Lediga jobb som Naturvetenskapligt arbete i Umeå

Se lediga jobb som Naturvetenskapligt arbete i Umeå. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Umeå som finns hos arbetsgivaren.

Säsongsanställningar för inventering i främst limniska miljöer

Om arbetsplatsen Med tanke på öringen och biologisk mångfald. Vi söker dig som vill arbeta med att inventera limniska miljöer för Länsstyrelsen Västerbotten i sommar. Arbetsuppgifter är framförallt att delta i fältverksamheten inom kalkeffektuppföljning, miljöövervakning och fiskförvaltning. För att genomföra detta behöver vi anställa 8-10 personer och tjänsterna varierar i tid från cirka en till sex månader. Det mesta av arbetet sker från juni till se... Visa mer
Om arbetsplatsen
Med tanke på öringen och biologisk mångfald.

Vi söker dig som vill arbeta med att inventera limniska miljöer för Länsstyrelsen Västerbotten i sommar.

Arbetsuppgifter är framförallt att delta i fältverksamheten inom kalkeffektuppföljning, miljöövervakning och fiskförvaltning. För att genomföra detta behöver vi anställa 8-10 personer och tjänsterna varierar i tid från cirka en till sex månader. Det mesta av arbetet sker från juni till september. Någon av tjänsterna kan eventuellt påbörjas tidigare och slutföras senare.

En del arbetsuppgifter utförs på ett avstånd från Umeå som gör att man måste övernatta på annan ort, vilket kan ske veckovis. 

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir främst att delta i fältverksamheten inom kalkeffektuppföljning, miljöövervakning och fiskförvaltning. Förberedelser, dataläggning och sammanställningar av inventeringsmaterial kan också ingå. Även andra verksamhetsanknutna arbetsuppgifter kan bli aktuella.

Varje tjänst kan omfatta en eller flera av följande arbetsuppgifter:

- inventering av fiskbestånd genom elfiske i vattendrag och nätprovfiske i sjöar
- vatten- och bottenfaunaprovtagning i sjöar och vattendrag
- uppföljning laxfisk med hjälp av smoltfälla
- inventering av flodpärlmussla
- inventering häckande fåglar i hela länet
- inventering smågnagare och vegetation i fjällen
- inventering vägtrummor avseende vandringshinder
- provtagning screening av miljögifter
- kartläggning artförekomst med eDNA
- inventeringar och åtgärdsarbete i marina miljöer och kustområden, bl a kartering av lekmiljöer för kustlekande fisk, snorkling och undersökningar från båt eller med drönare i vegetationsrika grunda vikar.

Länsstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla nödvändig utrustning, utbildning och introduktion till arbetsuppgifterna.

Observera att vi parallellt med denna rekrytering även söker medarbetare för arbete med vattenvård, se annons på vår hemsida. De som lämnar in ansökan för restaureringstjänsterna kan även bli aktuell för de utlysta tjänsterna inom inventering i främst limniska miljöer samt vice versa.

Ange datum i ansökan när du tidigast kan börja och hur länge du kan arbeta.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- naturvetenskaplig utbildning med relevant inriktning
- intresse för limniska miljöer

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan har:

- erfarenhet av fältarbete inom de områden som ingår i arbetsuppgifterna
- den fysik och uthållighet som krävs för att orka gå i terräng, vada i rinnande vatten, jobba från båt och bära fältutrustning en stor del av dagen.

Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt kan lösa problem som uppstår. Du är också flexibel, resultatinriktad, noggrann, engagerad och serviceinriktad.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle.Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling.Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling.Så här behandlar vi dina personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddVid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler. Visa mindre

Säsongsanställningar för arbete med vattenvård

Om arbetsplatsen Med tanke på flodpärlmusslan. Och på laxen och en hållbar utveckling i hela länet. Vi söker dig som vill jobba med vattenvård på Länsstyrelsen Västerbotten i sommar, för att förbättra livsmiljöerna för fisk, flodpärlmussla, uttrar och andra vattenlevande arter i länets vattendrag. Vi söker ca 10-12 personer till fältverksamheten kopplat till vårt långsiktiga arbete med vattenvård och pågående restaureringsprojekt, exempelvis EU-projekt... Visa mer
Om arbetsplatsen
Med tanke på flodpärlmusslan.

Och på laxen och en hållbar utveckling i hela länet. Vi söker dig som vill jobba med vattenvård på Länsstyrelsen Västerbotten i sommar, för att förbättra livsmiljöerna för fisk, flodpärlmussla, uttrar och andra vattenlevande arter i länets vattendrag.

Vi söker ca 10-12 personer till fältverksamheten kopplat till vårt långsiktiga arbete med vattenvård och pågående restaureringsprojekt, exempelvis EU-projektet EcoStream for LIFE. Tjänsterna varierar i tid från ca 3–6 månader. Det mesta av arbetet sker juni till september/oktober. Någon av tjänsterna kan bli aktuell att påbörjas tidigare och slutföras senare.

En del arbetsuppgifter utförs på ett avstånd från Umeå som gör att man måste övernatta på annan ort, vilket kan ske veckovis. Annan stationeringsort än Umeå kan bli aktuell. Eventuellt kan två av restaureringstjänsterna bli förlagda i Solberg i Västernorrlands län.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir främst att delta i fältverksamheten. Förberedelser, dataläggning och sammanställningar av utfört fältarbete kan också ingå. Även andra verksamhetsanknutna arbetsuppgifter kan bli aktuella.

Varje tjänst kan omfatta en eller flera av följande arbetsuppgifter:

- Planera och leda arbetet med att restaurera vattendrag, vilket sker tillsammans med grävmaskinförare i ett arbetslag
- Manuell restaurering av vattendrag
- Manuellt konstruera lekområden för fisk i vattendrag
- Inventering dammar
- Dammutrivningar
- Genomföra motorsågs- och röjningsarbete
- Biotopkartering och åtgärdsinventering av vattendrag
- Drönarflygning – underlag för planering och uppföljning
- Kartläggning fiskförekomst genom elfiske

Länsstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla nödvändig utrustning, utbildning och introduktion till arbetsuppgifterna.

Observera att vi parallellt med denna rekrytering även söker medarbetare till inventering i främst limniska miljöer, se annons på vår hemsida. De som lämnar in ansökan för restaureringstjänsterna kan även bli aktuell för de utlysta tjänsterna inom inventering i främst limniska miljöer samt vice versa.

Ange datum i ansökan när du tidigast kan börja och hur länge du kan arbeta.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- naturvetenskaplig utbildning med relevant inriktning
- intresse för arbete med vattenvård

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan har:

- erfarenhet av fältarbete inom de områden som ingår i arbetsuppgifterna
- god fysik och uthållighet som krävs för att orka gå i terräng och vada i rinnande vatten en stor del av dagen, bära fältutrustning till och från vattendragen, arbeta med fysiskt tyngre uppgifter som exempelvis manuell restaurering samt röjning med motorsåg

Som person har du god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt kan lösa problem som uppstår. Du är flexibel, resultatinriktad, noggrann, engagerad och serviceinriktad.

Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle.Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling.Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling.Så här behandlar vi dina personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddVid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler. Visa mindre

Forskningsassistent

Ansök    Jan 26    Umeå Universitet    Virolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som g... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats, läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Arbetsuppgifter

Aktivt deltagande i seminarieserier, journal club, arbetsplatsmöten och liknande uppgifter/ansvar på institutionen.

Lära sig riskbedömningar för olika experiment. Självständigt planera, utföra och tolka resultat från olika typer av experiment, samt diskutera resultat med andra forskare.

Exempel på experiment:

- Produktion av olika typer av virus via eukaryot cellodling, och rening samt titrering av renat virus.
- Kvantifiering av virusinfektioner i eukaryota celler, och effektanalys av olika antivirala föreningar.
- Infektionsexperiment i eukaryota celler, och med hjälp av enzymer, inhibitorer, antikroppar etc, undersöka molekylära mekanismer som är engagerade vid bindning till och inträde i celler.

Kvalifikationer

Vi söker dig som vill vara en del av vår forskargrupp och som önskar utveckla dina akademiska färdigheter. Vidare ser vi att du har:

- Högskoleutbildning med medicinsk eller biomedicinsk inriktning motsvarande master eller läkarutbildningen och genomfört forskaraspirantprogram, eller motsvarande.
- Hög förmåga att formulera dig i skrift – på svenska och engelska.
- Intresse för forskning och forskningens förutsättningar.

Önskvärda kvalifikationer:

Mycket stor vikt läggs vid den sökandes intresse för ämnesområdet och lämplighet för projektet.

Erfarenhet av forskning via Forskaraspiranterna eller motsvarande är meriterande.

Erfarenhet av arbete med adenovirus och infektionsexperiment är också meriterande.

Villkor

Särskild visstidsanställning, fem månader med start snarast, heltid.

Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan !

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Laboratorietekniker till Agrisera

Ansök    Jan 25    Poolia Sverige AB    Laboratorieassistent
Laboratorietekniker till Agrisera med snabbt tillträde sökes! Här ges du möjlighet att arbeta med antikroppsproduktion i laboratoriemiljö tillsammans med erfarna och lösningsorienterade kollegor. Urval sker löpnade så ansök direkt. Om tjänsten Vi erbjuder dig en spännande roll på avdelningen för Preproduktion i Umeå där vi arbetar med rening och alikvotering av antikroppar samt hyboligos som nedströms blir en del av Olinks multiplexa paneler. Avdelningen... Visa mer
Laboratorietekniker till Agrisera med snabbt tillträde sökes! Här ges du möjlighet att arbeta med antikroppsproduktion i laboratoriemiljö tillsammans med erfarna och lösningsorienterade kollegor. Urval sker löpnade så ansök direkt.


Om tjänsten
Vi erbjuder dig en spännande roll på avdelningen för Preproduktion i Umeå där vi arbetar med rening och alikvotering av antikroppar samt hyboligos som nedströms blir en del av Olinks multiplexa paneler. Avdelningen är under uppbyggnad med mycket spännande på gång och behöver nu utökas med fler medarbetare.


Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som medarbetare i gruppen kommer dina arbetsuppgifter omfatta både laborativt och administrativt arbete. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer vara att:
• Självständigt planera och utföra laborativa uppgifter såsom rening och alikvotering av antikroppar enligt givna metoder.
• Hantering av alikvoter (antikroppar och hyboligos) i automatfrys.
• Skapa och underhålla dokumentation och system för avdelningens kvalitetsarbete.
• Analysera, granska och logga resultat.
• Delta i utvecklingen av avdelningens verksamhet framåt.


Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen, ingenjörsutbildning eller motsvarande inom Life Science-området.
• Erfarenhet av laboratoriearbete.
• Vana att pipettera små volymer.
• Goda kunskaper i Excel.
• Dokumenterad labbvana och goda kunskaper inom molekylärbiologi och kemi.
• Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av laboratoriearbete inom liknande Life Science-företag samt erfarenhet av LIMS eller liknande system.

För att trivas i rollen som Laboratory Technician hos oss behöver du vara ansvarstagande, driven och lösningsfokuserad. Du är en lagspelare som har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra, men klarar även att arbeta självständigt. Då arbetet innebär hantering av stora mängder reagens och data värdesätter vi att du är strukturerad och mycket noggrann. Det är viktigt att du har ett positivt förhållningssätt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter då vi har ett stort kundfokus och är ett företag i expansion.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


Om verksamheten
Agrisera AB är ett Life Science-företag specialiserat på framställning av polyklonala och monoklonala antikroppar med över 30 år i branschen. Agrisera producerar och säljer antikroppar och relaterade produkter till forskare och företag i hela världen och är ledande leverantör av antikroppar mot växtproteiner. Läs mer på www.agrisera.com
Sedan 2020 ägs företaget av Olink Proteomics AB som är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknologi och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Olinks teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 3000 biomarkörer på samma gång, i endast några få µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap. Läs mer på www.olink.com. Visa mindre

Laboratorietekniker, Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin, Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda. Verksamheten innefattar klinisk mikrobiologi, vårdhygien, klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk ke... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda. Verksamheten innefattar
klinisk mikrobiologi, vårdhygien, klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk patologi, biobank och vävnadsinrättning. Vårdhygien Västerbotten försörjer i dagsläget också Region Jämtland Härjedalen med hygienläkarkompetens via ett samverkansavtal. Via avtal har Laboratoriemedicin totalansvar för klinisk patologi i Östersund samt där även medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. Verksamheten är ackrediterad.

Klinisk mikrobiologi i Umeå bedriver en bred mikrobiologisk diagnostik inom bakteriologi, virologi, mykologi och parasitologi. Upptagningsområdet är region Västerbotten men vi mottar också prover från norra regionen och övriga Sverige då vi är nationellt referenslaboratorium för tularemi, hantavirus och adenovirus. Laboratoriet ger beslutsunderlag för behov, behandla och förebygga infektioner. Vi arbetar aktivt att utveckla och förbättra metoder och arbetssätt för att skapa en konkurrenskraftig verksamhet för att möta framtidens sjukvård. Vi är konsulter för sjukvården och deltar regelbundet i kliniska ronder samt bidrar i utbildningen av läkare. Samarbetet med Umeå universitet är nära och aktiv forskningsverksamhet pågår på laboratoriet.

Avdelningen har 85 engagerade medarbetare.
Specialiteten och kliniken genomgår ett större förändringsarbete inom diagnostik och service till våra kunder. I förändringsarbetet ingår att utveckla decentraliserad mikrobiologisk diagnostik i regionen. Vi är mycket måna om att arbeta i positiv anda med fokus på patientens bästa.

ARBETSUPPGIFTER
Som Laboratorietekniker hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid.

Vid anställning inom den teknisk biokemiska enheten (TBK) arbetar du med tillverkning av mikrobiologiska odlingsmedier och biomedicinska reagens, vilket innebär hantering av kemiska ämnen och substrat samt sköter disk- och steril hantering. I vissa fall arbetar du även med provhantering och omhändertagande av prover. Arbetet innebär även rutinmässigt underhåll, påfyllning av förbrukningsmaterial, rengöring samt att du ska hålla ordning och reda.

Som Laboratorietekniker hos oss får du arbeta självständigt med ett stort ansvar. Du arbetar tillsammans med kunniga kollegor i ett gott samarbetsklimat. Arbetsuppgifterna är varierande och vi arbetar med kvalitetsarbete genom ständiga förbättringar.

Du skall arbeta enligt Laboratoriemedicins kvalitetssystem vilken verksamheten är anpassad till.

KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du läst kemi på gymnasienivå, tycker att kemi är ett spännande ämne och vill pröva dina kunskaper.
För oss är det viktigt att du har en positiv inställning i ditt arbete. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar bra i grupp och kan arbeta utifrån skriftligt uppsatta metoder och rutiner samt att du har god förmåga att fokusera i krävande situationer.

I arbetet krävs det att du ska arbeta parallellt med flera olika uppgifter vilket ställer krav på att du arbetar strukturerat, fokuserat, är noggrann och kan prioritera i stressiga situationer. Vi vill även att du är kvalitetsmedveten och serviceinriktad.
Arbetet är omväxlande och föränderligt vilket ställer höga krav på ett flexibelt arbetssätt samt god kommunikativ förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Kontaktinformation till Kommunal
Sektion 4 Kommunal [email protected]

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Quality Assurance Manager Agrisera

Ansök    Jan 25    Agrisera AB    Civilingenjör, bioteknik
Vilka vi är Agrisera AB är ett Life Science-företag specialiserat på framställning av polyklonala och monoklonala antikroppar med över 30 år i branschen. Agrisera producerar och säljer antikroppar och relaterade produkter till forskare och företag i hela världen och är ledande leverantör av antikroppar mot växtproteiner. Läs mer på www.agrisera.com Sedan 2020 ägs företaget av Olink Proteomics AB som är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars v... Visa mer
Vilka vi är
Agrisera AB är ett Life Science-företag specialiserat på framställning av polyklonala och monoklonala antikroppar med över 30 år i branschen. Agrisera producerar och säljer antikroppar och relaterade produkter till forskare och företag i hela världen och är ledande leverantör av antikroppar mot växtproteiner. Läs mer på www.agrisera.com
Sedan 2020 ägs företaget av Olink Proteomics AB som är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknologi och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Olinks teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 3000 biomarkörer på samma gång, i endast några få µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap. Läs mer på www.olink.com.
Om rollen
Vi utökar teamet ytterligare och söker en driven och engagerad medarbetare till vår QA-enhet med placeringsort Umeå/Vännäs. Rollen innebär att vidareutveckla och förvalta Agriseras’s kvalitetsledningssystem för produktion och distribution av antikroppar. Agrisera är sedan 2021 certifierade enligt ISO 9001.
Som Quality Assurance Manager för Agrisera tillhör Du det globala QA-teamet inom Olink. Teamet består för närvarande består av 9 medarbetare med placering på huvudkontoret i Uppsala. I denna tjänst rapporterar Du till Director of Global Quality Assurance.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kontinuerligt utveckla och förbättra Agriseras kvalitetsprocesser, så som Avvikelsehantering, CAPA, Change Control, Riskhantering, Leverantörstyrning m.m.
Tillsammans med QA-teamet samordna kvalitetssystemen mellan Agrisera och Olink genom att kontinuerligt utveckla gränssnitten och processerna mellan verksamheterna
Upprätthålla Agriseras ISO 9001-Certifiering
Stötta hela organisationen i QA frågor och praktiskt kvalitetsarbete
Skriva instruktioner och andra styrande dokument
Utforma och leda kvalitetsutbildningar i organisationen
Medverka vid, eller leda såväl interna som externa Audits
Svara på kvalitetsrelaterade frågor från kunder och myndigheter
Leda tvärfunktionella projekt för vidareutveckling av Agriseras kvalitetsledningssystem


Kvalifikationer
Högskoleexamen inom lämpligt naturvetenskapligt ämnesområde, tex bioteknik, biologi eller kemi
Flera års erfarenhet av kvalitetsinriktat arbete inom företrädelsevis Life Science, har du arbetat i en roll inom QA är det meriterande
Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete baserat på en etablerad kvalitetsstandard, t ex ISO 9001, ISO13485, ISO 17025 eller GxP är meriterande
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift

Som person är du engagerad, driven och trivs i en dynamisk miljö med högt tempo. Du är pragmatisk och noggrann när det behövs och kan tänka och arbeta långsiktigt. Slutligen är Du en lagspelare som är bra på att kommunicera och som kan se saker ur olika perspektiv. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Frågor avseende tjänsten besvaras av rekryterande chef Jannica Grundström, mail: [email protected]
Din ansökan med CV och personligt brev önskar vi snarast, dock senast den 2023.02.26. Urval och intervjuer kommer göras löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas före sista annonseringsdag. Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Sommarjobb inom life science

Ansök    Jan 23    Poolia Sverige AB    Laboratorieassistent
Notera att detta inte är en specifik tjänst utan en intresseanmälan för kommande sommarjobb. Sommaren är snart här och vi söker nu dig som är intresserad av att sommarjobba i Luleå inom den tvärvetenskapliga grenen av forskning om inre och yttre förhållanden för biologiskt liv och upprätthållande av liv, till exempel fältassistent och laboratorieassistent. Ta chansen och skapa kontakter i arbetslivet och få nya erfarenheter som dessutom förbättrar ditt CV... Visa mer
Notera att detta inte är en specifik tjänst utan en intresseanmälan för kommande sommarjobb.

Sommaren är snart här och vi söker nu dig som är intresserad av att sommarjobba i Luleå inom den tvärvetenskapliga grenen av forskning om inre och yttre förhållanden för biologiskt liv och upprätthållande av liv, till exempel fältassistent och laboratorieassistent. Ta chansen och skapa kontakter i arbetslivet och få nya erfarenheter som dessutom förbättrar ditt CV. Har du erfarenhet eller är intresserad av att skaffa erfarenhet inom området är du rätt för oss.

Vi på Poolia samarbetar med allt från stora internationella företag till mindre växande bolag som behöver personal inför semesterperioden. Genom att svara på annonsen ansöker du inte till en specifik tjänst, utan visar ett intresse för att sommarjobba inom ekonomi som konsult hos Poolia.

Om tjänsten
Arbetsuppgifterna kommer att variera men du har möjligheten att få utföra uppgifter som:
- Insamling av prover
- Kliniska analyser
- Hanterar utrustning för provtagning och analys
- Skötsel
- Rutinanalyser samt sterilteknik
- Utomhusarbete


Vem är du?
Vi söker dig som:

• Är intresserad av att sommarjobba inom ämnet life science och utveckla dina erfarenheter samt utveckla dina redan befintliga kunskaper
• Har en relevant utbildning kopplat till de arbetsuppgifter som kan tilldelas
• Kan arbeta både i grupp och självständigt
• Kan kommunicera på både svenska och engelska
• Har en bra samarbetsförmåga
• Är strukturerad, noggrann och flexibelOm verksamheten
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar chefer och specialister till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Poolia vet du att vår process är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet: att du är rätt person på rätt plats.
Välkommen med din ansökan redan nu! Visa mindre

Laboratorietekniker

Om företaget Agrisera AB är ett Life Science-företag specialiserat på framställning av polyklonala och monoklonala antikroppar med över 30 år i branschen. Agrisera producerar och säljer antikroppar och relaterade produkter till forskare och företag i hela världen och är ledande leverantör av antikroppar mot växtproteiner. Läs mer på www.agrisera.com Sedan 2020 ägs företaget av Olink Proteomics AB som är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag var... Visa mer
Om företaget
Agrisera AB är ett Life Science-företag specialiserat på framställning av polyklonala och monoklonala antikroppar med över 30 år i branschen. Agrisera producerar och säljer antikroppar och relaterade produkter till forskare och företag i hela världen och är ledande leverantör av antikroppar mot växtproteiner. Läs mer på www.agrisera.com

Sedan 2020 ägs företaget av Olink Proteomics AB som är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknologi och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Olinks teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 3000 biomarkörer på samma gång, i endast några få µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap. Läs mer på www.olink.com.

Vill du vara med på Agriseras tillväxtresa? De befinner sig i en spännande utvecklingsfas och behöver stärka organisationen med fler Laboratorietekniker.

Du påbörjar din anställning som konsult via oss på Clockwork och hos oss ingår du i vårt team av kompetenta kollegor, där alla strävar mot att vara en kraftkälla för företag och människor att utvecklas. Uppdraget väntas starta så snart som möjligt enligt överenskommelse och sträcker sig i minst 6 månader framåt med eventuell förlängning till anställning hos Agrisera. Du erbjuds en anställning på heltid och arbetstiderna är förlagda till vardagar under kontorstid med flex.


Dina arbetsuppgifter
Som Laboratorietekniker hos Agrisera arbetar du tillsammans med dina kollegor på laboratoriet som är beläget på Umestan. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni med att framställa antikroppar som sedan exporteras på en global marknad. Du kommer självständigt planera och utföra laborativa uppgifter såsom rening, och alikvotering av antikroppar enligt givna metoder. Andra uppgifter såsom kvalitetsdokumentation samt granskning och analyser tillkommer också i tjänsten. Arbetsuppgifterna utförs på laboratoriebänk parallellt med kvalificerade maskiner.

Hos Agrisera finns stora möjligheter att utvecklas långsiktigt, både i din roll och tillsammans med bolaget som just nu är inne i ett utvecklingsskede och väntar en spännande resa framöver. Du erbjuds ett kvalitativt arbete tillsammans med ett trevligt och kompetent gäng i ett hjälpsamt klimat och som värdesätter hög trivsel på arbetet.

Din profil
Vi tror att du som söker har en eftergymnasial utbildning som exempelvis biomedicinsk analytiker, civilingenjör mot kemi, bioteknik eller biologi. Erfarenhet av laboratoriearbete är meriterande. Du har goda kunskaper i Excel, samt goda kunskaper inom molekylärbiologi och kemi. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i såväl tal som skrift.

Som person är du en ansvarstagande, driven och lösningsorienterad lagspelare som har ett relationsskapande och positivt förhållningssätt. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper i denna process.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta Oliver Chicaiza på tfn:070-821 53 05 alternativt Isak Bergström på tfn: 070 – 821 53 17. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök därför så snart som möjligt, dock senast den 5 februari 2023, via www.clockworkpeople.se Visa mindre

Projektsamordnare, 24 mån, Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS)

Ansök    Jan 24    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som g... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats, läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.MIMS (The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden) är den svenska noden för Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine.

Vårt uppdrag är att främja forskningens spetskompetens inom infektionsmedicin och att utveckla karriärerna för nästa generations forskare inom detta område. Genom vårt partnerskap med European Molecular Biology Laboratories (EMBL) och ett starkt nätverk av nordiska partners kopplar vi svensk vetenskap till en expanderande familj av europeiska forskningscentra för molekylärmedicin.

Vi söker en vikarierande projektsamordnare för ett tidsbegränsat vikariat upp till 24 månader motsvarande 50% med fokus på arrangemang. Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Anställningen är placerad vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå Universitet. 
Arbetsuppgifter
Som projektsamordnare kommer du att arbeta nära MIMS-ledningen när det gäller att organisera workshops, konferenser, retreater och möten (görs i samarbete med kommunikatör och science manager). Andra uppgifter inkluderar att tillhandahålla stöd för att organisera evenemang och möten, inklusive researrangemang, och sammankoppla MIMS aktiviteter med avdelningens dedikerade administrativa tjänster.

Arbetet som samordnare inom MIMS kräver att du kan arbeta både självständigt och i grupp. Med tanke på arbetsuppgifternas karaktär bör du vara en serviceinriktad person med mycket god kommunikations- och organisationsförmåga. Det är också av yttersta vikt att du kan skapa goda och serviceinriktade relationer både med institutionens externa och interna målgrupper. Som person är du självständig, flexibel, initiativtagande och strukturerad.

 

Kvalifikationer
- För att fylla denna roll på ett effektivt sätt måste du kunna kommunicera med våra forskare. Du kommer att behöva en grundlig förståelse av arbetsprocesserna inom forskning och relaterad administration.
- Högskoleutbildning (lägst kandidatexamen) krävs.
- Du har en god förmåga att se den övergripande bilden, samt erfarenhet av att jobba med planering och organisatoriska frågor inom universitetsvärlden.
- Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift, och åtminstone grundläggande förståelse i svenska.

    

Övriga önskvärda kvalifikationer
- Du har goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av den dagliga driften av ett forskningscenter vid ett universitet.
- Tidigare erfarenhet inom vetenskaplig projektsamordning är fördelaktigt men inget krav.
- Internationell erfarenhet.
- Erfarenhet av att organisera aktiviteter som engagerar offentligheten är fördelaktigt men inget krav.

 

Ansökan
Du ansöker genom vårt e-rekryteringssystem senast den 13 februari 2023. Ansökan ska vara skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska och ska innehålla:

- Ett personligt omslagsbrev som förklarar varför du är intresserad av anställningen och hur du uppfyller de väsentliga och önskvärda kvalifikationerna (högst två A4-sidor).
- En CV som dokumenterar utbildning och nuvarande och tidigare anställningar.
- Namn och e-postadresser med två till tre referenser.
- Annan relevant dokumentation som du vill inkludera till stöd för din ansökan.

Kontaktperson: Oliver Billker, [email protected] 

Välkommen med din ansökan!

 

Mer om oss
Mer information om MIMS finns att läsa på vår websida: https://www.mims.umu.se/. Du hittar mer information om Institutionen för molekylärbiologi på http://www.umu.se/molbiol.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Miljöanalytiker

Ansök    Jan 19    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för skoglig resurshushållning Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell riktad skogsskadeinventering, Nationella inventeringar av landskapet i Sveri... Visa mer
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell riktad skogsskadeinventering, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 80 säsongsanställda i våra fältinventeringar. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker nu en analytiker till Riksskogstaxeringen! Du kommer att ingå i vårt team som sammanställer, presenterar och kommunicerar insamlat data från Riksskogstaxeringen, både avseende den officiella statistiken samt inom uppdragsverksamheten. För att kunna utföra dessa arbetsuppgifter är god kunskap om datainsamlingsprocessen en förutsättning varför medverkan i såväl fältarbete som kvalitetssäkring av dataflödet ingår i de normala arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer:
Du ska vara jägmästare, biolog eller motsvarande, gärna disputerad, med minst några års arbetslivserfarenhet. Du ska ha god analytisk förmåga, kunna uttrycka dig väl muntligt och skriftligt på både svenska och engelska samt vara intresserad av skogliga frågeställningar. Erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter, skogligt inventeringsarbete samt statistisk kompetens inom stickprovsmetodik är meriterande. Stor vikt kommer även att läggas vid personliga egenskaper, såsom noggrannhet, analytisk förmåga och att vara en lagspelare. En anställning som analytiker på Riksskogstaxeringen innebär stora möjligheter att utvecklas inom sin tjänst och inom organisationen.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-02-03.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoctoral position at SLU/UPSC

Ansök    Jan 18    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
The Department of Forest Genetics and Plant Physiology was founded in the late 1970s - when the College of Forestry moved to Umeå. The number of employees has since grown steadily is now around 100, including postdoctoral researchers and postgraduate students. In the late 1990s it was decided to join with the Department of Plant Physiology at Umeå University to form a research center, Umeå Plant Science Centre (UPSC). The Department of Forest Genetics and ... Visa mer
The Department of Forest Genetics and Plant Physiology was founded in the late 1970s - when the College of Forestry moved to Umeå. The number of employees has since grown steadily is now around 100, including postdoctoral researchers and postgraduate students. In the late 1990s it was decided to join with the Department of Plant Physiology at Umeå University to form a research center, Umeå Plant Science Centre (UPSC). The Department of Forest Genetics and Plant Physiology moved into the premises adjacent to the partner department and together have developed a close and successful collaboration on research issues, technology platforms, and training of master's and doctoral level students. The international element within UPSC is large, with over 40 nationalities represented.

The department conducts introductory and advanced training in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology, forest genetics and forest biotechnology within the Forestry program and at the master level.

The department offers postgraduate studies in biology, specializing in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology and forest genetics. Postgraduate courses are generally held in cooperation with the Department of Plant Physiology.
For more information about the Department of Forest Genetics and Plant Physiology and UPSC visit www.upsc.se.

Department of Forest Genetics and Plant Physiology
The post-doc position supported by the grant from VR is available to study cell wall of the wood cells in Ewa Mellerowicz’s lab at UPSC, Sweden.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:

• Developing chemical analysis procedures based on literature
• Wood and cuticle chemical analyses
• Wood and cuticle microscopy analyses
• Statistical analyses of results, data visualization
• Manuscript preparation

Qualifications:

• PhD in plant biochemistry/molecular biology (The diploma has to be written or translated into English or Swedish to be confirmed).
• Strong background in plant biochemistry and lipid chemistry.
• Knowledge of MS and NMR techniques with ability to identify chemical components.
• Familiarity with microscopy methods
• Good grasp of statistics

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.
Place of work:
Umeå

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2023-02-02, use the button below.

Add PhD diploma, CV, a cover letter, and contacts to two referees.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor till SLU/UPSC

Ansök    Jan 18    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för sk... Visa mer
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Postdoktor tjänsten finansieras av VR och är tilldelat Ewa Mellerowicz labb vid UPSC, Umeå, för att studera cellväggen i träcellerna.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:

• Utveckla kemiska analysprocedurer för ved- och kutikula baserad på litteratur.
• Ved- och kutikula mikroskopanalyser
• Statistiska analyser och datavisualisering
• Manuskriptförberedelser

Kvalifikationer:

• Doktorsexamen i växtbiokemi/molekylärbiologi
• Goda kunskaper inom växtbiokemi och lipidkemi.
• Kunskaper om MS- och NMR-tekniker med förmåga att identifiera kemiska komponenter. Van vid arbete med mikroskopimetoder.
• Erfarenhet av statistik.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-02-02.

Bifoga CV, personligt brev samt kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor (2 år) inom finansiell matematik

Ansök    Jan 18    Umeå Universitet    Matematiker
Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet söker en postdoktor i finansiell matematik med fokus på prissättning av råvaruterminer och optionskontrakt i samband med säsongsvariationer. Sista ansökningsdag 8 februari 2023. Anställningen är på två år vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Den framgångsrika kandidaten förväntas ta sig an forskningsfrågan med entusiasm och höga ambitioner, aktivt engagera si... Visa mer
Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet söker en postdoktor i finansiell matematik med fokus på prissättning av råvaruterminer och optionskontrakt i samband med säsongsvariationer.

Sista ansökningsdag 8 februari 2023.

Anställningen är på två år vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Den framgångsrika kandidaten förväntas ta sig an forskningsfrågan med entusiasm och höga ambitioner, aktivt engagera sig med samarbetspartners och delta i forskningsmiljöns dagliga verksamhet. Startdatum 1 juni 2023 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Vår forskning kommer att bygga på benchmark multifaktormodeller från litteraturen om prissättning av råvaruterminer, men som tydligt skiljer på kanaler som skapar säsongsvariationer, påverkar spotpriser och preferenser.

Vi kommer att koppla preferenskanalen till nyttobaserad bestämning av riskpremier, med hjälp av en välkänd metod för prissättning av nyttolikgiltighet. Två nyckelelement som kan (och behöver) implementeras inom tillvägagångssättet är:

- tidsvarierande momentan riskaversion
- icke-förmögenhetsfaktorer som påverkar investerarnas nytta (till exempel känslor)

Prissättningsmodellerna som erhålls från detta tillvägagångssätt kommer att jämföras med prissättningsmodeller för kända multifaktormodeller. Genom att göra det kan vi få indikationer på vilka säsongsmönster som uppvisar marknadsavvikelser. I samband med tidsvarierande momentan riskaversion finns här utrymme för djupare matematiska överväganden som involverar Malliavin- kalkylen och tidskonsistensfrågor.

I ett ytterligare steg undersöker vi möjligheten till marknadsavvikelser mer direkt. Detta kommer att involvera konceptet statistiskt arbitrage. Här finns utrymme för tillämpning av maskininlärningstekniker.

Projektet erbjuder möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten med partners i Storbritannien, Tyskland, Norge och USA samt kopplingar till finansbranschen.

Den sökande kommer att ges möjlighet att undervisa med upp till 20% av den totala arbetstiden, men detta är inget krav.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma i fråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Dokumenterad kunskap och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med multifaktormodeller inom finansiell matematik är ett krav. Utmärkt programmeringsförmåga i MATLAB och utmärkt kommunikationsförmåga i skrift och talad engelska krävs också. Forskningsuppgifterna kräver stor självständighet, noggrannhet och engagemang. Erfarenhet och publicering inom finansiell matematik är en stark merit. Dokumenterad förmåga att leverera vetenskapliga resultat och att arbeta självständigt samt ingå i en forskargrupp är meriterande. Erfarenhet av tvärvetenskapliga forskningsprojekt och tvärvetenskapligt samarbete, särskilt inom ovan beskrivna tillämpningsområde, är meriterande.

Ansökan
En komplett ansökan ska innehålla:

- Personligt brev (max 2 sidor) där du som beskriver dig själv, dina tidigare forskningsresultat och dina egna idéer om projektet.
- Meritförteckning - CV med publikationslista.
- Styrkt kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas.
- Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg.
- Kopia av doktorsavhandling och maximalt 3 relevanta artiklar.
- Övriga handlingar som den sökande vill åberopa.
- Kontaktuppgifter till två vidtalade referenser.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs via vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in i systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 8 februari 2023.

Mer information
Närmare upplysningar lämnas av professor Christian Ewald (forskningsprojektledare), [email protected] eller professor Åke Brännström (prefekt) [email protected]

Mer information om institutionen: https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/ Visa mindre

Doktorand i molekylärbiologi

Ansök    Jan 16    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till ett mer hållbart samhälle. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete https://www.umu.se/om-umea-universitet/klimat-och-hallbarhet/


Vårt geografiska läge i norr innebär unika möjligheter att bidra med ny och samhällsnyttig kunskap. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Vi söker en doktorand i molekylärbiologi med ett intresse inom leukocytbiologi till Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Positionen är tidsbegränsad till fyra år med start i april 2023 eller enligt överenskommelse.

Doktoranden kommer att delta i aktiviteter inom Institutionen för molekylärbiologi, laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige (MIMS), och Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR), vilket möjliggör samverkan med forskare från olika forskningsområden och med bred expertis. 

Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att studera hur integriner är reglerade och återanvänds genom intracellulär transport när leukocyters vidhäftar i andra celler. Dessa integriner är livsviktiga för kroppens försvar mot infektioner, då inte fungerande integriner , som i immunbrist sjukdomen LAD III, leder till mortalitet tidigt i livet. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. Projektet och forskningsmiljön kommer ge den hängivna studenten möjligheten att utbilda sig till en förstklassig forskare. 

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs minst 30 hp inom huvudområdet kemi varav minst 7,5 hp biokemi, 45 hp inom huvudområdena biologi eller molekylärbiologi varav minst 7,5 hp i genetik och 22,5 hp i mikrobiologi, fysiologi, samt cell- och molekylärbiologi. Därutöver krävs 45 hp på avancerad nivå inom ämnesområde cell- och molekylärbiologiska, inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Du ska vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Kunskaper i engelska och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att utvärderas av institutionens forskarutbildningsgrupp.

Meriterande för anställningen är gedigna dokumenterade kunskaper i immunologi, samt erfarenhet av kloning, flödescytometri, framrening av leukocyter, cellodling av humana leukocyter och cellinjer, lipid bilayer analyser och biokemiska metoder som western blot och co-immunoprecipitation.

Du bör vara mycket motiverad, visa god kommunikationsförmåga med gruppledare och kollegor, samt ha förmåga att samverka effektivt och arbeta produktivt i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt. God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som meriter. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på dennes meriter och dennes bedömda potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå.

Utvärderingen baseras främst på:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.

2. Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.

3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.

4. Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t.ex. yrkeserfarenhet.

Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning fattas av institutionens prefekt.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.

Tillträde april 2023 eller enligt överenskommelse. 

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 06-02-2023. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

• En CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer.

• Kopior på examensbevis

• Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen, motivation för ansökan om doktorandtjänst

• Kontaktuppgifter för två till tre referenser.

Facklig information lämnas av SACO, + 46- (0) 90-786 53 65, SEKO, + 46- (0) 90-786 52 96 och ST, + 46- (0) 90-786 54 31.

För frågor om tjänsten kontakta Lena Svensson, [email protected] 

Välkommen med din ansökan!

Mer om oss
Mer information om oss finner du på: http://www.umu.se/molbiol och http://www.ucmr.umu.se

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoc position in forest genomics available at SLU/ UPSC

Ansök    Jan 10    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
The Department of Forest Genetics and Plant Physiology was founded in the late 1970s - when the College of Forestry moved to Umeå. The number of employees has since grown steadily is now around 100, including postdoctoral researchers and postgraduate students. In the late 1990s it was decided to join with the Department of Plant Physiology at Umeå University to form a research center, Umeå Plant Science Centre (UPSC). The Department of Forest Genetics and ... Visa mer
The Department of Forest Genetics and Plant Physiology was founded in the late 1970s - when the College of Forestry moved to Umeå. The number of employees has since grown steadily is now around 100, including postdoctoral researchers and postgraduate students. In the late 1990s it was decided to join with the Department of Plant Physiology at Umeå University to form a research center, Umeå Plant Science Centre (UPSC). The Department of Forest Genetics and Plant Physiology moved into the premises adjacent to the partner department and together have developed a close and successful collaboration on research issues, technology platforms, and training of master's and doctoral level students. The international element within UPSC is large, with over 40 nationalities represented.

The department conducts introductory and advanced training in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology, forest genetics and forest biotechnology within the Forestry program and at the master level.

The department offers postgraduate studies in biology, specializing in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology and forest genetics. Postgraduate courses are generally held in cooperation with the Department of Plant Physiology.
For more information about the Department of Forest Genetics and Plant Physiology and UPSC visit www.upsc.se.

Department of Forest Genetics and Plant Physiology
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
Understanding genomic base of trait variation and local adaptation based on genome sequencing is a new frontier research area for genetic improvement of animal and plant. You will participate conifer genomics projects including: (1) Phenotyping and data analyses for adaptive and economically important tree traits; (2) Population and comparative genomics analyses to elucidate conifer adaptive evolution; (3) Genome-wide association study and genomic selection for quantitative traits including phenology, flower, solid-wood, growth and adaptive traits.

Qualifications:
Highly motivated and team-oriented candidates with experience in bioinformatics, data analyses for quantitative and population genetics, and genomics. To qualify, you should have a PhD degree in subjects relevant for the position. Experience in tree genomics is an advantage. Good English communication and writing skills are required.

The position is primarily aimed at junior researchers with a doctoral degree which are not older than three years at the end of the application period.

The diploma has to be written or translated into English or Swedish to be confirmed.

Place of work:
Umeå

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2023-01-24, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor i datadriven patogenepidemiologi

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till ett mer hållbart samhälle. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete https://www.umu.se/om-umea-universitet/klimat-och-hallbarhet/


Vårt geografiska läge i norr innebär unika möjligheter att bidra med ny och samhällsnyttig kunskap. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.En fullt finansierad, tvåårig postdoktortjänst vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet.

Sista ansökningsdag 31 januari 2023.

Projektbeskrivning
Spåra spridningen av antimikrobiella resistenta bakteriella patogener från lantbruk till livsmedel med hjälp av helgenomsekvensering.

Arbetsuppgifter
Antimikrobiell resistens (AMR) är ett av de största hoten som mänskligheten står inför idag, och det finns oro för att antimikrobiell användning i boskap kan bidra till uppkomsten och spridningen av AMR-bakteriepatogener i livsmedelskedjan. Du kommer att utveckla och tillämpa bioinformatiska tillvägagångssätt, som kan söka efter data från helgenomsekvensering (WGS) som härrör från livsmedelsburna zoonotiska patogener (t.ex. Salmonella enterica, Escherichia coli) för att övervaka spridningen av AMR-patogener mellan boskap, livsmedel och människor.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen datadriven patogenepidemiologi. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

- Ha en doktorsexamen, helst inom bioinformatik, beräkningsbiologi, (bio)statistik, (tillämpad) matematik, datavetenskap eller ett närliggande område; kandidater från andra områden med starka programmerings-/kodningskunskaper (se nedan) uppmuntras också att ansöka.
- Vara skicklig i UNIX-skalskript, plus ett annat relevant språk (t.ex. Python, R).
- Behärska engelska i tal och skrift.
- Var bekväm med att arbeta i en mångsidig, inkluderande, tvärvetenskaplig och mycket samarbetsvillig miljö.

Meriterande
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Sökande bör ha tidigare erfarenhet av:
- Fylodynamisk modellutveckling eller tillämpning
- Analysera genomiska data
- Arbete inom biologiska vetenskaper

Mer om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

Mer information om institutionen: https://www.umu.se/institutionen-for-klinisk-mikrobiologi/

Tjänsten finansieras via SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS; https://www.scilifelab.se/data-driven/), en 12-årig satsning som syftar till att rekrytera och utbilda nästa generation av datadrivna livsforskare. Postdoktorn kommer att vara ansluten till det nationella DDLS-programmet, genom vilket de kommer att ha tillgång till datorresurser, den nationella DDLS-forskarskolan och andra utbildnings- och nätverksmöjligheter.

Postdoktorn kommer vidare att vara knuten till Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige (MIMS; https://www.mims.umu.se/); MIMS är medlem i det nordiska EMBL Partnership for Molecular Medicine, som är dedikerat till det växande området för livsvetenskaper som undersöker den molekylära grunden för sjukdomar och utforskar molekylärt och genetiskt baserade behandlingar.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen
- CV
- Publikationslista
- Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på engelska.
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast
den 31 januari 2023.
Tjänsten är fullfinansierad under två år och startar omgående eller enligt överenskommelse.


För mer information, kontakta Laura Carroll ([email protected]).

Välkommen med din ansökan! 

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Fältkontrollanter EU jordbruksstöd

Om arbetsplatsen Med tanke på en levande landsbygd - nu söker vi dig som vill arbeta som fältkontrollant med kontroll av EU:s jordbruksstöd med hela Västerbottens län som arbetsområde. Vi erbjuder en utvecklande miljö och där du växer tillsammans med stöttande och engagerande kollegor. Enheten för landsbygd och regional utveckling arbetar för en levande landsbygd med positiv och hållbar utveckling. Enheten bidrar till genomförandet av EU:s och Sveriges... Visa mer
Om arbetsplatsen
Med tanke på en levande landsbygd - nu söker vi dig som vill arbeta som fältkontrollant med kontroll av EU:s jordbruksstöd med hela Västerbottens län som arbetsområde.

Vi erbjuder en utvecklande miljö och där du växer tillsammans med stöttande och engagerande kollegor.

Enheten för landsbygd och regional utveckling arbetar för en levande landsbygd med positiv och hållbar utveckling. Enheten bidrar till genomförandet av EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik bland annat genom Landsbygdsprogrammet som rymmer ekonomiska stöd till jordbruken, stöd för investeringar och kompetensutveckling.

Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc. Läs gärna mer på vår hemsida.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med kontroll av EU:s jordbruksstöd i ett positivt arbetslag som jobbar med de arealbaserade stöden. Du kommer att använda ett antal olika IT- och GIS-system på kontoret och i fält. Arbetet är självständigt men med kontinuerliga avstämningsmöten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- Högskoleexamen med inriktning mot lantbruk, biologi eller skog, alternativt annan inriktning på högskoleutbildningen och på annat sätt förvärvade kunskaper om jordbruk
- Agrara kunskaper värderas högt
- Vana av att använda olika datasystem
- Förmåga att arbeta utifrån gällande rutiner och regelverk

Du har god samarbetsförmåga och lätt för att uttrycka dig både i tal och i skrift. Du är strukturerad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle.Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling.Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling.Så här behandlar vi dina personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddVid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler. Visa mindre

Postdoktor i skogsgenomik till SLU/UPSC

Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för sk... Visa mer
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Förståelse av den genomiska grunden för egenskapers variation och ett urval baserat på genom-sekvensering är strategier som ligger i forskningsfronten för genetisk förbättring av djur och växter. Du deltar i genomik-projekt med gran, tall och några kinesiska barrträd. Projekten inkluderar: (1) Fenotypning och dataanalyser för adaptiva och ekonomiskt viktiga trädegenskaper, (2) Genomsekvensbildning för komplexa barrträdsgenom och jämförande genomik; (3) Genom-wide associeringsstudier och genomiskt urval för kvantitativa egenskaper inklusive fenologi, blomning, ved-, virkes- och massaegenskaper, samt adaptiva egenskaper.

Kvalifikationer:
Den sökande är välmotiverad och lagarbetsinriktad med erfarenheter inom ämnen som bioinformatik, statistik, datorprogrammering, kvantitativ genetik och/eller populationsgenetik. Doktorsexamen inom ett för tjänsten relevant ämne är ett krav liksom muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga på engelska.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-01-24.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Första forskningsingenjör till Genomic Medicine Sweden Center Norr

Ansök    Jan 9    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till ett mer hållbart samhälle. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete https://www.umu.se/om-umea-universitet/klimat-och-hallbarhet/


Vårt geografiska läge i norr innebär unika möjligheter att bidra med ny och samhällsnyttig kunskap. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Första forskningsingenjör till Genomic Medicine Center Norr vid Institutionen för medicinsk biovetenskap


Institutionen för medicinsk biovetenskap söker en första forskningsingenjör med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom ämnena Klinisk kemi, Medicinsk och klinisk genetik samt Patologi och har c:a 90 anställda.

Arbetsuppgifter
Som första forskningsingenjör förväntas du utföra såväl självständigt arbete som att vara behjälplig med att etablera nya metoder och tekniker inom GMC Norr/Clinical Genomics-projekten och bidraga till att bygga upp verksamheten. Du kommer att medverka i planeringsarbetet kring uppbyggnad av projektet samt ha ett övergripande administrativt ansvar för ett eller flera delprojekt inom GMS eller Clinical Genomics. Du kommer också tillsammans med projektledaren bidra till en positiv arbetsmiljö och driva utvecklingen med att etablera en ny teknik i samarbete med Region Västerbotten och Clinical Genomics. Du kommer att medverka i plattformsmöten såväl lokalt som nationellt. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med Laboratoriemedicin vid Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten samt de Norra Sjukvårdsregionerna och Medicinska Fakulteten Umeå Universitet.

I ditt arbete kommer du att bidra till att ta ansvar för att etablera nya tekniker såsom t.ex GEO Mx Nanostring inom en satsning på spatial precisionsmedicin vid Medicinska Fakulteten samt de Norra Sjukvårdsregionerna samt vara behjälplig och ge administrativt stöd till forskare, läkare och övrig vårdpersonal inom GMS-projektet.

Kompetenskrav
Behörig att anställas som första forskningsingenjör är den som avlagt doktorsexamen inom molekylärbiologi, molekylär medicin eller genetik, eller liknande. Den sökande skall ha gedigna kunskaper och erfarenhet från att använda olika programvaror för att bearbeta och analysera sekvensdata extraherade från databaser samt erfarenhet av forskning syftande till precisionsmedicin. Mycket god erfarenhet av metoder som används inom genomik och proteomik.

Vidare ska den sökande ha mycket god organisatorisk förmåga och vara ordningsam. Du ska vara serviceinriktad, ha förmåga att skapa goda relationer med övriga medarbetare, ha en god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i både svenska och engelska är ett krav.

Övriga meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av att sätta samman och leda projektgrupper, arbete med genomiska metoder och innovation samt av samarbete med SciLifeLab-plattformar är meriterande. Meriterande är erfarenhet från arbete med databaser och avancerade teknologier som används vid - eller är under utveckling - inom området för precisionsmedicin som tex spatial genomik eller proteogenomik, samt erfarenhet från att skriva rapporter och ansökningar.

Vetenskapliga publikationer rörande tumörbiologi, cellbiologi och genetik är meriterande. Eftersom arbetet sker i nära samarbete med Region Västerbotten är det meriterande om man arbetat inom Laboratoriemedicin med god insikt i hur provflöden hanteras i kliniskt diagnostiska sammanhang. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom stark drivkraft för att samverka och utveckla området inom precisionsmedicin inom GMC Norr och Clinical Genomics.

Mer om anställningen
Anställningen är på heltid och tills vidare med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Läs gärna mer om oss här: https://www.umu.se/institutionen-for-medicinsk-biovetenskap/

Ansökningsförfarande
En komplett ansökan ska innehålla följande: 

- Personligt brev som inkluderar ditt forskningsintresse, kvalifikationer samt motivering till ansökan (max 2 sidor).
- Meritförteckning/Curriculum vitae (CV).
- Dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, examensbevis samt eventuella övriga meriter som sökanden vill åberopa.
- Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner.
 

Ansökan skall sändas in elektroniskt i word- eller pdf-format.

Upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av professor Maréne Landström - e-postadress: [email protected], tel: 090 – 785 2458.

Din ansökan görs via vårt e-rekryteringssystem, Varbi och ska vara inkommen senast 
2023-01-30. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Avtalshandläggare inom miljö eller fastighetsrätt till Vattenfall

Ansök    Jan 5    Poolia Sverige AB    Miljöhandläggare
Är tillstånd och Avtal din grej? Vill du jobba för ett bolag som jobbar hårt mot fossilfrihet? Nu har du möjlighet att få jobba på det internationella energibolaget Vattenfall. Uppdraget är på heltid med start i januari och till att börja med fram till sommaren. Teamet har växt, så det finns stor möjlighet att uppdraget fortsätter. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Om tjänsten Du kommer jobba på avdelningen för Miljö och Tillstånd, ... Visa mer
Är tillstånd och Avtal din grej? Vill du jobba för ett bolag som jobbar hårt mot fossilfrihet? Nu har du möjlighet att få jobba på det internationella energibolaget Vattenfall. Uppdraget är på heltid med start i januari och till att börja med fram till sommaren. Teamet har växt, så det finns stor möjlighet att uppdraget fortsätter. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!

Om tjänsten
Du kommer jobba på avdelningen för Miljö och Tillstånd, på Vattenfalls kontor i Umeå. Avdelningen jobbar med att hantera avtal, tillstånd och rättighetsansökningar inom nyanslutningsprocessen och utbygnad av elnät. Totalt är man 26 medarbetare på avdelningen fördelade över 6 etableringar.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Jobbet innebär en bred hantering av avtal och tillstånd inom avtalsadministration, hantering av utbetalningar, arkivering och inskrivningar. Men även avtalshantering med att upprätta markupplåtelseavtal med markägare samt söka erforderliga tillstånd, lov och samråd.


Vem är du?
Då jobbet fokusera kring hantering av avtal så är det viktigt att du är noggrann och strukturerade. Samtidigt så är god service väldigt viktigt då jobbet innebär mycket kontakt med andra verksamheter.

Vi ser gärna att du har minst en kvalificerad yrkesutbildning eller högskoleutbildning med inriktning mot miljö eller fastighetsrätt. Alternativt gymnasieutbildning och en lägre erfarenhet inom avtal och tillståndshantering inom infrastrukturprojekt, gärna inom energibranschen.

Det är mediterande om du arbete med infrastrukturprojekt och har erfarenhet inom fastighetsrättsliga frågor, miljöbalken samt plan- och bygglagen.

Har du även goda kunskaper i ArcGIS så ses detta som mycket positivt.Om verksamheten
Till oss vänder sig många av Sveriges attraktivaste arbetsgivare när de vill rekrytera eller hyra in personal. Med ett brett spann av tjänster, från kontorschefer och kontorsassistenter till chefssekreterare och orderadministratörer, kan vi ge dig stimulerande och utvecklande uppgifter i en miljö som passar dig och dina önskemål.

Att vara konsult passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät.


Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.

Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Visa mindre

Postdoktor i datadriven infektionsbiologi

Ansök    Jan 4    Umeå Universitet    Virolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till ett mer hållbart samhälle. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete https://www.umu.se/om-umea-universitet/klimat-och-hallbarhet/


Vårt geografiska läge i norr innebär unika möjligheter att bidra med ny och samhällsnyttig kunskap. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Postdoktor i datadriven infektionsbiologi
Beskrivning
En fullt finansierad, tvåårig postdoktortjänst vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet.

Sista ansökningsdag 12 februari 2023

Datadriven upptäckt av nya mikrobiella sekundära metaboliter involverade i värd-mikrob och/eller mikrob-mikrob interaktioner.

Arbetsuppgifter
Mikrober producerar ett brett spektrum av sekundära metaboliter (SM), som gör att de kan interagera med sin miljö, såväl som med varandra. Det postdoktorala projektet som föreslås här kommer att involvera utveckling av (meta)genommetoder, som kan användas för att identifiera nya mikrobiella SMs involverade i mikrob-värd och/eller mikrob-mikrob interaktioner. De verktyg som utvecklas här kommer att tillämpas på stora mängder mikrobiell (meta)genomiska data, med målet att identifiera mikrobiella SM:er som är ansvariga för värd-sjukdomsfenotyper (t.ex. mikrobiomassocierade cancerformer) eller SM:er med nya antimikrobiella aktiviteter

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

- Ha en doktorsexamen, helst inom bioinformatik, beräkningsbiologi, datavetenskap, (bio)statistik eller ett närliggande område; kandidater från andra områden med starka programmerings-/kodningskunskaper (se nedan) uppmuntras också att ansöka.
- Vara skicklig i UNIX-skalskript, plus ett annat relevant språk (t.ex. Python, R).
- Behärska engelska i tal och skrift.
- Var bekväm med att arbeta i en mångsidig, inkluderande, tvärvetenskaplig och mycket samarbetsvillig miljö

Meriterande
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Sökande bör ha tidigare erfarenhet av:
- Analysera genomiska data
- Utveckla mjukvara Dator i HPC-miljöer
- Med JavaScript eller relaterade språk (t.ex. Vega, Shiny)
- Biologiska eller kemiska vetenskapener

Mer om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

Du kommer att vara knuten till https://www.umu.se/institutionen-for-klinisk-mikrobiologi/

Tjänsten finansieras via SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS; https://www.umu.se/institutionen-for-klinisk-mikrobiologi/), en 12-årig satsning som syftar till att rekrytera och utbilda nästa generation av datadrivna livsforskare. Postdoktorn kommer att vara ansluten till det nationella DDLS-programmet, genom vilket de kommer att ha tillgång till datorresurser, den nationella DDLS-forskarskolan och andra utbildnings- och nätverksmöjligheter.

Postdoktorn kommer vidare att vara knuten till Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige (MIMS; https://www.mims.umu.se/); MIMS är medlem i det nordiska EMBL Partnership for Molecular Medicine, som är dedikerat till det växande området för livsvetenskaper som undersöker den molekylära grunden för sjukdomar och utforskar molekylärt och genetiskt baserade behandlingar.

Ansökan
- En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
- CV Publikationslista
- Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 12 februari 2023

 Välkommen med din ansökan!

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Junior konsult till team fågel

Ansök    Dec 28    Ecogain AB    Ekolog
Det ledande kunskapsföretaget i Europa inom biodiversitet och hållbar omställning Ecogain är ett snabbväxande konsultföretag med fokus på biologisk mångfald och omställning till förnyelsebar energi. Vi hjälper svenska och internationella företag till hållbara affärsmodeller med ett medvetet fokus på biologisk mångfald och ökad klimatnytta, med ökad affärsnytta och stärkt varumärke som följd. Ecogains styrka är att vi behärskar kundens hela värdekedja, från... Visa mer
Det ledande kunskapsföretaget i Europa inom biodiversitet och hållbar omställning
Ecogain är ett snabbväxande konsultföretag med fokus på biologisk mångfald och omställning till förnyelsebar energi. Vi hjälper svenska och internationella företag till hållbara affärsmodeller med ett medvetet fokus på biologisk mångfald och ökad klimatnytta, med ökad affärsnytta och stärkt varumärke som följd. Ecogains styrka är att vi behärskar kundens hela värdekedja, från strategiskt arbete på koncernledningsnivå till projektutveckling och direkta insatser på land och i vatten. En annan styrka är den heltäckande kompetens som finns inom Ecogain avseende ekologi, biologi och juridik, som gör det möjligt för oss att vara marknadsledande. Ecogain ser konkreta lösningar för samhällsutveckling i samklang med naturen. För att skapa ännu mer naturnytta och affärsvärde för våra kunder behöver vi nu utöka team fågel med minst en junior konsult till team fågel, som utifrån sin fågelexpertis agerar rådgivande gentemot kunder. 

Våra kontor finns bl.a. i Stockholm, Uppsala, Malmö, Umeå, Östersund, Göteborg, Kalmar och Växjö. Du kommer att ha en hemmabas vid något av våra kontor, men periodvis kommer du att arbeta ute i fält. Det finns mycket stora möjligheter att arbeta hemifrån den tid du inte är ute i fält.

 

Team fågel
Vi söker en junior konsult till vårt team fågel. Vi jobbar ofta i nära samarbete med våra kunder. Att hjälpa kunden att hitta en lösning som skapar mervärde för både kundens affär och naturen samt biologisk mångfald är en stark drivkraft hos oss. Världen står inför stora utmaningar i att skydda arter och natur. För att bromsa klimatförändringarna måste verksamheter som ger förnyelsebar energi öka. Vid tillståndsgivande av olika verksamheter är det dock av vikt att hänsyn tas till bland annat fågellivet. De företag med störst påverkan på naturen har också störst möjlighet att påverka utvecklingen åt rätt håll. Därför arbetar Ecogain med de största och mest inflytelserika företagen. Vill du vara med och ta ansvar för den utvecklingen är Ecogain rätt ställe att vara på. 

 

Dina arbetsuppgifter
I din roll som junior konsult i team fågel kommer du bland annat att utföra fältinventeringar och även skrivbordsutredningar av olika fågelarter, med efterföljande rapportskrivning. Utifrån inventeringsunderlaget, som ofta tas fram som underlag inför ett planerat projekt, ska du göra bedömningar om och i så fall hur olika fågelarter kan komma att påverkas. Du kommer att ha många kundkontakter. Det är av vikt att du i dina kundkontakter använder din fågelexpertis och resultat av inventeringar/utredningar till att rådge kunden på bästa sätt. För att bevara och skapa naturvärden kan det bli aktuellt att föreslå skyddsåtgärder för olika typer av fågelarter. Resultatet av ditt arbete - såsom rapporter, analyser och rekommendationer - kommer att utgöra underlag för våra kunders räkning. 

 

Dina kunskaper och kvalifikationer
Du är nyfiken på konsultrollen (alternativt har viss erfarenhet av den) och gillar driva projekt framåt. Vi förutsätter ett starkt intresse för fåglar samt mycket bra fågelkunskaper avseende den svenska fågelfaunan. Det är nödvändigt att du har mycket lätt för att samarbeta då din roll innebär nära samarbete med övriga konsulter inom hela företaget. Du trivs med att ha kundkontakter och att skapa kunderbjudanden. Vidare har du en god analytisk förmåga samt ett strukturerat arbetssätt. 

 

Krav för kvalificering
Du ska i ditt personliga brev och med ditt CV och dina referenser kunna visa att du har:


• högskoleutbildning inom biologi eller motsvarande naturvetenskaplig utbildning
• lång erfarenhet av regelbunden fältornitologi (fem år eller mer)
• god läsförståelse och god förmåga att uttrycka dig på svenska både muntligt och i skrift
• beredskap att periodvis vara ute på uppdrag över hela landet och att arbeta ensam i fält
• B-körkort

 
Mervärden
Vi ser mervärden hos dig om du i ditt personliga brev och med ditt CV och dina referenser kan visa att du har:


• erfarenhet av konsultarbete
• disputerad inom fågelekologi
• kartvana och erfarenhet av att tolka flygbilder
• vana av att sammanställa rapporter
• erfarenhet av arbete med GIS
• erfarenhet av inventering av migrerande/sträckande fåglar vid kust och hav
• specialkunskaper om någon/några artgrupper (kan även vara fladdermöss, fjärilar, groddjur och kräldjur)

Läs mer om företaget, om oss som arbetar här och om våra uppdrag på www.ecogain.se

 

Ansökan
Vi vill gärna lära känna vår nya medarbetare så snart som möjligt, så vänta inte, sök redan nu! Intervjuer kan påbörjas innan ansökningstiden är slut.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. 

Din ansökan ska vara uppställd så att det tydligt framgår hur du svarar mot kvalificeringskrav och mervärden.

Är du en av de sökanden som vi tror passar för den här tjänsten får du ett mejl med en länk till några personlighetstester. Syftet med testerna är att se hur du fungerar i rollen som blivande projektledare. Därefter kallar vi dig till en intervju och du kommer dessutom att få genomföra arbetsprov.

Ansökan sker via vår hemsida www.ecogain.se senast 2023-01-15. 

Vi har valt rekryteringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsföretag.

 

Kontaktperson


Ewa Holmberg

Konsultchef

010-4059082

[email protected] Visa mindre

Forskningsingenjör inom 3D-avbildning/diabetes

Ansök    Dec 23    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till ett mer hållbart samhälle. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete https://www.umu.se/om-umea-universitet/klimat-och-hallbarhet/


Vårt geografiska läge i norr innebär unika möjligheter att bidra med ny och samhällsnyttig kunskap. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vi söker nu en forskningsingenjör till en av våra forskningsgrupper.

Anställningen är på heltid och tillsvidare. Läs mer om institutionen https://www.umu.se/umea-centrum-for-molekylar-medicin/.

Beskrivning
Vi söker en entusiastisk och motiverad forskningsingenjör till  för att studera sjukdomsdrivande mekanismer vid diabetes samt andra pankreasrelaterade sjukdomar. Forskargruppen leds av Professor Ulf Ahlgren och är baserad vid UCMMs forskningslaboratorier i MBC-huset vid Umeå Universitet. På våningsplanet finns tillgång till god infrastruktur och lokalerna är väl utrustade med nödvändig instrumentering. I forskargruppen finns en stark bakgrund när det gäller studier av patologiska förändringar i bukspottkörteln vid diabetes med hjälp av banbrytande 3D teknik.

Arbetsuppgifter
Personen som erhåller anställningen kommer att assistera forskargruppen en i rad olika projekt och i arbetet ingår – 3D avbildning med optisk projektionstomografi (OPT), light sheet fluorescence microscopy (LSFM), databehandling och bildanalys samt arbete med cell- och molekylärbiologiska och immunohistokemiska tekniker. I arbetsuppgifterna ingår också att kunna delta i och bidra till muntliga och skriftliga presentationer.  

Kvalifikationer
En framgångsrik kandidat ska kunna uttrycka sig mycket väl i tal och skrift (engelska) och förväntas kunna bidra till såväl muntliga som skriftliga presentationer. Vi söker dig som vid start av anställningen har mastersexamen eller motsvarande inom Biomedicin, Molekylärbiologi, eller liknande. Erfarenhet av molekylärbiologiska/immunohistokemiska tekniker samt erfarenhet av optiska 3D avbildningstekniker (LSFM och/eller OPT) är ett krav. Genomgången kurs i försöksdjurskunskap, eller motsvarande, samt erfarenhet av att jobba med musmodeller är också ett krav. Eftersom du förväntas kunna bidra till såväl muntliga som skriftliga presentationer är förmåga att uttrycka sig mycket väl i tal och skrift (engelska) också ett krav. Goda organisatoriska färdigheter är nödvändiga.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Goda kunskaper om bukspottkörtelns anatomi och funktion samt diabetogena processer är meriterande liksom erfarenhet av bildbehandling (Imaris, ImageJ) och statistiska dataprogram, GraphPad. Erfarenhet av arbete med primärkulturer är önskvärt men ej ett krav.

Villkor
Heltid, tillsvidare. Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Laboratorieassistent vid Institutionen för medicinsk biovetenskap

Ansök    Dec 29    Umeå Universitet    Laborant, biologi
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till ett mer hållbart samhälle. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete https://www.umu.se/om-umea-universitet/klimat-och-hallbarhet/


Vårt geografiska läge i norr innebär unika möjligheter att bidra med ny och samhällsnyttig kunskap. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för medicinsk biovetenskap söker en laboratorieassistent med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Umeå universitet (www.medbio.umu.se). Institutionen bedriver forskning och undervisning inom Klinisk kemi, Medicinsk och klinisk genetik samt Patologi och har c:a 90 anställda. Anställningen är placerad i ”laboratoriehuset” i byggnad 6M, med direkt kontakt med sjukhuset, medicinska biblioteket och tandläkarhögskolan. 

Bakgrund om projektet GMC Norr
Genomic Medicine Sweden (GMS) är ett projekt som syftar till att stärka precisionsmedicin över hela landet. Detta görs genom implementering av storskaliga sekvenseringstekniker och genomik inom hälso- och sjukvården, vilket kommer att leda till förbättrad sjukvård, stärkt svensk forskning inom området samt utgöra en viktig grund för innovation och samverkan med industrin. Med patienten i centrum läggs initialt fokus på sällsynta ärftliga sjukdomar, cancer, farmakogenomik och infektionssjukdomar, men utökas senare till de komplexa sjukdomarna, d.v.s. folksjukdomarna. GMS genomförs som ett brett samverkansprojekt mellan olika aktörer i samhället; hälso- och sjukvården, universitet med medicinsk fakultet, Science for Life Laboratory (SciLifeLab), näringslivet och patientföreningar. För att kunna leverera högklassig diagnostik och forskning för individuellt anpassade terapival och uppföljningsstrategier har regionala centra för genomisk medicin (GMC) inrättats GMC Norr verkar för de norra sjukvårdsregionerna och för Medicinsk forskning vid Umeå Universitet och utgör en del av en gemensam, nationell informatikinfrastruktur som också samverkar med Clinical Genomics Umeå

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Projektet syftar till att förbättra förståelsen av våra vanligaste cancerformer och sjukdomar för att komma fram till bättre diagnostiska och terapeutiska verktyg. Fokus är på att använda nya och mer avancerade tekniker inom precisionsmedicin för att studera sjukdomsframkallande genetiska förändringar, genetisk stabilitet, celldelning och cellers invasiva potential med användning av kliniska material, primära tumörer och cellinjer. 

Arbetet innefattar att i nära samarbete med projektkoordinator för GMC Norr samt dess ledningsgrupp, samt i samverkan med ett flertal forskargrupper och tillsammans med Laboratoriemedicin Region Västerbotten och de Norra Sjukvårdsregionerna stödja pågående forskning och utveckling inom området precisionsmedicin. 

Arbetsuppgifterna är omväxlande med goda möjligheter till fortsatt utveckling och sker i en miljö som syftar till att utveckla nya analyser och instrumentering inom området precisionsmedicin.

Följande arbetsuppgifter ingår:
Stötta projektkoordinator inom GMC Norr med att planera och utföra större arbetsuppgifter.

- Rening av RNA och DNA från celler, vävnader och mikroorganismer.
- Undersöka genuttryck med qRT-PCR och RNA-seq, samt genpaneler och NGS.
- Studier av proteinuttryck.
- Bioinformatiska analyser av olika slag, t ex sökning i databaser samt analyser av data från qRT-PCR och RNA-seq.
- Handledning av studenter om de vanligast förekommande metoderna i den laborativa miljön.

Kompetenskrav
Examen från programmet för Biomedicinska analytiker eller motsvarande är ett krav. Goda kunskaper i tumörbiologi samt erfarenhet av arbete med kliniska material med t ex extraktion av proteiner och mRNA, in situ proximity ligation assays, proteinanalyser, immunohistokemi, RT-PCR är ett krav.

Övriga meriterande kvalifikationer
Erfarenhet och god kunskap i användandet av statistiska analyser i kliniska material och bioinformatik för att undersöka faktorer med betydelse för prognos och överlevnad är meriterande.

Du har god samarbetsförmåga och samverkar med andra på ett positivt sätt för att främja en stimulerande och positiv arbetsmiljö. Du har även goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska, god organisationsförmåga samt förmåga att ta ansvar för dina arbetsuppgifter.

Mer om anställningen
Anställningen är på heltid och tills vidare med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Läs gärna mer om oss här: https://www.umu.se/institutionen-for-medicinsk-biovetenskap/

Ansökningsförfarande
En komplett ansökan ska innehålla följande: 

- Personligt brev som inkluderar ditt forskningsintresse, kvalifikationer samt motivering till ansökan (max 2 sidor).
- Meritförteckning/Curriculum vitae (CV).
- Dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, examensbevis samt eventuella övriga meriter som sökanden vill åberopa.
- Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner.
 

Upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av professor Maréne Landström, tel: +46 90 785 24 58, e-post: [email protected]

Ansökan, skriven på svenska eller engelska, skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2023-01-20.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i datadriven patogenepidemiologi

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till ett mer hållbart samhälle. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete https://www.umu.se/om-umea-universitet/klimat-och-hallbarhet/


Vårt geografiska läge i norr innebär unika möjligheter att bidra med ny och samhällsnyttig kunskap. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.En fullt finansierad, tvåårig postdoktortjänst vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet.

Sista ansökningsdag 31 januari 2023.

Projektbeskrivning
Spåra spridningen av antimikrobiella resistenta bakteriella patogener från lantbruk till livsmedel med hjälp av helgenomsekvensering.

Arbetsuppgifter
Antimikrobiell resistens (AMR) är ett av de största hoten som mänskligheten står inför idag, och det finns oro för att antimikrobiell användning i boskap kan bidra till uppkomsten och spridningen av AMR-bakteriepatogener i livsmedelskedjan. Du kommer att utveckla och tillämpa bioinformatiska tillvägagångssätt, som kan söka efter data från helgenomsekvensering (WGS) som härrör från livsmedelsburna zoonotiska patogener (t.ex. Salmonella enterica, Escherichia coli) för att övervaka spridningen av AMR-patogener mellan boskap, livsmedel och människor.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen datadriven patogenepidemiologi. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

- Ha en doktorsexamen, helst inom bioinformatik, beräkningsbiologi, (bio)statistik, (tillämpad) matematik, datavetenskap eller ett närliggande område; kandidater från andra områden med starka programmerings-/kodningskunskaper (se nedan) uppmuntras också att ansöka.
- Vara skicklig i UNIX-skalskript, plus ett annat relevant språk (t.ex. Python, R).
- Behärska engelska i tal och skrift.
- Var bekväm med att arbeta i en mångsidig, inkluderande, tvärvetenskaplig och mycket samarbetsvillig miljö.

Meriterande
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Sökande bör ha tidigare erfarenhet av:
- Fylodynamisk modellutveckling eller tillämpning
- Analysera genomiska data
- Arbete inom biologiska vetenskaper

Mer om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

Mer information om institutionen: https://www.umu.se/institutionen-for-klinisk-mikrobiologi/

Tjänsten finansieras via SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS; https://www.scilifelab.se/data-driven/), en 12-årig satsning som syftar till att rekrytera och utbilda nästa generation av datadrivna livsforskare. Postdoktorn kommer att vara ansluten till det nationella DDLS-programmet, genom vilket de kommer att ha tillgång till datorresurser, den nationella DDLS-forskarskolan och andra utbildnings- och nätverksmöjligheter.

Postdoktorn kommer vidare att vara knuten till Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige (MIMS; https://www.mims.umu.se/); MIMS är medlem i det nordiska EMBL Partnership for Molecular Medicine, som är dedikerat till det växande området för livsvetenskaper som undersöker den molekylära grunden för sjukdomar och utforskar molekylärt och genetiskt baserade behandlingar.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen
- CV
- Publikationslista
- Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på engelska.
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast
den 31 januari 2023.
Tjänsten är fullfinansierad under två år och startar omgående eller enligt överenskommelse.


För mer information, kontakta Laura Carroll ([email protected]).

Välkommen med din ansökan! 

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Laboratorietekniker

Om företaget Agrisera AB är ett Life Science-företag specialiserat på framställning av polyklonala och monoklonala antikroppar med över 30 år i branschen. Agrisera producerar och säljer antikroppar och relaterade produkter till forskare och företag i hela världen och är ledande leverantör av antikroppar mot växtproteiner. Läs mer på www.agrisera.com Sedan 2020 ägs företaget av Olink Proteomics AB som är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag var... Visa mer
Om företaget
Agrisera AB är ett Life Science-företag specialiserat på framställning av polyklonala och monoklonala antikroppar med över 30 år i branschen. Agrisera producerar och säljer antikroppar och relaterade produkter till forskare och företag i hela världen och är ledande leverantör av antikroppar mot växtproteiner. Läs mer på www.agrisera.com

Sedan 2020 ägs företaget av Olink Proteomics AB som är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknologi och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Olinks teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 3000 biomarkörer på samma gång, i endast några få µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap. Läs mer på www.olink.com.

Vill du vara med på Agriseras tillväxtresa? De befinner sig i en spännande utvecklingsfas och behöver stärka organisationen med fler Laboratorietekniker.

Du påbörjar din anställning som konsult via oss på Clockwork och hos oss ingår du i vårt team av kompetenta kollegor, där alla strävar mot att vara en kraftkälla för företag och människor att utvecklas. Uppdraget väntas starta så snart som möjligt enligt överenskommelse och sträcker sig i minst 6 månader framåt med eventuell förlängning till anställning hos Agrisera. Du erbjuds en anställning på heltid och arbetstiderna är förlagda till vardagar under kontorstid med flex.


Dina arbetsuppgifter
Som Laboratorietekniker hos Agrisera arbetar du tillsammans med dina kollegor på laboratoriet som är beläget på Umestan. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni med att framställa antikroppar som sedan exporteras på en global marknad. Du kommer självständigt planera och utföra laborativa uppgifter såsom rening, och alikvotering av antikroppar enligt givna metoder. Andra uppgifter såsom kvalitetsdokumentation samt granskning och analyser tillkommer också i tjänsten. Arbetsuppgifterna utförs på laboratoriebänk parallellt med kvalificerade maskiner.

Hos Agrisera finns stora möjligheter att utvecklas långsiktigt, både i din roll och tillsammans med bolaget som just nu är inne i ett utvecklingsskede och väntar en spännande resa framöver. Du erbjuds ett kvalitativt arbete tillsammans med ett trevligt och kompetent gäng i ett hjälpsamt klimat och som värdesätter hög trivsel på arbetet.

Din profil
Vi tror att du som söker har en eftergymnasial utbildning som exempelvis biomedicinsk analytiker, civilingenjör mot kemi, bioteknik eller biologi. Erfarenhet av laboratoriearbete är meriterande. Du har goda kunskaper i Excel, samt goda kunskaper inom molekylärbiologi och kemi. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i såväl tal som skrift.

Som person är du en ansvarstagande, driven och lösningsorienterad lagspelare som har ett relationsskapande och positivt förhållningssätt. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper i denna process.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta Oliver Chicaiza på tfn:070-821 53 05 alternativt Isak Bergström på tfn: 070 – 821 53 17. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök därför så snart som möjligt, dock senast den 15 januari 2023, via www.clockworkpeople.se Visa mindre

Postdoktorsanställning (3 år)

Ansök    Dec 23    Umeå Universitet    Biolog
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, utlyser en postdoktoranställning (3 år) med inriktning mot växternas och mikrobernas kol- och kvävecykel i tundran, samt hur de varierar beroende på årstider och storskaliga variationer i klimat, vegetationstyper och mikrobiella samhällen. Anställningarna är placerade vid Climate Impacts Research Centre i Abisko och/eller Umeå. Startdatum 1 mars eller enligt överenskommelse. Ansökan... Visa mer
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, utlyser en postdoktoranställning (3 år) med inriktning mot växternas och mikrobernas kol- och kvävecykel i tundran, samt hur de varierar beroende på årstider och storskaliga variationer i klimat, vegetationstyper och mikrobiella samhällen.

Anställningarna är placerade vid Climate Impacts Research Centre i Abisko och/eller Umeå. Startdatum 1 mars eller enligt överenskommelse. Ansökan ska vara inlämnad senast 2023-01-02.

Projektbeskrivning
Postdoktoranställningen är en del av ett större tvärvetenskapligt projekt (https://kaw.wallenberg.org/en/research/winter-studies-arctic-yield-new-insights-greenhouse-gasemissions) som syftar till att förstå och kvantifiera hur processer under den arktiska vintern påverkar återkopplingen av kol från den arktiska tundran till det globala klimatet under hela året. Arktiska ekosystem lagrar stora mängder organiskt kol i växter och mark. Upptag av kol hos arktiska växter är starkt begränsade av deras tillgång på näringsämnen, speciellt kväve, på grund av konkurrensen från mikrober. Helårsbalansen av kol och kväve beror därför på systemets säsongsmässighet och synkronisering. Effekterna av klimatförändringarna i Arktis är störst under höst, vinter och vår, och kan därför minska synkronin mellan olika processer, och därigenom orsaka ökade förluster av kol och kväve och därmed ge positiva återkopplingar på klimatet. Det här tvärvetenskapliga projektet kommer att förbättra vår grundläggande kunskap om synkronier mellan aktiviteten hos växter och mikrober under den kalla säsongen. Projektet kommer vidare att identifiera miljö- och klimatfaktorer och egenskaper hos ekosystemen som kan användas för att skala upp och förutsäga effekten av asynkronier på helårsbalansen av kol och kväve i tundran.

Arbetsuppgifter
Vi utlyser nu en postdoktoranställning inom det ovan beskrivna projektet. Innehavaren av anställningen kommer att undersöka helårssynkronin mellan växternas och mikrobernas kol- och kvävecykel i terrestra ekosystem genom Arktis, samt hur denna varierar beroende på storskaliga gradienter i klimat, vegetationstyper och mikrobiella samhällen.

Projektet är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2021–2026 och är ett samarbete mellan växtekologer vid Umeå universitet och svamp- och mikrobiella ekologer vid SLU, Uppsala. Projektet kommer att använda tekniker från växtekologi, molekylär markbiologi, biogeokemi (inklusive isotopbaserade metoder), samt drönare och satellitbilder. Projektet kommer att bestå av en forskargrupp på ca elva seniora forskare och postdoktorer, fyra doktorander och två forskningsingenjörer. Det mesta av det experimentella arbetet kommer att ske i fjällekosystem nära Climate Impacts Research Centre och Abisko naturvetenskapliga station i norra Sverige.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Vi söker en person med intresse för kol- och kväveomsättning i arktiska terrestra ekosystem. Doktorsexamen ska vara i ekologi, biogeokemi, naturgeografi eller liknande ämnen.

Ytterligare krav är god kunskap om tekniker som används för att studera kol- eller kväveomsättning i ekosystem samt dokumenterad erfarenhet av fältarbete i ekologi. Den framgångsrika kandidaten ska även ha dokumenterat god förmåga att vetenskapligt kommunicera på engelska, vara kreativ, initiativrik, självständig, ha goda sociala färdigheter och god förmåga att samarbeta.

Meriterande är kunskap kring arktiska terrestra ekosystem, erfarenhet av statistik, erfarenhet av ekologisk forskning inom storskaliga gradienter eller logistik av studier med flera fältställen, erfarenhet av utomhusaktiviteter i ett arktiskt vinterklimat, samt körkort för personbil.

Urvalet kommer att baseras på ansökningar, referenser och intervjuer.

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 2023-01-02. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

- Kortfattad beskrivning (max. 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för anställningen
- Curriculum vitae (CV) inklusive publikationslista tillsammans med en kort beskrivning av dina forskningsidéer och planer relaterade till detta projekt (max. 2 sidor)
- Styrkt kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas
- Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg
- Kopia på doktorsavhandling och relevanta publikationer (max. 5)
- Namn och kontaktinformation till tre referenspersoner

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF.

Kontakt
För mer information, kontakta Ellen Dorrepaal, [email protected] eller Johan Olofsson, [email protected]

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (https://www.umu.se/emg) bedriver forskning och forskarutbildning i ekologi, miljövetenskap och fysisk geografi. Institutionen har ca 150 anställda, varav ca 20 är postdoktorer.

Climate Impacts Research Centre (CIRC) ingår i institutionen och bedriver forskning kring hur klimat- och miljöförändringar påverkar ekosystemen i norr. CIRC är stationerad året runt i Abisko, Kiruna kommun. För mer information, se www.arcticcirc.net och https://www.umu.se/en/department-of-ecology-and-environmental-science/research/ Visa mindre

Biomedicinsk analytiker/Medicinsk biolog, Klinisk kemi, Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även bio... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.

Klinisk kemi där du kommer att vara placerad är en av fem ingående laboratoriespecialiteter. Klinisk kemi finns på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, på länsdelssjukhusen i Lycksele och Skellefteå. Vi är totalt ca 135 medarbetare varav 110 har sin placering i Umeå. Verksamheten är öppen dygnet runt. Till klinisk kemi i länet inkommer dagligen ca 6 000 provrör och årligen utförs ca 7 miljoner analyser. Analyssortimentet består av ungefär 200 olika analyser där de flesta utförs på automatiserade multianalysatorer. En laboratoriegemensam provinlämning servar övriga enheter med mottagning och sortering av prover.

Klinisk kemi är en högteknologisk verksamhet där styrning sker via olika IT-system och ett systematiskt arbete pågår för att ständigt förbättra verksamheten. Vi erbjuder ett omväxlande arbete i en modern och utvecklingsintensiv miljö, klinisk kemi är brett och varierande.

Du kommer att arbeta självständigt men också som en viktig del i teamet. Fortbildning kan erbjudas kontinuerligt genom interna föreläsningar och extern fortbildning. En friskvårdstimme i veckan kan nyttjas alternativt finns ett friskvårdsbidrag.
Att öka medarbetarnas möjlighet att påverka sin arbetstid och kompetens är ett viktigt fokusområde för kommande förbättringsarbeten och ett byte av personaladministrativt system kommer att ge oss bättre systemstöd och möjlighet att nå målet som en del i en god arbetsmiljö.

Nu söker vi biomedicinska analytiker eller medicinska biologer till vårt team i Umeå!

ARBETSUPPGIFTER
Som biomedicinska analytiker/medicinsk biolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.

Du arbetar med underhåll, analys och validering av patientprover på större analysinstrument men också med manuella metoder samt provsortering.

Om du vill veta mer om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta oss! Studiebesök kan erbjudas under rekryteringsprocessen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker, biomedicinare eller som har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av kliniskt laborativt arbete är meriterande.

Vi söker dig som är serviceinriktad och som kan verka med ett professionellt förhållningssätt i olika situationer med förmågan att samarbeta med flera yrkeskategorier. Vi vill att du kan se samband och utifrån behov bidra till utvecklingen av verksamheten. Vi erbjuder ett varierat arbete med stort individuellt ansvar där din kompetens nyttjas för verksamheten och patientens bästa.

Inskolning och utbildning kommer att ske utifrån kompetens.
Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Naturvetarna
Kontakta medlemsrådgivningen via e-post [email protected]

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Laboratorietekniker Preproduktion

Ansök    Dec 22    Agrisera AB    Laborant, biologi
Agrisera AB är ett Life Science-företag specialiserat på framställning av polyklonala och monoklonala antikroppar med över 30 år i branschen. Agrisera producerar och säljer antikroppar och relaterade produkter till forskare och företag i hela världen och är ledande leverantör av antikroppar mot växtproteiner. Läs mer på www.agrisera.com. Sedan 2020 ägs företaget av Olink Proteomics AB som är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledand... Visa mer
Agrisera AB är ett Life Science-företag specialiserat på framställning av polyklonala och monoklonala antikroppar med över 30 år i branschen. Agrisera producerar och säljer antikroppar och relaterade produkter till forskare och företag i hela världen och är ledande leverantör av antikroppar mot växtproteiner. Läs mer på www.agrisera.com.
Sedan 2020 ägs företaget av Olink Proteomics AB som är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknologi och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Olinks teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 3000 biomarkörer på samma gång, i endast några få µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap. Läs mer på www.olink.com.


Rollbeskrivning
Vi erbjuder dig en spännande roll på avdelningen för Preproduktion i Umeå, där vi arbetar med rening och alikvotering av antikroppar samt hyboligos som nedströms blir en del av Olinks multiplexa paneler. Avdelningen är under uppbyggnad med mycket spännande på gång och behöver nu utökas med fler medarbetare.
Arbetsuppgifter
Som medarbetare i gruppen kommer dina arbetsuppgifter omfatta både laborativt och administrativt arbete. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer vara att:
Självständigt planera och utföra laborativa uppgifter såsom rening och alikvotering av antikroppar enligt givna metoder
Hantering av alikvoter (antikroppar och hyboligos) i automatfrys
Skapa och underhålla dokumentation och system för avdelningens kvalitetsarbete
Delta i utvecklingen av avdelningens verksamhet framåt
Analysera, granska och logga resultatKvalifikationer
Högskoleexamen, ingenjörsutbildning eller motsvarande inom Life Science-området
Erfarenhet av laboratoriearbete
Vana att pipettera små volymer
Goda kunskaper i Excel
Dokumenterad labbvana och goda kunskaper inom molekylärbiologi och kemi
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av laboratoriearbete inom liknande Life Science-företag samt erfarenhet av LIMS eller liknande system.
För att trivas i rollen som Laboratory Technician hos oss behöver du vara ansvarstagande, driven och lösningsfokuserad. Du är en lagspelare som har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra, men klarar även att arbeta självständigt. Då arbetet innebär hantering av stora mängder reagens och data värdesätter vi att du är strukturerad och mycket noggrann. Det är viktigt att du har ett positivt förhållningssätt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter, då vi har ett stort kundfokus och är ett företag i expansion.Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Din ansökan med CV och personligt brev önskar vi snarast, dock senast den 2023.01.22. Urval och intervjuer kommer göras löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Första forskningsingenjör

Ansök    Dec 22    Umeå Universitet    Botaniker
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till ett mer hållbart samhälle. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete https://www.umu.se/om-umea-universitet/klimat-och-hallbarhet/


Vårt geografiska läge i norr innebär unika möjligheter att bidra med ny och samhällsnyttig kunskap. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Första forskningsingenjör 
Institutionen för Fysiologisk botanik söker en första forskningsingenjör till ett projekt för växters skydd mot för mycket ljus.

Anställningen avser heltid fram till och med den 23 februari 2024, med tillträde 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. 

Institutionen för Fysiologisk botanik
Institutionen för Fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Center (UPSC), som är ett av Europas mest framstående forskningscentrum inom experimentell växtbiologi (www.upsc.se). UPSC:s forskning fokuserar på växtmolekylärbiologi, växtfysiologi, cellbiologi, trädbioteknik, ekofysiologi och skogsgenetik och stöds av ett stort urval av specialdrivna tekniska plattformar. UPSC är en mångkulturell arbetsplats med personal från hela världen. Vår grupp och den bredare forskningsmiljön vid Umeå universitet ger en vänlig och stödjande atmosfär och många möjligheter till samarbete. Mer än 4 300 anställda och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Vi välkomnar din ansökan!

Projektbeskrivning
Vår grupp studerar de molekylära mekanismerna som skyddar fotosyntetiska organismer mot abiotisk stress, särskilt överskott av ljusenergi. Vi använder ett brett spektrum av tillvägagångssätt inklusive genetik, biokemi, biofysik och fysiologi. Syftet med projektet är att undersöka de biokemiska egenskaperna hos molekylära komponenterna av den fotoskyddande komponenten qH, genom att använd in vitro- och in vivo-metoder för att karakterisera deras aktivitet och struktur.

Arbetsuppgifterna består av att använda biokemiska och biofysikaliska tekniker för att isolera och karakterisera klorofyll-bindande proteiner

Kvalifikationer
Vi letar efter en kreativ och entusiastisk kollega som är beredd att arbeta både självständigt och i samarbete med andra labbmedlemmar.

För behörighet krävs doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen i biologi, växtbiologi eller motsvarande

Sökande ska ha god förmåga att samarbeta och ta initiativ samt mycket god kunskap i muntlig och skriftlig engelska. En god förmåga att självständigt organisera och rapportera arbetet krävs. Därtill krävs att kandidaten har god kompetens inom både biokemi och biofysik och har publicerat i granskande tidskrifter samt förkunskaper inom fotoskyddsmekanism qH och god kompetens av fluorescensspektroskopi och LHC proteiner. 

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla

- Personligt brev (max 2 sidor)
- Meritförteckning - CV med publikationslista,
- Styrkt kopia av doktorsexamensbevis och andra relevanta bevis/intyg
- Kopia av doktorsavhandling
- Övriga handlingar som den sökande vill åberopa.
Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in och ansök via knappen i slutet av denna sida. 

Sista ansökningsdag är 2023-01-12

Närmare upplysningar lämnas av Dr. Alizée Malnoë ([email protected]).

 

Vi ser fram emot din ansökan!

 

 

Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorand i medicinsk vetenskap inom bioinformatik, beräkningsmetoder

Ansök    Dec 21    Umeå Universitet    Virolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till ett mer hållbart samhälle. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete https://www.umu.se/om-umea-universitet/klimat-och-hallbarhet/


Vårt geografiska läge i norr innebär unika möjligheter att bidra med ny och samhällsnyttig kunskap. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vi söker en doktorand till institutionen för klinisk mikrobiologi inom medicinsk vetenskap med inriktning mot bioinformatik.

Vi erbjuder en internationell, stimulerande och samarbetsorienterad forskarmiljö där din vetenskapliga karriärutveckling främjas.

Projektet innebär att utveckla beräkningsmetoder som kan underlätta upptäckten av nya SM:er från miljontals mikrobiella (meta). Du blir en del av en forskargrupp som samarbetar med andra ledande forskare. Vår målsättning är att erhålla ny, banbrytande kunskap som möjliggör utveckling inom bioinformatikens område.

Doktorandprojektet

Mikrobiell (meta)genombrytningsmetoder för läkemedelsupptäckt.

Sekundära metaboliter (SM) som produceras av mikrober har kritiskt viktiga roller i  människors hälsa, inklusive som väsentliga terapier (t.ex. antimikrobiella medel, anticancermedel). (Meta)genomiska data härledda från mikrober erbjuder således en enorm potential som reservoar för nya SM:er; exakta, skalbara in silico-metoder är dock nödvändiga för att utnyttja sådan data för SM-upptäckt. Du kommer att utveckla och tillämpa bioinformatiska verktyg, som kan underlätta upptäckten av nya SM:er från miljontals mikrobiella (meta)genom tillgängliga i offentliga databaser.

Du som antas till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten - handbok (umu.se)).

Behörighet och kvalifikationer

- Du ska ha minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå,
- Sökande måste vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska, kunna arbeta självständigt såväl som i samarbete med andra och vara mycket motiverad.

Särskilt meriterande

- Examen inom bioinformatik, beräkningsbiologi, datavetenskap eller ett närliggande område; kandidater från andra områden med starka programmerings-/kodningskunskaper. 
- Behärska programmeringsspråk, helst Python eller R.
- Bekväm med att arbeta i en mångsidig, inkluderande, tvärvetenskaplig.
- Kunna navigera i UNIX-filsystem från kommandoraden av dator i HPC-miljöer
- Kunskap inom JavaScript eller relaterade språk (t.ex. Vega, Shiny)
- Tidigare kurser eller forskningserfarenhet inom biologiska vetenskaper.
- Tidigare erfarenhet av mjukvaruutveckling.

Ytterligare information

Tjänsten finansieras via SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS; https://www.scilifelab.se/data-driven/), en 12-årig satsning som syftar till att rekrytera och utbilda nästa generation av datadrivna livsforskare. Förutom att vara knuten till institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet (https://www.umu.se/en/department-of-clinical-microbiology/) kommer du att vara knuten till det nationella DDLS-programmet, genom vilket de kommer att ha tillgång till datorresurser, den nationella DDLS-forskarskolan och andra utbildnings- och nätverksmöjligheter.

Du kommer att vara vidare knuten till Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige (MIMS; https://www.mims.umu.se/). MIMS är medlem i det nordiska EMBL Partnership for Molecular Medicine, som är dedikerat till det växande området för livsvetenskaper som undersöker den molekylära grunden för sjukdomar och utforskar molekylärt och genetiskt baserade behandlingar.

Ansökan ska innehålla:

Handlingar som skickas ska vara i word eller pdf-format.
Ansökan görs elektroniskt via Varbi.
Sista ansökningsdag 31/1- 2023

- Curriculum vitae på högst två A4
- Följebrev på högst ett A4 som anger varför du är intresserad av tjänsten
- Bestyrkta kopior av examensbevis, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser och erhållna betyg;
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Övrig information

- Anställningen är tidsbegränsad till fyra år med start snarast.
- Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.
- Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.
- För mer information, kontakta Laura Carroll ([email protected]).

 

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Fågelexpert/konsult till Ecogain

Ansök    Dec 21    Ecogain AB    Ekolog
Det ledande kunskapsföretaget i Europa inom biodiversitet och hållbar omställning Ecogain är ett snabbväxande konsultföretag med fokus på biologisk mångfald och omställning till förnyelsebar energi. Vi hjälper svenska och internationella företag till hållbara affärsmodeller med ett medvetet fokus på biologisk mångfald och ökad klimatnytta, med ökad affärsnytta och stärkt varumärke som följd. Ecogains styrka är att vi behärskar kundens hela värdekedja, från... Visa mer
Det ledande kunskapsföretaget i Europa inom biodiversitet och hållbar omställning
Ecogain är ett snabbväxande konsultföretag med fokus på biologisk mångfald och omställning till förnyelsebar energi. Vi hjälper svenska och internationella företag till hållbara affärsmodeller med ett medvetet fokus på biologisk mångfald och ökad klimatnytta, med ökad affärsnytta och stärkt varumärke som följd. Ecogains styrka är att vi behärskar kundens hela värdekedja, från strategiskt arbete på koncernledningsnivå till projektutveckling och direkta insatser på land och i vatten. En annan styrka är den heltäckande kompetens som finns inom Ecogain avseende ekologi, biologi och juridik, som gör det möjligt för oss att vara marknadsledande. Ecogain ser konkreta lösningar för samhällsutveckling i samklang med naturen. För att skapa ännu mer naturnytta och affärsvärde för våra kunder behöver vi nu utöka team fågel med minst en erfaren fågelexpert/konsult, som utifrån sin fågelexpertis agerar rådgivande gentemot kunder. 

Våra kontor finns bl.a. i Stockholm, Uppsala, Malmö, Umeå, Östersund, Göteborg, Kalmar och Växjö. Du kommer att ha en hemmabas vid något av våra kontor, men periodvis kommer du att arbeta ute i fält. Det finns mycket stora möjligheter att arbeta hemifrån den tid du inte är ute i fält.  

 

Team fågel
Vi söker en erfaren fågelexpert/konsult till vårt team fågel. Vi jobbar ofta i nära samarbete med våra kunder. Att hjälpa kunden att hitta en lösning som skapar mervärde för både kundens affär och naturen samt biologisk mångfald är en stark drivkraft hos oss. Världen står inför stora utmaningar i att skydda arter och natur. För att bromsa klimatförändringarna måste verksamheter som ger förnyelsebar energi öka. Vid tillståndsgivande av olika verksamheter är det dock av vikt att hänsyn tas till bland annat fågellivet. De företag med störst påverkan på naturen har också störst möjlighet att påverka utvecklingen åt rätt håll. Därför arbetar Ecogain med de största och mest inflytelserika företagen. Vill du vara med och ta ansvar för den utvecklingen är Ecogain rätt ställe att vara på. 

 

Dina arbetsuppgifter
I din roll som erfaren fågelexpert/konsult är du ansvarig för att projektleda hela projekt, det vill säga både att sälja in, bemanna med relevanta resurser och avrapportera uppdrag till kund. I uppdraget ingår att utföra fältinventeringar och även skrivbordssutredningar av olika fågelarter, med efterföljande rapportskrivning. Utifrån inventeringsunderlaget, som ofta tas fram som underlag inför ett planerat projekt, ska du göra bedömningar om och i så fall hur olika fågelarter kan komma att påverkas. Du kommer att ha många kundkontakter. Det är av vikt att du i dina kundkontakter använder din fågelexpertis och resultat av inventeringar/utredningar till att rådge kunden på bästa sätt. För att bevara och skapa naturvärden kan det bli aktuellt att föreslå skyddsåtgärder för olika typer av fågelarter. Även kvalitetsgranskning av rapporter ingår i uppdraget för att säkerställa leverans av produkter med hög och jämn kvalitet. Resultatet av ditt arbete - såsom rapporter, analyser och rekommendationer - kommer att utgöra underlag för våra kunders räkning. Som erfaren konsult ingår också att vara handledare för mer juniora kollegor. 

 

Dina kunskaper och kvalifikationer
Du trivs i konsultrollen och med att driva projekt framåt. Vi förutsätter ett starkt intresse för fåglar samt gedigna fågelkunskaper avseende den svenska fågelfaunan. Du har en vilja att både leda egna uppdrag och att ingå i projektgrupper. Du måste vara van att etablera kundkontakter och att skapa kunderbjudanden. Vidare har du en god analytisk förmåga, god samarbetsförmåga samt ett strukturerat arbetssätt. 

 

Krav för kvalificering
Du ska i ditt personliga brev och med ditt CV och dina referenser kunna visa att du har:


• högskoleutbildning inom biologi eller motsvarande naturvetenskaplig utbildning
• lång erfarenhet av regelbunden fältornitologi (tio år eller mer)
• god vana av att sammanställa rapporter med bedömning och analys av resultat.
• kartvana och erfarenhet av att tolka flygbilder
• erfarenheter av arbete med GIS
• erfarenhet av konsultarbete
• god läsförståelse och god förmåga att uttrycka dig på svenska både muntligt och i skrift
• beredskap att periodvis vara ute på uppdrag över hela landet och att arbeta ensam i fält
• B-körkort

Mervärden
Vi ser mervärden hos dig om du i ditt personliga brev och med ditt CV och dina referenser kan visa att du har:


• disputerad inom fågelekologi
• erfarenhet av inventering av migrerande/sträckande fåglar vid kust och hav
• specialkunskaper om någon/några artgrupper (kan även vara fladdermöss, fjärilar, groddjur och kräldjur)

Läs mer om företaget, om oss som arbetar här och om våra uppdrag på www.ecogain.se

 

Ansökan
Vi vill gärna lära känna vår nya medarbetare så snart som möjligt, så vänta inte, sök redan nu! Intervjuer kan påbörjas innan ansökningstiden är slut.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. 

Din ansökan ska vara uppställd så att det tydligt framgår hur du svarar mot kvalificeringskrav och mervärden.

Är du en av de sökanden som vi tror passar för den här tjänsten får du ett mejl med en länk till några personlighetstester. Syftet med testerna är att se hur du fungerar i rollen som blivande projektledare. Därefter kallar vi dig till en intervju och du kommer dessutom att få genomföra arbetsprov.

Ansökan sker via vår hemsida www.ecogain.se senast 2023-01-15. 

Vi har valt rekryteringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsföretag. Visa mindre

Biolog till Sweco i Umeå!

Ansök    Dec 21    Academic Work Sweden AB    Biolog
Har du ett stort intresse för natur och vill fortsätta att utvecklas inom området? Vi söker en biolog till Sweco i Umeå med goda möjligheter att arbeta från närliggande orter, som Skellefteå och Örnsköldsvik. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter i ett sammansvetsat team med mycket stöttning! Ta chansen och sök idag, vi tillämpar löpande urval! OM TJÄNSTEN Academic Work söker för Sweco's räkning en biolog till ekologiavdelningen i Umeå. Swe... Visa mer
Har du ett stort intresse för natur och vill fortsätta att utvecklas inom området? Vi söker en biolog till Sweco i Umeå med goda möjligheter att arbeta från närliggande orter, som Skellefteå och Örnsköldsvik. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter i ett sammansvetsat team med mycket stöttning! Ta chansen och sök idag, vi tillämpar löpande urval!

OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Sweco's räkning en biolog till ekologiavdelningen i Umeå. Sweco är idag en av Europas ledande arkitektur- och teknikkonsultbolag och har många spännande uppdrag, kunder och interna karriärvägar. Du kommer att ingå i ett team om 15 personer i Region Nord, där du kommer att arbeta i en bred roll som både innefattar fältarbete men även administrativt arbete.

Du erbjuds


* Att delta i Sweco's introduktionsprogram för att kunna axla rollen som biolog på bästa sätt
* Flexibilitet i arbetet, förutsatt att du kommit in i dina arbetsuppgifter väl samt att arbetsuppgifterna för veckan tillåter det
* Att ingå i en grupp med erfarna kollegor som kommer kunna lära och stötta dig på bästa sätt
* En arbetsplats som har gemensamma mål och som främjar hög tillit och delaktighet


Detta är ett konsultuppdrag där du kommer vara anställd av Academic Work men arbeta hos Sweco. Vid gott samarbete finns mycket goda möjligheter till förlängning. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som biolog kommer dina arbetsuppgifter att variera. Dels kommer du att utföra fältarbete gällande natur- och fågelinventering, samt även mark och linjetaxering under vår- och vinterperioderna. Rollen innebär även att:


* Dokumentera och rapportera insamlat material från fältet med bilder, text och kartor
* Delta på möten externt och internt med beställare och medarbetare på Sweco
* Bygga nätverk av personer med liknande kompetens inom organisationen


VI SÖKER DIG SOM
- Har en relevant eftergymnasial utbildning inom biologi, naturvård, ekologi alternativt en jägmästarexamen
- Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift, då båda språk förekommer i arbetet
- Har B-körkort, då fältresor ingår i tjänsten

Vi ser det som meriterande om du har haft liknande tjänst sedan tidigare.

Som person är du:


* Flexibel
* Kommunikativ
* Noggrann


Övrig information


* Start: Enligt överenskommelse
* Omfattning: Heltid
* Placering: Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik


Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.

Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Sweco på deras hemsida. Visa mindre

Doktorand i matematik

Ansök    Dec 20    Umeå Universitet    Matematiker
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till ett mer hållbart samhälle. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete https://www.umu.se/om-umea-universitet/klimat-och-hallbarhet/


Vårt geografiska läge i norr innebär unika möjligheter att bidra med ny och samhällsnyttig kunskap. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys, matematisk statistik samt matematik för artificiell intelligens. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet utlyser en anställning som doktorand i matematik, med inriktning mot diskret matematik.

Anställningen omfattar fyra års forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag är 7 februari 2023.  

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Doktorandanställningen avser forskning inom diskret matematik, som del av ett projekt med fokus på Handelsresandeproblemet, som finansieras av Vetenskapsrådet (VR), och leds av Gerold Jäger.

Projektets syfte är att utveckla nya heuristiska algoritmer för Handelsresandeproblemet. Detta omfattar både implementation av heuristiska algoritmer baserade på känslighetsanalys och teoriutveckling. 

Forskargruppen i diskret matematik består i nuläget av 18 personer. Gruppen är mycket aktiv, med en seminarieserie med ett seminarium per vecka, olika workshops, forskningsbesök och internationella samarbeten. Vi har ett flertal doktorander och postdoktorer. Vår forskning omfattar ett brett spektrum av områden, med beröringspunkter med extremal, probabilistisk, algoritmisk, spelteoretisk, beräkningsorienterad, topologisk, geometrisk och algebraisk kombinatorik.

Kvalifikationer
Doktoranden kommer antas i forskarutbildningsämnet matematik.  Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematik krävs att den sökande har minst 60 hp inom ämnesområdet matematik varav minst 15 hp på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt, inom eller utanför Sverige, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Krav är en god bakgrund inom diskret matematik och kombinatorisk optimering, samt goda kunskaper i programmering (företrädesvis C++). Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs.

Du som doktorand förväntas ta en aktiv roll i detta projekt och i arbete på institutionen. Du har ett vetenskapligt förhållningssätt, kan arbeta självständigt, och är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad. Framför allt har du en stark ambition att kontinuerligt utveckla din egen förmåga och att utvecklas till en självständig forskare.

Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen. Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl aktivt deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning eller annat institutionsarbete (upp till 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Månadslön sätts enligt fastställd lönestege för doktorandanställning vid Umeå universitet. Tillträde till anställningen sker under våren 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 7 februari 2023. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar på engelska eller svenska i PDF- eller Word-format:

- Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker anställningen samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta (högst 3 sidor). Curriculum vitae.
- Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg samt eventuellt andra intyg.
- Examensarbete och publikationer med relevans för anställningen bifogas i de fall det finns sådana. Om du ännu inte har slutfört ditt examensarbete, skicka in en sammanfattning på högst 5 sidor inklusive figurer och referenser.
- Testresultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS om tillgängligt.
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi uppmuntrar därför särskilt kvinnor att söka denna anställning.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Mer information
Ytterligare information ges av docent Gerold Jäger: [email protected], +46 90 7866141, https://www.umu.se/personal/gerold-jager/ eller prefekt Åke Brännström:  [email protected] Mer om institutionen: https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktorsanställning (2 år) inom växtmolekylärbiologi

Ansök    Dec 19    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Postdoktorsanställning (2 år) inom växtmolekylärbiologi
En postdoktorsanställning utannonseras härmed vid Institutionen för fysiologisk botanik och Umeå Plant Science Centre (www.

upsc.se): en mycket stimulerande miljö vid Umeå universitet. Vi söker en motiverad postdoktor som ska arbeta inom projektet ”Utforska kopplingen mellan metabolisk status och epigenomet”. Anställningen avser heltid under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år. Tillträde under våren 2023 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Etablering av fotosyntetisk aktivitet hos växter under gröningsprocessen driver en förändring av cellens metabolism från att kräva externa energikällor för tillväxt och utveckling till att bli en leverantör av energi för att stödja tillväxt av nya vävnader som utvecklas. Det finns tydligt ett samband mellan förändringar av metabolisk aktivitet och variationer i epigenetiskt mönster. Utmaningen är dock att förstå hur fluktuationer i metaboliska tillstånd styr dessa kromatinmodifieringar. Vi kommer att adressera denna fråga genom att undersöka dynamiken hos cellens globala kromatinorganisation som svar på växtens etablering av fotosyntes, en process som orsakar stora förändringar i den cellulära metaboliska aktiviteten. Postdoktorn kommer att vara involverad i ett stort projekt där vi karakteriserar viktiga modifieringar av histon H3 och identifierar proteinerna, såsom transkriptionsfaktorer eller kromatinremodellerare som är associerade med dessa specifika modifieringar.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma i fråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Särskilda skäl bör tydligt framgå av ansökan. 

Doktorsexamen ska vara i molekylärbiologi eller biokemi.

Förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp samt goda kunskaper i det engelska språket är ett krav. Den sökande ska också ha omfattande laboratorieerfarenhet av molekylära och biokemiska metoder. Erfarenhet från ChIP sekvensering är meriterande. Erfarenhet av att arbeta med växter som experimentellt system är också meriterande. 

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla

- Personligt brev som beskriver dina kvalifikationer, erfarenheter, forskningsintressen samt intresse för just denna anställning (max 2 sidor)
- CV med full publikationslista
- Styrkt kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas,
- Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg eller betyg,
- Övriga handlingar som den sökande vill åberopa

Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 23 januari 2023.

Kontakt
Närmare upplysningar lämnas av professor Åsa Strand: [email protected] 

Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Biobankskoordinator till Biobanken norr, Laboratoriemedicin, Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patolog... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.

Vid Biobanken norr arbetar idag 19 personer vilka utgörs bl.a. av biomedicinska analytiker, laboratorietekniker och ingenjörer. Vårt huvuduppdrag är att stödja allmänheten och vården genom att ta hand om prov som samlas in för vård- och behandling samt forskning- och utveckling. Vår uppgift är att verka för nyinsamling och öka tillgängligheten till befintliga prov samt för att göra norra regionen attraktiv för forskning. Vi ansvarar för alla forskningsprovsamlingar som hanteras och förvaras inom enheten samt alla kliniska provsamlingar som finns under respektive specialitet inom Laboratoriemedicin.

ARBETSUPPGIFTER
Biobanken norr erbjuder service till forskare genom att bl.a. bistå med rådgivning, hantering, märkning, förvaring och distribution av prov.

I din roll som biobankskoordinator arbetar du i huvudsak med handläggning av ansökningar om tillgång till biobanksprov.
I detta ingår även att bistå forskare, som så önskar, med regulatorisk rådgivning inför ansökan. Du kommer också i vissa fall att samordna de administrativa uppgifterna med de praktiska aktiviteter som blir aktuella för att proven ska kunna användas i forskningsstudier. I övrigt ingår att medverka i arbetet inom forskningsområdet i enlighet med verksamhetens mål.

Biobankskoordinator är en nyckelroll i processen för att tillgängliggöra biobanksprov och förutsätter ett nära samarbete med forskare både lokalt och nationellt samt med andra forskningsstödjande verksamheter, medicinsk expertis och operativ laboratoriepersonal. Arbetet kräver god förmåga att hantera många ärenden samtidigt, då de förfrågningar som inkommer måste hanteras parallellt.

Vi ser även att du är analytisk, strukturerad och noggrann, då flera av ärendena kan behöva en hög grad av utredning.
Inom Biobanken norr finns även Regionalt biobankscentrum (RBC). RBC är ett samverkansregionalt service- och kunskapscentrum för alla verksamheter berörda av biobankslagen.

I din tjänst ingår också att ha en stödjande funktion inom RBC, vars verksamhet bl. a. består i framtagande av gemensamma administrativa och regulatoriska principer, mallar och policydokument på biobanksområdet. Detta arbete innebär bl a deltagande i nationella arbetsgrupper. Arbetet sker enligt Laboratoriemedicins kvalitetssystem.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
- är legitimerad biomedicinsk analytiker, molekylärbiolog eller
har en utbildning som bedöms relevant i förhållande till
arbetets innehåll
- har erfarenhet av arbete inom kvalitetsstyrd verksamhet
- har arbetat under sekretess- och hygienkrav
- har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
- har goda datakunskaper.
- har hög känsla för service och ett gott bemötande.
- är självständig men fungerar även väl i grupp.
- tar initiativ och är drivande
- medverkar till att skapa ett positivt arbetsklimat.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Erfarenheter från liknande arbete värdesätts och erfarenhet från forskningsverksamhet är meriterande.

ÖVRIGT
Naturvetarna, kontakta medlemsrådgivningen via e-post [email protected]

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Postdoktor i miljöanalytisk kemi

Ansök    Dec 15    Umeå Universitet    Analytisk kemist
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Kemiska institutionen söker en postdoktor för utveckling av analysmetoder och databehandlingsrutiner för föroreningar i inomhusmiljö.

Anställningen är på heltid i två år med tillträde 1 maj 2023 eller enligt överenskommelse. Ansök senast 8 januari 2023.

Arbetsuppgifter och projektbeskrivning
Denna postdoktorsanställning ingår i det EU-finansierade forskningsprojektet INQUIRE som syftar till att generera kunskap, verktyg och åtgärder som kan användas för att förbättra den europeiska inomhusluftens kvalitet. Den planerade forskningen rör farliga kemikalier och deras källor, riskfaktorer och effekter och kommer särskilt att fokusera på barn upp till 5 år. Du kommer att kopplas till ett delprojekt om kemisk och biologisk karakterisering av föroreningar i inomhusmiljö. Huvudsyftet med postdoktorprojektet är att utveckla analysmetoder och databearbetningsrutiner för förutsättningslös analys (eng. non-target screening, NTS) av komplex blandning och bred karakterisering av semi-flyktiga organiska (SVOC) föroreningar i inomhusdamm. För detta ändamål kommer vi att använda tvådimensionell gaskromatografi (GC×GC) masspektrometri (MS) och GC högupplöst MS (HRMS) för datagenerering samt en kombination av kommersiella och egenutvecklade datorprogram och rutiner. Syftet är att preliminärt identifiera så många dammföroreningar som möjligt samt att uppskatta deras halter. Resultaten kommer att samlas i en omfattande databas som kommer att användas för att hitta frekvent förekommande kemikalier och kemikaliprofiler samt selektera fram potentiellt hälsoskadliga ämnen baserat på detektionsfrekvens och halt. Dessa kommer att toxicitetstestas inom andra delar av projektet.

Kemiska institutionen har en excellent forskningsinfrastruktur inom masspektrometri via Trace Analysis Platform (https://umu.varbi.com/center/tool/position/576680/edit/tab:2/tap.chem.umu.se/). Du kommer att arbeta med små team i en stor tvärvetenskaplig miljö.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.
Doktorsexamen ska vara inom analytisk kemi, miljöanalytisk kemi eller motsvarande ämnesområden.

Tidigare gedigen erfarenhet av analys av komplexa blandningar (helst miljöprover) med GCxGC-MS eller GC-HRMS krävs, gärna båda. Det är också önskvärt att du har arbetat med datautvärdering och hypotesdriven prioritering av fullspektrum HRMS-data med hjälp av NTS eller listor av kända inomhusföroreningar (eng. suspect screening). Du ska ha dokumenterad erfarenhet av området masspektrometri, inklusive manuell spektraltolkning och generering och kvalitetssäkring av MS datamatriser. Erfarenhet av KNIME plattformen, programmering i Python och multivariat statistisk analys är också meriterande. Goda kunskaper i engelska i både skrift och tal samt mycket god förmåga att skriva vetenskapliga publikationer krävs. Du ska vara kreativ med god samarbetsförmåga, vara initiativrik och ha en hög grad av självständighet. 

Ansökan 
En fullständig ansökan ska innehålla följande handlingar:

• Ett personligt brev där du beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen, varför du söker anställningen, och dina kontaktuppgifter (max 2 sidor)
• CV, inklusive publikationslista
• Kopia av doktorsavhandling och eventuella relevanta publikationer
• Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande alternativ dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg.
• Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt elektroniska rekryteringssystem. Dokument som skickas elektroniskt ska vara i Word- eller PDF-format. Sista ansökningsdag är 8 januari 2023.

Närmare upplysningar lämnas av professor Peter Haglund, tfn: +46-90-7866667, epost: mailto:[email protected]

Information om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. För mer information, se: https://www.umu.se/kemiska-institutionen/. Vid Umeå universitet har vi en levande postdoktorsgemenskap som samlar postdoktorer över disciplingränserna genom att arrangera karriärfrämjande aktiviteter (umeapostdocsociety.se).

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Miljöanalytiker till avdelningen for landskapsanalys

Ansök    Dec 13    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för skoglig resurshushållning Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell riktad skogsskadeinventering, Nationella inventeringar av landskapet i Sveri... Visa mer
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell riktad skogsskadeinventering, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 80 säsongsanställda i våra fältinventeringar. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.
De fortlöpande miljöanalysprogrammen vid avdelningen syftar till att samla in och analysera naturtypsdata inför Artikel 17 rapporteringen till EU, upptäcka förändringar i biologisk mångfald i naturen, ge underlag till miljömålen och följa tillgången på fjärilar och humlor i naturbetesmarker. Programmen samlar årligen in stora mängder data som kvalitetssäkras, lagras, analyseras och rapporteras till nationella myndigheter, EU och andra uppdragsgivare. Institutionen för skoglig resurshushållning ar en spännande arbetsplats med goda möjligheter for dig att utvecklas, påverka dina arbetsuppgifter, arbeta med ny teknik och bidra med samhällsnytta.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter
I våra inventeringar samlar vi in fältdata från hela Sverige varje sommar. Data samlas in via handdator och skickas sedan vidare till vår databas via ett antal kvalitetssäkringssteg. Utöver fältinventeringen pågår en hel del inventering i flygbilder genom tolkning och kartering i stereobilder (3D). Du kommer i huvudsak att arbeta med kvalitetssäkring av våra data, fältförberedelser inklusive metodikutbildning, metodik- och tekniksupport, utveckling av insamlingsapplikationer och inventering i flygbilder.

För arbetsuppgifterna krävs en förståelse kring verksamhetens olika delar. Det är därför viktigt att du är intresserad av verksamheten som helhet. Du kommer att arbeta tillsammans med systemutvecklare, miljöanalytiker, forskare och annan personal vid institutionen och avdelningen. Anställningen innebar både att du kommer att arbeta i grupp och självständigt där mycket arbete sker under eget ansvar.

Kvalifikationer
Vi söker en person med kandidat- eller mastersexamen i biologi (eller motsvarande), erfarenhet från fältinventering i fjäll-/havsstrandmiljöer såväl som skog och gräsmarker samt erfarenhet av inventering i flygbild. Du ska kunna art- och naturtypsbestämning, täckningsbedömning av kärlväxter, mossor och lavar, skogliga mätningar och tillämpning av gällande metodik. B-körkort, fullgott färgseende och stereoseende är en förutsättning för att tillfredställande kunna utföra arbetsuppgifterna.

Som person ar du ambitiös, strukturerad, initiativrik och kan snabbt sätta dig in i olika typer av frågor. Du är lösningsorienterad, har lätt för att samarbeta och har en god förmåga att se vad som behöver göras. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Följande är meriterande;


• Fältvana
• Kunskaper i datahantering och kvalitetssäkring av data
• God förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift

Placering
Umeå

Anställningsform
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. 

Omfattning
100%

Tillträde
Enligt överenskommelse

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-12-30.

Fackliga kontaktpersoner
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Uppdragsledare inom förorenade områden

Ansök    Dec 15    Ramboll Sweden AB    Miljöcontroller
Vill du utvecklas vidare som miljökonsult inom förorenade områden i ett samarbetsinriktat klimat där innovation, teknik och hållbara samhällen är vårt gemensamma fokus? – Då kan det vara dig vi söker! Vår växande enhet söker nu sin nästa kollega vars arbete kommer ha direkt inflytande på enhetens fortsatta utveckling och i våra uppdrag från dag ett! Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet och expertis tillsammans med ditt stora engagemang fö... Visa mer
Vill du utvecklas vidare som miljökonsult inom förorenade områden i ett samarbetsinriktat klimat där innovation, teknik och hållbara samhällen är vårt gemensamma fokus? – Då kan det vara dig vi söker! Vår växande enhet söker nu sin nästa kollega vars arbete kommer ha direkt inflytande på enhetens fortsatta utveckling och i våra uppdrag från dag ett! Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet och expertis tillsammans med ditt stora engagemang för hållbar samhällsutveckling att arbeta i och leda olika projektgrupper och samordna miljöarbetet med förorenade områden. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har några års erfarenhet och motiveras av att lösa våra kunders problem i nära samarbete med andra miljökonsulter i Sverige och internationellt. Känns det här som en roll för dig och du vill veta mer om tjänsten? – Klicka på knappen ”I'm Interested”
Du kommer att tillhöra enheten Site Solutions inom Environment & Health
Som vår nya erfarna konsult inom förorenade områden kommer du att vara en del av vår växande verksamhet inom Environment & Health. I Sverige är vi närmare 60 experter inom området och genom våra globala tjänsteområden driver och samordnar vi tekniken för att lära av varandra och kunna anta de mest utmanande projekten, exempelvis anordnar Ramboll internt regionala nätverksmöten inom förorenade områden i Europa och USA. Hos oss är samarbete och laganda viktigt och vi strävar efter att varje medarbetare skall få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och inom de områden som den önskar. Ramboll har en stark extern utbildningsverksamhet som drivs av våra anställda och som vi också använder för intern utveckling. Vi kommer fortsätta att jobba med en hybridlösning där vi till största del är på kontoret. Dock vet vi nu av erfarenhet att vi ibland föredrar att jobba hemma och då ska du känna att det är möjligt också.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Uppdragsledning och dialog med våra kunder, myndigheter och andra intressenter
Projektleda miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar, riskbedömningar och åtgärdsutredningar
Utveckla nya och befintliga affärer
Kontrollera och/eller leda efterbehandlingsprojekt
Arbeta och driva uppdrag som rör exempelvis exploatering, tillsynsärenden, överlåtelser (Environmental due diligence), huvudstudier, drivmedelsstationer, PFAS, klorerade kolväten, förorenade byggnader eller sediment.

Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet av utredning och åtgärder av förorenade områden, t ex som konsult, entreprenör, beställare eller från miljömyndighet
Ett genuint intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor
En kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska
Relevant högskoleutbildning som civilingenjör, miljövetare, naturvetare eller motsvarande
B-körkort
Vi betraktar det som meriterande om du har erfarenhet av drivmedelsstationer, klorerade kolväten, PFAS, huvudstudier och/eller miljöfarliga ämnen i byggnader

Du är en person vars främsta drivkraft är att uppnå resultat i projekt som adderar reellt värde. Tack vare din strategiska infallsvinkel och samarbetsförmåga lyckas du möta våra kunders krav och leverera lösningar anpassade till morgondagens samhälle. Du är flexibel och trivs när du utmanas i intressanta projekt som inbegriper såväl lokalt som internationellt samarbete. För att du ska växa och utvecklas krävs ett ledarskap som stöder, coachar och inkluderar dig i strategiska beslut.
Välkommen till Ramboll Environment & Health
Ramboll utvecklar innovativa och forskningsbaserade lösningar som bidrar till ett bättre klimat genom att minska föroreningar och återställa naturliga miljöer. Vi är ett av världens ledande konsultföretag inom miljö och våra experter hanterar kundernas mest utmanande miljöfrågor.
Ramboll i Sverige
Ramboll är ett av Sveriges största teknik-, design- och konsultföretag med fler än 1800 experter på 30 kontor över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle. Vårt engagemang för hållbarhet innefattar även fokus på hållbara medarbetare och vi arbetar därför ständigt med frågor kopplade till ledarskap, hälsa, säkerhet och en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid.
Din ansökan
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV och personliga brev som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Vi hanterar ansökningarna löpande så se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan senast den 2023-01-20 Visa mindre

Första forskningsingenjör

Ansök    Dec 9    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för odontologi består av ca 60 medarbetare och vi bedriver undervisning på tandläkarprogrammet, tandhygienistprogrammet och tandteknikerprogrammet samt odontologisk forskning.

Vi söker nu en första forskningsingenjör till en av våra forskningsgrupper. Anställningen är på heltid och tillsvidare. Läs mer om institutionen https://www.umu.se/institutionen-for-odontologi/.

Beskrivning
Vi söker en engagerad första forskningsingenjör till ”Bone Inflammatory Group” (BIG) för
att studera sjukdomsdrivande mekanismer vid parodontit (tandlossning) samt andra
associerade sjukdomar. Forskargruppen leds av Pernilla Lundberg och Elin Kindstedt och
är baserad vid den Odontologiska institutionens forskningsvåning. På våningsplanet finns
tillgång till god infrastruktur och lokalerna är väl utrustade med nödvändig apparatur. I
forskargruppen finns en stark bakgrund när det gäller translationella studier av benförlust
relaterat till olika sjukdomstillstånd som exempelvis parodontit och reumatism.

Arbetsuppgifter
Personen som erhåller anställningen kommer självständigt planera och utföra experiment
samt tolka, utvärdera, sammanställa resultat. Projekten kräver kunskaper inom
• Hantering av kliniska prover
• Flödescytometri
• Cellodling
• Molekylärbiologiska tekniker (qPCR, Western blot etc.)
• Försöksdjursarbete ffa djurmodeller föra att studera vävnadsnedbrytning och uppbyggnad.
• Databehandling och illustration av resultat
• Akademiskt skrivande

Kompetenskrav
Doktorsexamen i immunologi, cellbiologi, molekylärbiologi eller motsvarande.
Anställningen kräver förmåga att planera och arbeta självständigt samt höga krav på
noggrannhet, ansvarstagande, servicetänkande. Som en del av BIG behöver du även
klara av att arbeta med flera saker parallellt, tycka att laborativt arbete är roligt och
intressant och vara beredd att arbeta med rutinuppgifter vid laboratoriet.
Kompetens krävs för att självständigt kunna sätta upp antikroppspaneler och genomföra
flödescytometriska analyser.

Förutom goda kunskaper i engelska krävs goda kunskaper i svenska då arbetet innefattar
kommunikation med vårdpersonal. Utmärkt kommunikationsförmåga och förmåga till
lagarbete är ett krav. Akademiska och tekniska färdigheter samt personliga egenskaper
kommer att vara av stor vikt för ansökan.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom immunologiska- och inflammatoriska forskningsprojekt samt
erfarenhet av bildbehandling, statistiska dataprogram och att arbeta med RA-musmodeller
är meriterande.

Meriterande är också erfarenhet av postdoktoral och publiceringsaktivitet inom fältet.

Övriga upplysningar
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Sista ansökningsdag den 5 januari 2023.Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Forskningsingenjör

Ansök    Dec 9    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för odontologi består av ca 60 medarbetare och vi bedriver undervisning på tandläkarprogrammet, tandhygienistprogrammet och tandteknikerprogrammet samt odontologisk forskning.

Vi söker nu en forskningsingenjör till en av våra forskningsgrupper. Anställningen är på heltid och tillsvidare. Läs mer om institutionen https://www.umu.se/institutionen-for-odontologi/.

Beskrivning
Vi söker en entusiastisk och motiverad forskningsingenjör till ”Bone Inflammatory Group” (BIG) för att studera sjukdomsdrivande mekanismer vid parodontit (tandlossning) samt andra associerade sjukdomar. Forskargruppen leds av Pernilla Lundberg och Elin Kindstedt och är baserad vid den Odontologiska institutionens forskningsvåning. På våningsplanet finns tillgång till god infrastruktur och lokalerna är väl utrustade med nödvändig instrumentering. I forskargruppen finns en stark bakgrund när det gäller translationella studier av benförlust relaterat till olika sjukdomstillstånd som exempelvis parodontit och reumatism.

Arbetsuppgifter
Personen som erhåller anställningen kommer att assistera forskargruppen i rad olika projekt och i arbetet ingår

- Insamling och organisation av kliniska prover.
- Försöksdjursarbete ffa gällande musmodeller föra att studera vävnadsnedbrytning och uppbyggnad.
- Cellodling
- Flödescytometri
- Molekylärbiologiska tekniker (qPCR, Western blot etc.) och biokemiska analyser
- Databehandling och illustration av resultat

Kompetenskrav
Vi söker dig som vid start av anställningen har mastersexamen eller motsvarande inom Biomedicin, Molekylärbiologi, som BMA eller liknande. Erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker. Genomgången kurs i försöksdjurskunskap, eller motsvarande, samt erfarenhet av att jobba med musmodeller är ett krav. Goda organisatoriska färdigheter är nödvändiga.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom immunologiska och inflammatoriska forskningsprojekt är meriterande liksom erfarenhet av bildbehandling och statistiska dataprogram. Erfarenhet av flödescytometriska analyser är meriterande.

Övriga upplysningar
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Sista ansökningsdag 5 januari 2023.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Teamledare till vårt kreativa miljökonsultteam

Jakobi Sustainability AB är en miljökonsult i stark tillväxt vars vision är Hög biologisk mångfald, motståndskraftiga ekosystem och ett hållbart fossilfritt samhälle. Vi har lång erfarenhet av naturvärdesinventeringar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar. Vi söker nu en teamledare som vill arbeta med att utveckla vår verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Du kommer att ingå i vår ledningsgrupp och självständigt arbeta med utveckling av v... Visa mer
Jakobi Sustainability AB är en miljökonsult i stark tillväxt vars vision är Hög biologisk mångfald, motståndskraftiga ekosystem och ett hållbart fossilfritt samhälle. Vi har lång erfarenhet av naturvärdesinventeringar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar.
Vi söker nu en teamledare som vill arbeta med att utveckla vår verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Du kommer att ingå i vår ledningsgrupp och självständigt arbeta med utveckling av våra medarbetare, kundkontakter, rekrytering samt planering av verksamheten. Till ditt stöd har du vår VD samt övriga teamledare och ansvariga för fokusgrupper samt övriga medarbetare.
Du har minst kandidatexamen inom biologi, ekologi, miljövetenskap eller civilingenjör i miljövårdsteknik/ekoteknik samt minst 5 års erfarenhet som miljökonsult för infrastrukturprojekt. Du längtar efter att jobba på ett modernt företag med korta beslutsvägar och god gemenskap och sammanhållning. Du gillar att jobba mot uppsatta mål och leverera bra resultat till nöjda kunder. Du kommer även att jobba som miljökonsult i vårt härliga team. Du kommer i första hand att arbeta med projekt för väg och järnväg, kommunal planering, elkraft och vindkraft. För oss är det viktigast att hitta rätt kompetens som passar in i vår härliga arbetsgrupp.
Vi arbetar nära tillsammans med vårt nätverk av underkonsulter och samarbetspartners. Vi arbetar med de flesta kunder som behöver miljötillstånd i samband med byggnation av något slag. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, ödjukhet samt god kommunikationsförmåga. Visa mindre

Projektassistent (intermittent)

Ansök    Dec 8    Umeå Universitet    Ekolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Projektassistent (intermittent)
Institutionen för fysiologisk botanik söker nu en projektassistent för att modellera trofiska interaktioner i semi.

artificiella ekosystem.  Startdatum är den 24 januari 2023 eller enligt överenskommelse. 

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är en av de starkaste forskningsmiljöerna för grundforskning i växtbiologi i Europa. Forskningen vid UPSC omfattar ett brett spektrum av discipliner inom växtbiologi inklusive ekologi, beräkningsbiologi, genetik, fysiologi, biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi (se www.upsc.se).

Projektbeskrivning
Under de senaste åren har vi etablerat ett unikt konsortium av expertforskare från olika universitet (SLU, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Gävle, etc.), för att identifiera de bästa strategierna för att utveckla ett hållbart produktionssystem för tropiska livsmedel som passar vårt klimat. Vårt koncept bygger på ett integrerat multitrofiskt system med flera tropiska arter, däribland fisk, insekter, kräftdjur, växter, svamp och blommor. Tanken är att optimera näringens kretslopp inom det biologiska systemet samtidigt som hela produktionens cirkularitet ökas genom att använda industriell avfallsenergi. Vi vill modellera de trofiska interaktionerna i detta semi-artificiella ekosystem och behöver därför en projektassistent som är väl bekant med modellering och dynamik i ekosystem.

Kvalifikationer
Sökande ska ha lägst kandidatexamen i ekologi eller motsvarande område, och dokumenterad erfarenhet av att modellera interaktioner i ekosystem, speciellt akvatiska sådana. 

Anställningsvillkor
Intermittent anställning innebär att du kan bli erbjuden anställning enstaka kortvariga tillfällen under en specificerad ramperiod på som högst 9 månader. Anställningstillfällena tidsbegränsas med stöd av LAS 5 § 1 p. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje tillfälle du erbjuds och tackar ja till arbete. Du kan bli erbjuden anställning någon eller några dagar per månad när behov uppstår, och timmarna kan variera. 

Ramperioden är i detta fall 6 månader.

Ansökan
Ansökan görs via rekryteringssystemet Varbi senast 30 december 2022. Ansökan ska skrivas på engelska (företrädesvis) eller svenska.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med en kortfattad beskrivning av hur din bakgrund är relevant för projektet (max 2 sidor).
- Curriculum vitae med information om tidigare utbildning.
- Examensbevis och dokumentation av genomförda akademiska kurser.
Dokument ska skickas in elektroniskt, i MS Word eller PDF-format, genom rekryteringssystemet Varbi. 

Kontakt
Vid frågor angående anställningen vänligen kontakta universitetslektor Olivier Keech   [email protected]

 

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Första forskningsingenjör

Ansök    Dec 8    Umeå Universitet    Botaniker
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Fo?rsta forskningsingenjo?r
Umea? universitet a?r ett av Sveriges sto?rsta la?rosa?ten med o?ver 37 000 studenter och cirka 4 700 ansta?llda.

Vid universitetet finns en ma?ngfald av utbildningar av ho?g kvalitet och va?rldsledande forskning inom flera vetenskapsomra?den, och ha?r gjordes den banbrytande uppta?ckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umea? universitet a?r allt na?ra. Va?ra sammanha?llna campus go?r det la?tt att mo?tas, samarbeta och utbyta kunskap, na?got som gynnar en dynamisk och o?ppen kultur da?r vi gla?ds a?t varandras framga?ngar. A?r du intresserad av att veta mer om Umea? universitet som arbetsplats la?s mer https://www. umu.se/jobba-hos-oss/

Institutionen fo?r fysiologisk botanik pa? Umea? universitet so?ker en fo?rsta forskningsingenjo?r som ska utfo?ra molekyla?r genetik och proteinbiokemi fo?r att fo?rsta? mekanismerna som styr adventivrotbildning. Ansta?llningen avser heltid till och med 25 december 2023 med tilltra?de 1 februari 2023 eller enligt o?verenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Adventivro?tter (AR) kra?vs fo?r vegetativ fo?ro?kning av va?xter. AR-initiering sker i differentierade celler i ovanjordsdelar efter cell-dedifferentiering, omprogrammering, delning och differentiering. Genom att anva?nda Arabidopsis som ett modellsystem har vi identifierat regulatoriska gener involverade i tre viktiga signalvägar för växthormon för vilka proteinnedbrytning genom proteasomen och kräver verkan av multiproteinkomplexet COP9-signalosomen. Målet är att förstå rollen av den duplicerade formen av subenheter 5 och 6 av COP9-signalosomen i kontrollen av AR-utveckling.

Projektet integrerar genetik, molekyla?rbiologi, cellbiologi och proteinbiokemiska metoder.

Som fo?rsta forskningsingenjo?r kommer du att genomfo?ra det experimentella arbetet som inkluderar mutantanalys, kloning, va?xttransformation och proteininteraktionsstudier.

Kvalifikationer
Doktorsexamen i botanik, va?xtbiologi eller motsvarande kra?vs.. Du ska även ha erfarenhet av standardmolekylärbiologi, växtgenetik, växtfysiologi och utvecklingsbiologi, rekombinant proteinproduktion och rening. Mycket goda skriftliga och muntliga fa?rdigheter i engelska kra?vs samt god samarbetsfo?rma?ga och fo?rma?ga att arbeta sja?lvsta?ndigt samt i grupp.

Vi va?rdesa?tter kreativitet, fo?rma?ga att kommunicera och fo?rma?ga att ta initiativ.

Erfarenhet av vegetativ fo?ro?kning av va?xter under sterila fo?rha?llanden och standardmikroskopi och konfokalmikroskopitekniker a?r meriterande. 

Villkor
Ansta?llningen avser heltid och a?r tidsbegra?nsad till och med 25 december 2023. Tilltra?de 2023-02-01 eller enligt o?verenskommelse.

Anso?kan
Anso?kan skall inneha?lla (1) ett personligt brev (2) CV med full publikationslista och (3) kopior pa? relevanta examen. Du anso?ker via va?rt e-rekryteringssystem. Anso?k via knappen la?ngst ner pa? sidan. Sista anso?kningsdag a?r 2022-12-30.

Kontakt
Vid fra?gor om ansta?llningen, va?nligen kontakta Catherine Bellini: [email protected]

 

Institutionen fo?r fysiologisk botanik a?r en del av Umea? Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som besta?r av bland annat av 40 gruppledare och representerar fo?r na?rvarande 48 olika nationaliteter (fo?r mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Va?r huvudsakliga verksamhet a?r akademisk forskning och utbildning som innefattar omra?den som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.

Umea? universitet vill erbjuda en ja?msta?lld och ja?mlik miljo? da?r o?ppna samtal mellan ma?nniskor med olika bakgrund och perspektiv la?gger grunden fo?r la?rande, skaparkraft och utveckling. Vi va?lkomnar da?rfo?r personer med olika bakgrunder och erfarenheter att so?ka den aktuella ansta?llningen.

Till bemannings- och rekryteringsfo?retag och till dig som a?r fo?rsa?ljare: Vi undanber oss va?nligen men besta?mt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsfo?retag samt fo?rsa?ljare av ytterligare jobbannonser.

 

Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Biolog för naturinventering och tillståndsprövning

Ansök    Dec 8    Jakobi Sustainability AB    Biolog
Jakobi Sustainability AB är en miljökonsult i stark tillväxt vars vision är Hög biologisk mångfald, motståndskraftiga ekosystem och ett hållbart fossilfritt samhälle. Vi har lång erfarenhet av naturvärdesinventeringar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar. Vi sätter stort värde på god gemenskap och goda relationer. Vi är just nu 13 anställda och arbetar nära tillsammans med vårt nätverk av underkonsulter och samarbetspartners. Vi arbetar med d... Visa mer
Jakobi Sustainability AB är en miljökonsult i stark tillväxt vars vision är Hög biologisk mångfald, motståndskraftiga ekosystem och ett hållbart fossilfritt samhälle. Vi har lång erfarenhet av naturvärdesinventeringar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar. Vi sätter stort värde på god gemenskap och goda relationer. Vi är just nu 13 anställda och arbetar nära tillsammans med vårt nätverk av underkonsulter och samarbetspartners. Vi arbetar med de flesta kunder som behöver miljötillstånd i samband med byggnation av något slag.
Vi söker nu en biolog som vill arbeta med naturinventeringar och tillståndsprövningar. Du har minst kandidatexamen inom biologi och minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du längtar efter att jobba på ett modernt företag med korta beslutsvägar och god gemenskap och sammanhållning. Du gillar att jobba mot uppsatta mål och leverera bra resultat till nöjda kunder. Du behöver kunna författa rapporter på felfri svenska då detta är ett krav från våra kunder. Du kommer i första hand att arbeta med projekt för väg och järnväg, kommunal planering, elkraft och vindkraft. Även andra utredningsuppdrag inom miljö kommer att vara aktuellt beroende på din kompetens. Du kommer att ha rollen som uppdragsledare, vara ansvarig för kontakter med kunder och skriva offerter. Vi söker i första hand konsulter till våra nya kontor i Luleå, Umeå eller Kalmar, men även andra placeringar är möjliga. För oss är det viktigast att hitta rätt kompetens som passar in i vår härliga arbetsgrupp. Visa mindre

Två doktorandanställningar inom växtbiologi med fokus på små proteiner

Ansök    Dec 6    Umeå Universitet    Biolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Två doktorandanställningar inom växtbiologi med fokus på små proteiner
Institutionen för fysiologisk botanik (Umeå universitet, Umeå Plant Science Centre) bjuder in sökande till doktorandanställning inom växtbiologi.

Förväntad start är under våren 2023. 

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är en av de starkaste forskningsmiljöerna för grundforskning i växtbiologi i Europa. Forskningen vid UPSC omfattar ett brett spektrum av discipliner inom växtbiologi inklusive ekologi, beräkningsbiologi, genetik, fysiologi, biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi (se www.upsc.se). Institutionen för fysiologisk botanik, som är en del av Umeå Plant Science Centre, utlyser två doktorandanställningar i växtbiologi. Sista ansökningsdag är den 16 januari 2023.Projektbeskrivning
Vi söker två doktorander som ska arbeta med projekt som syftar till att manipulera växternas utveckling med hjälp av mikroproteinteknik. Mikroproteiner är små proteiner med en enda domän som har visat sig kunna styra olika biologiska processer. Vissa mikroproteiner kodas som enskilda gener, men vi har funnit bevis för att andra mikroproteiner kan gömma sig inom gener och uttrycks dynamiskt som respons på förändringar i miljön. Vi kommer att avslöja respektive signalvägar för att förstå den biologiska funktionen hos dessa små proteiner och försöka använda dem som verktyg för att modifiera specifika signalvägar. I projekten kommer man att använda metoder för genomteknik i tomat och Arabidopsis för att modulera uttryck och aktivitet av mikroproteiner.

 

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i växtbiologi vid Umeå Plant Science Centre krävs att den sökande fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå från kurser relevant för forskningsområdet. Av dessa måste minst 30 högskolepoäng vara från kurser med direkt relevans för projektet, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker personer som har en akademisk bakgrund inom växtbiologi, agronomi, bioteknik eller ett relaterat område.

Den sökande bör ha goda kunskaper i skriftlig och talad engelska. Starka meriter inkluderar erfarenhet av analys av storskaliga sekvenseringsdata och/eller växttransformation. Vi söker en kreativ och initiativrik person som kan arbeta självständigt men som också kan samarbeta inom en större forskargrupp. Utvärderingen av sökande baseras på ansökan och på intervjuer.


Så här ansöker du
Du ansöker senast den 16 januari 2023 via vårt rekryteringssystem.  Ansökan ska vara skriven på engelska eller ett nordiskt språk (svenska, norska eller danska) och ska innehålla:

1.    En kort (max 2 sidor) beskrivning av varför du är intresserad av tjänsten
2.    CV
3.    Styrkta kopior av intyg från högre utbildning
4.    Lista över avslutade universitetskurser och betyg
5.    Kopia av publikationer/examensarbeten

 

Kontakt
Om du har frågor om tjänsten, vänligen kontakta Stephan Wenkel, [email protected], https://www.upsc.se/stephan_wenkel

Dokument ska skickas elektroniskt, i MS Word- eller PDF-format, genom vårt rekryteringssystem Varbi. Rekryteringsförfarandet för anställningen är i enlighet med högskoleförordningen (12, 2 §) och beslut angående anställningen kan inte överklagas.

Institutionen för fysiologisk botanik värdesätter de egenskaper som en jämn könsfördelning tillför institutionen, och därför uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka tjänsten.

 

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor (2 år) inom växters utvecklingsbiologi

Ansök    Dec 7    Umeå Universitet    Biolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Postdoktor (2 år) inom växters utvecklingsbiologi
Anställningen är placerad vid Institutionen för fysiologisk botanik med tillträde 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse.

Forskningen kommer att bedrivas i Stephan Wenkel’s forskargrupp inom ett projekt som syftar till att studera mikroproteiner i växternas utveckling.

Institutionen för fysiologisk botanik
Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av Europas starkaste forskningsmiljöer för växtgrundforskning inbegripande forskning om växternas ekologi, genetik, cellbiologi, molekylbiologi och fysiologi (se www.upsc.se). Postdoktorerna kommer att vara placerade vid institutionen för fysiologisk botanik som är en del av Umeå Plant Science Center. Vårt gemensamma mål är att förstå växternas anpassningsförmåga och acklimatisering till en föränderlig omvärld. 

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Vi söker två postdoktorala forskare för tvåårigt projekt (med möjlighet till förlängning) som syftar till att manipulera växternas utveckling med hjälp av mikroproteinteknik. Mikroproteiner är små proteiner med en enda domän som har visat sig kunna styra olika biologiska processer (se t.ex. Hong et al., PNAS, 2020). I det här projektet kommer vi att använda en kombination av metoder för genomteknik och proteinteknik i tomat för att modulera uttryck och aktivitet av mikroproteiner.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning. Doktorsexamen ska vara inom växtmolekylärbiologi eller bioteknik.

För anställning krävs god laboratorievana och erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete i växter (särskilt Arabidopsis och tomat). Vi söker dig med förmåga att arbeta självständigt inom en forskargrupp. God kommunikationsförmåga i skriftlig och muntlig engelska är ett krav. Kandidaten skall även ha dokumenterad erfarenhet av och kunskap om inter- och intracellulär signalering i växter. Vi värderar kreativitet, kommunikationsförmåga högt och uppskattar förmåga att ta egna initiativ inom projektet.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla

- Personligt brev som beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen samt intresse för just denna anställning
- Meritförteckning - CV med publikationslista
- Styrkt kopia av doktorsexamensbevis
- Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg
- Kopia av doktorsavhandling
- Övriga handlingar som den sökande vill åberopa

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 6 januari 2023.

Närmare upplysningar lämnas av Stephan Wenkel, [email protected], https://www.upsc.se/stephan_wenkel

Vi ser fram emot din ansökan!

Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Miljöhandläggare

Med tanke på en hållbar samhällsutveckling - nu söker vi dig som vill arbeta som miljöhandläggare med inriktning mot prövning av vindkraft och/eller täktverksamhet. Vi erbjuder en utvecklande miljö och där du växer tillsammans med stöttande och engagerande kollegor. Miljöenheten är en enhet som arbetar med frågor inom en stor del av miljöbalkens områden. Vi bedriver tillsyn och prövning av allt från stora industrianläggningar till mindre vattenärenden. Må... Visa mer
Med tanke på en hållbar samhällsutveckling - nu söker vi dig som vill arbeta som miljöhandläggare med inriktning mot prövning av vindkraft och/eller täktverksamhet. Vi erbjuder en utvecklande miljö och där du växer tillsammans med stöttande och engagerande kollegor.

Miljöenheten är en enhet som arbetar med frågor inom en stor del av miljöbalkens områden. Vi bedriver tillsyn och prövning av allt från stora industrianläggningar till mindre vattenärenden. Många av miljöfrågorna finns inom expansiva näringar som bland annat gruvor, smältverk och vindkraft. Vi erbjuder ett utåtriktat och omväxlande arbete med många kontakter inom och utanför länet, från det lokala och regionala arbetet till internationell nivå.

Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc.
Läs gärna mer på vår hemsida.

ARBETSUPPGIFTER
Som handläggare i prövningsgruppen kommer du att följa ärenden genom hela processen, från samråd fram till beslut om tillstånd. Du arbetar både självständigt och i grupp med att analysera verksamheters miljöpåverkan. Kommunikation sker kontinuerligt med såväl sökanden som andra sakägare och myndigheter. Länsstyrelsen hanterar en stor bredd av branscher men fokus i dessa tjänster är prövning av täkter och/eller vindkraft beroende på dina erfarenheter, din kompetens och dina intressen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

• Relevant högskoleutbildning och har goda kunskaper om miljölagstiftningens tillämpning för miljöfarliga verksamheter. Framför allt kopplat till 9 kap. miljöbalken.
• Erfarenhet av något av sakområdena täkt och/eller vindkraft.

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:

• Erfarenhet från tillstånds- och tillsynsverksamhet från privat eller offentlig sektor.
• Geovetenskaplig utbildning.
• Erfarenhet kopplat till påverkan på rennäringen.
• B-körkort är meriterande då det kan förekomma resor i tjänsten.

För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har en god förmåga att effektivt och korrekt formulera dig i tal och skrift då arbetsuppgifterna bland annat innebär att skriva beslut. Du ska ha ett analytiskt, strukturerat arbetssätt och vara bra på att hålla god ordning.
Du är diplomatisk, praktisk och har aldrig långt till handling och en förmåga att arbeta självständigt med ett stort driv.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle.

Hos oss jobbar ca 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling.

Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.

När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling.

Så här behandlar vi dina personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler. Visa mindre

Miljökonsulter inom vindkraft till region Nord - flexibel arbetsort

Ansök    Dec 5    Sweco AB (Publ)    Miljöhandläggare
Vill du känna att du gör skillnad och är en viktig pusselbit i vår resa mot ett mer klimatsmart samhälle? Är du en lagspelare som är redo att utforska nästa steg i din karriär? Välkommen till Sweco! Sweco består av nyfikna och engagerade personer som tar stort ansvar för sina uppdrag och som vill göra nytta i ett större sammanhang. Vi söker nu konsulter med erfarenhet av miljöarbete med inriktning mot vindkraft för norra regionens fortsatt framgångsrika ... Visa mer
Vill du känna att du gör skillnad och är en viktig pusselbit i vår resa mot ett mer klimatsmart samhälle? Är du en lagspelare som är redo att utforska nästa steg i din karriär? Välkommen till Sweco!

Sweco består av nyfikna och engagerade personer som tar stort ansvar för sina uppdrag och som vill göra nytta i ett större sammanhang.

Vi söker nu konsulter med erfarenhet av miljöarbete med inriktning mot vindkraft för norra regionens fortsatt framgångsrika resa.

Varför jobba hos oss?
Sweco arbetar med ett flertal projekt rörande tillståndsprövningar samt uppförande av vindkraftparker på land och till havs. Vi söker nu ytterligare personer med miljöinriktning inom området för att tillsammans med våra erfarna och mycket kompetenta projektledare, tekniska konsulter och experter hjälpa våra kunder att ta fram de handlingar som krävs för tillståndsprocessen och därmed bidra till omställningen av Sveriges energiproduktion. Du kommer att arbeta i kreativa projektgrupper med nationellt fokus tillsammans med våra kunder.

På Sweco Sverige respekterar vi varandras olikheter och lär oss av varandra. Hos oss får alla utrymme och möjlighet att ta beslut och göra skillnad. Sweco är en trygg och välmående organisation som satsar på medarbetarna och erbjuder en omväxlande och dynamisk arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation som tar ansvar och skapar verklighet av visioner. Ett arbete på Sweco innebär att arbeta med många olika typer av projekt, både i storlek och i karaktär.

Möjliga placeringsorter:
Som utgångspunkt sker placering vid något av våra kontor i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Härnösand, eller Östersund.

Din framtida roll
Som erfaren miljökonsult får du möjlighet att arbeta i multidisciplinära projekt tillsammans med våra kompetenta kollegor inom Sweco, som brinner för att skapa smarta lösningar med fokus på miljön utifrån våra kunders behov. Du kommer att få stora möjligheter att utvecklas i din roll och ta ansvar. Vi arbetar nära våra kunder i såväl större som mindre projekt och lägger stor vikt vid att skapa hållbara samarbeten med våra uppdragsgivare.

Vi vill nu förstärka vår verksamhet med ytterligare medarbetare, som kan bidra i uppdrag kopplade till vindkraft, med fokus på tillståndsprocessen.

I din nya roll kommer du exempelvis att arbeta med:


• Leda och driva processen att söka de tillstånd som krävs
• Leda och vara drivande i kontakter med myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet
• Hjälpa våra kunder med strategiska beslut, vara rådgivande och utveckla kundrelationer
• Leda arbetet med framtagandet av underlag tillsammans med projektgruppen, tekniska experter och kund
• Stötta kund i dialog med anläggningsentreprenör
• Följa upp miljökrav i fält
• Framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar och anmälningar

I tjänsten ingår även att omvärldsbevaka samt bearbeta och utveckla vår marknad genom kundbesök och marknadsföring av våra tjänster, till både nya och befintliga kunder.

Dina erfarenheter
Vi söker dig som:


• Har erfarenhet av att arbeta med vindkraft
• Har erfarenhet av tillståndsprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar samt tillhörande handlingar
• Trivs med och är duktig på att skriva handlingar på svenska
• Drivs av att arbeta i projekt tillsammans med andra och hitta lösningar

Vidare har du en universitets- eller högskoleutbildning inom miljö eller liknande och minst fem års relevant erfarenhet inom vindkraft och miljöbalken. Kanske arbetar du med vindkraft eller tillståndsprocesser idag, som miljökonsult eller på kommun eller myndighet. Det är viktigt att du innehar B-körkort.

Vem är du?
Som person är du engagerad i jobbet, med en vilja att ta hand om våra kunder såväl som dina kollegor. Du har en förståelse för våra kunders utmaningar och behov. Du tycker om att lösa problem, och är inte rädd för att ta ansvar och prova nytt. Du förstår vikten av att kommunicera och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Personlig lämplighet kommer vi att värdera högt i denna rekrytering.

Att arbeta hos Sweco innebär att arbeta med många olika typer av projekt, både i storlek och i karaktär. Vi strävar alltid efter att uppnå bästa resultat i våra uppdrag, vilket kräver starka team och stor entusiasm, tekniskt kunnande och nära samarbete med kund. För att trivas hos oss tror vi därför att du är en nyfiken, flexibel och lyhörd person som ser det som en självklarhet att dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter.

Ansökan
Ansök senast den 31 januari 2023. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsterna kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar alla ansökningar till ansökningsformuläret nedan. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakta oss
Vill du höra mer om tjänsten och hur vi jobbar? Välkommen att kontakta:

Madelene Haraldsson, gruppchef, 073-062 34 64 (Sundsvall/Härnösand)
Fanny Rudén, gruppchef, 076-880 04 71 (Umeå/Skellefteå/Örnsköldsvik)
Annelie Stigsäter, gruppchef, 073-084 81 60 (Kiruna/Gällivare/Luleå/Piteå/Boden/Jokkmokk)
Anna Westerlund, gruppchef, 076-110 46 68 (Östersund)

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 23 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com. Visa mindre

Miljökonsulter inom industri till region Nord - flexibel placeringsort

Ansök    Dec 5    Sweco AB (Publ)    Miljöhandläggare
Vill du känna att du gör skillnad och är en viktig pusselbit i vår resa mot ett mer klimatsmart samhälle? Är du en lagspelare som är redo att utforska nästa steg i din karriär? Vi söker nu konsulter med erfarenhet av miljöarbete med inriktning mot industrianläggningar för norra regionens fortsatta framgångsrika resa.  Som utgångspunkt sker placering vid något av våra kontor i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Boden, Luleå, Piteå Skellefteå, Umeå, Sundsvall, H... Visa mer
Vill du känna att du gör skillnad och är en viktig pusselbit i vår resa mot ett mer klimatsmart samhälle? Är du en lagspelare som är redo att utforska nästa steg i din karriär?

Vi söker nu konsulter med erfarenhet av miljöarbete med inriktning mot industrianläggningar för norra regionens fortsatta framgångsrika resa. 

Som utgångspunkt sker placering vid något av våra kontor i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Boden, Luleå, Piteå Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Härnösand eller Östersund.

Varför jobba hos oss?
Sweco är en trygg och välmående organisation som satsar på medarbetarna och erbjuder en omväxlande och dynamisk arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation som tar ansvar och skapar verklighet av visioner. 

På Sweco respekterar vi varandras olikheter och lär oss av varandra. Hos oss blir du en del av en gemenskap. I våra relationer till varandra och till våra kunder hittar vi styrkan, nyfikenheten och lösningarna att komma framåt - både i jobbet och i livet. Vi är en flexibel arbetsplats för att du ska kunna styra dina dagar i största möjliga mån - genom ansvar, frihet och stöttande kollegor.  

Din framtida roll
Som erfaren miljökonsult får du möjlighet att arbeta i multidisciplinära projekt tillsammans med våra kompetenta kollegor som brinner för att skapa smarta lösningar med fokus på miljön utifrån våra kunders behov. Du kommer att få stora möjligheter att utvecklas i din roll och ta ansvar. Vi arbetar nära våra kunder i såväl större som mindre projekt och lägger stor vikt vid att skapa hållbara samarbeten med våra uppdragsgivare.

Vi vill nu förstärka vår verksamhet med ytterligare medarbetare som kan bidra i uppdrag kopplade till exempelvis gruva, stål, trä- och pappersmassa, kemikalier, metall, materialtäkter, avloppsreningsverk, förbrännings- och avfallsanläggningar.

I din nya roll kommer du exempelvis att arbeta med:


• Planering och genomförande av tillståndsprocesser
• Strategisk vägledning inom kompetensområdet
• Framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar och anmälningar
• Miljörapportering
• Miljöstödsuppdrag samt andra miljötjänster

I tjänsten ingår även att omvärldsbevaka samt bearbeta och utveckla vår marknad genom kundbesök och marknadsföring av våra tjänster till både nya och befintliga kunder.

Dina erfarenheter
Du har en universitets- eller högskoleutbildning inom miljö eller liknande och minst fem års relevant erfarenhet inom något av ovanstående områden. Kanske arbetar du på en motsvarande anläggning idag, som miljökonsult eller på kommun eller myndighet. Det är viktigt att du innehar B-körkort.

Vi ser gärna att du har deltagit i en tillståndsprocess eller på annat vis erhållit förståelse för prövningsprocesser eller relevant myndighetsarbete.

Vem är du?
Som person är du engagerad i jobbet, och har en vilja att ta hand om våra kunder såväl som dina kollegor. Du har en förståelse för våra kunders utmaningar och behov. Du tycker om att lösa problem, och är inte rädd för att ta ansvar och prova nytt. Du förstår vikten av att kommunicera och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Personlig lämplighet kommer vi att värdera högt i denna rekrytering.

Att arbeta hos Sweco innebär att arbeta med många olika typer av projekt, både i storlek och i karaktär. Vi strävar alltid efter att uppnå bästa resultat i våra uppdrag, vilket kräver starka team och stor entusiasm, tekniskt kunnande och nära samarbete med kund. För att trivas hos oss tror vi därför att du är en nyfiken, flexibel och lyhörd person som ser det som en självklarhet att dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter.

Ansökan
Ansök senast den 31 januari 2023. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsterna kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar alla ansökningar till ansökningsformuläret nedan. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakt
Vill du höra mer om tjänsten och hur vi jobbar? Välkommen att kontakta:

Madelene Haraldsson, gruppchef, 073-062 34 64 (Sundsvall/Härnösand)
Fanny Rudén, gruppchef, 076-880 04 71 (Umeå/Skellefteå/Örnsköldsvik)
Annelie Stigsäter, gruppchef, 073-084 81 60 (Kiruna/Gällivare/Luleå/Piteå/Boden/Jokkmokk)
Anna Westerlund, gruppchef, 076-110 46 68 (Östersund)

 

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 23 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com. Visa mindre

Avtalshandläggare inom miljö eller fastighetsrätt till Vattenfall

Ansök    Dec 6    Poolia Sverige AB    Miljöhandläggare
Är tillstånd och Avtal din grej? Vill du jobba för ett bolag som jobbar hårt mot fossilfrihet? Nu har du möjlighet att få jobba på det internationella energibolaget Vattenfall. Uppdraget är på heltid med start i januari och till att börja med fram till sommaren. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Om tjänsten Du kommer jobba på avdelningen för Miljö och Tillstånd, på Vattenfalls kontor i Umeå. Avdelningen jobbar med att hantera avtal, ... Visa mer
Är tillstånd och Avtal din grej? Vill du jobba för ett bolag som jobbar hårt mot fossilfrihet? Nu har du möjlighet att få jobba på det internationella energibolaget Vattenfall. Uppdraget är på heltid med start i januari och till att börja med fram till sommaren. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!

Om tjänsten
Du kommer jobba på avdelningen för Miljö och Tillstånd, på Vattenfalls kontor i Umeå. Avdelningen jobbar med att hantera avtal, tillstånd och rättighetsansökningar inom nyanslutningsprocessen och utbygnad av elnät. Totalt är man 26 medarbetare på avdelningen fördelade över 6 etableringar.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Jobbet innebär en bred hantering av avtal och tillstånd inom avtalsadministration, hantering av utbetalningar, arkivering och inskrivningar. Men även avtalshantering med att upprätta markupplåtelseavtal med markägare samt söka erforderliga tillstånd, lov och samråd.


Vem är du?
Då jobbet fokusera kring hantering av avtal så är det viktigt att du är noggrann och strukturerade. Samtidigt så är god service väldigt viktigt då jobbet innebär mycket kontakt med andra verksamheter.

Vi ser gärna att du har minst en kvalificerad yrkesutbildning eller högskoleutbildning med inriktning mot miljö eller fastighetsrätt. Alternativt gymnasieutbildning och en lägre erfarenhet inom avtal och tillståndshantering inom infrastrukturprojekt, gärna inom energibranschen.

Det är mediterande om du arbete med infrastrukturprojekt och har erfarenhet inom fastighetsrättsliga frågor, miljöbalken samt plan- och bygglagen.

Har du även goda kunskaper i ArcGIS så ses detta som mycket positivt.Om verksamheten
Till oss vänder sig många av Sveriges attraktivaste arbetsgivare när de vill rekrytera eller hyra in personal. Med ett brett spann av tjänster, från kontorschefer och kontorsassistenter till chefssekreterare och orderadministratörer, kan vi ge dig stimulerande och utvecklande uppgifter i en miljö som passar dig och dina önskemål.

Att vara konsult passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät.


Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.

Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Visa mindre

Miljöhandläggare till Swerock - Umeå

Ansök    Dec 5    AxÖ Consulting AB    Miljöhandläggare
Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår betong, grus- och bergmaterial, transporter och entreprenadmaskiner samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt lite enklare. Ditt uppdrag Som Miljöhandläggare hos oss får du ett självständigt a... Visa mer
Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår betong, grus- och bergmaterial, transporter och entreprenadmaskiner samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt lite enklare.Ditt uppdrag
Som Miljöhandläggare hos oss får du ett självständigt arbete där du ska upprätta ansökningar för grus- och bergtäktverksamhet och du är ett stöd till verksamheten vad gäller att tillse så vi lever upp till kraven i de tillstånd som meddelats.

Tillsammans med vår produktion undersöker du nya lokaliseringar för verksamheter och upprättar nyttjanderättsavtal. Du ansvarar för myndighetskontakter, upprättar miljörapporter och bevakar direktiv och lagförändringar samt följer upp ärenden hos kommuner, länsstyrelser, mark- och miljödomstolar m.fl. Du är ett bollplank till produktionen gällande praktisk hantering i verksamheten för efterlevnad av lagar och regelverk. Du kommer ingå i vårt nätverk med handläggare i övriga regioner och länder i Skandinavien. 

Vi söker dig med viss erfarenhet
För att lyckas i detta arbete är det viktigt att du är strukturerad. Vidare är du bra på att samarbeta och komma med konstruktiva lösningar på frågor som kan uppstå, både i produktion och gällande myndighetskontakter. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.


Vi tänker att du har en utbildning inom miljöjuridik alternativt minst ett par års yrkeserfarenhet inom miljöjuridik, prövning, förvaltning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Det är meriterande om du har erfarenhet av autocad medan körkort är ett krav då du även kommer att vara aktiv ute på fältet.

Dina personliga egenskaper
Som person arbetar du strukturerat, självständigt, du är serviceinriktad med ett starkt driv och engagemang samt har lätt för att kommunicera och samarbeta. Du ser möjligheter, är noggrann och har ett coachande förhållningssätt som också bidrar till vår utveckling. 

Du innehar körkort då arbetet kräver resor i tjänsten. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort  Umeå.

Vill du veta mer?

Swerock har i denna rekrytering valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Johan Rosenqvist 070 - 326 78 56
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!

Swerock är en del av Peabkoncernen där du blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald. Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?

AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Visa mindre

Miljökonsult vattenverksamhet till region Nord - flexibel arbetsort

Ansök    Dec 5    Sweco AB (Publ)    Miljöhandläggare
Vill du känna att du gör skillnad och är en viktig pusselbit i vår resa mot ett mer klimatsmart samhälle? Är du en lagspelare som är redo att utforska nästa steg i din karriär? Välkommen till Sweco! Din framtida roll Som miljökonsult med fokus på vatten kommer du arbeta med projekt som rör vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken. Du kommer också att arbeta med bedömning av påverkan på vattenmiljöer från olika typer av verksamheter. Du kommer att leda... Visa mer
Vill du känna att du gör skillnad och är en viktig pusselbit i vår resa mot ett mer klimatsmart samhälle? Är du en lagspelare som är redo att utforska nästa steg i din karriär? Välkommen till Sweco!

Din framtida roll
Som miljökonsult med fokus på vatten kommer du arbeta med projekt som rör vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken. Du kommer också att arbeta med bedömning av påverkan på vattenmiljöer från olika typer av verksamheter. Du kommer att leda eller delta i arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar och andra underlag för tillståndsprövning av vattenverksamheter. Uppdragen kommer kunna vara allt från miljöanpassning av vattenkraft, större infrastrukturprojekt, vattenuttag mm.

En fördel är om du kan leda uppdragen eller har en ambition att kunna leda uppdrag som projektledare. Du kan även komma att ansvara för att utveckla kundrelationer och marknadsföring av våra tjänster till både nya och befintliga kunder. Våra kunder finns inom samhällets alla olika sektorer och vi har många intressanta och spännande projekt där vi tillsammans arbetar för att bidra till våra kunders utveckling och hållbarhet.

Möjliga placeringsorter: Som utgångspunkt sker placering vid något av våra kontor i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Härnösand, eller Östersund.

Dina erfarenheter
Vi söker dig som:


• har relevant högskole- eller universitetsutbildning ex civilingenjör miljö & vattenteknik, biolog med vatteninriktning, limnolog eller likvärdigt
• har några års arbetslivserfarenhet som miljökonsult eller annan likvärdig erfarenhet
• har erfarenhet av arbete med tillståndsprocesser kopplat till 11 kap. Miljöbalken
• har god förståelse för miljökvalitetsnormer för vatten och har arbetat med utredning och klassificering av miljökvalitetsnormer och kvalitetsfaktorer i vatten
• har kunskap inom fiskbiologi, betraktas som meriterande
• trivs med och är van att skriva handlingar på svenska
• har B-körkort vilket är ett krav för tjänsten

Vem är du?
Som person är du självständig och initiativrik. Vi fäster stor vikt vid att du är kommunikativ och uttrycker dig väl i tal och skrift. Vidare är du nyfiken på att till exempel hitta nya hållbara lösningar och vi tror att du har lätt för att möta och kommunicera med andra, är entusiastisk och strukturerad. Du är van vid att samordna och du ser värdet av samarbete i team.

Du är drivande, nytänkande och gärna tar dig an och utvecklar både vår egen och våra beställares verksamhet. På Sweco värdesätter vi ett gott affärsmässigt förhållningssätt då våra kontaktytor bygger på samarbete och goda relationer. För att trivas som konsult på Sweco är det viktigt att vilja göra affärer, naturligt engagera sig i kundens verksamhet och ta ansvar för kundens utmaningar. Att dela med sig av sin expertis och sina erfarenheter ser vi som en självklarhet.

Varför jobba hos oss?
På Sweco Sverige respekterar vi varandras olikheter och lär oss av varandra. Hos oss får alla utrymme och möjlighet att ta beslut och göra skillnad. Sweco är en trygg och välmående organisation som satsar på medarbetarna. Vi erbjuder en omväxlande och dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter till utveckling där vi lär och delar kunskap med varandra. Vi värdesätter lagarbete, engagemang, nytänkande och ansvar. Vi är en flexibel arbetsplats för att du ska kunna styra dina dagar i största möjliga mån – genom ansvar, frihet och stöttande kollegor. Hos oss är det viktigt att ha kul på jobbet!

I vår region är vi mer än 100 medarbetare som jobbar brett inom miljöområdet. Det pågår stora industrietableringar och infrastrukturprojekt i våra nordligaste län där vi är med och bidrar. Vi samarbetar inom hela Sweco så uppdragen kommer att kunna vara både lokala, regionala men också nationella.

Ledarskapet
Varför jobba med mig? "Som ledare är jag engagerad och driven. Jag inspireras av människor som har ett eget driv och vill utvecklas. Jag tror på teamwork och som din chef vill jag vara stöttande och coachande och underlätta för att du ska kunna göra ditt bästa. Jag tror på individens potential och att det mesta är nåbart så länge man vågar testa." Gruppchef Annelie Stigsäter

Ansökan
Annonsen kommer att ligga ute till och med den 31 januari 2023. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar samtliga ansökningar till ansökningsformuläret nedan.

Varmt välkommen med din ansökan!

På Sweco vill vi vara en arbetsplats präglad av mångfald. Vi tror att fler perspektiv breddar vår förmåga att fortsätta nå våra mål och eftersträvar mångfald i våra rekryteringsprocesser.

Kontakta oss
Vill du höra mer om tjänsten och hur vi jobbar? Välkommen att kontakta:

Madelene Haraldsson, gruppchef, 073-062 34 64 (Sundsvall/Härnösand)
Fanny Rudén, gruppchef, 076-880 04 71 (Umeå/Skellefteå/Örnsköldsvik)
Annelie Stigsäter, gruppchef, 073-084 81 60 (Kiruna/Gällivare/Luleå/Piteå/Boden/Jokkmokk)
Anna Westerlund, gruppchef, 076-110 46 68 (Östersund)

Vill du vara med och forma framtiden?
Då ser vi fram emot din ansökan!

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 23 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com. Visa mindre

Projektledare tillståndsprövning/MKB region Nord - flexibel arbetsort

Ansök    Dec 5    Sweco AB (Publ)    Miljöhandläggare
Har du kunskap inom hållbar energi, industrier och avfall? Vill du hjälpa våra kunder att utveckla verksamheten genom att söka hållbara och strategiska miljötillstånd? Swecos miljökonsulter i region Nord söker nu dig som vill jobba som projektledare för tillståndsansökningar enligt miljöbalken. Varför jobba hos oss? Som konsult hos Sweco är du med och formar framtidens samhällen tillsammans med kunniga kollegor. Hos oss finns det kompetenser inom alla dis... Visa mer
Har du kunskap inom hållbar energi, industrier och avfall? Vill du hjälpa våra kunder att utveckla verksamheten genom att söka hållbara och strategiska miljötillstånd? Swecos miljökonsulter i region Nord söker nu dig som vill jobba som projektledare för tillståndsansökningar enligt miljöbalken.

Varför jobba hos oss?
Som konsult hos Sweco är du med och formar framtidens samhällen tillsammans med kunniga kollegor. Hos oss finns det kompetenser inom alla discipliner, det är vår styrka. Det är när vi samarbetar och stöttar varandra som vi kan gå från ordinärt till extraordinärt. Med nyfikenhet, samarbete och respekten för allas våra olikheter jobbar vi i nära samarbete med våra kunder och du får möjlighet att utvecklas som konsult i spännande uppdrag.

I vår region är vi mer än 100 medarbetare som jobbar brett inom miljöområdet. Det pågår stora industrietableringar och infrastrukturprojekt i våra nordligaste län där vi är med och bidrar. Vi samarbetar inom hela Sweco så uppdragen kommer att kunna vara både lokala, regionala men också nationella.

Vi söker dig som vill leda uppdrag inom miljö, detta kan vara tillståndsprövningar enligt miljöbalken men även multidisciplinärt där flertalet andra tekniker är involverade.

Vill du bli en del av vårt team?

Möjliga placeringsorter:
Som utgångspunkt sker placering vid något av våra kontor i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Härnösand, eller Östersund.

Din framtida roll
Du kommer ingå i en grupp med engagerade konsulter där du får stora möjligheter att både vidareutvecklas och ta ansvar i rollen som projektledande miljökonsult.

Vem är du?
Vi söker dig som:


• Har en högskole- eller universitetsexamen inom miljövetenskap eller annan likvärdig utbildning
• Har minst 5 års erfarenhet från tillsyn och/eller miljöbedömningar enligt miljöbalken
• Vill arbeta med den gröna omställningen av samhället

På Sweco värdesätter vi ett gott affärsmässigt förhållningssätt som bygger på samarbete och goda relationer. Vi ser därför att du är en utåtriktad och kommunikativ person som uttrycker sig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid att du är engagerad, nyfiken och ansvarstagande.

Ansökan
Sista ansökningsdatum är den 31 januari 2023. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar samtliga sökande till ansökningsformuläret nedan. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakta oss
Vill du höra mer om tjänsten och hur vi jobbar? Välkommen att kontakta:

Madelene Haraldsson, gruppchef, 073-062 34 64 (Sundsvall/Härnösand)
Fanny Rudén, gruppchef, 076-880 04 71 (Umeå/Skellefteå/Örnsköldsvik)
Annelie Stigsäter, gruppchef, 073-084 81 60 (Kiruna/Gällivare/Luleå/Piteå/Boden/Jokkmokk)
Anna Westerlund, gruppchef, 076-110 46 68 (Östersund)

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 23 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com. Visa mindre

Biomedicinska analytiker, semestervikariat 2023 , Laboratoriemedicin

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Vi söker biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin i Umeå, Skellefteå, Lycksele och Östersund för semestervikariat sommaren 2023. Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Via avtal har vi totalansvar för klinisk patologi i Ös... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin i Umeå, Skellefteå, Lycksele och Östersund för semestervikariat sommaren 2023.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Via avtal har vi totalansvar för klinisk patologi i Östersund samt där även medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi.

Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.

Ange i din ansökan vilken ort och vilken avdelning du vill helst vill arbeta på.

ARBETSUPPGIFTER
Som biomedicinsk analytiker hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.

Du kommer att ha en nyckelroll i patientens diagnostik. Med hjälp av både manuella och högteknologiska metoder ger dina analysresultat svar vid akuta sjukdomstillstånd, uppföljning av behandling och utredning av sjukdomar.

Inom de olika avdelningarna varierar arbetsuppgifterna beroende på placering. För att få en god analysprecision så är en viktig arbetsuppgift för biomedicinsk analytiker också ett löpande tekniskt underhåll av analysinstrument.

Arbetet kommer att innehålla en varierande grad av automatiserade och/eller manuella metoder.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker, studerar till biomedicinsk analytiker eller har annan utbildning/kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

För oss är det viktigt att du har en positiv inställning i ditt arbete. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar bra i grupp och kan arbeta utifrån skriftligt uppsatta metoder och rutiner.

I arbetet krävs det att du ska arbeta parallellt med flera olika uppgifter vilket ställer krav på att du arbetar strukturerat, fokuserat och är noggrann.

Tidigare erfarenhet av arbete på kliniskt laboratorium är meriterande.


ÖVRIGT
Naturvetarna
Kontakta medlemsrådgivningen via e-post [email protected]
Roger Svalhede, ombudsman tfn 08-466 24 80.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Projektassistent vid Institutionen för medicinsk biovetenskap

Ansök    Dec 2    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för medicinsk biovetenskap tillhör medicinska fakulteten vid Umeå universitet (www.

medbio.umu.se) och bedriver forskning och undervisning inom ämnena Klinisk kemi, Medicinsk och klinisk genetik samt Patologi. Institutionen har c:a 90 anställda. 

Vi utlyser en tidsbegränsad anställning som projektassistent inom Clinical Genomics Umeå, som är en del av SciLifeLabs plattform med samma namn. Clinical Genomics Umeå är en del av Institutionen för medicinsk biovetenskap vid Medicinska fakulteten. Clinical Genomics Umeå är en plattform där ca 10 personer är delaktiga och dessa är bland annat bioinformatiker, läkare och molekylärbiologer. Vi stödjer translationell forskning och utvecklar metoder som snabbt kan komma patienten och samhället till nytta. Arbetet sker i tätt samarbete med Genomic Medicine Sweden/Genomic Medicine Center Norr och avdelningarna för klinisk mikrobiologi, klinisk genetik samt klinisk patologi inom Region Västerbotten. 

Anställningen är placerad i ”laboratoriehuset” i byggnad 6M, med direkt kontakt med sjukhuset, medicinska biblioteket och tandläkarhögskolan.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär att man tilldelas en eller flera studier/uppdrag i vilka man helt eller delvis ansvarar för laboratoriearbetet samt för presentation av resultat. Du kommer att få arbeta självständigt med  data , genomföra analyser och optimera metoder. Inom ramen för tjänsten kan du komma att eventuellt konsulteras av Region Västerbotten och då särskilt avdelningen för klinisk genetik. Du kommer att medverka i det kringliggande arbetet med ansökningar, utveckling av infrastruktur och hjälpa till med kurser och föreläsningar där Clinical Genomics Umeå involveras.

Arbetet kommer att utföras under handledning av en kvalificerad handledare och tillsammans med övriga medarbetare i forskargruppen.

Kompetenskrav 
Universitetsstudier på biomedicinarprogrammet, minst termin 4 eller motsvarande är ett krav. Erfarenhet av sekvensering, både NGS (Next Generation Sequencing) och Sanger-sekvensering är ett krav. Eftersom du i din roll även kan komma att arbeta nära sjukvården krävs erfarenhet av kliniska laboratoriesystem, exempelvis iGene, psweb och QNOVA. Krav är också laboratorievana, god organisatorisk förmåga, god samarbetsförmåga och minst två års sammanlagd arbetslivserfarenhet.  I övrigt behövs även goda kunskaper inom svenska och engelska språket.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Vidare är det meriterande att man har praktisk erfarenhet av sekvensering med Illumina-instrument (NextSeq). Det är också meriterande om man gått någon form av universitetskurs inom ämnet medicin eller annat jämförbart ämne.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Den sökande bör ha förmåga att arbeta i ett team och samverka med andra på ett positivt samt ha god organisationsförmåga.

Mer om anställningen
Anställningen är på heltid och är tidsbegränsad till sju (7)månader. Tillträde 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse. Läs gärna mer om oss här: https://www.umu.se/institutionen-for-medicinsk-biovetenskap/.

Ansökningsförfarande
Till ansökan ska bifogas:

- Ett personligt brev som beskriver dina kvalifikationer och kompetensområden samt varför du är intresserad av anställningen.
- Ett CV/meritförteckning.
- Kopior av betyg samt eventuella övriga meriter som sökanden vill åberopa.
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av professor Richard Palmqvist, tel: +46 90 785 15 32,
e-post: [email protected]

Ansökan, skriven på svenska eller engelska och i word- eller pdf-format, skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast den 2022-12-19.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent vid Institutionen för medicinsk biovetenskap

Ansök    Dec 2    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för medicinsk biovetenskap utlyser en tidsbegränsadanställning som projektassistent.

Institutionen tillhör den medicinska fakulteten och bedriver forskning och utbildning på läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, biomedicinarprogrammet samt Logopedprogrammet. Vi är sammanlagt c:a 90 medarbetare.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifterna
Projektet syftar till att förbättra förståelsen av den vanliga sjukdomen cancer för att på lång sikt komma fram till bättre diagnostiska och terapeutiska verktyg. Forskningens fokus är på detaljerade studier i TGF-beta systemet i relation till tumörcellers överlevnad, genetisk stabilitet, celldelning och invasiva potential med användning av både primära tumörer och i cellinjer, samt undersökningar av kliniska material.

Som projektassistent kommer du under handledning av en handledare och tillsammans med övriga medarbetare i forskargruppen bedriva forskning om cancer. Följande arbetsuppgifter ingår:

- Odla och göra funktionella experiment i olika cancercelllinjer.
- Tillämpa ett brett spektrum av cellulära och molekylärbiologiska metoder, såsom qRT-PCR, kloning, CRISPR, däggdjurscellkultur, cell-viabilitetsanalyser, transient/stabil cellgenerering, immunblotting och ELISA.
- Undersöka cancercells förmåga till celldelning, migration och invasivitet mha av Incucyte Sartorius S5.
- Studier av proteinuttryck mha immunoblotting samt immunofluorescence och immunohistokemi.

Kompetenskrav
Den sökande skall ha en masterexamen i molekylär genetik. Erfarenhet av att köra in vitro biokemiska och cellulära analyser är ett krav. Erfarenhet av arbete med experimentella modeller som humana prekliniska cancermodeller och andra cellinjer. Erfarenhet från qPCR med Taqman-prober samt expressionsstudier med microarrays. Erfarenhet av NGS (Next-generation sequencing) och biblioteksgenerering från RNA och DNA. Erfarenhet av arbete med proteiner såsom, immunoblotting (ELISA) och westernblot. Kompetens inom cellodling och sterilt arbete är ett krav. 

Eftersom de flesta av gruppmedlemmarna är engelsktalande krävs mycket goda kunskaper i tal och skrift på engelska. 

Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet och god kunskap i användandet av statistiska analyser i kliniska material för att undersöka faktorer med betydelse för prognos och överlevnad är meriterande. Kunskaper i tumörbiologi samt erfarenhet av arbete med kliniska material med till exempel extraktion av proteiner och mRNA från FFPE-material är meriterande. Erfarenhet från flödescytometri. Grundläggande erfarenhet av att använda bioinformatikverktyg för dataanalys.

Den sökande bör ha förmåga att arbeta i ett team och samverka med andra på ett positivt samt ha god organisationsförmåga.

Mer om anställningen
Anställningen är på heltid och är tidsbegränsad till nio (9) månader med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Läs gärna mer om oss här: https://www.umu.se/institutionen-for-medicinsk-biovetenskap/

Ansökningsförfarande
Till en fullständig ansökan ska följande handlingar bifogas:

- Ett personligt brev med beskrivning av kvalifikationer och motivering till ansökan (max 2 sidor).
- Meritförteckning/CV.
- Vidimerade kopior av betyg/examensbevis samt eventuella övriga meriter som sökanden vill åberopa.
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av professor Maréne Landström, tel. 090 – 785 24 58, epost [email protected]

Ansökan, skriven på svenska eller engelska och i word- eller pdf-format, skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast den 2022-12-19.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Forskningsassistent till Inst för skoglig genetik o växtfysiologi

Ansök    Nov 28    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för sk... Visa mer
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker en forsningsassistent för placering vid Institutionen för skogsgenetik och växtfysiologi, SLU. Du kommer att delta i ett växtutvecklingsprojekt om Arabidopsis thaliana. Detta kommer att inkludera: (1) Cellbiologi; (2) DNA- och RNA-extraktion; (3) Preliminär dataanalys. Projektet kommer att baseras på en genetisk screening av cellformmutanter. Kandidaten kommer att ansvara för provtagning, DNA- och RNA-extraktion, PCR-amplifiering, sekvensering och växtfenotypning. Kandidaten förväntas också bidra till dokumentation och analys av labbarbetet. Institutionen är en internationell arbetsplats och du får möjlighet att arbeta i en stimulerande arbetsmiljö med potential för framtida karriärutveckling, vilket också ger möjligheter att arbeta med andra biologiska metoder såsom mikroskopi, Atomic Force Microscopy och annan avancerad cellbiologiteknik.

Kvalifikationer:
Vi söker en mycket motiverad och teamorienterad kandidat med erfarenhet inom biologi, molekylär genetik och växtutveckling (auxinbiologi). För att kvalificera dig bör du ha en högskoleexamen i ämnen som är relevanta för tjänsten. Förmåga att kommunicera väl på engelska är ett krav. Ansökan ska innehålla cv, inklusive en publikationslista (om det finns), beskrivning av genomgångna kurser, aktuellt forskningsämne, samt kontaktuppgifter till mist två referenspersoner.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-12-12.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Första forskningsingenjör i teknisk fysik

Ansök    Nov 30    Umeå Universitet    Fysiker
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har idag ca 100 anställda och bedriver forskning inom områden såsom energiteknik, laserspektroskopi, medicinteknik samt elektronik och systemteknik. Vi söker nu en första forskningsingenjör med specialisering inom ultrasnabb kemisk avbildning. Anställningen är på deltid (60 %) och tidsbegränsad till 2023-07-31 med tillträde 2023-02-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 21 december 2022 ... Visa mer
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har idag ca 100 anställda och bedriver forskning inom områden såsom energiteknik, laserspektroskopi, medicinteknik samt elektronik och systemteknik.

Vi söker nu en första forskningsingenjör med specialisering inom ultrasnabb kemisk avbildning. Anställningen är på deltid (60 %) och tidsbegränsad till 2023-07-31 med tillträde 2023-02-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 21 december 2022

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Projektet handlar om att vidareutveckla och använda laserbaserad fototermisk mikroskopi för att studera fettsyror och lipiddroppar i levande celler. Första forskningsingenjören kommer att genomföra analyser av cellprover med hjälp av ett nytt, egenutvecklat mikroskop baserad på ultrasnabb mid-infraröd fototermisk avbildning. Fokus ligger på att studera hur fettsyror, markerad med små IR-aktiva molekyler, tas upp av celler. Arbetet omfattar beredning av prover, mätning, utvärdering av data, samt analys av resultaten. Visst underhåll av mikroskopet och optimering av analysmetoden ingår. De huvudsakliga delsyftena med projektet är att

- Utföra en spatial-temporal analys av hur fettsyror tas upp i levande celler, och hur lipiddroppar bildas.
- Utvecklar metoden fototermisk avbildning mot in situ mätningar med bildhastighet upp till 100 bilder/sekund, samt fasavbildning.

Kompetenskrav
Du har doktorsexamen inom fysik, kemi eller motsvarande. Din profil ska vara mot laserspektroskopi, mikroskopi och kemisk avbildning med fokus på fototermisk avbildning och du måste ha en allmän kunskap inom ämnet mätteknik.

Därutöver ska du ha dokumenterad erfarenhet av att genomföra och rapportera experimentellt och analytiskt forskningsrelaterat arbete inom områdena laserspektroskopi och biomedicin. Vidare krävs dokumenterad kunskap om och erfarenhet av system och instrumentering för mikroskopi och kemisk avbildning.

Du har erfarenhet av arbete med avancerad experimentell utrustning kopplat till laserspektroskopi och mikroskopi, samt beredning och analys av biologiska prover. Förmågan att arbeta självständigt och lösningsorienterat med stor noggrannhet och hög säkerhet krävs.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Ett starkt personligt intresse för forskning och utveckling inom området, med fokus på kemisk avbildning i livsvetenskap. God kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga då projektet sker i nära samarbete med andra (forskar-)grupper.

 Ansökan
Din ansökan skall innehålla följande:

- Ett brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivation för ansökan samt dina kontaktuppgifter (max 2 sidor).
- Curriculum vitae.
- Styrkta kopior av relevant(a) examensbevis och certifikat.
- Kopior av relevanta publikationer.

Ansökan ska skickas via e-rekryteringssystemet Varbi. Sista ansökningsdag är 21 december 2022.

Information
För mer information kontakta Florian Schmidt, tel.: +46 90 786 76 11, e-mail: mailto:florian.schmidt.se   

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent i cryoEM Studier av stafylokockbakteriofager

Ansök    Dec 1    Umeå Universitet    Laborant, biologi
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för medicinsk kemi och biofysik bedriver forskning och undervisning vid den medicinska fakulteten.

Förutom institutionsgemensamma anslag för forskning och utbildning har institutionens forskargrupper ett stort antal nationella och internationella forskningsprojekt med extern finansiering. Vi är en internationell arbetsplats med medarbetare från många olika länder.

Institutionen söker nu en projektassistent för anställning i 12 månader med start så snart som möjligt, eller enligt överenskommelse.

 

Beskrivning
Vi erbjuder en tjänst som projektassistent i tolv månader för att studera replikation av stafylokockbakteriofager med ett multidisciplinärt tillvägagångssätt: genetik, biokemi och strukturbiologi, såsom elektronkryomikroskopi (cryoEM) och röntgenkristallografi. Forskningen kommer att ske i en välfinansierad (Wallenbergstiftelsen) forskargrupp. Umeå Core Facility Elektronmikroskopi är välutrustad med flera toppmoderna mikroskop.

 

Mobila genetiska element (MGE) är i sig relaterade till patogenes, antibiotikaresistens och en av huvudfaktorerna i bakteriell evolution. Att förstå hur MGE uttrycker sina gener och replikerar deras DNA är därför avgörande för vår framgång i kampen mot bakterieinfektioner. Vi studerar tre viktiga MGE i Staphylococcus aureus: Stafylokockkassettkromosom (SCC-element), ansvarig för meticillinresistens S. aureus eller MRSA samt stafylokockbakteriofager och Staphylococcus aureus Pathogenicity Islands (SaPIs), både fager och SaPIs har grundläggande roller i bakteriell plasticitet och patogenes. 

 
Kvalifikationer
Den sökande ska som lägst ha en kandidatexamen i biologi, kemi, fysik, biokemi eller liknande disciplin. Laboratorieerfarenhet på forskarnivå där sökande har erfarenhet av uttryck och rening av rekombinanta proteiner, praktisk erfarenhet av cryoEM-datascreening och -insamling, samt SPA cryoEM databehandling är ett krav. 

 

Att kunna arbeta självständigt liksom att vara en del av teamet är ett krav för tjänsten. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är ett krav. Arbetslivserfarenhet av arbete i laboratorium med radiomärkta prober som involverar DNA-polymerisationsreaktioner är meriterande.

 

Ansökan
Du ansöker genom vårt e-rekryteringssystem senast den 22 december 2022.

Din ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som förklarar varför du är intresserad av anställningen samt hur du uppfyller ovanstående kriterier (inte mer än en A4-sida).
- Ett CV med din akademiska utbildning och tidigare anställningar.
- Kontaktinformation till två referenser
- Kopia av kandidatexamen eller universitetets officiella utskrift av de forskarutbildningskurser som utförts av den sökande. 

 

För ytterligare information kontakta Ignacio Mir-Sanchis ([email protected])

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker/Forskningsingenjör

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vi söker dig som är biomedicinsk analytiker, laboratorieassistent, eller forskningsingenjör.

Du kommer att arbeta i en forskargrupp som bedriver forskning om sjukdomen amyotrofisk lateral skleros (ALS). ALS-forskargruppen består f n av ett 20-tal personer i samarbeten som går över institutionsgränserna inom Translational Research Center (TRC), Umeå Universitet, i samarbete med avdelningarna för Neurologi, Patologi och Klinisk kemi inom Norrlands universitetssjukhus (NUS). Inom gruppen finns idag åtta BMA och forskningsingenjörer som jobbar över klinik- och institutionsgränser. Vår forskning spänner från patienter, studier som involverar transgena djurmodeller, cellmodeller, och ner till molekylära aspekter av ALS. Stort fokus ligger på kliniska läkemedelsstudier, insamling av forskningsprover från patienter, klinisk-, och molekylärgenetiska studier samt proteinbiokemiska studier. Vi söker nu en biomedicinsk analytiker eller forskningsingenjör som kan stärka vårt team.

 

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder ett stimulerande och intressant arbete där du kommer att verka tillsammans med andra biomedicinska analytiker, forskningsingenjörer och forskarstuderande inom olika forskningsprojekt.

Arbetsuppgifterna utgörs främst av experimentellt arbete. Du kommer till att börja med arbeta mest med rutinanalyser med tiden även explorativa analyser, men även att tillsammans med forskare bistå i utveckling av nya och befintliga metoder. Arbetet innefattar även beräkningar, resultatsammanställningar samt dokumentation och presentation av ditt arbete för dina kollegor.

Metoder omfattar genetiska analyser, proteinbiokemi, cellodling, och immunohistokemi. Analyserna utförs på blod och vävnadsprover från patienter och djurmodeller, cellinjer samt proteinlösningar.

I tjänsten ingår även att hjälpa till med beställningar, beredning av lösningar, påfyllning av laboratoriematerial samt underhåll av utrustning och laboratorieutrymmen.

 

Kvalifikationer

Biomedicinsk analytiker, Biomedicinprogrammet eller annan utbildning som bedöms som likvärdig av arbetsgivaren.

Vi söker dig som har ett intresse för forskning och ser gärna tidigare erfarenhet av omhändertagande och analys av forskningsprover inkl. proteinkemiska analyser på blod, ryggmärgsvätska, patientderiverade cellinjer och vävnad.

Tidigare dokumenterad erfarenhet av genetiska analyser är meriterande; inklusive DNA extraktion, PCR, sekvensering, sekvens- och fragmentanalys, och Southern blot.  Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet inom cellodling, proteinkemiska analyser; western-blot, dot-blot, enzymaktivitetsmätningar och ELISA.

Arbetet ställer krav på god samarbetsförmåga, kreativitet, initiativförmåga, flexibilitet och en förmåga att kunna planera och arbeta självständigt.

Som person är du noggrann, ansvarskännande, metodisk samt serviceinriktad i ditt arbete. Du har god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. Att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska, samt har god datorvana är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet

Tillsättning 2023-01-09, Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

Närmare upplysningar lämnas av Ulrika Nordström,

[email protected]

073-7396695

 

Professor/Överläkare Peter Andersen,

[email protected]

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Research Assistant at Forest Genetics and Plant Physiology

The Department of Forest Genetics and Plant Physiology was founded in the late 1970s - when the College of Forestry moved to Umeå. The number of employees has since grown steadily is now around 100, including postdoctoral researchers and postgraduate students. In the late 1990s it was decided to join with the Department of Plant Physiology at Umeå University to form a research center, Umeå Plant Science Centre (UPSC). The Department of Forest Genetics and ... Visa mer
The Department of Forest Genetics and Plant Physiology was founded in the late 1970s - when the College of Forestry moved to Umeå. The number of employees has since grown steadily is now around 100, including postdoctoral researchers and postgraduate students. In the late 1990s it was decided to join with the Department of Plant Physiology at Umeå University to form a research center, Umeå Plant Science Centre (UPSC). The Department of Forest Genetics and Plant Physiology moved into the premises adjacent to the partner department and together have developed a close and successful collaboration on research issues, technology platforms, and training of master's and doctoral level students. The international element within UPSC is large, with over 40 nationalities represented.

The department conducts introductory and advanced training in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology, forest genetics and forest biotechnology within the Forestry program and at the master level.

The department offers postgraduate studies in biology, specializing in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology and forest genetics. Postgraduate courses are generally held in cooperation with the Department of Plant Physiology.
For more information about the Department of Forest Genetics and Plant Physiology and UPSC visit www.upsc.se.

Department of Forest Genetics and Plant Physiology
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
We are looking for a research assistant for placement at the Department of Forest Genetics and Plant physiology, SLU. You will participate in a plant development project on Arabidopsis thaliana, this will include: (1) Cell biology; (2) DNA and RNA extraction; (3) Preliminary data analyses. First,  the project will be based on a genetics screen for cell shape acquisition. The candidate will be responsible for sampling, DNA and RNA extraction, PCR amplification, sequencing and plant phenotyping. The research assistant is also expected to contribute to documentation and analysis of the lab work. The department's research laboratories are international and a dynamic and stimulating workplace with potential for future career development, which also provides opportunities to work with other biological methods such as microscopy, Atomic Force Microscopy and other advanced cell biology technics.

Qualifications:
Highly motivated and team-oriented candidates with experience in biology, molecular genetics, and plant development (auxin biology). To qualify, you should have a university degree in subjects relevant for the position. Good English communication and writing skills are required. Send your application with a CV including a list of publications (if applicable), description of courses and current research of interest and contact details to at least two reference persons. The diploma has to be written or translated into English or Swedish to be confirmed.

Place of work:
Umeå

Form of employment:
Fixed term employment of 6 months

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-12-12, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsingenjör

Ansök    Nov 25    Umeå Universitet    Fysiolog, allmän
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Forskningsingenjör

Beskrivning
UPSC:s transformationsplattform tar framför allt hand om transformationer av asp/hybridasp, och tillhörande sterilarbete och arbete med växter i vävnadskultur.

Det arbetar fem personer på plattformen, varav några är anställda på Umeå universitet (Umu) och andra på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Nu behöver vi förstärkning av en ny medarbetare under cirka 6 månader. Tillträde den 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse.Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter inom plattformen, framförallt preparera sterilt tillväxtmedia samt arbete i sterilbänk med att klippa och plantera om skott. Vidare kommer du att utföra Agrobacterium-medierad transformation av stambitar av asp. Du kommer även att ha eget ansvar att ta hand om en del av plantorna vid plattformen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst kandidatexamen inom växtfysiologi eller motsvarande och erfarenhet av arbete med sterilteknik är ett krav. Erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete är meriterande. Erfarenhet av Agrobacterium medierad transformation och sterilodling av asp är meriterande. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav. Du måste ha god samarbetsförmåga, kunna arbeta både i grupp och självständigt, samt ha en god förmåga att ta eget ansvar i ditt arbete.


Villkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad 6 månader. Tillträde 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse.


Ansökan
Ansökan skall innehålla (1) ett personligt brev (2) CV och kopior på relevanta examen (3).

Sista ansökningsdag är 2022-12-16. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Ansök via knappen längst ner på sidan.


Kontakt
Vid frågor om anställningen, vänligen kontakta Veronica Bourquin: [email protected] eller telefonnummer 090-786 54 77.

Välkommen med din ansökan!

 

Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Laboratorieassistent, 12 ma?nader

Ansök    Nov 25    Umeå Universitet    Virolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Beskrivning

Institutionen fo?r klinisk mikrobiologi https://www.

umu.se/institutionen-for-klinisk-mikrobiologi/ so?ker en laboratorieassistent med tillträde enligt överenskommelse i https://www.umu.se/forskning/grupper/mattias-forsell/. Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Umea? universitet och ha?r bedrivs forskning och undervisning inom a?mnena immunologi, virologi, biomedicinsk laboratorievetenskap och infektion. Klinisk mikrobiologi a?r placerad i byggnad 6M vid Norrlands Universitetssjukhus med direkt kontakt med sjukhuset, medicinska biblioteket och tandläkarhögskolan. Vi finns även på https://www.facebook.com/KliniskMB/och  https://twitter.com/KliniskMB

Arbetsuppgifter

Du kommer att hantera och analysera SARS-CoV-2 humanprover. Akuta svalg och na?sprover, blodprover, urinprover, avfo?ringsprover fra?n Covid-19 patienter prepareras och lagras fo?r analys i BSL2 laboratorium.

Du kommer a?ven att hantera och analysera prover fra?n individer som vaccinerats mot Covid-19, att odla respiratoriska- och andra virus, att utfo?ra plaque-reduktions neutralisations tester (PRNT), att hantera och analysera human- fladdermus-, sork- och myggprover fo?r virus med hja?lp av PCR, ELISA, IFA och virusodling.

Du kommer att utfo?ra preparation i BSL2 laboratorium av virus antikroppar och virus RNA/DNA fra?n sputum, blod och va?vnader fra?n ma?nniska och djur fo?r analyser. Att utveckla ”in-house” metoder fo?r virusdiagnostik. Analyser sker bl.a. med RT-PCR, ELISA, och IFA.

Kompetenskrav:

- Du a?r legitimerad BMA med ma?nga?rig erfarenhet av virusodling i BSL2 laboratorium
- Du har stor erfarenhet av plaque-reduktions neutralisations tester (PRNT)
- Du har ma?nga?rig erfarenhet av hantering i BSL2 laboratorium av smittsamma virusprover fra?n patienter och djur
- Du har erfarenhet av att hantera små däggdjur
- Du har flerårig erfarenhet av metodutveckling av diagnostiska metoder som Elisa, IFA, RT-PCR, PCR.
- Du har erfarenhet av arbete med SARS-CoV-2.

Övriga önskvärda kvalifikationer:

- Erfarenhet av att utveckla och sa?tta upp nya ”in-house” metoder fo?r virusdiagnostik, erfarenhet av arbete med andra virusinfektioner, som virala blo?darfeberinfektioner är meriterande.
-Flerårig erfarenhet av laboratorieundervisning på olika universitetsutbildningar är meriterande.

Anso?kan ska inneha?lla

- Ett personligt brev som beskriver dina kvalifikationer och kompetensomra?den samt varfo?r du a?r intresserad av ansta?llningen.
- En meritförteckning (CV) pa? ho?gst 2 A4-sidor.
- Namn och kontaktuppgifter till minst tva? referenspersoner.
- Kopia av betyg, examensbevis samt o?vriga meriter som du vill a?beropa.

Upplysningar

Ansta?llningen a?r deltid 60%, i 12 ma?n
Tilltra?de snarast enligt o?verenskommelse.
Sista ansökningsdag 8/12-2022

Na?rmare upplysningar la?mnas av Mattias Forssell [email protected]

 


Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Laboratorieingenjör vid institutionen för molekylärbiologi

Ansök    Nov 23    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för molekylärbiologi söker en laboratorieingenjör för en tillsvidareanställning avseende heltid.

Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Arbetsuppgifter
Du kommer till största delen av arbetstiden tillhandahålla rutinmässig service inom ramen för institutionens gemensamma stödfunktioner. Detta innefattar t.ex. ansvar för beredning av högkvalitativa lösningar, odlingsmedia för bl.a. bananfluga, laboratoriedisk, dekontaminering av infektiöst avfall och sterilisering av laboratorieutensilier för ca. 30 forskargruppers verksamhet. Visst underhåll och kalibrering av utrustning kan förekomma. Arbetsuppgifter kan komma att ändras över tid.

Kvalifikationer
Du ska ha en universitetsexamen inom biologi, miljövetenskap som huvudämne, eller motsvarande. Arbetet kräver stor noggrannhet och du ska ha erfarenhet av beredning av olika typer av lösningar och odlingsmedier. Aktuell erfarenhet av dekontaminering av infektiöst material, storskalig laboratoriedisk och värmesterilisering är ett krav.

Du ska självständigt kunna ta ansvar för ditt arbete, vara väl organiserad, noggrann med detaljer och ha som vana att dokumentera ditt arbete, följa och uppdatera föreskrivna säkerhetsförfaranden (SOP) och arbetsinstruktioner, samt att utföra och dokumentera riskanalyser av t.ex. kemikaliehantering. Du ska även ha goda interpersonella egenskaper och samarbeta väl under handledning med överordnad. Mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska och svenska är ett krav och du ska vid anställning kunna delta i arbetsmöten på svenska.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Vi önskar att du har ett generellt intresse för teknik och gärna intresse av att implementera ett hållbarhetstänk i ditt arbete vid vår institution.

Villkor
Anställningen är på heltid och tillsvidare med tillträde så snart som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Du ansöker genom vårt elektroniska rekryteringssystem senast 14 december 2022. Din ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som förklarar varför du är intresserad av anställningen samt hur du uppfyller ovanstående kriterier (inte mer än en A4-sida).
- Ett CV med din utbildning och tidigare anställningar.
- Examensbevis samt relevanta intyg och betyg
- Annan relevant dokumentation som du vill föra fram för att styrka din ansökan.

I slutfasen av rekryteringen kommer referenser att tas.


Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Forskningsingenjör inom genreglering

Ansök    Nov 23    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Beskrivning
Vi söker en entusiastisk och motiverad forskningsingenjör till Andreas Hörnblads forskningsgrupp  för att studera gen-regulatoriska mekanismer i metabola sjukdomar och under embryonalutvecklingen.

Forskargruppen är baserad på Umeå Centrum för Molekylär Medicin (UCMM) vid Umeå universitet. Vid institutionen finns stark forskning inom neurovetenskap, cancer, genetik, metabolism och imaging. Centret har tillgång till god infrastruktur och är väl utrustat med nödvändig instrumentering. I laboratoriet finns en stark bakgrund i metabola sjukdomar, utvecklingsbiologi och djurmodeller. 

Arbetsuppgifter
Personen som erhåller anställningen kommer att assistera forskargruppen i de metoder som forskargruppen använder sig av. I arbetet ingår immunohistokemiska analyser av leverprover från musmodeller för fettlever och levercancer, arbete med zebrafiskmodeller, in situ hybridisering, cellodling av hepatocyter; design, kloning och transfektion av CRISPR-Cas9-vektorer; genotypning och qPCR analyser. Arbetet innebär etablering av klonala cell-linjer som överuttrycker eller är muterade för specifika splitsnings-faktorer. Insamling av data och behjälplig vid statistiska analyser ingår också. Organisering av inventarier och standardisering av labprotokoll är en del av arbetet. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som vid start av anställningen har mastersexamen eller motsvarande inom Biomedicin, Molekylärbiologi eller liknande. Erfarenhet av molekylärbiologitekniker (inkl. histologiska analyser/immunohistokemi, CRISPR-Cas9 genetisk modifiering och qPCR) samt odling av humana cell-linjer är ett krav. Genomgången kurs i försöksdjurskunskap för både zebrafisk och mus samt erfarenhet av att jobba med vertebrata (zebrafisk och mus) djurmodeller är ett krav. Goda organisatoriska färdigheter är nödvändiga. Du behöver ha kunskaper i UCSC Genome Browser, Snapgene och Prism samt god förmåga att kommunicera på engelska, då dialog i huvudsak sker på engelska i forskningsgruppen. 

Övriga önskvärda kvalifikationer
God förmåga att samarbeta och organisera sitt arbete. Dokumenterad erfarenhet och god förståelse av metabola processer och sjukdomar, samt genreglering och analys av gen-regulatoriska element (”enhancers”) och genexpression. 

Villkor
Start 1 januari eller enligt överenskommelseUmeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktorsanställning (3 år)

Ansök    Nov 21    Umeå Universitet    Biolog
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, utlyser en postdoktoranställning (3 år) med inriktning mot växternas och mikrobernas kol- och kvävecykel i tundran, samt hur de varierar beroende på årstider och storskaliga variationer i klimat, vegetationstyper och mikrobiella samhällen. Anställningarna är placerade vid Climate Impacts Research Centre i Abisko och/eller Umeå. Startdatum 1 mars eller enligt överenskommelse. Ansökan... Visa mer
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, utlyser en postdoktoranställning (3 år) med inriktning mot växternas och mikrobernas kol- och kvävecykel i tundran, samt hur de varierar beroende på årstider och storskaliga variationer i klimat, vegetationstyper och mikrobiella samhällen.

Anställningarna är placerade vid Climate Impacts Research Centre i Abisko och/eller Umeå. Startdatum 1 mars eller enligt överenskommelse. Ansökan ska vara inlämnad senast 2023-01-02.

Projektbeskrivning
Postdoktoranställningen är en del av ett större tvärvetenskapligt projekt (https://kaw.wallenberg.org/en/research/winter-studies-arctic-yield-new-insights-greenhouse-gasemissions) som syftar till att förstå och kvantifiera hur processer under den arktiska vintern påverkar återkopplingen av kol från den arktiska tundran till det globala klimatet under hela året. Arktiska ekosystem lagrar stora mängder organiskt kol i växter och mark. Upptag av kol hos arktiska växter är starkt begränsade av deras tillgång på näringsämnen, speciellt kväve, på grund av konkurrensen från mikrober. Helårsbalansen av kol och kväve beror därför på systemets säsongsmässighet och synkronisering. Effekterna av klimatförändringarna i Arktis är störst under höst, vinter och vår, och kan därför minska synkronin mellan olika processer, och därigenom orsaka ökade förluster av kol och kväve och därmed ge positiva återkopplingar på klimatet. Det här tvärvetenskapliga projektet kommer att förbättra vår grundläggande kunskap om synkronier mellan aktiviteten hos växter och mikrober under den kalla säsongen. Projektet kommer vidare att identifiera miljö- och klimatfaktorer och egenskaper hos ekosystemen som kan användas för att skala upp och förutsäga effekten av asynkronier på helårsbalansen av kol och kväve i tundran.

Arbetsuppgifter
Vi utlyser nu en postdoktoranställning inom det ovan beskrivna projektet. Innehavaren av anställningen kommer att undersöka helårssynkronin mellan växternas och mikrobernas kol- och kvävecykel i terrestra ekosystem genom Arktis, samt hur denna varierar beroende på storskaliga gradienter i klimat, vegetationstyper och mikrobiella samhällen.

Projektet är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2021–2026 och är ett samarbete mellan växtekologer vid Umeå universitet och svamp- och mikrobiella ekologer vid SLU, Uppsala. Projektet kommer att använda tekniker från växtekologi, molekylär markbiologi, biogeokemi (inklusive isotopbaserade metoder), samt drönare och satellitbilder. Projektet kommer att bestå av en forskargrupp på ca elva seniora forskare och postdoktorer, fyra doktorander och två forskningsingenjörer. Det mesta av det experimentella arbetet kommer att ske i fjällekosystem nära Climate Impacts Research Centre och Abisko naturvetenskapliga station i norra Sverige.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Vi söker en person med intresse för kol- och kväveomsättning i arktiska terrestra ekosystem. Doktorsexamen ska vara i ekologi, biogeokemi, naturgeografi eller liknande ämnen.

Ytterligare krav är god kunskap om tekniker som används för att studera kol- eller kväveomsättning i ekosystem samt dokumenterad erfarenhet av fältarbete i ekologi. Den framgångsrika kandidaten ska även ha dokumenterat god förmåga att vetenskapligt kommunicera på engelska, vara kreativ, initiativrik, självständig, ha goda sociala färdigheter och god förmåga att samarbeta.

Meriterande är kunskap kring arktiska terrestra ekosystem, erfarenhet av statistik, erfarenhet av ekologisk forskning inom storskaliga gradienter eller logistik av studier med flera fältställen, erfarenhet av utomhusaktiviteter i ett arktiskt vinterklimat, samt körkort för personbil.

Urvalet kommer att baseras på ansökningar, referenser och intervjuer.

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 2023-01-02. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

- Kortfattad beskrivning (max. 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för anställningen
- Curriculum vitae (CV) inklusive publikationslista
- En kort beskrivning av dina forskningsidéer och planer relaterade till detta projekt (max. 2 sidor)
- Styrkt kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas
- Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg
- Kopia på doktorsavhandling och relevanta publikationer (max. 5)
- Namn och kontaktinformation till tre referenspersoner

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF.

Kontakt
För mer information, kontakta Ellen Dorrepaal, [email protected] eller Johan Olofsson, [email protected]

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (https://www.umu.se/emg) bedriver forskning och forskarutbildning i ekologi, miljövetenskap och fysisk geografi. Institutionen har ca 150 anställda, varav ca 20 är postdoktorer.

Climate Impacts Research Centre (CIRC) ingår i institutionen och bedriver forskning kring hur klimat- och miljöförändringar påverkar ekosystemen i norr. CIRC är stationerad året runt i Abisko, Kiruna kommun. För mer information, se www.arcticcirc.net och https://www.umu.se/en/department-of-ecology-and-environmental-science/research/ Visa mindre

Postdoktor i molekylär infektionsmedicin

Ansök    Nov 18    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktor till ett projekt inom molekylär infektionsmedicin.

Anställningen är tidsbegränsad till två år avseende heltid med tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
I detta projekt, planeras att utveckla experimentella modeller för att studera Borrelia-bakteriernas sjukdomsframkallande förmåga. Detta inbegriper undersökning av olika yttermembran proteiner med hjälp av molekylära, biokemiska och biofysikaliska tekniker. Vi planerar dessutom att använda bioinformatisk teknologi för att förstå Borrelia-bakterier reagerar på olika typer av stress.

Arbetsuppgifter
Det övergripande målet med detta postdoktorala projekt är att få en ökad förståelse för Borrelia spiroketers biologiska egenskaper och sjukdomsframkallande förmåga. Inbegripande studier av de proteiner och ytlagerstrukturer hos Lymes borrelios Borrelia som är involverad i bindning till olika däggdjursceller. För att få en ytterligare förståelse för dessa proteiners egenskaper så planerar vi också att genomföra strukturella och funktionella analyser på molekylär nivå. Dessa planerade studier inkluderar proteomanalys av olika membranproteiner under olika infektionsstadier och protein EM och elektronkrystallografi kommer att nyttjas för att studera membranarkitekturen hos bakterierna. Ett speciellt protein, P66 kommer att specialstuderas där por-bildande förmåga, substratspecificitet och den molekylära strukturen hos proteinet kommer att analyseras. Därtill kommer vi att använda bioinformatik för att klargöra vilka gener och gen-produkter som är av betydelse för Borrelia-bakteriens stressrespons och förmåga att undvika komplementsystemets försvar.

Behörighet 
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ämnet molekylärbiologi. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Den sökande måste kunna bedriva oberoende forskningsarbete och kunna skriva vetenskapliga rapporter och publikationer. Goda kunskaper i skriven och talad engelska krävs. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, organisationsförmåga, gemensamt arbete tillsammans med teknikfaciliteter (nationellt och internationellt), liksom den äkta entusiasm för ämnet och metodiken. Behöriga sökande ska ha en doktorsexamen som inte är äldre än 3 år.

Meriterande 
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Den sökande skall ha en dokumenterade erfarenheter i att odla och hantera Borrelia-bakterier. Erfarenhet av biofysikaliska analyser av yttermembranproteiner i Borrelia och i synnerhet kunskap att utföra mätningar av porinaktivitet i BLB-system är av stor betydelse. Den sökande måste också uppvisa dokumenterad erfarenhet av nästa generations sekvensering teknik (NGS), inbegripande RNA extraktion, konstruktion av sekvensbibliotek, bioinformatik samt statistikanalys. 

Mer om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 februari 2022. 

För mer information vänligen kontakta Sven Bergström ([email protected]), eller besök hemsidan http://www.molbiol.umu.se/english/research/researchers/sven-bergstrom/

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
- CV
- Publikationslista
- Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 8 december 2022. 

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Forskningsingenjör för arbete med bestämning av kolinlagring i sjöar

Ansök    Nov 18    Umeå Universitet    Geolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet söker en Forskningsingenjör för arbete med kolinlagring i sjöar.

Anställningen är på 50% och tidsbegränsad till 9 månader. Tillträde 1 januari 2023. Sista ansökningsdag är 2022-12-09.

Beskrivning
Den anställde ska bestämma inlagring av alloktont och autoktont organiskt material i sjösediment i Arktiska sjöar. Arbetet inkluderar att förbereda befintliga prover insamlade i fält för analys av stabila isotoper (främst väte men även kol och kväve) och sedan sammanställa resultaten och jämföra dessa med karaktären på sjöarna och dessa avrinningsområden och klimatbetingelser. Arbetet kommer att genomföras i nära samarbete med andra medverkande i projektet.

Anställningen finansieras av projektmedel (till Jan Karlsson) från Vetenskapsrådet.

Kompetenskrav
Vi söker dig med en masterexamen med inriktning mot geovetenskap eller liknande. Ytterligare krav är dokumenterad kunskap av de processer som kontrollerar inlagring av organiskt material i arktiska sjöar samt erfarenhet av bearbetning av prover för analys av stabila väteisotoper i organiskt material. Viktiga kriterier är även god förmåga att utrycka sig skriftligt och muntligt på engelska, kreativitet, initiativförmåga, självständighet samt samarbetsförmåga. Urvalet kommer att baseras på ansökan och intervjuer.

Ansökan
Ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska vara oss tillhanda genom vårt rekryteringssystem Varbi/MyNetwork senast den 9 december 2022.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev som beskriver din lämplighet för anställningen
- CV med akademiska kvalifikationer
- Studieintyg
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Kontakt
Vid frågor om anställningen, vänligen kontakta Professor Jan Karlsson: ([email protected]).

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 medarbetare. För mer information, se https://www.umu.se/emg 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor (2 år) i datadriven livsvetenskap

Ansök    Nov 15    Umeå Universitet    Fysiker
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Integrated Science Lab (IceLab) tillsammans med institutionerna för datavetenskap, fysik och radiofysik, samtliga dynamiska och internationellt framgångsrika miljöer vid Umeå universitet, söker en postdoktor till det tvärvetenskapliga projektet) Snabb interaktiv visualisering med låg distorsion av precisionsmedicindata.

Anställningen är en del av ett samarbete mellan de två största forskningsprogrammen i Sverige, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, (WASP) samt SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (Data-Driven Life Science, DDLS). Målet är att lösa banbrytande tvärdisciplinära forskningsfrågor.

Projektbeskrivning
För att främja biobanksanvändning och precisionsmedicinsk forskning har medicinska fakulteten vid Umeå universitet lanserat PREDICT, ett brett övergripande infrastrukturprojekt för att förstå sjukdomsförlopp, identifiera biomarkörer för tidig upptäckt av sjukdom och för att undersöka samsjukligheter. PREDICT är en precisionsmedicinplattform med etiskt godkännande för att hjälpa biobanksgivare med ett förnyat, modernt informerat samtycke för att koppla biobanksdata till journaler. Projektet kommer att gynna PREDICTs mål att bidra till förbättrad hälsa i vår befolkning.

Data som genereras från humana biobanksprover och journaler är känsliga personuppgifter. Hanteringen av känsliga personuppgifter regleras av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör det svårt att dela och återvinna biobanksdata. För optimal användning av biobanksdata syftar detta projekt till att utveckla maskininlärningsmetoder för dataanonymisering och utvärdering av anonymiserade biomedicinska data baserat på datakvalitet och risk för återidentifiering, vilket möjliggör datadelning och återvinning utan begränsningar av GDPR.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma i fråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Vi söker en motiverad och ansvarstagande kandidat som brinner för att utvecklas som en självständig forskare och gruppmedlem. Den sökande ska ha:
·        Bakgrund inom datavetenskap, fysik eller ett relaterat tekniskt område.
·        Programmeringskunskaper i minst ett språk som Go, Rust, Python, R eller Matlab.
·        Forskning och praktiska erfarenheter inom datavetenskap, maskininlärning eller relevanta discipliner med verktyg som PyTorch eller Tensorflow.
·        Erfarenhet av moderna webbspråk som Javascript, HTML5 och CSS3.

Goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav. Kandidaten ska ha dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning, vara mycket motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt och som en del av forskargruppen. Personliga egenskaper som samarbets-, kommunikations- och analytiska förmågor är viktiga. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att forskaren inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet.

Om anställningen
Innehavaren av tjänsten kommer att arbeta tillsammans i IceLab med en tvillingpostdok som kommer att arbeta med anonymisering av precisionsmedicinsdata.

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till två år med tillträde i januari 2023 (exakt startdatum enligt överenskommelse). 

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- Ett följebrev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker (max 2 sidor),
- En meritförteckning (CV),
- En publikationslista,
- Styrkta kopior på relevanta examensbevis, eller, om examensbevis inte har utfärdats ännu, intyg om godkänd avhandling, godkända fullständiga doktorandkurser eller datumet för din planerade disputation,
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner (namn, organisation, titel, relation till sökanden, e-post, telefonnummer)

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Ansökan ska göras i vårt e-rekryteringssystem Varbi senast den 23 december 2022.

Information
I IceLab främjar och underlättar vi transdisciplinära samarbeten – med fokus på spetsforskning som integrerar teoretiskt, beräkningsmässigt och empiriskt arbete. Vi kombinerar matematisk och beräkningsmodelleringsexpertis med ett stort intresse för att arbeta med empiriska forskare. Mer information på https://icelab.se 

För mer information om anställningen, kontakta Beatrice Melin, mailto:[email protected]  eller Martin Rosvall mailto:[email protected]  

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Forskningsingenjör vikariat

Ansök    Nov 16    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för vilt, fisk och miljö En anställning som forskningsingenjör ledigförklaras vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande miljö, samt bedriver internationellt erkänd forskning, utbildning och miljöövervakning i följande ämnesområden; restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se Institutionen för vilt, fisk och miljö | Externwebben (slu.se)). Insti... Visa mer
Institutionen för vilt, fisk och miljö
En anställning som forskningsingenjör ledigförklaras vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande miljö, samt bedriver internationellt erkänd forskning, utbildning och miljöövervakning i följande ämnesområden; restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se Institutionen för vilt, fisk och miljö | Externwebben (slu.se)). Institutionen har en stor andel internationella medarbetare, samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Fältinventeringar i terrestra och akvatiska miljöer, hantering av insamlade data, samt olika typer av laborativt arbete. Exempel på olika typer av inventeringar är betesskador på träd och vegetation, samt förändringar i vegetation kopplat till olika skogsbruksmetoder. Arbetet innebär även fångst av däggdjur, fåglar, insekter och fiskar, samt i många fall märkning av djur med olika tekniker. Även dissektion av djur och provtagning av vävnader kan ingå i arbetsuppgiften.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha biologisk/ekologisk högskoleutbildning på minst kandidatnivå eller motsvarande. Sökande ska även ha minst B körkort, samt kunna svenska flytande i tal och skrift. God fältvana (erfarenhet av fältinventeringar året runt), samt artkunskap om djur och växter i Sverige är särskilt meriterande. Genomgången kurs i etik och hantering av försöksdjur, dokumenterad GIS- och databashantering, samt praktisk erfarenhet av fångst och hantering av vilda djur är meriterande.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Vikariat från den 15 februari till den 31 augusti 2023

Omfattning:
100%

Tillträde:
15 februari 2023

 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-12-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Utredare Vatten

Ansök    Nov 14    Tyréns Sverige AB    Hydrolog
På Tyréns arbetar vi med samhällsbyggnad med målet att skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens städer. Våra skickliga ingenjörer, arkitekter och samhällsplanerare gör skillnad varje dag, inom alla våra områden. Vi är en nyfiken och engagerad arbetsplats där innovation och hållbarhet visar vägen. Vi tror på våra medarbetare och satsar stort på forskning och utveckling. Nu kan du vara med och påverka morgondagen. För att framtiden spelar roll... Visa mer
På Tyréns arbetar vi med samhällsbyggnad med målet att skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens städer. Våra skickliga ingenjörer, arkitekter och samhällsplanerare gör skillnad varje dag, inom alla våra områden.

Vi är en nyfiken och engagerad arbetsplats där innovation och hållbarhet visar vägen. Vi tror på våra medarbetare och satsar stort på forskning och utveckling. Nu kan du vara med och påverka morgondagen. För att framtiden spelar roll.Vi är Tyréns  

Tyréns är ett värderingsstyrt bolag och vår företagskultur och vardag präglas av våra värderingar Connect, Challenge & Create. Det är i samspel med varandra Tyréns skapar värde såväl internt som för våra kunder och vår omvärld.  

Som anställd på Tyréns får du möjligheten att arbeta nära alla de kompetenser som samhällsutveckling kräver. Hos oss finns såväl planerare, samhällsanalytiker, kulturgeografer, antikvarier som civilingenjörer med expertis inom bland annat väg, vatten, trafik, akustik, geoteknik och konstruktion.?

Vår unika ägarform och tekniska bredd skapar de bästa förutsättningarna för att utvecklas. Genom att vi är stiftelseägda går all vinst tillbaka till verksamheten i form av medarbetarutveckling samt forskning och utveckling. Vår organisatoriska och tekniska bredd gör att vi redan är ledande i branschen inom flera områden.

Om tjänsten 

Som Utredare Vatten kommer du arbeta inom vårt tjänsteområde Vatten. För att hitta mer information om vad vi gör inom detta tjänsteområde klickar du här. 

I vårt arbete genomför vi kvalificerade utredningar inom dagvatten, ledningsnät, hydrologi och geohydrologi. Som Utredare Vatten kommer du att arbeta i lag med våra duktiga mark- och VA-projektörer, landskapsarkitekter, konstruktörer, miljöutredare och geotekniker för att hitta de bästa lösningarna för vattenhantering i vårt samhälle.

Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö i våra lokaler med ett attraktivt läge i i någon av orterna Kiruna, Luleå, Lycksele, Piteå, Skellefteå, Umeå, Östersund eller Härnösand. På kontoren har vi ett fint samarbete med övriga kollegor, men du har också möjligheten att arbeta hemifrån en del av din arbetstid om så önskas.

Då vi befinner oss i en spännande tid med förändring och utveckling av bolaget kommer du vara viktig i vår utveckling och därmed finns möjlighet att påverka din arbetssituation samt vara med och påverka vår resa framåt.

Vem är du?  

Vi söker dig som har:


• civil- eller högskoleingenjörsexamen
• erfarenhet av att jobba som utredare
• erfarenhet inom dagvatten och VA 

Som person är du: 


• affärsmässig
• medveten om ditt ansvar för att vi tillsammans når företagets och våra kunders mål  

Ansöka

Om du känner att du är rätt person för tjänsten så vill vi önska dig varmt välkommen med din ansökan. Det är bara att klicka på Ansök nere till höger. Personligt brev är inte ett krav hos oss, men kommer naturligtvis läsas om det bifogas.   

Vi rekryterar löpande så skicka gärna din ansökan redan idag då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

OBS! Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar per mejl, utan kan enbart hantera ansökningar som kommer in via ansökningslänken. 

Vill du veta mer?

Då är du välkommen att kontakta:

Ola Fängmark
Avdelningschef
Mejl: [email protected]
Telefon: 010-451 93 28


 


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor. Visa mindre

Miljöhandläggare / Projektledare till Envix

Ansök    Nov 11    Bravura Sverige AB    Miljöhandläggare
Om Bravura: Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas! Om tjänsten: Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du an... Visa mer
Om Bravura:

Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!

Om tjänsten:

Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Envix Nord AB.

Om företaget:

Envix Nord AB är ett miljöteknikföretag med bas i Umeå och Stockholm, men verkar över hela landet. De utgör en kombination mellan forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer. Deras affärsidé och verksamhet bidrar till att minska belastningen på miljön och att öka hushållningen med naturens resurser.

På Envix jobbar experter inom tjänster för miljöteknik, jord, berg och vattenrening med kapacitet att framgångsrikt genomföra stora som små projekt, med både bredd och spets samlad under samma tak. Envix har gedigen erfarenhet av att hjälpa företag att hitta lösningar och åtgärda miljöproblem. Ofta är problemen komplexa och det krävs både expertkunskap och avancerad utrustning för att komma till rätta med dem.

Envix kan hjälpa till i alla delar av processen, antingen med olika tjänster eller med helhetslösningar där de analyserar problemet, tar fram en lösning och genomför de åtgärder som krävs.

Arbetsuppgifter:

I rollen som miljöhandläggare/projektledare kommer du främst fokusera på området förorenad mark och tillståndsprocesser. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar utförande av provtagning, rapportskrivning, kundkontakt, riskbedömningar och budgeteringar.

På Envix arbetar du tillsammans med omkring 20 medarbetare med varierad expertis. Beroende på projektets storlek arbetar du antingen självständigt eller tillsammans med kollegor. I dina egna projekt ansvarar du för tidsplanering, budgetering, kundkontakt och utförande och dess framdrift.

Du får även möjlighet att vara involverad i projekt där du är delaktig från utredning till utförande. Detta innebär en stor variation på arbetsuppgifterna och bred kunskapsutveckling.

Du kommer att arbeta med:
• Fältarbete
• Rapportskrivning och riskbedömningar
• Projektledning

Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:

• Utbildning inom miljö med naturvetenskaplig bakgrund
• Arbetslivserfarenhet av tillståndsprocesser och avfallsfrågor
• Arbetslivserfarenhet av rapportskrivning
• Obehindrad svenska i tal, mycket goda kunskaper i skrift
• B-körkort
• Erfarenhet av att driva projekt är meriterande

För att trivas i rollen som miljöhandläggare/projektledare bör du vara en duktig skribent då du kommer att skriva rapporter. Vidare ser vi att du kan driva ditt eget arbete framåt och trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar och kan påverka ditt eget arbete. Vi tror att du motiveras av din nyfikenhet att lära dig mer och tycker om att hitta nya lösningar som gör jobbet både roligare och bättre.

Övrig information:

Start: Enligt överenskommelse
Plats: Umeå
Lön: Enligt överenskommelse

Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här: http://bravura.se/min-profil/fragor-och-svar/

Har du specifika frågor om tjänsten ber vi dig att mejla [email protected] så hjälper någon i teamet dig. Ange vilken tjänst det gäller.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!

Sökord: Miljöhandläggare, miljö, projektledare, teknik, miljöteknik, Envix, heltid, Västerbotten, Umeå, Stockholm, projektledning, project management, handläggning, handläggare, tillväxtresa, tillväxt Visa mindre

Senior projektledare till Pelagia

Vi växer och behöver ytterligare en erfaren och driven projektledare. Pelagia Nature Enviroment åtar sig allt från huvudansvar i stora projekt till enstaka biologiska analyser och vårt utbud innefattar såväl akvatiska som terrestra tjänster. Våra projekt är i huvudsak kopplade till naturmiljöfrågor i tillståndsprocesser där projekten till största del finns inom gruvnäringen, energiområdet samt annan industriell verksamhet. Ditt uppdrag Rollen som senio... Visa mer
Vi växer och behöver ytterligare en erfaren och driven projektledare.

Pelagia Nature Enviroment åtar sig allt från huvudansvar i stora projekt till enstaka biologiska analyser och vårt utbud innefattar såväl akvatiska som terrestra tjänster.

Våra projekt är i huvudsak kopplade till naturmiljöfrågor i tillståndsprocesser där projekten till största del finns inom gruvnäringen, energiområdet samt annan industriell verksamhet.

Ditt uppdrag Rollen som senior projektledare innebär ett övergripande ansvar för de projekt du blir tilldelad eller själv sålt in.
Projekten kan vara tidsbegränsade med ett tydligt slutdatum, men kan även innefatta kontinuerligt ansvar för nyckelkunder med såväl löpande kontakter, uppföljning samt arbete med nya offerter.
Som senior projektledare kommer du också ha ett stort ansvar i att vara ett gott föredöme och förädla kommande generations projektledare.
Ditt ansvar omfattar planering, genomförande, ledning, styrning samt budget och ekonomiskt resultat i projekten.
Som projektledare ska du verka för ett positivt arbetsklimat bland deltagarna, både interna och externa, samt stimulera nytänkande och kreativitet.
En viktig del av Pelagias affärsidé och framgång är att erbjuda kunderna en flexibel tjänstelösning. En helt avgörande del i den idén är en personalstyrka som är beredd att ibland gå utanför sin komfortzon och ”hugga i där det behövs”. Detta förutsätter ett prestigelöst förhållningssätt och gott samarbete med kollegorna.

Kvalifikationer Du har troligtvis en examen inom biologi, miljö, jägmästare, civ ingenjör inom väg vatten eller kanske som jurist inom miljörätt.
Det är meriterande om du själv har goda kunskaper inom relevanta ämnesområden, till exempel artskyddsfrågor, terrester biologi eller akvatisk biologi.
Du har flerårig erfarenhet av att leda projekt tillsammans med kund
Du är affärsmässig och professionell
Du är flexibel och anpassar dig och din projektgrupp efter rådande förutsättningar
Vi tror att din kompetens kommer bäst till nytta i våra större projekt inom gruvnäringen, vindkraftbranschen eller motsvarande, men vi fäster även stor vikt vid dina egna önskemål.
Det finns stora möjligheter att påverka innehållet i din roll hos oss!

Övrigt
Frihet under ansvar är parollen under vilken vi på Pelagia arbetar och hos oss har du stora möjligheter att balansera yrkeslivet med fritiden.
Vi förutsätter att du själv planerar och disponerar din arbetstid på bästa sätt utifrån dina projekt och dina behov.
På Pelagia utvärderar vi inte medarbetarna utifrån debiteringsgrad och vi har inga planer på att börja göra det.

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med OnePartnerGroup i Umeå.
Du är välkommen att ställa frågor till senior rekryteringskonsult Niclas Ericsson, 073-424 99 58.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Visa mindre

Doktorand i växtbiologi med inriktning mot bioenergetics

Ansök    Nov 10    Umeå Universitet    Botaniker
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Doktorand i växtbiologi med inriktning mot ”bioenergetics”
Institutionen för fysiologisk botanik, söker en doktorand inom projektet ”Role of mitochondria during leaf senescence”.

Startdatum är i februari 2023 eller enligt överenskommelse.

Institutionen för fysiologisk botanik bjuder in sökande till en doktorandanställning inom växtbiologi till Umeå Plant Science Centre. Det förväntade startdatumet är februari 2023 eller enligt överenskommelse. 

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är en av de starkaste forskningsmiljöerna för grundforskning i växtbiologi i Europa. Forskningen vid UPSC omfattar ett brett spektrum av discipliner inom växtbiologi inklusive ekologi, beräkningsbiologi, genetik, fysiologi, biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi (se www.upsc.se).Projektbeskrivning 
I eukaryota celler har mitokondrier viktiga funktioner i energimetabolismen. I växter, särskilt i blad, bidrar mitokondrier till ATP-produktionen, tillhandahåller biosyntetiska intermediat och är viktiga för redox-regleringen. De är med andra ord ”metaboliska nav” med en avgörande roll i cellens anpassning till suboptimala/stress-förhållanden. Vår förståelse av mitokondriernas roll för att integrera och reglera cellens respons vid stress är ännu begränsad, en bättre förståelse av signal- och regleringsmekanismerna som kontrollerar mitokondriers metabolism är ett viktigt forskningsmål. Syftet med detta projekt är att öka förståelse av mitokondriens funktioner i den cellulära metabolismen, särskilt då blad åldras och cellerna därefter dör. Vi kommer att studera mutanter och transgena växter modifierade i specifika metabolismvägar. Arbetet kommer att omfatta molekylära och biokemiska tekniker samt fysiologiska studier på helväxtnivå. Olika -omics metoder kommer att användas, i samarbete med tekniska plattformar. 


Kvalifikationer 
För att bli antagen till studier på forskarnivå krävs att de sökande har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i växtbiologi vid Umeå Plant Science Centre krävs att den sökande fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå från kurser relevant för forskningsområdet. Av dessa måste minst 30 högskolepoäng vara från kurser med direkt relevans för projektet, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

En relevant bakgrund  är en examen inom biologi, molekylärbiologi eller biokemi, gärna med tidigare erfarenhet av växter. Erfarenhet från arbete med cellorganeller, kloroplaster eller mitokondrier i synnerhet ses som meriterande. Du förväntas ha god förmåga att skriva och tala engelska, vara kreativ, ha initiativförmåga, arbeta självständigt men också ha förmåga att samarbeta. 


Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl aktivt deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning eller annat institutionsarbete (upp till 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Månadslön enligt fastställd lönestege för doktorandanställning vid Umeå universitet. 

 

Ansökan
Ansökan görs via rekryteringssystemet Varbi senast 15 december 2022. Ansökan kan skrivas på engelska (företrädesvis) eller svenska. 

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med en kortfattad beskrivning av hur din bakgrund är relevant för projektet och varför du är intresserad av att bli doktorand inom växtbiologi (max två sidor)
- Curriculum vitae med information om tidigare utbildning.
- Styrkta examensbevis och dokumentation av genomförda akademiska kurser.
- Examensarbete, publikationer och andra dokument som visar på kompetens och lämplighet avseende anställningen
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner.
Dokument ska skickas in elektroniskt, i MS Word eller PDF-format, genom rekryteringssystemet Varbi.

Rekryteringsförfarandet för anställningen är i enlighet med högskoleförordningen (12, 2 §) och beslut angående anställningen kan inte överklagas


Kontakt
Vid frågor angående anställningen vänligen kontakta universitetslektor Olivier Keech [email protected]

 

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Första forskningsingenjör

Ansök    Nov 10    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Första forskningsingenjör 
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete.

Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. 

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är en av Europas starkaste forskningsmiljöer för växtgrundforskning inbegripande forskning om växternas ekologi, genetik, cellbiologi, molekylärbiologi och fysiologi (se www.upsc.se). Till institutionen för fysiologisk botanik, som är en del av Umeå Plant Science Centre söker vi en första forskningsingenjör. Anställningen är tillsvidare med start 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter 
Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett internationellt erkänt centrum inom området växtgrundforskning. Vår forskargrupp studerar en ny signalväg som styr igångsättningen av processen när blad gulnar. För att bättre förstå mekanismerna i fråga kommer du som första forskningsingenjör att karakterisera en uppsättning av muterade växter där bladen gulnar långsamt. Arbetet innefattar genotyping, korsning och en detaljerad molekylär kartläggning av mutationerna i Arabidopsis thaliana. Arbetsuppgifterna innebär även produktion av stabila transgena linjer för överuttryck och reporterkonstruktioner (GUS, xFP) samt att studera ”proteasom-assembly” och redox-nivåer i organeller. En del av kunskapen bör också överföras till asp för biotekniska ändamål.
 

Kvalifikationer 
Doktorsexamen inom växtmolekylärbiologi eller motsvarande är ett krav. Du ska behärska produktion av reporterlinjer, GUS analys och konfokal lasermikroskopi. Vidare krävs erfarenhet av studier av protesomen och studier av växtorganeller med ”pull-down”- tekniker. Tidigare erfarenhet av forskning om senescence, transkriptom- och växthormonstudier är också ett krav. God kunskap i engelska och mycket god förmåga att självständigt organisera och rapportera arbetet krävs också.  Ansökan 
Ansökan ska innehålla: 

- Ett personligt brev där du beskriver dig själv och dina forskningsintressen samt varför du är intresserad av och lämpad för anställningen.
- Curriculum vitae (CV) samt lista över publicerade vetenskapliga artiklar
- Verifierade kopior av betyg och examensbevis 
- Kopior på relevanta arbeten som avhandlingar eller publikationer 

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem Varbi. Logga in och ansök via knappen längst ner på webbsidan. Välkommen med din ansökan senast 2022-12-20. Alla bifogade dokument ska vara i MS Word eller PDF format. 

För mer information, vänligen kontakta Olivier Keech ([email protected])


Välkommen med din ansökan! 

Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Amanuenser våren 2023

Ansök    Nov 9    Umeå Universitet    Matematiker
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.Institutionen för matematik och matematisk statistik söker amanuenser för vårterminen 2023.

Sista ansökningsdag är 5 december 2022.


Arbetsuppgifter
Arbetet som amanuens består av lektionsundervisning på kurser på teknisk-naturvetenskapligt basår och på grundnivå, samt handledning i MIT-huset och vid datorlaborationer. I arbetsuppgifterna ingår även bedömning av studenters laborationsrapporter samt duggor och tentamina. Andra uppdrag utöver undervisning, såsom att vara kontaktamanuens för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi eller att medverka i aktiviteter mot grund- och gymnasieskola kan tillkomma.

Kompetenskrav
Du som söker anställning som amanuens ska:

- vara inskriven på kurs vid Umeå universitet.
- ha minst 45 högskolepoäng i matematik och/eller matematisk statistik.
- ha social kompetens och vara intresserad av att förklara matematik.
- vara väl förtrogen med programmeringsmiljön MATLAB.

Om anställningen
Anställningens omfattning kommer att vara mellan 25 och 50 procent av heltid under 3 till 6 månader, med början den 1 februari 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i vårt rekryteringssystem Varbi senast 5 december 2022, se knappen längst ner på sidan. Ansökan ska vara högst två A4-sidor och innehålla en beskrivning av de kunskaper och erfarenheter som du har och som är relevanta för tjänsten.

Urvalet bland sökande görs utifrån den sökandes meriter, lämplighet och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi ser gärna en ökning av antalet kvinnor bland våra amanuenser och vi vill därför särskilt uppmuntra dem att söka.

Mer information
Kontaktpersoner:
Peter Anton, studierektor, [email protected]
Lars-Daniel Öhman, studierektor, [email protected]

https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i genreglering och 3D-kromatinorganisation i glioblastom, 2 år

Ansök    Nov 8    Umeå Universitet    Bioinformatiker
Vi söker en motiverad postdoktor för att studera glioblastom med inriktning mot genreglering och 3D-kromatinorganisation. Postdoktoranställningen finansieras av Cancerfonden. Forskargruppen är anknuten till Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå Universitet (WCMM). WCMM grundades som en del av en nationell satsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) för att stärka life science-forskningen i Sverige. WCMM vid Umeå universitet bygger... Visa mer
Vi söker en motiverad postdoktor för att studera glioblastom med inriktning mot genreglering och 3D-kromatinorganisation.

Postdoktoranställningen finansieras av Cancerfonden. Forskargruppen är anknuten till Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå Universitet (WCMM). WCMM grundades som en del av en nationell satsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) för att stärka life science-forskningen i Sverige. WCMM vid Umeå universitet bygger på ett nära samarbete med Västerbottens läns landsting, övriga WCMM centra i Sverige samt SciLifeLab.

Forskargruppen är baserad på Umeå Centrum för Molekylär Medicin (UCMM) vid Umeå universitet. Vid institutionen finns stark forskning inom neurovetenskap, cancer, genetik, metabolism och imaging. Centret har tillgång till god infrastruktur och är väl utrustat med nödvändig instrumentering. I laboratoriet finns en stark bakgrund i genreglering och 3D-kromatinorganisation, musgenetik och grundläggande cancerforskning. Vi söker en entusiastisk och motiverad postdoktor till Silvia Remeseiros forskningsgrupp för att studera hur mutationer i den icke-kodande delen av arvsmassan bidrar till glioblastom.

Projektbeskrivning
Glioblastom är den vanligaste formen av alla primära hjärntumörer och den är också den mest dödliga och aggressiva. De flesta genetiska varianter som predisponerar för cancer finns i icke-kodande regioner i regulatoriska element. Mutationer i dessa regulatoriska element har stor inverkan på genuttryck i cancer. Trots att mutationer i icke-kodande DNA-sekvenser har identifierats i glioblastom, finns mycket liten kunskap om de mekanismer som gör att dessa regulatoriska regioner kan påverka sjukdomsutveckling.

Vi är intresserade av hur omprogrammering av regulatoriska regioner och topologiska förändringar i 3D-kromatin påverkar genuttryck i glioblastom, och hur detta därefter bidrar till heterogenitet och invasivitet.

Inom ramen för projektet kommer vi att använda nästa generations sekvenseringsmetoder, bioinformatik och genomredigering i både musmodeller av glioblastom samt gliomcellinjer isolerade från patienter. Huvudfokus kommer att ligga på att studera hur den regulatoriska och topologiska arkitekturen av genomet påverkar malignitet och bidrar till att integrera signaler från neuroner i den omgivande tumörmikromiljön för att reglera genuttryck i glioblastom.

Beskrivning av arbetsuppgifter
Arbetet inkluderar olika hel-genomsekvensering metoder (HiChIP, HiC, 4C-seq, ChIP-seq, RNA-seq, ATAC-seq). En stor del av arbetet är bioinformatik analyser, inklusive analyser av RNA-seq, ATAC-seq, ChIP-seq och HiChIP data. Arbetet inkluderar också musmodeller och cellinjer i kultur och genetisk manipulering (CRISPR / Cas9). 

Kompetenskrav
Den sökande skall ha doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom molekylärmedicin eller relaterad disciplin vid tidpunkten för rekryteringen. En stark bakgrund inom genomik och bioinformatik är ett krav. 

Tidigare erfarenhet av genomik tekniker (HIChIP, HiC/4C-seq, ChIP-seq, RNA-seq, ATAC-seq) är ett krav. Tidigare erfarenhet av bioinformatik är ett krav, inklusive Python och R tools, arbetet i ”computing clusters” som UPPMAX och analyser av HiChIP, RNA-, ChIP- och ATAC-seq data. Dokumenterad erfarenhet av Galaxy Toolshed, Scaffold, Perseus och MaxQuant är meriterande. Erfarenhet av cell odling och CRISPR/Cas9-teknik är mycket önskvärd färdighet. Dokumenterad erfarenhet av försöksdjur är önskvärt. Tidigare bakgrund i neurovetenskap och/eller glioblastom är meriterande. Publikationer inom genreglering, 3D-kromatinorganisation och/eller onkologi är meriterande. Kandidaten ska ha mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift samt god förmåga att samarbeta, organisera sitt arbete och kommunicera forskningsresultat.

Vi söker en begåvad och nyfiken forskare med självständigt och kritiskt tänkande som tidigare deltagit i intressant och produktiv forskning och som har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med övriga i forskargruppen. Den sökande ska kunna: 1) självständigt planera experiment, 2) bedriva forskning inom ramen för gruppens forskningsprogram, 3) etablera metoder, 4) analysera forskningsresultat, 5) kommunicera resultat och presentera data vid nationella och internationella vetenskapliga möten.

Anställningen är fullt finansierat i 2 år men kandidaten kommer också uppmuntras till att söka egna anslag.

Övriga upplysningar 
Start: Enligt överenskommelse

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

-     En kort beskrivning av dina forskningsintressen och motivering till ansökan (max en sida).
-     Curriculum vitae (CV) inkluderande tidigare positioner, publikationslista samt laboratorieteknisk expertis.
-     Kopior av examensbevis.
-     Kontaktinformation till två referenspersoner.

Ansökan skall göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 2022-11-30

Ytterligare information
För ytterligare information, vänligen kontakta biträdande lektor Silvia Remeseiro, UCMM / WCMM, via [email protected]

http://www.umu.se/umea-centrum-for-molekylar-medicin/

http://www.umu.se/en/wallenberg-centre-for-molecular-medicine/ Visa mindre

Präst

Vill du jobba i en församling med gott arbetsklimat och där det finns plats att tänka både nytt och stort tillsammans med andra? En plats där du får göra skillnad. Då ska du komma till oss i Sävar-Holmöns församling. Församlingens vison de senaste åren har varit att ta Ett steg närmare – närmare Gud, människorna runt omkring och oss själva. Vi arbetar målmedvetet för att Svenska kyrkan ska vara relevant för människor som bor här – att det ska vara deras ky... Visa mer
Vill du jobba i en församling med gott arbetsklimat och där det finns plats att tänka både nytt och stort tillsammans med andra? En plats där du får göra skillnad. Då ska du komma till oss i Sävar-Holmöns församling.
Församlingens vison de senaste åren har varit att ta Ett steg närmare – närmare Gud, människorna runt omkring och oss själva. Vi arbetar målmedvetet för att Svenska kyrkan ska vara relevant för människor som bor här – att det ska vara deras kyrka, inte någon annans. Vi är långt ifrån framme ännu men tillsammans med dig, dina drömmar och det du är bra på vill vi arbeta vidare för att ta nästa steg.
Tillsammans utformar vi tjänsten
Det vanliga prästarbetet med gudstjänster och kyrkliga handlingar är grunden i arbetet, men det finns ingen detaljerad arbetsbeskrivning för den här tjänsten ännu – den hoppas vi att du vill vara med och skriva. Så länge dina ideér drar åt samma håll som vår grundvision vill vi ge dig stor frihet.
Det vi vet är att det är i Sävar du kommer att ha din arbetsplats och du kommer att få ett speciellt ansvar för orten även om du har hela församlingen som arbetsområde.
Vem söker vi?
Vi tror att du delar vår dröm om att ta steget ut ur det invanda för att skapa nya former av möten och bygga livskraftiga relationer – inte minst med unga vuxna och folk som är mitt i livet. För att lyckas med det behöver du vara trygg, både som person och i din yrkesroll.
Vi tror också att du vill vara med och hitta nya sätt att fira gudstjänst för att fler ska upptäcka och känna sig hemma i den gemenskapen.
Du är någon som får andra att växa tillsammans med dig och du delar frikostigt med dig av det du är bra på samtidigt som du prestigelöst hämtar kraft och inspiration från både kollegor och församlingsbor.
En bra plats för både jobb och liv
Arbetslaget i Sävar präglas av entreprenörsanda, yrkesöverskridande samarbeten, delegerat ledarskap och en längtan att fler ska nås av evangeliet. Ingen arbetsplats är perfekt men i Sävar är det lätt att trivas.
Som första församling i Luleå stift fick vi 2019 ta emot märkningen Regnbågsnyckeln för vårt arbete för att vara en mer inkluderande kyrka där alla får plats – det är vi stolta över. Något vi också är stolta över är det fina samarbetet med andra aktörer i samhället; skolan, föreningslivet och inte minst det ekumeniska arbete som länge präglat församlingen.
Här finns en välkomnande byagemenskap, ett levande föreningsliv och närhet till naturen, både skogen och havet. Samtidigt ligger Umeå med hela sitt utbud av kultur, handel, utbildning och arbetsmarknad på bekvämt avstånd, bara drygt 10 minuter bort med bil. Det gör Sävar till ett bra val oavsett hur ditt liv och din familjesituation ser ut.
Tillträde
Enligt överenskommelse Visa mindre

Postdoktor inom ekoepidemiologi

Ansök    Nov 7    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för vilt, fisk och miljö Institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU. Vår institution är baserad i Umeå med verksamhet i hela Sverige samt även utanför Sveriges gränser. VFM:s ansvarsområde är forskning, undervisning och miljöanalys (FOMA) inom våra fyra fokusområden: Akvatisk Ekologi, Molekylär Ekologi, Restaureringsekologi (terrestra och akvatiska miljöer) och Zooekologi. Våra ansvarso... Visa mer
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU. Vår institution är baserad i Umeå med verksamhet i hela Sverige samt även utanför Sveriges gränser. VFM:s ansvarsområde är forskning, undervisning och miljöanalys (FOMA) inom våra fyra fokusområden: Akvatisk Ekologi, Molekylär Ekologi, Restaureringsekologi (terrestra och akvatiska miljöer) och Zooekologi. Våra ansvarsområden bidrar till att uppfylla SLUs nationella åtaganden för terrestra och akvatiska habitat. Vår verksamhet är behovsdriven och öppen för samarbete både nationellt och internationellt. VFM har ca drygt 70 medarbetare och en omsättning på ca 60 miljoner per år. Våra anställda kommer från mer än 10 länder, vilket bidrar till en internationell och välkomnande atmosfär. Enligt SLU:s policy är medarbetarna vår viktigaste resurs för att förverkliga vårt universitets visioner och mål. Det innebär att på bästa sätt ta tillvara och utveckla de mänskliga resurserna.

Mer information finns på institutionens hemsida: https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/

Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå, söker en postdoktor med inriktning mot ekoepidemiologi.

Anställningen avser arbete inom ämnesområdet zooekologi.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Postdoktorn kommer att arbeta inom ett storskaligt EU-projekt inom Horizon Europe där man utvärderar effekterna av naturbaserade lösningar (återställande av natur och biologisk mångfald) på risken för infektionssjukdomar. I 11 fallstudieområden i Europa, Sydamerika och Östafrika kommer vårt konsortium att testa hypotesen "biologisk mångfald är bra för hälsan" och identifiera allmänna drag och undantag i sambanden mellan sjukdomar och biologisk mångfald.

Insatserna sträcker sig från installation av ”nestboxes” för rovfåglar och ugglor till återplantering av skog, restaurering av våtmarker, sanering och grönska i städerna. Projektet, som inleddes i september 2022, kommer att använda både longitudinella och space-for-time strategier kommer att användas för att kvantifiera miljömässiga, ekologiska och epidemiologiska förändringar till följd av naturrestaurering och andra folkhälsoinsatser.

Postdoktorns huvuduppgifter kommer att vara att, genom ett nära samarbete med konsortiemedlemmar i de olika fallstudierna, sammanställa och analysera redan tillgängliga och nyinsamlade uppgifter för att testa om och under vilka förhållanden restaurering av biologisk mångfald leder till lägre sjukdomsrisk. Forskaren kommer också att delta i datainsamlingen i den svenska fallstudien.

Genom detta projekt, EU Horizon Europe-projektet BEPREP (Identification of best practices for biodiversity recovery and public health interventions to prevent future epidemics and pandemics), kommer du att arbeta i en internationell forskningsmiljö och samarbeta med ledande forskare och forskargrupper i Europa och världen.

Kvalifikationer:
Du har en doktorsexamen i sjukdomsekologi eller epidemiologi. Du har kunskap om och erfarenhet av studiedesign och utveckling av studieprotokoll och standardrutiner, och du är bra på att samordna aktiviteter och arbeta i flera arbetsuppgifter. Du har erfarenhet av statistisk analys i R och av databashantering. Vi söker en kandidat med god skrivförmåga och utmärkt kommunikationsförmåga, som kan arbeta i olika vetenskapliga och sociala/kulturella sammanhang och som är proaktiv.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Umeå, Sverige

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-11-24.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoctor in eco-epidemiology

Ansök    Nov 7    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies The Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies (VFM) is part of the Faculty of Forest Sciences at SLU. Our department is based in Umeå and our research activities extend throughout Sweden and beyond. Our areas of focus are research, education, and environmental analysis (FOMA) within our four focus areas: aquatic ecology, molecular ecology, restoration ecology (terrestrial and aquatic envi... Visa mer
Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies
The Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies (VFM) is part of the Faculty of Forest Sciences at SLU. Our department is based in Umeå and our research activities extend throughout Sweden and beyond. Our areas of focus are research, education, and environmental analysis (FOMA) within our four focus areas: aquatic ecology, molecular ecology, restoration ecology (terrestrial and aquatic environments) and animal ecology. Activities of VFM contribute to meeting national commitments for terrestrial and aquatic habitat and are needs-driven and open to collaboration both nationally and internationally. VFM has about 70 employees and a turnover of about 60 million per year. Our employees come from more than 10 countries, which contributes to an international and welcoming atmosphere. According to the policy of SLU, employees are our most important resource for realizing the visions and goals of our university. This means making the best use of and developing human resources.

More information is available on the website of our department: https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/

The Department of Wildlife, Fish and Environment, SLU, Umeå, is seeking a post-doctoral researcher with a focus on eco-epidemiology.

The position involves work in the subject area of animal ecology

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The post-doctoral researcher will work within a large-scale EU Horizon Europe project evaluating the impacts of nature-based solutions (nature and biodiversity restoration) on infectious disease risk. In 11 case study areas in Europe, South America, and East Africa, our consortium will test the “biodiversity is good for your health” hypothesis, identifying generalities and exceptions in disease–biodiversity relationships.

The interventions range from installing raptor and owl perches and nestboxes, reforestation, wetland restoration, and urban sanitation and greening. The project, which started in September 2022, will use both longitudinal and space-for-time approaches will be used to quantify environmental, ecological, and epidemiological changes resulting from nature restoration and other public health interventions.

The main tasks of the post-doctoral researcher will be, by working closely with consortium members in the different case studies, to synthesize and analyze already available and newly collected data to test whether and under what conditions does restoration of biodiversity leads to lower disease risk. The researcher will also participate in data collection in the Swedish case study.

Through this project, EU Horizon Europe project BEPREP (Identification of best practices for biodiversity recovery and public health interventions to prevent future epidemics and pandemics), You will work in an international research environment and collaborate with leading researchers and research groups in Europe and the world.

Qualifications:
You have a PhD degree in disease ecology or epidemiology. You have knowledge and experience in study design and developing study protocols and standard operating procedures, and are good at coordinating activities and multitasking. You are experienced in statistical analysis in R and database management. We look for a candidate with good writing and excellent communication skills, is able to work in different scientific and social/cultural contexts, and is proactive.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.
Place of work:
Umeå, Sweden

Form of employment:
Temporary employment, 24 months

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than 2022-11-24, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor i datadriven patogenepidemiologi

Ansök    Nov 4    Umeå Universitet    Bakteriolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.En fullt finansierad, tvåårig postdoktortjänst vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet.

Sista ansökningsdag 24 november 2022.


Projektbeskrivning

Spåra spridningen av antimikrobiella resistenta bakteriella patogener från lantbruk till livsmedel med hjälp av helgenomsekvensering.

Arbetsuppgifter

Antimikrobiell resistens (AMR) är ett av de största hoten som mänskligheten står inför idag, och det finns oro för att antimikrobiell användning i boskap kan bidra till uppkomsten och spridningen av AMR-bakteriepatogener i livsmedelskedjan. Du kommer att utveckla och tillämpa bioinformatiska tillvägagångssätt, som kan söka efter data från helgenomsekvensering (WGS) som härrör från livsmedelsburna zoonotiska patogener (t.ex. Salmonella enterica, Escherichia coli) för att övervaka spridningen av AMR-patogener mellan boskap, livsmedel och människor.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen datadriven patogenepidemiologi. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

- Ha en doktorsexamen, helst inom bioinformatik, beräkningsbiologi, (bio)statistik, (tillämpad) matematik, datavetenskap eller ett närliggande område; kandidater från andra områden med starka programmerings-/kodningskunskaper (se nedan) uppmuntras också att ansöka.
- Vara skicklig i UNIX-skalskript, plus ett annat relevant språk (t.ex. Python, R).
- Behärska engelska i tal och skrift.
- Var bekväm med att arbeta i en mångsidig, inkluderande, tvärvetenskaplig och mycket samarbetsvillig miljö.

Meriterande

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.Sökande bör ha tidigare erfarenhet av:

- Fylodynamisk modellutveckling eller tillämpning
- Analysera genomiska data
- Arbete inom biologiska vetenskaperMer om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

Du kommer att vara knuten till https://www.umu.se/institutionen-for-klinisk-mikrobiologi/

Tjänsten finansieras via SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS; https://www.scilifelab.se/data-driven/), en 12-årig satsning som syftar till att rekrytera och utbilda nästa generation av datadrivna livsforskare. Postdoktorn kommer att vara ansluten till det nationella DDLS-programmet, genom vilket de kommer att ha tillgång till datorresurser, den nationella DDLS-forskarskolan och andra utbildnings- och nätverksmöjligheter.

Postdoktorn kommer vidare att vara knuten till Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige (MIMS; https://www.mims.umu.se/); MIMS är medlem i det nordiska EMBL Partnership for Molecular Medicine, som är dedikerat till det växande området för livsvetenskaper som undersöker den molekylära grunden för sjukdomar och utforskar molekylärt och genetiskt baserade behandlingar.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
- CV 
- Publikationslista
- Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den november 24, 2022.

Tjänsten är fullfinansierad under två år och startar omgående eller enligt överenskommelse.
För mer information, kontakta Laura Carroll ([email protected]).

Välkommen med din ansökan! 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i datadriven infektionsbiologi

Ansök    Nov 3    Umeå Universitet    Virolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.En fullt finansierad, tvåårig postdoktortjänst vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet.

Sista ansökningsdag 24 november 2022

Projektbeskrivning
Datadriven upptäckt av nya mikrobiella sekundära metaboliter involverade i värd-mikrob och/eller mikrob-mikrob interaktioner.

Arbetsuppgifter
Mikrober producerar ett brett spektrum av sekundära metaboliter (SM), som gör att de kan interagera med sin miljö, såväl som med varandra. Det postdoktorala projektet som föreslås här kommer att involvera utveckling av (meta)genommetoder, som kan användas för att identifiera nya mikrobiella SMs involverade i mikrob-värd och/eller mikrob-mikrob interaktioner. De verktyg som utvecklas här kommer att tillämpas på stora mängder mikrobiell (meta)genomiska data, med målet att identifiera mikrobiella SM:er som är ansvariga för värd-sjukdomsfenotyper (t.ex. mikrobiomassocierade cancerformer) eller SM:er med nya antimikrobiella aktiviteter.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

- Ha en doktorsexamen, helst inom bioinformatik, beräkningsbiologi, datavetenskap, (bio)statistik eller ett närliggande område; kandidater från andra områden med starka programmerings-/kodningskunskaper (se nedan) uppmuntras också att ansöka.
- Vara skicklig i UNIX-skalskript, plus ett annat relevant språk (t.ex. Python, R).
- Behärska engelska i tal och skrift.
- Var bekväm med att arbeta i en mångsidig, inkluderande, tvärvetenskaplig och mycket samarbetsvillig miljö.Meriterande
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.Sökande bör ha tidigare erfarenhet av:
- Analysera genomiska data
- Utveckla mjukvara
- Dator i HPC-miljöer
- Med JavaScript eller relaterade språk (t.ex. Vega, Shiny)
- Biologiska eller kemiska vetenskapener

Mer om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

Du kommer att vara knuten till https://www.umu.se/institutionen-for-klinisk-mikrobiologi/

Tjänsten finansieras via SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS; https://www.scilifelab.se/data-driven/), en 12-årig satsning som syftar till att rekrytera och utbilda nästa generation av datadrivna livsforskare. Postdoktorn kommer att vara ansluten till det nationella DDLS-programmet, genom vilket de kommer att ha tillgång till datorresurser, den nationella DDLS-forskarskolan och andra utbildnings- och nätverksmöjligheter.

Postdoktorn kommer vidare att vara knuten till Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige (MIMS; https://www.mims.umu.se/); MIMS är medlem i det nordiska EMBL Partnership for Molecular Medicine, som är dedikerat till det växande området för livsvetenskaper som undersöker den molekylära grunden för sjukdomar och utforskar molekylärt och genetiskt baserade behandlingar.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
- CV
- Publikationslista
- Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 24 november 2022

 Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Forskningsingenjör till Institutionen för fysiologisk botanik

Ansök    Nov 3    Umeå Universitet    Bioinformatiker
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Forskningsingenjör till Institutionen för fysiologisk botanik 
Projektets namn
Bioinformatiker till UPSCs Bioinformatikplattform


Finansiering
Bioinformatikplattform (50%) & KAW barrträdsgenom projekt (50%)


Beskrivning av arbetsuppgifter
Umeå Plant Science Centre (UPSC) är världsledande inom växtfysiologi och skogsgenetik, där forskningen producerar stora mängder data som kräver bioinformatiska resurser och mjukvaror för analys.

I din roll på UPSC:s bioinformatikplattform kommer du att ge stöd och service inom bioinformatik till forskargrupper och delta i olika typer av projekt.

Arbetsuppgifterna omfattar analys av High Throughput Sequencing (i huvudsak RNA-seq) data – det vill säga användning av vår pipeline för dataförbehandling, kvalitetskontroll, resultatframställning och presentation. I vissa fall blir du mer delaktig i vissa forskningsprojekt, till exempel genom att vid analysen samarbeta med forskare med mindre bioinformatikkompetens. I arbetsuppgifterna ingår också att utveckla pipelines för analys av NGS data, liknande vår RNA-Seq pipeline, med hjälp av nextflow, men också att utveckla machine learning. Du kommer att hjälpa biologer med att till exempel söka sekvenshomologer, annotera gener, utföra ”genome enrichment” analyser samt att hålla dig uppdaterad med de senaste teknikerna inom programvaror och verktyg. 


Kompetenskrav
Mastersexamen inom beräkningsbiologi, bioinformatik eller motsvarande krävs. Du är väl bekant med Unix/Linux och minst ett programmeringsspråk såsom Python, R, C eller C++. God samarbetsförmåga samt mycket goda kunskaper i engelska krävs. Du måste vidare ha mycket god förmåga att självständigt organisera och rapportera arbetet.


Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av NGS teknik, särskilt RNA-Seq och proteomik, samt kunskap inom datavetenskap och statistik är meriterande.


Villkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till och med 2023-06-30. Tillträde 2023-01-02 eller enligt överenskommelse.


Ansökan
Ansökan skall innehålla (1) ett personligt brev (2) CV med full publikationslista och kopior på relevanta examen. 
 
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-11-24

För mer information var vänlig kontakta plattformsansvarig Dr. Nicolas Delhomme, [email protected] alternativt Dr. Nathaniel Street [email protected]   

 

Välkommen med din ansökan!

                                                                          

Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i beräkningsbaserad mikrobiologi

Ansök    Nov 2    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktor till ett projekt inom beräkningsbaserad mikrobiologi .

Anställningen är tidsbegränsad till två år avseende heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
Postdoktorn kommer att utföra studier i professor Maria Fällmans laboratorium. Forskargruppen studerar molekylära mekanismer hos bakteriella patogener som är viktiga för deras förmåga att etablera och upprätthålla ihållande infektioner i närvaro av konkurrerande mikrobiota och ett aktivt immunsystem. Yersinia pseudotuberculosis och även Salmonella enterica används vanligtvis som modellpatogener.

Arbetsuppgifter
Fokus för postdoktorprojektet är bakteriella regleringsmekanismer som möjliggör för bakterier att etablera och upprätthålla infektion i vävnad. Personen vi söker kommer att ansvara för och utföra bioinformatiska analyser som i vissa fall kan kombineras med våtlabsexperiment. Metoderna som används är klassiska mikrobiologiska och molekylärbiologiska tekniker inklusive RNA/ChIP/Ribo-seq och analys av data med olika bioinformatiska verktyg innefattande metoder för nätverksbaserade maskininlärningsmetoder.

Behörighet 
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom bioinformatik eller mikrobiologi/molekylärbiologi. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

Tidigare utbildning och erfarenhet av att använda mikrobiologiska tekniker, molekylärbiologiska tekniker, cell- och djurinfektionsmodeller krävs. 

Kandidaten förväntas vara mycket motiverad och ha utmärkta färdigheter i muntlig och skriftlig engelska, stark arbetsmoral och kritiskt tänkande. Kandidaten ska även kunna arbeta självständigt och i samarbete med andra med design och analyser av experiment, presentera egen forskning och skriva vetenskapliga artiklar.

Meriterande 
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Utbildning inom och tidigare erfarenhet av att använda mikrobiologiska och molekylärbiologiska tekniker samt cell- och djurinfektionsmodeller är meriterande. Likaså är erfarenhet av maskininlärningstekniker, helst med exempel på tillämpning av sådana tekniker på NGS-data meriterande.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
- CV
- Publikationslista
- Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 20 januari 2023. 

Välkommen med din ansökan!

Mer om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 februari 2022. 

Mer information om gruppens forskning finns att läsa på vår websida, https://www.mims.umu.se/groups/maria-fallman.html.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Första forskningsingenjör inom biostatistik/bioinformatik

Ansök    Nov 3    Umeå Universitet    Bioinformatiker
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för odontologi består av ca 60 medarbetare och vi bedriver undervisning på tandläkarprogrammet, tandhygienistprogrammet och tandteknikerprogrammet samt odontologisk forskning.

Vi söker nu en första forskningsingenjör inom biostatistik/bioinformatik till en av våra forskningsgrupper. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 12 månader. Läs mer om institutionen https://www.umu.se/institutionen-for-odontologi/.

Beskrivning
I vårt forskningsprojekt studerar vi behandlingsformen endodontisk regenerering. Denna behandling syftar till att återbilda pulpaliknande vävnad inuti roten med hjälp av stamceller från tandens rotspetsområde. Detta projekt innefattar både experimentella och kliniska försök. Den experimentella delen syftar till att studera bakteriesammansättningen i infekterade, ej färdigutvecklade tänder och hur dessa bakterier påverkar de humana stamceller som krävs för revaskularisering. Målet med den kliniska studien är att jämföra behandlingsresultatet mellan den regenerativa biologiska terapin och den traditionella metoden med cementbarriär.

Arbetsuppgifter
Du kommer primärt att arbeta med bioinformatikanalys av omik-data i det medicinska eller kliniska området. Fokus kommer att vara sekvenseringsdata för RNA, proteomics, metabolomics and microbiomics. Erfarenhet från R eller liknande krävs. Du förväntas bidra med statistisk expertis till forskningsgruppen. Detta inkluderar att ta ansvar för planering, samt tolkning och presentation av resultat i vetenskapliga artiklar, i samarbete med gruppens forskare. Du förväntas ge praktiskt stöd och handledning till studenter och doktoranden i gruppen.

Kvalifikationer
Du som söker ska ha en doktorsexamen och som lägst en magisterexamen i statistik, biostatistik eller annan relaterad vetenskapsgren samt ha intresse av statistiska metoder inom medicinska/biologiska tillämpningar. Mycket goda kunskaper i engelska i så väl tal som skrift krävs.
Specifikt behöver du ha erfarenhet av följande:
Sanger Sequencing, NGS sequencing, RNA microarray analysis, RNAseq, qPCR, ribo Seq, samt protein extraction. 
Som person är du självgående och strukturerar och planerar det egna arbetet, du har lätt för att samarbeta med andra. Vi sätter även stort värde på förmågan att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av forskningsintressen, vetenskapliga meriter och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
- CV
- Publikationslista
- Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 24 november 2022. 

Vid frågor om anställningen vänligen kontakta universitetslektor/specialistutbildad tandläkare Nelly Romani Vestman, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan!

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Postdoktor i molekylär mikrobiologi

Ansök    Nov 2    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktor till ett projekt inom molekylär mikrobiologi.

Anställningen är tidsbegränsad till två år avseende heltid med tillträde enligt överenskommelse.

 

Projektbeskrivning
Postdoktorn kommer att utföra studier i professor Maria Fällmans laboratorium. Forskargruppen studerar molekylära mekanismer hos bakteriella patogener som är viktiga för deras förmåga att etablera och upprätthålla ihållande infektioner i närvaro av konkurrerande mikrobiota och ett aktivt immunsystem. Yersinia pseudotuberculosis och även Salmonella enterica används vanligtvis som modellpatogener.

 

Arbetsuppgifter
Personen vi söker kommer att arbeta inom ett projekt som omfattar studier av bakteriellt in vivo-genuttryck i infekterad vävnad såväl som från bakterier exponerade för infektionsrelaterade miljöer in vitro. Projektet syftar till att identifiera bakteriekomponenter som är avgörande för att bakterierna ska etablera och upprätthålla långvarig infektion. Metoderna som används är klassisk mikrobiologi och molekylärbiologiska tekniker för konstruktion av mutantstammar och reportersystem, musinfektionsexperiment, mikrobiella funktionella analyser, immunohistologi/RNAscope-analyser av vävnadssnitt, RNA-seq och Ribo-seq analyser.

 

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, mikrobiologi/molekylärbiologi. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

Tidigare utbildning och erfarenhet av att använda mikrobiologiska och molekylärbiologiska tekniker, samt arbete med cell- och djurinfektionsmodeller krävs. 

Kandidaten förväntas vara mycket motiverad och ha utmärkta färdigheter i muntlig och skriftlig engelska, stark arbetsmoral och kritiskt tänkande. Kandidaten ska även kunna arbeta självständigt och i samarbete med andra med design och analyser av experiment, presentera egen forskning och skriva vetenskapliga artiklar.

 

Meriterande
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Tidigare erfarenhet av NGS metoder är meriterande.

 

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
- CV
- Publikationslista
- Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 20 januari 2023. 

Välkommen med din ansökan!

 

Mer om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 februari 2022. 

Mer information om gruppens forskning finns att läsa på vår websida, https://www.mims.umu.se/groups/maria-fallman.html

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Råvaruhandläggare/Projektledare miljö NCC Industry Stone Materials

Ansök    Nov 1    NCC AB    Miljöhandläggare
Affärsområde NCC Industry är en nordisk organisation specialiserad på hållbara lösningar inom stenmaterial, asfalt och vägbeläggning. Genom kundanpassade koncept och moderna arbetsmetoder kan vi erbjuda dig ett spännande arbete i en utvecklande miljö. Vi är inne i en period med stort fokus på tillväxt som innebär nya utmaningar och möjligheter för oss som arbetar med tillstånd mm enligt miljöbalken, inom vår råvaruförsörjningsenhet. Därför behöver vi förs... Visa mer
Affärsområde NCC Industry är en nordisk organisation specialiserad på hållbara lösningar inom stenmaterial, asfalt och vägbeläggning. Genom kundanpassade koncept och moderna arbetsmetoder kan vi erbjuda dig ett spännande arbete i en utvecklande miljö.

Vi är inne i en period med stort fokus på tillväxt som innebär nya utmaningar och möjligheter för oss som arbetar med tillstånd mm enligt miljöbalken, inom vår råvaruförsörjningsenhet. Därför behöver vi förstärka vår verksamhet med fler råvaruhandläggare som ska säkra NCCs råvarureserv i Norra Sverige samt övriga delar av landet.

Rollen som Råvaruhandläggare/Projektledare Miljö
Som råvaruhandläggare får du en nyckelroll i uppdraget att leda tillståndsprocesser samt stödja den dagliga produktionen på anläggningarna i frågor som rör tillstånd och tillsyn inom miljöområdet. I ansvaret ingår även att inom ett avgränsat geografiskt område söka miljötillstånd för NCC:s täktverksamhet där även återvinningsanläggningar och deponier ingår. Andra arbetsuppgifter i rollen är inventering av nya lägen och utveckling av befintliga verksamheter, stöd i avtalsfrågor gällande nyttjanderätter, kontrollprogram, mätningar, utvärderingar och uppföljningar.

Till ditt stöd har du många kvalificerade och erfarna kollegor inom råvarugruppen som du blir en del av. I denna roll rapporterar till Råvaruchef för Stone Materials Sverige.

Din profil
Du har lägst naturvetenskaplig-/teknisk högskoleutbildning inom miljövetenskap, geovetenskap, geologi, väg- och vattenbyggnad alternativt motsvarande genom arbetslivserfarenhet. Du har minst 5 års kvalificerad arbetslivserfarenhet inom området.  Vidare har du god kvalitet på skriftlig och muntlig kommunikation. Det är meriterande om du har hög kompetens inom hydrogeologi, och/eller avfall och deponier samt arbetat med miljökonsekvensbeskrivningar och/eller tillståndsprövningar och tillsyn enligt miljöbalken.  

Du är en engagerad och driven person. Du planerar och arbetar mot satta mål och kan driva dina processer framåt. Utmaningar ser du som ett naturligt inslag i vardagen, och du har förmågan att förstå och lösa dessa inom utsatt tid. Du är noggrann, uthållig och har en helhetssyn. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer samt viljan och förmågan att arbeta och lyckas så väl självständigt som i grupp.

Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort är i första hand Umeå, andra placeringsorter kan ev diskuteras. I tjänsten ingår resor där övernattning förekommer, B-körkort och tillgång till bil är ett krav. 

Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta gärna Råvaruchef Richard Lindsköld, telefonnummer 070-267 62 19. Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2022-12-01. Registrera din ansökan och CV nedan. 


Varmt välkommen med din ansökan! 

Om oss 
På NCC blir du en del i en organisation med goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas tillsammans
Varje dag tar våra över 13 000 medarbetare beslut som förbättrar människors vardag, både idag och i morgon. Här arbetar du i en stark gemenskap tillsammans med engagerade och professionella kollegor som drivs av att lära nytt, nå uppsatta mål, dela erfarenheter och göra verklig skillnad tillsammans. Vi utmanar oss själva för att driva utvecklingen och skapar hållbara lösningar som för samhället framåt med ny kunskap. 

Som ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag utvecklar vi kommersiella fastigheter, bygger skolor, sjukhus, bostäder, vägar, broar och annan infrastruktur som formar vårt sätt att leva, arbeta och resa i samhället. Genom vår industriverksamhet erbjuder vi produkter och tjänster med inriktning på stenmaterial och asfaltsproduktion, beläggningsuppdrag.

Vi värnar ett hållbart arbetsliv med starkt fokus på säkerhet, personlig utveckling och balans mellan jobb och fritid. 

NCC ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. 

I enlighet med NCCs säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroll på våra slutkandidater. 

Vi undanber oss vänligen kontakt med rekryterare samt säljare av annons- eller bemanningslösningar. Visa mindre

Forskare - minska konflikter mellan hjortdjur och människor

Institutionen för vilt, fisk och miljö Institutionen för Vilt-, Fisk- och Miljöstudier (VFM), SLU, Umeå, söker en forskare med starka intressen för ekologi och förvaltning av hjortdjur. Hon/han kommer att arbeta inom ett projekt som ska testa om och hur artificiella rädslalandskap kan minska konflikter mellan hjortdjur och människor genom att skrämma hjortdjur från åkermark eller skogsmark. Många delar av Europa upplever kraftiga ökningar av hjortdjursbest... Visa mer
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Institutionen för Vilt-, Fisk- och Miljöstudier (VFM), SLU, Umeå, söker en forskare med starka intressen för ekologi och förvaltning av hjortdjur. Hon/han kommer att arbeta inom ett projekt som ska testa om och hur artificiella rädslalandskap kan minska konflikter mellan hjortdjur och människor genom att skrämma hjortdjur från åkermark eller skogsmark. Många delar av Europa upplever kraftiga ökningar av hjortdjursbestånden. Även om detta hyllas som en naturvårdsframgång, leder detta också till konflikter mellan hjortdjur och markägare, som bönder och skogsägare. Jakt är en mycket använd metod för att minska sådana konflikter mellan människor och hjortdjur, men den är inte alltid effektiv. I detta projekt kommer du att bidra till utvecklingen av ytterligare verktyg för att minska dessa konflikter, mer specifikt skrämselverktyg som använder rovdjursljud eller andra risksignaler.

Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande miljö, samt bedriver internationellt erkänd forskning, utbildning och miljöövervakning inom följande ämnesområden; restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/forskning/). Institutionen har en stor andel internationella medarbetare, samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Den framgångsrika kandidaten kommer att utföra en systematisk litteraturgranskning för att bedöma hur hjortdjur reagerar på olika typer av signaler (visuella, luktande, akustiska) som signalerar risk från rovdjur och människor. Granskningen kommer att fokusera på den fullständiga geografiska omfattningen av världens vanliga hjortdjursarter. Du kommer sedan att översätta dessa fynd till förväntningar på vilken typ av artificiellt landskap av rädsla som mest effektivt kan lindra konflikter mellan människor och vilda djur.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en doktorsexamen i ekologi. Du bör ha en stark erfarenhet med att studera hjortdjurens ekologi och deras ekologiska effekter. Erfarenhet av ekosystem i olika delar av Europa och/eller världen är meriterande på grund av granskningens globala fokus. Vi förväntar oss att du har stark erfarenhet med användning av komplexa statistiska modeller och med systematiska granskning av vetenskapliga litteratur. Den framgångsrika sökanden publicerar ofta i högkvalitativa tidskrifter. En meritlista av framgångsrikt bidragsförvärv kommer att ses som en merit. Vi söker en mycket motiverad och teamorienterad kandidat.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-11-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Avdelningschef Miljö och tillstånd Nord – Vattenfall Services

Affärsområde Skog, Mark & Miljö erbjuder konsulttjänster inom skogliga frågor, Miljö, avtal och tillståndshantering, geodetisk mätning och geografiska informationssystem. Vi är verksamma i projekt i hela Sverige inom nybyggnation och underhåll av kraftledningar samt infrastrukturprojekt inom vindkraft, belysning, fjärrvärme, vatten, avlopp och järnväg. Vårt affärsområde växer och under 2022 utökar vi till två avdelningar inom Miljö och tillstånd. Miljö och... Visa mer
Affärsområde Skog, Mark & Miljö erbjuder konsulttjänster inom skogliga frågor, Miljö, avtal och tillståndshantering, geodetisk mätning och geografiska informationssystem. Vi är verksamma i projekt i hela Sverige inom nybyggnation och underhåll av kraftledningar samt infrastrukturprojekt inom vindkraft, belysning, fjärrvärme, vatten, avlopp och järnväg.
Vårt affärsområde växer och under 2022 utökar vi till två avdelningar inom Miljö och tillstånd. Miljö och tillstånd Nord är en ny avdelning från och med januari 2023 och kommer att ingå som en av 6 avdelningar i affärsområdet. Avdelningen består av ca 15 medarbetare med placering på orterna Luleå, Umeå, Uppsala och Solna. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla våra verksamhet som avdelningschef. Läs gärna mer om oss på vår hemsida.
Ditt ansvar som avdelningschef
Avdelningschef är en linjebefattning med ansvar för den dagliga verksamheten med befogenheter ur såväl teknisk-, kvalitets-, miljö-, arbetsmiljömässig, administrativ som ekonomisk synvinkel.
Du rapporterar till affärsområdeschefen och sitter med i affärsområdets ledningsgrupp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Ansvara för personal- och resursplanering, samt för ledning och styrning.
Arbeta med ständiga förbättringar och vara uppdaterad nya tjänster och arbetssätt.
Ansvar för att hålla en god kunddialog och utveckla befintliga och nya affärer.
Vara delaktig i upphandlingar, godkänna anbud och avtal enligt befogenhetsförteckning.
Ekonomiskt ansvar; upprätta budget, genomföra verksamhetsplanering och uppföljning samt analyser av den löpande verksamheten, resultatuppföljning.
Arbetsmiljöansvar enligt delegering samt ansvar för tillämpning av miljö- och kvalitetssystem.

Som en medlem i vår ledningsgrupp för affärsområdet kommer du arbeta med strategiska frågeställningar och gemensamt verka för utveckling av medarbetarskapet, ledarskapet verksamheten och affärerna. Vi erbjuder ett utmanande och varierande arbete i en organisation som präglas av stark särkhetskultur, affärsmässighet, kreativitet och samarbete.
Din bakgrund
Som avdelningschef behöver du följande kvalifikationer
Vi söker dig med ledarerfarenhet.
Du har god administrativ förmåga och vana att arbeta processinriktat.
Körkort (B) är ett krav.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Det är en merit med utbildning eller arbetslivserfarenhet inom Miljö och/eller fastighetsrättsliga frågor.

Som person har du ett starkt driv och får saker att hända. Du är trygg i ditt ledarskap, lyhörd, tydlig och har en bra samarbetsförmåga. Dina medarbetare kommer vara placerade på flera orter och det är därför viktigt med god kommunikativ förmåga. Resor ingår i tjänsten.
Placeringsort
Tjänsten har en flexibel placering vid någon av våra etableringar i Luleå eller Umeå. Ange därför i ansökan önskad ort.
Välkommen in med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 22 november 2022.
Mer information
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mia Eriksson, 070 671 22 20. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Adrian Malmberg 070 234 26 41.
Fackliga representanter är Caroline Trogen för Unionen, Robert Lönnqvist SEKO, Magnus Tjergefors Ledarna och Torbjörn Blom Akademikerna. Du når dem alla via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Känns detta som ett jobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Bland våra kunder hittar du nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. I Sverige har vi drygt 2 300 medarbetare på ett 90-tal orter. Våra verksamhetsområden är byggnation – underhåll – konsulttjänster. Läs mer om våra tjänster på www.vattenfallservices.se
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Följ oss gärna!
Linkedin – Vattenfall Services Nordic AB
Instagram – Vattenfallservices Visa mindre

Postdoktor - Modellering av terrängframkomlighet

Ansök    Okt 31    Umeå Universitet    Fysiker
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för fysik vid Umeå universitet (https://www.

umu.se/institutionen-for-fysik/) bedriver stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, kondenserade materiens fysik, nanoteknik, fotonik, teoretisk fysik och beräkningsfysik. Forskargruppen ”Digital fysik” (http://www.digitalphysics.se) utvecklar metoder för fysikbaserad simulering, analys, och styrning av komplexa mekaniska system.

Nu söker vi en postdoktoral forskare som ska arbeta i ett projekt som syftar till utveckling av modeller för terrängframkomlighet. Postdoktorsanställningen gäller för två år. Startdatum är 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 1 december, 2022.

Projektbeskrivning
Det övergripande projektmålet är metodik för att utveckla och tillämpa modeller för terrängframkomlighet för ett mer hållbart och digitaliserat skogsbruk. De specifika projektuppgifterna innefattar grundläggande studier av terrängframkomlighet, utveckling av nya framkomlighetsmodeller givet högupplöst laserdata, fysikbaserad simulering och maskininlärning, samt utforskning av nya tillämpningar inom skogsteknisk optimering och automation.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. 

Doktorsexamen ska vara inom det skogliga eller teknikvetenskapliga området. En kvalificerad kandidat måste vidare uppvisa: (i) goda färdigheter i skriftlig och muntlig engelska, (ii) dokumenterad erfarenhet med modellering och simulering, (iii) självständighet, kreativitet och god samarbetsförmåga.

Starkt meriterande är: (i) demonstrerade färdigheter avseende modellering och simulering av skogstekniska system involverande terrängfordon, (ii) demonstrerade färdigheter avseende analys och bearbetning av terrängdata, (iii) praktisk erfarenhet av arbete med tunga maskiner i skogsterräng.

Ansökan
Ansökan måste innehålla:
1. Ett följebrev som beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering för ansökan (max 2 sidor).
2. En meritförteckning med publikationslista.
3. En elektronisk kopia av doktorsavhandling.
4. Styrkta kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis eller motsvarande.
5. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.
6. Övriga relevanta handlingar.

Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem Varbi. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 1 december 2022.

Information
För mer information, kontakta universitetslektor Martin Servin, epost: [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Präst Umeå stadsförsamling

Ansök    Okt 31    Umeå Pastorat    Komminister
I centrala Umeå står Umeå stads kyrka mitt i livet och bruset. Där möter vi människor i livets alla skeenden med Jesus som förebild och församlingen som vårt nav. Vill du tillsammans med oss vara med att utveckla, utmanas och växa tillsammans i alla dessa möten? Beskrivning Umeå stads kyrka har ett rikt gudstjänst- och konsertliv. I kyrkan ryms både gemenskap och kultur. Samtidigt är kyrkan också en plats för enskildhet. Många människor kommer till kyr... Visa mer
I centrala Umeå står Umeå stads kyrka mitt i livet och bruset.

Där möter vi människor i livets alla skeenden med Jesus som förebild och församlingen som vårt nav. Vill du tillsammans med oss vara med att utveckla, utmanas och växa tillsammans i alla dessa möten?

Beskrivning
Umeå stads kyrka har ett rikt gudstjänst- och konsertliv. I kyrkan ryms både gemenskap och kultur. Samtidigt är kyrkan också en plats för enskildhet. Många människor kommer till kyrkan för att sitta ned en stund. I centrala Umeå blir utsattheten också märkbar. Där har också vi som kyrka en stor uppgift.  Arbetslaget i Umeå stads kyrka, med församlingsgården Öst på stan, består av 17 medarbetare som arbetar i tre team med olika fokusområden – ”Samtal och ungdom”, ”Mötesplatser och diakoni” samt ”Kyrkorum och kultur”. Teamen driver utveckling inom respektive fokusområde samtidigt som samverkan sker mellan såväl teamen, mellan medarbetare i hela stadsförsamlingen

Umeå stadsförsamling har fyra kyrkor där Umeå stads kyrka tillsammans med Västerslättskyrkan, Ersbodakyrkan och Ersmarkskyrkan, omfattar både Umeå stadskärna och bostadsområden i Umeås ytterkanter. Umeå stadsförsamling är med sina 34 000 invånare Västerbottens största församling. Umeå stadsförsamling har ca. 40 anställda.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i teamet ”Mötesplatser och diakoni” med uppdraget att tillsammans med både anställda och ideella medarbetare söka vägar att vara kyrka i centrala Umeå.

Vi söker dig som har ett hjärta för att evangeliet skall nå alla, oavsett om det gäller den som sitter på bänken inne i kyrkan eller på parkbänken utanför eller på ett äldreboende. Du vill därför arbeta utåtriktat och relationsskapande för att hitta vägar att nå dit. Du kommer också regelbundet vara en del av vårt gudstjänstliv i Umeå stads kyrka, samt arbeta med konfirmander och kyrkliga handlingar i hela pastoratet.

Kvalifikationer
Du är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning och delar Svenska kyrkans värdegrund. Krav, meriterande om du har erfarenhet av att möta människor i olika skeden av livet. Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde januari -23 eller enligt överenskommelse. Visa mindre

Researcher - to reduce deer – human conflicts

Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies   The Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies (WFE), SLU, Umeå, is looking for a researcher with strong interests in the ecology and management of deer. She/he will work within a project that will test if and how artificial fear landscapes can reduce conflicts between deer and humans by scaring deer off cropland or forestland. Many parts of Europe are experiencing strong increases in ... Visa mer
Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies
 

The Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies (WFE), SLU, Umeå, is looking for a researcher with strong interests in the ecology and management of deer. She/he will work within a project that will test if and how artificial fear landscapes can reduce conflicts between deer and humans by scaring deer off cropland or forestland. Many parts of Europe are experiencing strong increases in deer populations. While this is celebrated as a conservation success, this also leads to conflicts between deer and land owners, such as farmers and forest owners. Hunting is a widely used method to reduce such human-deer conflicts, but is not always effective. In this project, you will contribute to the development of additional tools to reduce these conflicts, more specifically scaring tools that use predator sounds or other risk cues.

The department offers a creative, stimulating, and highly international environment and performs internationally recognised research, education and environmental monitoring in the research areas: animal ecology, aquatic ecology, molecular ecology and restoration ecology (see https://www.slu.se/en/departments/wildlife-fish-environmental-studies/research/). The department has many international employees and well-established national and international collaborations, which gives opportunities for fruitful exchange.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The successful candidate will perform a systematic literature review to assess how deer respond to different types of cues (visual, olfactory, acoustic) that signal risk from predators and humans. The review will focus on the full geographic extent of the world’s common deer species. You will then translate these findings into expectations for what type of artificial landscape of fear could most effectively alleviate human-wildlife conflict.

Qualifications:
Applicants should hold a PhD in ecology. You should have a strong track-record of studying the ecology of deer and their ecological impacts. Experience with ecosystems in different parts of Europe and/or the world will be an advantage due to the global focus of the review. We expect you to have strong experience with complex statistical models and with systematic reviews of scientific literature. The successful applicant frequently publishes in high-quality journals. A track record of successful grant acquisition will be seen as a merit. We are looking for a highly motivated and team-oriented candidate.

Place of work:
Umeå

Form of employment:
Temporary employment, 6 months

Extent:
100%

Starting date:
1 January 2023 or according to agreement

Application:
We welcome your application no later than 2022-11-15, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Projektassistent 50%

Ansök    Okt 30    Umeå Universitet    Immunolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Beskrivning

Projektassistent , 50% under elva månader.

Tillträde enligt överenskommelse.

Du kommer att vara aktiv i en dynamisk forskargrupp som undersöker kliniska infektioner, och hur infektioner interagerar med immunsystemet. Ett långsiktigt mål är att identifiera och karaktärisera molekyler och mekanismer som kan exploateras för nya behandlingar.

Forskningen inriktas på att förstå hur svåra infektioner och vaccinationer dels påverkar immunsystemet över tid samt även hur arvsmassan påverkas av densamma. Patienter med specifika infektionssjukdomar inkluderas efter informerat samtycke i större kohorter som följs över tid. Sjukdomsutfall både akut och subakut följs och dokumenteras.  

Anställningen är placerad i en tvärvetenskaplig miljö i Johan Normarks forskargrupp vid institutionen för Klinisk Mikrobiologi. Det finns goda möjligheter till samarbeten med experter inom närliggande forskningsområden vid intilliggande institutioner.
Forskargruppen fokuserar på translationell forskning på olika nivåer med målsättningen att:
-förstå vaccinsvar
-förstå mekanismer som krävs för infektion och patogenes
-identifiera molekylära mål för utveckling av nya behandlingar.

Du kommer att arbeta i Johan Normarks forskargrupp, för mer information se länk nedan: https://www.umu.se/forskning/grupper/johan-normark/

Arbetsuppgifter

• Ta prover på forskningspersoner i olika kliniska studier

• Planera och praktiskt organisera logistik kring provtagning och uppföljning av forskningspersoner.

• Uppdatera och hantera forskningsdata i elektroniska rapportsystem

• Arbeta självständigt och tillsammans med andra.

• Handleda studenter på grundläggande och avancerad nivå.

• Samarbeta med andra forskare inom och utanför forskargruppen.

• Delta i och bidra till vetenskapliga gruppmöten som inkluderar gruppmedlemmar och forskare utanför forskargruppen

 

Kvalifikationer

-Du som söker ska ha en lägst gymnasieutbildning i medicin med fördjupade kunskaper av arbete med kliniska studier inom infektionsmedicin.

-Du skall ha genomgått kurs avseende Good clinical practice.

-Förmåga att tala och skriva på engelska är ett krav för anställning.

-Arbeta självständigt och ta egna beslut

-Vara en bra samarbetspartner

 

Ansökan ska innehålla:

-En A4 sida som fokuserar på dina specifika kvalifikationer och motivering för varför du söker anställningen.

-Attesterad kopia av certifikat, Curriculum Vitae inkluderande alla publikationer

-Rekommendationsbrev och kontaktpersoner till minst två referenser

 

Ansökan skickas elektroniskt (via Varbi-systemet).

Sista ansökningsdag: 2022-11-16

Tillträde snarast enligt överenskommelse.

För frågor kontakta: Johan Normark, Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet

E-mail: https://umu.varbi.com/center/tool/position/555216/edit/tab:3/[email protected]

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Första forskningsingenjör

Ansök    Okt 28    Umeå Universitet    Fysiker
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för fysik söker en första forskningsingenjör till tvärvetenskapliga Integrated Science Lab, IceLab.

Anställningen är på sju månader och avser heltid med start i januari 2023 eller enligt överenskommelse.

IceLab
IceLab är ett fysiskt nav för tvärvetenskaplig forskning som drivs av institutionerna för ekologi, miljö och geovetenskap; matematik och matematisk statistik och fysik. Vi är cirka 20 forskare med olika bakgrund. Tillsammans arbetar vi med att lösa problem inom livsvetenskaperna med verktyg från fysik, matematik och datavetenskap. För passionen till nya idéer försöker vi föra samman forskare från olika discipliner genom att organisera innovativa och kreativa events.

Arbetsuppgifter
Nu söker vi en förste forskningsingenjör till vår interdisciplinära forskargrupp för bioinformatiska studier av data som erhålls med hjälp av storskalig sekvensering (RNAseq, ChIP-seq) och metabolomik. Arbetsuppgifterna består även av att utföra laborativa experiment som innefattar odling och stressbehandling av Arabidopsis Thaliana, isolering av RNA, proteinextrakt och metaboliter från Arabidopsis. IceLab erbjuder en kreativ och utvecklande miljö för interdisciplinär forskning som ger stora möjligheter att utforska och förverkliga andra projekt också.

Kvalifikationer
Du ska ha en doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i molekylärbiologi, cellbiologi eller motsvarande. Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med minst ett relevant scriptspråk (R, Python, Perl, C) samt kunskap om de beräkningsvetenskapliga metoder som används för analys av Illumina-sekvenseringsdata. Erfarenhet av arbete med nätverksanalys och komparativ genomik för identifiering av transkriptionsregulatoriska mekanismer är ett krav. Anställningen kräver även erfarenhet av arbete med Linux och Bash script, Git, RStudio, RShiny, databaser och HPC. Du ska ha goda sociala egenskaper samt en god förmåga att samarbeta både i grupp och individuellt.

Övriga önskvärda kvalifikationer är praktisk erfarenhet av arbete med olika typer av stressbehandling av Arabidopsis.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
1. Ett följebrev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker (max 2 sidor),
2. En meritförteckning (CV),
3. En publikationslista,
4. Kopior på doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis,
5. Kopia av doktorsavhandling och relevanta publikationer,
6. Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner,
7. Övriga handlingar som du vill åberopa.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 2022-11-30.

Övrig information          
Närmare upplysningar lämnas av Martin Rosvall, [email protected]
Forskning: https://www.martinrosvall.com
Kartläggningsverktyg: https://www.mapequation.org 
IceLab: https://icelab.se

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Präst Umeå stadsförsamling

Ansök    Okt 31    Umeå Pastorat    Komminister
I centrala Umeå står Umeå stads kyrka mitt i livet och bruset. Där möter vi människor i livets alla skeenden med Jesus som förebild och församlingen som vårt nav. Vill du tillsammans med oss vara med att utveckla, utmanas och växa tillsammans i alla dessa möten? Beskrivning Umeå stads kyrka har ett rikt gudstjänst- och konsertliv. I kyrkan ryms både gemenskap och kultur. Samtidigt är kyrkan också en plats för enskildhet. Många människor kommer till kyr... Visa mer
I centrala Umeå står Umeå stads kyrka mitt i livet och bruset.

Där möter vi människor i livets alla skeenden med Jesus som förebild och församlingen som vårt nav. Vill du tillsammans med oss vara med att utveckla, utmanas och växa tillsammans i alla dessa möten?

Beskrivning
Umeå stads kyrka har ett rikt gudstjänst- och konsertliv. I kyrkan ryms både gemenskap och kultur. Samtidigt är kyrkan också en plats för enskildhet. Många människor kommer till kyrkan för att sitta ned en stund. I centrala Umeå blir utsattheten också märkbar. Där har också vi som kyrka en stor uppgift.  Arbetslaget i Umeå stads kyrka, med församlingsgården Öst på stan, består av 17 medarbetare som arbetar i tre team med olika fokusområden – ”Samtal och ungdom”, ”Mötesplatser och diakoni” samt ”Kyrkorum och kultur”. Teamen driver utveckling inom respektive fokusområde samtidigt som samverkan sker mellan såväl teamen, mellan medarbetare i hela stadsförsamlingen

Umeå stadsförsamling har fyra kyrkor där Umeå stads kyrka tillsammans med Västerslättskyrkan, Ersbodakyrkan och Ersmarkskyrkan, omfattar både Umeå stadskärna och bostadsområden i Umeås ytterkanter. Umeå stadsförsamling är med sina 34 000 invånare Västerbottens största församling. Umeå stadsförsamling har ca. 40 anställda.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i teamet ”Mötesplatser och diakoni” med uppdraget att tillsammans med både anställda och ideella medarbetare söka vägar att vara kyrka i centrala Umeå.

Vi söker dig som har ett hjärta för att evangeliet skall nå alla, oavsett om det gäller den som sitter på bänken inne i kyrkan eller på parkbänken utanför eller på ett äldreboende. Du vill därför arbeta utåtriktat och relationsskapande för att hitta vägar att nå dit. Du kommer också regelbundet vara en del av vårt gudstjänstliv i Umeå stads kyrka, samt arbeta med konfirmander och kyrkliga handlingar i hela pastoratet.

Kvalifikationer
Du är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning och delar Svenska kyrkans värdegrund. Krav, meriterande om du har erfarenhet av att möta människor i olika skeden av livet. Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde januari -23 eller enligt överenskommelse. Visa mindre

Första forskningsingenjör till institutionen för molekylärbiologi

Ansök    Okt 28    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för molekylärbiologi söker en första forskningsingenjör för ett tidsbegränsat vikariat upp till 2 år motsvarande heltid med startdatum 2023-01-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer att omfatta studier av interaktioner mellan mikrober och värddjur i gnagarmodeller av infektion. Det kommer också att omfatta mikrobiella genetiska screeningar och studier av immunsvar på mikrobiella infektioner.

Kvalifikationer
Du har doktorsexamen inom mikrobiologi, entomologi eller motsvarande. Du har omfattande kunskap med dokumenterad erfarenhet av immunologi och infektion. Av särskild betydelse är erfarenhet av arbete med malaria I en gnagarmodell, inklusive tekniker för myggöverföring av parasiter. Du har också erfarenhet av storskaliga genetiska tekniker. Stor vikt läggs på teknisk kompetens, dokumenterad erfarenhet av gnagarmodeller för infektion och en personlig motivation för att arbeta med forskning. Erfarenhet av hantering av försöksdjur med formell behörighet (godkänd vid försökdjurskurs) är ett krav.

Du är välorganiserad, har god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta i grupp. God förmåga arbeta i team samt att kommunicera på engelska både i tal och i skrift krävs.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Du tar egna initiativ och kan självständigt ta ansvar för experimentellt arbete och resultat

Ansökan
Du ansöker genom vårt e-rekryteringssystem senast den 17 November 2022. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska:

- CV med information om utbildning, förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över vetenskapliga publikationer.
- Doktorsexamensbevis
- Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och forskningsintressen samt motivering varför du söker anställningen.

Välkommen med din ansökan!

Mer om oss
Du hittar mer information om oss på www.umu.se/molbiol.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Första forskningsingenjör vid Institutionen för medicinsk biovetenskap

Ansök    Okt 26    Umeå Universitet    Molekylärbiolog
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen för medicinsk biovetenskap tillhör medicinska fakulteten vid Umeå universitet (www.

medbio.umu.se) och bedriver forskning och undervisning inom ämnena Klinisk kemi, Medicinsk och klinisk genetik samt Patologi. Vi söker en första forskningsingenjör. Anställningen är placerad i ”laboratoriehuset” i byggnad 6M, med direkt kontakt med sjukhuset, medicinska biblioteket och tandläkarhögskolan. 


Projektbeskrivning
Projektet syftar till att klarlägga hur MDM2 binder olika mRNA och därigenom reglerar cell tillväxt. MDM2 är mest känd för sin kapacitet att under normala förhållanden binda p53 proteinet och inhibera dess tumör suppressor effekt. Tidigare studier har visat hur MDM2 vid DNA skada istället binder p53 mRNA och aktiverar p53 syntes. Nya resultat visar att MDM2 också binder E2F1 mRNA och stimulerar E2F1 protein syntes  under förhållanden som gynnar celldelning. I detta projekt kommer vi att studera hur MDM2 binder olika mRNA och hur detta regleras av olika signal vägar. MDM2 är det första kända protein som reglerar cell tillväxt genom att agera som translationsfaktor för olika mRNA. 

Arbetsuppgifterna
De huvudsakliga arbetsuppgifterna inkluderar att studera mRNA strukturer och dess cell biologiska konsekvenser. Den sökande bör ha förmåga att sammanställa resultat till vetenskapliga publikationer. Vidare ingår arbete med datahanteringslösningar/-servrar. Resor till samarbetspartners i och utanför Sverige förekommer, likaså kurs- och konferensresor.

Kompetenskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom protein kemi eller cellbiologi. Vi söker en självständig och motiverad person med kompetens inom protein kemi eller cellbiologi med inriktning på mikroskopi. Kunskaper i mRNA translation kontroll och/eller drogutveckling är ett krav.

Den sökande förutsätts ha mycket god förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt på engelska.  

Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom cell biologi och biokemi med inriktining mot ribosomal biogenes och mRNA translations reglering samt mRNA strukturer. 

Den sökande bör ha förmåga att arbeta självständigt, att samverka med andra på ett positivt sätt samt ha god organisationsförmåga. Vidare kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet, driv och självständighet. 

Mer om anställningen
Anställningen är på heltid och tillsvidare med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Läs gärna mer om oss här: https://www.umu.se/institutionen-for-medicinsk-biovetenskap/

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver dina kvalifikationer och kompetensområden samt varför du är intresserad av anställningen.
- En meritförteckning (CV).
- Vidimerade kopior av betyg/examensbevis samt eventuella övriga meriter som sökanden vill åberopa.
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Ansökan skall sändas in elektroniskt i word- eller pdf-format.

Upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av professor Robin Fåhraeus, e-postadress: [email protected]

Din ansökan görs via vårt e-rekryteringssystem, Varbi och ska vara inkommen senast den 14 november 2022. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Vi ser fram emot din ansökan! 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Projektassistent inom finansiell matematik, 6 månader

Ansök    Okt 28    Umeå Universitet    Matematiker
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en projektassistent för en tidsbegränsad deltidsanställning i sex månader.

Arbetet kräver bland annat en masterexamen i matematik och mycket goda kunskaper inom finansiell matematik. Sista ansökningsdag är 15 november 2022.

Arbetsuppgifter
Anställningen som projektassistent kommer att innehålla arbete med att implementera och koda forskningstillämpningar inom finansiell matematik.

Det kommer också att ingå arbetsuppgifter på kurser i finansiell matematik på avancerad nivå, såsom utveckling av kursmaterial, teknisk assistans vid examensarbeten, handledning av datorlaborationer och assistans vid bedömning av laborationsrapporter.

Kvalifikationer
Anställningen kräver att du har en masterexamen i matematik, mycket goda kunskaper inom finansiell matematik och en mycket god kommunikationsförmåga på engelska.

Anställningen
Anställningen är på 50% av heltid och tidsbegränsad i sex månader under perioden 1 december 2022 till 31 maj 2023.

Ansökan
Ansökan görs via universitetets e-rekryteringssystem. Klicka på knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 15 november 2022. En komplett ansökan innehåller:

- Följebrev (högst 2 sidor) där du beskriver dig själv, dina tidigare forskningsresultat och dina egna idéer om forskningsprojektet.
- Meritförteckning (CV) med en lista över publikationer.
- Kopior av examensbevis, förteckning över avslutade akademiska kurser och betyg.
- Eventuella övriga dokument som den sökande vill åberopa.
- Kontaktuppgifter till två vidtalade referenspersoner. 

Mer information
Mer information om anställningen: professor Christian Ewald, [email protected]

Mer information om institutionen: https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Miljöhandläggare / Projektledare till Envix

Ansök    Okt 25    Bravura Sverige AB    Miljöhandläggare
Om Bravura: Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas! Om tjänsten: Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du an... Visa mer
Om Bravura:

Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!

Om tjänsten:

Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Envix Nord AB.

Om företaget:

Envix Nord AB är ett miljöteknikföretag med bas i Umeå och Stockholm, men verkar över hela landet. De utgör en kombination mellan forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer. Deras affärsidé och verksamhet bidrar till att minska belastningen på miljön och att öka hushållningen med naturens resurser.

På Envix jobbar experter inom tjänster för miljöteknik, jord, berg och vattenrening med kapacitet att framgångsrikt genomföra stora som små projekt, med både bredd och spets samlad under samma tak. Envix har gedigen erfarenhet av att hjälpa företag att hitta lösningar och åtgärda miljöproblem. Ofta är problemen komplexa och det krävs både expertkunskap och avancerad utrustning för att komma till rätta med dem.

Envix kan hjälpa till i alla delar av processen, antingen med olika tjänster eller med helhetslösningar där de analyserar problemet, tar fram en lösning och genomför de åtgärder som krävs.

Arbetsuppgifter:

I rollen som miljöhandläggare/projektledare kommer du främst fokusera på området förorenad mark och tillståndsprocesser. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar utförande av provtagning, rapportskrivning, kundkontakt, riskbedömningar och budgeteringar.

På Envix arbetar du tillsammans med omkring 20 medarbetare med varierad expertis. Beroende på projektets storlek arbetar du antingen självständigt eller tillsammans med kollegor. I dina egna projekt ansvarar du för tidsplanering, budgetering, kundkontakt och utförande och dess framdrift.

Du får även möjlighet att vara involverad i projekt där du är delaktig från utredning till utförande. Detta innebär en stor variation på arbetsuppgifterna och bred kunskapsutveckling.

Du kommer att arbeta med:
• Fältarbete
• Rapportskrivning och riskbedömningar
• Projektledning

Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:

• Utbildning inom miljö med naturvetenskaplig bakgrund
• Arbetslivserfarenhet av tillståndsprocesser och avfallsfrågor
• Arbetslivserfarenhet av rapportskrivning
• Obehindrad svenska i tal, mycket goda kunskaper i skrift
• B-körkort
• Erfarenhet av att driva projekt är meriterande

För att trivas i rollen som miljöhandläggare/projektledare bör du vara en duktig skribent då du kommer att skriva rapporter. Vidare ser vi att du kan driva ditt eget arbete framåt och trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar och kan påverka ditt eget arbete. Vi tror att du motiveras av din nyfikenhet att lära dig mer och tycker om att hitta nya lösningar som gör jobbet både roligare och bättre.

Övrig information:

Start: Enligt överenskommelse
Plats: Umeå
Lön: Enligt överenskommelse

Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här: http://bravura.se/min-profil/fragor-och-svar/

Har du specifika frågor om tjänsten ber vi dig att mejla [email protected] så hjälper någon i teamet dig. Ange vilken tjänst det gäller.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!

Sökord: Miljöhandläggare, miljö, projektledare, teknik, miljöteknik, Envix, heltid, Västerbotten, Umeå, Stockholm, projektledning, project management, handläggning, handläggare, tillväxtresa, tillväxt Visa mindre