Lediga jobb Umeå Universitet i Umeå

Se alla lediga jobb från Umeå Universitet i Umeå. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Umeå som finns inom det yrket.

Universitetsadjunkt i Kost- och måltidsvetenskap, inriktning gastronomi

Nytt
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för kost- och måltidsvetenskap söker en universitetsadjunkt med inriktning gastronomi.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på deltid (75%) med tillträde snarast och till och med 230219 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 220208.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning inom de professionsnära inslagen inom Kostvetarprogrammet och Gastronomiprogrammet. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande, utvärdering och rapportering av undervisning i kurser och program med särskilt fokus på Gastronomiprogrammet och Kostvetarprogrammet.  

Undervisningen omfattas främst av praktiska moment men även föreläsningar, seminarier, handledning och teoretiska examinationer i form av PM och rapporter ingår. Undervisningen kommer främst att omfatta ämnesområden relaterade till matlagningstekniker och livsmedelskunskap, måltidsservice med produktion och grundläggande gastronomi. 

Även utbildning inom andra?program där institutionen är involverad, fristående kurser och annan utbildning som institutionen bedriver kan beröras.?Andra administrativa uppdrag kan ingå.  

Tjänstgöringsort är Umeå och undervisningen sker både på campusområdet och i lärplattform. 

Behörighet
Enligt Anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet är den behörig att anställas som universitetsadjunkt som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna 
Som bedömningsgrund för den nu aktuella anställningen gäller i första hand graden av sådan skicklighet som utgör krav för behörighet för anställningen. 

Särskild vikt kommer att läggas vid prövningen av de erfarenhetsbaserade och fördjupade kunskaperna om råvaror samt fördjupade färdigheter i matlagningstekniker och måltidsservice. 

Dokumenterad erfarenhet av måltidsservice för många samt personer med olika behov och arbete med hållbar utveckling är meriterande. Även erfarenhet av praktisk undervisning eller handledning i kök, gärna från högskola och/eller universitet är meriterande. 

Dokumenterad erfarenhet och kunskap i allmänna livsmedelssäkerhetskrav, livsmedelshygien samt kostnadsberäkning inom måltids- och restaurangkontext är meriterande. 

God administrativ förmåga är meriterande. En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1134-21.pdf. 

Din ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 220208. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, referenstagning och arbetsprov. 

Mer om oss
Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap utbildar studenter på både grundläggande och avancerad nivå för flera olika professioner med kost- och måltidsvetenskap som bas. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot tvärvetenskapliga aspekter av mat och måltider. Institutionen har ett 40-tal medarbetare, men är i en tillväxtfas. Besök gärna vår hemsida för ytterligare information, https://www.umu.se/institutionen-for-kost-och-maltidsvetenskap/. 

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorand i bioorganisk kemi med fokus på kolhydratsyntes

Ansök    Jan 17    Umeå Universitet    Doktorand
Nytt
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Vi söker en doktorand med hög motivation och ett stort intresse för att utforska den kemiska biologin bakom mucin O-glykosylering och dess roll vid bakterieinfektioner.

Bakgrund och arbetsuppgifter

Muciner är en klass av proteiner med en hög andel av O-glykosylering och förekommer både i membranbunden och sekreterad form. Mucinerna täcker epitelcellernas yta och som en huvudkomponent i mucus så fungerar sekreterade muciner som en skyddande barriär mot invaderande bakterier och virus. Även om en större andel av dessa patogener hindras från att utveckla en infektion så har många bakterier genom evolutionens gång utvecklat strategier att undgå kroppens immunförsvar och lyckas med att penetrera mucusbarriären. Därmed orsakas inflammationer och infektioner av vårt cellepitel.

Doktorandprojektet innefattar syntes av kolhydrater och glykopeptider med målsättningen att studera interaktionerna mellan våra mucin glykaner och bakterier som orsakar infektioner av epiteliala vävnader. Därmed så hoppas vi få en bättre förståelse av orsakssambanden mellan mucin glykosylering och bakterieinflammation samt infektion i mag-tarmsystemet. Ny syntesmetodik och skyddsgruppkemi kommer att utvecklas för att kunna syntetisera sulfaterade mucin O-glykaner och glykopeptider. Glykaner, glykopeptider och glykoproteiner kommer att immobiliseras på ”microarray slides” för att studera bindningsinteraktioner till bakterielektiner (kolhydratbindande protein), mucinaser och glykosidaser. Projektet kommer även att inkludera masspektrometri och metodutveckling inom glykoproteomikanalys.

Doktoranden kommer att jobba med syntes av glykosylerade aminosyror, automatiserad Fmoc-fastfas peptidsyntes (Fmoc-SPPS), enzymsyntes och skyddsgruppkemi.  Kolonnkromatografi, analytisk och preparativ HPLC-separation, NMR-spektroskopi och masspektrometri är metoder som kommer att användas för upprening och karakterisering av de syntetiska molekylerna. Microarray-analys kommer att användas för att kartlägga kolhydrat-proteininteraktioner.


Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har:

- Grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har:

- Grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom organisk kemi, bioorganisk kemi eller motsvarande, ingå.

Därutöver så ska den sökande ha:

- kunskap i organisk kemi och praktisk erfarenhet av syntes. Erfarenhet av kolhydratsyntes är en fördel men inget krav.
- grundläggande kunskaper av analytiska och biokemiska metoder.
- en hög motivation för forskningsprojektet
- förmåga att samarbeta
- goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs.


Villkor för anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

 

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

- CV
- Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen
- Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 1 februari 2022. Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Ulrika Westerlind vid Institutionen för kemi,mailto: [email protected], https://www.umu.se/en/staff/ulrika-westerlind/.

Vi ser fram emot att mottaga din ansökan!


Information om oss

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: http://www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Forskningsläkare/Klinisk assistent, 8 mån

Ansök    Jan 17    Umeå Universitet    Specialistläkare
Nytt
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vi vid Institutionen för Klinisk vetenskap bedriver kliniskt inriktad forskning samt utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom nio olika ämnesområden.

Undervisning ges inom läkarprogrammet och logopedprogrammet, men även som fristående kurs i barn- och ungdomspsykiatri. Vi söker nu en klinisk assistent/forskningsläkare vid ämnesområdet för Öron-, näs- och halssjukdomar. Anställningen är tidsbegränsad i 8 månader på 50% med tillträde i februari eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
I ditt arbete är huvudsakliga arbetsuppgifter insamling av data från journal, undersökning av patienter samt inkludering i forskningsstudie. Arbetet innebär även sammanställande av data samt att under handledning skriva en forskningsartikel.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och har erfarenhet av att arbeta inom området öron- näs- och halssjukdomar. Du har god erfarenhet av att genomföra fiberendoskopisk undersökning i näsa/hals och är väl förtrogen med rhinomannometrimätning av näsflöde. Du har goda vana av datasystemen System Cross och Excel.

För att kunna göra ett bra arbete och för att trivas i rollen krävs att du är ansvarsfull, kommunikativ samt noggrann. 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor

Ansök    Jan 14    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Forskningsmiljö

Umeå universitet är platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Postdoktorstjänsten är i Prof. Evanders forskargrupp, vilken är en interdisciplinär grupp med biomedicinska forskare, läkare och epidemiologer. Forskargruppens fokus är att med translationell forskning studera zoonotiska virusinfektioner avseende patogenes, smittvägar, reservoarer, vektorer och antiviralutveckling.

Arbetsuppgifter

Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet, letar efter en postdoktor för en 2-årig tjänst, med möjlighet till förlängning upp till tre år. Forskaren kommer vara aktiv i ett forskningsprojekt som ämnar studera infektionssjukdomar i Rwanda i ett folkhälsoperspektiv och karakterisera förekomsten relaterat till bl.a. laboratoriekvalitet, tillgänglig diagnostik, zoonotiska virus och faktorer som kan förklara prevalensen.

Du kommer att vara ansvarig för att genomföra forskning som en del av Evanders forskargrupp och i nära samarbete med forskare, kliniker och fältarbetare i Rwanda.

Du kommer att:

- Planera för kvantitativa och kvalitativa studier i befolkningen och på laboratorier i Rwanda.

- Identifiera faktorer som förklarar prevalensen av vissa infektionssjukdomar.

- Bestämma prevalensen av vissa virusinfektioner i befolkningen i Rwanda.

- Delta i och bidra till vetenskapliga gruppmöten som involverar grupperna och deras medarbetare.

- Bidra till publicering av forskningsresultat.

- Delta i utbildning och handledning av forskare och forskarstuderande.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom folkhälsa eller motsvarande. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Ett krav för anställningen är expertis i epidemiologiska metoder, både kvantitativa och kvalitativa; expertis i laboratoriers roll i hälsosystemen; erfarenhet av planering och utförande av provinsamling från patienter för diagnostik och analys av infektionssjukdomar. Du ska även ha erfarenhet av planering och utförande av provinsamling från patienter för diagnostik och analys av infektionssjukdomar. Det vetenskapliga arbetet kräver god kunskap om forskningsområdet och förmåga att arbeta både självständigt och i grupp under ledning av gruppledaren.

Du som söker måste vara flytande i talad och skriftlig engelska och ha hög motivation för forskningsarbete. Eftersom projektet inbegriper samarbeten måste du kunna arbeta produktivt även i en grupp. Utmärkt kommunikationsförmåga krävs för att effektivt samverka med kollegor, inklusive kollegor från kompletterande forskningsområden. Du som söker måste också ha förmåga att självständigt planera experiment, utveckla metoder, genomföra analyser, och sammanfatta resultat. Det förväntas att postdoktorskandidaten kan utföra forskningsexperiment självständigt.

Det förväntas att du ska ha dokumenterade gode egenskaper i att arbete i en interdisciplinär miljö mellan folkhälsa, medicin och biologi, och kunna samarbeta med andra forskningsgrupper. Postdoktorskandidaten kommer jobba nära tillsammans med forskare, kliniker och fältarbetare i Rwanda.

Meriterande

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Kunskap om hälsosystem i Rwanda är meriterande, samt erfarenhet av vetenskapliga presentationer på internationella konferenser.

Mer om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år (minst två, maximalt tre år) enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 februari 2022.

Tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan

- Personligt brev som illustrerar kvalifikationer och motivation sammanfattad på en A4 sida
- CV inklusive publikationslista
- Bestyrkt kopia av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensintyg
- Kopior av de två mest relevanta publikationerna
- Rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till minimum två referenser
- Annan relevant information om din kompetens
Ansökan görs elektroniskt via Varbi, sista ansökningsdag är 30/1-22.

För ytterligare information, kontakta Magnus Evander ([email protected])

 

Välkommen med din ansökan!

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot fysioterapi

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Beskrivning
Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering, Enheten för fysioterapi, söker en doktorand inom området rörelse- och stödjeorganens sjukdomar.

Vår forskargrupp studerar människans rörelsebeteende med tonvikt på tillstånd efter sjukdom eller skada. Den aktuella tjänsten rör ett projekt om korsbandsskador: konsekvenser av skadan och skillnader i rörelsekontroll hos personer med korsbandsskada jämfört med knäfriska kontrollpersoner. Fokus är på rörelseanalys med laboratoriebaserad metodologi (kinematik, kinetik, elektromyografi-registrering) samt hjärnavbildningstekniker. Projektet omfattar även kliniska tester och frågeformulär för uppföljning av behandling. Forskningen syftar till att utveckla kliniska tränings- och mätmetoder och utgör multiprofessionellt samarbete med bl.a. ortopedi, strålningsvetenskaper, medicinsk teknik och statistik.

Arbetsuppgifter
Anställningen som doktorand omfattar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Sökande måste vara tillgänglig att påbörja anställningen under tidig vår 2022.

I anställningen ingår även att doktoranden genomgår forskarutbildningsprogrammet vid Umeå universitet, deltar i seminarier och journal clubs samt deltar på minst en vetenskaplig konferens.

Kvalifikationer
Högskoleutbildning som legitimerad fysioterapeut eller motsvarande (t.ex. kompetens inom biomekanik, idrottsvetenskap eller bioingenjör med medicinska kvalifikationer), omfattande 240 hp med examen inom för projektet relevant område. Sökande ska ha kunskap i anatomi och fysiologi. Det är önskvärt att den sökande har erfarenhet av kliniskt arbete inom rörelse- och stödjeorganens sjukdomar, helst med träning och rehabilitering av knäskador samt kunskaper i biomekanik och mätning av rörelseförmåga hos personer med funktionsnedsättningar. Erfarenhet av laboratoriebaserade rörelseanalysmetoder inkluderande ”3D motion capture”, kraftregistrering, elektromyografi och användandet av analysprogram som Visual 3D eller liknande är också meriterande. Meriterande är även erfarenhet av hjärnavbildningstekniker och databearbetning med statistikprogram, samt av vetenskaplig publicering. Bedömningen av behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har 1) nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning, 2) erfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet, samt 3) nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses.


Så här ansöker du

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem, ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:

- Curriculum Vitae, styrkt (max 5 sidor)
- En kort beskrivning av dig själv, varför du är intresserad av positionen och hur du kan bidra till forskningen. Inkludera eventuella tidigare forskningsresultat/erfarenheter och/eller kvalifikationer av särskilt intresse för den aktuella positionen (max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis

En lista med tre referenspersoner inklusive deras titlar och kontaktuppgifter.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Första forskningsingenjör inom strukturbiologi

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Kemiska institutionen söker en första forskningsingenjör, inom området NMR-baserad strukturbiologi.

Vi söker dig med en doktorsexamen inom kemi, biokemi eller motsvarande med erfarenhet inom NMR-spektroskopi. Tillträde 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse. Ansök senast 4 februari 2022.

Projektbeskrivning
Denna anställning ingår i ett forskningsprojekt där vi kommer att undersöka hur regleringen programmerad celldöd sker med avseende på strukturen hos de proteiner och biologiska membran som är delaktiga i denna livsnödvändiga process. Viktiga regleringsfaktorer i den mitokondriella (intrinsiska) celldödsvägen är membranaktiva proteiner från Bcl-2-familjen. Det huvudsakliga målet med detta projekt är att förstå funktionen – och underliggande strukturella egenskaper – hos dessa proteiner och deras samspel med den mitokondriella membranmiljön. Genom att tillämpa avancerade fastfas-NMR-metoder kommer vi kunna få en strukturell inblick i den molekylära mekanismen, genom vilken överlevnadsmembranproteinet Bcl-2 fungerar. Baserade på tidigare resultat ska strukturbestämningen av proteinet nu slutföras med hjälp av avancerade vätske- och fastfas- NMR metoder och olika Bcl-2 varianter.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är i första hand att studera struktur och  funktionen hos membranbundna Bcl-2-proteiner genom att använda NMR-baserade strukturmetoder. Fokus är att undersöka hur regleringen av programmerad celldöd sker med avseende på strukturen hos ett nyckelprotein kallat Bcl-2 membranproteinet. Arbetsuppgifterna omfattar att slutföra projekt via  sammanställa och analysera tidigare NMR- data på det proteinet, och baserade på detta planera och genomföra komplementära vätske-och fastfas-NMR-experiment på varianter av Bcl-2-proteinet och dess växelverkningspartner som det apoptotiska Bax proteinet i lösning och membranomgivning. Slutligen ska en 3-dimensionell strukturmodell utvecklas för det humana Bcl-2proteinet samt resultaten sammanställas i rapport-/manuskriptform.

Kvalifikationer
Vi söker dig med doktorsexamen i kemi, biokemi, biofysik eller motsvarande ämnesområde och dokumenterad stark teoretisk och tillämpad bakgrund inom NMR-spektroskopi. Dokumenterad och gedigen erfarenhet av proteinstrukturbestämning av Bcl-2 proteinfamiljen med fastfas-/vätske-NMR krävs. Dokumenterad stor erfarenhet med provtillverkningen av isotopmarkerade proteiner för NMR är ett krav. Goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift samt en mycket god förmåga i att skriva vetenskapliga artiklar på engelska är ett krav.

Du har ett stort intresse för området NMR-baserad strukturbiologi och är beredd att implementera nya NMR-experiment och deras tillämpning på komplexa membranproteiner och membran-associerade proteiner.

Du har både god samarbets- och initiativförmåga. Vidare har du en hög grad av självständighet och är kreativ.

Vana av membranproteiner är starkt meriterande.

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Ett personligt brev med beskrivning av kvalifikationer, forskningsintressen och motivering till ansökan, (max 2 sidor)
- CV, inklusive publikationslista
- Kopia av doktorsavhandling och eventuella relevanta publikationer
- Kopia av doktorsexamensbevis, samt andra relevanta examensbevis och betyg
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan ska vara inkommen via vårt e-rekryteringssystem Varbi senast den 4 februari, 2022.

Villkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 7 månader. Tillträde 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse.

Information
Närmare upplysningar lämnas av professor Gerhard Gröbner, tfn: 090-7866346, e-post: mailto:[email protected]

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och Biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-Biologiskt Centrum. För mer information, se http://www.umu.se/kemiska-institutionen.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Universitetslektor i svenska (vikariat)

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska.

Vi söker en universitetslektor i svenska. Anställningen är ett vikariat som sträcker sig till 2023-01-21 med tillträde snarast.

Beskrivning och arbetsuppgifter
I anställningen kan ingå undervisning på grundnivå och avancerad nivå i svenska för ämneslärare, svenska för F–3 och 4–6, fristående kurser i svenska/nordiska språk samt handledning av examensarbeten för lärarexamen. Även VFU-besök och undervisning i akademisk skrivande kan ingå. Undervisningen äger rum både på campus och på internetbaserade kurser.

I anställningen ingår 80 % undervisning/administration och 20 % kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning.

Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i svenska, nordiska språk eller språkdidaktik med inriktning mot svenska eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Mycket goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området svenska samt svenska inom lärarutbildning, administrativ skicklighet, erfarenhet av utvecklingsarbete, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

• bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning,
• originalitet i forskningen,
• produktivitet,
• bidrag till det internationella vetenskapssamhället,
• uppdrag inom vetenskapssamhället,
• förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel och,
• samverkan med omgivande samhälle.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

• förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer,
• förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär,
• erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning,
• medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel,
• ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifter.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt.

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området svenska.

Stor vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området svenska inom lärarutbildning.

Vikt kommer att tillmätas administrativ skicklighet, erfarenhet av utvecklingsarbete samt god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt övriga bedömningsgrunder.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet: https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1134-21.pdf

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf. 

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2022-02-03.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat med tillträde snarast. Anställningen sträcker sig till 31:a januari 2023.

Mer information om Institutionen för språkstudier: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi ser fram emot din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Systemadministratör

Ansök    Jan 13    Umeå Universitet    Systemadministratör
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Bakgrund
Ekonomienheten är universitetets sammanhållande resurs för den ekonomiadministrativa processen.

Vi har fyra verksamhetsområden; redovisning, reskontra, upphandling och inköp samt ekonomisystem. Genom vårt arbete bidrar vi till ökad kompetens som i sin tur leder till kvalitetssäkrad redovisning för hela universitetet.

Vi söker en systemadministratör. Du kommer organisatoriskt vara placerad på Ekonomienheten. Anställningen är på heltid och tillsvidare. Tillträde 1 mars 2022.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med daglig drift och funktion i ekonomisystemet Raindance. Sända betalfiler och uppdatera återrapporteringsfiler, periodstängningar, inläsning av lönefil, semesterlöneskuld, fakturafiler, uppläggning av uppgifter i systemet samt andra löpande arbetsuppgifter. Användarstöd i Raindance. Uppdatering av manualer. Du är webbredaktör för vår interna och externa webb, och uppdaterar löpande innehållet. Du arbetar med att översätta våra internutbildningar till digitala utbildningsfilmer. Du sköter tekniskt support gällande enhetens egna datorer.

Kvalifikationer
De kvalifikationer som eftersöks är högskoleutbildning inom området ekonomi eller system, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom praktisk erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter i ekonomisystemet Raindance eller annat större ekonomisystem. Erfarenhet av arbete med webb och att skapa utbildningsfilmer.

Förståelse för den ekonomiadministrativa processen och förmåga att ta eget ansvar för arbetsuppgifterna inom området. Viktiga personliga egenskaper som söks är; kundorienterad, strukturerad, problemlösare, noggrann och med god samarbetsförmåga. God förmåga till kommunikation.

Övriga önskvärda kvalifikationer:
Kännedom om statlig redovisning. Erfarenhet av systemarbete i ekonomisystemet Raindance är meriterande.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. 
Önskat startdatum för anställningen: 2022-03-01.

Din ansökan ska ha inkommit till Umeå universitet senast 31 januari 2022. 

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

HR-samordnare, vikariat

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Vi söker dig som vill arbeta brett inom HR-området gentemot institutionerna Pedagogik, Psykologi och Sociologi vid Umeå universitet.

Anställningen är ett vikariat på heltid under perioden 2022-04-01 till och med 2023-01-31.

Anställningen är placerad vid Sociologiska institutionen men arbetsuppgifterna kan komma att fördelas mellan Sociologiska institutionen, Pedagogiska institutionen, institutionen för Psykologi samt även Idrottshögskolan och enheten för polisutbildning. Dessa institutioner har ett gemensamt administrativt samarbete och den anställde kommer att få ta del av ett spännande utvecklingsarbete.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i ett HR-team som har till uppgift att stödja institutionernas prefekter och ledning i diverse frågor inom personalområdet så som exempelvis rekrytering, arbetsmiljö- och likavillkorsfrågor, rehabilitering, arbetsrätt samt rådgivning utifrån gällande lagstiftning, avtal och policys/riktlinjer. Dina arbetsuppgifter består även av löpande personalarbete som till exempel administration av rekryterings- och anställningsärenden samt hantering av ärenden inom universitetets personaladministrativa system. Andra administrativa arbetsuppgifter kan komma att ingå och arbetsuppgifterna kan förändras över tid.

Kompetenskrav

Du som söker har examen från personalvetarprogram eller motsvarande samt erfarenhet av självständigt HR-arbete. Kontakter och kommunikation med internationella medarbetare förekommer i arbetet varför goda kunskaper i engelska, såväl som i svenska, i både tal och skrift är ett krav. Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av HR-arbete i stor, statlig organisation, gärna universitet eller högskola. Det är också meriterande om du har arbetat med datorbaserade personalsystem, till exempel Primula.

Du är självgående, strukturerad, handlingskraftig och kan prioritera mellan arbetsuppgifterna. Förmåga att samarbeta, kommunicera samt sträva mot gemensamma mål är central. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev som motiverar varför du söker jobbet. Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 2022-01-28.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om oss

Här kan du läsa mer om de aktuella institutionerna/enheterna:

Pedagogiska institutionen, www.pedag.umu.se

Institutionen för psykologi, www.psy.umu.se

Sociologiska institutionen, www.soc.umu.se

Enheten för polisutbildning, www.polis.umu.se

Idrottshögskolan, www.ih.umu.se 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsingenjör, 2 år

Ansök    Jan 13    Umeå Universitet    Laborant, biologi
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Beskrivning
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet, söker en första forskningsingenjör 2 år på heltid.

Arbetsuppgifter

Projektet, DNA byggstenar och genomets stabilitet, innebär studier av dNTP metabolism.

Arbetsuppgifterna består av analyser av ribonukleotid- och deoxyribonukleotidnivåer i olika organismer såsom jäst och möss, bestämning av ribonukleoidreduktas aktivitet, cellodling, avel av möss, genotyping, synkronisering av celler, analys av cellcykel med hjälp av flödescytometri, DNA kloning, sekvensering av DNA, Western blot, samt handledning av studenter och forskarstuderande i olika praktiska moment.Kvalifikationer
Den sökande ska ha doktorsexamen i medicinsk kemi, biokemi eller motsvarande.

Den sökande ska ha god förståelse av ribonukleotidreduktas systemet, thioredoxin systemet och nukleotidmetabolismen i eukaryota celler, proteinrening, cellodling och cellsynkronisering. den sökande ska även ha god förståelse av Western blotting, immunoprecipitering, DNA kloning, samt analys av ribo- och deoxyribonukletider.

Vi söker en person som har god förmåga att arbeta självständigt såväl som god förmåga att samarbeta med andra. Personen ska ha god organisationsförmåga och kunna uttrycka sig på svenska och engelska i både tal och skrift. Erfarenhet av mass-fotometri är meriterande.

Villkor

Tidsbegränsad anställning, 2 år, start 1 april eller enligt överenskommelse.

Ansökan görs elektroniskt (via systemet Varbi).

Sista ansökningsdag är: 2022-02-20.


Tillämpning

Ansökan ska innehålla följande:

• På en A4-sida lyfta du fram dina specifika kvalifikationer och motivation för tjänsten

• Intygat exemplar av doktorsexamen

• Curriculum Vitae innehåller en fullständig lista över publikationer

• Namn på minst 2 referenspersoner

För frågor, vänligen kontakta:

Andrei Chabes, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet
E-post: [email protected]


Vi välkomnar din ansökan! 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor inom Patologi och bildbehandling

Ansök    Jan 13    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för strålningsvetenskaper är forskningsmässigt en dynamisk och internationellt framgångsrik miljö inom diagnostisk radiologi, onkologi, kognitiv neurovetenskap, radiofysik och medicinsk teknik.

Institutionen tillhör den medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Institutionen för strålningsvetenskaper söker en postdoktor inom patologi och bildbehandling. Anställningstiden är två år och avser heltid med start den 1 maj 2022 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning

Bildgivande tekniker som MRI och PET ökar i betydelse inom diagnostik av prostatacancer. Tyvärr saknas fortfarande kunskap om hur väl olika bildgivande tekniker avbildar olika typer av prostatatumörer, särskilt med avseende på storlek, molekylär subtyp och aggressivitet. För att utforska detta har vi initierat ett samarbete mellan onkologi, patologi, radiologi och medicinsk fysik. In-vivo-bilder med två PET tracers och MR har länkats till storsnitt-histopatologi för 55 prostatacancerpatienter. Innehavaren av den utlysta tjänsten kommer att delta i arbetet med att korrelera bildinformation med olika markörer för tumöraggressivitet som Gleason score, Ki67, och PSA uttryck, och molekylär subtyp.

Arbetsplatsen kommer att vara avdelningen för patologi, men med nära samarbete och kontakt med radiologi, onkologi och strålningsfysik. Innehavaren av tjänsten kommer att få möjlighet att även utveckla egna forskningsidéer inom ramen för projektet.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom medicinsk vetenskap eller liknande. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Tidigare erfarenhet inom tumörbiologi och histopatologisk granskning av tumörer, samt mycket god talad och skriven engelska är också ett krav.

Meriterande

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Tidigare erfarenhet av forskning inom prostatacancer är en merit.

Vi söker en mycket motiverad forskare med förmåga till snabbt lärande och med dokumenterad förmåga till produktivt arbete, både självständigt och i team.

Mer om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 februari 2022.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
- CV
- Publikationslista
- Examensbevis från forskarutbildning, alt om examensbevis inte ännu erhållits, intyg på godkänd disputation samt godkända genomförda doktorandkurser
- Andra relevanta examina
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 11 februari 2022.

Övrig information

Närmare upplysningar om anställningen lämnas Tufve Nyholm, mailto:[email protected],se eller Anders Bergh, mailto:[email protected]

Mer om oss

Mer information om Institutionen för strålningsvetenskaper finns att läsa på vår websida https://www.umu.se/institutionen-for-stralningsvetenskaper/

 

Välkommen med din ansökan!

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste Forskningsingenjör med marin inriktning

Ansök    Jan 13    Umeå Universitet    Biolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå marina forskningscentrum (UMF) är en arbetsenhet vid Umeå universitet, med uppgift att stödja marin forskning, utföra miljöanalys samt sprida information om forskning och miljötillståndet i havet med fokus på Bottniska viken.

I vårt uppdrag ingår att vara Umeå universitets enhet inom Havsmiljöinstitutet (HMI).

UMF och HMI ligger i Norrbyn, 40 km söder om Umeå, och har 20 anställda. Vi behöver nu anställa förste forskningsingenjör för vårt Forsknings- och Utbildningsstöd. Du har en filosofie doktorsexamen inom ekologi med akvatisk inriktning, erfarenhet av mesokosm-experiment, sensorteknik och provtagning till havs. Sista ansökningsdag är 2022-02-03. Anställningen är tidsbegränsad till 2022-05-31.

Arbetsuppgifter
Du kommer ge vetenskapligt stöd till forskning och utbildning inom marin vetenskap. Uppgifterna omfattar utformning. planering, genomförande och utvärdering av större experiment och fältprovtagningar. Främst kommer de nyligen utvecklade utomhus-mesokosmerna från EU-projektet Aquacosm att testas under ett vinterexperiment. Vid experimenten kommer du att utföra analyser av biologiska som kemiska variabler. Där ingår ansvar för planering, kalibrering, kvalitetssäkring och utvärdering av data. Mätningar använder också i flera fall avancerade sensorsystem både i experimentell miljö som i fält. Du arbetar i nära samarbete med nationella som internationella forskargrupper, vilket periodvis kräver omfattande engagemang och social kompetens.

Kompetenskrav
Du har en filosofie doktorsexamen i ekologi med akvatisk inriktning. Minst ett års erfarenhet av experimentellt och tekniskt arbete kopplat till mesokosmanläggningar, biologiska och kemiska analyser ska finnas dokumenterad. B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska krävs.

Övriga kvalifikationer
Goda personliga egenskaper vad gäller samarbetsförmåga, flexibilitet och pedagogisk förmåga, skriftlig som muntlig. Erfarenhet av arbete med forskargrupper och projektledning är en fördel, liksom båtar, provtagning till havs och på is. Kompetens inom biologisk och kemisk analys med erfarenhet av kalibrering och kvalitetssäkring på ett ackrediterat laboratorium värderas högt. Vi värdesätter också erfarenhet av och skicklighet i arbete på laboratorium med sensorer, scintillationsräknare, och epifluorescens-mikroskopi.

Så här söker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Din ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med presentation av dig själv, utbildning, arbetslivserfarenhet samt en motivering till varför du söker anställningen.
- En meritförteckning (CV) med utbildning, examina, publikationslista, anställningar, dokumenterad kompetens enligt Kompetenskrav, språkliga färdigheter och typ av körkort
- Bevis för filosofie doktorsexamen enligt kompetenskrav

Upplysningar om anställningen lämnas av Johan Wikner, 090-786 7980, [email protected], eller Henrik Larsson, 090-789 7997, [email protected]

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Statistiker

Ansök    Jan 12    Umeå Universitet    Virolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Beskrivning

Umeå universitet är platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Jobbpositionen kommer placeras hos Dr. Fors Connolly´s forskargrupp, vilket är en interdisciplinär grupp med läkare, statistiker, epidemiologer och biomedicinska forskare. Nyligen publicerades en vetenskaplig artikel i The Lancet baserad på ett projekt som genomfördas hos Fors Connollys forskningsgrupp. Forskning fokus är på riskfaktorer för infektion och svår sjukdom med SARS-CoV-2, Influensavirus och Puumalavirus, samt akuta och långtidskomplikationer. Forskningen är translationel med populationsstudier, kliniska studier och laboratoriestudier.

Vid Institutionen för Klinisk Mikrobiologi publicerades en vetenskaplig artikel i New England Journal of Medicine från en annan forskningsgrupp. Det finns därför världsklass forskning inte bara vid Fors Connollys forskningsgrupp men även ved Inst. för Klinisk Mikrobiologi.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar arbete med stora nationella multi-registerdata för hela Sveriges befolkning med data om individer som infekterats med SARS-CoV-2, Puumalavirus eller influensavirus från Folkhälsomyndigheten. Socioekonomiska och samsjuklighetsdata fås från Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen, Försäkringskassan och många flera källor, samt information om sjukdomsutfall. Studierna inkluderar storskaliga epidemiologiska och statistiska analyser för att undersöka riskfaktorer för infektion och beräkna risken för akuta komplikationer och långtidskomplikationer.

Specifika ansvarsområden är:

- - Självständiga statistiska och epidemiologiska analyser beroende på projekt
- - Utveckla maskinlärande modeller med hjälp av stora relationella datafiler
- - Skrivande av forskningsartiklar och samarbete med andre som del av ett interdisciplinärt team.
- - Data management och visualisering
- - Handledning av studenter
- - Bidra till skrivande av forskningsanslag.

Det finns möjlighet till att självständigt utföra statistiska och epidemiologiska analyser av data. Du kommer att ingå i ett internationellt team av läkare, statistiker, epidemiologer och även biomedicinska forskare, med samarbeten i Danmark och Finland. Därför är det viktigt med bra kommunikations- och samarbetsförmåga.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- - Doktorsexamen (eller masters med minimum tre års yrkeserfarenhet inom området) i epidemiologi, medicinsk statistik, computational biologi, hälsodatavetenskap eller närliggande fält
- - Gedigna kunskaper i epidemiologi, medicinsk statistik, beräkningsbiologi (computational biology) eller hälsodatavetenskap
- - Gedigna kunskaper i hantering av stora datafiler med hjälp av
- - Kunskap och erfarenhet med maskininlärnings algoritmer (supervised och unsupervised)
- - Gedigna kunskaper av att hantera statistikprogram som R, Python, SPSS, STATA, SAS eller liknande

Det är meriterande om du har:

- - Goda kunskaper om datavisualisering
- - Erfarenhet med multiple statistiska och datavetenskapsmetodik för att undersöka komplexa hälsoforsknings frågeställningar
- - Erfarenhet med familjebaserad studiedesign
- - Goda kunskaper om eller No-databaser
- - Goda kunskaper om svenska eller nordiska nationella registerdata
- - Erfarenhet med matematisk modellering (for exempel agent-baserade modeller och kompartmentella modeller)
- - Erfarenhet med R Shiny apps för datavisualisering
- - Erfarenhet med Git for version kontroll
- - Erfarenhet med cloud beräkningstjänster
- - Erfarenhet med hantering av stora nationella registerdata

Stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av hantering av stora registerdata, och vid förmåga att samarbete i tvärdisciplinära teams. Det är mycket meriterande om du kan svenska eller annat nordiskt språk. Ett annat krav är vana att jobba självständigt och vara noggrann.

Villkor

Heltid 2 år, tillträde enligt överenskommelse

Ansökan görs elektroniskt via Varbi, sista ansökningsdag är 22-01-12

Ansökan

- Personligt brev på max en A4 sida som illustrerar specifika kvalifikationer och motivation för denna tjänst
- CV inklusive publikationslista
- Attesterade kopior av relevanta examensbevis
- Rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till minimum 2 referenser
- Annan relevant information angående dina kompetenser
För ytterligare information, kontakta:

Anne-Marie Fors Connolly, BSc MSc MD PhD, Inst. För Klinisk Mikrobiologi

Email: [email protected]

Välkommen med din jobbansökning.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktorsanställning, två år, organisk elektronik

Ansök    Jan 12    Umeå Universitet    Fysiker
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för fysik vid Umeå universitet (https://www.

umu.se/institutionen-for-fysik/) bedriver stark och expanderande forskning inom organisk elektronik, nanoteknik och fotonik. Institutionen är en del av KBC, kemiskt-biologiskt centrum vid Umeå universitet, och har utmärkt tillgång till modern instrumentering och infrastruktur för tillverkning och analys av material, strukturer och komponenter. Forskargruppen ”The Organic Photonics and Electronics Group” (http://www.opeg-umu.se) utvecklar fotonik- och elektronikkomponenter baserade på organiska halvledare.

Nu letar vi efter en postdoktoral forskare som ska delta i ett projekt som syftar till utvecklingen av organiska ljusemitterande komponenter. Postdoktorsanställningen gäller för två år, med eventuell möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Startdatum är 1 juli 2022 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 15 februari, 2022.

Projektbeskrivning
Det primära projektmålet är design, karaktärisering och utveckling av en högpresterande och miljövänlig ljusemitterande elektrokemisk cell (LEC). De specifika projektuppgifterna innefattar utveckling av avancerade optiska karaktäriseringsmetoder, samt simulering av komponentfunktion för design av förbättrade komponenter.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

En kvalificerad kandidat måste: (i) ha doktorsexamen i kemi, fysik, materialvetenskap eller motsvarande (ii) uppvisa goda färdigheter i skriftlig och muntlig engelska, (iii) uppvisa  dokumenterad erfarenhet med organisk elektronik eller avancerad optisk karaktärisering, (iv) uppvisa självständighet, kreativitet och god samarbetsförmåga.

Kandidaten ska helst ha: (i) demonstrerade färdigheter avseende optisk karaktärisering av optoelektroniska komponenter, (ii) demonstrerade färdigheter avseende lösningsbaserad tillverkning av organisk elektronik, (iii) demonstrerade färdigheter av simulering av komponentfunktion.

Ansökan
Ansökan måste innehålla:

1. Ett följebrev som beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering för      ansökan (max 2 sidor).
2. En meritförteckning med publikationslista.
3. En elektronisk kopia av doktorsavhandling.
4. Styrkta kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis eller motsvarande.
5. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.
6. Övriga relevanta handlingar.

Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem Varbi. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 15 februari 2022.

Information
För mer information, kontakta professor Ludvig Edman, epost: [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent

Ansök    Jan 12    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Beskrivning
Som projektassistent kommer du att arbeta i ett projekt som avser undersöka hur ett e-hälsoverktyg, ”Min KOL”, kan stödja implementering av evidensbaserade hälsofrämjande insatser för personer med KOL.

Min KOL har utvecklats genom användarmedverkan och kommer att finnas tillgänglig som e-tjänst på 1177 Stöd och Behandling. Min KOL kommer att utvärderas i en pilot- och genomförbarhetsstudie samt i en nationell randomiserad kontrollerad studie. Arbetsuppgifter
Som projektassistent kommer du att ingå i ett team av seniora och juniora forskare. Tillsammans med forskargruppen kommer du framför allt att arbeta med administrativa förberedelser och rekrytering till den randomiserade kontrollerade studien.  Detta innebär bl.a. att informera om projektet för personal vid olika hälsocentraler i landet, ha kontakt med studiedeltagare, och förbereda för tester och intervention. Arbetet kan innebära resor till studieorter.Kvalifikationer
Du som söker ska ha avlagt kandidatexamen inom medicinsk vetenskap eller annat för projektet relevant ämne, eller vara legitimerad arbetsterapeut. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska,  B-körkort är även ett krav. 

Vi letar efter en medarbetare med förmåga att arbeta självständigt såväl som i en del av ett team.  Det är meriterande att ha erfarenheter av arbete relaterat till projektets inriktning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

 

Villkor
Tjänsten är på 50% under ett års tid. 

Ansökan skall innehålla:

- Curriculum Vitae
- En kort beskrivning av varför du är intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till det aktuella projektet (max 1 A4-sida)
- Kopior av relevanta examensbevis
- Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du kan nå via applikationsknappen nedan. När ansökan tas emot kommer du att få ett bekräftelsemail.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Ekonomisamordnare till kemiska institutionen

Ansök    Jan 10    Umeå Universitet    Redovisningsekonom
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Vill du ha ett arbete i en dynamisk miljö där du får lösa komplexa frågor, strukturera, samordna och driva ekonomiska processer i ett större team? Har du erfarenhet av att jobba med kvalificerat ekonomiarbete? Då vill vi förstärka vårt team med dig! Välkommen med din ansökan senast 21 januari 2022.

Som ekonomisamordnare är du en del av vår ekonomigrupp inom det administrativa teamet vid kemiska institutionen. Teamet, består av 9 personer som jobbar med ekonomi- och studieadministration. Detta är en ny roll hos oss på kemi, du kommer därför ha möjlighet att vara med och utforma rollen.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att ha det övergripande och samordnande ansvaret för kemiska institutionens ekonomi. Du ansvarar för utveckling av rutiner, system och mallar inom ekonomiområdet. Du samordnar arbetet med processen kring budget, prognos och bokslutsarbete för institutionen.Du fungerar som stöd i ekonomifrågor till gruppens ekonomiadministratörer. Du stöttar ledningen genom att ta fram ekonomiska underlag så att de kan fatta strategiska beslut. Du stöttar prefekt med remissvar och frågor inom ekonomiområdet. Du kommunicerar ekonomi i olika forum så som råd, arbetsplatsträffar och vid samverkan. Stöd och hjälp med ansökningar, information till forskare och administratörer vid kemiska institutionen, stöd för att dokumentering görs enligt gällande regler. Vidare ingår projektredovisning/hantering av forskningsmedel, ekonomiska uppföljningar och granskning av ekonomiska ärenden. Du administrerar bidrag från statliga och privata forskningsfinansiärer samt från EU.

Kompetenskrav
Vi söker dig med högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande. I undantagsfall kan kravet uppnås genom lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med kvalificerade ekonomifrågor i en stor organisation (gärna inom universitet eller högskola). Flerårig erfarenhet av ekonomiarbete och erfarenhet av att jobba med budget, prognos och bokslut är ett krav.Vår institution har en stor internationell prägel, du behöver därför kunna kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Vi använder oss av Excel i hög utsträckning, det är därför viktigt att du har god användarkompetens i programmet.

Du är en självgående person som tar ansvar, strukturerar och driver processer vidare. Du har en god problemlösande analysförmåga och en helhetssyn som gör att du lätt kan lyfta blicken. Att informera om ekonomi i olika forum kommer vara en del av rollen, det är därför viktigt att du har en god muntlig kommunikation.

Det är meriterande att ha erfarenhet av ekonomiarbete inom statlig verksamhet, gärna inom universitet eller högskola. Erfarenhet av samordning och erfarenhet av att administrera EU-projekt, gärna i en koordinerande roll, är också meriterande.

Villkor
Anställningen avser heltid och tillsvidare med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Din ansökan, bestående av CV, personligt brev som beskriver varför du söker anställningen samt relevanta intyg/betyg, görs via vårt e- rekryteringssystem och ska vara inkommen senast den 21 januari 2022.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Henrik Antti, prefekt, 090-786 53 59,  mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan!

 

Om oss på kemiska institutionen
Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Vi omsätter ca 210Mkr/år varav 90Mkr är finansierat av externa finansiärer.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Professor i datavetenskap - inriktning automatiserad programvaruutveckling

Ansök    Jan 12    Umeå Universitet    Professor
Vi rekryterar en professor i datavetenskap med inriktning mot automatiserad programvaruutveckling. Anställningen stöds med ett omfattande rekryteringspaket från Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Välkommen med din ansökan senast 2022-02-28. Bakgrund Institutionen för datavetenskap söker en professor för att bredda sin kompetens mot området automatiserad programvaruutveckling. Anställningen stöds med ett omfattande rekryterin... Visa mer
Vi rekryterar en professor i datavetenskap med inriktning mot automatiserad programvaruutveckling.

Anställningen stöds med ett omfattande rekryteringspaket från Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Välkommen med din ansökan senast 2022-02-28.

Bakgrund
Institutionen för datavetenskap söker en professor för att bredda sin kompetens mot området automatiserad programvaruutveckling. Anställningen stöds med ett omfattande rekryteringspaket från Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Paketet inkluderar finansiering för två doktorander (fyra år vardera) och två postdoktorer (två år vardera) utöver driftskostnader. Anställningen garanterar 75% forskningstid under de sex första åren.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin. WASP är ett stort nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet tar upp forskning om artificiell intelligens och autonoma system som samarbetar med människor, anpassar sig till sin miljö via sensorer, information och kunskap samt bildar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och programvaror för till förmån för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/

Institutionen för datavetenskap har växt snabbt under de senaste åren där ett fokus på en inklusiv och botten upp-driven miljö varit nyckeln till vår hållbara tillväxt. Läs mer https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap

Arbetsuppgifter
Dina kommande arbetsuppgifter omfattar forskning, undervisning och samverkan med programvaruindustri. Din forskning förväntas handla om tekniska problem förknippade med automatiserad programvaruutveckling. Vi förväntar oss att du etablerar en forskargrupp som på några års sikt till stora delar finansieras genom externa bidrag.

Undervisning på alla nivåer ingår också i arbetsuppgifterna. Du förväntas dessutom ta ansvar för utbildningens programvaruutvecklingsinslag genom att medverka till kurs- och programutveckling.

Vi uppmuntrar även samverkan med programvaruindustrin, dels för att höja kompetensen inom industrin och dels för att stärka utbildningens kvalitet och näringslivsanknytning.

Arbetsuppgifterna kan även inkludera administrativt arbete och ledningsuppdrag. Under de första sex åren garanteras andelen forskning utgöra 75% av tjänsten. Efter denna period kan fördelningen mellan arbetsuppgifterna variera beroende på tillgången till externa bidrag och verksamhetens behov.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 § högskoleförordningen). Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Det är ett krav att ha goda kunskaper i engelska i både tal och skrift

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i första hand gälla graden av vetenskaplig
skicklighet och i andra hand graden av pedagogisk skicklighet. Därefter ska förmåga att samverka
med programvaruindustri att beaktas samt förmåga att samarbeta inom organisationen och
förmåga att leda en forskargrupp. Därutöver ska annan skicklighet av betydelse med hänsyn till
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

För beskrivning av bedömningsgrunder, se fullständig annons på umu.se.

Ansökan
Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
- Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")
- CV/Umu Application form. De specificerade avsnitten och rubrikerna i detta standardiserade CV försäkrar informationen är organiserad och presenterad i ett liknande format för att underlätta granskning. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template-professor-2022-publ-211115.docx. Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
- basinformation samt akademiska och professionella meriter
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive en publikationslista och en kortfattad forskningsplan)
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- referenser inklusive kontaktuppgifterhttps://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-02-28.

Mer information

För mer information om tjänsten, kontakta prefekt Lena Kallin Westin, [email protected]

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor (2 år) inom växtmolekylärbiologi och genetik

Ansök    Jan 11    Umeå Universitet    Botaniker
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för fysiologisk botanik på Umeå universitet söker en postdoktor som ska utföra molekylär genetik och proteinbiokemi för att förstå mekanismerna som styr adventivrotbildning.

Anställningen avser heltid under två år med tillträde 1  mars 2022 eller enligt överenskommelse.

Institutionen för fysiologisk botanik
Postdoktorn kommer att placeras vid Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet, som är en del av Umeå Plant Science Center (UPSC), med cirka 200 medarbetare av cirka 40 olika nationaliteter, inklusive 35 gruppledare. UPSC är en av Europas mest framstående forskningsmiljöer för växtforskning. Forskningen vid UPSC omfattar ett brett spektrum av discipliner inom växtbiologi, inklusive ekologi, genetik, fysiologi, biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi. För vidare information, se https://www.umu.se/institutionen-for-fysiologisk-botanik/ och http://www.upsc.se.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Adventivrötter (AR) krävs för vegetativ förökning av växter. AR-initiering sker i differentierade celler i ovanjordsdelar efter cell-dedifferentiering, omprogrammering, delning och differentiering. Genom att använda Arabidopsis som ett modellsystem har vi identifierat regulatoriska gener som påverkas av ljussignalering och tre viktiga signalvägar för växthormoner.

Projektet syftar till att 1) karakterisera rollen för AtWOX13- och AtWOX14-transkriptionsfaktorer som sannolikt är involverade i cellernas omprogrammering och 2) att få en bättre förståelse av ljusets roll genom att identifiera vilka fytokrominteragerande faktorer (PIF) gener som spelar en roll i AR-initiering samt karakterisera deras funktion. Projektet integrerar genetik, molekylärbiologi, cellbiologi och proteinbiokemiska metoder. Postdoktorn kommer att arbeta i professor Catherine Bellinis grupp, och genomföra det experimentella arbetet som inkluderar mutantanalys, kloning, växttransformation och proteininteraktionsstudier. Projektet finansieras av ett anslag från Vetenskapsrådet.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Du ska även ha erfarenhet av standardmolekylärbiologi, växtgenetik, växtfysiologi och utvecklingsbiologi, samt goda kunskaper inom bioinformatik. Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska krävs samt god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt samt i grupp. Vi värdesätter kreativitet, förmåga att kommunicera och ta initiativ.

Erfarenhet av vegetativ förökning av växter under sterila förhållanden och standardmikroskopi och konfokalmikroskopitekniker är meriterande.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

- Personligt brev som beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen samt intresse för just denna anställningen,
- Meritförteckning - CV med publikationslista,
- Styrkt kopia av doktorsexamensbevis,
- Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg,
- Kopia av doktorsavhandling,
- Övriga handlingar som den sökande vill åberopa.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 1 februari 2022.

Närmare upplysningar lämnas av professor Catherine Bellini [email protected]

Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Data manager 2 år

Ansök    Jan 2    Umeå Universitet    Mikrobiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Forskningsmiljö

Umeå universitet är platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Du kommer att arbeta hos Dr. Fors Connolly´s forskargrupp, vilket är en interdisciplinär grupp med läkare, statistiker, epidemiologer och biomedicinska forskare. Nyligen publicerades en vetenskaplig artikel i The Lancet baserad på ett projekt som genomfördes hos Fors Connollys forskningsgrupp. Vår forskning har fokus på riskfaktorer för infektion och svår sjukdom med SARS-CoV-2, Influensavirus och Puumalavirus, samt akuta och långtidskomplikationer. Forskningen är translationel med populationsstudier, kliniska studier och laboratoriestudier.

Vid Institutionen för Klinisk Mikrobiologi publicerades en vetenskaplig artikel i New England Journal of Medicine från en annan forskningsgrupp. Det finns därför världsklass forskning inte bara vid Fors Connollys forskningsgrupp utan på hela Inst. för Klinisk Mikrobiologi.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar arbete med stora nationella multi-registerdata som samlats in från Folkhälsomyndigheten, Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen, Försäkringskassan och många flera källor.

Specifika ansvarsområden:

- Data städning av stora nationella registerdata

- Identifiera och selektera relevanta ”international classification of diseases” (ICD) diagnoskoder        från ICD version 8 till 11 i registerdata.

- Identifiera och selektera relevanta läkemedel utifrån Anatomic Therapeutic Chemical (ATC) koder i    register

- Identifiera och selektera interventionskoder utifrån åtgärdskoder.

- Delta i och bidra till vetenskapliga gruppmöten som involverar grupperna och deras medarbetare.

- Bidra till publicering av forskningsresultat.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften innebär hantering av dessa data, och därför krävs mycket goda kunskaper om data management generellt och specifikt sammanlänkning av stora registerdata. Det finns även möjlighet till att självständigt utföra statistiska och epidemiologiska analyser av data. Du kommer att ingå i ett internationellt team av läkare, statistiker, epidemiologer och även biomedicinska forskare, med samarbeten i Danmark och Finland. Därför är det viktigt med bra kommunikations- och samarbetsförmåga.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- - Minimum kandidatexamen i epidemiologi, statistik, datavetenskap, systemvetenskap eller        likvärdigt.
- - Gedigna kunskaper i data managent
- - Gedigna kunskaper av att hantera statistikprogram som R, SPSS, STATA, SAS eller liknande
- - Kunna arbeta självständigt och vara noggrann.

Det är meriterande om du har:

- - Goda kunskaper om -database
- - Goda kunskaper om svenska nationella registerdata
- - Goda kunskaper i epidemiologi och/eller statistik

Stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av hantering av stora registerdata, och vid förmåga att samarbete i tvärdisciplinära teams. Det är mycket meriterande om du kan svenska eller annat nordiskt språk.

Ansökan

- Personligt brev
- Attesterade kopior av relevanta examensbevis
- CV inklusive publikationslista
- Rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till minimum 2 referenser
Ansökan görs elektroniskt via Varbi, sista ansökningsdag den 22-01-11
Heltid 2 år, tillträde enligt överenskommelse

För ytterligare information, kontakta Anne-Marie Fors Connolly, BSc MSc MD PhD ([email protected])

Välkommen med din ansökan.

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Ekonomisamordnare 50% CBRNE

Ansök    Jan 10    Umeå Universitet    Redovisningsekonom
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Vill du ha ett självständigt arbete och vara del av ett större team? Har du erfarenhet av att jobba med ekonomi och vill bidra med kunskap inom EU-projekt? Då vill vi förstärka vårt team med dig! Sista ansökningsdag är 11 januari 2022.

Som ekonomisamordnare är du en del av vår ekonomigrupp inom det administrativa teamet vid kemiska institutionen. Teamet, består av 9 personer som jobbar med ekonomi- och studieadministration.

Efter en omorganisation inom universitetet är centrumbildningen Europeiska CBRNE-centret från 2021 organisatoriskt placerad vid kemiska institutionen som en egen organisationsenhet.


Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att ha det övergripande och samordnande ansvaret för Europeiska CBRNE-centrets ekonomi. Du fungerar som rådgivare till centrets föreståndare och styrgrupp i ekonomiska frågor och involveras i tidiga skeden när det gäller frågor som har stor ekonomisk betydelse. Arbetsuppgifterna består av att upprätta och analysera bokslut, årsbudget och prognosarbete mot universitetet och centrets styrgrupp. Centrets finansiering består till största delen av externa projekt, ofta EU-projekt vilket ibland medför koordinatorskap. Det innebär att du självständigt ansvarar för att budgetera, följa upp och redovisa forskningsprojekt gentemot externa finansiärer och uppdragsgivare. Det gör du utifrån de särskilda regler som gäller för universitet som statlig myndighet såväl som för respektive finansiär och regler inom EU-projekt.

Du kommer även ansvara för att bygga upp en ekonomisk expertis av EU-projekt inom CBRNE-centret och kemiska institutionen. Det gör du genom att stötta och hjälpa till med ansökningar, ge information till forskare och administratörer och ge stöd för att dokumentering följs enligt gällande regler. Informationen kommer till största del att ges på engelska då vi är verksamma i en internationell miljö.  

Som ekonomisamordnare har du ett nära samarbete med CBRNE-centret och resten av administrationsteamet.


Kompetenskrav

Vi söker dig med högskoleexamen på lägst kandidatnivå inom ekonomiområdet eller motsvarande, samt arbetslivserfarenhet av ekonomiarbete. Institutionen har en stor internationell prägel du behöver därför kunna kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Vi använder oss av Excel i hög utsträckning, det är därför viktigt att du har god användarkompetens i programmet.

Som person är du självgående och tycker om att skapa, ansvara och driva processer inom området. Du är även strukturerad, flexibel och har en god problemlösande analysförmåga. Att informera om ekonomi och EU-projekt i olika forum kommer vara en del av rollen, därför har du en god muntlig kommunikation. För att du ska trivas är det viktigt att du tycker om att arbeta både självständigt och att få använda din samarbetsförmåga i arbete tillsammans med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Det är meriterande att ha erfarenhet av ekonomiarbete inom universitet eller högskola.


Villkor

Anställningen avser halvtid och är visstidsanställning med start så snart som möjligt till och med 31 december 2022.


Ansökan

Din ansökan, bestående av CV, personligt brev samt relevanta intyg/betyg, görs via vårt e- rekryteringssystem och ska vara inkommen senast den 11 januari 2022.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Birgitta Berglund, administrativ chef, 090-786 51 68,  [email protected]

 

Välkommen med din ansökan!

 

Om oss på kemiska institutionen

Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda.

Vid Europeiska CBRNE-centret arbetar sex medarbetare med kunskapsutveckling inom områdena säkerhet och sårbarhet med fokus på incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska/nukleära (R/N) och explosiva (E) ämnen. Målet med verksamheten är att etablera CBRNE-forskningsmiljön i Umeå som ett ledande excellenscenter för CBRNE-forskning och utveckling i Europa. http://www.umu.se/europeiska-cbrne-centret/.

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i Molekylär Medicin

Ansök    Dec 23    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin

Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin söker en postdoktor till ett forskningsprojekt om lipidmekanismer som ligger till grund för utvecklandet av typ 2 diabetes.

Anställningen avser heltid i två år. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Forskningsprojektet syftar till att identifiera molekylära mekanismer som ligger till grund för insjuknande såväl återgång av typ 2 diabetes. Under lång tid har typ 2 diabetes betraktats som en kronisk sjukdom men färska studier visar att ett tillfrisknande är möjligt och förenat med förmågan att minska fett (lipider) i våra organ, där skelettmuskulaturen och pankreas spelar en nyckelroll. Trots stora ansträngningar saknas viktig mekanistisk information som kan leda till förbättrad behandling och prevention. Detta projektet fokuserar på att utöka förståelsen kring specifika lipidmekanismer som ligger till grund för en ansamling av bioaktiva lipidsubtyper och dess inverkan på insulinsekretion och insulinkänslighet i skelettmuskulatur och pankreas. Projektet involverar storskalig analys av metaboliter och lipider (metabolomik och lipidomik) i kombination med biokemiska mätningar av proteiner och genuttryck samt funktionella mätningar av insulinkänslighet och insulinsekretion i humant material, djurmodeller och cellkulturer.

Inom projektet kommer du att genomföra experimentellt forskningsarbete som du planerar och utvärderar i samverkan med projektets övriga forskare. Du kommer även att vara huvudansvarig för författande av vetenskapliga publikationer och presentationer av erhållet forskningsdata på vetenskapliga seminarier/konferenser.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom kemi, biokemi, molekylärbiologi eller motsvarande. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Ett krav för anställningen är erfarenhet av masspektrometri-baserad analys av små molekyler, sk. metabolomik eller lipidomik. Du ska även ha erfarenhet av laborativa moment inom kemi/biologi forskning. Det vetenskapliga arbetet kräver god kunskap om forskningsområdet och förmåga att arbeta både självständigt och i grupp under ledning av gruppledaren.

Du som söker måste vara flytande i talad och skriftlig engelska och ha hög motivation för forskningsarbete. Eftersom projektet inbegriper samarbeten måste du kunna arbeta produktivt även i en grupp. Utmärkt kommunikationsförmåga krävs för att effektivt samverka med kollegor, inklusive kollegor från kompletterande forskningsområden.

Meriterande

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Allmän kunskap om proteinkemi och molekylärbiologiska metoder är meriterande.

Mer om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år (minst två maximalt tre år) enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 februari 2022.

Ansökan

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

- Ett personligt brev som förklarar varför du är intresserad av anställningen, hur du kan bidra till projektet och i vilken riktning du kan tänka dig att utveckla projektet (inte mer än två A4-sidor).
- CV med din akademiska utbildning och tidigare anställningar.
- Din publikationslista.
- Kopia av doktorsexamenbevis och andra relevanta examensbevis.
- Namn och kontaktinformation med e-postadresser till två eller tre akademiska referenspersoner.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylär medicin

Ansök    Dec 23    Umeå Universitet    Doktorand
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin söker en doktorand i molekylär medicin med inriktning mot metabolism för studier inom projektet ”Fosfolipidmekanismer som ligger till grund för utvecklandet av typ 2 diabetes”.

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till motsvarande fyra år på heltid.

Du som antas till utbildning på forskarnivå fr.o.m. 2021-07-01 kommer att ingå i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/forskarutbildning/ ).

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Fetma är ett globalt dominerande hälsoproblem med tydlig koppling till typ 2 diabetes. Under lång tid har typ 2 diabetes betraktats som en kronisk sjukdom men färska studier visar att ett tillfrisknande är möjligt och förenat med förmågan att minska fett (lipider) i organ som pankreas och skelettmuskulaturen. Trots stora ansträngningar saknas viktig information som kan länka lipidansamling i pankreas med förändringar i insulinsekretion som verkar avgörande för såväl insjuknande som återgång av typ 2 diabetes.

Detta projekt fokuserar på att undersöka lipidmekanismer i pankreas och skelettmuskulaturen och dess koppling till T2D utveckling och tillfrisknande. Fokus är på fosfolipid-hydrolys som resulterar i cellulär produktion av biologiskt aktiva lipider som kan påverka insulinsekretionen och insulinkänsligheten och således leda till typ 2 diabetes utveckling.

Målsättningen är att öka förståelsen kring mekanismer som driver ansamling av bioaktiva lipider i organ som skelettmuskulatur och pankreas och dess koppling till utveckling och återgång av typ 2 diabetes. Projektet genomförs tillsammans med kliniska, molekylärbiologiska och biokemiska samarbeten. Doktoranden kommer att vara genomföra laborativt arbete, dataanalyser och manusförfattande samt delta i forskningsdiskussioner.

Projektet inbegriper avancerade masspektrometri metoder som möjliggör detaljerad mätning av lipider och proteiner i material från musmodeller, människa och cellkulturer. I projektet kommer doktoranden att hantera stora mängder data vilket innebär applicering av olika bioinformatiska metoder för resultattolkning.

Antagningskrav

För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp.

Övriga kvalifikationer

Särskilt meriterande är goda teoretiska kunskaper inom kemi, biokemi, molekylärbiologi eller motsvarande. Goda kunskaper inom bioinformatik är meriterande. För att kunna göra ett bra arbete är du initiativtagande och har lätt för att samarbeta. Den sökande måste kunna arbeta både självständigt och som del av ett internationellt team, och stor vikt läggs vid den sökandes förmåga att skriva och förstå vetenskaplig text.

Upplysningar: Docent Elin Chorell, [email protected]

 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad för forskarutbildningsplatsen.
- Meritförteckning.
- Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg.
- Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Universitetslektor i biologi (visstidsanställning 6 månader)

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Arbetsuppgifter
Den sökande förväntas undervisa inom biologi (ekologi, allmän biologi, biologikurser inom basåret), där även kurs- och examinatorsansvar samt handledning av examensarbeten ingår.

Anställningen avser heltid, varav 80 % utgör uppdrag inom utbildning på grundläggande och avancerad nivå och 20 % kompetensutvecklingstid. För anställningen krävs förmåga att undervisa på svenska

Behörighet
Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Vid tillsättningen kommer avvägningen av meriter att ske enligt följande fördelning: Vetenskaplig skicklighet (2); Pedagogisk skicklighet (2); Administrativ och annan skicklighet, samt övriga kvalifikationer, av betydelse för de i anställningen ingående arbetsuppgifterna (1).

Vetenskaplig skicklighet
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhälle

Vetenskaplig skicklighet ska avse området biologi (ekologi, allmän biologi).

Pedagogisk skicklighet
Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet biologi (ekologi, allmän biologi). Dokumenterad högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

Övriga bedömningsgrunder
Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer. Väldokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla undervisnings- eller forskningsverksamhet är meriterande. Den sökande bör ha dokumenterad förmåga att på ett flexibelt sätt kunna verka, kommunicera och samarbeta inom akademin och samverka med samhället. Det är av stor vikt att den sökande har en god samarbetsförmåga, initiativförmåga och uppvisar en hög grad av självständighet.

Ansökan
Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter, där du beskriver kortfattat hur du uppfyller de angivna kraven (max 2 sidor)
- Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")
- CV/Umu Application template. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template2022-publ-211108.docx Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla: - basinformation
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- referenser inklusive kontaktuppgifter


https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-01-25.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Informationsadministratör till Infocenter - vikariat

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Beskrivning

Infocenter är den kontaktcenterfunktion vid Umeå universitet som säkerställer korrekt svar, snabbt svar och ett gott bemötande till studenter, anställda och besökare.

Som medarbetare i Infocenter är du är du en del av ansiktet utåt för Umeå universitet och har en viktig uppgift att ge information och service samt bidra till verksamhetsutveckling.

I Infocenter finns även tentamensservice och dess administration. Vårt uppdrag är att säkerhetsställa att alla tentander vid Umeå universitet får en rättvis och säker tentamensskrivning.

Är du intresserad av att ingå i arbetsgruppen?

Arbetsuppgifter

Vid Infocenter besvaras frågor av allmän karaktär som ställs till Umeå universitet. Frågorna och beställningarna kan komma från blivande och nuvarande studenter, från anställda och från besökare. Du arbetar i alla kanaler; telefon, webb/e-post, chatt, sociala medier samt tar emot besök. Särskild vikt läggs vid information och upplysning angående studiefrågor.

Infocenter har också hand om produktion av passerkort och tilldelning av behörigheter, enklare IT support, stöd vid lokalbokning och arrangemangsbokning, telefoni- och växelservice samt försäljning av produkter. Vi har även hand om tentamensbokningar, schemaläggning av tentamen samt bokning av tentamensvakter, samt översyn av tentamensvakternas arvodesräkningar.

Kvalifikationer

- Gymnasiekompetens
- Mycket god förmåga i både svenska och engelska såväl i tal som skrift
- God förmåga att läsa instruktioner (checklistor) under pågående samtal och följa dessa
- Administrativ kompetens

Personliga egenskaper

- Snabb inlärningsförmåga av nya system
- Serviceinriktad och lösningsfokuserad
- Positiv
- Flexibel, snabbt kunna ställa om mellan arbetsuppgifter och fysiska platser
- Förmåga att leda samtal och skapa goda relationer
- Har förmåga och trivs att arbeta under hård arbetsbelastning och arbetstoppar

Meriterande

- Meriterande med eftergymnasial utbildning
- God generalistkunskap om Umu:s verksamhet samt utbildningssystemet i Sverige
- Erfarenhet av arbete vid kundtjänst eller motsvarande
- Högskolestudier
- Hög vana att jobba i många IT-system
- Språkkunskaper utöver svenska och engelska
- Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper

Villkor

Anställningen är ett vikariat på heltid i 24 månader. Tillträde 2022-02-01.

Välkommen med din ansökan senast 2022-01-10!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Fakultetssamordnare till Kansliet för medicin

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vid Kansliet för medicin finns idag ca 40 medarbetare som arbetar med frågor inom ekonomi, forskning och utbildning, HR, kommunikation samt administration av läkarprogrammet.

Vi söker nu en fakultetssamordnare inom Området för läkarutbildning.

Arbetsuppgifter
Arbetet som fakultetssamordnare är brett och arbetsuppgifterna varierar från komplext förändrings- och utvecklingsarbete till mer rutinartade administrativa arbetsuppgifter. Denna roll utgör tillsammans med övriga medarbetare inom området för läkarutbildning ett stöd för programledning, administratörer och lärare inom läkarprogrammet. Du kommer att vara direkt underställd områdeschefen för Området för läkarutbildning.

Som fakultetssamordnare fungerar du som ett kvalificerat stöd för det administrativa arbetet inom läkarutbildningen och i arbetet ingår viss projektledning när det gäller införande av olika systemstöd (både befintliga och framtida verktyg) som riktar sig till studenter, lärare och administratörer. Ett viktigt utvecklingsområde är införande av ett nytt digitalt system för examination. Likaså att samordna läkarutbildningarnas terminsövergripande examinationer. Ett annat utvecklingsområde är att utreda hur användande av digitala scheman kan införas inom läkarutbildningen. Du kommer tillsammans med medarbetare inom Området för läkarutbildning  att driva samordnings- och förändringsarbete och för att hitta nya arbetsformer inom det administrativa området för läkarutbildningen. Det innebär att arbeta strategiskt, skapa förståelse för förändringsarbete och tillsammans med ledningen analysera hur förändringsarbete påverkar det administrativa stödet till läkarutbildningarna. Läkarutbildningen befinner sig i en expansiv fas i och med implementering av ny utbildningsplan och en sexårig läkarutbildning med bastjänstgöring. Arbetsuppgifterna kan därför också komma att förändras över tid.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning på lägst kandidatnivå som arbetsgivaren bedömer relevant utifrån arbetets innehåll och i relation till din tidigare arbetserfarenhet. Du ska ha erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete på en samordnande nivå, meriterande är erfarenhet av motsvarande arbete från högskola/universitet. Du ska ha arbetat med implementering av nya administrativa system inklusive tillhörande användarstöd och därmed ha en förmåga att möta olika nivåer av digital kompetens. Goda kunskaper i Officepaketet är en självklarhet, liksom en god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift.

Då rollen är en samordnande funktion bör du ha lätt för att skapa dig en helhetsbild, analysera, planera, leda och driva processer på uppdrag av ledningen, och i samverkan med både interna och externa medverkande. Då arbetet innebär många kontakter krävs integritet, god samarbetsförmåga och hög servicekänsla. Du är flexibel i ditt arbetssätt och kan arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande är erfarenhet av pedagogiskt arbete, gärna i kombination med systemadministration av digitala system.

Villkor
Anställningen som fakultetssamordnare vid Kansliet för medicin är på heltid och tidsbegränsad i 12 månader med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via Umeå universitets e-rekryteringssystem och ska vara inkommen senast 2022-01-13. Vid frågor om anställningen vänligen kontakta områdeschef  Eva Ronström [email protected]

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Servicemedarbetare - intermittent

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Beskrivning

Vad söker vi i dig?

Du är serviceinriktad och trivs med att möta nya människor samt har en förmåga att skapa en bra stämning på arbetsplatsen.

Som person är du hjälpsam, positiv, utför dina arbetsuppgifter med kvalité och känner stolthet i din yrkesroll. Du kan arbeta självständigt och du ser vad som behöver göras, du känner dig trygg med att ta personlig kontakt men också kan avgöra när och hur du lämpligast gör det. Du är flexibel och kan prioritera själv eller tillsammans med arbetsgrupp.

Den intermittenta anställningsformen innebär att du kan bli erbjuden arbete under enstaka kortvariga tillfällen under en ramperiod om högst 6 månader. Anställningstillfällena tidsbegränsas med stöd av LAS 5 § 1 p. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje särskilt tillfälle du erbjuds och tackar ja till arbete. Den erbjudna anställningen kan vara allt från 25-100 % per tillfälle.

Vi söker nu ett antal medarbetare som vill jobba extra enligt ovan beskriven anställningsform. Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Som servicemedarbetare kommer du att arbeta med lokalvård inom den service som ges i de 20-tal hus där Umeå universitet har sin verksamhet. Arbetsdagen planeras utifrån kundens specifika behov och tillsammans med arbetsgruppen i respektive hus.

Kvalifikationer

- Gymnasiekompetens
- Goda kunskaper i svenska (tala, läsa, skriva) samt engelska (tal)

Meriterande är erfarenhet/utbildning av exempelvis:

- Erfarenhet av lokalvård
- Lokalvårdsutbildning

Villkor

Intermittentanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 2022-01-10!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor (2 år) inom rumslig ekologi

Ansök    Dec 22    Umeå Universitet    Biolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, EMG, Umeå universitet, söker en postdoktor för ett tvåårsprojekt inom rumslig ekologi med fokus på myrornas påverkan på arktiska trädgränsens ekosystem.

Målet är att med hjälp av jord- och vegetationsanalys tillsammans med drönarbilder undersöka hur myror påverkar koldynamiken. Anställningen är på heltid och avser två år med start 1 april 2022, eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2022.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Ett varmare klimat förändrar snabbt arktiska ekosystem, ökar ekosystems produktivitet och riskerar att leda till ökade utsläpp av växthusgasen koldioxid från marken. Organisk kolinlagring i marken styrs i de flesta biomer till stor del av detritivorer som myror (Formicidae). Utbredningen av myror är begränsad på grund av kalla temperaturer, och kommer därför kunna sprida sig i arktiska ekosystem i ett varmare klimat. Betydelsen för koldynamiken är dock outforskat och är en fascinerande forskningsmöjlighet som vi vill analysera med hjälp av jordprovtagning, växtanalyser, drönarbilder och artfördelningsmodeller. Myror förändrar markförhållanden, styr kol och kväve (N) omsättning och påverkar växtproduktiviteten, det är därför viktigt att förstå vilken effekt de kommer att ha på arktiska ekosystem. Våra preliminära studier visar att man med hjälp av bilder från drönare kan kartlägga myrstackar och visa högre produktivitet i närheten av myrstackar. Detta projekt syftar till att kvantifiera myrornas påverkan på mark och vegetation i Arktis och att förstå relevansen av myrorna för kolomsättningen i ett varmare klimat.

De specifika målen med postdoktorprojektet är att:

(1) Kvantifiera myrornas påverkan på kolomsättning i arktiska landskap.

(2) Kartlägga och modellera den rumsliga fördelningen av myror med hjälp av drönar- och satellitdata.

(3) Kombinera informationen för att skala upp effekten till landskapsnivå.

Postdoktorn förväntas att genomföra fältarbete, under sommaren 2022 och 2023, vilket innebär att samla data till fluxmätningar, jordprover och vegetationsanalyser i vårt huvudforskningsområde i Abisko samt skriva vetenskapliga artiklar. I uppgifterna ingår även att analysera drönardata och att utveckla artfördelningsmodeller. Även data och prover från tidigare år finns tillgängliga. Projektet erbjuder också möjligheten att arbeta med internationella samarbetspartner.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning. Sökande måste ha en doktorsexamen i ekologi, naturgeografi, geovetenskap, miljövetenskap eller motsvarande, vid rekryteringen.

Vi letar efter en kreativ och motiverad kandidat med goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska samt en god arbetsmoral. Kandidaten ska ha förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Det är meriterande  om den sökande har erfarenhet av boreala, arktiska eller trädgränsekosystem, myror, detrivorer, fluxmätningar, fjärranalys, drönardata eller artfördelningsmodeller. Projektet kan anpassas till kandidatens kunskaper och intressen. Kandidater från ett brett spektrum av bakgrunder kommer att övervägas.

Ansökan         
En komplett ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som innehåller en beskrivning av varför du är intresserad av detta projekt och hur din bakgrund passar för projektet (max två sidor).
- CV inklusive publikationslista (kan innehålla inskickade manuskript som ännu ej är publicerade. Beskriv ditt bidrag till vardera publikationen).
- En kopia av doktorsavhandling och relevanta publikationer (max. fem)
- Styrkt kopia av ditt examensbevis samt andra relevanta intyg och betyg.
- Eventuellt andra relevanta dokument.

Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Logga in i systemet och ansök via länken. Sista ansökningsdag är 31 januari 2022. Din ansökan skall vara på engelska (företrädesvis) eller svenska och vara i PDF eller Word-format:

Kontakt
För ytterligare information, kontakta Matthias Siewert, universitetslektor, ([email protected]).

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap bedriver forskning och forskarutbildning inom ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 anställda, cirka 20 av dem är postdoktorer. (https://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/)

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Första forskningsingenjör

Ansök    Dec 22    Umeå Universitet    Virolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Beskrivning
Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, söker en första forskningsingenjör, tillsvidare.

Du kommer att vara aktiv i en forskargrupp som syftar till att belysa funktionella och strukturella bestämningsfaktorer för virus och virusinteraktioner med värdmolekyler.

Forskningsmiljö
Anställningen kommer att bedrivas i en mycket tvärvetenskaplig miljö som involverar Wallenberg Centre for Molecular Medicine (WCMM). Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR), Kemiskt biologiskt centrum (KBC), Translational Research Centre (TRC) och Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS).

Arbetsuppgifter
Virus som adenovirus orsakar infektioner i t.ex. ögon, luftvägar och/eller tarmar, men virus kan också modifieras och användas t.ex. som vacciner mot andra patogener, eller användas för behandling av cancer och andra sjukdomar. Det är viktigt att förstå de strukturella och funktionella bestämningsfaktorerna för hela virus (virioner), specifika virala kapsidproteiner, liksom virion / kapsid-interaktioner med värdmolekyler, för att förstå virustropism samt mekanismer för infektion och patogenes.

Vår forskning försöker se virus-värdinteraktioner från olika vinklar, där du kommer att studera funktionella och strukturella egenskaper hos specifika typer av adenovirus (potentiellt även andra virus) med hjälp av och etablera metoder för att identifiera värdcellinteraktioner i bindning, inträde, transduktion och infektion av vildtypsvirus och virusvektorer.

I ett annat projekt kommer du att studera interaktioner mellan virioner och virala kapsidproteiner med värdceller, värdmembran och värdmolekyler som normalt finns på plasmamembran eller förekommer i sekret med hjälp av biokemiska och biofysiska metoder.

- Du förväntas tillföra kompetens till forskargruppen i ett eller båda projekten ovan med betydande erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: biokemi, molekylärbiologi och molekylär kloning, cellbiologi och/eller strukturbiologi.
- Du förväntas självständigt leda minst ett forskningsprojekt, vilket innebär planering, genomförande, tolkning av resultat och utkast till manuskript samt bidragsansökningar.
- Du förväntas också samarbeta och delta i forskningsprojekt som leds av andra, inom och utanför gruppen. Undervisnings- och institutionsadministration är också en del av arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer
Du ska ha doktorsexamen i biokemi, molekylärbiologi, cellbiologi, strukturbiologi, virologi eller relaterade områden. Du måste kunna bra engelska, i både tal och skrift.

Villkor
Tillsvidare, start enligt överenskommelse.
Ansökan görs elektroniskt (via systemet Varbi).
Sista ansökningsdag är: 2022-01-12

Tillämpning
Ansökan ska innehålla följande:

- På en A4-sida lyfta du fram dina specifika kvalifikationer och motivation för tjänsten
- Intygat exemplar av doktorsexamen
- Curriculum Vitae innehåller en fullständig lista över publikationer
- Rekommendationsbrev och namn på minst 2 referenspersoner

För frågor, vänligen kontakta:

Niklas Arnberg, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet

E-post: [email protected]

Vi välkomnar din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Forskningsingenjör

Ansök    Dec 22    Umeå Universitet    Virolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Beskrivning
Institutionen för Klinisk mikrobiologi söker nu en forskningsingenjör, tillsvidare på heltid.

I vår grupp studerar vi de molekyler och mekanismer som virus behöver för att binda till och ta sig in i våra celler. Detta är ett kritiskt steg som ofta (men inte alltid) avgör vilken typ av cell, vävnad eller organ som infekteras. Detta steg är nödvändigt för att virus ska kunna föröka sig i en infekterad cell och sprida sig vidare till intilliggande celler och vidare till andra människor.

Vi studerar även molekyler som finns i våra slemhinnor, tårar och saliv och som antingen fungerar som en skyddande barriär mot infektioner, alternativt (motsatsen) som ”brygga” till cellen, vilket tvärtom kan hjälpa ett virus att infektera våra celler.

Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:

• att arbeta med olika delprojekt tillsammans med andra medlemmar i forskargruppen.
• att utveckla och upprätthålla mer eller mindre avancerade cellmodeller, såsom modeller av luftvägar och tarm, men även odling av immortaliserade cellinjer.
• att producera och rena virus och proteiner (cellulära och virala)
• att utföra olika typer av mikroskopi-, flödescytometri- och molekylärbiologiska experiment.
• upphandling av instrument
• undervisningKvalifikationer
Master of Science i molekylärbiologi eller motsvarande.

Övriga önskvärda kvalifikationer 

- Erfarenhet av arbete med cellodling.
- Erfarenhet av arbete med virus, särskilt adenovirus.
- Erfarenhet av produktion och rening av virus.
- Erfarenhet av undervisning i virologi.
- Erfarenhet av mikroskopi, flödescytometri och molekylärbiologi
- Erfarenhet av arbete med luftvägsmodeller

Villkor
Tillsvidare på heltid med start enligt överenskommelse.
Ansökan görs elektroniskt via Varbi senast 12/1-22

Övriga upplysningar:
Niklas Arnberg: [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Statistiker

Ansök    Dec 22    Umeå Universitet    Virolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Beskrivning

Umeå universitet är platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Jobbpositionen kommer placeras hos Dr. Fors Connolly´s forskargrupp, vilket är en interdisciplinär grupp med läkare, statistiker, epidemiologer och biomedicinska forskare. Nyligen publicerades en vetenskaplig artikel i The Lancet baserad på ett projekt som genomfördas hos Fors Connollys forskningsgrupp. Forskning fokus är på riskfaktorer för infektion och svår sjukdom med SARS-CoV-2, Influensavirus och Puumalavirus, samt akuta och långtidskomplikationer. Forskningen är translationel med populationsstudier, kliniska studier och laboratoriestudier.

Vid Institutionen för Klinisk Mikrobiologi publicerades en vetenskaplig artikel i New England Journal of Medicine från en annan forskningsgrupp. Det finns därför världsklass forskning inte bara vid Fors Connollys forskningsgrupp men även ved Inst. för Klinisk Mikrobiologi.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar arbete med stora nationella multi-registerdata för hela Sveriges befolkning med data om individer som infekterats med SARS-CoV-2, Puumalavirus eller influensavirus från Folkhälsomyndigheten. Socioekonomiska och samsjuklighetsdata fås från Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen, Försäkringskassan och många flera källor, samt information om sjukdomsutfall. Studierna inkluderar storskaliga epidemiologiska och statistiska analyser för att undersöka riskfaktorer för infektion och beräkna risken för akuta komplikationer och långtidskomplikationer.

Specifika ansvarsområden är:

- - Självständiga statistiska och epidemiologiska analyser beroende på projekt
- - Utveckla maskinlärande modeller med hjälp av stora relationella datafiler
- - Skrivande av forskningsartiklar och samarbete med andre som del av ett interdisciplinärt team.
- - Data management och visualisering
- - Handledning av studenter
- - Bidra till skrivande av forskningsanslag.

Det finns möjlighet till att självständigt utföra statistiska och epidemiologiska analyser av data. Du kommer att ingå i ett internationellt team av läkare, statistiker, epidemiologer och även biomedicinska forskare, med samarbeten i Danmark och Finland. Därför är det viktigt med bra kommunikations- och samarbetsförmåga.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- - Doktorsexamen (eller masters med minimum tre års yrkeserfarenhet inom området) i epidemiologi, medicinsk statistik, computational biologi, hälsodatavetenskap eller närliggande fält
- - Gedigna kunskaper i epidemiologi, medicinsk statistik, beräkningsbiologi (computational biology) eller hälsodatavetenskap
- - Gedigna kunskaper i hantering av stora datafiler med hjälp av
- - Kunskap och erfarenhet med maskininlärnings algoritmer (supervised och unsupervised)
- - Gedigna kunskaper av att hantera statistikprogram som R, Python, SPSS, STATA, SAS eller liknande

Det är meriterande om du har:

- - Goda kunskaper om datavisualisering
- - Erfarenhet med multiple statistiska och datavetenskapsmetodik för att undersöka komplexa hälsoforsknings frågeställningar
- - Erfarenhet med familjebaserad studiedesign
- - Goda kunskaper om eller No-databaser
- - Goda kunskaper om svenska eller nordiska nationella registerdata
- - Erfarenhet med matematisk modellering (for exempel agent-baserade modeller och kompartmentella modeller)
- - Erfarenhet med R Shiny apps för datavisualisering
- - Erfarenhet med Git for version kontroll
- - Erfarenhet med cloud beräkningstjänster
- - Erfarenhet med hantering av stora nationella registerdata

Stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av hantering av stora registerdata, och vid förmåga att samarbete i tvärdisciplinära teams. Det är mycket meriterande om du kan svenska eller annat nordiskt språk. Ett annat krav är vana att jobba självständigt och vara noggrann.

Villkor

Heltid 2 år, tillträde enligt överenskommelse

Ansökan görs elektroniskt via Varbi, sista ansökningsdag är 22-01-12

Ansökan

- Personligt brev på max en A4 sida som illustrerar specifika kvalifikationer och motivation för denna tjänst
- CV inklusive publikationslista
- Attesterade kopior av relevanta examensbevis
- Rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till minimum 2 referenser
- Annan relevant information angående dina kompetenser
För ytterligare information, kontakta:

Anne-Marie Fors Connolly, BSc MSc MD PhD, Inst. För Klinisk Mikrobiologi

Email: [email protected]

Välkommen med din jobbansökning.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Universitetslektor i ekologi

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap har idag 140 medarbetare, varav 30 är doktorander. Institutionens huvuduppgifter är grundutbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Forskningen bedrivs inom ämnena ekologi, miljö- och geovetenskap. Totalt ansvarar institutionen för ca 320 helårsstudenter inom grundutbildning i biologi, ekologi, miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd samt geovetenskap. Vi söker nu en universitetslekto... Visa mer
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap har idag 140 medarbetare, varav 30 är doktorander.

Institutionens huvuduppgifter är grundutbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Forskningen bedrivs inom ämnena ekologi, miljö- och geovetenskap. Totalt ansvarar institutionen för ca 320 helårsstudenter inom grundutbildning i biologi, ekologi, miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd samt geovetenskap. Vi söker nu en universitetslektor inom ekologi som har forsknings- och undervisningserfarenhet inom ämnesområdet. Sista ansökningsdag är 2022-02-28.

Arbetsuppgifter
Den sökande förväntas bedriva forskning samt undervisa på våra kurser inom det ekologiska området (terrester ekologi, artkunskap och systematik för växter och svampar samt naturvård).

Den sökande förväntas bedriva forskning som anknyter till institutionens forskningsverksamhet inom området ekologi. Handledning av doktorander och postdoktorer kan ingå i arbetsuppgifterna. Undervisningen innefattar kurs- och utvecklingsarbete på både grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten.

Tjänsten kommer under en inledande period om 3 år att innefatta 50 % forskning och 50 % undervisning. Efter denna inledande period kan fördelningen mellan forskning och undervisning ändras.

För anställningen krävs förmåga att undervisa på svenska; den som inte har den förmågan vid tidpunkten för anställning förväntas skaffa denna inom två år från anställningsdatum.

Behörighet
Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer avvägningen av meriter att ske enligt följande fördelning: Vetenskaplig skicklighet (2); Pedagogisk skicklighet (2); Administrativ och annan skicklighet, samt övriga kvalifikationer av betydelse för de i anställningen ingående arbetsuppgifterna (1).

Se beskrivning av bedömningsgrunder i den fullständiga annonsen på umu.se

Ansökan
Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter, där du beskriver kortfattat hur du uppfyller de angivna kraven (max 2 sidor)
- Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")
- CV/Umu Application template. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template2022-publ-211108.docx Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla: - basinformation
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- referenser inklusive kontaktuppgifter


https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-02-28.

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/ Vi erbjuder dig ett flertal personalförmåner som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter, lhttps://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Universitetslektor i matematik

Vi söker en universitetslektor i matematik för en tillsvidareanställning. Sökande ska stärka vår forskningsverksamhet i beräkningsmatematik, diskret matematik eller matematisk modellering och analys. Sista ansökningsdag är 14 februari 2022. Bakgrund Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på ... Visa mer
Vi söker en universitetslektor i matematik för en tillsvidareanställning.

Sökande ska stärka vår forskningsverksamhet i beräkningsmatematik, diskret matematik eller matematisk modellering och analys. Sista ansökningsdag är 14 februari 2022.

Bakgrund
Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Vi ansvarar för ett civilingenjörsprogram i industriell ekonomi. Vi driver även i samarbete med närliggande institutioner två tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, IceLab (https://icelab.se/)och UMIT Research Lab https://www.umu.se/en/umit-research-lab/. Vi vill med denna rekrytering förstärka vår utbildning och forskning inom matematik.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn förväntas stärka vår grundutbildning inom området matematik, vilket innefattar undervisning och utvecklingsarbete på både grundläggande och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. Den sökande förväntas även bidra till institutionens forskningsverksamhet inom beräkningsmatematik, diskret matematik eller matematisk modellering och analys. Även handledning av doktorander och postdoks kan ingå i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas engagera sig i institutionens verksamhet i bred mening.

Anställningen innehåller forsknings- och kompetensutvecklingstid motsvarande 50 % av heltid i tre år. Efter dessa tre år finns möjlighet att i konkurrens ansöka om upp till 75 % forskningstid från fakulteten. Vid institutionen finns även möjlighet att ansöka om medfinansiering av doktorandtjänster.

Behörighet
Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ämnet för doktorsexamen ska vara matematik eller motsvarande ämnesområde.

Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav.

En forskningsinriktning som passar institutionens forskningsområden är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vara avgörande och ges lika vikt. Därutöver ska beaktas graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Läs mer om bedömningsgrunder i den fullständiga annonsen på umu.se

Övrigt
Anställningen är heltid. Startdatum är från 1 maj 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter, där du beskriver kortfattat hur du uppfyller de angivna kraven (max 2 sidor)
- Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")
- CV/Umu Application template. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template2022-publ-211108.docx Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla: - basinformation
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- referenser inklusive kontaktuppgifter


https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-02-14.

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/ Vi erbjuder dig ett flertal personalförmåner som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter, lhttps://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Institutionsadministratör

Ansök    Dec 22    Umeå Universitet    Studieadministratör
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap bedrivs forskning samt forskar- och
grundutbildning inom ämnena anestesi och intensivvård, kirurgi, klinisk fysiologi, hand- och
plastikkirurgi, ortopedi samt urologi och andrologi.

Här kan du läsa mer om oss: https://www.umu.se/
institutionen-for-kirurgisk-och-perioperativ-vetenskap.

Vi söker nu en institutionsadministratör på heltid och tillsvidare. I rollen som institutionsadministratör ingår du i institutionens centrala administratörsgrupp som består av fem personer. Administratörsgruppen utgör en servicefunktion och ger stöd till både institutionsledning och anställda i ekonomifrågor, personalfrågor, kommunikation, verksamhetsplanering, forskarutbildning, studie- och övrig administration. Arbetet kan till viss del vara institutionsöverskridande.

Arbetsuppgifter

Rollen som institutionsadministratör är en klassisk ”spindeln i nätet”-roll där du utgör ett administrativt stöd till alla våra sex ämnens lärare och forskare.

En stor del av ditt arbete är att självständigt samordna schemaläggningen för ämnena ortopedi, kirurgi, anestesi och urologi på Läkarprogrammet. Detta sker i samarbete med ämnesansvariga lärare, kurssamordnare och kursadministratör samt regionanställda schemaläggare. Andra administrativa arbetsuppgifter som ingår är bland annat lokalbokning, arbete i lärplattform, intygsskapande och förberedelse av material till lärare och studenter. En annan viktig del i arbetet är forskningsadministration, till exempel administration av register och adresslistor, enkäthantering samt att arkivera forskningsmaterial. I din roll är du också diarieansvarig inom institutionen.

Även andra administrativa arbetsuppgifter ingår i tjänsten och arbetsuppgifterna kan komma att ändras över tid.

Kvalifikationer

Vi söker dig som lägst har gymnasieexamen, med tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i både tal och skrift. Erfarenhet av administrativt arbete från universitet eller högskola är meriterande liksom tidigare erfarenhet av arbete med schemaläggning. Meriterande är även erfarenhet av universitetets administrativa system.

För att lyckas i arbetet som administratör behöver du ha ett serviceinriktat arbetssätt och ha lätt för att samarbeta med många olika människor i både universitets- och landstingsorganisation. Du bör vara en prestigelös och strukturerad person som också trivs med att arbeta självständigt. Arbetet kräver att du tar egna initiativ, kan prioritera bland dina arbetsuppgifter och tar stort ansvar för ditt arbete. Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet.


Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor inom cellulär signalöverföringsforskning

Ansök    Dec 21    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för strålningsvetenskaper är forskningsmässigt en dynamisk och internationellt framgångsrik miljö inom diagnostisk radiologi, onkologi, kognitiv neurovetenskap, radiofysik och medicinsk teknik.

Institutionen tillhör den medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Institutionen för strålningsvetenskaper söker en postdoktor inom cellulär signalöverföringsforskning med inriktning mot metabolism och onkologi. Anställningstiden är två år och avser heltid med start den 1 februari eller enligt överenskommelse. 

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att klarlägga de molekylära mekanismer varigenom LRIG (leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains) -proteiner reglerar metabolism och fungerar som tumörhämmare.

LRIG-proteinfamiljen upptäcktes och beskrevs först av vår forskargrupp. LRIG-proteinerna (LRIG1, LRIG2 och LRIG3) är integrala membranproteiner som finns hos de flesta celler i människokroppen. Nyligen visade vi att LRIG-proteinerna reglerar så kallad BMP (bone morphogenic protein) -signalering vilket är en evolutionärt bevarad mekanism för inter- och intracellulär signalöverföring. Därigenom reglerar LRIG-proteinerna fettmetabolismen hos såväl människa och mus som hos nematoder. Intressant nog så är vissa naturligt förekommande LRIG1-genvarianter hos människa associerade med både ett ökat BMI (kroppsmasseindex) och samtidigt en minskad risk för typ 2-diabetes. I tidigare studier har vi och andra även visat att LRIG1 fungerar som en tumörhämmare i olika organ.

Föreliggande projekt syftar till att klargöra hur LRIG-proteinerna reglerar BMP-signalering på molekylär nivå. För att utröna detta så kommer olika avancerade cellbiologiska tekniker och optiska avbildningstekniker att användas liksom specifika proteininmärkningstekniker och vätskekromatografikopplad masspektrometri. I mån av att andra ansökningar beviljas så kommer även djurförsök att ingå.

Projektet förväntas resultera i ny kunskap om vilka specifika proteiner som förmedlar LRIG-proteinernas signaleringsmodulerande funktioner. Dessa proteiner kommer att utgöra molekylära måltavlor för undersökningar av nya behandlingskoncept för metabola sjukdomar och cancer.

Arbetsuppgifter

Din roll i projektet kommer att vara att ha hand om och utveckla cellbiologiska system för identifiering och analys av LRIG-interagerande proteiner med en integrerad monitorering av intracellulär signalöverföring. För att uppnå målet med projektet kommer du att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö i vilken du bidrar med kunskaper inom tillämpning av state-of-the-art metoder inom cell- och molekylärbiologi och bioinformatik. Det kommer finnas goda möjligheter för dig att utveckla dina egna forskningsidéer inom ramen för syftet med projektet.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom cellbiologi, molekylärbiologi, bioinformatik eller liknande ämne. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Mycket goda kunskaper i engelska, i såväl skriftlig som muntlig kommunikation är också ett krav för anställning. Tidigare erfarenheter inom proteininteraktionsstudier och masspektrometri är också ett krav.

Meriterande

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Goda kunskaper i cell- och molekylärbiologi är önskvärda. Det är starkt meriterande att ha erfarenhet av molekylär kloning, PCR, proteinuttryck i mammalieceller, nukleotidsekvensering och olika kromatografitekniker.

Vi söker en högt motiverad forskare som är snabb på att lära sig och som tidigare har visat på förmågan att arbeta produktivt både självständigt och inom ett multidisciplinärt team.

Mer om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 februari 2022.

Mer information om gruppens forskning finns att läsa på vår websida https://www.umu.se/personal/hakan-hedman

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
- CV
- Publikationslista
- Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 10 januari 2022.

Övrig information

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Håkan Hedman, mailto:[email protected]

Mer om oss

Mer information om Institutionen för strålningsvetenskaper finns att läsa på vår websida https://www.umu.se/institutionen-for-stralningsvetenskaper/

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Universitetsadjunkt i kroki

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Designhögskolan som arbetsplats kännetecknas av inkludering, nyfikenhet, kreativitet och samarbete.

Ett flöde av internationella studenter och personal skapar en unik atmosfär som definieras av samhörighet och ett gemensamt syfte. Designhögskolans organisation karakteriseras av demokratiska processer och ett transparent ledarskap. Här uppmuntras studenter och personal att utmana gränserna i frågor kring hållbarhet och mångfald. På Designhögskolan handlar design inte bara om att lösa problem, det handlar också om att utmana status quo och öppna upp nya perspektiv. Tillsammans vill vi vara med och skapa en bättre morgondag. Vi söker nu en universitetsadjunkt inom kroki.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av planering och genomförande av undervisning i kroki. Utöver det ingår tillhörande kursadministration, examination och handledning inom ämnet. Även omvärldsbevakning och utveckling av utbildningen inom bild och form ingår samt att samverka och aktivt delta i institutionsgemensamma uppgifter.

Behörighetskrav
Enligt Anställningsordningen vid Umeå universitet är den behörig att anställas som universitetsadjunkt som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Bedömningsgrunder och avvägning mellan grunderna 
Som bedömningsgrund vid anställningen skall i första hand de grader av skicklighet som utgör krav för behörighet av anställning gälla. Det gäller yrkesutövning inom det professionella konstnärliga fältet, med inriktning mot bild och form. Av största vikt i bedömningsgrunden är uppvisad skicklighet inom en praktisk yrkesverksamhet som konstnär.  

Pedagogisk skicklighet ska avse dokumenterade meriter från undervisning inom ämnesområdet konst.

Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället ska avse dokumenterad erfarenhet av att utställa sitt konstnärliga arbete till publik. 

Administrativ skicklighet innebär god samarbets-, planerings- och kommunikationsförmåga.  

Övriga förutsättningar 
Anställningen omfattar 30% tidsbegränsad anställning under 2 år. I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, provföreläsningar och referenstagning.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-01-04. Ansökan ska innehålla följande dokument som lämnas in elektroniskt:  

- personligt brev inklusive kontaktuppgifter
- meritförteckning/CV
- redogörelse för konstnärlig verksamhet
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- relevanta examensbevis
- kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Demian Horst, [email protected]

Välkommen med din ansökan! 
 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Java-utvecklare

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
ITS mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning.

Hög kompetens och kvalitet på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant.

Vi fortsätter att växa och söker medarbetare som vill vara med att växa, påverka och utvecklas med oss.

Att vara en del av ITS
Vi är en värderingsstyrd arbetsplats där våra medarbetare delar vår värdegrund och arbetar för att främja en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö och kultur. ITS är en arbetsplats där man har möjlighet till utveckling, utmanande arbetsuppgifter samt möjlighet att påverka och ha roligt tillsammans. Vi tror på kompetensutveckling och kompetensöverföring och här erbjuds du möjlighet att tillsammans med några av de främsta profilerna inom IT i Umeå bidra till ett hållbart samhälle och bygga teknik för morgondagens studenter och banbrytande forskning.

Låter det som någonting för dig eller vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Välkommen att kontakta någon av våra medarbetare för mer information.

Just nu söker vi dig som är eller vill arbeta som:


Java-utvecklare
För att trivas i rollen som Javautvecklare på ITS, ser vi gärna att du har ett brinnande intresse för kod och är en van användare av Java.

I rollen som javautvecklare arbetar du med hela utvecklingscykeln som en del av ett agilt självgående utvecklingsteam. Vårt fokus ligger på att utveckla och bygga långsiktiga och hållbara lösningar för våra partners, men även användarvänliga lösningar. Har du en specialisering mot eller intresse för 'dev' i devops är det positivt då vi har stort behov inom det. Är du nyfiken, driven och har ett stort intresse och vilja för att hitta bättre, enklare lösningar och metoder är du en person vi söker. Vi lovar dig personlig utveckling och ständigt lärande!

Vi söker dig som vill vara med att driva och bygga utvecklingen av morgondagens behovsdrivna system. Förutom devops står just nu informationssäkerhet och strävan mot cloud native högt på prioriteringslistan. Vi strävar ständigt efter att göra komplexa system enklare att underhålla.

Beroende på din specialisering tror vi att du är bekant med begrepp som: Java, Angular, React, JQuery, Javascript, Bootstrap, domänmodellering, Ansible, cloud native, K8s, continous delivery/integration etc.

 

Om dig & kvalifikationer

Du har en akademisk utbildning inom IT alternativt erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Varje roll hos oss på ITS förutsätter att du är rätt person på rätt plats och att du uppfyller de krav som ställs på respektive roll. För oss är det viktigt att du delar våra värderingar och vill vara en del av vår fortsatta utvecklingsresa. Vi strävar efter en optimal mix av kunskaper och erfarenheter i våra team och tar stor hänsyn till det i våra rekryteringar.

Vår omvärld och teknik utvecklas ständigt och vi ser det som en självklarhet att du håller dig á jour med den tekniska utvecklingen. För att trivas hos oss på ITS kommunicerar du obehindrat i tal och skrift på engelska och svenska.

Vi tror att du är en driven, affärsmässig och resultatinriktad person som vill arbeta i team för att uppnå bra resultat. Vidare är du kommunikativ, flexibel, engagerad, strukturerad och samvetsgrann. Du kan arbeta bra självständigt såväl som i grupp.

Eftersom vi är varma anhängare av de agila principerna ser vi det som meriterande ifall du har erfarenhet av ett agilt arbetssätt. Det är avgörande att du som person stimuleras av att samarbeta tätt med andra, har lätt att kommunicera och att du har en hjälpsam attityd. Du tar eget ansvar och initiativ samt har förmåga att prioritera.

Ansökan

Välkommen med din ansökan snarast möjligt, dock senast 2022-01-23.

Läs mer om ITS på www.umu.se/its eller ta gärna kontakt med oss för att få veta mer om hur det är att vara en del av ITS.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Ekonomisamordnare till kemiska institutionen

Ansök    Dec 21    Umeå Universitet    Redovisningsekonom
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Vill du ha ett arbete i en dynamisk miljö där du får lösa komplexa frågor, strukturera, samordna och driva ekonomiska processer i ett större team? Har du erfarenhet av att jobba med kvalificerat ekonomiarbete? Då vill vi förstärka vårt team med dig! Välkommen med din ansökan senast 11 januari 2022.

Som ekonomisamordnare är du en del av vår ekonomigrupp inom det administrativa teamet vid kemiska institutionen. Teamet, består av 9 personer som jobbar med ekonomi- och studieadministration. Detta är en ny roll hos oss på kemi, du kommer därför ha möjlighet att vara med och utforma rollen.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att ha det övergripande och samordnande ansvaret för kemiska institutionens ekonomi. Du ansvarar för utveckling av rutiner, system och mallar inom ekonomiområdet. Du samordnar arbetet med processen kring budget, prognos och bokslutsarbete för institutionen.Du fungerar som stöd i ekonomifrågor till gruppens ekonomiadministratörer. Du stöttar ledningen genom att ta fram ekonomiska underlag så att de kan fatta strategiska beslut. Du stöttar prefekt med remissvar och frågor inom ekonomiområdet. Du kommunicerar ekonomi i olika forum så som råd, arbetsplatsträffar och vid samverkan. Stöd och hjälp med ansökningar, information till forskare och administratörer vid kemiska institutionen, stöd för att dokumentering görs enligt gällande regler. Vidare ingår projektredovisning/hantering av forskningsmedel, ekonomiska uppföljningar och granskning av ekonomiska ärenden. Du administrerar bidrag från statliga och privata forskningsfinansiärer samt från EU.

Kompetenskrav
Vi söker dig med högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande. I undantagsfall kan kravet uppnås genom lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med kvalificerade ekonomifrågor i en stor organisation (gärna inom universitet eller högskola). Flerårig erfarenhet av ekonomiarbete och erfarenhet av att jobba med budget, prognos och bokslut är ett krav.Vår institution har en stor internationell prägel, du behöver därför kunna kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Vi använder oss av Excel i hög utsträckning, det är därför viktigt att du har god användarkompetens i programmet.

Du är en självgående person som tar ansvar, strukturerar och driver processer vidare. Du har en god problemlösande analysförmåga och en helhetssyn som gör att du lätt kan lyfta blicken. Att informera om ekonomi i olika forum kommer vara en del av rollen, det är därför viktigt att du har en god muntlig kommunikation.

Det är meriterande att ha erfarenhet av ekonomiarbete inom statlig verksamhet, gärna inom universitet eller högskola. Erfarenhet av samordning och erfarenhet av att administrera EU-projekt, gärna i en koordinerande roll, är också meriterande.

Villkor
Anställningen avser heltid och tillsvidare med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Din ansökan, bestående av CV, personligt brev som beskriver varför du söker anställningen samt relevanta intyg/betyg, görs via vårt e- rekryteringssystem och ska vara inkommen senast den 11 januari 2022.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Henrik Antti, prefekt, 090-786 53 59,  mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan!

 

Om oss på kemiska institutionen
Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Vi omsätter ca 210Mkr/år varav 90Mkr är finansierat av externa finansiärer.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Senior Frontendutvecklare

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
ITS mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning.

Hög kompetens och kvalitet på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant.

Vi fortsätter att växa och söker medarbetare som vill vara med att växa, påverka och utvecklas med oss.

Att vara en del av ITS
Vi är en värderingsstyrd arbetsplats där våra medarbetare delar vår värdegrund och arbetar för att främja en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö och kultur. ITS är en arbetsplats där man har möjlighet till utveckling, utmanande arbetsuppgifter samt möjlighet att påverka och ha roligt tillsammans. Vi tror på kompetensutveckling och kompetensöverföring och här erbjuds du möjlighet att tillsammans med några av de främsta profilerna inom IT i Umeå bidra till ett hållbart samhälle och bygga teknik för morgondagens studenter och banbrytande forskning.

Låter det som någonting för dig eller vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Välkommen att kontakta någon av våra medarbetare för mer information.

Just nu söker vi dig som är eller vill arbeta som:


Senior Frontendutvecklare

Får du energi av teamarbete och vill göra skillnad? Då borde du jobba som senior frontendutvecklare i något av våra team!

Som frontendutvecklare hos oss är du en del av ett agilt utvecklingsteam som är med i hela utvecklingscykeln från behovsfångst till säkerställande av tekniska lösningar mot kund. Du har intresse för och förmåga att leda och utveckla andra, gärna i en mer arkitektnära roll.

På ITS arbetar vi med behovsdriven utveckling med användaren i centrum. Vi strävar mot att alltid arbeta med ändamålsenlig teknik och styr själva vad som är mest lämpligt i förhållande till behov och den kvalitet vi har att upprätthålla.

Just nu jobbar vi med denna teknikstack: HTML5, JavaScript och Sass/CSS. Utöver detta är det meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat i Angular2 eller med EpiServer CMS. Har du erfarenhet av arbete med tillgänglighetsfrågor och kännedom om principerna bakom WCAG2.1 är det ett stort plus. Likaså om du har kunskap om reaktiv programmering.

I teamet tar vi ansvar för att nå målen tillsammans. Vi hjälps åt där det behövs - men tar givetvis även hänsyn till individers expertis och drivkrafter.

Om dig & kvalifikationer

Du har en akademisk utbildning inom IT alternativt erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Varje roll hos oss på ITS förutsätter att du är rätt person på rätt plats och att du uppfyller de krav som ställs på respektive roll. För oss är det viktigt att du delar våra värderingar och vill vara en del av vår fortsatta utvecklingsresa. Vi strävar efter en optimal mix av kunskaper och erfarenheter i våra team och tar stor hänsyn till det i våra rekryteringar.

Vår omvärld och teknik utvecklas ständigt och vi ser det som en självklarhet att du håller dig á jour med den tekniska utvecklingen. För att trivas hos oss på ITS kommunicerar du obehindrat i tal och skrift på engelska och svenska.

Vi tror att du är en driven, affärsmässig och resultatinriktad person som vill arbeta i team för att uppnå bra resultat. Vidare är du kommunikativ, flexibel, engagerad, strukturerad och samvetsgrann. Du kan arbeta bra självständigt såväl som i grupp.

Eftersom vi är varma anhängare av de agila principerna ser vi det som meriterande ifall du har erfarenhet av ett agilt arbetssätt. Det är avgörande att du som person stimuleras av att samarbeta tätt med andra, har lätt att kommunicera och att du har en hjälpsam attityd. Du tar eget ansvar och initiativ samt har förmåga att prioritera.

Ansökan

Välkommen med din ansökan snarast möjligt, dock senast 2022-01-23.

Läs mer om ITS på www.umu.se/its eller ta gärna kontakt med oss för att komma förbi på besök för att se hur det är att vara en del av ITS.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

.Net-utvecklare

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
ITS mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning.

Hög kompetens och kvalitet på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant.

Vi fortsätter att växa och söker medarbetare som vill vara med att växa, påverka och utvecklas med oss.

Att vara en del av ITS
Vi är en värderingsstyrd arbetsplats där våra medarbetare delar vår värdegrund och arbetar för att främja en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö och kultur. ITS är en arbetsplats där man har möjlighet till utveckling, utmanande arbetsuppgifter samt möjlighet att påverka och ha roligt tillsammans. Vi tror på kompetensutveckling och kompetensöverföring och här erbjuds du möjlighet att tillsammans med några av de främsta profilerna inom IT i Umeå bidra till ett hållbart samhälle och bygga teknik för morgondagens studenter och banbrytande forskning.

Låter det som någonting för dig eller vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Välkommen att kontakta någon av våra medarbetare för mer information.

Just nu söker vi dig som är eller vill arbeta som:


.Net-utvecklare

Vi behöver förstärkning till flera av våra uppdrag och söker dig som har några års erfarenhet av att jobba med .Net. Har du även erfarenhet av Azure, MicroServices, Angular, MVC, BizTalk eller Epi-Server är du extra intressant. Vi bygger ihop våra produkter i DevOps Server/TFS och versionshanterar i GIT.

Vi erbjuder utmanande och utvecklande arbetsuppgifter, goda kompetensutvecklingsmöjligheter och en riktigt bra kamratanda. Som utvecklare hos oss är du nämligen en del av ett agilt team som är med i hela utvecklingscykeln. I teamet hjälps vi åt där det behövs - oavsett om det är i frontend eller backend. Du behöver inte vara expert i båda ändarna, men kunna tillräckligt för att kunna bidra där det behövs. Givetvis alltid med hjälp av dina kollegor.

Som person är du driven, social, nyfiken och testar gärna nya tekniker och metoder. Du ska gilla att jobba tillsammans i lag för att skapa kvalitet. Om du är intresserad av att åstadkomma samhällsnytta kommer du att trivas hos oss, eftersom vårt fokus ligger på att utveckla användarvänliga och hållbara lösningar som används inom utbildning och forskning.

Om dig & kvalifikationer

Du har en akademisk utbildning inom IT alternativt erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Varje roll hos oss på ITS förutsätter att du är rätt person på rätt plats och att du uppfyller de krav som ställs på respektive roll. För oss är det viktigt att du delar våra värderingar och vill vara en del av vår fortsatta utvecklingsresa. Vi strävar efter en optimal mix av kunskaper och erfarenheter i våra team och tar stor hänsyn till det i våra rekryteringar.

Vår omvärld och teknik utvecklas ständigt och vi ser det som en självklarhet att du håller dig á jour med den tekniska utvecklingen. För att trivas hos oss på ITS kommunicerar du obehindrat i tal och skrift på engelska och svenska.

Vi tror att du är en driven, affärsmässig och resultatinriktad person som vill arbeta i team för att uppnå bra resultat. Vidare är du kommunikativ, flexibel, engagerad, strukturerad och samvetsgrann. Du kan arbeta bra självständigt såväl som i grupp.

Eftersom vi är varma anhängare av de agila principerna ser vi det som meriterande ifall du har erfarenhet av ett agilt arbetssätt. Det är avgörande att du som person stimuleras av att samarbeta tätt med andra, har lätt att kommunicera och att du har en hjälpsam attityd. Du tar eget ansvar och initiativ samt har förmåga att prioritera.

Ansökan

Välkommen med din ansökan snarast möjligt, dock senast 2022-01-23.

Läs mer om ITS på www.umu.se/its eller ta gärna kontakt med oss för att få veta hur det är att vara en del av ITS.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektledare/Scrum Master

Ansök    Dec 21    Umeå Universitet    Projektledare, IT
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
ITS mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning.

Hög kompetens och kvalitet på vårt arbete samt en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare, hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitetet, ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant.

Vi fortsätter att växa och söker medarbetare som vill vara med att växa, påverka och utvecklas tillsammans med oss.

Att vara en del av ITS

Vi är en värderingsstyrd arbetsplats där våra medarbetare delar vår värdegrund och arbetar för att främja en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö och kultur. ITS är en arbetsplats där man har möjlighet till utveckling, utmanande arbetsuppgifter samt möjlighet att påverka och ha roligt tillsammans. Vi tror på kompetensutveckling och kompetensöverföring och här erbjuds du möjlighet att tillsammans med några av de främsta inom IT i Umeå bidra till ett hållbart samhälle och bygga teknik för morgondagens studenter och banbrytande forskning.

Låter det som någonting för dig eller vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Välkommen att kontakta någon av våra medarbetare för mer information.

Just nu söker vi dig som är eller vill arbeta som:

Projektledare/Scrum Master


Som projektledare hos oss på ITS, tror vi att du är en naturlig relationsbyggare. Du äger förmågan att se varje teammedlem, dess betydelse och bidrag till helheten i varje projekt. Ditt intresse för människor är genuint och naturligt. Du arbetar nära produktägaren i teamet och anordnar planeringsmöten, skapar tidsplaner och säkerställer tillsammans med resterande teammedlemmar god leverans inom uppsatta mål.

Vi ser gärna att du är van att hantera större och komplexa utvecklingsprojekt. Du stöttar ditt team genom att visualisera och kommunicera, motiverar och inspirerar dem för att tillsammans höja produktiviteten och kreativiteten i teamet. Genom ditt agila tankesätt och arbetssätt är du ständigt förbättringsfokuserad och har ett stort fokus på att dela med dig av din kompetens för att utveckla både teamet, utvecklingen och leveransen.

Om dig &  kvalifikationer

Du har en akademisk utbildning inom IT alternativt erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Varje roll hos oss på ITS förutsätter att du är rätt person på rätt plats, att du uppfyller de krav som ställs på respektive roll. För oss är det viktigt att du delar våra värderingar och vill vara en del av får fortsatta utvecklingsresa. Vi strävar efter en optimal mix av kunskaper och erfarenheter i våra team och tar stor hänsyn till det i våra rekryteringar.

Vår omvärld och teknik utvecklas ständigt och vi ser det som en självklarhet att du håller dig á jour med den tekniska utvecklingen. För att trivas hos oss på ITS kommunicerar du obehindrat i tal och skrift på engelska och svenska.

Vi tror att du är en driven, affärsmässig och resultatinriktad person som vill arbeta i team för att uppnå bra resultat. Vidare är du kommunikativ, flexibel, engagerad, strukturerad och samvetsgrann. Du kan arbeta bra självständigt såväl i grupp.

Eftersom vi är varma anhängare av de agila principerna ser vi det som meriterande ifall du har erfarenhet av ett agilt arbetssätt. Det är avgörande att du som person stimuleras av att samarbeta tätt med andra, har lätt att kommunicera och att du har en hjälpsam attityd. Du tar eget ansvar och initiativ samt har förmåga att prioritera.

Ansökan

Välkommen med din ansökan snarast möjligt, dock senast 2022-01-23.

Läs mer om ITS på www.umu.se/its eller ta gärna kontakt med oss för att få veta mer om hur det är att vara en del av ITS.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Utvecklare med inriktning mot test

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
ITS mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning.

Hög kompetens och kvalitet på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant.

Vi fortsätter att växa och söker medarbetare som vill vara med att växa, påverka och utvecklas med oss.

Att vara en del av ITS
Vi är en värderingsstyrd arbetsplats där våra medarbetare delar vår värdegrund och arbetar för att främja en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö och kultur. ITS är en arbetsplats där man har möjlighet till utveckling, utmanande arbetsuppgifter samt möjlighet att påverka och ha roligt tillsammans. Vi tror på kompetensutveckling och kompetensöverföring och här erbjuds du möjlighet att tillsammans med några av de främsta profilerna inom IT i Umeå bidra till ett hållbart samhälle och bygga teknik för morgondagens studenter och banbrytande forskning.

Låter det som någonting för dig eller vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Välkommen att kontakta någon av våra medarbetare för mer information.

Just nu söker vi dig som är eller vill arbeta som:


Utvecklare med inriktning mot test

Vi tycker att kvalitetssäkring är en viktig del i ett välfungerande utvecklingsteam. Nu söker vi dig som vill ta sig an rollen som utvecklare med inriktning mot test i något av våra agila framåtsträvande team.

Som testare är du en viktig kugge i teamets strävan att nå uppsatta mål. Du driver och deltar i det dagliga utvecklingsarbetet genom att analysera krav, ta fram testdata, felsöka och genomföra utforskande tester.

Du har erfarenhet av verktyg som Postman, FitNesse, Cucumber eller prestandatester i NeoLoad. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i Java, och Git. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av säkerhetsaspekter i utvecklingsarbetet, men framförallt är du en person som hjälper till där det behövs.

Som person är du driven, social, nyfiken och testar gärna nya tekniker och metoder. Du gillar att jobba tillsammans i lag för att skapa kvalitet.

Om du är intresserad av att skapa samhällsnytta kommer du att trivas hos oss, eftersom vårt fokus ligger på att utveckla användarvänliga och hållbara lösningar som används inom utbildning och forskning.

Om dig & kvalifikationer

Du har en akademisk utbildning inom IT alternativt erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Varje roll hos oss på ITS förutsätter att du är rätt person på rätt plats och att du uppfyller de krav som ställs på respektive roll. För oss är det viktigt att du delar våra värderingar och vill vara en del av vår fortsatta utvecklingsresa. Vi strävar efter en optimal mix av kunskaper och erfarenheter i våra team och tar stor hänsyn till det i våra rekryteringar.

Vår omvärld och teknik utvecklas ständigt och vi ser det som en självklarhet att du håller dig á jour med den tekniska utvecklingen. För att trivas hos oss på ITS kommunicerar du obehindrat i tal och skrift på engelska och svenska.

Vi tror att du är en driven, affärsmässig och resultatinriktad person som vill arbeta i team för att uppnå bra resultat. Vidare är du kommunikativ, flexibel, engagerad, strukturerad och samvetsgrann. Du kan arbeta bra självständigt såväl som i grupp.

Eftersom vi är varma anhängare av de agila principerna ser vi det som meriterande ifall du har erfarenhet av ett agilt arbetssätt. Det är avgörande att du som person stimuleras av att samarbeta tätt med andra, har lätt att kommunicera och att du har en hjälpsam attityd. Du tar eget ansvar och initiativ samt har förmåga att prioritera.

Ansökan

Välkommen med din ansökan snarast möjligt, dock senast 2022-01-23.

Läs mer om ITS på www.umu.se/its eller ta gärna kontakt med oss för att få veta mer om hur det är att vara en del av ITS.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorand i bioorganisk kemi med fokus på kolhydratsyntes

Ansök    Dec 21    Umeå Universitet    Doktorand
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Vi söker en doktorand med hög motivation och ett stort intresse för att utforska den kemiska biologin bakom mucin O-glykosylering och dess roll vid bakterieinfektioner.

Bakgrund och arbetsuppgifter

Muciner är en klass av proteiner med en hög andel av O-glykosylering och förekommer både i membranbunden och sekreterad form. Mucinerna täcker epitelcellernas yta och som en huvudkomponent i mucus så fungerar sekreterade muciner som en skyddande barriär mot invaderande bakterier och virus. Även om en större andel av dessa patogener hindras från att utveckla en infektion så har många bakterier genom evolutionens gång utvecklat strategier att undgå kroppens immunförsvar och lyckas med att penetrera mucusbarriären. Därmed orsakas inflammationer och infektioner av vårt cellepitel.

Doktorandprojektet innefattar syntes av kolhydrater och glykopeptider med målsättningen att studera interaktionerna mellan våra mucin glykaner och bakterier som orsakar infektioner av epiteliala vävnader. Därmed så hoppas vi få en bättre förståelse av orsakssambanden mellan mucin glykosylering och bakterieinflammation samt infektion i mag-tarmsystemet. Ny syntesmetodik och skyddsgruppkemi kommer att utvecklas för att kunna syntetisera sulfaterade mucin O-glykaner och glykopeptider. Glykaner, glykopeptider och glykoproteiner kommer att immobiliseras på ”microarray slides” för att studera bindningsinteraktioner till bakterielektiner (kolhydratbindande protein), mucinaser och glykosidaser. Projektet kommer även att inkludera masspektrometri och metodutveckling inom glykoproteomikanalys.

Doktoranden kommer att jobba med syntes av glykosylerade aminosyror, automatiserad Fmoc-fastfas peptidsyntes (Fmoc-SPPS), enzymsyntes och skyddsgruppkemi.  Kolonnkromatografi, analytisk och preparativ HPLC-separation, NMR-spektroskopi och masspektrometri är metoder som kommer att användas för upprening och karakterisering av de syntetiska molekylerna. Microarray-analys kommer att användas för att kartlägga kolhydrat-proteininteraktioner.


Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har:

- Grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har:

- Grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom organisk kemi, bioorganisk kemi eller motsvarande, ingå.

Därutöver så ska den sökande ha:

- kunskap i organisk kemi och praktisk erfarenhet av syntes. Erfarenhet av kolhydratsyntes är en fördel men inget krav.
- grundläggande kunskaper av analytiska och biokemiska metoder.
- en hög motivation för forskningsprojektet
- förmåga att samarbeta
- goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs.


Villkor för anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

 

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

- CV
- Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen
- Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 17 januari 2022. Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Ulrika Westerlind vid Institutionen för kemi,mailto: [email protected], https://www.umu.se/en/staff/ulrika-westerlind/.

Vi ser fram emot att mottaga din ansökan!


Information om oss

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: http://www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Controller till Kansliet för medicin

Ansök    Dec 21    Umeå Universitet    Controller
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vid Kansliet för medicin finns idag ca 40 medarbetare som arbetar med frågor inom ekonomi, HR, forskning, utbildning och kommunikation samt administration av läkarprogrammet.

Vi söker nu en controller till teamet som arbetar med ekonomi- och budgetfrågor.

Som controller arbetar du med ekonomi- och resursfördelningsfrågor samt ekonomiuppföljning på fakultetsövergripande nivå och du arbetar med att utveckla fakultetens ekonomistyrning när det gäller budgetprocess och uppföljning.

Du kommer att ingå i en grupp inom Kansliet för medicin som består av två ytterligare controllers och två ekonomer.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av att arbeta självständigt med analyser, budgetering, prognostisering, verksamhetsuppföljning och bokslut samt att driva utvecklingsarbete inom ekonomiområdet. Du bereder och föredrar ärenden i fakultetsnämnd och i fakultetens beredningsorganisation samt tillser att fattade beslut implementeras i organisationen. I din roll som controller är du även ledningens och institutionernas/enheternas stöd i budget- och ekonomifrågor. I arbetsuppgifterna kan även ingå att bereda fakultetens utlysningar av medel med hjälp av systemstöd och att följa upp verksamheten utifrån krav på intern styrning och kontroll.

Kvalifikationer
Du har högskoleexamen på lägst kandidatnivå inom ekonomiområdet eller motsvarande och flera års erfarenhet av verksamhets- och ekonomistyrning, planering, uppföljning, analys och utvärdering. Vi ser gärna att du har arbetat som controller tidigare och du har erfarenhet av budgetering, prognostisering och bokslutsarbete i en större koncern eller myndighet. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska och du har mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel (pivottabeller och formler samt hantering av stora datamängder är vanliga arbetsuppgifter). Du har god datorvana och erfarenhet av datorbaserade administrativa system.

Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalificerat ekonomiskt arbete inom universitet eller annan statlig myndighet och kännedom om de lagar och regler som styr verksamheten inom högskoleområdet.

För arbetet krävs mycket gott ordningssinne och noggrannhet och förmåga att strukturera och planera. Som person har du god förmåga att se samband, kunna skapa enkla och tydliga strukturer samt beskriva dem på ett pedagogiskt sätt. Du är målmedveten, effektiv, analytisk och har integritet samt drivs av att utveckla och förbättra verksamheten. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, självständighet och initiativförmåga, därför kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen är på heltid och tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde sker så snart som möjligt.

Din ansökan ska innehålla ett personligt brev och CV.  Du ansöker via vårt rekryteringssystem och ansökan ska vara inkommen senast 2022-01-13.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta kanslichef Ann-Christin Edlund, [email protected], eller HR-samordnare Elin Enqvist, [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Amanuenser till Clinicum Betula

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Umeå Universitet, Medicinska fakulteten
Vid Umeå Universitet söker vi amanuenser till Clinicum Betula, den medicinska fakultetens gemensamma kliniska träningscentrum.

Att arbeta som amanuens innebär att du blir anställd av Umeå Universitet och undervisar i praktiska moment på Clinicum Betula. Arbetsuppgifterna består av att Du under 4 timmar per vecka undervisar andra studenter tillhörande Läkarprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet. Undervisningen gäller praktiska moment som till exempel venprov, PVK, KAD, Sondsättning och lumbal punktion. Dessutom har du en viktig roll i att vara behjälplig med och att ta ansvar för den utrustning som finns tillgänglig på Clinicum Betula. Som amanuens ges du också möjlighet att som timanställd undervisa på Clinicum Betula när det gäller extern undervisning till exempel HLR för Polisutbildningen- Fystioterapeututbildningen och andra program.

Kvalifikationer
Vi söker dig som går eller just ska börja Termin 9 och Termin 10 på Läkarprogrammet. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är på 10%, 4 timmar per vecka under perioden 2022-02-15 till 2023-01-31 (till 2022-06-30 (om du är T10 student). Din arbetstid kommer att vara förlagd mestadels på kvällstid (kl 17-kl 21) måndag till torsdag. Du kommer att få en introduktion och läras upp i dina arbetsuppgifter av erfaren personal på Clinicum Betula. När du utför dina arbetsuppgifter samarbetar du oftast med andra amanuenser från Läkarprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet. Som amanuens erbjuds du en intruktörsutbildning inom Vuxen-HLR.

För Umeå Universitet är det viktigt att erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrund och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Studieadministratör till läkarprogrammet

Ansök    Dec 21    Umeå Universitet    Studieadministratör
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vid Kansliet för medicin finns idag ca 40 medarbetare som arbetar med frågor inom ekonomi, forskning, HR, kommunikation, utbildning samt administrativt stöd till läkarutbildning.

Vi söker nu förstärkning med en studieadministratör till Området för läkarutbildning. Är du en skicklig administratör som skulle trivas med ett varierande arbete med mycket kontakt med studenter och lärare? Sök då anställningen för att ingå i vårt team som arbetar med stöd till läkarutbildningar vid Umeå universitet.

Arbetsuppgifter
Som studieadministratör inom läkarprogrammet har du en administrativ roll och fungerar som spindeln i nätet mellan studenter, lärare och externa parter. Arbetet är brett och i arbetsuppgifterna ingår bland annat planering och handläggning av scheman, att fungera som en länk mellan studenter, lärare och handledare som medverkar i utbildningen. Du arbetar med registreringar, inrapportering av betyg, uppföljning av studenternas resultat och att lägga upp information inom den lärplattform som används för läkarutbildningen. Som stöd för arbetet används ett flera olika digitala system. I uppgifterna kan även ingå att fungera som administrativt stöd vid studenternas praktiska examinationer. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid.

I arbetet kommer du att ha ett nära samarbete med berörda kurssamordnare och examinatorer samt administratörer vid läkarprogrammet. Det dagliga arbetet leds av en områdeschef för Området för läkarutbildning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasieexamen och som har relevant erfarenhet av administrativt arbete och av att arbeta med administrativa system. Du har goda kunskaper i Officepaketet och en god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift. För arbetet krävs att du har mycket god förmåga att organisera, planera och prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Du har en hög servicekänsla, och en god förmåga att kommunicera. Arbetet ställer stora krav på både självständighet och förmåga att samarbeta med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Erfarenhet av arbete med studie- eller kursadministration är meriterande liksom arbete med de studieadministrativa system som Umeå universitet använder.

Villkor och ansökan
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Tycker du att arbetet verkar intressant? Skicka en ansökan innehållande:

- CV
- Personligt brev

Välkommen med din ansökan med ansökan senast 2022-01-13.

Mer om oss
Vill du veta mer om arbetsinnehåll är du välkommen att kontakta områdeschef för läkarprogrammets administration, Eva Ronström [email protected] För frågor om anställningsvillkor och rekryteringsprocess är du välkommen att kontakta HR-samordnare Elin Enqvist [email protected]

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Ekonomisamordnare till Enheten för polisutbildning

Ansök    Dec 21    Umeå Universitet    Redovisningsekonom
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Beskrivning
Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet söker en Ekonomisamordnare.

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med sex månaders provanställning. Önskat startdatum är 2022-04-01 eller enligt överenskommelse.

Om arbetsplatsen
Vid Enheten för polisutbildning bedrivs polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten. Vi har ständig utveckling för ögonen i vårt arbete med att utbilda professionella poliser som agerar för ett tryggare samhälle, för utveckling av svensk polis och för ett livslångt eget lärande. Inom huvudområdet polisiärt arbete erbjuds även fristående kurser samt ett magisterprogram. Vi bedriver också vidareutbildning av poliser liksom annan extern utbildning, samt extern forskningsverksamhet.

Enheten leds av en föreståndare och har ca 30 anställda. Enheten köper också lärartjänster från flera andra institutioner och från Polismyndigheten - totalt är ett åttiotal medarbetare involverade i verksamheten.

Arbetsuppgifter
Som Ekonomisamordnare arbetar du nära enhetens föreståndare och ingår i enhetens ledningsgrupp. Du bistår ledningen med kvalificerat stöd kring enhetens övergripande ekonomi och ansvarar för arbetet med budget, prognosarbete, löpande uppföljning och bokslut. Du leder och samordnar ekonomifunktionen och bevakar att gällande regelverk och riktlinjer efterföljs. I detta ingår även att föredra ekonomirelaterade ärenden och frågeställningar för enhetens ledningsgrupp, anställda och utomstående intressenter/uppdragsgivare (främst Polismyndigheten) samt att komma med förslag till lösningar vid eventuella problem. Du ska också vara behjälplig vid enhetens bemanningsplanering, och bereda underlag till verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner.

Vidare ingår projektredovisning/hantering av forskningsmedel, ekonomiska uppföljningar och granskning av ekonomiska ärenden. Du administrerar bidrag från både statliga och privata forskningsfinansiärer samt från EU, och ger ett stöd i ekonomiska frågor till enhetens verksamma forskare.

I arbetet ingår utveckling av rutiner och modeller inom ekonomiområdet, och du kan komma att leda och delta i utvecklings- och förändringsarbete vid enheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom ekonomiområdet, exempelvis från civilekonomprogrammet eller motsvarande, samt vitsordad erfarenhet av ekonomiarbete med tyngdpunkt mot redovisning.

Du har god datorvana och behärskar Microsoft Office, främst Excel. Därutöver har du en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska.

Erfarenhet av att arbeta med statlig redovisning, gärna från universitet eller högskola, är meriterande. Erfarenhet av att administrera EU-projekt samt bidrag från forskningsfinansiärer är också meriterande.


Personliga egenskaper
Arbetet som ekonomisamordnare kräver en förmåga att kunna se samband, skapa rutiner och strukturer samt att kunna beskriva dem på? ett pedagogiskt sätt. Mångfalden av situationer och karaktären på? de frågor och problem som kan uppstå? ställer också krav på? att kunna arbeta flexibelt och utvecklingsinriktat.

Vi söker därför dig som har en god analytisk förmåga, är ansvarstagande och självständig med en god förmåga att ta egna initiativ och att planera och organisera ditt eget arbete. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt, har lätt för att samarbeta med andra och är en strukturerad och noggrann person.

Du vill inspirera och inspireras av andra, är tilltalad av att finnas med i vårt utvecklings- och förändringsarbete, har ett intresse för mångfaldsfrågor och värnar om ett öppet arbetsklimat.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder dig
Ett arbete i en stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till egen kompetensutveckling.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla ett CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du söker jobbet. Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 2022-01-12.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Daniel Skog, föreståndare, 090-786 95 75 eller Lena Lejon, HR samordnare, 090-786 66 96.

Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor till enheten för ekonomisk historia

Ansök    Dec 21    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Enheten för ekonomisk historia söker nu en postdoktor.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med start våren 2022 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att arbeta fokuserat med forskning och publicering. Du kommer att ingå i institutionens forskningsarbete där du arbetar nära forskare vid enheten. Även samverkan med omgivande samhälle, deltagande i institutionens allmänna utvecklingsarbete och mötesverksamhet liksom viss undervisning ingår i anställningen.

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta arbete inom ett eget forskningsprojekt.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år från våren 2022 vid enheten för ekonomisk historia, Umeå Universitet. Placeringsort är Umeå och vi söker en postdoktor som kommer vara en del av vår dagliga verksamhet vid enheten.

En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och vidareutveckla sina vetenskapliga färdigheter. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna dock till högst 20 procent av arbetstiden.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i ekonomisk historia, eller motsvarande. I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

En förutsättning för tjänsten är en god förmåga att bedriva självständig forskning inom ekonomisk historia. Forskningsprojektet som genomförs inom tjänsten ska ha en inriktning som ligger i linje med enhetens pågående forskningsområden.

Förmåga att bedriva självständig forskning demonstreras och dokumenteras genom avhandlingens och andra publikationers vetenskapliga kvalitet.Vi lägger också stor vikt vid sökandens egna forskningsplan. Även förmåga att delta i nationella och/eller internnationella forskningssamarbeten är viktiga kompetenser. Internationell erfarenhet beaktas därför. Trots att vetenskaplig skicklighet är viktigast, kommer även förmåga att undervisa i ekonomisk historia att beaktas. Ett krav är att sökanden kan uttrycka sig väl på engelska, i både tal och skrift. Stor vikt läggs även vid personlig lämplighet.

En allmän bedömningsgrund vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande i enhetens planering och utveckling.

Ansökan
Ansökan ske via rekryteringssystemet Varbi och din ansökan ska innehålla:
•En forskningsplan som beskriver det egna projekts syfte, relevans och genomförbarhet (ca 4 sidor).
•En kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen inom ekonomisk historia och hur din expertis passar utlysningen.
• Curriculum Vitae (CV)
• Komplett publikationslista där det tydligt framgår vilka artiklar som ingår i eller direkt bygger på kapitel eller artiklar i avhandlingen.
• Kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis och studieutdrag.
• En kopia av din doktorsavhandling, samt kopior av högst fem relevanta vetenskapliga publikationer som inte ingår eller direkt bygger på kapitel eller artiklar i avhandlingen.

Enheten för ekonomisk historia
Enheten för ekonomisk historia är forskningsintensiv och sysselsätter ca 15 personer: lektorer, teknisk/ administrativ personal och doktorander. Forskningen inom ämnet publiceras regelbundet i svenska och utländska tidskrifter och utnyttjar både kvantitativa och kvalitativa metoder som viktiga verktyg. Ekonomisk historia har väl utvecklade forskningssamarbeten på lokal, nationell och internationell nivå inom följande områden: näringslivshistoria, miljö- och energihistoria, finanshistoria, ekonomisk tillväxt och omvandling, politisk ekonomi samt agrarhistoria. Mer information finns på hemsidan: https://www. umu.se/enheten-for-ekonomisk-historia/forskning

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsingenjör 2 år

Ansök    Dec 21    Umeå Universitet    Virolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Beskrivning
Umeå universitet är platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Du kommer att arbeta i Dr. Fors Connolly´s forskargrupp, vilket är en interdisciplinär grupp med läkare, statistiker, epidemiologer och biomedicinska forskare. Nyligen publicerades en vetenskaplig artikel i The Lancet baserad på ett projekt som genomfördas hos Fors Connollys forskningsgrupp. Forskning fokus är på att bestämma de mekanismer som ligger bakom sjukdom orsakad av SARS-CoV-2, Puumalavirus och Influensavirus. Fokus ligger också på att förutsäga vilka individer som ligger i riskzon för ett svårt utfall efter virusinfektion med hjälp av biobankprov. Forskningen är translationel med populationsstudier, kliniska studier och laboratoriestudier.

Vid Institutionen för Klinisk Mikrobiologi publicerades en vetenskaplig artikel i New England Journal of Medicine från en annan forskningsgrupp. Det finns därför världsklass forskning inte bara vid
Fors Connollys forskningsgrupp utan hela Inst. för Klinisk Mikrobiologi

Arbetsuppgifter
Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet, letar efter en förste forskningsingenjör för en 2-årig anställning. Du kommer vara aktiv i ett forskningsprojekt som ämnar utröna sambandet mellan endotelceller och sjukdomssvårighet, och mera specifikt endotelglykokalyx involvering i dessa sjukdomar. Samt att undersöka om endotelglykokalyx kan förutsäga vilka individer som är i riskzon för svårt utfall. 

Du kommer att:

- Kultivera endotelceller och utföra infektionsanalyser med Puumala virus, SARS-CoV-2 och Influensavirus.

- Studera effekten av patientplasma på endotelglykokalyx med hjälp av in vitroendotelcellsmodellen.

- Identifiera specifika faktorer som orsaker endotelglykokalyx-nedbrytning med hjälp av protein-   proteininteraktioner och inhibitor tillsatt patientplasma.

- Delta i och bidra till vetenskapliga gruppmöten som involverar grupperna och deras medarbetare.

- Bidra till utveckling av multiplex analysmetodik som kvantifierar endotelaktiveringsmarkörer i patientprov

- Bidra till publicering av forskningsresultat.

- Delta i utbildning och handledning av forskare och forskarstuderande.

- Du kommer att vara ansvarig för att genomföra forskning som en del av Fors Connoll laboratoriet.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- - En genomförd postdok vistelse inom området
- - Doktorsexamen i medicin eller naturvetenskap
- - Expertis i virologi och endotelcellsbiologi är en stark tillgång.
- - Expertis i endotelglykokalyx analysmetoder och uppsättning av dessa metoder
- - Expertis med uppsättning av Ibidi flödesodling av endotelceller och impedansmätning
- - Expertis med immunfluorescens analysmetodik

Förmåga att självständigt planera experiment, utveckla metoder, genomföra analyser, och sammanfatta resultat på engelska är ett krav.

Villkor

Ansökan

- Personligt brev som illustrerar kvalifikationer och motivation
- Kopia av doktorsbevis och genomförd postdok
- CV inklusive publikationslista
- Rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till minst 2 referenser
Heltid 2 år, tillträde enligt överenskommelse
Ansökan görs elektroniskt via Varbi, sista ansökningsdag är 22-01-11

För ytterligare information, kontakta Anne-Marie Fors Connolly, BSc MSc MD PhD
([email protected])

 

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Upp till fem befattningar som biträdande universitetslektor

Välkommen att söka om du vill bli en av våra nya biträdande universitetslektorer! I en fakultetsgemensam satsning vill vi ge juniora forskare möjlighet att under sex år utveckla en långsiktig forskningsverksamhet samt meritera sig för befordran till universitetslektor. Välkommen med din ansökan! Arbetsbeskrivning Den person vi söker ska bedriva forskning samt bidra till den fortsatta utvecklingen av forskningsmiljön inom sitt forskningsområde. I arbets... Visa mer
Välkommen att söka om du vill bli en av våra nya biträdande universitetslektorer! I en fakultetsgemensam satsning vill vi ge juniora forskare möjlighet att under sex år utveckla en långsiktig forskningsverksamhet samt meritera sig för befordran till universitetslektor.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsbeskrivning
Den person vi söker ska bedriva forskning samt bidra till den fortsatta utvecklingen av forskningsmiljön inom sitt forskningsområde. I arbetsuppgifterna ingår pedagogisk meritering som omfattar undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av doktorander och postdoktorer. Innehavaren förväntas aktivt söka externa medel för sin forskningsverksamhet.

Anställningen är tidsbegränsad till sex år och utgörs av 75 % egen forskning och 25 % pedagogisk eller annan meritering. Befattningen är en meriteringsanställning som gör det möjligt att utveckla och etablera en långsiktig forskningsverksamhet och en biträdande universitetslektor har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen

Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens ska vara avlagd inom ett för fakulteten relevant ämnesområde.

Goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställningen av en biträdande universitetslektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Utförlig beskrivning av bedömningsgrunder finns i den fullständiga annonsen på umu.se.

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna
Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Viktig information
För att främst komma ifråga för denna anställning ska du ha avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigast 2017-02-15. Vi utgår från det datum då du har uppfyllt alla krav för examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. För dig med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum (datum för avslutade studier) som finns registrerat i Ladok. Om du vill åberopa avräkningsbar tid ska skäl, datum och omfattning tydligt specificeras i ansökan. Sökande med äldre examen kommer endast att beaktas om det inte finns tillräckligt många behöriga sökande inom femårsperioden.

Vi förväntar oss många sökande. Det är därför av största vikt att ansökan följer anvisningar och är komplett. Ansökan ska vara inskickad senast 23.59 svensk tid (CET) den 15 februari, 2022, för att beaktas.

Ansökan
Vänligen följ instruktionerna noggrant. Ansökningshandlingar ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

- Personligt brev. Ange här vid vilken institution som du helst ser att anställningen förläggs vid och motivera ditt val.
- https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template2022-publ-211108.docx
- Kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av särskilt åberopade vetenskapliga arbeten
- Kopior av särskilt åberopade pedagogiska arbeten

https://www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/om-fakulteten/

https://www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/forskning/institutionernas-och-enheternas-forskning/

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-02-15. 

Prövning för befordran till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms uppfylla kraven för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.

Fastställda kriterier för befordran finns i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/utlysningar/fem-bitradande-lektorer/2022-anstallningsprofil-upp-till-5-bul-an-2.2.1-1879-21-rev.pdf

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorand i pedagogik, inr. jämställdhet/jämlikhet inom idrottens område

Ansök    Dec 20    Umeå Universitet    Doktorand
Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 90 anställda. Prioriterade områden för forskning är Idrottspedagogik, Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i flertalet program, bland annat inom Lärarprogrammen, Spe... Visa mer
Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 90 anställda.

Prioriterade områden för forskning är Idrottspedagogik, Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i flertalet program, bland annat inom Lärarprogrammen, Specialpedagogprogrammet, Speciallärarprogrammet, Idrottsvetenskapliga programmet, Personalvetarprogrammet och Polisutbildningen. Mer information om Pedagogiska institutionen hittar du https://www.umu.se/pedagogiska-institutionen/.

Doktorandanställningens inriktning
Doktorandanställningen är i Pedagogik med inriktning mot jämställdhet och jämlikhet inom idrottens område. Det innebär ett fokus på processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Doktorandarbetet ska bedrivas med anknytning till forskningsprojektet ”Likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse - framgångsfaktorer för ökad inkludering inom idrottsområdet” vilket innebär att den som anställs kommer att arbeta tillsammans med en tvärvetenskapligt sammansatt grupp av forskare och lärare.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39).

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Pedagogik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom Pedagogik om minst 90 högskolepoäng samt a) har avlagt examen på avancerad nivå i Pedagogik, eller b) har 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Pedagogik, eller c) annan motsvarande utbildning av relevans, med motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda av den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till:
• förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
• tidigare studieresultat
• kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till inriktningen på den utlysta doktorandtjänsten

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:
• analytisk förmåga
• kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig
• kritisk förmåga
• självständighet
• prestationer inom givna tidsramar

Särskilt meriterande är magisterexamen i Idrottspedagogik. Meriterande är erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder, samt förtrogenhet med programvarorna NVivo och SPSS. Meriterande är också erfarenhet av utvecklingsarbete inom idrottens område.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege.

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Pedagogiska institutionen, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den nuvarande allmänna studieplanen, https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/samfak/pedagogiska-institutionen/forskarutbildning/allman-studieplan-i-pedagogik.pdf. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

• Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max fem sidor exkl. referenser). Planen ska relatera till texten i avsnittet ”Doktorandanställningens inriktning”
• Personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställning
• Verifierad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa
• Kopia av examensbevis
• Uppsatser/övriga publikationer
• Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
• Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Övrig information
Anställningen påbörjas 1 mars 2022.

Ansökan görs via Umeå universitets e-rekryteringssystem senast 2022-01-09.

Kontaktpersoner:

Om Pedagogiska institutionen:
prefekt Simon Wolming, 090-786 53 02, [email protected]

Om forskarutbildningen:
studierektor för forskarutbildningen, Cecilia Stenling, 090-786 65 01, [email protected]

Om doktorandanställningen:
Kim Wickman, 090-786 93 25, [email protected]
Josef Fahlén, 090-786 55 38, [email protected]Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

HR-samordnare (vikariat)

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda.

Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Till institutionen söker vi nu en HR-samordnare. Anställningen är ett vikariat under 24 månader med tillträde 14 februari 2022 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Arbetet är brett och spänner över hela HR-området och innefattar såväl operativt som strategiskt HR-arbete och att ge administrativt ledningsstöd till institutionens prefekt. Du utgör ett ledningsstöd i strategiska och operativa HR-frågor och ansvarar för ett HR-perspektiv i verksamhetens strategiska utvecklings- och förändringsarbete. Som HR-samordnare deltar du i institutionens ledningsgrupp. De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av:

- Ansvara för att planera, samordna, driva, administrera och kvalitetssäkra institutionens rekryterings- och anställningsprocesser
- Initiera och medverka till att utveckla personalrelaterade rutiner och arbetssätt på institutionen.
- Löpande bidra med rådgivning och stöd i personalfrågor till prefekt och övrig personal utifrån gällande lagstiftning, avtal och policys/riktlinjer.
- I samråd med prefekt driva, samordna och planera institutionens arbetsmiljöarbete
- Samordning och administration av ärenden till lokal samverkansgrupp och prefektens beslutsmöte.
- Ansvara för planering och introduktion av nyanställda.
- Utgöra stöd för institutionens internationella medarbetare både inför och under deras anställningar.
- Ansvara för att planera, samordna samt administrera rehabiliteringsprocesser.
- Planera och genomföra rehab-samtal och andra trepartssamtal tillsammans med/som stöd till prefekt.
- Framtagande av olika sorters underlag inom HR-området.

Dina arbetsuppgifter består även av löpande personalarbete som till exempel administration av rekryterings- och anställningsärenden samt hantering av ärenden inom universitetets personaladministrativa system. Andra administrativa arbetsuppgifter kan ingå, och om utrymme finns kan även HR-stöd till andra enheter inom fakulteten komma att ingå. Arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid beroende på verksamhetens behov.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har lägst kandidatexamen från personalvetarprogrammet eller motsvarande samt erfarenhet av arbete med personalfrågor och god kännedom om lagar och avtal inom personalområdet. Arbetet kräver god datorvana och att du har lätt för att lära dig nya administrativa system. Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska är också ett krav.

För att trivas med anställningen bör du stimuleras av att ha flera kontaktytor, uppdrag och arbetsuppgifter pågående samtidigt. Du ska ha lätt för att samarbeta, ha god initiativ- och planeringsförmåga, kunna prioritera bland arbetsuppgifter samt förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar för ditt arbete. Det är viktigt att du har hög integritet.

Meriterande
Det är meriterande med erfarenhet av arbete i en stor organisation.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med rekrytering samt av HR-arbete vid högskola/universitet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan
Du ansöker via universitetets e-rekryteringssystem. Din ansökan ska vara inkommen senast 18 januari 2022. Till ansökan bifogas personligt brev med motivering till varför du söker anställningen, CV/meritförteckning, dokumentation av formella meriter (examensbevis, kursintyg eller motsvarande) samt eventuella andra relevanta intyg.

Övrig information
Anställningen är ett vikariat på heltid under 24 månader med tillträde 14 februari 2022 eller enligt överenskommelse.

Vid frågor är du välkommen att kontakta prefekt Jonas Nilsson, (090-7869990, mailto:[email protected]).

För mer information om institutionen, se: http://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.

Vi ser fram emot din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Universitetslektor i tyska med inriktning mot språkvetenskap

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska. Vi söker en universitetslektor i tyska med inriktning mot språkvetenskap. Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Beskrivning och arbetsuppgifter Läraren förvänta... Visa mer
Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska.

Vi söker en universitetslektor i tyska med inriktning mot språkvetenskap. Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Beskrivning och arbetsuppgifter
Läraren förväntas undervisa i tyska, huvudsakligen på grundnivå men även på avancerad nivå. Kursutbudet inkluderar såväl fristående kurser på campus och på nätet som kurser inom ämneslärarutbildning i tyska. Språkfärdighetsinriktade kurser liksom handledning och examination av examensarbeten, framför allt i tyska och inom lärarutbildning, kan ingå.

Den som anställs förväntas kunna undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) inom två år från anställningens början.

Anställningen utgörs av 80 % undervisning och 20 % kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning.

I anställningen ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i tyska med inriktning mot språkvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Mycket goda kunskaper i tyska utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området tyska med inriktning mot språkvetenskap, avlagd lärarexamen, kompetens inom språkdidaktisk forskning, erfarenhet av nätbaserad undervisning, administrativ verksamhet och ledningsuppdrag inom högskolesektorn samt god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

• bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
• originalitet i forskningen
• produktivitet
• bidrag till det internationella vetenskapssamhället
• uppdrag inom vetenskapssamhället
• förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel och
• samverkan med omgivande samhälle.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor visas genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

• förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
• förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
• erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
• medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
• ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt.

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området tyska med inriktning mot språkvetenskap.

Stor vikt ska tillmätas erfarenhet av nätbaserad undervisning, avlagd lärarexamen och kompetens inom språkdidaktisk forskning.

Erfarenhet av administrativ verksamhet och ledningsuppdrag inom högskolesektorn, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning ska tillmätas vikt i bedömningen.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet. https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1134-21.pdf

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran. https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf. 

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2022-01-31.

Övrigt

Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Mer information om Institutionen för språkstudier: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi ser fram emot din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Utbildningsadministratör

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Beskrivning

Lärarhögskolan vid Umeå universitet är en universitetsgemensam organisation med uppdrag att samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet samt att vara en angelägenhet för hela universitetet och samverka med parter såväl inom som utanför universitet.

Vid Lärarhögskolan finns ett kansli med 24 medarbetare inom bl.a. utbildnings- och forskningsledning, ekonomi, kommunikation och studievägledning.

Det vore roligt om du vill bli en av oss!

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:

- Administration inom Lärarhögskolans olika utbildningar (reguljära program och utbildningar som drivs som uppdrag).
- Registervård i olika administrativa system.
- Även övriga administrativa uppgifter kan förekomma som t.ex. utveckling av system, rutiner och webbsidor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lämplig gymnasieutbildning och erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete från offentlig sektor. Du har goda kunskaper i Officepaketet, i synnerhet Word och Excel och har god vana av att arbeta i olika administrativa system. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.  

Vi lägger stor vikt vid noggrannhet, flexibilitet och förmåga att arbeta under varierat arbetstryck. För rollen krävs att du är självgående, det vill säga att ta ansvar för dina uppgifter är en självklarhet för dig. Att arbeta självständigt och ta egna initiativ är också något som du behärskar.  Du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Det är meriterande om du har arbetat med utveckling av system, rutiner och webbsidor.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningen kan komma att inledas med provanställning på sex månader. Tillträde den 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse. 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Studieadministratör 75%

Ansök    Dec 20    Umeå Universitet    Studieadministratör
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur, kultur och didaktik inom engelska, finska, meänkieli, franska, italienska, lingvistik, svenska/nordiska språk, ryska, samiska, spanska och tyska.

Institutionen har ca 110 anställda och är en mångspråkig och mångkulturell arbetsplats i en kreativ miljö. För mer information om institutionen: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Institutionen för språkstudier söker nu en studieadministratör på 75 %. Anställningen är ett vikariat med tillträde 2022-02-01 och anställning tom 2022-05-31.

Arbetsuppgifter
Studieadministratören ger stöd och service i studieadministrativa ärenden till studenter på grund- och avancerad nivå och undervisande personal. Du arbetar i hela processen från att kurser skapas till att studenten avslutat sina studier hos oss. Dina arbetsuppgifter blir huvudsakligen att ansvara för löpande studieadministration kopplat till utbildningsprogram och kurser, som till exempel registrering av studenter, tentamensadministration, resultatrapportering, kursplaner, samt andra uppgifter relaterade till kurs- och programadministration. Du deltar också i arbetet med institutionens arkiv. Utöver detta tillkommer andra administrativa arbetsuppgifter beroende på verksamhetens behov.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har examen på lägst gymnasienivå med administrativ inriktning eller motsvarande samt några års erfarenhet av självständigt administrativt arbete och administrativa system. 

Då arbetet innebär många kontakter med både lärare och studenter, söker vi dig som har god servicekänsla och är utåtriktad samt har lätt för att samarbeta. Du är ansvarstagande, självgående, har god planeringsförmåga och ordningssinne och är van att bemöta människor på ett professionellt sätt. Du tar gärna egna initiativ för en bra lösning på praktiska problem och tycker om att tidvis arbeta i högt tempo.

Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. För denna anställning krävs god datorvana samt kunskap och vana med datorprogrammen i Officepaketet (framför allt Excel och Word).

Övriga önskvärda kvalifikationer
Det är meriterande om du har erfarenhet av serviceinriktat arbete med vana att bemöta exempelvis kunder, gäster eller studenter. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av studieadministrativa ärenden på universitet eller högskola.

Ange i ansökan om du har erfarenhet av de system som Umeå universitet använder för studieadministrativa ärenden då dessa är meriterande: Ladok, Selma, NyA, Cambro/Moodle/Canvas, TimeEdit och Episerver.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan
Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Till ansökan bifogas ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten, CV/meritförteckning, vidimerade kopior av betyg och intyg samt namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner. Ansökan ska vara inkommen senast 2021-01-02.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Kommunikatör

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för språkstudier bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur, kultur och didaktik inom engelska, finska, meänkieli, franska, italienska, lingvistik, svenska/nordiska språk, ryska, samiska, spanska och tyska.

Institutionen har ca 110 anställda och är en mångspråkig och mångkulturell arbetsplats i en kreativ miljö. Läs gärna med om institutionen här: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Humlab är en arbetsenhet och en forskningsinfrastruktur vid Humanistisk fakultet på Umeå universitet. Enhetens uppdrag är att initiera, inspirera och utveckla samspelet mellan humaniora, kultur och informationsteknik inom forskning, forskarutbildning och undervisning. Läs mer om humlab på deras hemsida: https://www.umu.se/humlab/


Institutionen för språkstudier och Humlab vid Umeå universitets humanistiska fakultet söker nu en kommunikatör på heltid.

Beskrivning av arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att vara att informera om Institutionen för språkstudiers respektive Humlabs verksamhet vid Umeå universitet för olika målgrupper, som forskare, studenter och allmänhet.

Detta innebär

- marknadsföring av utbildning och forskning,
- nyhetsbevakning av aktuella händelser inom de båda verksamheterna,
- att skriva nyhetsnotiser, underlag till pressmeddelanden och andra redaktionella texter utifrån verksamheternas arbete med forskning och utbildning,
- att formge tryckmaterial och digitalt material, t.ex. broschyrer, annonser, affischer m.m.,
- redaktionellt arbete med sociala medier, webbsidor och
- fotografering och filmproduktion.
- stötta verksamheten i kommunikationsfrågor, övergripande och operativt.

Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, digital medieproduktion, eller motsvarande,
- minst två års relevant yrkeserfarenhet,
- mycket god uttrycksförmåga i tal och skrift på svenska och engelska
- dokumenterad erfarenhet av professionell textproduktion
- dokumenterad erfarenhet av grafisk form, layout och bildbehandling

Som person är du kreativ och kommer gärna med ide?er och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samt driver dina processer vidare men arbetar även bra i grupp. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du tar gärna initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete inom universitet och kännedom om dess organisation,
- erfarenhet av att arbeta i vetenskapliga projekt,
- erfarenhet av att producera och redigera foto, film och ljud och
- erfarenhet av webbpubliceringssystem som Episerver och Wordpress.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare och tillträde sker snarast. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro i verksamheterna är ett krav.

Ansökan
Till ansökan bifogas ett personligt brev, CV/meritförteckning, dokumentation av formella meriter, som betyg, examensbevis etc. samt övrig dokumentation, som t.ex. arbetsintyg, dokumentation av erfarenhet etc. Skicka in din ansökan senast 2022-01-23.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor inom Kvantitativ Magnetresonanstomografi

Ansök    Dec 20    Umeå Universitet    Sjukhusfysiker
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för strålningsvetenskaper är forskningsmässigt en dynamisk och internationellt framgångsrik miljö inom diagnostisk radiologi, onkologi, kognitiv neurovetenskap, radiofysik och medicinsk teknik.

Institutionen tillhör den medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Institutionen för strålningsvetenskaper söker en postdoktor inom kvantitativ magnetresonanstomografi (MRT). Anställningstiden är två år och avser heltid med start den 1 april eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera metoder för att minska och estimera osäkerheter inom kvantitativ MRT med tillämpningar inom strålbehandling av cancer.

Kvantitativ MRT är vanligt förekommande inom diagnostik och uppföljning av cancer och möjliggör jämförelser av värden av vävnadsegenskaper såväl inom som mellan patienter. Till skillnad från konventionell MRT där bildkontrasten ofta måste tolkas subjektivt innebär kvantitativ MRT att intensiteten i bilderna har konkreta och användbara tolkningar. Exempel på detta är celldensitet beräknat från diffusionviktade bilder och blodkärlstäthet från en dynamisk kontrastförstärkt MRT undersökning. En viktig svaghet i kvantitativ MRT är att bilderna kan ha stora osäkerhet vars storlek ofta är okänd. Detta minskar det kliniska värdet då små förändringar blir svåra att tolka, speciellt när osäkerheternas storlek är okänd.

Den förväntade utkomsten av projektet är praktiskt tillämpbara metoder som kan användas för att minska och estimera osäkerheter i kvantitativ MRI som används inom strålbehandling.

Arbetsuppgifter

Din roll i projektet kommer att vara inom såväl utveckling som utvärdering av nya analysmetoder, främst inom dynamisk kontrastförstärkt MRT och diffusions-MRT med fokus på att reducera och estimera osäkerheter. För att uppnå målet med projektet kommer du att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö i vilken du bidrar med kunskaper inom tillämpning av state-of-the-art metoder inom statistik och maskininlärning. Beroende på dina intressen och inriktning finns det även möjlighet att arbeta inom sekvensutveckling med samma mål att minska osäkerheterna i de kvantitativa bilderna. Det kommer finnas goda möjligheter för dig att utveckla dina egna forskningsidéer så länge de ligger inom ramen för syftet med projektet.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom medicinsk fysik, fysik, statistik, datavetenskap, matematik eller liknande ämne. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Mycket goda kunskaper i engelska, i såväl skriftlig som muntlig kommunikation är också ett krav för anställning. Tidigare erfarenheter inom bildbehandling och programmering är också ett krav.

Meriterande

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Det är starkt meriterande att ha erfarenhet av MRT, sekvensutveckling för MRT, bildanalys av medicinska bilder, maskininlärning med tillämpning på bilder och utveckling av Bayesiska metoder.

Vi söker en högt motiverad forskare som är snabb på att lära sig och som tidigare har visat på förmågan att arbeta produktivt både självständigt och inom ett multidisciplinärt team.

Mer om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 februari 2022.

Mer information om gruppens forskning finns att läsa på vår websida https://www.umu.se/personal/anders-garpebring/

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
- CV
- Publikationslista
- Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 15 februari 2022.

Övrig information

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Anders Garpebring, mailto:[email protected]

Mer om oss

Mer information om Institutionen för strålningsvetenskaper finns att läsa på vår websida https://www.umu.se/institutionen-for-stralningsvetenskaper/

 

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Förste forskningsassistent till enheten för Ekonomisk Historia

Ansök    Dec 17    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Enheten för ekonomisk historia söker nu en postdoktor.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med start våren 2022 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Arbetet utgörs av datainsamling, bearbetning av arkivmaterial samt vetenskaplig publicering kopplat till projektet ”Ett gemensamt åtagande? Staten, K-företagen och det svenska ekonomiska försvaret 1962- 2002 ”.

Vissa av arkiven ligger i Stockholm och närliggande platser, vilket gör att resor i tjänsten förekommer.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 70% i ett år med start i början av 2022 vid enheten för ekonomisk historia, Umeå Universitet. Placeringsort är Umeå och vi söker en förste forskningsassist som kommer vara en del av vår dagliga verksamhet vid enheten.

Kvalifikationer
Doktorsexamen i ekonomisk historia samt omfattande erfarenhet av att arbeta med arkivmaterial och diarier. Självständiga publikationer på svenska och engelska i en större omfattning inom området government-market relations i ekonomisk historiskt perspektiv.

Anställningen kräver både samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete

Ansökan
Ansökan ska ske via rekryteringsystemet Varbi.

Enheten för ekonomisk historia
Enheten för ekonomisk historia är forskningsintensiv och sysselsätter ca 15 personer: lektorer, teknisk/ administrativ personal och doktorander. Forskningen inom ämnet publiceras regelbundet i svenska och utländska tidskrifter och utnyttjar både kvantitativa och kvalitativa metoder som viktiga verktyg. Ekonomisk historia har väl utvecklade forskningssamarbeten på lokal, nationell och internationell nivå inom följande områden: näringslivshistoria, miljö- och energihistoria, finanshistoria, ekonomisk tillväxt och omvandling, politisk ekonomi samt agrarhistoria. Mer information finns på hemsidan: https://www. umu.se/enheten-for-ekonomisk-historia/forskning

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Första Forskningsingenjör (9 månader)

Ansök    Dec 17    Umeå Universitet    Biolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, EMG (Umeå Universitet) söker en första forskningsingenjör för ett projekt (21 månader) som undersöker bakteriers förmåga att anpassa sig till miljöförändringar.

Anställningen är tidsbegränsad till 9 månader och förväntas starta 2022-04-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2022-01-10.

Projektbeskrivning
Kustområden är högproduktiva och dynamiska miljöer, som både påverkas av landtillrinning och utsjön. I norr kommer klimatförändringarna att leda till både ökad temperatur och ökad nederbörd, vilket innebär ökat inflöde av brunfärgat organiskt material från land samtidigt som kustens egen planktonproduktion minskar på grund av ljusskuggning. Födokällan för heterotrofa bakterier kommer därigenom att förändras, från att idagsläget vara marint planktonbaserad till att härröra från det terrestera systemet. De marint planktonbaserade födokällorna är relativt lättillgängliga för nedbrytning, medan terrestra födokällor till stor del består av aromatiska svårnedbytbara ämnen som kommer från skog och myrlandskap.

Vi kommer att studera kustbakteriers förmåga att anpassa sig genetiskt och funktionellt till förändrad födokälla. Evolutionen sker genom spontanmutationer och selektion. Organismernas tillväxthastighet är en nyckelfaktor för hur fort evolutionen kan ske, och predatorer bidrar till en hög tillväxthastighet hos bytesorganismerna genom att reducera deras abundans vilket ökar födotillgången.

Vår hypotes är att närvaro av predatorer är en nyckel till bakteriers genetiska och funktionella anpassningsförmåga till förändrad födokälla. Vi testar denna hypotes genom att utföra ett selektionsexperiment där kustbakterier tillhandahålls olika typer av födokällor, allt från lättillgängliga till komplexa aromatiska kolkällor. För att undersöka om predatorer påskyndar den evolutionära processen tillsätter vi ciliater till vissa av inkubationerna. Bakteriernas genetiska och funktionella anpassning kommer att undersökas. 

Resultaten kommer att vara viktiga för att förstå effekter av klimatförändring. Projektet klarlägger om bakterier har möjlighet att öka sin användning av terrestert organiskt material som födokälla, och de därigenom kommer att bidra till förändringar i kolets biogeokemiska kretslopp i kustområden.

Kvalifikationer
Vi söker en motiverad kandidat med erfarenhet av studier av bakterie-protozointeraktioner samt mikrobiell metabolism. Den sökande ska ha en doktorsexamen i miljövetenskap med inriktning akvatisk mikrobiell ekologi. God samarbetsförmåga liksom förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ krävs. Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav.

Dokumenterad erfarenhet av arbete med bakterier och protozoer i laboratorium samt genetiska analyser är meriterande. Meriterande är också att ha erfarenhet av mätning av bakterieproduktion och mikroskopering (faskontrast, eipifluorescens- och elektronmikroskopi).

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som innehåller en beskrivning av varför du är intresserad av detta projekt och hur din bakgrund passar för projektet (max två sidor).
- CV inklusive publikationslista.
- Kopior på relevanta publikationer (max fem).
- En kopia av ditt doktorsexamensbevis samt andra relevanta examensbevis.
- Övriga handlingar du vill åberopa.

Kontakt
För ytterligare information kontakta Prof. Agneta Andersson ([email protected], +46 90 7869845).

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Ekonomisamordnare 50% CBRNE

Ansök    Dec 17    Umeå Universitet    Redovisningsekonom
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Vill du ha ett självständigt arbete och vara del av ett större team? Har du erfarenhet av att jobba med ekonomi och vill bidra med kunskap inom EU-projekt? Då vill vi förstärka vårt team med dig! Sista ansökningsdag är 7 januari 2022.

Som ekonomisamordnare är du en del av vår ekonomigrupp inom det administrativa teamet vid kemiska institutionen. Teamet, består av 9 personer som jobbar med ekonomi- och studieadministration.

Efter en omorganisation inom universitetet är centrumbildningen Europeiska CBRNE-centret från 2021 organisatoriskt placerad vid kemiska institutionen som en egen organisationsenhet.


Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att ha det övergripande och samordnande ansvaret för Europeiska CBRNE-centrets ekonomi. Du fungerar som rådgivare till centrets föreståndare och styrgrupp i ekonomiska frågor och involveras i tidiga skeden när det gäller frågor som har stor ekonomisk betydelse. Arbetsuppgifterna består av att upprätta och analysera bokslut, årsbudget och prognosarbete mot universitetet och centrets styrgrupp. Centrets finansiering består till största delen av externa projekt, ofta EU-projekt vilket ibland medför koordinatorskap. Det innebär att du självständigt ansvarar för att budgetera, följa upp och redovisa forskningsprojekt gentemot externa finansiärer och uppdragsgivare. Det gör du utifrån de särskilda regler som gäller för universitet som statlig myndighet såväl som för respektive finansiär och regler inom EU-projekt.

Du kommer även ansvara för att bygga upp en ekonomisk expertis av EU-projekt inom CBRNE-centret och kemiska institutionen. Det gör du genom att stötta och hjälpa till med ansökningar, ge information till forskare och administratörer och ge stöd för att dokumentering följs enligt gällande regler. Informationen kommer till största del att ges på engelska då vi är verksamma i en internationell miljö.  

Som ekonomisamordnare har du ett nära samarbete med CBRNE-centret och resten av administrationsteamet.


Kompetenskrav

Vi söker dig med högskoleexamen på lägst kandidatnivå inom ekonomiområdet eller motsvarande, samt arbetslivserfarenhet av ekonomiarbete. Institutionen har en stor internationell prägel du behöver därför kunna kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Vi använder oss av Excel i hög utsträckning, det är därför viktigt att du har god användarkompetens i programmet.

Som person är du självgående och tycker om att skapa, ansvara och driva processer inom området. Du är även strukturerad, flexibel och har en god problemlösande analysförmåga. Att informera om ekonomi och EU-projekt i olika forum kommer vara en del av rollen, därför har du en god muntlig kommunikation. För att du ska trivas är det viktigt att du tycker om att arbeta både självständigt och att få använda din samarbetsförmåga i arbete tillsammans med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Det är meriterande att ha erfarenhet av ekonomiarbete inom universitet eller högskola.


Villkor

Anställningen avser halvtid och är visstidsanställning med start så snart som möjligt till och med 31 december 2022.


Ansökan

Din ansökan, bestående av CV, personligt brev samt relevanta intyg/betyg, görs via vårt e- rekryteringssystem och ska vara inkommen senast den 7 januari 2022.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Birgitta Berglund, administrativ chef, 090-786 51 68,  [email protected]

 

Välkommen med din ansökan!

 

Om oss på kemiska institutionen

Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda.

Vid Europeiska CBRNE-centret arbetar sex medarbetare med kunskapsutveckling inom områdena säkerhet och sårbarhet med fokus på incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska/nukleära (R/N) och explosiva (E) ämnen. Målet med verksamheten är att etablera CBRNE-forskningsmiljön i Umeå som ett ledande excellenscenter för CBRNE-forskning och utveckling i Europa. http://www.umu.se/europeiska-cbrne-centret/.

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorand i kemi med inriktning mot molekylär geokemi

Ansök    Dec 17    Umeå Universitet    Doktorand
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Vi so?ker dig som har en masterexamen i kemi, eller geokemi, eller motsvarande, som har förmågan och ett intresse för att forska i oorganiska geomaterialer och molekyler.

Sista anso?kningsdag a?r den 28 februari 2022.


Arbetsuppgifter

Projektet kommer att fokusera på kemin av nanometriska filmer av vatten och is på mineralytor. Du kommer att utforska foto- och elektrokemiska reaktioner i dessa unika lösningsmiljöer med spektroskopiska och beräkningsmodelleringstekniker, som finns på Umeå universitet. Du kommer att tillhöra en större forskningsgrupp inom molekylär geokemi vid kemiska institutionen, samt kommer använda olika plattformar inom kemiskt och biologiskt centrum.


Kvalifikationer / Kompetenskrav

Fo?r att bli antagen till utbildning pa? forskarniva? kra?vs det att du har grundla?ggande beho?righet genom avlagd examen pa? avancerad niva?, eller slutfo?rda kursfordringar om minst 240 ho?gskolepoa?ng varav minst 60 ho?gskolepoa?ng pa? avancerad niva?, eller motsvarande utla?ndsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

Fo?r att uppfylla kravet pa? sa?rskild beho?righet att antas till utbildning pa? forskarniva? i kemi kra?vs det att du har grundla?ggande ho?gskoleutbildning om minst 90 ho?gskolepoa?ng i kemi eller andra a?mnen som bedo?ms vara direkt relevanta fo?r den aktuella inriktningen. Av de 90 ho?gskolepoa?ngen skall minst 15 ho?gskolepoa?ng pa? avancerad niva? inom inriktningen, eller motsvarande, inga?.

Vi söker dig som är intresserad av geokemi och oorganisk kemi, och har förmågan att tänka molekylär nivån. Du har studerat miljökemi, akvatisk kemi, oorganisk (geo)kemi eller motsvande på avancerad nivå (minst 15 högskolepoäng). Goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska är ett krav.

Praktisk erfarenhet av vibrationsspektroskopi, oorganisk syntes och advancerad dataevaluering (MATLAB, R, Python) är meriterande. Erfarenhet av elektrokemi och molekylär modellering (molekylär dynamik eller ab initio metoder) är också önskvärt.

Som person är du noggrann, har ett logiskt tänkande och har förmåga att arbeta självständigt. Du kommer att arbete såväl i grupp som självständigt. Det är därför viktigt att du är initiativtagande, visar självständighet mot uppsatta mål, samt har en god samarbetsförmåga för att både trivas och lyckas med detta 4-årig projekt.

 

Villkor fo?r ansta?llningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser (40 ECTS). I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max. 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Studieort är Umeå, och ska börja inte senare än 1 september 2022.


Ansökan

Anso?kan ska besta? av fo?ljande handlingar skrivna pa? engelska eller svenska

- CV om max två A4 sidor
- Personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen om max 1 A4 sida
- Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg
- Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 28 februari 2022.

 

Närmare upplysningar lämnas av professor Jean-François Boily, e-post: mailto:[email protected]


Om oss

Kemiska institutionen a?r en av de sto?rsta institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har na?rmare 200 ansta?llda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre sto?rre forskningsomra?den, Biologisk kemi, Miljo?- och Biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi a?r ocksa? en stark partner inom KBC, Kemisk- Biologiskt Centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns här http://www.teknat.umu.se/english/doctoral-studies/, och information om Umeå universitet här https://www.umu.se/en/work-with-us/.

Nobelpriset i kemi år 2020 tilldelades Emmanuelle Charpentier som var verksam vid Umeå universitet då CRISPR-Cas9-metoden utvecklades.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Lokaladministratör, 40%

Ansök    Dec 17    Umeå Universitet    Servicehandläggare
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Beskrivning
Umeå universitet förhyr cirka 235 000 m2 lokaler för vår forskning och utbildning.

De cirka 11 000 rummen administreras i en ritningsdatabas som är grunden för intern kostnadsfördelning och andra typer av stödsystem med anknytning till lokaler och lokalanknuten service. Umeå universitet är en dynamisk plats där ändringar av behov och lokaltillhörighet pågår kontinuerligt och kraven på uppföljning är en viktig ingrediens för att stödja fortsatt hållbar lokalutveckling.

Arbetsuppgifter

Administrera hyresavtal i alla delar av processen kring uppsägningar och nytecknande. I detta ingår exempelvis att granska, bevaka uppsägningar och skriva uppsägningar vid in- och uthyrning. I arbetet ingår även att upprätta mindre omfattande externhyresavtal för uthyrning.

Hantera av kommunikationen till hyresnämnd och i detta förknippade uppgifter.

Ta emot ärenden för fördelning till upphandlade konsulter inom hyresjuridik och fysisk arbetsmiljö där så är nödvändigt.

Stödjande och på sikt större egna delar av administrativt och ekonomiskt arbete vid upprättande av investeringsplaner för lokaler och investeringar i lokalanknuten utrustning.

Kvalifikationer

- Högskoleutbildning inom ekonomi.
- God kännedom om intern och extern lokalhantering på en myndighet
- God förmåga i att uttrycka sig i tal och skrift i både svenska och engelska
- Ansvarstagande, självgående, ordningsam och kommunikativ

Meriterande:

- God kännedom om intern och extern lokalhantering på ett universitet
- Insikt i arbete med fysisk arbetsmiljö tex brandskydd och strålskydd
- Erfarenhet av de arbetsmiljöförutsättningar kopplat till lokaler som råder på en myndighet

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på 40% under perioden 2022-02-01--2023-04-30. 

Välkommen med din ansökan senast 2022-01-03!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor inom ämnet metylkvicksilver i kustnära hav med syrebrist

Ansök    Dec 17    Umeå Universitet    Biokemist
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Kemiska institutionen söker en postdoktor inom biogeokemi för ett forskningsprojekt om bildning av metylkvicksilver i kustnära hav mned syrebrist.

Anställningen är på heltid i två år med tillträde 1 maj 2022 eller enligt överenskommelse.

 

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team som studerar processer för bildning av metylkvicksilver i kustnära hav med syrebrist med fokus på hur sammansättning på mikroorganismsamhällen, kemisk speciation av kvicksilver och molekylär sammansättning av organiskt material styr denna process.

 

Kvicksilver anrikas i akvatisk biota som neurotoxiskt metylkvicksilver och utgör ett påtagligt problem för global folkhälsa. Syrebrist ökar i kustnära hav och oceanerna vilket kan öka bildningen av metylkvicksilver via anaeroba mikroorganismer och därmed ackumulering av metylkvicksilver i marina näringsvävar. Vår förståelse av mekanismerna för metylkvicksilverbildning under sådana scenarier är dock otillräcklig, vilket hindrar kvantitativa prediktioner och riskhantering.

 

Tillsammans med forskargruppen kommer du att planera och genomföra fältprovtagningar av vatten, och eventuellt biota, i bräckta (Östersjön) och marina (norska fjordar) kustmiljöer. Du kommer vidare att genomföra inkuberingsexperiment för att bestämma metyleringshastighet med anrikade isotoptracers i samband med fältprovtagningar och tillsammans med samarbetspartners förbehandla prover för metagenomik och metatranskriptomik. Du kommer att bestämma koncentrationer av kvicksilver och metylkvicksilver och använda termodynamisk modellering för att bestämma kemiska speciation av kvicksilver. Du kommer även att ansvara för att skriva vetenskapliga publikationer och presentationer av resultat på seminarier/konferenser.

 

Postdoktorsprojektet finansieras av anslag från forskningsrådet Formas (http://www.formas.se). Projekten kommer att ledas av professor Erik Björn (https://www.umu.se/sv/staff/erik-bjorn/) och genomföras i ett internationellt team med forskare inom biogeokemi och miljömikrobiologi i Sverige, Norge och Spanien.

 

Kvalifikationer
För behörighet krävs doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i biogeokemi, miljömikrobiologi, oceanografi, miljövetenskap eller motsvarande ämnesområde. Din doktorsexamen bör vara inriktad mot kvicksilverbiogeokemi. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

 

Du har erfarenhet av och tycker om experimentell forskning. Vidare krävs mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Du är en kvalitetsmedveten person som tar initiativ och tycker om att använda din samaretsförmåga i arbete tillsammans med andra. För att trivas i rollen är det viktigt att du är flexibel och har en analytisk förmåga att lösa problem som gör att du arbetar bra med komplexa frågor.

Erfarenhet av fältprovtagningar, arbete med naturliga vattenprover, experiment med anrikade isotop-”tracers”, och miljöanalyser med MS tekniker och GC-ICPMS tekniker är meriterande.

 

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla

- Personligt brev om max två A4 sidor som beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen, varför du söker tjänsten och hur dina forskningserfarenheter passar med den utlysta anställningen,
- CV med publikationslista,
- Styrkt kopia av doktorsexamensbevis,
- Styrkta kopior av andra relevanta examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg,
- Om möjligt, elektronisk länk till doktorsavhandling och max 5 relevanta publikationer (bifoga ej avhandling eller publikationer som pdf-filer),
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner
- Övriga handlingar som du vill åberopa.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Sista ansökningsdag är måndag 14 februari 2022.

 

Närmare upplysningar lämnas av Erik Björn, mailto:[email protected]

 

Kemiska institutionen
Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har ca 200 anställda, varav ca 40 postdoktorer och med en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden – biologisk kemi, miljö- och biogeokemi samt teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-Biologiskt Centrum. Du kommer att arbeta i en forskningsmiljö som erbjuder ett starkt fokus och djup inom biogeokemi och mikrobiologi, men även en stor bredd i kompetenser och forskningsutrustning inom KBC-miljön. Postdoktornätverken vid Umeå universitet (https://umeapostdocsociety.se/) och internationellt inom kvicksilverforskning (https://twitter.com/mersorcium) är mycket aktiva och bidrar ytterligare till en stimulerande forskningsmiljö och nätverk.


 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Ekonomisamordnare 50% CBRNE

Ansök    Dec 17    Umeå Universitet    Redovisningsekonom
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Vill du ha ett självständigt arbete och vara del av ett större team? Har du erfarenhet av att jobba med ekonomi och vill bidra med kunskap inom EU-projekt? Då vill vi förstärka vårt team med dig! Sista ansökningsdag är 7 januari 2022.

Som ekonomisamordnare är du en del av vår ekonomigrupp inom det administrativa teamet vid kemiska institutionen. Teamet, består av 9 personer som jobbar med ekonomi- och studieadministration.

Efter en omorganisation inom universitetet är centrumbildningen Europeiska CBRNE-centret från 2021 organisatoriskt placerad vid kemiska institutionen som en egen organisationsenhet.


Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att ha det övergripande och samordnande ansvaret för Europeiska CBRNE-centrets ekonomi. Du fungerar som rådgivare till centrets föreståndare och styrgrupp i ekonomiska frågor och involveras i tidiga skeden när det gäller frågor som har stor ekonomisk betydelse. Arbetsuppgifterna består av att upprätta och analysera bokslut, årsbudget och prognosarbete mot universitetet och centrets styrgrupp. Centrets finansiering består till största delen av externa projekt, ofta EU-projekt vilket ibland medför koordinatorskap. Det innebär att du självständigt ansvarar för att budgetera, följa upp och redovisa forskningsprojekt gentemot externa finansiärer och uppdragsgivare. Det gör du utifrån de särskilda regler som gäller för universitet som statlig myndighet såväl som för respektive finansiär och regler inom EU-projekt.

Du kommer även ansvara för att bygga upp en ekonomisk expertis av EU-projekt inom CBRNE-centret och kemiska institutionen. Det gör du genom att stötta och hjälpa till med ansökningar, ge information till forskare och administratörer och ge stöd för att dokumentering följs enligt gällande regler. Informationen kommer till största del att ges på engelska då vi är verksamma i en internationell miljö.  

Som ekonomisamordnare har du ett nära samarbete med CBRNE-centret och resten av administrationsteamet.


Kompetenskrav
Vi söker dig med högskoleexamen på lägst kandidatnivå inom ekonomiområdet eller motsvarande, samt arbetslivserfarenhet av ekonomiarbete. Institutionen har en stor internationell prägel du behöver därför kunna kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Vi använder oss av Excel i hög utsträckning, det är därför viktigt att du har god användarkompetens i programmet.

Som person är du självgående och tycker om att skapa, ansvara och driva processer inom området. Du är även strukturerad, flexibel och har en god problemlösande analysförmåga. Att informera om ekonomi och EU-projekt i olika forum kommer vara en del av rollen, därför har du en god muntlig kommunikation. För att du ska trivas är det viktigt att du tycker om att arbeta både självständigt och att få använda din samarbetsförmåga i arbete tillsammans med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Det är meriterande att ha erfarenhet av ekonomiarbete inom universitet eller högskola.


Villkor
Anställningen avser halvtid och är visstidsanställning till och med 31 december 2022,
med start så snart som möjligt.


Ansökan
Din ansökan, bestående av CV, personligt brev samt relevanta intyg/betyg, görs via vårt e- rekryteringssystem och ska vara inkommen senast den 7 januari 2022.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Birgitta Berglund, administrativ chef, 090-786 51 68,  mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan!

 

Om oss på kemiska institutionen
Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda.

Vid Europeiska CBRNE-centret arbetar sex medarbetare med kunskapsutveckling inom områdena säkerhet och sårbarhet med fokus på incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska/nukleära (R/N) och explosiva (E) ämnen. Målet med verksamheten är att etablera CBRNE-forskningsmiljön i Umeå som ett ledande excellenscenter för CBRNE-forskning och utveckling i Europa. http://www.umu.se/europeiska-cbrne-centret/.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Kommunikatör

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för geografi och Arktiskt Centrum vid Umea? universitet (Arcum) söker nu en kommunikatör.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär självständigt arbete med att planera, samordna och genomföra intern och extern kommunikation vid Institutionen för geografi respektive Arcum och att göra våra verksamheter mer synliga och tillgängliga. En viktig arbetsuppgift är att ansvara för utformning, underhåll, analys och uppföljning av respektive webbplats men också andra digitala kommunikationskanaler samt skapa relevant innehåll för att presentera och rapportera forskning, evenemang och utbildning. Det kan till exempel innebära att skriva nyhetsnotiser, underlag till pressmeddelanden och andra redaktionella texter utifrån verksamheternas forskning och utbildning. Inom ramen för anställningen ingår även att bistå i det dagliga administrativa arbetet med visst ansvar för intern kommunikation. Anställningen kan också innebära arbete med att formge tryckmaterial och digitalt material, t.ex. broschyrer, annonser, affischer mm.

En del av anställningen innebär att utveckla goda rutiner både för det egna arbetet och i förhållande till andra anställda och studenter. Detta är ett självständigt uppdrag med stor variation i arbetsuppgifter samt goda möjligheter att påverka och utveckla. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller strategisk kommunikation, digital medieproduktion eller annan examen som kan bedömas som likvärdig.

Vi vill att du har erfarenhet av att identifiera, prioritera, planera, driva och följa upp kommunikationsfrågor. Du har erfarenhet av att arbeta i webbpubliceringssystem, bildredigeringsprogram och sociala medier.

Att du har mycket god förmåga och dokumenterad erfarenhet av att grammatiskt och stilistiskt formulera dig på svenska och engelska är ett krav. Det är också meriterande om du har arbetat med kommunikation av forskning och om du har erfarenhet av arbete vid universitet eller annan myndighet.

Arbetet förutsätter hög servicekänsla, god kommunikationsförmåga samt god förmåga att arbeta strukturerat även när arbetet inbegriper flera samtidigt pågående processer. Du fungerar väl i olika arbetsgrupper och är bra på att samarbeta och skapa relationer i både större och mindre sammanhang och i nätverk. Du är en utåtriktad person som tar egna initiativ och kan självständigt driva dina arbetsuppgifter framåt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. 

Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde så snart som möjligt. Placering för anställningen är vid Institutionen för geografi men en betydande del av anställningen innebär arbete vid Arcum. Arbetsprov samt 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas vid denna rekrytering. Mer om institutionen för geografi och om Arcum
Institutionen för geografi vid Umeå universitet har omkring 40 anställda och här bedrivs en omfattande forskningsverksamhet inom ämnet kulturgeografi. Forskningen vid institutionen karaktäriseras av en stor bredd, både vad gäller teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt. Några centrala teman i forskningen är arbetskraftsförsörjning, turism, regional utveckling, regionala flyttningar, internationell migration, fritidshusturism, landsbygdens villkor, städers dynamik och klimatanpassning. Vad gäller undervisning är institutionen värd för utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå inom samhällsplanering och turism samt ämneslärarutbildning i geografi. För mer information om vår verksamhet, se https://www.umu.se/institutionen-for-geografi/

Arcum är en centrumbildning vid Umeå universitet med uppgift att inspirera, stödja och vid behov samordna forskning och undervisning på arktiska teman vid lärosätet. Centrumet har inga egna anställda men består i dagsläget av fyra personer som arbetar i miljön och närmare 300 forskare från universitetets samtliga fakultetsområden i ett nätverk av anknutna forskare. Sedan hösten 2021 pågår även uppbyggnaden av en arktisk forskarskola som planeras starta med 12 doktorander hösten 2022. Arcum ingår även i olika internationella nätverk samt stöttar utvecklingen av Arctic Five, en samverkansstruktur mellan universiteten i Rovaniemi, Oulu, Luleå, Umeå och Tromsö. Arbetsmiljön är utpräglat tvärvetenskaplig och projektorienterad, för mer information om Arcum se https://www.umu.se/arktiskt-centrum/

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Forskningsingenjör

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för Datavetenskap är en dynamisk institution med ca 120 anställda från mer än 20 olika länder.

Vi erbjuder utbildning och forskning inom ett brett stort område inom Datavetenskap. Vi söker nu en forskningsingenjör till en tidsbegränsad anställning med start 2022-01-01 eller enligt överenskommelse till och med 30 juni. 

Arbetsuppgifter:
I rollen som forskningsingenjör kommer du arbeta med utveckling och underhåll av forskningsplattformen ACKTUS som baseras på teknologier för den semantiska webben samt utveckling av ACKTUS-relaterade API:er och användargränssnitt för studier i samarbete med forskare. Vidare kommer du att arbeta med utveckling och integrering av moduler för analys av data. Användargränssnitt inkluderar sensorer och dialogsystem.

Kompetenskrav:

Vi söker dig som har:

- Mycket goda färdigheter krävs inom programmering och programvaruutveckling, mobil- och webapplikationsutveckling, särskilt HTML och JavaScript.

-Erfarenhet av arbete med regel-baserade system, maskininlärning och grafiska databaser (t. ex. OWL, SPARQL och RDF).

- Goda färdigheter i java-programmering.

- Erfarenhet av administrering av servrar, web services och versionshanteringssystem t.ex. git.

- Högskoleutbildning med tyngdpunkt på datavetenskap eller motsvarande.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har en god förmåga att samarbeta i interdisciplinära och internationella team. Du har en förmåga att arbeta självständigt och en god problemlösningsförmåga. Vidare har du förmågan att kommunicera och dokumentera ditt arbete.

Det är meritande om du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med mjukvaruutveckling i öppen källkodsprojekt, god kännedom om DevOps processer och verktyg, t.ex. Docker, erfarenhet av alternativa gränssnitt såsom förstärkt verklighet (augmented reality), sensorbaserade gränssnitt och Unity, Unreal är också meriterande, liksom erfarenhet av multiprofessionella forskningsprojekt inom hälso- och sjukvården.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

-     Ett personligt brev som beskriver varför du söker den utlysta anställningen, samt din kontaktinformation
-     Curriculum Vitae (CV)

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 9 januari, 2021. 

Upplysningar om det specifika projektet lämnas av Helena Lindgren, [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorand i kulturgeografi

Ansök    Dec 16    Umeå Universitet    Doktorand
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för geografi utannonserar nu en befattning som doktorand i kulturgeografi som vill bidra till vår forskning om hållbar omställning och alternativa ekonomier inom bärindustrin.

Anställningen innebär arbete inom ett befintligt forskningsprojekt som handlar om hur förändrad organisation och planering samt hållbara, diversifierade ekonomier inom matproduktion, genom exemplet vilda bär, kan bidra till landsbygdsutveckling, förändrade migrationsmönster samt social rättvisa och stärkt identitet för marginaliserade grupper.

Institutionen för geografi är en forskningsmiljö med drygt 40 anställda. För mer information, besök vår hemsida https://www.umu.se/institutionen-for-geografi/

Arbetsbeskrivning
Doktorandprojektet kommer att bedrivas inom ramen för ett nystartat forskningsprojekt som tar ett brett grepp på hur hållbar omställning och alternativa, diversifierade ekonomier kan skapas inom bärindustrin i relation till planering och företagande, samt hur det bidrar till förändrade migrationsmönster och till utveckling på svensk landsbygd. Du som doktorand kommer att ingå i en befintlig forskargrupp som arbetar i skärningspunkten mellan samhällsplanering, migration och ekonomisk geografi. Inom ramen för projektet har du som doktorand möjlighet att själv forma din egen inriktning, som på olika vis kan handla om hållbar omställning och alternativa ekonomier av bärindustrin i relation till antingen ett governance/institutionellt perspektiv eller diversifierade ekonomier och entreprenörskap. Beroende på hur du väljer att utforma ditt projekt kan du ex. använda dig av metoder som system-/policyanalys, intervjuer, fältarbete, samt fallstudier.

Förslag på specifika ämnen av särskilt intresse, som samtliga inriktas mot exemplet bärindustri, är:

· hållbar omställning och politisk styrning av globala matproduktionssystem

· hållbar organisation av förädlingsindustrier och dess koppling till svensk landsbygdsutveckling

· arbetskraftsmigration som en del av ett hållbart globalt livsmedelssystem

· gräsrotsinnovationer och entreprenörskap

· hur olika marginaliserade grupper kan bidra till diversifierade ekonomier

Anställningen kräver att doktoranden deltar aktivt i att kommunicera forskningsresultat i internationella akademiska sammanhang och till olika samhällsaktörer samt deltar i institutionens övriga verksamheter. Eftersom datainsamlingen sker i Sverige är det en stor fördel om du kan genomföra intervjuer samt analysera textmaterial på svenska.

Om anställningen
Anställningen syftar till doktorsexamen och är i normalfallet tidsbegränsad på heltid i fyra år med start 2022-05-01 eller enligt överenskommelse. Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Om institutionstjänstgöring kan erbjudas (max 20% av heltid) förlängs anställningstiden med motsvarande tid. Placering är Institutionen för geografi vid Umeå universitet.

Behörighet
För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning i kulturgeografi. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga kvalifikationer
Sökanden ska behärska det engelska språket i tal och skrift och ha insikt i forskning inom det samhällsvetenskapliga området, särskilt kulturgeografi. Det är en stor fördel om den sökande har kunskaper i det svenska språket motsvarande att kunna genomföra egna intervjuer. Kunskap om och erfarenhet av kvalitativa data såsom system-/policyanalys, intervjuer och/eller fältarbete är meriterande.

Om den sökande uppfyller behörighetskraven kommer i första hand förmåga att formulera en forskningsskiss med koppling till utlysningens tema och kulturgeografisk litteratur bedömas tillsammans med tidigare forsknings- och/eller studieresultat, följt av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (kommunikativ förmåga, förmåga att arbeta i grupp och självständighet samt kritisk förmåga).

Ansökan
Fullständig ansökan ska innehålla:

1. Forskningsskiss över det tänkta området (max 3 sidor exkl. referenser), som ska innehålla

·  Beskrivning av forskningsidé

·  Motivering av projektet utifrån utlysningstextens tema

·  Syfte och frågeställningar

·  Koppling till relevant kulturgeografisk litteratur

2. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker        anställningen (max 2 sidor)

3. CV

4. Examensbevis

5. Uppsatser/övriga publikationer.

6. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

7. Kontaktuppgifter till två referenser

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Din ansökan ska vara registrerad i universitetets e-rekryteringssystem senast 2022-02-28.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av docent Charlotta Hedberg, tfn 090-786 5602, e-post [email protected] eller docent Aina Tollefsen, tfn 090-786 7884, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

HR-specialist

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Kansliet för samhällsvetenskap söker en HR-specialist.

Anställningen är ett vikariat på 100 % under perioden 220101-230131. Tillträde 220101 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsuppgifter
Som HR-specialist hos oss är du ett professionellt och konsultativt chefsstöd. I din roll erbjuds du ett omväxlande uppdrag där du kommer att stödja chefer och HR-administratörer i personal- och arbetsrättsliga frågor. Arbetet är brett och styrs av det behov som finns i verksamheten.

I arbetsuppgifterna ingår att bistå fakultetens prefekter i bl.a. rekrytering, partssamverkan, lönebildning, arbetsmiljöfrågor, utveckling av HR-processer samt att handlägga personaladministrativa och arbetsrättsliga ärenden. I arbetsuppgifterna ingår även att vara stöd till fakultetens ledningsgrupp i personalfrågor samt administrativa arbetsuppgifter som exempelvis handläggning av beslut och sammanställning av remisser som en naturlig del i arbetet.

Du kommer att samarbeta med fakultetsledning, prefekter och HR-samordanre i det dagliga arbetet med HR-frågor. Andra kollegor som du samarbetar med är universitetets centrala HR-funktion och med andra fakultetskansliers HR-funktion.

 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst kandidatexamen från personalvetarprogrammet eller motsvarande utbildning. Du har några års erfarenhet att arbeta operativt och administrativt med personalfrågor och där vi speciellt värdesätter erfarenhet av något eller några av dessa områden; rekrytering, arbetsrätt, lönebildning och arbetsmiljö.

Arbetet innebär att du hanterar många pågående ärenden samtidigt och det krävs att du är noggrann och kan strukturera och prioritera ditt arbete. För arbetet krävs att du kan arbeta självständigt och ta eget ansvar samtidigt som du måste ha mycket god samarbetsförmåga. Du är trygg i den konsultativa rollen och etablerar snabbt framgångsrika relationer med verksamhetsföreträdare, fackliga representanter och övriga samverkanspartners. Då arbetsuppgifterna är varierande behöver du vara positiv, flexibel, serviceinriktad och kunna hantera arbetsuppgifter på olika nivåer. Givetvis har du hög integritet.

Vi förutsätter att du har goda kunskaper om de regelverk som styr verksamheten inom HR-området, liksom goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, och kan uttrycka dig på engelska i tal och skrift. Goda kunskaper inom Officepaketet och vana av att använda olika IT-system är en självklarhet i detta arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom statlig verksamhet, gärna högskolesektorn, är meriterande. Meriterande är också kunskap om statlig arbetsrätt, universitetets organisation samt våra rekryteringsprocesser. Erfarenhet av personaladministrativa system, exempelvis Primula samt system för e-rekrytering är också meriterande.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor inom ämnet metylkvicksilver i kustnära hav med syrebrist

Ansök    Dec 16    Umeå Universitet    Biokemist
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Kemiska institutionen söker en postdoktor inom biogeokemi för ett forskningsprojekt om bildning av metylkvicksilver i kustnära hav mned syrebrist.

Anställningen är på heltid i två år med tillträde 1 maj 2022 eller enligt överenskommelse.

 

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team som studerar processer för bildning av metylkvicksilver i kustnära hav med syrebrist med fokus på hur sammansättning på mikroorganismsamhällen, kemisk speciation av kvicksilver och molekylär sammansättning av organiskt material styr denna process.

 

Kvicksilver anrikas i akvatisk biota som neurotoxiskt metylkvicksilver och utgör ett påtagligt problem för global folkhälsa. Syrebrist ökar i kustnära hav och oceanerna vilket kan öka bildningen av metylkvicksilver via anaeroba mikroorganismer och därmed ackumulering av metylkvicksilver i marina näringsvävar. Vår förståelse av mekanismerna för metylkvicksilverbildning under sådana scenarier är dock otillräcklig, vilket hindrar kvantitativa prediktioner och riskhantering.

 

Tillsammans med forskargruppen kommer du att planera och genomföra fältprovtagningar av vatten, och eventuellt biota, i bräckta (Östersjön) och marina (norska fjordar) kustmiljöer. Du kommer vidare att genomföra inkuberingsexperiment för att bestämma metyleringshastighet med anrikade isotoptracers i samband med fältprovtagningar och tillsammans med samarbetspartners förbehandla prover för metagenomik och metatranskriptomik. Du kommer att bestämma koncentrationer av kvicksilver och metylkvicksilver och använda termodynamisk modellering för att bestämma kemiska speciation av kvicksilver. Du kommer även att ansvara för att skriva vetenskapliga publikationer och presentationer av resultat på seminarier/konferenser.

 

Postdoktorsprojektet finansieras av anslag från forskningsrådet Formas (http://www.formas.se). Projekten kommer att ledas av professor Erik Björn (https://www.umu.se/sv/staff/erik-bjorn/) och genomföras i ett internationellt team med forskare inom biogeokemi och miljömikrobiologi i Sverige, Norge och Spanien.

 

Kvalifikationer
För behörighet krävs doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i biogeokemi, miljömikrobiologi, oceanografi, miljövetenskap eller motsvarande ämnesområde. Din doktorsexamen bör vara inriktad mot kvicksilverbiogeokemi. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

 

Du har erfarenhet av och tycker om experimentell forskning. Vidare krävs mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Du är en kvalitetsmedveten person som tar initiativ och tycker om att använda din samaretsförmåga i arbete tillsammans med andra. För att trivas i rollen är det viktigt att du är flexibel och har en analytisk förmåga att lösa problem som gör att du arbetar bra med komplexa frågor.

Erfarenhet av fältprovtagningar, arbete med naturliga vattenprover, experiment med anrikade isotop-”tracers”, och miljöanalyser med MS tekniker och GC-ICPMS tekniker är meriterande.

 

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla

- Personligt brev om max två A4 sidor som beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen, varför du söker tjänsten och hur dina forskningserfarenheter passar med den utlysta anställningen,
- CV med publikationslista,
- Styrkt kopia av doktorsexamensbevis,
- Styrkta kopior av andra relevanta examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg,
- Om möjligt, elektronisk länk till doktorsavhandling och max 5 relevanta publikationer (bifoga ej avhandling eller publikationer som pdf-filer),
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner
- Övriga handlingar som du vill åberopa.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Sista ansökningsdag är måndag 14 februari 2022.

 

Närmare upplysningar lämnas av Erik Björn, mailto:[email protected]

 

Kemiska institutionen
Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har ca 200 anställda, varav ca 40 postdoktorer och med en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden – biologisk kemi, miljö- och biogeokemi samt teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-Biologiskt Centrum. Du kommer att arbeta i en forskningsmiljö som erbjuder ett starkt fokus och djup inom biogeokemi och mikrobiologi, men även en stor bredd i kompetenser och forskningsutrustning inom KBC-miljön. Postdoktornätverken vid Umeå universitet (https://umeapostdocsociety.se/) och internationellt inom kvicksilverforskning (https://twitter.com/mersorcium) är mycket aktiva och bidrar ytterligare till en stimulerande forskningsmiljö och nätverk.


 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Sekreterare till Planeringsenheten

Ansök    Dec 16    Umeå Universitet    Sekreterare
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Beskrivning

Planeringsenheten tillhandahåller ett kvalificerat utrednings- och handläggarstöd inom områdena: utbildning, forskning, forskarutbildning, kvalitet, ekonomi, organisation, regelverk, ledningskoordination och ledningsstöd.

Inom funktionen ledningsstöd arbetar vi med ett nära administrativt stöd och service till universitetsledningen. Verksamheten styrs i hög grad av prioriteringar och direkta uppdrag från universitetsledningen.

På enheten finns många duktiga och trevliga medarbetare och vi hoppas att du vill bli en av oss!

Arbetsuppgifter

Som sekreterare arbetar du med olika typer av uppgifter som alla syftar till att administrativt stötta universitetsledningen. Arbetet innebär bland annat att hantera inkommande inbjudningar och förfrågningar, boka lokaler, möten och resor, samt att hantera och bedöma ett stort antal mejl och frågor via telefon eller direkt från medarbetare och besökare, samt andra inom ledningsstödet förekommande ärenden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med ett direkt chefs- eller ledningsstöd med ovan nämnda arbetsuppgifter. Du har mycket goda kunskaper i Office-paketet och en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du har mycket god kunskap och har vana av att arbeta i de digitala verktyg som idag används för möten och för att lagra filer och kommunicera. 

Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar samtidigt som du är självgående, noggrann och strukturerad i ditt arbete. Du trivs med ett högt tempo och att ge service och stöd till andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.                                               

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning, provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor till projekt om våld mot samiska kvinnor

Ansök    Dec 15    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill bidra till samhällsviktig kunskapsproduktion kopplad till våld mot samiska kvinnor och samhällets stödsystem för dessa.

Arbetet innebär att självständigt och i nära samarbete med den övriga forskargruppen inom samisk hälsoforskning bedriva kvalitativ och kvantitativ forskning innefattande planering och förberedelser; genomförande av kvalitativ datainsamling, analys samt rapportering och kommunicering av resultat inom ramen för ett forskningsprojekt.

Forskningsprojektet är ett så kallat ”mixed-methods” projekt, och använder sig av både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. Det kvantitativa delprojektet syftar till att analysera data från den samiska folkhälsoundersökningen ”Samisk Hälsa på Lika Villkor” som forskargruppen genomförde 2021. Analyserna ska belysa förekomst av våld mot samiska kvinnor, riskfaktorer för att utsättas för våld som samisk kvinna samt hälsoutfall associerade med att som samisk kvinna utsättas för våld. Det kvalitativa delprojektet består i att med kvalitativ metod studera hur insatser och verksamheter inom offentlig sektor samt civilsamhället bidrar till att stödja samiska kvinnor som utsätts för våld.

Förutom forskning kan en del undervisning på grund- och avancerad nivå tillkomma.

Behörighet och förkunskapskrav
Kvalificerad att söka är den sökande som senast vid den tidpunkt anställningsbeslutet fattas har en doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. I första hand kommer den ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningsperiodens slut. Om det finns särskilda skäl kan en kandidat som har avslutat en doktorsexamen tidigare övervägas.

Den sökande ska ha en doktorsexamen inom folkhälsovetenskap, sociologi, kriminologi, socialt arbete, genusvetenskap, samiska studier eller andra för forskningsprojektet relevanta ämnesområden.

Den sökande ska ha antingen kvalitativ eller kvantitativ metodkompetens av relevans för projektets utformning.

- Meriterande avseende kvantitativ metod är erfarenhet av att arbeta med befolkningsstudier och att analysera enkätdata, eller med dessa närliggande områden.
- Meriterande avseende kvalitativ metod är samhälls- och hälsovetenskaplig kvalitativ forskning exempelvis inriktad mot att teoretiskt eller praktiskt belysa områden som könsbaserat våld, hälso- och sjukvårdssystem, urfolkssamhällen eller med dessa närliggande områden.

Den sökande förväntas kunna tillgodogöra sig metodstöd från övrig forskargrupp inom det metodområde hen eventuellt inte behärskar.

Meriterande är erfarenhet av arbete med könsbaserat våld, erfarenhet av att arbeta inom eller mot det samiska samhället, eller med samiska frågor, samt erfarenhet av forskningsverksamhet inklusive att kommunicera vetenskapliga resultat till det omgivande samhället och offentliga myndigheter. Samisk språk- och kulturkompetens är också meriterande.

Bedömningskriterier
Bedömningskriterierna för utnämning som postdoktor är att kandidaten måste uppfylla den kompetensgrad som krävs för att bli behörig. Kandidaten ska antingen ha kvalitativ eller kvantitativ metodkompetens av relevans för projektets utformning. Kandidaten ska även ha mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Förmåga att bedriva oberoende forskning, producera vetenskapliga publikationer, populärvetenskapliga rapporter, delta i forskningssamarbeten och kommunicera med det omgivande samhället utgör viktiga meriter.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev
- CV
- Vetenskapliga publikationer som är relevanta för tjänsten
- Certifierade kopior av betyg och examensbevis
- Kontaktinformation till två referenspersoner från vilka rekommendationsbrev kan begäras
- Andra meriter du vill åberopa.

Om anställningen
Tjänsten är på heltid (100 %) under 2 år.

Anställningen startar i 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse. Postdoktorn kommer att vara anställd vid Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, knuten till forskargruppen Lávvuo – forskning och utbildning för samisk hälsa.

Ytterligare information tillhandahålls av Jon Petter Stoor ([email protected]), förste forskningsassistent vid Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå universitet.

Anna-Karin Hurtig, prefekt vid Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå universitet

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Laboratorieassistent, 12 månader

Ansök    Dec 15    Umeå Universitet    Virolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Beskrivning

Institutionen för klinisk mikrobiologi söker en laboratorieassistent med tillträde enligt överenskommelse.

Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Umeå universitet och här bedrivs forskning och undervisning inom ämnena immunologi, virologi, biomedicinsk laboratorievetenskap och infektion. Klinisk mikrobiologi är placerad i byggnad 6M vid Norrlands Universitetssjukhus med direkt kontakt med sjukhuset, medicinska biblioteket och tandläkarhögskolan.

Arbetsuppgifter

Du kommer att hantera och analysera SARS-CoV-2 humanprover. Akuta svalg och näsprover, blodprover, urinprover, avföringsprover från Covid-19 patienter prepareras och lagras för analys i BSL2 laboratorium.

Du kommer även att hantera och analysera prover från individer som vaccinerats mot Covid-19, att odla respiratoriska- och andra virus, att utföra plaque-reduktions neutralisations tester (PRNT), att hantera och analysera human- fladdermus-, sork- och myggprover för virus med hjälp av PCR, ELISA, IFA och virusodling.

Du kommer att utföra preparation i BSL2 laboratorium av virus antikroppar och virus RNA/DNA från sputum, blod och vävnader från människa och djur för analyser. Att utveckla ”in-house” metoder för virusdiagnostik. Analyser sker bl.a. med RT-PCR, ELISA, och IFA.

Kvalifikationer

- Du är legitimerad BMA med mångårig erfarenhet av virusodling i BSL2 laboratorium

- Du har stor erfarenhet av plaque-reduktions neutralisations tester (PRNT)

- Du har mångårig erfarenhet av hantering i BSL2 laboratorium av infektiösa virusprover från patienter och djur

- Du har flerårig erfarenhet av diagnostiska metoder som Elisa, IFA, RT-PCR, PCR.

- Du har erfarenhet av arbete med SARS-CoV-2.

- Du har erfarenhet av att utveckla och sätta upp nya ”in-house” metoder för virusdiagnostik, erfarenhet av arbete med andra virusinfektioner, som virala blödarfeberinfektioner.

Villkor

Ansökan ska innehålla

- Ett personligt brev som beskriver dina kvalifikationer och kompetensområden
samt varför du är intresserad av anställningen.
- En meritförteckning (CV) på högst 2 A4-sidor.
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.
- Kopia av betyg, examensbevis samt övriga meriter som du vill åberopa.

Anställningen är heltid i 12 mån, visstidsanställning. 

Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av Magnus Evander, [email protected]
Sista ansökningsdag 4/1-22

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Kommunikatör

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vi söker nu en kommunikatör på heltid och tillsvidare.

Provanställning kan komma att tillämpas. Anställningen är placerad vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap men arbetsuppgifterna inkluderar arbete för Institutionen för strålningsvetenskaper. Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

I din roll som kommunikatör ansvarar du för den interna och externa kommunikationen vid institutionerna. Du kommer att stötta ledning, forskargrupper och lärare utifrån deras kommunikationsbehov gentemot medarbetare, studenter, journalister, anslagsgivare, skolor samt allmänhet. Det innebär till exempel att skriva och publicera interna och externa nyheter och texter samt att skapa nyhetsbrev till anknutna/medarbetare. Vidare ingår ansvar för att innehållet på våra webbsidor är uppdaterat, aktuellt och följer gällande riktlinjer. Du ansvarar också för att skapa/uppdatera affischer, enkäter, instruktioner, powerpoint-presentationer, checklistor och blanketter.

Även andra administrativa arbetsuppgifter ingår i anställningen och arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid.Kvalifikationer

Vi söker dig som har kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Det krävs att du har erfarenhet av webbpubliceringssystemet Episerver samt av Apsis och Sharepoint. Att du har mycket god förmåga och dokumenterad erfarenhet av att grammatiskt och stilistiskt formulera dig på svenska och engelska är också ett krav. Arbetet förutsätter hög servicekänsla, flexibilitet, samt god förmåga att arbeta strukturerat när arbetet inbegriper flera samtidigt pågående processer. Du är utåtriktad och kan självständigt driva dina arbetsuppgifter framåt. Eftersom arbetet rymmer såväl stort som smått är det viktigt att du är prestigelös och kan hjälpa till där det behövs. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Meriterande är om du arbetat på universitet och har erfarenhet av att arbeta med våra målgrupper och inom våra verksamhetsområden.

 

Här kan du läsa mer om de aktuella institutionerna:

https://www.umu.se/institutionen-for-kirurgisk-och-perioperativ-vetenskap/

https://www.umu.se/institutionen-for-stralningsvetenskaper/

 

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor till projekt om våld mot samiska kvnnor

Ansök    Dec 15    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill bidra till samhällsviktig kunskapsproduktion kopplad till våld mot samiska kvinnor och samhällets stödsystem för dessa.

Arbetet innebär att självständigt och i nära samarbete med den övriga forskargruppen inom samisk hälsoforskning bedriva kvalitativ och kvantitativ forskning innefattande planering och förberedelser; genomförande av kvalitativ datainsamling, analys samt rapportering och kommunicering av resultat inom ramen för ett forskningsprojekt.

Forskningsprojektet är ett så kallat ”mixed-methods” projekt, och använder sig av både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. Det kvantitativa delprojektet syftar till att analysera data från den samiska folkhälsoundersökningen ”Samisk Hälsa på Lika Villkor” som forskargruppen genomförde 2021. Analyserna ska belysa förekomst av våld mot samiska kvinnor, riskfaktorer för att utsättas för våld som samisk kvinna samt hälsoutfall associerade med att som samisk kvinna utsättas för våld. Det kvalitativa delprojektet består i att med kvalitativ metod studera hur insatser och verksamheter inom offentlig sektor samt civilsamhället bidrar till att stödja samiska kvinnor som utsätts för våld.

Förutom forskning kan en del undervisning på grund- och avancerad nivå tillkomma.

Behörighet och förkunskapskrav
Kvalificerad att söka är den sökande som senast vid den tidpunkt anställningsbeslutet fattas har en doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. I första hand kommer den ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningsperiodens slut. Om det finns särskilda skäl kan en kandidat som har avslutat en doktorsexamen tidigare övervägas.

Den sökande ska ha en doktorsexamen inom folkhälsovetenskap, sociologi, kriminologi, socialt arbete, genusvetenskap, samiska studier eller andra för forskningsprojektet relevanta ämnesområden.

Den sökande ska ha antingen kvalitativ eller kvantitativ metodkompetens av relevans för projektets utformning.

- Meriterande avseende kvantitativ metod är erfarenhet av att arbeta med befolkningsstudier och att analysera enkätdata, eller med dessa närliggande områden.
- Meriterande avseende kvalitativ metod är samhälls- och hälsovetenskaplig kvalitativ forskning exempelvis inriktad mot att teoretiskt eller praktiskt belysa områden som könsbaserat våld, hälso- och sjukvårdssystem, urfolkssamhällen eller med dessa närliggande områden.

Den sökande förväntas kunna tillgodogöra sig metodstöd från övrig forskargrupp inom det metodområde hen eventuellt inte behärskar.

Meriterande är erfarenhet av arbete med könsbaserat våld, erfarenhet av att arbeta inom eller mot det samiska samhället, eller med samiska frågor, samt erfarenhet av forskningsverksamhet inklusive att kommunicera vetenskapliga resultat till det omgivande samhället och offentliga myndigheter. Samisk språk- och kulturkompetens är också meriterande.

Bedömningskriterier
Bedömningskriterierna för utnämning som postdoktor är att kandidaten måste uppfylla den kompetensgrad som krävs för att bli behörig. Kandidaten ska antingen ha kvalitativ eller kvantitativ metodkompetens av relevans för projektets utformning. Kandidaten ska även ha mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Förmåga att bedriva oberoende forskning, producera vetenskapliga publikationer, populärvetenskapliga rapporter, delta i forskningssamarbeten och kommunicera med det omgivande samhället utgör viktiga meriter.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev
- CV
- Vetenskapliga publikationer som är relevanta för tjänsten
- Certifierade kopior av betyg och examensbevis
- Kontaktinformation till två referenspersoner från vilka rekommendationsbrev kan begäras
- Andra meriter du vill åberopa.

Om anställningen
Tjänsten är på heltid (100 %) under 2 år.

Anställningen startar i 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse. Postdoktorn kommer att vara anställd vid Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, knuten till forskargruppen Lávvuo – forskning och utbildning för samisk hälsa.

Ytterligare information tillhandahålls av Jon Petter Stoor ([email protected]), förste forskningsassistent vid Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå universitet.

Anna-Karin Hurtig, prefekt vid Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå universitet

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorand vid Idrottsmedicin

Ansök    Dec 15    Umeå Universitet    Doktorand
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Beskrivning
Ridsport är en stor idrott som har utövare i alla åldrar och ambitionsnivåer.

Forskning kring ryttares hälsa är begränsad och främst fokuserad på de traumatiska olyckor som kan ske.

För att främja hållbara ryttare i ett långsiktigt perspektiv behövs mer kunskap om andra faktorer såsom träningsmängd och kroppsligt mående.

Detta projekt kommer att fokusera på att undersöka tävlingsryttare representerande de tre olympiska grenarna dressyr, hoppning och fälttävlan i ett samarbete mellan Umeå universitet och Svenska Ridsportförbundet samordnat av Företagsforskarskolan.

Målsättningen är att skapa insikt om överbelastningsbesvär, dess incidens bland aktiva tävlingsryttare, ev. viktiga riskfaktorer samt tävlingsryttarens inställning till upplevelse av överbelastningsrelaterade besvär. Projektet och denna samverkansform förväntas ge mer kunskap om tävlingsryttaren, hur utveckling samt identifiering av insatser för att förstärka den hållbara ryttare – hela livet, skall kunna genomföras. Målbilden för projektet är att bli ett föregångsland internationellt avseende insikter om den hållbara ryttaren i ett livslångt perspektiv.

Företagsforskarskolan
Fo?retagsforskarskolan är en multidisciplinär forskarskola där projekten är baserade på? samarbeten mellan Umeå? universitet och externa organisationer. Doktoranderna inom Fo?retagsforskarskolan utgör en interdisciplinär grupp som, förutom varje enskild forskningsspecialisering, erbjuds ett skräddarsytt kurspaket som skapar en stark plattform för framtida arbete inom forskning och utveckling. En doktorandtjänst inom Fo?retagsforskarskolan inkluderar även en praktikperiod vid en av de externa organisationerna för varje doktorand.

Arbetsuppgifter
För att uppnå målsättningen med projektet förväntas doktoranden arbeta i nära samarbete med Svenska Ridsportförbundet samt dess olika samarbetspartners inom häst- och idrottsorganisationer. Arbetet förväntas ske i hästnära miljöer genom att bla. kartlägga ryttares träningsmängd, skadeincidens samt inställning till träning vid smärta. Projektet involverar även idrottstester för datainsamling avseende bl.a. symmetri, rörlighet, dynamisk balans och stabilitet. Doktoranden förväntas även arbeta informativt kring dess insikter och resultat inom såväl forskningsområdet som Ridsportförbundets verksamheter.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på? forskarnivå? krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på? avancerad nivå?, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på? avancerad nivå?, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på? forskarnivå? i idrottsmedicin krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i idrottsmedicin eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på? avancerad nivå? inom inriktningen, eller motsvarande, inga?.

Goda kunskaper i såväl det svenska och engelska språket, både i skrift och tal, är ett krav. Den utvalda kandidaten måste vara strukturerad, lo?sningsorienterad samt ha ett intresse för att tillgodogöra sig nya kunskaper, speciellt inom projektets inriktningsområde. Mycket god kommunikationsförmåga samt samarbetsförmåga är också? krav.

Erfarenhet från svensk ridsport och idrottsrörelse är meriterande. Det är vidare meriterande med annan utbildning/certifiering inom ridsport, kunskap och ledarvana om vad det innebär att arbeta i hästnära miljöer. Erfarenhet av att instruera grupp, individ samt utvärdera fysisk rörelse anses meriterande.

Erfarenhet av att genomföra rörelseanalys inom idrott, ergonomi eller klinik är meriterande men ej ett krav.

Bedömningen av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter samt förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen inom det område som projektet inriktar sig mot.

Villkor
Du som antas till utbildning på forskarnivå kommer att ingå i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och sträcker sig över 8 terminer (totalt 4 år).

En fullständig ansökan ska innehålla följande dokument;

• CV

• Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen

• Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och andra relevanta intyg

• Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du ansöker via va?rt e-rekryteringssystem Varbi. 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Universitetslektor i molekylär djurfysiologi

Institutionen för molekylärbiologi söker en universitetslektor inom ämnesområdet molekylär djurfysiologi. Den anställde ska bedriva självständig forskning, aktivt medverka i forskarutbildning samt undervisa inom ämnesområdet. Välkommen med din ansökan senast 23 januari, 2022. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifter avser forskning och undervisning inom ämnet molekylär djurfysiologi. Den anställde(a) ska bedriva självständig forskning och utbildning på forskarn... Visa mer
Institutionen för molekylärbiologi söker en universitetslektor inom ämnesområdet molekylär djurfysiologi.

Den anställde ska bedriva självständig forskning, aktivt medverka i forskarutbildning samt undervisa inom ämnesområdet. Välkommen med din ansökan senast 23 januari, 2022.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter avser forskning och undervisning inom ämnet molekylär djurfysiologi. Den anställde(a) ska bedriva självständig forskning och utbildning på forskarnivå inom molekylär djurfysiologi med att förstå cellulära och molekylära processer i organ/organismens metabola funktioner, utifrån hypotesbaserad forskning med betydande experimentellt inslag, vilket kan inkludera kvantitativa metoder. Den anställde(a) ska även undervisa och examinera inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt kunna vara ämnesföreträdare för ämnet molekylär djurfysiologi. Arbetsuppgifter beträffande undervisning kan komma att gälla ansvar för utveckling av kurser relaterade till ämnet, samt ansvar för utbildningsprogram. Arbetsuppgifterna kan även innefatta administrativa och organisatoriska uppgifter inom institutionen och fakulteten.

För icke-svensktalande innehavare förväntas denne(a) tillägna sig talad svenska till en god nivå inom en treårsperiod för att till exempel kunna delta i administrativ planering inom fakulteten.

Behörighet
Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Dokumenterad erfarenhet av moderna molekylärbiologiska metoder för att adressera frågeställningar inom ämnesområdet är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid urval av sökande till befattningen ska följande viktning av respektive skicklighetsaspekt gälla:

Vetenskaplig skicklighet 70 %, pedagogisk skicklighet 20 %, administrativ skicklighet, och skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal vid högskolan, 10 %. Därutöver ska beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

För fullständig beskrivning av bedömningsgrunder se annonsen på umu.se.

Ansökan
Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter, där du beskriver kortfattat hur du uppfyller de angivna kraven (max 2 sidor)
- Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")
- CV/Umu Application template. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template2022-publ-211108.docx Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla: - basinformation
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- referenser inklusive kontaktuppgifter


https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-01-23.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Data manager 2 år

Ansök    Dec 15    Umeå Universitet    Mikrobiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Forskningsmiljö

Umeå universitet är platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Du kommer att arbeta hos Dr. Fors Connolly´s forskargrupp, vilket är en interdisciplinär grupp med läkare, statistiker, epidemiologer och biomedicinska forskare. Nyligen publicerades en vetenskaplig artikel i The Lancet baserad på ett projekt som genomfördes hos Fors Connollys forskningsgrupp. Vår forskning har fokus på riskfaktorer för infektion och svår sjukdom med SARS-CoV-2, Influensavirus och Puumalavirus, samt akuta och långtidskomplikationer. Forskningen är translationel med populationsstudier, kliniska studier och laboratoriestudier.

Vid Institutionen för Klinisk Mikrobiologi publicerades en vetenskaplig artikel i New England Journal of Medicine från en annan forskningsgrupp. Det finns därför världsklass forskning inte bara vid Fors Connollys forskningsgrupp utan på hela Inst. för Klinisk Mikrobiologi.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar arbete med stora nationella multi-registerdata som samlats in från Folkhälsomyndigheten, Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen, Försäkringskassan och många flera källor.

Specifika ansvarsområden:

- Data städning av stora nationella registerdata

- Identifiera och selektera relevanta ”international classification of diseases” (ICD) diagnoskoder        från ICD version 8 till 11 i registerdata.

- Identifiera och selektera relevanta läkemedel utifrån Anatomic Therapeutic Chemical (ATC) koder i    register

- Identifiera och selektera interventionskoder utifrån åtgärdskoder.

- Delta i och bidra till vetenskapliga gruppmöten som involverar grupperna och deras medarbetare.

- Bidra till publicering av forskningsresultat.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften innebär hantering av dessa data, och därför krävs mycket goda kunskaper om data management generellt och specifikt sammanlänkning av stora registerdata. Det finns även möjlighet till att självständigt utföra statistiska och epidemiologiska analyser av data. Du kommer att ingå i ett internationellt team av läkare, statistiker, epidemiologer och även biomedicinska forskare, med samarbeten i Danmark och Finland. Därför är det viktigt med bra kommunikations- och samarbetsförmåga.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- - Minimum kandidatexamen i epidemiologi, statistik, datavetenskap, systemvetenskap eller        likvärdigt.
- - Gedigna kunskaper i data managent
- - Gedigna kunskaper av att hantera statistikprogram som R, SPSS, STATA, SAS eller liknande
- - Kunna arbeta självständigt och vara noggrann.

Det är meriterande om du har:

- - Goda kunskaper om -database
- - Goda kunskaper om svenska nationella registerdata
- - Goda kunskaper i epidemiologi och/eller statistik

Stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av hantering av stora registerdata, och vid förmåga att samarbete i tvärdisciplinära teams. Det är mycket meriterande om du kan svenska eller annat nordiskt språk.

Ansökan

- Personligt brev
- Attesterade kopior av relevanta examensbevis
- CV inklusive publikationslista
- Rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till minimum 2 referenser
Ansökan görs elektroniskt via Varbi, sista ansökningsdag den 22-01-11
Heltid 2 år, tillträde enligt överenskommelse

För ytterligare information, kontakta Anne-Marie Fors Connolly, BSc MSc MD PhD ([email protected])

Välkommen med din ansökan.

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot maskininlärning

Ansök    Dec 15    Umeå Universitet    Doktorand
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (www.

cs.umu.se) söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot maskininlärning. Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier och är placerad vid Institutionen för datavetenskap där du får möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö med 140 anställda från fler än 20 länder.

Institutionen för datavetenskap har växt kraftigt under de senaste åren, och där en inkluderande botten-styrd miljö har varit nyckeln till vår hållbara utveckling. Institutionen har ungefär 50 doktorander med olika nationaliteter, bakgrunder och från olika fält. Som doktorand hos oss har du tillgång till stöd för karriärutveckling, nätverkande, administrativa och tekniska stödfunktioner, samt goda anställningsvillkor. Läs mer här: https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap/

Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan senast 23 januari 2022.

Projektbeskrivning

Metoder för automatisk segmentering baserade på den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) har genomgått en snabb utveckling under de senaste åren, och fungerar imponerande väl. Sådana metoder kan användas inom strålbehandling för att i medicinska bilder automatiskt markera det område som skall behandlas samt omgivande organ som måste undvikas för att inte skadas av behandlingen. Dessa metoder är däremot uteslutande utvecklade för vuxna patienter. Motsvarande AI-metoder, som även fungerar på barncancerpatienter, lyser däremot med sin frånvaro.

Syftet med detta projekt är därför att utveckla och utvärdera moderna AI-metoder, baserade på djup maskininlärning och djupa neuronnät, för att automatiskt segmentera medicinska bilder på ett sätt som fungerar väl även för barncancerpatienter.

Doktorandanställningen erbjuds inom maskininlärningsprojektet ”Automatiserad strålbehandling för barnonkologi och utmaningen med små mängder data” som finansieras av Barncancerfonden. Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Institutionen för datavetenskap och forskare vid Institutionen för strålningsvetenskaper, båda vid Umeå universitet. Projektledare är Tommy Löfstedt, docent och universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet datavetenskap krävs att den sökande har godkända kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet datavetenskap.

Kandidater för den här doktorandanställningen ska ha mycket goda kunskaper inom projektrelaterade områden, i synnerhet maskininlärning, djup maskininlärning, datorseende och bildanalys. Erfarenhet av att hantera medicinska bilder är en merit. Ett krav är också att den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.

Som person har du goda färdigheter i att arbeta både på egen hand och tillsammans med andra, är kreativ och vill på ett aktivt sätt driva din egen utveckling mot att bli en kompetent forskare.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen, och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20 %) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Startdatum förväntas vara 1 mars 2022, eller enligt överenskommelse.

Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem (klicka på Ansök på den här sidan).

En fullständig ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver dina forskningsintressen, och varför du söker den utlysta anställningen. Brevet ska också innehålla din kontaktinformation
- Curriculum Vitae (CV)
- Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande och dokumentation av godkända kurser inklusive betyg
- Kopior av kandidat- och/eller masteruppsats, samt andra relevanta publikationer om sådana finns
- Kontaktinformation till tre referenspersoner

Dokumentation och beskrivning av andra relevanta erfarenheter och kompetenser
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk än dessa två ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 23 januari 2022.

Institutionen för datavetenskap värdesätter diversitet. Vi välkomnar därför i synnerhet kvinnor och personer utanför det binära genussystemet som sökande.

För att ansöka, logga in i systemet och ansök via knappen längst ner på webbsidan.

Vid frågor eller ytterligare information, kontakta docent Tommy Löfstedt ([email protected])

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Museivärd vid Bildmuseet

Ansök    Dec 15    Umeå Universitet    Museiintendent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Bildmuseet är en kreativ arbetsplats med konst och visuell kultur som huvudsakligt ansvarsområde.

Museet bedriver en publik utställningsverksamhet och en stor del av utställningarna är egenproducerade. Mer information finner du http://www.bildmuseet.umu.se/sv/.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Vi söker en museivärd med omfattningen 90 % fr o m 2022-01-19 och tills vidare. Museivärden ansvarar för värdskapet gentemot Bildmuseets besökare. I arbetet ingår att bemanna Bildmuseets reception och museishop, hålla guidade visningar för grupper på både svenska och engelska, att svara på frågor och tillhandahålla information om utställningar och program samt att ge service till museets besökare. Värdskapet för våra digitala besökare innefattar att ge visningar för grupper på både svenska och engelska samt att ansvara för inlägg och kommunikation på Bildmuseets sociala medier. Museivärden ansvarar även för tillsyn av pågående utställningar samt utför larm- och säkerhetsrutiner i huset. Utöver detta kan även andra arbetsuppgifter inom verksamheten tillkomma.

Kompetenskrav

Vi söker dig har högskoleutbildning med konstvetenskaplig eller konstpedagogisk inriktning eller motsvarande utbildning. Du har kunskap om och intresse för samtida konst och bildkultur samt erfarenhet av värdskap, informations- och receptionsarbete vid en större konstinstitution. Du har även erfarenhet av att hålla guidade visningar samt arbete med digitala medier. Vi vill att du är initiativtagande och flexibel, att du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, pedagogisk och kan formulera dig väl muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Ytterligare krav för tjänsten är en hög grad av personlig mognad och god förmåga till helhetssyn.

Övriga upplysningar

Helgtjänstgöring ingår i schemat. Provanställning kan komma att tillämpas.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara inkommen senast 2022-01-03 och ska innehålla CV, personligt brev och vidimerad kopia på betyg/intyg.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot maskininlärning

Ansök    Dec 14    Umeå Universitet    Doktorand
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (www.

cs.umu.se) söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot maskininlärning. Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier och är placerad vid Institutionen för datavetenskap där du får möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö med 140 anställda från fler än 20 länder.

Institutionen för datavetenskap har växt kraftigt under de senaste åren, och där en inkluderande botten-styrd miljö har varit nyckeln till vår hållbara utveckling. Institutionen har ungefär 50 doktorander med olika nationaliteter, bakgrunder och från olika fält. Som doktorand hos oss har du tillgång till stöd för karriärutveckling, nätverkande, administrativa och tekniska stödfunktioner, samt goda anställningsvillkor. Läs mer här: https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap/

Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan senast 23 januari 2022.

Projektbeskrivning

Metoder för automatisk segmentering baserade på den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) har genomgått en snabb utveckling under de senaste åren, och fungerar imponerande väl. Sådana metoder kan användas inom strålbehandling för att i medicinska bilder automatiskt markera det område som skall behandlas samt omgivande organ som måste undvikas för att inte skadas av behandlingen. Dessa metoder är däremot uteslutande utvecklade för vuxna patienter. Motsvarande AI-metoder, som även fungerar på barncancerpatienter, lyser däremot med sin frånvaro.

Syftet med detta projekt är därför att utveckla och utvärdera moderna AI-metoder, baserade på djup maskininlärning och djupa neuronnät, för att automatiskt segmentera medicinska bilder på ett sätt som fungerar väl även för barncancerpatienter.

Doktorandanställningen erbjuds inom maskininlärningsprojektet ”Automatiserad strålbehandling för barnonkologi och utmaningen med små mängder data” som finansieras av Barncancerfonden. Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Institutionen för datavetenskap och forskare vid Institutionen för strålningsvetenskaper, båda vid Umeå universitet. Projektledare är Tommy Löfstedt, docent och universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet datavetenskap krävs att den sökande har godkända kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet datavetenskap.

Kandidater för den här doktorandanställningen ska ha mycket goda kunskaper inom projektrelaterade områden, i synnerhet maskininlärning, djup maskininlärning, datorseende och bildanalys. Erfarenhet av att hantera medicinska bilder är en merit. Ett krav är också att den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.

Som person har du goda färdigheter i att arbeta både på egen hand och tillsammans med andra, är kreativ och vill på ett aktivt sätt driva din egen utveckling mot att bli en kompetent forskare.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen, och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20 %) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Startdatum förväntas vara 1 mars 2022, eller enligt överenskommelse.

Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem (klicka på Ansök på den här sidan).

En fullständig ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver dina forskningsintressen, och varför du söker den utlysta anställningen. Brevet ska också innehålla din kontaktinformation
- Curriculum Vitae (CV)
- Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande och dokumentation av godkända kurser inklusive betyg
- Kopior av kandidat- och/eller masteruppsats, samt andra relevanta publikationer om sådana finns
- Kontaktinformation till tre referenspersoner

Dokumentation och beskrivning av andra relevanta erfarenheter och kompetenser
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk än dessa två ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 23 januari 2022.

Institutionen för datavetenskap värdesätter diversitet. Vi välkomnar därför i synnerhet kvinnor och personer utanför det binära genussystemet som sökande.

För att ansöka, logga in i systemet och ansök via knappen längst ner på webbsidan.

Vid frågor eller ytterligare information, kontakta docent Tommy Löfstedt ([email protected])

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor vid avdelningen för Arbetsterapi

Ansök    Dec 14    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Beskrivning
Som postdoktor kommer du att arbeta i ett projekt som avser utveckla och utvärdera ett kombinerat fysiskt och kognitiv (motoriskt-kognitivt) träningsprogram för äldre personer för att främja fysisk och kognitiv funktion samt förhindra fall.

Träningsprogrammet kommer att utvecklas av forskargruppen genom samskapande med äldre personer och fysioterapeuter, och därefter utvärderas genomförbarheten av träningsprogrammet bland äldre personer i samhället.Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att ingå i ett team av seniora och juniora forskare med en tvärvetenskaplig inriktning. Tillsammans med forskargruppen kommer du framför allt att arbeta med att planera och genomföra forskning inom projektet, med tyngd på datainsamling, analys, och rapportering av resultat. Både kvalitativa och kvantitativa metoder används i projektet. Det kan även ingå handledning av studenter.Kvalifikationer
Du som söker ska ha avlagt doktorsexamen inom medicinsk vetenskap eller annat för projektet relevant ämne. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt sin examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Vi letar efter en kandidat med förmågan att arbeta självständigt såväl som en del av ett team. Det är meriterande att ha erfarenheter av arbete relaterat till projektets inriktning såsom erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa studier, kunskaper i beteendeförändringsteorier samt erfarenhet av arbete med äldre personer. Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är ett krav. Då kontakt med deltagare planeras ingå i arbetet med studien är det också ett krav att kunna tala och skriva svenska eftersom deltagarna i studien inte kan förväntas kommunicera på annat språk.Ansökan skall innehålla

- Curriculum Vitae
- En kort beskrivning av dina forskningsintressen, varför du är intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till det aktuella projektet (max 1 A4-sida) 
- En publikationsförteckning Kopior av relevanta artiklar (max 5 st)
- Kopior av relevanta examensbevis
- Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du kan nå via applikationsknappen nedan. När ansökan tas emot kommer du att få ett bekräftelsemail.

Villkor
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Enhetschef Planeringsenheten

Ansök    Dec 14    Umeå Universitet    Planeringschef
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Beskrivning

Planeringsenheten är en stab till universitetsledningen och en av 11 enheter inom Universitetsförvaltningen.

På enheten finns 17 medarbetare. 

Planeringsenhetens verksamhet styrs i hög grad av prioriteringar och direkta uppdrag från universitetsledningen. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att arbeta med övergripande planering och uppföljning av all verksamhet inom universitetet. I det ingår arbete med universitetets budget samt beredning av årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Att bistå universitetsledningen i utvecklingen av en mer tillitsbaserad styrning är en viktig uppgift. En annan av enhetens mål är att ytterligare utveckla samordningen av rutiner och processer som utveckla samordningen av rutiner som rör planering och uppföljning av universitetets verksamhet, ekonomi, organisation samt intern styrning och kontroll. 

Planeringsenheten utgör ett strategiskt stöd till universitetsledningen i frågor som rör forskning och utbildning. Detta omfattar exempelvis utredning, omvärldsbevakning, regelverk samt stöd till det universitetsgemensamma kvalitetsarbetet. Inom enheten finns också det ledningsnära administrativa stödet i form av universitetsstyrelsens, rektors, prorektors, vicerektorernas och universitetsdirektörens sekreterare. 

Som enhetschef ansvarar du för att leda och tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten vid Planeringsenheten. Du har ansvar för enhetens ekonomi och personal. Du arbetar i nära dialog med universitetsledningen, fakulteter samt andra enheter vid universitetsförvaltningen och du deltar i universitetsledningens veckomöten. Du rapporterar till biträdande universitetsdirektören. 

Kvalifikationer

Vi söker dig med akademisk examen. Du är en skicklig ledare med flerårig erfarenhet av chefsuppdrag där personal-, verksamhets- och ekonomiansvar ingått. Du har erfarenhet av att strategiskt och med helhetssyn arbeta med planering och uppföljning. Du är en tydlig ledare som genom delaktighet och dialog involverar dina medarbetare i enhetens utveckling. Du har förmåga att inspirera, motivera och skapa ett gott arbetsklimat. Du är strukturerad, analytisk, initiativrik och har hög integritet. Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande:

- Erfarenhet av arbete inom universitet och högskola.
- Erfarenhet av stabsarbete, det vill säga att bistå en linjeorganisation med expertis, råd- och vägledning.
- Doktorsexamen

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor

Anställningen avser en tillsvidareanställning på heltid med placering i Umeå. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Närmare upplysningar lämnas av biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, tel. 090-786 55 86, [email protected] Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta vår HR-specialist Tatja Anundsson, tel. 090-786 70 30, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 2022-01-31!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot Molekylärbiologi

Ansök    Dec 13    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi med intresse inom infektionsbiologi till institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år med start 1a februari 2022 eller enligt överenskommelse.

Doktoranden kommer att delta i aktiviteter inom Institutionen för molekylärbiologi, Laboratoriet för Molekylär Infektion Medicine Sweden (MIMS), och The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. Mer information om medicinska fakultetens forskarutbildningsprogram går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/forskarutbildning/).

Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter
Den Gramnegativa bakterien Vibrio cholerae är orsaken till kolera, en allvarlig infektionssjukdom som orsakar diarré som kan leda till dödlig uttorkning. En rad olika bakterier har förmågan att frisätta membranvesiklar (BMV), som är nanometerstora sfärer med en lumen omsluten av dubbla lipidlager. BMV deltar i en rad funktioner, inklusive intracellulär kommunikation, mikrobiell patogenicitet och reglering av värdsimmunsvaret.

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka cellulära mekanismer bakom BMV-upptag, samt rollen av vesikel-associerade bakteriella proteaser i värdcellspatogenes.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. Projektet och forskningsmiljön kommer ge den hängivna studenten möjligheten att utbilda sig till en förstklassig forskare.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs minst 30 hp inom huvudområdet kemi varav minst 7,5 hp biokemi, 45 hp inom huvudområdena biologi eller molekylärbiologi varav minst 7,5 hp i genetik och 22,5 hp i mikrobiologi, fysiologi, samt cell- och molekylärbiologi. Därutöver krävs 45 hp på avancerad nivå inom det cell- och molekylärbiologiska ämnesområdet, inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Du ska vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Kunskaper i engelska och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att utvärderas av institutionens forskarutbildningsgrupp.

Kvalifikationer
Kunskap av mitokondriell dynamik och erfarenhet av studier av bakteriella membranvesiklar med konfokalmikroskopi och in situ hybridisering är starka meriter. Du bör vara mycket motiverad, ha mycket god kommunikationsförmåga med gruppledare och kollegor samt förmåga att samverka effektivt och arbeta produktivt i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet

Bedömningsgrunder
Utvärderingen av förmågan och potentialen att prestera bra baseras främst på:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.

2. Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.

3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.

4. Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter.

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på dennes meriter och dennes bedömda potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå. Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning. Ett beslut om antagning kommer att fattas av fakultetens studierektor först när en individuell studieplan har godkänts av institutionens forskningsutbildningsgrupp.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.

Tillträde 1a februari 2022 eller enligt överenskommelse.

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas

Ansökan
Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 30de december 2021. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

• En CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer.

• Kopior på examensbevis

• Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen, motivation för ansökan om doktorandtjänst

• Kontaktuppgifter för två till tre referenser.

För frågor om tjänsten kontakta professor Sun Nyunt Wai, [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Mer om oss
Mer information om oss finner du på http://www.umu.se/en/department-of-molecular-biology/ och http://www.ucmr.umu.se

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent för HIPE-projektet, 40%

Ansök    Dec 14    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Vi söker en projektassistent till HIPE-projektet.

Projektet har som mål att utveckla en ny mätmetod för att mäta fysisk belastning i arbete, att genomföra mätningar av fysisk belastning i arbete och identifiera framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv i fysiskt krävande jobb.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att planera och genomföra mätningar på anställda personer ute på arbetsplatser i byggbranschen, storkök, lokalvård samt inom vård och omsorg.

Vi mäter pulsbelastning och förekomst av arbete med lyftade armar och böjd rygg. I projektet genomförs också datainsamling genom hälsoundersökningar, enkäter och intervjuer. I arbetsuppgifterna ingår också att hantera och bearbeta insamlade data och ge återkoppling till studiedeltagarna.

Du ingår i en större projektgrupp med personer från Umeå Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Kvalifikationer

Högskoleutbildning inom vård eller psykologi. Körkort. Erfarenheter av tidigare forskning eller projektarbete med teknisk mätutrustning. Erfarenhet av bearbetning av insamlade data, t ex i Excel.

Du har en god förmåga att kommunicera, planera och strukturera ditt arbete i samarbete med andra. Du har ett genuint intresse av ergonomi och arbetsmiljö.

 

Villkor

40% januari tom september. Arbetstiden kommer i huvudsak att vara förlagd till morgonen och förmiddagen.Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Första forskningsassistent, 9 mån, till Institutionen för molekylärbiologi

Ansök    Dec 14    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för molekylärbiologi söker en första forskningsassistent för en tidsbegränsad anställning på 9 månader avseende heltid.

Tillträde 1 februari 2022 eller enligt överenskommelse.

 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att planera och utföra musexperiment såsom interpretera och statistiskt utvärdera erhållna data för att sammanfatta resultaten i ett forskningsmanuskript under översyn av gruppledaren. Kandidaten kommer att använda immunologiska, mikrobiella och molekylärbiologiska tekniker.

 

Kvalifikationer
Den sökande ska ha en universitetsexamen i biologi eller mikrobiologi. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Du som söker måste ha praktisk erfarenhet av tarmmikrobiotforskning, däribland fekal mikrobiotatransplantation, 16S rDNA amplicon sekvensering och erfarenhet i arbete med djurmodeller. Publikationer som försteförfattare i internationella peer-granskade tidskrifter liksom internationell arbetslivserfarenhet är mycket meriterande.

Du ska vara mycket skicklig på att kommunicera både skriftligt och muntligt på engelska, ha hög motivation och drivkraft och även ha förmåga att jobba produktivt såväl i ett team som självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Övriga önskvärda kvalifikationer

Erfarenhet av arbete med jäststammar och tidigare arbete med slemfunktion är mycket meriterande.

 

Ansökan
Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 3e januari 2022. Din ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla:
• Ett personligt brev som förklarar varför du är intresserad av anställningen, hur du uppfyller
ovanstående kriterier (inte mer än en A4-sida).
• Ett CV med din akademiska utbildning och tidigare anställningar.
• Annan relevant dokumentation som du vill föra fram för att styrka din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

 

Mer om oss
För ytterligare information kontakta Björn Schröder ([email protected]). För mer information om institutionen för molekylärbiologi vänligen besök vår hemsida http://www.umu.se/molbiol.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Universitetslektor i teologi med inriktning mot praktisk teologi (11 mån)

Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda. Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratori... Visa mer
Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda.

Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Nu söker vi en universitetslektor i teologi med inriktning mot praktisk teologi. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 11 månader.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning som innefattar kurserna: Svenska kyrkans tro och liv, Kyrkosyn och liturgik, Metoder och teorier inom teologi (delar som utgörs av praktisk teologi), litteraturkurser inom området praktisk teologi, seminarier för examensarbete i teologi samt handledning av examensarbeten på kandidat- och magisternivå inom praktisk teologi. Kurserna går både på distans, via internet, och på campus.

I anställningen ingår 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används i normalfallet till forskning. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i teologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För att vara behörig för anställningen krävs förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området praktisk teologi, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag samt god samarbetsförmåga.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsstrategier och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid undervisningsskicklighet inom praktisk teologi.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom praktisk teologi.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Vikt ska därför fästas vid god samarbetsförmåga.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet; https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1134-21.pdf.

Ansökan
Ansökan görs via vårt e-rekryteringssystem Varbi och ska vara inkommen senast 17 januari 2022.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf.

Notera att digitala kopior av publikationer ska bifogas till ansökan. För denna anställning ska ingen projektplan lämnas in.

Övrig information
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 11 månader med tillträde 1 augusti 2022 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Thomas Girmalm (090-7867821, mailto:[email protected]) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, mailto:[email protected]).

För mer information om institutionen, se: https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent, visstid 1 år

Ansök    Dec 13    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Beskrivning av arbetsuppgifter

Personen som erhåller tjänsten kommer att assistera forskargruppen i de metoder som forskargruppen använder sig av.

I arbetet ingår immunohistokemiska analyser av leverprover från musmodeller för fettlever och levercancer, in situ hybridisering, cellodling av hepatocyter; design, kloning och transfektion av CRISPR-Cas9-vektorer; genotypning och qPCR analyser. Arbetet innebär etablering av klonala cell-linjer som bär deletioner av förmodade ”onco-enhancers”. Insamling av data och behjälplig vid statistiska analyser ingår också. Organisering av inventarier och standardisering av labbprotokoll är en del av arbetet.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som vid start av anställningen har mastersexamen eller motsvarande inom Biomedicin, Molekylärbiologi eller liknande. Erfarenhet av molekylärbiologitekniker (inkl. CRISPR-Cas9 genetisk modifiering och qPCR) samt odling av humana cell-linjer är ett krav. Goda organisatoriska färdigheter är nödvändiga. Du behöver ha kunskaper i UCSC Genome Browser, Snapgene och Prism samt god förmåga att kommunicera på engelska, då dialog i huvudsak sker på engelska i forskningsgruppen.

Villkor

Heltid, tidsbegränsad till 1 år. Start 1 februari 2022.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot Molekylärbiologi

Ansök    Dec 13    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi och med ett intresse för tarmmikrobiota till Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Positionen är tidsbegränsad till fyra år med start snarast eller enligt överenskommelse.

Doktoranden kommer att delta i aktiviteter inom Institutionen för molekylärbiologi,  Laboratoriet för Molekylär Infektion Medicine Sweden (MIMS), och det nordiska EMBL partnerskap för molekylär medicin, vilket möjliggör samverkan med forskare från olika forskningsområden och med bred expertis.

Mer information om medicinska fakultetens forskarutbildningsprogram går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/forskarutbildning/).

Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter
Tarmen är en av de mest tätbefolkade livsmiljöerna på vår planet och biljoner bakterier lever i vår tarm Effektiva försvarsmekanismer krävs för att skydda kroppen mot infektioner från tarmbakterier. Mukuslager  är den första försvarslinjen mot tarmbakterierna, men samtidigt krävs närvaron av tarmbakterier för att utveckla ett fullt fungerande mukuslager.  Huvudsyfte med projektet är att utveckla strategier för att undersöka effekten av tarmmikrobiota på tarmmukusfunktion.. I projektet kommer doktoranden studera hur kostinterventioner förändrar mukusfunktionen och hur detta är relaterat till tarmmikrobiotan. Projektet innefattar in vivo kostinterventioner på möss, 16S tarmmikrobiotaanalyser, ex vivo mukusanalyser och konfokal avbildning.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. Projektet och forskningsmiljön kommer ge den hängivna studenten möjligheten att utbilda sig till en förstklassig forskare.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs minst 30 hp inom huvudområdet kemi varav minst 7,5 hp biokemi, 45 hp inom huvudområdena biologi eller molekylärbiologi varav minst 7,5 hp i genetik och 22,5 hp i mikrobiologi, fysiologi, samt cell- och molekylärbiologi. Därutöver krävs 45 hp på avancerad nivå inom det cell- och molekylärbiologiska ämnesområdet, inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Du ska vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Kunskaper i engelska och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att utvärderas av institutionens forskarutbildningsgrupp.

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av forskning om tarmmikrobiota som arbete med bakteriefria möss, infektions- och kolitmusmodeller och funktionella studier av mukuslager är starka meriter. Du bör vara välorganiserad, ha mycket god kommunikationsförmåga med gruppledare och kollegor, samt ha förmåga att arbeta produktivt i ett team såväl som självständigt.

Bedömningsgrunder
Utvärderingen av förmågan och potentialen att prestera bra baseras främst på:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.

2. Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.

3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.

4. Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter.

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på dennes meriter och dennes bedömda potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå.

Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning.

Ett beslut om antagning kommer att fattas av fakultetens studierektor först när en individuell studieplan har godkänts av institutionens forskningsutbildningsgrupp.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.

Tillträde 1a februari 2022 eller enligt överenskommelse.

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas

Ansökan
Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 30de december 2021. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

• En CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer.

• Kopior på examensbevis

• Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen, motivation för ansökan om doktorandtjänst

• Kontaktuppgifter för två till tre referenser.

För frågor om tjänsten kontakta Björn Schröder, [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Mer om oss
Mer information om oss finner du på http://www.mims.umu.se/groups/bjorn-schroder och http://www.molbiol.umu.se/english.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Universitetslektor i nya testamentets exegetik (7 månader)

Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda. Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratori... Visa mer
Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda.

Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Nu söker vi en universitetslektor i nya testamentets exegetik. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 7 månader.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning inriktad mot kurser i nya testamentets exegetik med undervisning i grundspråket grekiska. Undervisningen innefattar kurserna: Nytestamentlig grekiska: grundkurs, grundkursmoment i exegetik/bibelvetenskap, seminarium för examensarbete i teologi samt handledning av examensarbeten på kandidat- och magisternivå inom nya testamentets exegetik. Undervisningen äger rum såväl på campus som på internetbaserade kurser.

I anställningen ingår 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används i normalfallet till forskning. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i nya testamentets exegetik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För att vara behörig för anställningen krävs förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området nya testamentets exegetik, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag samt god samarbetsförmåga.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsstrategier och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom nya testamentets exegetik. Forskningsskicklighet även inom gamla testamentets exegetik är inte nödvändigt för att vara behörig, men är meriterande.

Undervisningens inriktning är kurser i nya testamentets exegetik med undervisning i grundspråket grekiska. Erfarenhet även av undervisning i gamla testamentets exegetik och i grundspråket hebreiska är inte nödvändig för att vara behörig men är meriterande.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag.  Vikt ska därför fästas vid god samarbetsförmåga.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet; https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1134-21.pdf.

Ansökan
Ansökan görs via vårt e-rekryteringssystem Varbi och ska vara inkommen senast 17 januari 2022.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf.

Notera att digitala kopior av publikationer ska bifogas till ansökan. För denna anställning ska ingen projektplan lämnas in.

Övrig information
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 7 månader med tillträde 1 augusti 2022 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Thomas Girmalm (090-7867821, mailto:[email protected]) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, mailto:[email protected]).

För mer information om institutionen, se: https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorand i rättsvetenskap med inriktning mot miljörätt

Ansök    Dec 13    Umeå Universitet    Doktorand
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Juridiska institutionen är expansiv och har för närvarande drygt sextio anställda.

Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet ett flertal andra utbildningsprogram och ett stort antal fristående kurser. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida https://www.umu.se/juridiska-institutionen/.

Juridiska institutionen ledigförklarar härmed en anställning som doktorand på heltid, för forskarutbildning i rättsvetenskap med en forskningsplan som är inriktad mot det miljörättsliga området. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. För ytterligare information om institutionens forskningstema och undervisningsuppdrag, se https://www.umu.se/juridiska-institutionen/forskning/forskargrupper/ och https://www.umu.se/juridiska-institutionen/utbildning/.

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Den som är anställd som doktorand kan delta även i grundutbildningsverksamhet eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen som doktorand i motsvarande grad, så att fyra års heltidsstudier inom utbildningen på forskarnivå är garanterad. Om innehållet i forskarutbildning i rättsvetenskap, se den allmänna studieplanen: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/fn-beslut-asp-rattsvetenskap-fs-4.1.4-911-14.pdf.

Du kan läsa mer om vad det innebär att vara doktorand på Umeå universitets hemsida: https://www.umu.se/juridiska-institutionen/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/.

 

Behörighetskrav och bedömningskriterier
Grundläggande behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap krävs att den sökande har genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Ansökan kan kompletteras med examensbevis efter sista ansökningsdag. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne. Även den som före den 1 juli 2007 har en högskoleutbildning om 120 poäng (motsvarande 180 högskolepoäng) samt uppfyller den särskilda behörigheten anses ha behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

Behöriga sökande bedöms baserat på deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av en sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen baseras dels på dennes allmänna kompetens utifrån utbildningsbakgrund, kvaliteten i självständiga arbeten och andra relevanta meriter, dels forskningsplanens vetenskapliga kvalitet.

Ansökan
Ansökan ska bestå av

·          en kortfattad beskrivning av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen,

·          en forskningsplan (ytterligare information om vad en forskningsplan bör innehålla finns https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/samfak/juridiska-institutionen/utbildning/forskarutbildning/riktlinjer-for-forskningsplan-vid-ansokan-om-antagning-till-forskarutbildning-i-rattsvetenskap.pdf

·          CV/meritförteckning,

·          betygsutdrag från högskolestudier,

·          examensarbete samt eventuella andra publikationer som du vill åberopa.

·          kontaktuppgifter till en eller flera referenspersoner,

 

Närmare upplysningar om doktorandanställning och utbildningens uppläggning lämnas av forskarutbildningsansvarig Markus Naarttijärvi, 090-786 59 09, [email protected]

Facklig information lämnas av SACO, 090-786 53 65, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Du ansöker via e-rekryteringssystemet Varbi (https://umu.varbi.com/) och ansökan ska vara inkommen senast den 13 mars 2022.

 

Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorand i rättsvetenskap med inriktning mot straffrätt

Ansök    Dec 13    Umeå Universitet    Doktorand
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Juridiska institutionen är expansiv och har för närvarande drygt sextio anställda.

Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet ett flertal andra utbildningsprogram och ett stort antal fristående kurser. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida https://www.umu.se/juridiska-institutionen/.

Juridiska institutionen ledigförklarar härmed en anställning som doktorand på heltid, för forskarutbildning i rättsvetenskap med en forskningsplan som är inriktad mot det straffrättsliga området. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. För ytterligare information om institutionens forskningstema och undervisningsuppdrag, se https://www.umu.se/juridiska-institutionen/forskning/forskargrupper/ och https://www.umu.se/juridiska-institutionen/utbildning/.

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Den som är anställd som doktorand kan delta även i grundutbildningsverksamhet eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen som doktorand i motsvarande grad, så att fyra års heltidsstudier inom utbildningen på forskarnivå är garanterad. Om innehållet i forskarutbildning i rättsvetenskap, se den allmänna studieplanen: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/fn-beslut-asp-rattsvetenskap-fs-4.1.4-911-14.pdf.

Du kan läsa mer om vad det innebär att vara doktorand på Umeå universitets hemsida: https://www.umu.se/juridiska-institutionen/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/.

 

Behörighetskrav och bedömningskriterier
Grundläggande behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap krävs att den sökande har genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Ansökan kan kompletteras med examensbevis efter sista ansökningsdag. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne. Även den som före den 1 juli 2007 har en högskoleutbildning om 120 poäng (motsvarande 180 högskolepoäng) samt uppfyller den särskilda behörigheten anses ha behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

Behöriga sökande bedöms baserat på deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av en sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen baseras dels på dennes allmänna kompetens utifrån utbildningsbakgrund, kvaliteten i självständiga arbeten och andra relevanta meriter, dels forskningsplanens vetenskapliga kvalitet.

Ansökan
Ansökan ska bestå av

·          en kortfattad beskrivning av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen,

·          en forskningsplan (ytterligare information om vad en forskningsplan bör innehålla finns https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/samfak/juridiska-institutionen/utbildning/forskarutbildning/riktlinjer-for-forskningsplan-vid-ansokan-om-antagning-till-forskarutbildning-i-rattsvetenskap.pdf,

·          CV/meritförteckning,

·          betygsutdrag från högskolestudier,

·          examensarbete samt eventuella andra publikationer som du vill åberopa.

·          kontaktuppgifter till en eller flera referenspersoner,

 

Närmare upplysningar om doktorandanställning och utbildningens uppläggning lämnas av forskarutbildningsansvarig Markus Naarttijärvi, 090-786 59 09, [email protected]

Facklig information lämnas av SACO, 090-786 53 65, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Du ansöker via e-rekryteringssystemet Varbi (https://umu.varbi.com/) och ansökan ska vara inkommen senast den 13 mars 2022.

 

Välkommen med din ansökan!
 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Universitetslektor i etnologi

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser ... Visa mer
Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda.

En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som universitetslektor i etnologi. Anställningen är på heltid, tillsvidare med start 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår campusbaserad undervisning och nätundervisning, utbildningsplanering och utbildningsadministration samt egen kompetensutvecklingstid motsvarande 20 %. Undervisning sker på både grund- och avancerad nivå. I undervisningen ingår fristående kurser i etnologi, Branschutbildningen för museer och kulturarv, den gemensamma programutbildningen Kulturanalysprogrammet och Kulturentreprenörskapsutbildningen samt inom ämnesövergripande kurser på avancerad nivå. Det ingår också undervisning inom Lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Kurs- och utbildningsplanering för undervisning inom lärarutbildningarnas utbildningsvetenskapliga kärna är initialt prioriterad.

Behörighetsgrunder för anställningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i etnologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk utgör ett krav för anställningen.

Behörighetsgrunder för urvalet
Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området etnologi eller motsvarande, erfarenhet av kurs- och programutvecklingsarbete, erfarenhet av uppdrag som program- och kursansvarig eller motsvarande, erfarenhet av projektledning i kulturprojekt, undervisningserfarenhet av lärarutbildningen, erfarenhet av nätbaserad undervisning och administrativ skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga i lärarlag sam övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt.

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom etnologi samt förmåga att ta självständiga forskningsinitiativ i form av medelsansökningar, symposier, antologiprojekt etc. Vidare ska stor vikt fästas vid visad insikt i etnologisk teori- och metoddiskussion.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetens, bredd och engagemang i pedagogisk verksamhet. Stor vikt ska fästas vid erfarenhet av nätbaserad undervisning. Vikt ska fästas vid erfarenhet av kurs- och programutveckling samt undervisningserfarenhet av lärarutbildningen.

Vikt ska fästas vid administrativ skicklighet samt erfarenhet av projektledning i kulturprojekt. Viss vikt ska fästas vid erfarenhet av uppdrag som program- och kursansvarig eller motsvarande.

Vid bedömning av övriga bedömningsgrunder ska vikt fästas vid erfarenhet av samarbete i lärarlag samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet: https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1134-21.pdf

Övrigt
Tillträde för anställningen är 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Kerstin Engström, 090-786 61 12 eller [email protected]

Ansökan
Ansökan ska göras senast 2022-01-04 via e-rekryteringssystemet Varbi. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Universitetslektor i idéhistoria (80 %, 6 månader)

Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda. Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratori... Visa mer
Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda.

Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Nu söker vi en universitetslektor i idéhistoria. Anställningen är på deltid, 80 % och tidsbegränsad till 6 månader.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning som i huvudsak äger rum på internetbaserade kurser, men också på campus. Huvuddelen av undervisningen är på grundnivå och avancerad nivå i idéhistoria, där kurser med engelska som undervisningsspråk kan ingå. En ansenlig del av undervisningsinnehållet har inriktning mot vetenskapshistoria, teknikhistoria, medicinhistoria och miljöhistoria.

I anställningen ingår 64 % undervisning/administration och 16 % kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används i normalfallet till forskning. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i idéhistoria eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Förmåga att undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) är ett krav för anställningen. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift utgör också ett krav.

Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnet idéhistoria, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag samt god samarbetsförmåga.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsstrategier och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

En ansenlig del av undervisningsinnehållet har inriktning mot vetenskapshistoria, teknikhistoria, medicinhistoria och miljöhistoria. Stor vikt ska därför fästas vid undervisningsskicklighet och vetenskaplig skicklighet inom dessa idéhistoriska inriktningar.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid förmåga att erhålla externa forskningsmedel och vid vetenskapliga publikationer med peer review.

Särskild vikt ska vid bedömningen av pedagogisk skicklighet fästas vid skicklighet vad gäller pedagogisk utveckling, samt förmåga till undervisning på engelska.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker delvis i lärarlag. Vikt ska därför fästas vid god samarbetsförmåga.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet; https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1134-21.pdf.

Ansökan
Ansökan görs via vårt e-rekryteringssystem Varbi och ska vara inkommen senast 24 januari 2022.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf.

Notera att digitala kopior av publikationer ska bifogas till ansökan. För denna anställning ska ingen projektplan lämnas in.

Övrig information
Anställningen är på deltid, 80 % och tidsbegränsad till 6 månader med tillträde 1 augusti 2022 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå. För att aktivt bidra till att utveckla idéhistoria som forsknings- och utbildningsmiljö, genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorander i rättsvetenskap

Ansök    Dec 13    Umeå Universitet    Doktorand
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Juridiska institutionen är expansiv och har för närvarande drygt sextio anställda.

Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet ett flertal andra utbildningsprogram och ett stort antal fristående kurser. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida https://www.umu.se/juridiska-institutionen/.

Juridiska institutionen ledigförklarar härmed ett antal anställningar som doktorand på heltid, för forskarutbildning i rättsvetenskap. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Vi ser gärna sökande med en forskningsplan som anknyter till den forskning och undervisning som bedrivs vid institutionen. För ytterligare information om institutionens forskningstema och undervisningsuppdrag, se https://www.umu.se/juridiska-institutionen/forskning/forskargrupper/ och https://www.umu.se/juridiska-institutionen/utbildning/.

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Den som är anställd som doktorand kan delta även i grundutbildningsverksamhet eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen som doktorand i motsvarande grad, så att fyra års heltidsstudier inom utbildningen på forskarnivå är garanterad. Om innehållet i forskarutbildning i rättsvetenskap, se den allmänna studieplanen: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/fn-beslut-asp-rattsvetenskap-fs-4.1.4-911-14.pdf.

Du kan läsa mer om vad det innebär att vara doktorand på Umeå universitets hemsida: https://www.umu.se/juridiska-institutionen/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/.

 

Behörighetskrav och bedömningskriterier
Grundläggande behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap krävs att den sökande har genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Ansökan kan kompletteras med examensbevis efter sista ansökningsdag. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne. Även den som före den 1 juli 2007 har en högskoleutbildning om 120 poäng (motsvarande 180 högskolepoäng) samt uppfyller den särskilda behörigheten anses ha behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

Behöriga sökande bedöms baserat på deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av en sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen baseras dels på dennes allmänna kompetens utifrån utbildningsbakgrund, kvaliteten i självständiga arbeten och andra relevanta meriter, dels forskningsplanens vetenskapliga kvalitet.

Ansökan
Ansökan ska bestå av

·          en kortfattad beskrivning av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen,

·          en forskningsplan (ytterligare information om vad en forskningsplan bör innehålla finns https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/samfak/juridiska-institutionen/utbildning/forskarutbildning/riktlinjer-for-forskningsplan-vid-ansokan-om-antagning-till-forskarutbildning-i-rattsvetenskap.pdf),

·          CV/meritförteckning,

·          betygsutdrag från högskolestudier,

·          examensarbete samt eventuella andra publikationer som du vill åberopa.

·          kontaktuppgifter till en eller flera referenspersoner,

 

Närmare upplysningar om doktorandanställning och utbildningens uppläggning lämnas av forskarutbildningsansvarig Markus Naarttijärvi, 090-786 59 09, [email protected]e

Facklig information lämnas av SACO, 090-786 53 65, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Du ansöker via e-rekryteringssystemet Varbi (https://umu.varbi.com/) och ansökan ska vara inkommen senast den 13 mars 2022.

 

Välkommen med din ansökan!
 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Amanuens i företagsekonomi med inriktning mot management

Ansök    Dec 10    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Vi söker en amanuens till vår kurs Ledarskap och ledarskapsutveckling som ges via Internet.

Välkommen med din ansökan senast 2022-01-21.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att inom ovan nämnda kurs hjälpa till med kursadministration och seminarier samt viss bedömning.

Behörighet
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Kvalifikationer
Goda kunskaper inom management. Studier motsvarande termin 5 eller 6 civilekonomprogrammen inklusive Företagsekonomi A och B alternativt Sociologi eller Pedagogik med inriktning mot management och ledarskap. Erfarenhet av undervisning eller praktiskt arbete relaterat till management, organisation, ledarskap är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som initiativförmåga, kunna arbeta självständigt, noggrannhet.

Villkor
Vi söker en amanuens under 8-10 veckor. Anställningen avser 25-35% av en heltid. Lön enligt amanuensavtal.

Ansökan
Din ansökan ska vara inkommen via universitetets e-rekryteringssystem senast 2022-01-21. Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker tjänsten
- CV
- Ett intyg på studieresultat från Studentwebben.

Information
För mer information om anställningen kontakta Dan Frost, studierektor, [email protected]

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarsfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Universitetslektor i finska

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska.

Vi söker en universitetslektor i finska. Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Beskrivning och arbetsuppgifter
Läraren förväntas undervisa inom och bidra till utvecklingen av huvudområdet finska, främst som främmande språk, men även annan utbildning vid institutionen. Utbildningsinslag och utvecklingsarbete inom ämnet meänkieli kan förekomma. Beroende på lärarens inriktning och erfarenhet kan handledning av examensarbeten inom olika typer av lärarutbildning ingå i anställningen. Även undervisning och handledning på forskarnivå inom ämnena de moderna språkens litteratur, språkdidaktik eller språkvetenskap kan ingå.

Anställningen utgörs av 80 % undervisning och 20 % kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning.

I anställningen ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i finska eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och mycket goda språkkunskaper i finska samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området finska, erfarenhet av undervisning i finska som främmande- eller andraspråk, erfarenhet av nätbaserad undervisning, administrativ verksamhet och ledningsuppdrag inom högskolesektorn samt god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

• bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
• originalitet i forskningen
• produktivitet
• bidrag till det internationella vetenskapssamhället
• uppdrag inom vetenskapssamhället
• förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel och
• samverkan med omgivande samhälle.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor visas genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

• förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
• förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
• erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
• medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
• ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör kunskaper i och om meänkieli samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt.

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området finska.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska erfarenhet av undervisning i finska som främmande- eller andraspråk tillmätas särskild vikt.

Stor vikt ska tillmätas erfarenhet av nätbaserad undervisning.

Erfarenhet av administrativ verksamhet och ledningsuppdrag inom högskolesektorn, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning ska tillmätas vikt i bedömningen.

Vikt ska även tillmätas kunskaper i och om meänkieli.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet. https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1134-21.pdf

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran. https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf. 

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2022-01-23.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser ... Visa mer
Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda.

En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Anställningen är på heltid, tillsvidare med start 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, seminarieledning, handledning och examination. Kompetensutvecklingstid ingår och motsvarar 20 %. Anställningen avser undervisning och handledning i medie- och kommunikationsvetenskap, inklusive journalistik och strategisk kommunikation, på samtliga kurser och program på grundnivå, samt undervisning och handledning på avancerad nivå. Kursadministration samt kursutvecklingsarbete ingår också i arbetsuppgifterna.

Behörighetsgrunder för anställningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen antingen inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller strategisk kommunikation eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk utgör ett krav för anställningen.

Behörighetsgrunder för urvalet
Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området medie- och kommunikationsvetenskap och/eller journalistik samt visad insikt i teori och metod inom medie- och journalistikforskning.

Erfarenhet av kurs- och programutvecklingsarbete, erfarenhet av uppdrag som program- och kursansvarig eller motsvarande, administrativ skicklighet eller annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifternas utformning.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör erfarenhet av praktiskt arbete med journalistik, god samarbetsförmåga samt god förståelse av och kunskap om dagens föränderliga medielandskap och digitaliseringens betydelse.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt.

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom medie- och kommunikationsvetenskap och/eller journalistik samt förmåga att ta självständiga forskningsinitiativ i form av medelsansökningar, symposier, antologiprojekt etc. Vidare ska stor vikt fästas vid visad insikt i teori och metod inom medie- och journalistikforskning.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetens inom medie- och kommunikationsvetenskap och/eller journalistik samt bredd och engagemang i pedagogisk verksamhet. Vikt ska fästas vid erfarenhet av kurs- och programutveckling.

Vikt ska fästas vid administrativ skicklighet och viss vikt ska fästas vid erfarenhet av uppdrag som program- och kursansvarig eller motsvarande. 

Vid bedömning av övriga bedömningsgrunder ska vikt fästas vid god förståelse av och kunskap om dagens föränderliga medielandskap och digitaliseringens betydelse. Vikt ska också fästas vid erfarenhet av samarbete i lärarlag. Vidare ska viss vikt fästas vid erfarenhet av praktiskt arbete med journalistik.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet: https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1134-21.pdf

Övrigt
Tillträde för anställningen är 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Kerstin Engström, 090-786 61 12 eller [email protected]

Ansökan
Ansökan ska göras senast 2022-01-31 via e-rekryteringssystemet Varbi. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Första forskningsingenjör för biologisk kemi

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Vi söker en erfaren molekylärbiolog med stort engagemang och intresse för forskning.

Du kommer att få självständigt ansvar för projekt och bistå SciLifeLab forskningsinfrastruktur med laborativt stöd och kommunikation för besökare.

Projektbeskrivning
Streptomyces är en familj av bakterier med unika egenskaper att producera antibiotika, vi studerar hur bakterier växer, påverkas av sin omgivning och anpassar sig. Projektets syfte är att identifiera nya typer av antibiotika. Samtidigt undersöker vi bakteriernas cellbiologi för att förstå hur bakterier interagerar med andra celler, tex under infektionsförlopp.

Arbetsuppgifter
Vi söker en första forskningsingenjör som självständigt kan förbereda, driva och slutföra forskningsprojekt inom både eukaryot och mikrobiell cellbiologi, som behärskar biokemi, molekylärbiologiska och genetiska metoder, liksom cellkultur, imaging och bioinformatik. I anställningen ingår ansvar för den dagliga driften av labbmiljöer för bakteriekulturer, eukaryota cellkulturer och infektionsstudier. Du kommer att vara värd för besökare hos Umeå universitets nationella forskningsinfrastrukturer, handleda både seniora forskare och studenter i molekylärbiologiskt arbete, kommunicera och skapa kontakter mellan forskare som är nya i Umeå och forskningsinfrastrukturerna. Du är en erfaren ”lab manager” som har stort engagemang och intresse för forskning.

Kvalifikationer
Du har doktorsexamen i mikrobiologi, cellbiologi eller biokemi eller motsvarande. Du ska ha stor erfarenhet inom någon av de nämnda områdena, samt erfarenhet av olika typer av kultur och cellodlingtekniker. Det krävs att du har arbetat med ett flertal olika modellsystem och har teoretisk och praktisk kompetens, så att du kan sätta dig in i nya frågeställningar och projekt.

Du är en kreativ person som tycker om att jobba med problemlösning. För arbetet krävs god social kompetens, stort kontaktnät inom forskningsinfrastruktur och god samarbetsförmåga. Arbetsspråket är engelska, vilket du ska behärska mycket väl i tal och skrift.

Du bör ha kunskap om, och erfarenhet av antibiotikaproduktion och antibiotikaresistens. Erfarenhet av mikroskopi, strukturbiologi, kemisk biologi och/eller metabolomik är meriterande, liksom tidigare samarbeten med nationella forskningsinfrastrukturer och god insikt i provberedning, bild- och dataanalys.

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker anställningen (1/2 A4 sida), forskningsmeriter och exemplet på ett av dig formulerat projektförslag (1 A4 sida), ett CV (1 A4 sida), publikationslista och doktorsexamensbevis. Kontaktinformation till minst två referenspersoner kommer efterfrågas längre fram i rekryteringsprocessen.

Ansökan ska vara inkommen via vårt e-rekryteringssystem Varbi senast den 30 december, 2021.

Villkor
Anställningen avser heltid och är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Information
Närmare upplysningar lämnas av Linda Sandblad, tfn: 0709-324936 eller e-post: mailto:[email protected]

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och Biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-Biologiskt Centrum. För mer information, se http://www.umu.se/kemiska-institutionen.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektsamordnare

Ansök    Dec 9    Umeå Universitet    Forskarassistent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Beskrivning
UMeHealthLab är utformat för att möta kraven på en högteknologisk infrastruktur och omfattar olika typer av tekniska lösningar och utrustning inklusive AI (artificiell intelligens).

Här kommer framtida, personanpassade e-hälsolösningar som syftar till att främja hälsa och egenvård tas fram, utvecklas och testas tillsammans med målgrupperna. Labbet är designat som en lägenhet vilket möjliggör utveckling av hembaserade e-hälsolösningar och samskapande fysiskt och på distans. Labbet kommer användas av både forskare, kliniker samt utbildningsprogrammen vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

UMeHealthLab utgör en del av den tvärvetenskapliga, fakultetsöverskridande infrastrukturen UMeHealth.

Förutsatt att extern finansiering tillåter kommer det att finnas möjlighet att delta i forskningsprojekt som drivs inom labbet.

Arbetsuppgifter
•  Planera och organisera aktiviteter och marknadsföring

•  Prioritera bland och planera för olika forskningsprojekt och undervisningsaktiviteter

•  Utveckla rutiner för att etablera och driva UMeHealthLab långsiktigt

•  Utveckla och genomföra utbildningsworkshops och/eller material om tillgänglig utrustning

• Arrangera seminarieserie om e-hälsa (med syfte att sprida information av intresse för fakultet, universitet, Region, kommun, forskare och kliniker)

•  Delta i organisation av doktorandkurs inom e-hälsa.

•  Inrätta ett rutiner för användaravgifter, faktureringsunderlag och avtal samt att ansvara för och administrera bokningar i TimeEdit mm.

• Ansvara för support, uppdatering, ev programmering samt service av tillgänglig utrustning

•  I förekommande fall samarbete med föreståndare/pågående projekt i UMEX. Arbetet kommer ske i nära samarbete med styrgruppen för UMeHealthLab och föreståndaren kommer även ingå i och rapportera till e-hälsarådet vid Medicinska Fakulteten, Umeå universitet.

Kvalifikationer
•  Högskoleutbildning inom relevant område,

•  Dokumenterad kompetens och erfarenhet från multidisciplinära forskningsprojekt som tillämpar eller utvecklar digital teknologi för bättre hälsa och välmående, samt utveckling av framtidens teknologier (artificiell intelligens, nya interaktiva gränssnitt som robotik, digitala assistenter och

förstärkt verklighet (augmented reality)).

•  Erfarenhet av att tala inför folk, instruera och hålla workshops och/eller att utbilda användare i olika system

•  Teknisk kompetens för att kunna supporta och uppdatera tillgänglig utrustning i labbet

•  Förmåga att samarbeta med forskare inom olika forskningsområden och i en internationell, mångkulturell miljö

•  Goda organisatoriska egenskaper och förmåga att prioritera

 

Övriga önskvärda kvalifikationer
 

•  Meriterande är doktorsexamen inom relevant område samt kännedom om/förtrogenhet med universitetets organisation/arbetssätt.

•  Gediget intresse för digital teknologis möjligheter för bättre hälsa och välmående, och för att utveckla framtidens teknologier som kommer att baseras på artificiell intelligens och nya interaktiva gränssnitt som robotik, digitala assistenter och förstärkt verklighet.

 

Villkor
Visstidsanställning 50% tjänstgöringsgrad

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktoral anställning (2 år) inom molekylär parasitologi

Ansök    Dec 9    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktor till projektet ”funktionell kartläggning av armadillo-repeat proteiner i proteintrafikering i malaria parasiter”.

Anställningen finansieras av Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS). Anställningen är heltid i två år med tillträde i början av 2022 eller efter överenskommelse.

 

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
För att malariaparasiten ska kunna infektera i röda blodkroppar exporterar parasiten 10% av de proteiner den producerar. Dessutom måste parasiten importera de näringsämnen den behöver för tillväxt. Denna aktiva import och export utgör en spricka i rustningen som kan utnyttjas för att leverera läkemedel och utgör potentiella mål för nya läkemedel. Armadillo repeats (ARM) förmedlar protein interaktioner och ARM-proteiner är involverade i protein import och export i andra organismer. Kanoniska vägar för protein import och export tros agera i malariaparasiter, men lite är känt om de molekylära mekanismerna inom parasiten och de proteiner som ligger till grund för dessa processer.

Detta projekt syftar till att kartlägga ARM-proteinernas roll vid proteintransport i gnagar malaria parasiten Plasmodium berghei. Den framgångsrika kandidaten kommer att slå ut och epitop-tagga P. berghei ARM-proteiner, följt av avancerade mikroskopitekniker tillsammans med proteomik för att förstå ARM-proteinfunktionen genom att studera deras knock-out fenotyp, deras lokalisering och interaktionspartners.

Du kommer att utföra experimentellt och bioinformatiskt arbete, designa experiment, presentera dina resultat, skriva manuskript, hjälpa handleda studenter och aktivt bidra till en kollegial laboratoriekultur.

Du kommer att vara baserad i Ellen Bushells laboratorium vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet. Bushell labb är en del av The Laboratory of Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS, http://www.mims.umu.se/), som är den svenska noden inom det nordiska EMBL-partnerskapet för Molekylär medicin.

 

Kvalifikationer
För behörighet krävs doktorsexamen inom biovetenskap (t.ex. biologi, biokemi, medicin eller biomedicin) eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Du ska vara mycket motiverad och kunna arbeta produktivt i ett team såväl som självständigt. Det krävs utmärkta kommunikationsförmågor för att interagera effektivt med dina kollegor. Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska krävs också. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Den framgångsrika kandidaten bör ha erfarenhet av avancerade molekylära kloningsmetoder såsom GIBSON-kloning och CRISPR / Cas9 vektor design. Du bör också ha erfarenhet av ljus och/eller elektron mikroskopi, eller protein- uttryck, lokalisering och interaktionsarbete.

 

Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av odling och transfektion av malaria parasiter, samt erfarenhet av in vivo-experiment med gnagare är mycket önskvärt. Bioinformatik och programmeringskunskap är inte ett krav, men en önskvärd merit.

 

Ansökan
Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast den 30de december 2021. Din ansökan ska vara skriven på engelska (helst) eller svenska och skall innehålla:

- Ett personligt brev som förklarar varför du är intresserad av tjänsten, hur du kan bidra till projektet och i vilken riktning du kanske vill utveckla det (högst en A4-sida).
- Ett curriculum vitae (CV) som dokumenterar akademisk utbildning och tidigare anställningar.
- Din publikationslista.
- Styrkt kopia av doktorsexamensbevis
- Namn och kontaktuppgifter med e-postadresser till två eller tre akademiska referenser.
- Annan relevant dokumentation som du vill inkludera till stöd för din ansökan.  

Välkommen med din ansökan!

 

Mer om oss
För frågor om tjänsten kontakta Ellen Bushell (http://www.mims.umu.se/groups/ellen-bushell.html).

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Utredare till Planeringsenheten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Beskrivning

Planeringsenheten tillhandahåller ett kvalificerat utrednings- och handläggarstöd inom områdena: utbildning, forskning, forskarutbildning, kvalitet, ekonomi, organisation, regelverk och ledningskoordination.

Verksamheten styrs i hög grad av prioriteringar och direkta uppdrag från universitetsledningen.

Vi erbjuder en omväxlande och rolig roll som utredare. På enheten finns många duktiga och trevliga medarbetare och vi hoppas att du vill bli en av oss!

Arbetsuppgifter

I din roll som utredare vid planeringsenheten arbetar du med ärenden, beslutsunderlag, styrdokument, möteshandläggning, analyser och utredningar. Arbetsuppgifterna är mångfasetterade och varierande, vissa ärenden har korta deadlines andra är av mer omfattande karaktär. Du arbetar med frågeställningar som rör högre utbildning och forskning samt organisation, verksamhetsstyrning, planering och uppföljning ofta i nära samarbete både inom och utom universitetet. I arbetet kan också andra frågor som är aktuella inom universitetet ingå.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant högskoleexamen och erfarenhet av att självständigt arbeta med utredningar och uppdrag. Vidare har du;

- erfarenhet av att bereda ärenden och skriva underlag
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- arbetat med analys och presentation av kvantitativ och kvalitativ information.

Arbetet ställer stora krav på initiativtagande, omdöme och flexibilitet. Vidare är du självgående, strukturerad, har god samarbetsförmåga och vill alltid leverera med kvalitet.

Det är meriterande om du har goda kunskaper i engelska och har relevant arbetslivserfarenhet från offentlig sektor. Det är även meriterande om din examen har inriktning mot samhällsvetenskap.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning, men provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Tillträde snarast möjligt eller efter överenskommelse.

Du är välkommen att kontakta enhetschef Susanne Fahlgren, telefon: 072-7176506, e-post: [email protected] Frågor gällande rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Mikaela Hammarstedt, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre