
Din ansökan ska vara inkommen via universitets e-rekryteringssystem senast 2021-06-07. Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker anställningen.
- CV
- Kopior av uppsats/ examensarbete om dessa finns.
- Kopior av betyg, och intyg med relevans för anställningen.
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Information
För mer information om anställningen kontakta Xavier de Luna 070-5454315, mailto:mail to: [email protected], eller Thomas Hellström, 070-5215786, mailto:[email protected]

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för statistik har ca 30 anställda. Vi bedriver statistisk grundforskning och empirisk forskning i nära samarbete med andra vetenskaper.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor Kost- och måltidsvetenskap

Ansök    Maj 3    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap söker en postdoktor.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning under två år på heltid (100 %). Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 210816. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som postdoktor förväntas du befästa och vidareutveckla i första hand dina vetenskapliga färdigheter. Arbetsuppgifterna utgörs huvudsakligen av forskning med anknytning till kost- och måltidsvetenskap där publicering av forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter och ansökan om externa forskningsmedel utgör en del. 

I anställningen ingår 80% forskning och 20% undervisning och/eller annan institutionstjänstgöring.

Tjänstgöringsort är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter förväntas. 

Behörighet
Behörig är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kost- och måltidsvetenskap, måltidskunskap eller i annat ämne med relevans för inriktningen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Den som erhåller anställningen får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Umeå universitet. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning. 

Vid bedömningen av de sökande kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet. Tidigare vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter som är relevanta för forskningsområdet är en stark merit. Vetenskaplig skicklighet bedöms också genom forskningsplanens kvalitet. Praktiska erfarenheter av pedagogiskt arbete samt erfarenhet av att leda och administrera projekt är meriterande. God förmåga att samverka med andra forskare är ett krav, likaså god förmåga att tala och skriva på svenska och/eller engelska. Vid tillsättningen prioriterats forskningsplaner med en tydlig inriktning mot kost- och måltidsvetenskap och en tydlig vision om hur den forskning som planeras inom anställningen kommer att bidra till att stärka kost- och måltidsvetenskaplig forskning vid Umeå Universitet. Inriktningen på forskningen ska relatera till något av de sex profilområden som finns vid institutionen, se  https://www.umu.se/en/department-of-food-nutrition-and-culinary-science/research/. 

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning under två år på heltid (100 %) med tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå. 

Din ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 210816. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Ansökan ska innehålla:- Meritförteckning/CV
- Personligt brev som bland annat sammanfattar forskningsintressen samt varför du är intresserad av anställning som postdoktor (max 2 sidor)
- Forskningsplan skriven på svenska eller engelska som bör innehålla problembeskrivning, syfte, metod samt forskningens relevans för forskningsområdet kost- och måltidsvetenskap samt för institutionens forsknings- och grundutbildningsverksamhet (max 4 sidor exkl. referenslista)
- Fullständig publikationslista
- Kopia av doktorsavhandlingen samt högst fem relevanta publikationer bifogas
- Kopia av examensbevis
- Namn och aktuella kontaktuppgifter till två referenspersoner


I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, referenstagning och arbetsprov. 

Mer om oss
Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap; Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap utbildar studenter på både grundläggande och avancerad nivå för flera olika professioner med kost- & måltidsvetenskap som bas. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot tvärvetenskapliga aspekter av mat och måltider. Institutionen har ett 30-tal medarbetare, men vi är i en tillväxtfas. Besök gärna vår hemsida för ytterligare information, https://www.umu.se/institutionen-for-kost-och-maltidsvetenskap/. 

Välkommen med din ansökan!    

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent

Ansök    Apr 29    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Statsvetenskapliga institutionen behöver anställa en projektassistent för arbete i forskningsprojektet Samverkan för skyddad natur i Sápmi.

Anställningen avser heltid och gäller 2021-06-01 t.o.m. 2021-08-31 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 2021-05-19.

Arbetsuppgifter

Arbetet ska utföras inom forskningsprojektet Samverkan för skyddad natur i Sápmi (finansierat av Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling, dnr. 2019-01278).

Projektassistenten ska:

- Ansvara för att genomföra och sammanställa en översikt över vetenskaplig litteratur inom projektets ämnesområde
- Vara delaktig i författandet av en vetenskaplig artikel baserad på en genomförd studie

Kompetenskrav

Vi söker dig som har relevant akademisk grundexamen samt en examen i statsvetenskap på avancerad nivå.

Du ska ha djupgående kunskaper om svensk naturskyddspolitik och -policy samt samverkansarrangemang för styrning och förvaltning av skyddade områden.

Arbetet kräver goda kunskaper i svenska och engelska.

Övriga kvalifikationer

Särskilt meriterande är om du har kunskap om urfolks rättigheter, i synnerhet samiska rättigheter, i relation till styrning och förvaltning av skyddade områden, och om du har dokumenterad erfarenhet av att studera dessa frågor. Eftersom projektet har en diskursanalytisk inriktning är det också meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med den typen av teorier och metoder.

Arbetet kräver god analytisk förmåga. Du behöver ha förmåga att arbeta självständigt, ta egna initiativ och planera ditt arbete så att du kan prestera inom givna tidsramar.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev
- CV
- Kopior av relevanta examensbevis

Ansök via e-rekryteringssystemet Varbi senast 2021-05-19.

Om Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har ca 70 anställda. Institutionen bedriver grundutbildning och forskning i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. För mer information, https://umu.varbi.com/center/tool/position/382229/edit/tab:1/se https:/www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av projektledare Elsa Reimerson, 090-786 61 78, [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent med inriktning mot kognitiv neurovetenskap

Ansök    Apr 27    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Beskrivning

Institutionen för Integrativ medicinsk biologi (IMB) vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet söker en projektassistent för tidsbegränsad anställning till ett forskningsprojekt gällande friska individers kognitiva förmågor och hjärnfunktioner.

Vi är särskilt intresserade av att jämföra friska yngre och äldre vuxna för att ta reda på vad som kännetecknar det normala åldrandet.

Arbetsuppgifter

Du kommer att, under handledning, genomföra lagring, kvalitetskontroll och analys av fMRI och data från olika kognitiva test. Du kommer också att vara den som håller i kontakter med försökspersoner under nya datainsamlingar.

Kvalifikationer

Du som söker bör ha avklarade kurser inom psykologi och kognitionsvetenskap samt erfarenheter av arbete i forskningsprojekt. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i talad och skriven svenska och engelska samt god datorvana. Vi söker en engagerad medarbetare med hög motivation och förmåga att ta egna initiativ och komma med förslag till lösningar på problem som kan dyka upp under arbetes gång.

Önskvärt/Meriterande

Vidare ser vi gärna att den sökande har;

- Kunskaper inom kognitiv neurovetenskap, forskningsmetodik och biostatistisk analys (regressionsmodeller),
- Erfarenhet av empirisk datainsamling med fokus på kognitiva mått,
- Erfarenhet med bearbetning och analys av kognitiva testdata,
- Erfarenhet av att arbeta med R. 

Villkor och ansökan

Tjänsten är en visstidsanställning på 100% under ett år, med start 1:a juni eller enligt överenskommelse. Möjlighet finns för deltid efter överenskommelse. 

Ansökan

Ansökan skickas in via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 13:e maj och ska innehålla följande;

- Ett kort följebrev (ca en A4-sida) med beskrivning av den sökandes erfarenhet och lämplighet för projektet.
- Curriculum vitae  (CV) som inkluderar examen, anställningar, samt namn och kontaktinformation till två referenspersoner.

Upplysningar

Information om anställningen lämnas av Dr Anna Rieckmann, email: [email protected], Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsassistent

Ansök    Apr 29    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Umeå centrum för genusstudier söker en förste forskningsassistent till forskningsprogrammet: ”Separatistiska rum för trygghet, finansierat av Formas.

Anställningen är på 100 % under tre månader, med start 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

I forskningsprojektet undersöker vi mobiliseringen av separatistiska sammanhang med syftet att skapa trygghet.

Du kommer att delta i projektet och fokusera på olika former av trygga rum och separatistisk mobilisering som skapas, används och diskuteras offentligt idag. Arbetet innebär även att lösa metodologiska frågor gällande separatistisk mobilisering för samhällsförändring. Du kommer att vara med att organisera forskning, genomföra kvalitativa analyser och sprida resultat i form av rapporter/artiklar.

Kompetenskrav

Vi söker dig med doktorsexamen i genusvetenskap eller motsvarande, samt mycket goda kunskaper i genus- och kritiska perspektiv, särskilt feministisk politik och separatistisk mobilisering.

Övriga kvalifikationer

Du har erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar och kommunicera vetenskapliga resultat till det omgivande samhället.

Du behöver ha mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Ansökan

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev
- CV/meritförteckning
- Examensbevis
- Eventuella övriga meriter som du vill åberopa

Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 20 maj. Ladda upp dina dokument i word- eller pdf-format. 

Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Linda Sandberg, 090-786 69 40, [email protected]

Mer om oss

Umeå centrum för genusstudier (UCGS) är ett universitetsövergripande centrum med ansvar för Umeå universitets genusforskning. UCGS har i uppdrag att ta ett fakultetsövergripande ansvar för tvärvetenskaplig utveckling inom området genusstudier. Vidare ska UCGS utveckla ett nationellt och internationellt samarbete samt bygga en internationellt framstående forskningsverksamhet.

Vid UCGS bedrivs förutom forskning, både grundutbildning i ämnet genusvetenskap på såväl grund- som avancerad nivå, liksom forskarutbildning. Läs mer om UCGS här https://www.umu.se/umea-centrum-for-genusstudier/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsassistent inom kognitiv neurovetenskap vid åldrande

Ansök    Apr 22    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Beskrivning

Vi söker nu en förste forskningsassistent inom kognitiv neurovetenskap vid åldrande vid Institutionen Integrativ Medicinsk Biologi (IMB), Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI) och Wallenberg Centre for Molecular Medicine (WCMM).

UFBI är ett tvärvetenskapligt forskningscenter där funktionell och strukturell hjärnavbildning används för att belysa flera grundläggande vetenskapliga och kliniska forskningsfrågor. WCMM bedriver forskning inom olika medicinska områden, inklusive cancer, infektionssjukdomar och nervsjukdomar.

Du kommer att vara verksam i Alireza Salamis forskargrupp vid Institutionen IMB. Tjänsten är på heltid under ett år med start 1 Juni eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Vår, liksom andra forskargrupper, har tidigare fastställt att det finns åldersrelaterade skillnader i både funktionell konnektivitet mellan olika hjärnregioner, undersökt med funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) under vila (resting-state) och strukturell konnektivitet, undersökt med diffusion weighted imaging (DWI). Det är dock oklart hur kopplingen mellan dessa två typer av konnektivitet förändras under åldrandet. Det primära syftet med detta projekt är att vidare undersöka överensstämmelsen mellan strukturell och funktionell konnektivitet hos olika nätverk och hur sådan överensstämmelse förändras under åldrandet. I arbetet kommer du att analysera befintlig data från DYNAMIC-projektet och eventuellt följa upp datainsamling under 2022. För med information om projektet se: http://www.alirezasalamilab.com/project1.html.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha en doktorsexamen inom kognitiv neurovetenskap, psykologi eller biomedicinsk teknik. Vi ser gärna att du har avlagt doktorsexamen under de senaste fem åren samt har postdoktoral erfarenhet. Vi ser gärna att den sökande har praktisk erfarenhet av de senaste MR-metoderna för att studera hjärnans konnektivitet och god kännedom av kognitiv neurovetenskap. Sökande med erfarenhet av strukturell hjärnavbildning, helst DWI, kommer att prioriteras. Den sökande ska kunna arbeta såväl självständigt som i en forskargrupp. Det är meriterande om du ha erferenhet av arbete med statistik och vetenskaplig kommunikation på engelska, i såväl tal som skrift. Stor vikt läggs på den sökandes lämplighet för det aktuella projektet.

Villkor

Ansökan görs via Varbi e-rekryteringssystem senast den 15:e april och ska  ska innehålla:

- Ett kort personligt brev (ca en A4-sida) som beskriver din forskningserfarenhet, forskningsintressen och lämplighet för projektet.
- Ett CV (Curriculum Vitae) med information om akademiska examina (inklusive certifierad kopia av doktorsexamen), teknisk expertis, tidigare anställningar, publikationslista, samt namn och kontaktinformation för två referenser. 

Tjänsten är på heltid under ett år med start den 1 Juni eller enligt överenskommelse. För mer information om tjänsten kontakta Dr. Alireza Salami, [email protected], eller besök:

Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi, IMB:https://www.umu.se/institutionen-for-integrativ-medicinsk-biologi/ 

Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning, UFBI: www.ufbi.umu.se

Wallenberg Centre for Molecular Medicine, WCMM: http://www.wcmm.umu.se/english/

DYNAMIC-projektet: http://www.alirezasalamilab.com/project1.html

Vi ser fram emot din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor inom e-hälsa och fysioterapi

Ansök    Apr 20    Umeå Universitet    Forskarassistent
Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin. Vi söker en postdoktor till ... Visa mer
Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Vi söker en postdoktor till ett forskningsprojekt riktat mot personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom inom avdelningen för fysioterapi.

Anställningen avser heltid under två år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Projektbeskrivning

Forskningsprojektet avser att undersöka hur ett e-hälsoverktyg, ”Min KOL”, kan stödja implementering av evidensbaserade hälsofrämjande insatser för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Min KOL har utvecklats genom användarmedverkan och kommer att finnas tillgänglig som e-tjänst på 1177 Stöd och Behandling. Min KOL kommer att utvärderas i en pilot- och genomförbarhetsstudie samt i en nationell randomiserad kontrollerad studie.  

 

Arbetsuppgifter

Som postdoktor kommer du att ingå i ett team av seniora och juniora forskare från olika discipliner (fysioterapeuter, ingenjör, datavetare och läkare). Tillsammans med forskargruppen kommer du framför allt att arbeta med en pilot- och genomförbarhetsstudie och därefter en randomiserad kontrollerad studie gällande personer med KOL. Detta innebär planering, organisation och genomförande av datainsamling med påföljande dataanalys och redovisning. Även kontakt med deltagare (patienter och personal) under datainsamling och intervention ingår. Kvantitativa och kvalitativa metoder kommer användas.

 

Kvalifikationer

Du som söker ska ha avlagt doktorsexamen inom fysioterapi eller annat för projektet relevant ämne. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt sin examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Det är meriterande att ha erfarenheter av arbete relaterat till projektets inriktning, såsom mätning av fysisk aktivitetsnivå, erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa studier samt erfarenhet av arbete med e-hälsoverktyg och/eller teknisk kompetens. Då kontakt med deltagare ingår i arbetet med studien är det nödvändigt att kunna prata och skriva svenska, liksom att ha ett körkort som är giltigt för att köra bil i Sverige.

 

Ansökan skall innehålla

- Curriculum Vitae
- En kort beskrivning av dina forskningsintressen, varför du är intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till det aktuella projektet (max 3 sidor)
- En publikationsförteckning Kopior av relevanta artiklar (max 5 st)
- Kopior av relevanta examensbevis
- Kopia på körkort som är giltigt i Sverige
- Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Närmare upplysningar lämnas av Karin Wadell, 090-786 98 87, 070-88 22 646, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i genusvetenskap

Ansök    Apr 26    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Umeå centrum för genusstudier utlyser en anställning som postdoktor med inriktning mot genusvetenskap.

Anställningen avser heltid under två år med placering vid Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet. I anställningen ingår egen forskning med minst 80% av heltid. Undervisning uppgår till max 20% av heltid.

Tillträde 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Anställningen

Anställningen finansieras av den Samhällsvetenskapliga fakulteten som en del i en forskningssatsning med start under 2021. Postdoktorn kommer vara placerad vid Umeå centrum för genusstudier.

Den som anställs som postdoktor kommer bedriva egen forskning med genusvetenskaplig inriktning. Forskningen ska beskrivas av den sökande i en forskningsplan.

Behörighet

Till denna anställning ska sökande ha doktorsexamen i genusvetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms relevant i förhållande till den forskning som bedrivs vid Umeå Centrum för genusstudier. Även den som har utländsk examen som bedöms motsvara ovanstående kan bedömas behörig. Behörig att anställas som postdoktor är den som senast vid ansökningsdagens utgång avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Ett krav är att sökanden kan uttrycka sig väl på engelska i tal och skrift, meriterande är goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vi ser gärna sökande som bedriver eller har bedrivit genusvetenskaplig forskning. Den viktigaste bedömningsgrunden är bidraget till forskningsområdet som det beskrivs i den sökandes forskningsplan samt tidigare vetenskaplig produktion. Förmåga att bedriva självständig forskning samt förmåga att delta i forskningssamarbeten är också viktiga meriter.

Undervisning ingår som en del av anställningen och dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning är därför meriterande. Eftersom den huvudsakliga delen av anställningen som postdoktor utgörs av egen forskning väger vetenskaplig kompetens tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens vid bedömningen av de sökandes kvalifikationer.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifter.

Ansökan

Ansökan skall innehålla:

- Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer, dina vetenskapliga intressen och dina motiv för att söka anställningen (max två sidor)
- CV/meritförteckning
- En kritisk reflektion kring egen genomförd forskning (max 1000 ord)
- Max 3 vetenskapliga publikationer
- Vidimerade kopior av betyg och examensbevis
- Forskningsplan (max 2500 ord) som beskriver den forskning som du planerar bedriva inom ramen för anställningen
- Eventuella övriga meriter som du vill åberopa
 

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara inkommen senast 17 maj 2021.

Närmare upplysningar lämnas av föreståndare Britt-Inger Keisu, [email protected], +46 90 786 59 64

Välkommen med din ansökan!

Om Umeå Centrum för Genusstudier

UCGS erbjuder utbildning i genusvetenskap på alla utbildningsnivåer, från grund- och avancerad nivå till forskarutbildning. Umeå centrum för genusstudier är en av de största genusmiljöerna i Sverige. Arbetsenheten är en levande och kreativ forskningsmiljö som främjar tvärsektoriella möten och vetenskapliga samarbeten där vi aktivt strävar efter att möta aktuella samhällsutmaningar via kunskapsutveckling och bildning. Vi är en samlande plats för genusvetenskap/genusforskning och utbildning med genusinriktning vid Umeå Universitet med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

För mer information om Umeå Centrum för Genusstudier; https://www.umu.se/umea-centrum-for-genusstudier/

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i företagsekonomi - marknadsföring och kollektivtrafik

Ansök    Apr 14    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, s... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Handelshögskolan, Enheten för företagsekonomi söker en postdoktor med inriktning mot marknadsföring och kollektivtrafik.

Välkommen med din ansökan senast 2021-05-05.

Postdoktortjänsten är baserad vid enheten för företagsekonomi och mer specifikt vid marknadsföringssektionen. Marknadsföringssektionen har en bred portfölj av forskningsprojekt inklusive olika teoretiska perspektiv, metoder och empiriska inriktningar. Inom sektionen finns ett framträdande hållbarhetsfokus som bland annat inkluderar (1) hållbart konsumentbeteende och transport, (2) företags varumärke och hållbara organisering, (3) hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi och (4) hållbar konsumtion och detaljhandel. Denna postdoktortjänst fokuserar och bygger vidare på forskning inom hållbar marknadsföring och varumärkesbyggande inom kollektivtrafikbranschen.

Arbetsbeskrivning
Du tillbringar din arbetstid i Umeå på enheten för företagsekonomi och marknadsföringssektionen. Den sökande förväntas bidra till forskningsmiljön genom att planera och bedriva egen och gemensam forskning med forskare i sektionen med inriktning på hållbar marknadsföring och varumärkesbyggande inom kollektivtrafikbranschen. Forskningen ska vara både praktiskt och teoretiskt relevant samt komma branschen tillgodo. Tjänsten inkluderar upp till 20% undervisning på grundläggande och avancerad nivå i företagsekonomi. Anställningen omfattar heltid (100 %) under två år.

Tillträde sker efter överenskommelse men senast 1 september 2021.

Behörighet och förkunskapskrav
Sökande ska ha en doktorsexamen i företagsekonomi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Prioritet ges till sökande som har erhållit sin doktorsexamen inom tre år från sista ansökningsdatum. En sökande som erhållit sin doktorsexamen innan dess kan beaktas under speciella omständigheter. Speciella omständigheter inkluderar sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fack eller liknande.

Det viktigaste bedömningskriteriet för anställningen är vetenskaplig skicklighet. Vetenskaplig skicklighet bedöms i fallande ordning utifrån dokumenterad erfarenhet och förmåga av:

- att bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning demonstrerat genom publikationer i internationellt erkända tidskrifter, samt böcker och bokkapitel kopplat till marknadsföring, varumärkesbyggande, hållbarhet och/eller resande.
- att använda metoder lämpliga för att studera och analysera ett valt fenomen med koppling till anställningen
- att arbeta självständigt samt vara del av en forskargrupp.

Utöver detta krävs god kommunikationsförmåga i skriven och talad engelska. Förmåga att tala och skriva svenska är meriterande. Erfarenhet av internationella nätverk och samarbeten med forskare från andra lärosäten är meriterande. Tidigare forskning kring kollektivtrafik, hållbart resande och hållbarhet generellt är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten (max 1 sida)
- Redogörelse för forskningsintresse med relevans för anställningen (max 2 sidor)
- Curriculum Vitae
- Publikationslista
- Kopior av avhandlingen och max 5 av de mest relevanta vetenskapliga verken
- Kopior av betyg, examensbevis och annan dokumentation som du vill åberopa
- kontaktuppgifter med e-postadresser till två eller flera referenspersoner.

Du ansöker via universitets e-rekryteringssystem och ansökan ska vara inkommen senast 2021-05-05.

Information
För mer information kontakta sektionsansvarig Docent Galina Biedenbach, 090-786 61 50, mailto:Mailto:[email protected] eller Biträdande prefekt för Företagsekonomi Professor Johan Jansson, 090-786 78 72, mailto:Mailto:[email protected]

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktorer i företagsekonomi - organisatoriska rutiner, ledarskap, risk

Ansök    Apr 14    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, s... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Postdoktorer i företagsekonomi med inriktning mot organisatoriska rutiner, ledarskap eller risk

Handelshögskolan, Enheten för företagsekonomi söker 1-2 postdoktorer med inriktning mot organisatoriska rutiner, ledarskap eller risk.

Välkommen med din ansökan senast 2021-05-05.

Postdoktortjänsterna är baserade vid enheten för företagsekonomi och mer specifikt vid managementsektionen och knutna till forskningsmiljön "Extreme Environments, Everyday Decisions (TripleED.com)". Vi erbjuder en internationellt konkurrenskraftig, tvärvetenskaplig forskningsmiljö som intresserar sig för extrema kontexter, det vill säga miljöer och situationer där människor riskerar att dö eller komma till skada. Mer precist studeras bland annat organisatoriska rutiner, ledarskap samt grupp- och organiseringsprocesser. Exempel på forskningsprojekt där de sökande kan komma att ingå inkluderar samhällskritiska organisationers respons till COVID-19, beslutsfattande i lavinterräng, samt kommersialiseringen av risk i extremsport.

Arbetsbeskrivning
Den sökande förväntas bidra till forskningsmiljön genom att planera och bedriva egen och gemensam forskning med forskare i TripleED. Exempel på aktiviteter inkluderar publikationer, konferenspresentationer, datainsamling och analys. Forskningen ska vara relevant för förståelsen och utvecklingen av organisatoriska rutiner, ledarskap eller risk i extrema kontexter (se Hällgren et al, 2018 för närmare beskrivning). Tjänsten inkluderar upp till 20% undervisning på grundläggande och avancerad nivå i företagsekonomi. Du tillbringar din arbetstid i Umeå på enheten för företagsekonomi och managementsektionen. Anställningen omfattar heltid (100 %) under två år.

Tillträde sker efter överenskommelse men senast 1 september 2021.

Behörighet och förkunskapskrav
Sökande ska ha en doktorsexamen i företagsekonomi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Prioritet ges till sökande som har erhållit sin doktorsexamen inom tre år från sista ansökningsdatum. En sökande som erhållit sin doktorsexamen innan dess kan beaktas under speciella omständigheter. Speciella omständigheter inkluderar sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fack eller liknande.

Det viktigaste bedömningskriteriet för anställningen är vetenskaplig skicklighet. Vetenskaplig skicklighet bedöms i fallande ordning utifrån:

- ett intresse för forskning om organisatoriska rutiner, ledarskap eller risk (helst inom extrema kontexter)
- att publicera eller ha potential att publicera internationellt konkurrenskraftig forskning demonstrerat genom publikationer eller texter i reviewprocess i internationellt erkända tidskrifter, samt böcker och bokkapitel kopplat till organisatoriska rutiner, ledarskap eller risk.
- att använda kvalitativa metoder lämpliga för att studera och analysera ett valt fenomen med koppling till anställningen
- att arbeta självständigt samt vara del av en forskargrupp.

Utöver detta krävs god kommunikationsförmåga i skriven och talad engelska. Erfarenhet av internationella nätverk och samarbeten med forskare från andra lärosäten är meriterande. Tidigare forskning mot extrema kontexter är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till dessa tjänster.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten (max 1 sida)
- Curriculum Vitae
- Redogörelse för tidigare och pågående forskningsintresse med relevans för anställningen (max 2 sidor)
- Publikationslista
- Kopior av avhandlingen och max 5 av de mest relevanta vetenskapliga verken
- Kopior av betyg, examensbevis och annan dokumentation som du vill åberopa
- Kontaktuppgifter med e-postadresser till två eller flera referenspersoner.

Du ansöker via universitets e-rekryteringssystem och ansökan ska vara inkommen senast 2021-05-05.

Information
För mer information kontakta forskningsansvarig och ansvarig för TripleED Professor Markus Hällgren, mailto:Mailto:[email protected] eller Biträdande prefekt för Företagsekonomi Professor Johan Jansson, 090-786 78 72, mailto:Mailto:[email protected]

Referens

Hällgren, M., Rouleau, L., & De Rond, M. (2018). A matter of life or death: How extreme context research matters for management and organization studies. Academy of Management Annals, 12(1), 111-153. 

Läs mer om Handelshögskolan här: Https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsassistent inom integrativ neurofysiologi

Ansök    Apr 15    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, s... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vi söker nu en engagerad förste forskningsassistent till vår forskargrupp – Gruppen för integrativ neurofysiologi, med ett speciellt fokus på molekylära tekniker vid institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet.

Tjänsten är en visstidsanställning tom. 2021-12-31 månader med start den 1:a juni eller enligt överenskommelse. 

Beskrivning

I vår forskning undersöker vi hur olika delar av nervsystemet samverkar för att skapa meningsfulla beteenden. I synnerhet är vi intresserade av att förstå hur hjärnbarken samverkar med basala ganglierna i motorisk kontroll, både i den friska hjärnan och hos personer som lider av Parkinson sjukdom. Vi har i våra tidigare studier studerat motorisk kontroll på ett flertal olika nivåer, från relativt enkla ryggmärgskretsar till stora nätverk utspridda i olika delar av hjärnan som t.ex. cortico-basal ganglie-thalamiska kretsen. För att möjliggöra dessa studier så har vi utvecklat en unik teknologi som gör det möjligt att lyssna av och analysera hjärnaktivitet från 10-20 olika hjärnstrukturer parallellt i fritt gående djur.

Den utannonserade tjänsten är framför allt inriktad på utveckling av molekylära tekniker för att manipulera nervkretsar i kombination med storskaliga elektrofysiologiska mätningar. Innefattande t.ex. optogenetiska manipulationer och kvantifiering av transmittorfrisättning i fritt gående djur.

En viktig frågeställning är hur en nyligen identifierad cellgrupp i dorsal striatum, som får konvergent inflöde från motoriska och multisensoriska cortex, bidrar till selektion av beteenden.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha en doktorsexamen i medicinsk vetenskap eller motsvarande av relevans för projektet. Därutöver bör den sökande uppfylla följande punkter:

- Mycket god kännedom om in vivo neurofysiologi.
- Gedigen kunskap om molekylära tekniker som kan tillämpas i neurofysiologisk forskning.
- God förståelse för de olika analysmetoder som används inom forskningsfältet.
- Tidigare vetenskapliga publikationer av hög kvalité inom området.

Meriterande

Tjänsten har en betydande experimentell komponent, tidigare erfarenhet av neurofysiologiska registreringar in vivo i fritt gående djur betraktas därför som en extra stark merit.

Den sökande förväntas kunna arbeta både självständigt och tillsammans med den övriga forskargruppen samt ha mycket goda kunskaper i Engelska i såväl tal som skrift.

Ansökan

Ansökan registreras via rekryteringssystemet Varbi senast den 6:e maj 2021 och ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver den sökandes erfarenhet och intresseområde inom forskning samt lämplighet för projektet. 
- Ett CV med information om akademiska meriter, samt intyg för dessa, teknisk expertis, anställningar, lista med publikationer och namn och kontaktinformation till två referenser.  

Villkor

Anställningen löper tom. 2021-12-31 med startdatum 1 Juni 2021 eller enligt överenskommelse. För med information, kontakta Professor Per Petersson vid institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi via: [email protected] 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Amanuens

Ansök    Feb 19    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, s... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Vi behöver förstärka vår personalstab med en amanuens.

Anställningen avser 20 % av heltid med start from 2021-03-22 eller enligt ök och är tidsbegränsad till 2021-06-30.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer bedrivas inom forskningsprojektet och infrastrukturen REPDEM. Arbetet innefattar litteratursökningar, genomgång och redovisning av data samt matchning mot andra databaser. Även allmänt assistentarbete kan ingå. Arbetet utförs vid Statsvetenskapliga institutionen. För mer information om forskningsprofilen, se https://www.umu.se/forskning/grupper/den-representativa-demokratin---politiska-institutioner-och-partier-i-sverige-och-europa/

Behörighet
Behörig att anställas som amanuens är den student som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå inom universitet och högskola. Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav.

Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med assistentuppgifter enligt beskrivningen är meriterande.

Önskvärda meriter är ytterligare språkkunskaper förutom engelska och svenska, samt erfarenhet av att jobba med databaser och Excel.

Du behöver vara serviceinriktad, flexibel, strukturerad och noggrann.

Villkor
För amanuensbefattningar kan anställning ske på högst ett år i taget, dock sammanlagt högst tre år. Anställningen ska fullgöras parallellt med studier på avancerad nivå. Denna anställning är tidsbegränsad till 2021-06-30.

Umeå universitet tillämpar ett lokalt avtal för lönesättning som amanuens som utgår från tre fastslagna nivåer.

Ansökan
Du ansöker genom universitetets e-rekryteringssystem Varbi. Bifoga bevis på att du är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå, personligt brev, CV samt ev övriga meriter du vill åberopa. Ansökan ska vara inkommen senast 2021-03-12.

Upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av professor Torbjörn Bergman, projektledare, 090-786 7617, [email protected] eller prefekt Magnus Blomgren, 090-786 61 71, [email protected]

Statsvetenskapliga institutionen
Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har ca 70 anställda och svarar för forskning och utbildning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Förutom studier på samtliga nivåer inom dessa ämnen finns vid institutionen en omfattande forskningsverksamhet. För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor inom arbetsrelaterad ohälsa

Ansök    Mar 10    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, s... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Om projektet
Forskningsprojektet avser att utvärdera hur ett digitalt verktyg för chefer kan ge stöd i deras arbete för att hantera fysisk och psykisk ohälsa bland medarbetare.

Det digitala verktyget utvecklas i samarbete med Prevent och prövas av chefer vid små och stora företag, inom offentlig och privat verksamhet, samt inom olika branscher.

Om anställningen
Anställningen avser heltid under två år, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Umeå och anställningens placering är institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi. På grund av rådande omständigheter med Covid-19 kan arbetet tillfälligt utföras på distans.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att planera och genomföra forskning inom projektet, vilket inkluderar främst kvalitativ datainsamling, analys och rapportering av resultat. Förutom att du kommer att samarbeta i ett team med forskare från olika discipliner, kommer du även till stor del att koordinera och planera insatser i samverkan med externa parter i projektet. 

Den vi söker
Du som söker skall ha avlagt doktorsexamen inom för projektet relevant område, samt ha kunskap och erfarenhet av kvalitativa studier. Det är meriterande att ha erfarenhet av arbete och/eller forskning relaterat till projektets inriktning, såsom förebyggande- och/eller rehabiliterande arbete vid arbetsrelaterad ohälsa, processutvärderingar, samt erfarenhet av att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö. Övriga kvalifikationer är att du måste vara svenskspråkig och bekväm med att arbeta självständigt och som del i en projektgrupp.

Behörighet
Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen, inom för projektet relevant område. I första hand bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger (så som föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, sjukdom, förtroende uppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter). 

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Din ansökan ska innehålla

- Styrkt CV
- Kort beskrivning av dina forskningsintressen, varför du är intresserad av tjänsten (ange aktuellt referensnummer) och hur du kan bidra till det aktuella projektet (max 3 A4)
- Publikationsförteckning
- Kopior av relevanta artiklar (max 5 st)
- Kopior av relevanta examensbevis
- Kopia på körkort
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Närmare upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Therese Eskilsson, tfn 090-7869138 eller [email protected]

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsassistent inom kognitiv neurovetenskap vid åldrande

Ansök    Mar 26    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, s... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Beskrivning

Vi söker nu en förste forskningsassistent inom kognitiv neurovetenskap vid åldrande vid Institutionen Integrativ Medicinsk Biologi (IMB), Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI) och Wallenberg Centre for Molecular Medicine (WCMM).

UFBI är ett tvärvetenskapligt forskningscenter där funktionell och strukturell hjärnavbildning används för att belysa flera grundläggande vetenskapliga och kliniska forskningsfrågor. WCMM bedriver forskning inom olika medicinska områden, inklusive cancer, infektionssjukdomar och nervsjukdomar.

Du kommer att vara verksam i Alireza Salamis forskargrupp vid Institutionen IMB. Tjänsten är på heltid under ett år med start 1 Juni eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Vår, liksom andra forskargrupper, har tidigare fastställt att det finns åldersrelaterade skillnader i både funktionell konnektivitet mellan olika hjärnregioner, undersökt med funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) under vila (resting-state) och strukturell konnektivitet, undersökt med diffusion weighted imaging (DWI). Det är dock oklart hur kopplingen mellan dessa två typer av konnektivitet förändras under åldrandet. Det primära syftet med detta projekt är att vidare undersöka överensstämmelsen mellan strukturell och funktionell konnektivitet hos olika nätverk och hur sådan överensstämmelse förändras under åldrandet. I arbetet kommer du att analysera befintlig data från DYNAMIC-projektet och eventuellt följa upp datainsamling under 2022. För med information om projektet se: http://www.alirezasalamilab.com/project1.html.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha en doktorsexamen inom kognitiv neurovetenskap, psykologi eller biomedicinsk teknik. Vi ser gärna att du har avlagt doktorsexamen under de senaste fem åren samt har postdoktoral erfarenhet. Vi ser gärna att den sökande har praktisk erfarenhet av de senaste MR-metoderna för att studera hjärnans konnektivitet och god kännedom av kognitiv neurovetenskap. Sökande med erfarenhet av strukturell hjärnavbildning, helst DWI, kommer att prioriteras. Den sökande ska kunna arbeta såväl självständigt som i en forskargrupp. Det är meriterande om du ha erferenhet av arbete med statistik och vetenskaplig kommunikation på engelska, i såväl tal som skrift. Stor vikt läggs på den sökandes lämplighet för det aktuella projektet.

Villkor

Ansökan görs via Varbi e-rekryteringssystem senast den 15:e april och ska  ska innehålla:

- Ett kort personligt brev (ca en A4-sida) som beskriver din forskningserfarenhet, forskningsintressen och lämplighet för projektet.
- Ett CV (Curriculum Vitae) med information om akademiska examina (inklusive certifierad kopia av doktorsexamen), teknisk expertis, tidigare anställningar, publikationslista, samt namn och kontaktinformation för två referenser. 

Tjänsten är på heltid under ett år med start den 1 Juni eller enligt överenskommelse. För mer information om tjänsten kontakta Dr. Alireza Salami, [email protected], eller besök:

Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi, IMB:https://www.umu.se/institutionen-for-integrativ-medicinsk-biologi/ 

Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning, UFBI: www.ufbi.umu.se

Wallenberg Centre for Molecular Medicine, WCMM: http://www.wcmm.umu.se/english/

DYNAMIC-projektet: http://www.alirezasalamilab.com/project1.html

Vi ser fram emot din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i informatik

Ansök    Feb 3    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, s... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) har etablerat sig som ledande inom studiet av digital innovation och digital transformation.

Genom en betydande donation från Wallenbergstiftelserna har SCDI nu möjlighet att kraftigt förstärka sin verksamhet med det nyinstiftade Wallenberg Digital Innovation Program. Programmet innefattar ökat fokus på nyttiggörande samt förstärkning av forskningsmiljön genom ett stort, flerårigt postdoktorsprogram. Vid noden Umeå Universitet är SCDI inrättat vid institutionen för informatik.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor inom SCDI kommer du att arbeta fokuserat med forskning och publicering på högsta akademiska nivå (AIS Basket of Eight, FTE50). Du kommer att ingå i nyformade grupper där du arbetar i nära samarbete med kollegor såväl vid institutionen för Informatik som vid de andra noderna i SCDI, Handelshögskolan och Göteborgs Universitet samt Rise och andra partners från näringsliv och offentlig sektor. Din forskning förväntas vara av högsta kvalitet och leda till stärkt digital förmåga i såväl näringsliv som offentlig sektor. Vi ser gärna att du vill göra ett vetenskapligt bidrag inom något av de tre fälten nedan, men om du har en annan inriktning är detta också möjligt så länge den är inom ramen för SCDIs vision.

· Digital transformation: Digitala förändringsprocesser bland etablerade aktörer, disruption, plattformsstrategier et cetera.
· Digital förvaltning: Styrning av offentlig digitalisering, öppen förvaltning, innovation inom offentlig digitalisering et cetera.
· Konsekvenser av AI: Hur AI påverkar strategi och affärsmodeller, beslutsfattande, organisering, algoritmiskt arbete, et cetera.

För vidare information om SCDIs inriktning, se www.scdi.se. Vi ber dig vara tydlig i din ansökan om vilket forskningsområde du vill rikta ditt bidrag och på vilket sätt du kan bidra till SCDI:s verksamhet.

Behörighet
För att vara behörig ska den sökande ha en doktorsexamen i informatik eller motsvarande. Den sökande ska även ha dokumenterad forskningserfarenhet inom området informatik/informationssystem, digital innovation och digital transformation. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. För befattningen krävs goda kunskaper i engelska som arbetsspråk. Dokumenterad erfarenhet av forskning inom samhällsvetenskap samt erfarenhet av avancerad kvalitativ och/eller kvantitativ metod.

Kvalifikationer
Bedömning kommer att ske på basis av kandidatens möjligheter att utgöra en positiv kraft inom SCDI. Detta kräver dels en hög vetenskaplig förmåga (vetenskaplig metod, teoretisk förankring och publicering), god samarbetsförmåga och förmåga att interagera med SCDIs partners inom näringsliv och offentlig sektor.

Du ska vara utåtriktad och flexibel i ditt arbetssätt, ha lätt för att ta egna initiativ och kunna arbeta självständigt. Du är en person som tar fullt ansvar för de arbetsuppgifter du har att driva och genomföra. Arbetet kräver också att du har god förmåga att samarbeta med andra såväl inom som utanför Umeå universitet.

Vidare innebär den breda rekryteringen av nio post-doktorer vid tre lärosäten (där Umeå Universitet är ett) att vi kommer eftersträva en så god helhet bland forskningsinriktningarna som möjligt i det slutgiltiga valet av kandidater.

Om anställning
Anställningen är tidsbegränsad på heltid under 2 år från och med 2021-09-01 eller enligt överenskommelse. Placering är vid institutionen för Informatik, Umeå Universitet. Den anställde förväntas utföra delar av sitt arbete vid institutionen och delta i enhetens övriga aktiviteter.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökan ska vara skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. Ansökan ska innehålla:

- Meritförteckning/CV och personuppgifter, inklusive tidigare och nuvarande anställning samt akademisk bakgrund

- Ett personligt brev med motivering varför du sökt tjänsten och argument för dina kvalifikationer för tjänsten och en kort sammanfattning av dina planer för forskning under postdoktorsperioden. Vi ser gärna att du i detta brev relaterar till existerande verksamhet som bedrivs inom ramen för SCDI idag, samt hur din ambition förhåller sig till SCDIs vision.

- Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar (kopia på examensbevis, etc.)

- En numrerad lista över publikationer.

- Två referenser med kontaktuppgifter

Om du är intresserad av postdoktor-tjänst även vid andra SCDI-institutioner ska du söka separat till de andra platser du också är intresserad av.

Institutionen för Informatik
Vid institutionen för Informatik bedrivs forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och interaktion. Digital teknik har blivit en möjliggörare för förändrade sätt att leva och bedriva verksamhet på. I vår forskning studerar vi dessa förändringar och förändringsprocesser och vi studerar samspelet mellan människa och teknik för att förstå teknikens möjligheter och dess begränsningar. I våra studier av digitalisering rör vi oss i många kontexter såsom offentlig sektor, media, spel, underhållning, finansbolag, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri och handel. Läs mer om vår forskningsmiljö på www.umu.se/informatikUmeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor med inriktning mot medicinsk vetenskap

Ansök    Feb 19    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, s... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering söker en postdoktor till projektet ”COPD-HIT”.

Beskrivning
Den aviserade tjänsten är en del av COPD-HIT-studien. Det övergripande syftet med denna internationella multicenterstudie är att fastställa genomförbarhet & effekt av ett nytt koncept av supramaximal högintensiv träning på muskel, hjärna, kardiovaskulär och psykologisk funktion bland personer med KOL. Postdoktorprojektet är relaterad till den första fasen av COPD-HIT-studien. Fas ett är en tvärsnittsstudie med syfte att fastställa genomförbarheten och akuta effekterna av supramaximal HIT vid KOL genom att jämföra akuta svar (t.ex. träningsintensitet, kardiorespiratorisk belastning, upplevd ansträngning etc) av supramaximal HIT och ett kontinuerligt protokoll för måttlig intensitet. Placeringsort är Umeå. Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till två år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att planera och genomföra forskning inom projektet, med största tyngd på datainsamling, analys och rapportering av resultat. Som postdoktor kommer du att arbeta självständigt och även samarbeta i ett team av juniora och seniora forskare från olika discipliner.

 

Kvalifikationer
Vi söker dig som avlagt doktorsexamen inom medicinsk vetenskap eller annat för projektet relevant område. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt sin examen högst tre år före ansökningstidens utgång Det är önskvärt att ha erfarenheter av klinik och/eller forskning relaterat till fysisk träning och fysiska tester (specifikt av genomförande av tester/undersökning avseende kardiorespiratoriska parametrar).

Erfarenhet av relevant kvantitativ dataanalys, ex repeated measures ANOVA med statistikprogrammet SPSS är meriterande. Utmärkta kunskaper i engelska är önskvärt.

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Din ansökan ska innehålla

- Ett personligt brev med en motivering till varför du söker anställningen och hur du kan bidra till det aktuella projektet (max 1 A4-sida).
- Ett CV med publikationslista.
- Styrkta kopior av relevanta handlingar (ex doktorsexamen)
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Närmare upplysningar lämnas av Docent Andre Nyberg, [email protected] Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent 20% i Logopedi

Ansök    Dec 21    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, s... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vid Institutionen för klinisk vetenskap vetenskap bedrivs forskning och utbildning inom Barn- och ungdomspsykiatri, Logopedi, Neurovetenskaper, Obstetrik och gynekologi, Oftalmiatrik, Pediatrik, Professionell utveckling, Psykiatri och Öron-, näs-, och halssjukdomar.

Vi söker två projektassistenter för projektet ”Dysfagi Efter Stroke – en Incidens och Randomiserad kontrollerad Evaluering av munskärmsintervention vid sväljningsdysfunktion (DESIRE)” inom ämnet Logopedi.
Anställningen avser 12 månader med omfattningen 20%.

Beskrivning av arbetsuppgifter
Arbetet innefattar bedömning av sväljförmåga hos inneliggande patienter, samt behandling och sammanställning av forskningsmaterial. Bedömning, bearbetning och analys av språkligt material kan också förekomma. Resor till medverkande kliniker inom Region Västerbotten eller Region Norrbotten för materialinsamling kan förekomma.

Kompetenskrav/utbildningskrav
Vi ser att sökande har godkänt resultat från kursen Förvärvade tal-, språk-, och sväljstörningar 1 & 2 inom Logopedprogrammet, eller motsvarande. Den som tillträder tjänsten måste vara ordningsam och följa projektets insamlingsprotokoll, samt kunna anpassa sin arbetstid till projektets insamlingsperioder.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av sväljbedömningar av personer på stroke eller under motsvarande förutsättningar är önskvärt. Arbete med materialinsamling, och -bearbetning inom liknande forskningsprojekt är starkt meriterande.

Övriga upplysningar
Arbetet genomförs i en klinisk miljö och förutsätter fysisk närvaro, samt ett åtagande om att sekretess upprätthålls gällande det patientnära arbetet.

Upplysningar
För ytterligare information, kontakta projektledare Patricia Hägglund:

[email protected]

Ansökan
 Ansökan ska innehålla: 

1. Ett personligt brev
2. Ett CV, inklusive Ladok-utdrag.
3. Kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent 75%

Ansök    Nov 18    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Beskrivning Pedagogiska institutionen söker en projektassistent till två forskningsprojekt inom idrottsområdet. Projekt 1: Likvärdiga villkor i Sveriges största folkrö... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Beskrivning

Pedagogiska institutionen söker en projektassistent till två forskningsprojekt inom idrottsområdet.

Projekt 1: Likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse- framgångsfaktorer för ökad inkludering inom idrottsområdet. Med kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder undersöker projektet på individ-, organisations- och samhällsnivå möjligheter och barriärer för en förändring mot jämlika och jämställda villkor. Projektet bidrar med betydande kunskap om jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Projekt 2: En fördjupningsstudie av hur ett specialidrottsförbund arbetar för att nå målen om jämlika och jämställda villkor för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna i projekten ingår att tillsammans med forskare samla in data genom kvantitativa och kvalitativa metoder, att sammanställa data och att bidra i analysen av dessa. I arbetsuppgifterna ingår också att göra en särskild sammanställning av resultaten från fördjupningsstudien. Beroende på hur projekten utvecklas kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en examen i idrottspedagogik eller motsvarande. Du har stor erfarenhet av att genomföra kvalitativa intervjuer, att transkribera dem och att koda dem i programvara. Du har också erfarenhet av att bearbeta och analysera enkätdata.

Du har god organisatorisk förmåga, är noggrann, kan hålla deadlines, är flexibel och kvalitetsinriktad med intresse för forskning. Du har en god samarbetsförmåga och kommunicerar väl på både svenska och engelska, då projektgruppen även har engelsktalande medlemmar.

Du har god datorvana och är förutom van med Officeprogrammen även väl förtrogen med Nvivo och SPSS. Du har god kännedom om den svenska idrottsrörelsens och har erfarenhet av utvecklingsarbete inom idrottens område. Särskilt meriterande är om du har erfarenhet av den organisationsförändring som svensk idrott nu genomgår med anledning av att parasportens inkluderingsresa. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer därför att användas som urvalsinstrument.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad och omfattar 75% under perioden 2021-02-25 till 2022-02-18.

Anställningen förutsätter att du har möjlighet att resa för att göra nödvändiga datainsamlingar.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent 20% vid Logopedi

Ansök    Dec 21    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, s... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Beskrivning
Vid Institutionen för klinisk vetenskap vetenskap bedrivs forskning och utbildning inom Barn- och ungdomspsykiatri, Logopedi, Neurovetenskaper, Obstetrik och gynekologi, Oftalmiatrik, Pediatrik, Professionell utveckling, Psykiatri och Öron-, näs-, och halssjukdomar.

Vi söker två projektassistenter för projektet ”Uppfattningar av femininitet och maskulinitet i rösten bland transpersoner med könsdysfori” inom ämnet Logopedi.

Anställningen avser 7 månader med omfattningen 20%  

Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar materialinsamling (ljudinspelning) av deltagare, hantering av ljudinspelningarna i enlighet med projektets krav, samt att förbereda materialet för akustisk analys. I arbetet kan också bearbetning av material från andra grupper talare förekomma.

Godkänt resultat från kursen Talkommunikation 1,2 och 3 inom Logopedprogrammet, eller motsvarande. Den som tillträder tjänsten måste vara ordningsam och följa projektets insamlingsprotokoll, samt vara flexibel och kunna anpassa sin arbetstid till viktiga insamlingsperioder. 

Övriga önskvärda kvalifikationer:
Godkänt resultat från kursen Förvärvade tal-, språk-, och sväljstörningar 1 & 2 samt arbete med material-insamling, och -bearbetning inom forskningsprojekt med fokus på röst och röstanalys är meriterande.

Övriga upplysningar:
Arbetet genomförs i en klinisk miljö och förutsätter fysisk närvaro, samt ett åtagande om att sekretess upprätthålls gällande det patientnära arbetet.

Upplysningar
För ytterligare information, kontakta projektledare Fredrik Karlsson:

[email protected]

Ansökan

 Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev
- Ett CV, inklusive ett Ladok-utdrag.
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner.
Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsassistent

Ansök    Dec 18    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, s... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Statsvetenskapliga institutionen söker en förste forskningsassistent till projektet Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen.

Anställningen är på halvtid (50 %) från 2021-02-01 till och med 2022-01-28, eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Planera, genomföra och transkribera intervjuer; systematiskt söka och analysera skriftlig dokumentation; samt ansvara för att sammanställa detta material i form av två kommunala fallstudier (Gällivare och Åsele). Med målsättning att generera kunskap om hur regionala och lokala myndigheter hanterat avvägningar kring vindkraft, ge rekommendationer om fungerande arbetssätt och rutiner samt behov av policyförändringar.

Du skall även planera och genomföra fokusgrupper (om Covid-19 tillåter) och dokumentera dessa för fortsatt analys och sammanställning, samt bistå vid syntesanalyser.

Totalt förväntas Du att bidra till att ta fram empiriskt underlag till 1-2 artiklar och en svensk rapport, där Du är huvudförfattare till den svenska rapporten samt bistår i skrivandet som medförfattare till 1-2 artiklar som ska publiceras i refereegranskade engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter, samt kommunicera resultaten och företräda projektet i olika sammanhang.

Kompetenskrav

Disputerad i statsvetenskap, skoglig resurshushållning eller motsvarande.

Övriga kvalifikationer


Vi ser gärna sökande som bedriver forskning rörande samverkansprocesser och styrning/planering i glesbygd. Meriterande är även dokumenterade erfarenheter inom fysisk planering, deltagandeprocesser för hållbar utveckling ur ett landskapsperspektiv, miljö- och/eller naturresursförvaltning.

Den sökande bör även ha god insikt i och erfarenhet av att använda samverkansteori i en kontext av överlappande policyområden, och metodologiskt omfattande erfarenhet av att planera och genomföra intervjuer och/eller fokusgrupper. Du som söker bör även ha god kännedom om förhållanden i den svenska glesbygden generellt och Västerbotten/Norrbotten i synnerhet, samt med fördel personkännedom och insyn i länsstyrelsernas arbete.

Du behöver vara kommunikativ, samarbets- och lösningsorienterad med förmåga att leverera inom fastställda deadlines.

Ansökan

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev
- CV/meritförteckning
- Examensbevis
- Eventuella övriga meriter som du vill åberopa

Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 15 januari. Ladda upp dina dokument i word- eller pdf-format. 

Närmare upplysningar lämnas av forskare Therese Bjärstig, 070-216 12 68, [email protected] och projektledare Johan Svensson, 073-021 68 80, [email protected]

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har ca 70 anställda och svarar för forskning och utbildning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Förutom studier på samtliga nivåer inom dessa ämnen finns vid institutionen en omfattande forskningsverksamhet. För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent till Handelshögskolan

Ansök    Nov 18    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Vi söker en projektassistent till ett forskningsprojekt som finansieras av European Regional Development Fund. Anställningen är placerad vid enheten för företagsekonomi... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Vi söker en projektassistent till ett forskningsprojekt som finansieras av European Regional Development Fund.

Anställningen är placerad vid enheten för företagsekonomi, Handelshögskolan, avser heltid och är tidsbegränsad till tre månader. Välkommen med din ansökan senast 2020-12-01.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att intervjua och följa pågående arbete i olika företag och organisationer. Projektassistenten kommer att bli involverad i ett projekt som finansieras av European Regional Development Fund. Studien fokuserar på hur olika företag och organisationer skapar och etablerar nätverk och ecosystem. Insamlat material kommer i förlängningen användas för att kartlägga och jämföra olika möjligheter att utveckla olika typer av Business Innovation Ecosystems.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en magisterexamen i företagsekonomi och kunskap och erfarenheter från affärsutveckling och affärsekosystem. Kunskap om teknikföretag, start-up-processer och digitalisering är meriterande.

Ansökan
Din ansökan ska vara inkommen via universitetets e-rekryteringssystem senast 2020-12-01.

Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker anställningen.
- CV
- Kopior av betyg och intyg med relevans för anställningen.
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Information
För mer information om anställningen kontakta professor Tomas Blomquist, tfn 090-786 7722, [email protected]Mer om Handelshögskolan


Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Handelshögskolan är AACSB-ackrediterad och hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i fysioterapi (2 år)

Ansök    Okt 26    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinrikt... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Projektet
Laboratoriebaserad rörelseanalys och hjärnavbildningstekniker

Vår forskargrupp vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering; Enheten för fysioterapi, studerar människans rörelseförmåga med speciell tonvikt på tillstånd efter sjukdom eller skada.

I forskargruppen ingår personer från olika discipliner och det aktuella projektet kommer att ske i nära tvärvetenskapligt samarbete med forskare från andra enheter vid Umeå universitetet samt internationellt. Projektet rör konsekvenser av korsbandsskada och syftar till att utifrån specifika forskningsfrågor följa upp hur rörelseförmågan och knäfunktionen drabbas och hur det påverkar individen, samt också att utveckla och utvärdera mätmetoder för detta baserat på t.ex. datoriserad rörelseanalys, hjärnavbildningstekniker, kliniska tester och frågeformulär.

Dina arbetsuppgifter
Den aktuella anställningen rör huvudsakligen ett projekt som adresserar konsekvenser av och rörelsekontroll hos personer som drabbats av främre korsbandsskada i jämförelse med knäfriska kontrollpersoner inklusive elitidrottare. Fokus är på rörelseanalys med laboratoriebaserad metodik som tredimensionell kinematik, kinetik och elektromyografiregistrering av muskelaktivitet, samt parallell monitorering  av hjärnans aktivitet med fMRI och elektroencefalografi. Anställningen rör datainsamling, analys och tolkning samt skrivande av vetenskapliga publikationer. Arbetet sker i ett interdisciplinärt forskarteam.

Kvalifikationer
Sökande ska vid tillträdesdagen vara disputerad (ej mer än 2 år sedan) inom ett forskningsområde av hög relevans för analys av människans rörelseförmåga och förståelse för rörelsestörningar. Dokumenterad projekterfarenhet rörande biomekanik och mätning av rörelseförmåga hos friska personer och hos personer med funktionsnedsättningar krävs. Vidare ska sökande ha dokumenterad kunskap i rörelsevetenskapliga mät- och analysmetoder, statistisk dataanalys (forskarutbildningsnivå) samt kunskap om anatomi och fysiologi med relevans för rörelseapparaten. Erfarenhet av avancerade laboratoriebaserade rörelseanalysmetoder såsom ”3D motion capture”, kinetik, isokinetisk registrering, elektromyografi och användandet av analysprogram som Visual 3D, matlab eller liknande krävs. Därutöver måste sökande ha utbildning i och erfarenhet av arbete med hjärnavbildningsmetodik. Särskilt meriterande är erfarenhet av parallell registrering av rörelseförmåga och hjärnaktiveringsdata. Erfarenhet av kliniska gånganalyser samt test av proprioception. Publikationer i tidskrifter med “peer-review” system, erfarenhet av att skriva forskningsansökningar och att planera vetenskapliga studier fordras. Vi arbetar också med systematiska litteraturöversikter inom forskningsområdet, varför sådan erfarenhet är meriterande. Vi förväntar oss att en lämplig sökande har god samarbetsförmåga, är van att bedriva vetenskapligt arbete samt har utmärkt förmåga att skriva vetenskapliga publikationer på engelska.Tillträdelse enligt överenskommelse

Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Din ansökan ska innehålla:

- Curriculum Vitae (max 5 sidor)
- En kort beskrivning av forskningsintressen, varför du är intresserad av tjänsten   och en beskrivning av hur du skulle kunna bidra till den här forskningen
- Kopior av examensbevis och relevanta kurser
- En summering av tidigare uppnådda forskningsprestationer och kvalifikationer av speciellt intresse för den aktuella tjänsten (maximalt 3 sidor)
- Publikationslista
- Kopior av relevant artiklar (maximalt 5 artiklar)
- En lista med 3 referenspersoner inklusive position och kontaktuppgifter

Ytterligare information kan erhållas från professor Charlotte Häger, Tel. FREE  +46-(0)90-786 92 75 eller  begin_of_the_skype_highlightinge-mail [email protected]_of_the_skype_highlighting.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor

Ansök    Okt 30    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Statsvetenskapliga institutionen utlyser en anställning som postdoktor i statsvetenskap. Anställningen avser heltid under två år med placering vid Umeå universitet. I ... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Statsvetenskapliga institutionen utlyser en anställning som postdoktor i statsvetenskap.

Anställningen avser heltid under två år med placering vid Umeå universitet.

I anställningen som postdoktor ingår egen forskning motsvarande minst 80 % av heltid och undervisning kan uppgå till max 20 % av heltid. Tillträde den 1 januari 2021 eller enligt överenskommelse.

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har drygt 70 anställda och svarar för forskning och utbildning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Förutom studier på samtliga nivåer inom dessa ämnen finns vid institutionen en omfattande forskningsverksamhet, bl a. inom områdena freds- och konfliktstudier, lokal och regional politik och förvaltning samt politik för miljö, klimat och hållbar utveckling För mer information, se /https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/

Den som anställs kommer att arbeta i Future Forests, en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning i samverkan mellan Umeå universitet, SLU och Skogforsk. För en detaljerad beskrivning av forskningsplattformen, se här: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/future-forests/


Kompetenskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap, relaterade ämnen, eller annat för forskningsprojektet relevant ämne. I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Ett krav är att sökanden kan uttrycka sig väl i svenska och engelska, i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vi ser gärna sökande som bedriver forskning om skogspolitik, särskilt förutsättningar att uppnå politikens olika mål, har god kunskap om olika metoder för att studera skogspolitiken samt erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt. Den viktigaste bedömningsgrunden är bidraget till forskningsprogrammets mål så som detta beskrivs i den sökandes forskningsplan (se nedan). Förmåga att bedriva självständig forskning samt förmåga att delta i nationella och/eller internationella forskningssamarbeten är viktiga meriter.

Ansökan skall innehålla

- Personligt brev
- CV/meritförteckning
- En kritisk reflektion kring egen genomförd forskning (max 1000 ord)
- Max 3 vetenskapliga publikationer
- Vidimerade kopior av betyg och examensbevis
- Kontaktuppgifter till 3 referenspersoner från vilka rekommendationsbrev kan begäras
- Eventuella övriga meriter som du vill åberopa
- Forskningsplan (max 2500 ord) som visar hur den sökandes projekt är kopplat till den övergripande tematiken i forskningsplattformen Future Forests och hur projektet kommer att bidra till att besvara forskningsfrågorna: Vad kännetecknar skyddet av skog i Sverige och Europa, hur och varför varierar skyddet? Leder allt mer omfattande internationella och europeiska normer och standarder till likriktning eller mångfald i skogen?

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara inkommen senast 20/11 2020. Dokument som åberopas och inte kan bifogas Varbi kan skickas till Camilla Sandström, Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen, 901 97 Umeå, Sweden. Märk sändningen med diarienummer AN 2.2.1-1400-20.


Närmare upplysningar lämnas av professor Camilla Sandström, [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent till Handelshögskolan

Ansök    Sep 22    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Vi söker en projektassistent till ett forskningsprojekt som finansieras av Tillväxtverket. Anställningen är placerad vid enheten för företagsekonomi, Handelshögskolan, ... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Vi söker en projektassistent till ett forskningsprojekt som finansieras av Tillväxtverket.

Anställningen är placerad vid enheten för företagsekonomi, Handelshögskolan, avser heltid och är tidsbegränsad till tre månader. Välkommen med din ansökan senast 2020-10-13.


Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att intervjua och följa pågående processer vid ett antal inkubatorer i Sverige. Projektassistenten kommer att bli involverad i ett forskningsprojekt som finansieras av Tillväxtverket och bedrivs i ett samarbete mellan Handelshögskolan och eXpression med fokus på kulturella och kreativa näringar. Studien fokuserar på teknikinkubatorer och i förlängningen kommer det material som samlas in att användas för att jämföra dessa med inkubatorer som riktar sig till kulturella och kreativa näringar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en magisterexamen i företagsekonomi och kunskap och erfarenheter från värdeskapande inom ramen för inkubatorsverksamhet, och då speciellt inom kulturella och kreativa näringar. Kunskap om teknikföretags start-up-processer och digitalisering är meriterande.

Ansökan
Din ansökan ska vara inkommen via universitetets e-rekryteringssystem senast 2020-10-13.

Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker anställningen.
- CV
- Kopior av betyg och intyg med relevans för anställningen.
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Information
För mer information om anställningen kontakta professor Maria Bengtsson, tfn 070-2491503,[email protected]

Mer om Handelshögskolan


Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Handelshögskolan är AACSB-ackrediterad och hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistenter (2 st)

Ansök    Sep 28    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Projekt: Att skapa socialt medvetna dialoger Umeå universitet, institutionen för datavetenskap, söker en projektassistent för ett projekt med fokus på socialt medveten AI... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Projekt: Att skapa socialt medvetna dialoger

Umeå universitet, institutionen för datavetenskap, söker en projektassistent för ett projekt med fokus på socialt medveten AI.

Sista ansökningsdag är den 19 Oktober 2020.

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 130 anställda från drygt 20 länder. Gruppen för socialt medveten artificiell intelligens (som leds av professor Frank Dignum) bedriver forskning som har utgångspunkten att AI används i sociala sammanhang; alltså måste AI-systemen vara medvetna om de sociala konsekvenserna av sitt agerande. Därför undersöker gruppen (formella) modeller av sociala begrepp, och hur de implementeras i AI-system som spänner från sociala robotar till sociala simuleringar och multi-agentsystem. Gruppen samarbetar med flera nationella och internationella forskargrupper, och har kopplingar till industri och policyorganisationer. För mer information om Frank Dignum se http://people.cs.umu.se/dignum/  

Projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att utveckla ett dialogsystem som kan interagera med studenter i oftalmologi för att träna dem i patientdialoger med syfte att ställa en diagnos. Vi kommer att utgå ifrån dialogsystem som redan har utvecklats av medlemmarna i gruppen och införliva specifika sociala koncept som sociala praktiker, konventioner och normer för att uppnå önskad interaktivitet, och ändå undvika de problem med skalbarhet som uppkommer med helt fria språkdialoger.

Notera att maskininlärningstekniker i samband med naturligt-språk-behandling (NLP) inte är fokus i detta projekt.

Om anställningen

Anställningen omfattar 25% av heltid under 10 månader. Startdatum, enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

Slutförda kurser om minst 60 högskolepoäng i datavetenskap, artificiell intelligens, eller annat ämne som bedöms vara relevant för anställningen.

Sökande förväntas ha mycket goda programmeringskunskaper. Kunskap i datalingvistik och AI-tekniker är meriterande.

Eftersom forskning sker i en internationell omgivning är förmåga att samarbeta i grupp ett krav, liksom  att kunna både tala och skriva engelska flytande. Eftersom dialoghanteringssystemet språk är svenska så är kunskap i svenska en merit.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev med kort beskrivning av dina intressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
- En meritförteckning (CV)
- I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
- Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
- Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner
- Övrig relevant information, t ex erfarenhet av programvaruutveckling eller industriell erfarenhet.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2020-10-19. Referensnummer: AN 2.2.1-1209-20

Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Närmare upplysningar lämnas av professor Frank Dignum, [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i de moderna språkens didaktik

Ansök    Sep 18    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Institutionen för språkstudier utlyser en anställning som postdoktor i de moderna språkens didaktik med ett fokus på franska, spanska eller tyska. Dessa ämnen erbjuds i... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Institutionen för språkstudier utlyser en anställning som postdoktor i de moderna språkens didaktik med ett fokus på franska, spanska eller tyska.

Dessa ämnen erbjuds inom ämneslärarprogrammet och även som huvudområden för examen på grundnivå och avancerad nivå.

Anställningen avser heltidsanställning under två år med tillträde 1 november 2020 eller enligt överenskommelse.

Vid Institutionen för språkstudier bedrivs forskning inom språkvetenskap, nordiska språk, moderna språk, de moderna språkens litteratur, samiska språk och samiska studier samt språkdidaktik och pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och lärande. Läs mer här https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/forskning/

Behörighetskrav och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i eller med relevans för någon eller några av anställningens inriktningar.

En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid urvalet bland behöriga sökande ska i första hand vetenskaplig skicklighet beaktas. Särskilt stor vikt kommer att fästas vid vetenskaplig publicering samt det skisserade projektet.

Stor vikt kommer att fästas vid det planerade projektets möjligheter att bidra positivt till forskningsmiljön vid Institutionen för språkstudier samt den befintliga forskningsmiljöns möjligheter att bidra positivt till utförandet av det planerade projektet.

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska, liksom god förmåga att samarbeta, utgör krav för anställningen.

Arbetsuppgifter
Den som erbjuds anställningen ska främst ägna sig åt egen forskning. Postdoktorn förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Även undervisning kan ingå, dock till högst tjugo procent av arbetstiden.

Ansökan
En fullständig ansökan omfattar följande dokument på svenska eller engelska:

(1) Ett följebrev där den sökande motiverar sitt intresse för att påbörja en anställning som postdoktor vid just Institutionen för språkstudier (1–2 sidor)
(2) Ett Curriculum Vitae
(3) Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade högskolepoäng samt kopia av examensbevis för doktorsexamen
(4) En fullständig publikationslista
(5) Elektroniska kopior på åberopade vetenskapliga publikationer
(5) En kortfattad forskningsplan - max 30 000 tecken inkl. blanksteg. Forskningsplanen ska innehålla beskrivningar av:
- syfte och problemområde
- tidigare forskning
- genomförande, dvs metod, material, teori och tidsplan
(6) En lista på två referenspersoner inkl. kontaktuppgifterAnsökan ska göras i Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi senast 18 oktober 2020.

Övrigt
Postdoktoranställningen avser två års tidsbegränsad anställning med tillträde 1 november 2020 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av biträdande prefekt (forskning) Marlene Johansson Falck (090-786 60 04, [email protected]) eller prefekt Daniel Andersson (090-786 57 08, [email protected]).

Läs mer om Institutionen för språkstudier här: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi ser fram emot din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i socialt arbete

Ansök    Sep 14    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor. Arbetsuppgifter Den som inne... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet

Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor.

Arbetsuppgifter

Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning ingår i anställningen undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Anställningen som postdoktor är knuten till forskningsprojektet Gör klienters åsikter någon skillnad? En studie av nya former för brukarinflytande inom svensk socialpsykiatri genom exemplet brukarrevison (2020-01328) samt planeringsstödet Utmaningar och möjligheter för att etablera brukarinflytande. Att legitimera erfarenhetsbaserad kunskap som en resurs i socialpsykiatrin (2020-01297). Båda anslagen kommer från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne. Dokumenterad kompetens av forskning om psykiska funktionshinder är ett krav för anställningen. Erfarenhet av forskning om brukarerfarenhet och inflytande är meriterande.

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning i socialt arbete samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Då det anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer

För anställningen krävs att den sökande behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi, https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/. Sista ansökningsdag 2020-09-30.

Ansökan ska innehålla:

Till en fullständig ansökan ska bifogas:

- Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt motivering varför du söker anställningen
- Curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningserfarenheter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
- Certifierad kopia av doktorsexamen
- Publikationslista
- Åberopade publikationer, max 10 st bifogas ansökan
- Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter
- Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner
- Annan relevant dokumentation du vill inkludera i ansökan
Kopia av examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskrave

Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

What do you want to do ?New mailCo What do you want to do ?New mailCopy
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektsamordnare

Ansök    Sep 16    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinrikt... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Beskrivning

UMeHealthLab är utformat för att möta kraven på en högteknologisk infrastruktur och omfattar olika typer av tekniska lösningar och utrustning inklusive AI (artificiell intelligens).

Här kommer framtida, personanpassade e-hälsolösningar som syftar till att främja hälsa och egenvård tas fram, utvecklas och testas tillsammans med målgrupperna. Labbet är designat som en lägenhet vilket möjliggör utveckling av hembaserade e-hälsolösningar och samskapande fysiskt och på distans. Labbet kommer användas av både forskare, kliniker samt utbildningsprogrammen vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet.
UMeHealthLab utgör en del av den tvärvetenskapliga, fakultetsöverskridande infrastrukturen UMeHealth.
Förutsatt att extern finansiering tillåter kommer det att finnas möjlighet att delta i forskningsprojekt som drivs inom labbet.


Arbetsuppgifter

• Planera och organisera öppningsaktiviteter och marknadsföring
• Prioritera bland och planera för olika forskningsprojekt och
undervisningsaktiviteter
• Utveckla rutiner för att etablera och driva UMeHealthLab långsiktigt
• Utveckla och genomföra utbildningsworkshops och/eller material om
tillgänglig utrustning
• Arrangera seminarieserie om e-hälsa (med syfte att sprida information av
intresse för fakultet, universitet, Region, kommun, forskare och kliniker)
• Delta i organisation av doktorandkurs inom e-hälsa.
• Inrätta ett rutiner för användaravgifter, faktureringsunderlag och avtal samt
att ansvara för och administrera bokningar i TimeEdit mm.
• Ansvara för support, uppdatering, ev programmering samt service av
tillgänglig utrustning
• I förekommande fall samarbete med föreståndare/pågående projekt i UMEX.
Arbetet kommer ske i nära samarbete med styrgruppen för UMeHealthLab
och föreståndaren kommer även ingå i och rapportera till e-hälsarådet vid
Medicinska Fakulteten, Umeå universitet.Kvalifikationer

• Högskoleutbildning inom relevant område
• Dokumenterad kompetens och erfarenhet från multidisciplinära
forskningsprojekt som tillämpar eller utvecklar digital teknologi för bättre hälsa
och välmående, samt utveckling av framtidens teknologier (artificiell
intelligens, nya interaktiva gränssnitt som robotik, digitala assistenter och
förstärkt verklighet (augmented reality)).
• Erfarenhet av att tala inför folk, instruera och hålla workshops och/eller att
utbilda användare i olika system
• Teknisk kompetens för att kunna supporta och uppdatera tillgänglig
utrustning i labbet
• Förmåga att samarbeta med forskare inom olika forskningsområden och i en
internationell, mångkulturell miljö
• Goda organisatoriska egenskaper och förmåga att prioriteraÖvriga önskvärda kvalifikationer

Gediget intresse för digital teknologis möjligheter för bättre hälsa och
välmående, och för att utveckla framtidens teknologier som kommer att
baseras på artificiell intelligens och nya interaktiva gränssnitt som robotik,
digitala assistenter och förstärkt verklighet

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i flerspråkighet och/eller svenska som andraspråk

Ansök    Sep 18    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Institutionen för språkstudier utlyser en postdoktor i flerspråkighet och/eller svenska som andraspråk. Anställningen avser heltidsanställning under två år med tillträd... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Institutionen för språkstudier utlyser en postdoktor i flerspråkighet och/eller svenska som andraspråk.

Anställningen avser heltidsanställning under två år med tillträde 1 november 2020 eller enligt överenskommelse.

Vid Institutionen för språkstudier bedrivs forskning inom språkvetenskap, nordiska språk, moderna språk, de moderna språkens litteratur, samiska språk och samiska studier samt språkdidaktik och pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och lärande. Läs mer här https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/forskning/  

Behörighetskrav och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i eller med relevans för någon eller några av anställningens inriktningar.

En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid urvalet bland behöriga sökande ska i första hand vetenskaplig skicklighet beaktas. Särskilt stor vikt kommer att fästas vid vetenskaplig publicering samt det skisserade projektet.

Stor vikt kommer att fästas vid det planerade projektets möjligheter att bidra positivt till forskningsmiljön vid Institutionen för språkstudier samt den befintliga forskningsmiljöns möjligheter att bidra positivt till utförandet av det planerade projektet.  

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska, liksom god förmåga att samarbeta, utgör krav för anställningen.

Arbetsuppgifter
Den som erbjuds anställningen ska främst ägna sig åt egen forskning. Postdoktorn förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Även undervisning kan ingå, dock till högst tjugo procent av arbetstiden.

Ansökan
En fullständig ansökan omfattar följande dokument på svenska eller engelska:

(1) Ett följebrev där den sökande motiverar sitt intresse för att påbörja en anställning som postdoktor vid just Institutionen för språkstudier (1–2 sidor)
(2) Ett Curriculum Vitae
(3) Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade högskolepoäng samt kopia av examensbevis för doktorsexamen
(4) En fullständig publikationslista
(5) Elektroniska kopior på åberopade vetenskapliga publikationer
(6) En kortfattad forskningsplan - max 30 000 tecken inkl. blanksteg. Forskningsplanen ska innehålla beskrivningar av:
- syfte och problemområde
- tidigare forskning
- genomförande, dvs metod, material, teori och tidsplan
(7) En lista på två referenspersoner inkl. kontaktuppgifterAnsökan ska göras i Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi senast 18 oktober 2020.

Övrigt
Postdoktoranställningen avser två års tidsbegränsad anställning med tillträde 1 november 2020 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av biträdande prefekt (forskning) Marlene Johansson Falck (090-786 60 04, [email protected]) eller prefekt Daniel Andersson (090-786 57 08, [email protected]).

Läs mer om Institutionen för språkstudier här: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/Vi ser framemot din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor med inriktning gastronomi

Ansök    Sep 1    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap söker en postdoktor med inriktning gastronomi. Anställningen är en tidsbegränsad anställning under två år på heltid (100 %)... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap söker en postdoktor med inriktning gastronomi.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning under två år på heltid (100 %). Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 200924.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som postdoktor förväntas du befästa och vidareutveckla i första hand dina vetenskapliga färdigheter. Arbetsuppgifterna utgörs huvudsakligen av forskning med anknytning till gastronomi där publicering av forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter och ansökan om externa forskningsmedel utgör en del.

I anställningen ingår 80% forskning och 20% undervisning och/eller annan institutionstjänstgöring.

Tjänstgöringsort är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter förväntas.

Behörighet
Behörig är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kost- och måltidsvetenskap, måltidskunskap eller i annat ämne med relevans för inriktningen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Den som erhåller anställningen får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Umeå universitet. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Vid bedömningen av de sökande kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet. Tidigare vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter som är relevanta för forskningsområdet är en stark merit. Vetenskaplig skicklighet bedöms också genom forskningsplanens kvalitet. Praktiska erfarenheter av pedagogiskt arbete samt erfarenhet av att leda och administrera projekt är meriterande. God förmåga att samverka med andra forskare är ett krav, likaså god förmåga att tala och skriva på svenska och engelska. Vid tillsättningen prioriterats forskningsplaner med en tydlig inriktning mot gastronomi och en tydlig vision om hur den forskning som planeras inom anställningen kommer att bidra till att stärka kost- och måltidsvetenskaplig forskning vid Umeå Universitet.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning under två år på heltid (100 %) med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå.

Din ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 200924. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Ansökan ska innehålla:

- Meritförteckning/CV
- Personligt brev som bland annat sammanfattar forskningsintressen samt varför du är intresserad av anställning som postdoktor (max 2 sidor)
- Forskningsplan skriven på svenska eller engelska som bör innehålla problembeskrivning, syfte, metod samt forskningens relevans för forskningsområdet gastronomi samt för institutionens forsknings- och grundutbildningsverksamhet (max 4 sidor exkl. referenslista)
- Fullständig publikationslista
- Kopia av doktorsavhandlingen samt högst fem relevanta publikationer bifogas
- Kopia av examensbevis
- Namn och aktuella kontaktuppgifter till två referenspersoner


Mer om oss Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap; Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap utbildar studenter på både grundläggande och avancerad nivå för flera olika professioner med kost- & måltidsvetenskap som bas. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot tvärvetenskapliga aspekter av mat och måltider. Institutionen har ett 30-tal medarbetare. Besök gärna vår hemsida för ytterligare information, https://www.umu.se/institutionen-for-kost-och-maltidsvetenskap/.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektsamordnare

Ansök    Jun 26    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinrikt... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Beskrivning

UMeHealthLab är utformat för att möta kraven på en högteknologisk infrastruktur och omfattar olika typer av tekniska lösningar och utrustning inklusive AI (artificiell intelligens).

Här kommer framtida, personanpassade e-hälsolösningar som syftar till att främja hälsa och egenvård tas fram, utvecklas och testas tillsammans med målgrupperna. Labbet är designat som en lägenhet vilket möjliggör utveckling av hembaserade e-hälsolösningar och samskapande fysiskt och på distans. Labbet kommer användas av både forskare, kliniker samt utbildningsprogrammen vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet.
UMeHealthLab utgör en del av den tvärvetenskapliga, fakultetsöverskridande infrastrukturen UMeHealth.
Förutsatt att extern finansiering tillåter kommer det att finnas möjlighet att delta i forskningsprojekt som drivs inom labbet.


Arbetsuppgifter

• Planera och organisera öppningsaktiviteter och marknadsföring
• Prioritera bland och planera för olika forskningsprojekt och
undervisningsaktiviteter
• Utveckla rutiner för att etablera och driva UMeHealthLab långsiktigt
• Utveckla och genomföra utbildningsworkshops och/eller material om
tillgänglig utrustning
• Arrangera seminarieserie om e-hälsa (med syfte att sprida information av
intresse för fakultet, universitet, Region, kommun, forskare och kliniker)
• Delta i organisation av doktorandkurs inom e-hälsa.
• Inrätta ett rutiner för användaravgifter, faktureringsunderlag och avtal samt
att ansvara för och administrera bokningar i TimeEdit mm.
• Ansvara för support, uppdatering, ev programmering samt service av
tillgänglig utrustning
• I förekommande fall samarbete med föreståndare/pågående projekt i UMEX.
Arbetet kommer ske i nära samarbete med styrgruppen för UMeHealthLab
och föreståndaren kommer även ingå i och rapportera till e-hälsarådet vid
Medicinska Fakulteten, Umeå universitet.Kvalifikationer

• Högskoleutbildning inom relevant område
• Dokumenterad kompetens och erfarenhet från multidisciplinära
forskningsprojekt som tillämpar eller utvecklar digital teknologi för bättre hälsa
och välmående, samt utveckling av framtidens teknologier (artificiell
intelligens, nya interaktiva gränssnitt som robotik, digitala assistenter och
förstärkt verklighet (augmented reality)).
• Erfarenhet av att tala inför folk, instruera och hålla workshops och/eller att
utbilda användare i olika system
• Teknisk kompetens för att kunna supporta och uppdatera tillgänglig
utrustning i labbet
• Förmåga att samarbeta med forskare inom olika forskningsområden och i en
internationell, mångkulturell miljö
• Goda organisatoriska egenskaper och förmåga att prioriteraÖvriga önskvärda kvalifikationer

Gediget intresse för digital teknologis möjligheter för bättre hälsa och
välmående, och för att utveckla framtidens teknologier som kommer att
baseras på artificiell intelligens och nya interaktiva gränssnitt som robotik,
digitala assistenter och förstärkt verklighet

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor: motivation och prestation i storskaliga kunskapsmätningar

Ansök    Aug 28    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en postdoktor med intresse och dokumenterad kompetens inom motivationsforskning och kvantitativ forskningsmetod, för... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en postdoktor med intresse och dokumenterad kompetens inom motivationsforskning och kvantitativ forskningsmetod, för en anställning inriktad mot subjektiva och objektiva mått på ansträngning och motivation, och relation mellan dessa mått och prestation.

Sista ansökningsdag är 2020-09-24.

Projektbeskrivning
Den aktuella anställningen är knuten till ett forskningsprojekt som studerar aspekter av elevers motivation och prestation i den internationella storskaliga studien PISA. Exempel på frågeställningar inom projektet handlar om:

- hur självrapporterad motivation, uppgiftsspecifik och domänspecifik, samvarierar med andra variabler och med prestation
- hur objektiva mått på uthållighet och ansträngning, mätt via variabler som erhålls via det digitala provformatet, samvarierar med självrapporterad motivation och med prestation.
- huruvida studier av elevers svarsbeteenden kan bidra till en ökad förståelse av samband mellan icke-kognitiva och kognitiva variabler.

Arbetsuppgifter
Den anställde kommer inom ramen för detta projekt att ansvara för att planera och utföra forskning i samarbete med forskningsledaren. Detaljerna kring anställningens innehåll kommer att bestämmas i samråd med den som erbjuds tjänsten, och den anställde kommer att ha vissa friheter att själv utforma frågeställningar och genomförande av analyser. Oavsett specifik frågeställning kommer dock analysarbetet att innebära arbete med och analys av stora och komplexa datamaterial.

Behörighet
För behörighet krävs avlagd doktorsexamen med relevant inriktning, där den sökande har tillägnat sig kompetenser avseende kvantitativ forskningsdesign och statistiska analyser av storskaliga data, gärna med utbildningsvetenskaplig inriktning. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Vidare kräver anställningen goda kunskaper i engelska, och god förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt i olika vetenskapliga sammanhang.

Bedömningsgrunder
Urval av behöriga sökande sker enligt följande kriterier: vetenskaplig skicklighet, personlig lämplighet, forskningsplanens relevans, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom näraliggande område. Erfarenhet av att självständigt arbeta med storskaliga datamaterial från enkätstudier och/eller data från digitala kunskapsprov är meriterande, liksom tidigare forskning inom motivationsfältet, och publikationer inom områdena kunskapsmätningar, motivation, utbildningspsykologi och/eller psykometri.

Anställningsvillkor
Anställningen är på heltid i två år och erbjuder minst 80 % forskning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via vårt e-rekryteringssystem och ska innehålla ett personligt brev som sammanfattar dina kvalifikationer och kompetensområden samt ditt intresse för anställningen, fullständig CV och publikationslista, samt maximalt tre utvalda åberopade publikationer, inklusive doktorsavhandlingen. Bifoga även en kort forskningsplan (max 3 sidor) där du beskriver den tänkta inriktningen på din forskning under tiden som postdoktor. Sista ansökningsdag 2020-09-24.

Om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) har ca 115 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Forskningen spänner över områden som villkor för lärande i olika sammanhang, informationsteknikens möjligheter för lärande samt bedömning och utvärdering. Tjänsten är placerad inom den del av institutionen som bedriver forskning och utvecklingsarbete inom området pedagogiska bedömningar och då med särskilt fokus på storskaliga kunskapsmätningar.

Kontakt
Docent Hanna Eklöf, e-post: [email protected]

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktoranställning vid UPSC

Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för sk... Visa mer
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en motiverad postdoktor till vårt forskarteam för studier av auxin-metabolismen genom en unik kombination av genetiska, molekylära, biokemiska och analytiska metoder. Postdoktorn kommer att undersöka metaboliska nätverk, särskilt regleringen av auxin-nerbrytningen och dess roll under olika utvecklingsprocesser i växter.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen i växtgenetik eller växtmolekylärbiologi. Anställningen vänder sig främst till juniora forskare och den sökandes doktorsexamen får vara högst tre år vid ansökningstidens utgång.

Den sökande bör vara väl förtrogen med molekylärbiologiska tekniker som ex genetisk screening, kloning, CRISPR/CAS9 teknik och mutantanalys. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med modellväxten Arabidopsis thaliana samt goda kunskaper i växtfysiologi är viktigt. Den sökande måste även ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder

Vid prövningen till anställning som postdoktor läggs framför allt vikt vid kvalitativa indikationer på sökandes skicklighet samt förmåga till forskningssamarbete. Stor vikt kommer också att fästas vid kommunikativ förmåga.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 3 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
20-08-16

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-07-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

En Postdoktor till Umeå Plant Science Centre, UPSC

Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för sk... Visa mer
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

 
Arbetsuppgifter:
De vedartade vävnaderna i skogsträd bildas i de meristematiska vävnaderna i det vaskulära kambium som delar sig för att bilda phloemceller utåt i stammen och xylemceller inåt i trädstammen. Xylemceller differentieras genom cellexpansion och sekundär cellväggsbildning. Lignifiering är en mycket central del av de sekundära cellväggarna. Vi har tidigare visat att lignifiering av xylemkärlen pågår även efter deras celldöd genom funktionen av de näraliggande levande cellerna, som därmed kallas för ”de goda grannarna”. Det här projektet har som målsättning att identifiera den molekylära mekanismen for lignifiering som genomförs i ”de goda grannarna” till gagn för de döda xylemkärlen. Analys av transkriptomet och cellväggskemin med den högsta möjliga upplösningen kombineras med genetiska och molekylära studier i både Arabidopsis och asp.

Kvalifikationer:
Vi söker nu en motiverad forskare med stort intresse för lignifiering och växternas utveckling. Den sökande förväntas ha en doktorsexamen, samt erfarenhet av cell- och molekylärbiologi, crispr cas9 teknologi, cellspecifik analys av lignifiering samt dokumenterad forskningserfarenhet. Erfarenhet av INTACT metod och FT-IR/RAMAN tekniker är meriterande.

Skicka ansökan, inklusive ett personligt brev, CV och kontaktuppgifter till tre referenser senast den  21 juli  2020.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
2-årig Postdoktors anställning

Omfattning:
100%

Tillträde:
2020-10-01

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-07-21.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

One Post Doctor at UPSC

The Department of Forest Genetics and Plant Physiology was founded in the late 1970s - when the College of Forestry moved to Umeå. The number of employees has since grown steadily is now around 100, including postdoctoral researchers and postgraduate students. In the late 1990s it was decided to join with the Department of Plant Physiology at Umeå University to form a research center, Umeå Plant Science Centre (UPSC). The Department of Forest Genetics and ... Visa mer
The Department of Forest Genetics and Plant Physiology was founded in the late 1970s - when the College of Forestry moved to Umeå. The number of employees has since grown steadily is now around 100, including postdoctoral researchers and postgraduate students. In the late 1990s it was decided to join with the Department of Plant Physiology at Umeå University to form a research center, Umeå Plant Science Centre (UPSC). The Department of Forest Genetics and Plant Physiology moved into the premises adjacent to the partner department and together have developed a close and successful collaboration on research issues, technology platforms, and training of master's and doctoral level students. The international element within UPSC is large, with over 40 nationalities represented.

The department conducts introductory and advanced training in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology, forest genetics and forest biotechnology within the Forestry program and at the master level.

The department offers postgraduate studies in biology, specializing in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology and forest genetics. Postgraduate courses are generally held in cooperation with the Department of Plant Physiology.
For more information about the Department of Forest Genetics and Plant Physiology and UPSC visit www.upsc.se.


Project Description

 The woody tissues of forest trees are formed in the meristematic tissues of the vascular cambium. The cambial cells divide periclinally to form phloem cells outward in the stem and xylem cells inward in the tree stem. Xylem cells differentiate by cell expansion and secondary cell wall formation. Lignin is a very central component of the secondary cell walls. We have previously shown that lignification of the xylem vessels continues even after their cell death through the function of the nearby living cells which are thus called the "good neighbors". The aim of this project is to identify the molecular mechanism for lignification carried out in the "good neighbors" for the benefit of the dead xylem vessels. Analysis of the transcriptome and cell wall chemistry with the highest possible resolution is combined with genetic and molecular studies in both Arabidopsis and asp. 

Qualifications:

We are looking for a highly motivated researcher  with a great interest in lignification and plant development. Successful applicants are expected to have a PhD, experience in cell and molecular biology,  crispr cas9 technology, cell-specific analysis of lignification and documented research experience. Experience in INTACT method and FT-IR/RAMAN techniques is a merit.

Please send you application, including a personal letter, CV, and contact information of three references latest 21 july 2020.

Place of work:       

Umeå

Forms for employment:

Employment 24 months.

Starting date:

2020-10-01

Application:

We welcome your application no later than 2020-07-21, use the button below.
The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Postdoktor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Ansök    Maj 25    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Anställningen är placerad vid forskningsmiljön https:/... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Anställningen är placerad vid forskningsmiljön https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/forskning/vara-amnen/historia-med-utbildingsvetenskaplig-inriktning/ vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet och finansieras av Humanistisk fakultet.

Inom forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning bedrivs forskning och forskarutbildning i såväl utbildningshistoria som historiedidaktik. Miljön är påtagligt internationaliserad med bl. a. många gästforskarutbyten och långvariga forskningssamarbeten med framstående forskningsmiljöer. Flera externfinansierade forskningsprojekt leds från miljön, och vetenskapliga konferenser arrangeras regelbundet. Den refereegranskade tidskriften Nordic Journal of Educational History ges ut i samarbete med andra utbildningshistoriska forskningsmiljöer i Sverige. Lokalt  är Umeå forskningsmiljö för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik en viktig samarbetspartner. 

Arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas bedriva forskning inom historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Forskningen kan avse såväl utbildningshistoria som historiedidaktik, där historiedidaktik inbegriper såväl historieundervisning i skolan som historiekultur och historiebruk inom en vidare samhällelig ram. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av egen forskning, men omfattar även forskningsrelaterade administrativa uppgifter upp till 20 % av anställningens omfattning. 

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För denna anställning krävs för behörighet doktorsexamen i något historiskt eller beteendevetenskapligt ämne (historia, idéhistoria, pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämne med relevans för anställningen). En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska, liksom god förmåga att samarbeta, utgör krav för anställningen. 

Som bedömningsgrund räknas graden av vetenskaplig skicklighet. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Planen bedöms utifrån den föreslagna forskningens kvalitet och genomförbarhet, det valda forskningsområdets relevans för den utlysta anställningen samt graden av nytänkande. Vikt ska även fästas vid forskningsskicklighet som har visats genom självständig vetenskaplig produktion inklusive doktorsavhandlingen. 

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla följande dokument: 

(1)   Ett följebrev där den sökande motiverar sitt intresse för anställningen (1–2 sidor)
(2)   Ett Curriculum Vitae med vidimerade kopior på relevanta betyg (utbildningsexamina, disputationsdatum, tidigare och nuvarande anställning, utmärkelser, stipendier, forskningsbidrag, forskningssamarbeten)
(3)   En fullständig publikationslista med bilagda elektroniska kopior av de 3–5 viktigaste arbetena inkl. avhandlingen
(4)   En kortfattad forskningsplan ( 4–6 sidor)
(5)   En lista på två referenspersoner inkl. kontaktuppgifter 

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2020-06-16. 

Övriga upplysningar
Postdoktoranställningen är på 100 % i två år med tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse. Den som anställs på den utlysta befattningen förväntas aktivt bidra till att utveckla den lokala forskningsmiljön vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet där anställningen är placerad. Hög närvaro i miljön är därför ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Anna Larsson (090-786 54 24, [email protected]) eller prefekt Jonas Nilsson (090-786 99 90, [email protected]). För information om institutionen, se http://www.idesam.umu.se/. 

Vi ser fram emot din ansökan! 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

2 förste forskningsassistenter i matematikdidaktik

Ansök    Jun 4    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Beskrivning De utlysta anställningarna på institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (https://www. umu.se/institutionen-for-naturvetenskapernas-oc... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Beskrivning

De utlysta anställningarna på institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (https://www.

umu.se/institutionen-for-naturvetenskapernas-och-matematikens-didaktik/) är till och med 2022 knutna till två samverkande forskningsprojekt som studerar lärares stöd till elevers matematiska problemlösning. De två projekten som sker i samverkan med skolor och lärare är ”Undervisning som stödjer elevers kreativa problemlösning i matematik” respektive ”Metoder och arbetssätt i undervisningen som kan främja elevernas matematiklärande”. Efter 2022 avses anställningarna fokusera forskning med mer eller mindre nära anknytning till projektens nuvarande innehåll. 

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter i bägge projekten är att tillsammans med forskargruppen som bedriver de två projekten:
- Samverka med lärare för att utveckla mål och medel för innovativa klassrumsförsök.
- Utveckla metoder för att samla in och analysera kvantitativa och kvalitativa data, samt att genomföra insamling och analys.
- Författa vetenskapliga artiklar och även på annat sätt kommunicera resultat, t ex i populärvetenskapligt format eller i möten med skollärare.
Den övergripande metodologiska ansatsen är designforskning, vilken har som mål att utveckla både teoretiska preskriptiva resultat och konkret vägledning för design av undervisning.

Kvalifikationer

De sökande ska ha:
• Doktorsexamen i matematikdidaktik eller motsvarande.
• Goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift, eftersom forskningsprojektet innebär samverkan med lärare och elever i svenska skolor samt analys av ett svenskspråkigt empiriskt material.
• Goda språkkunskaper i engelska i tal och skrift, eftersom forskningen ska kommuniceras internationellt.
• Allmän vetenskaplig skicklighet, där den primära bedömningsgrunden är kvalitet och omfattning av vetenskaplig produktion.
• Specifik matematikdidaktisk vetenskaplig skicklighet inom området matematisk problemlösning, både med avseende på elevers problemlösning och lärares undervisning i och genom problemlösning.
• Goda kunskaper om och erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder samt åtminstone grundläggande kunskaper om kvantitativa forskningsmetoder.
• God samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga. Detta gäller såväl inom akademin som med det omgivande samhället, beträffande det senare i första hand med elever, lärare och skolledare eftersom projektet innefattar omfattande samverkan med dessa grupper.
• I övrigt den kompetens och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent i ämnesdidaktik

Ansök    Apr 3    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Beskrivning Den utlysta ansta?llningen på institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) a?r knuten till tva? olika forskningsprojekt som studerar ... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Beskrivning

Den utlysta ansta?llningen på institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) a?r knuten till tva? olika forskningsprojekt som studerar elevers motivation.

De tva? projekten a?r ”Development of formative assessment practices and their effects on students’ achievement and motivation” respektive ”Betydelsen av naturvetenskaplig utbildning fo?r fo?rskolla?rare”. På NMD undervisar lärarna på lärarutbildningen och forskningen har utbildningsvetenskaplig inriktning. 

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter i det fo?rstna?mnda projektet a?r analys av data fra?n elevenka?ter om elevers motivation i matematik med hja?lp av kvantitativa forskningsmetoder samt produktion av vetenskapliga artiklar baserat pa? dessa analyser. Analyserna baseras fra?mst pa? Sja?lvbesta?mmandeteori och Fo?rva?ntans- va?rde teori. Huvudsakliga arbetsuppgifter i projektet ga?llande betydelsen av naturvetenskaplig utbildning av fo?rskolla?rare a?r analys av befintliga registerdata och fo?rfattande av vetenskapliga artiklar. Analyserna utga?r huvudsakligen ifra?n motivationsteorier, sa?som sja?lvbesta?mmandeteorin och teorier kring intresse och attityder. 

Kvalifikationer

Vi so?ker dig med ämneslärarexamen och forskningserfarenhet i matematikdidaktik eller naturvetenskapernas didaktik eller motsvarande. Eftersom forskningsprojektet inneba?r analys av ett svenskspra?kigt empiriskt material finns ett krav pa? goda kunskaper i svenska. Forskningsresultaten ska kommuniceras internationellt och det finns da?rfo?r a?ven ett krav pa? goda kunskaper i engelska, ba?de i tal och i skrift.

Vetenskaplig skicklighet genom kvalitet och omfattning av vetenskaplig produktion krävs. Vidare krävs god samarbetsfo?rma?ga. 

I forskningsprojekten anva?nds kvantitativa forskningsmetoder. Goda kunskaper i och erfarenhet av sa?dana metoder a?r da?rfo?r ett krav fo?r ansta?llningen. Goda kunskaper om motivationsteorier a?r ocksa? en fo?rutsa?ttning fo?r denna ansta?llning.

Eftersom kontexten fo?r forskningen a?r undervisning och la?rande i matematik och naturvetenskap a?r kunskaper och erfarenheter inom matematikens och naturvetenskapernas didaktik meriterande, liksom innehav av la?rarlegitimation och erfarenheter av undervisning inom grundskola och gymnasieskola.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsassistent

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Statsvetenskapliga institutionen söker en förste forskningsassistent till projektet Vindval. Anställningen är på heltid från april till december eller enligt överenskom... Visa mer
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Statsvetenskapliga institutionen söker en förste forskningsassistent till projektet Vindval.

Anställningen är på heltid från april till december eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Planera, genomföra och transkribera intervjuer; systematiskt söka och samla in artiklar (mediesök) och annan skriftlig dokumentation; samt ansvara för att sammanställa och tematisera material (troligen i NVivo). Förväntas delta i att ta fram empiriskt underlag till 2 artiklar, bistå i skrivandet som medförfattare till dessa artiklar som ska publiceras i refereegranskade engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter, samt kommunicera resultaten och företräda projektet WindCom i olika sammanhang.

Kompetenskrav

Disputerad i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och/eller naturresursförvaltning.

Övriga önskvärda kvalifikationer

En stark merit är att ha kompetens inom samverkansprocesser (collaborative governance) och styrning i glesbygd. Du behöver ha god insikt i och erfarenhet av att använda samverkansteori i en kontext av överlappande policyområden och omfattande erfarenhet av att planera och genomföra intervjuer.

För att kunna utföra arbetsuppgifterna väl behöver du ha god kännedom om förhållanden i den svenska glesbygden och Västerbotten/Norrbotten i synnerhet samt personkännedom och insyn i länsstyrelsernas arbete.

Vi söker en person som är kommunikativ, samarbets- och lösningsorienterad och har en förmåga att leverera inom fastställda deadlines.

Ansökan


Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev
- CV/meritförteckning
- Examensbevis
- Eventuella övriga meriter som du vill åberopa

Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 6 mars 2020. Ladda upp dina dokument i word- eller pdf-format. 

Närmare upplysningar lämnas av forskare Therese Bjärstig, 070-216 12 68, [email protected]

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har drygt 70 anställda och svarar för forskning och utbildning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Förutom studier på samtliga nivåer inom dessa ämnen finns vid institutionen en omfattande forskningsverksamhet. För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre