Lediga jobb Trafikverket i Umeå

Se alla lediga jobb från Trafikverket i Umeå. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Umeå som finns inom det yrket.

Specialist vägutformning till Norrbotniabanan

Som vägutformare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vi söker dig som idag kanske arbetar som teknikansvarig väg (TA väg), vägprojektör eller uppdragsledare inom vägprojekt. Vill du arbeta i Norrlands största infrastrukturprojekt? Nu förstärker vi med ytterligare en vägutformare med placering i Umeå eller Luleå! Specialist... Visa mer
Som vägutformare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vi söker dig som idag kanske arbetar som teknikansvarig väg (TA väg), vägprojektör eller uppdragsledare inom vägprojekt.
Vill du arbeta i Norrlands största infrastrukturprojekt? Nu förstärker vi med ytterligare en vägutformare med placering i Umeå eller Luleå!


Specialist vägutformning till Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

Den närmsta arbetsgruppen består av specialister inom flera olika ämnesområden som tillsammans stöttar projektet med sina specialistkunskaper. Som specialist inom vägutformning kommer du främst att stötta projekt Norrbotniabanan med frågor som berör de befintliga vägarna (både allmänna och enskilda vägar) som påverkas av järnvägen samt de nya vägarna som krävs för järnvägsanläggningen. Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande beroende på i vilka skeden de olika delprojekten befinner sig i för tillfället. I ditt arbete kommer du i kontakt med både tidiga planeringsskeden och byggskeden.
Specialiststöd vid framtagande av uppdragsbeskrivningar.
Ge stöd i teknikfrågor inom ditt speciallistområde.
Medverka på olika former av möten, exempelvis projekteringsmöten, teknikmöten, samrådsmöten mm.
Aktivt delta på arbetsmöten (både interna och externa).
Löpande ställa och följa upp krav under projekteringen inom området vägutformning och trafiksäkerhet (exempelvis: vägsektion, linjeföring i plan och profil, sidoområdesutformning, vägutrustning mm).
Mottagningskontrollera handlingar.
Medverka till att erfarenheter förs vidare i verksamheten.

Huvuddelen av arbetet ligger i att stötta projektet inom ditt teknikområde. Du kommer att arbeta i en utvecklande projektmiljö tillsammans med många kompetenta kollegor. Vi arbetar med succesiv uppföljning i samverkan med konsulter och entreprenörer och din uppgift är att ge dem rätt förutsättningar för sina leveranser.
Som vägutformare har du även möjlighet att medverka i arbetet med att utveckla regelverk, tekniska utredningar, forsknings- och utvecklingsprojekt, standardisering, omvärldsbevakning samt att företräda Trafikverket i relevanta branschorganisationer. En fantastisk möjlighet att vara med och påverka och driva utveckling inom ditt teknikområde.

Övrig information

Möjlig placeringort: Umeå eller Luleå.
Digitala intervjuer är preliminärt planerade till vecka 6. #norrbotniabanan

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person är du analytisk och har förmågan till en helhetssyn utifrån teknik, utformning och ekonomi. Vidare är du utåtriktad och har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. I rollen som vägutformare har du kontakt med flera olika parter, både interna och externa. Därför är det också av vikt att du har en god kommunikativ förmåga och kan samarbeta.
Vi söker dig som har
civilingenjörsexamen inom väg och vatten eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
flerårig relevant erfarenhet inom området vägutformning från infrastrukturprojekt och med god kunskap om projektering av vägar.
god kunskap gällande regelverk inom ämnesområdet, exempelvis VGU.
kunskap om planprocessen och deltagit i framtagande av vägplaner och/eller järnvägsplaner.
förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
körkort för personbil. Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Det är meriterande om du har
entreprenaderfarenhet från vägbyggnadsprojekt.
projekteringskunskap och erfarenhet från någon av de vanligaste programvarorna som används i branschen för vägprojektering, exempelvis Novapoint eller Civil 3D.
erfarenhet av BIM.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-EW1

Läs mer här

Här kan du läsa mer om Norrbotniabanan

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/ Visa mindre

Specialist mätningsteknik Nord

Som Specialist mätningsteknik på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Specialist mätningsteknik Nord Arbetsuppgifter Vill du delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar i några av Sveriges största och mest komplexa infrastrukturprojekt? Då kanske du är vår nya medarbetare!  Det här är en möjlighet för dig som ha... Visa mer
Som Specialist mätningsteknik på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.


Specialist mätningsteknik Nord

Arbetsuppgifter

Vill du delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar i några av Sveriges största och mest komplexa infrastrukturprojekt? Då kanske du är vår nya medarbetare! 
Det här är en möjlighet för dig som har en gedigen bakgrund inom geodetisk mätningsteknik med vilja att jobba som projektstöd med våra infrastrukturprojekt samt aktivt delta i utvecklingen av den mätningstekniska verksamheten.
Vi söker dig som är en erfaren specialist inom mätningsteknik som bland annat ska stötta vid upphandling och genomförande i infrastrukturprojekt. Detta innebär identifiering och hantering av krav och risker i projekt. Du medverkar även i arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av leverantörer. Vidare ingår att följa projektens framdrift och uppföljning av leveranser från projektets leverantörer.
Du deltar även i arbetet med att utveckla ett nationellt samordnat arbetssätt för teknikområdet. Det innebär exempelvis att du deltar i utveckling och granskning av interna krav- och rådsdokument, branschdokument, standarder och remisser.
Inom ditt område förväntas du aktivt arbeta med omvärldsbevakning och identifiera utvecklingsbehov samt bidra med erfarenhetsåterföring tillbaka till verksamheten.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Vem är du?
I ditt arbete kommer du behöva skapa kontakter både internt och externt, därför är det viktigt att du har en god kommunikationsförmåga som innebär att du är lyhörd och förmedlar budskap på ett enkelt sätt. Du har lätt för att samarbeta med andra, du anpassar dig och har ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du kommer leda vissa utredningsarbeten och därför är det viktigt att du har förmåga att leda, samordna samt skapa delaktighet och engagemang. Vidare har du god problemlösningsförmåga, du tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare inom teknikområdet, Du skapar medvetenhet kring behovet av utveckling, utmanar och ifrågasätter samt är öppen för nya möjligheter och lösningar.
Vi söker dig som
har högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 hp (120 p) med mätningsteknisk/ geodetisk inriktning tex teknisk lantmätare, samhällsbyggnad eller mätnings- och kartteknik alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
har flerårig aktuell yrkeserfarenhet av arbete inom teknikområdet mätningsteknik
har god kunskap gällande regelverk och ramverk inom följande områden: geodetisk mätningsteknik samt byggmätning och toleranser
har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
har körkort för personbil.

Det är meriterande om du
har yrkeserfarenhet av infrastrukturprojekt inom järnväg och/eller väg
har erfarenhet av antingen laserscanning, maskinstyrning, markmodeller eller GNSS
har erfarenhet av etablering av stomnät, både aktiva och passiva
innehar mätningsteknisk behörighet klass 1 eller 2 utfärdat av Trafikverket


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Miljöspecialist

Ansök    Jan 14    Trafikverket    Miljöhandläggare
Som miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Miljöspecialist Arbetsuppgifter Hos oss på Stora projekt kommer du huvudsakligen att arbeta med att stödja program Norrbotniabanan med operativt arbete rörande miljöfrågor inom exempelvis mark, vatten, luft, buller, klimat och natur. Du kommer tillsammans med projek... Visa mer
Som miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Miljöspecialist

Arbetsuppgifter

Hos oss på Stora projekt kommer du huvudsakligen att arbeta med att stödja program Norrbotniabanan med operativt arbete rörande miljöfrågor inom exempelvis mark, vatten, luft, buller, klimat och natur. Du kommer tillsammans med projektledningen ansvara för att samordna och driva miljöarbetet gentemot konsulter och entreprenörer. I utredningsskedet ligger fokus på utredningar, samråd och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I produktionsfas stödjer du projektledaren med byggrelaterade miljöfrågor som att säkerställa lagefterlevnad och föra dialog med tillsynsmyndigheter. I dags läget ligger tyngdpunkten för denna tjänst i produktionsfas.

Övrig information

Vi använder främst mail (från mailadress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer kommer att hållas över Skype under v 7 och 8.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att bli framgångsrik i rollen som miljöspecialist har du förmåga att tänka strategiskt och se helheter utifrån aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggnad. Du är van att arbeta självständigt och agera med lyhördhet och flexibilitet samtidigt som du bidrar till välfungerande samarbete i alla sammanhang. Med hjälp av din goda kommunikationsförmåga engagerar och förmedlar du ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt.
Vi söker dig som
har högskoleexamen (minst 180 hp/120 p) inom naturvetenskap eller samhällsbyggnad, alternativt annan akademisk utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
har flera års erfarenhet av arbete inom miljöområdet
har en bred generell miljökompetens som innefattar miljölagstiftning och arbete med olika miljöfrågor
har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet av arbete kopplat till byggande av infrastruktur (järnväg)
har erfarenhet av utredningsarbete
har god kunskap inom Miljöbalken
har erfarenhet av tillsyn/miljökontroll


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-MH1 Visa mindre

Projektledare till vägprojekt

Som Projektledare till vägprojekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vill du vara med och bygga Västerbottens framtid? Sök tjänsten som projektledare till vägprojekt! Projektledare till vägprojekt Arbetsuppgifter Som projektledare hos oss gillar du att arbeta mot mål och tydliga resultat. Du ansvarar för ett eller flera... Visa mer
Som Projektledare till vägprojekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vill du vara med och bygga Västerbottens framtid? Sök tjänsten som projektledare till vägprojekt!


Projektledare till vägprojekt

Arbetsuppgifter

Som projektledare hos oss gillar du att arbeta mot mål och tydliga resultat. Du ansvarar för ett eller flera projekt vilket innebär hela kedjan från planering, budget, avtal till genomförande, överlämnande och uppföljning. Du leder en projektgrupp med specialister, konsulter och entreprenörer och du samarbetar med olika parter och intressenter under projektets olika skeden. I den här rollen kommer du att arbeta med vägprojekt. Här är några exempel på vad våra vägprojekt kan handla om:
planering och byggnation av vägar och broar
upprustning av vägnätet
planering och byggnation av gång- och cykelvägar
planering och genomförande av vattenskyddsåtgärder och miljöåtgärder, som t ex djurpassager och faunaåtgärder
byggnation och upprustning av hållplatser
arbete med vägplaner
trafiksäkerhetsprojekt i form av mitträckesåtgärder, breddning mm.

Du ansvarar för projektets framdrift samt leder och fördelar arbetet inom projektet. Du bevakar tids-, kostnads- och kvalitetsaspekter och säkerställer att projektet fortskrider i enlighet med uppsatta mål. Ett viktigt bidrag i din roll är att motivera ditt projektteam och skapa en produktiv arbetsmiljö.
Arbetet drivs i projektform där du samarbetar med interna specialister och externa leverantörer samt ansvarar för planering och genomförande av uppdragen. Även kommunikation med allmänhet, kommuner, media och andra intressenter är en del av arbetet.
Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas, både genom ökat ansvar i form av olika komplexa projekt, men även i din yrkesroll. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Projektledare, projektingenjörer och specialister ingår i team där likartade projekt utbyter erfarenheter och stöttar varandra i arbetet. Som stöd i din kompetensutveckling finns också ett sammanhållet program för projektledare med erfarenhetsutbyten och utbildningar - allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet.  
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du möjlighet att ha en dialog med din närmaste chef kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer är planerade att hållas digitalt via Skype i v. 4-5.
Placeringsort för tjänsten är Umeå.

Kvalifikationer

Vem är du?
Du är en person som inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team. Tack vare din kommunikativa förmåga bygger du förtroende med interna såväl som externa parter och skapar goda samarbeten i organisationen. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga.
Vi söker dig som
några års aktuell erfarenhet av att driva projekt i entreprenadskedet
en teknisk universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) alternativ annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
körkort för personbil

Det är meriterande om du
erfarenhet från anläggnings- och infrastruktursektorn
erfarenhet av inköp och upphandling inom LOU
erfarenhet av vägprojekt i planskeden


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-JK1 Visa mindre

Projektledare till järnvägsprojekt

Ansök    Dec 27    Trafikverket    Arbetsledare, anläggning
Som Projektledare till järnvägsprojekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vill du vara med och bygga Västerbottens framtid? Sök tjänsten som projektledare till järnvägsprojekt!  Projektledare till järnvägsprojekt Arbetsuppgifter Är du intresserad av järnväg och lockas av att leda samhällsviktiga projekt där du samtidigt... Visa mer
Som Projektledare till järnvägsprojekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vill du vara med och bygga Västerbottens framtid? Sök tjänsten som projektledare till järnvägsprojekt! 


Projektledare till järnvägsprojekt

Arbetsuppgifter

Är du intresserad av järnväg och lockas av att leda samhällsviktiga projekt där du samtidigt har möjlighet att arbeta i team och utvecklas i din yrkesroll? Då kan det här vara rätt tjänst för dig för nu satsas det i norr både i infrastruktur och i industrin.
Som projektledare hos oss gillar du att arbeta mot mål och tydliga resultat. Du ansvarar för ett eller flera projekt vilket innebär hela kedjan från planering, budget, avtal till genomförande, överlämnande och uppföljning. Du leder en projektgrupp med specialister, konsulter och entreprenörer och du samarbetar med olika parter och intressenter under projektets olika skeden. I den här rollen kommer du att arbeta med järnvägsprojekt. Här är några exempel på vad våra järnvägsprojekt kan handla om:
Planering och byggnation av järnvägar
Upprätta järnvägsplaner
Hålla samrådsmöten.
Planera viktiga idrifttagningar flera år innan anläggningen tas i bruk.
Ta fram vilka tider i spår som behövs för olika arbetsmoment i projektet.
Samordna tider i spår med andra järnvägsprojekt samt med underhåll för att minimera trafikstörningar på järnvägen.
Samordning av arbeten med kommuner, myndigheter, väghållare, etc.
Konsekvensanalyser av vald produktionsmetod vad gäller omgivningspåverkan.
Genomförande av vattenskyddsåtgärder och miljöåtgärder föranlett av järnvägsprojektet

Du ansvarar för projektets framdrift samt leder och fördelar arbetet inom projektet. Du bevakar tids-, kostnads- och kvalitetsaspekter och säkerställer att projektet fortskrider i enlighet med uppsatta mål. Ett viktigt bidrag i din roll är att motivera ditt projektteam och skapa en produktiv arbetsmiljö.
Arbetet drivs i projektform där du samarbetar med interna specialister och externa leverantörer samt ansvarar för planering och genomförande av uppdragen. Även kommunikation med allmänhet, kommuner, media och andra intressenter är en del av arbetet.
Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas, både genom ökat ansvar i form av olika komplexa projekt, men även i din yrkesroll. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Projektledare, projektingenjörer och specialister ingår i team där likartade projekt utbyter erfarenheter och stöttar varandra i arbetet. Gruppen består av ett sammansvetsat team som jobbar tätt tillsammans. Som stöd i din kompetensutveckling finns också ett sammanhållet program för projektledare med erfarenhetsutbyten och utbildningar - allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet.  
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du möjlighet att ha en dialog med din närmaste chef kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer är planerade att hållas digitalt via Skype i v. 5-6.
Placeringsort för tjänsten är Umeå.

Kvalifikationer

Vem är du?
Du är en person som inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team. Tack vare din kommunikativa förmåga bygger du förtroende med interna såväl som externa parter och skapar goda samarbeten i organisationen. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga.
Vi söker dig som har
några års aktuell erfarenhet som projektledare, uppdragsledare, arbetsledare, platschef eller liknande roll
en teknisk universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) alternativ annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
körkort för personbil

Det är meriterande om du har
erfarenhet av inköp och upphandling inom LOU
erfarenhet från järnvägsprojekt, gärna i produktionsskedet
erfarenhet från komplexa projekt
erfarenhet av processen rörande planering av tider i spår
erfarenhet av arbete med entreprenadjuridik


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektledare till järnvägsprojekt

Ansök    Dec 29    Trafikverket    Arbetsledare, anläggning
Som Projektledare till järnvägsprojekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vill du vara med och bygga Västerbottens framtid? Sök tjänsten som projektledare till järnvägsprojekt!  Projektledare till järnvägsprojekt Arbetsuppgifter Är du intresserad av järnväg och lockas av att leda samhällsviktiga projekt där du samtidigt... Visa mer
Som Projektledare till järnvägsprojekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vill du vara med och bygga Västerbottens framtid? Sök tjänsten som projektledare till järnvägsprojekt! 


Projektledare till järnvägsprojekt

Arbetsuppgifter

Är du intresserad av järnväg och lockas av att leda samhällsviktiga projekt där du samtidigt har möjlighet att arbeta i team och utvecklas i din yrkesroll? Då kan det här vara rätt tjänst för dig för nu satsas det i norr både i infrastruktur och i industrin.
Som projektledare hos oss gillar du att arbeta mot mål och tydliga resultat. Du ansvarar för ett eller flera projekt vilket innebär hela kedjan från planering, budget, avtal till genomförande, överlämnande och uppföljning. Du leder en projektgrupp med specialister, konsulter och entreprenörer och du samarbetar med olika parter och intressenter under projektets olika skeden. I den här rollen kommer du att arbeta med järnvägsprojekt. Här är några exempel på vad våra järnvägsprojekt kan handla om:
Planering och byggnation av järnvägar
Upprätta järnvägsplaner
Hålla samrådsmöten.
Planera viktiga idrifttagningar flera år innan anläggningen tas i bruk.
Ta fram vilka tider i spår som behövs för olika arbetsmoment i projektet.
Samordna tider i spår med andra järnvägsprojekt samt med underhåll för att minimera trafikstörningar på järnvägen.
Samordning av arbeten med kommuner, myndigheter, väghållare, etc.
Konsekvensanalyser av vald produktionsmetod vad gäller omgivningspåverkan.
Genomförande av vattenskyddsåtgärder och miljöåtgärder föranlett av järnvägsprojektet

Du ansvarar för projektets framdrift samt leder och fördelar arbetet inom projektet. Du bevakar tids-, kostnads- och kvalitetsaspekter och säkerställer att projektet fortskrider i enlighet med uppsatta mål. Ett viktigt bidrag i din roll är att motivera ditt projektteam och skapa en produktiv arbetsmiljö.
Arbetet drivs i projektform där du samarbetar med interna specialister och externa leverantörer samt ansvarar för planering och genomförande av uppdragen. Även kommunikation med allmänhet, kommuner, media och andra intressenter är en del av arbetet.
Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas, både genom ökat ansvar i form av olika komplexa projekt, men även i din yrkesroll. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Projektledare, projektingenjörer och specialister ingår i team där likartade projekt utbyter erfarenheter och stöttar varandra i arbetet. Gruppen består av ett sammansvetsat team som jobbar tätt tillsammans. Som stöd i din kompetensutveckling finns också ett sammanhållet program för projektledare med erfarenhetsutbyten och utbildningar - allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet.  
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du möjlighet att ha en dialog med din närmaste chef kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer är planerade att hållas digitalt via Skype i v. 5-6.
Placeringsort för tjänsten är Umeå.

Kvalifikationer

Vem är du?
Du är en person som inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team. Tack vare din kommunikativa förmåga bygger du förtroende med interna såväl som externa parter och skapar goda samarbeten i organisationen. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga.
Vi söker dig som har
några års aktuell erfarenhet som projektledare, uppdragsledare, arbetsledare, platschef eller liknande roll
en teknisk universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) alternativ annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
körkort för personbil

Det är meriterande om du har
erfarenhet av inköp och upphandling inom LOU
erfarenhet från järnvägsprojekt, gärna i produktionsskedet
erfarenhet från komplexa projekt
erfarenhet av processen rörande planering av tider i spår
erfarenhet av arbete med entreprenadjuridik


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-JK1 Visa mindre

Underhållsingenjör/byggledare

Som Underhållsingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Stora industrisatsningar och investeringar är på gång i Västerbotten, vilket kräver att infrastrukturen är välfungerande, i bra skick och redo för utmaningen det innebär med ökad belastning! Vill du vara del i att se till att vägnätet möjliggör för människor, företag och... Visa mer
Som Underhållsingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Stora industrisatsningar och investeringar är på gång i Västerbotten, vilket kräver att infrastrukturen är välfungerande, i bra skick och redo för utmaningen det innebär med ökad belastning! Vill du vara del i att se till att vägnätet möjliggör för människor, företag och framtid att komma fram smidigt, grönt och tryggt? Varmt välkommen med din ansökan!


Underhållsingenjör/byggledare

Arbetsuppgifter

Rollen innebär att du stödjer projekt med teknisk kompetens i drift och underhållsfrågor. Du utgör en viktig resurs beträffande uppföljning, analys av fel och störningar i anläggningen och verksamheten. Dina dagar är varierande och du befinner dig både ute efter vägnätet och i kontorsmiljö, och du arbetar såväl självständigt som i team.
Vanligt förekommande uppgifter:
·      Agera byggledare och tekniskt stöd åt Trafikverkets projektledare inom ramen för BAS-kontrakt väg
·      Stötta både interna och externa intressenter med lokal och regional kunskap om distriktets verksamhet, anläggningstillstånd och behov
·      Diskutera tekniska lösningar med entreprenörer och samverkar med entreprenörer inom ramen för BAS-kontrakt väg
·      Kontrollera och följa upp både planerade och genomförda åtgärder inom vägnätet
·      Inspektion av vägarnas status och skick

Övrig information

Möjliga placeringsorter för denna tjänst är Umeå och Skellefteå. 
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Det är därför viktigt att du tar dig tid att besvara dessa och inte hänvisar till CV eller endast svarar ja eller nej. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Tidplan
Urvalsarbetet pågår under v. 2 och intervjuer kommer att genomföras under v. 3 och sker digitalt via Skype.
Vår nya vardag
I enlighet med Trafikverkets reviderade riktlinje gällande distansarbete finns möjlighet att kombinera arbetet på ordinarie arbetsplats med arbete på distans. Om förutsättningar finns för distansarbete kan överenskommelse upprättas med närmaste chef. För de medarbetare som får möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete ska merparten av arbetet förläggas till den ordinarie arbetsplatsen - i genomsnitt tre av fem arbetsdagar sett över tid.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas som Underhållsingenjör behöver du vara strukturerad och ha god problemlösningsförmåga. Du är självgående, initiativtagande och driver ditt arbete framåt. Som Underhållsingenjör samverkar du med många olika individer och därför behöver du ha god förmåga att såväl samarbeta som kommunicera.
Vi söker dig som
har flerårig erfarenhet av arbete med vägunderhåll med inriktning drift och underhåll
har en teknisk utbildning på högskolenivå inom Väg och vatten, Samhällsbyggnadsteknik eller Byggledning alternativt annan utbildning tillsammans med relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har B-körkort

Det är meriterande om du
har arbetslivserfarenhet som arbetsledare, platschef, byggledare eller liknande roll inom anläggningsbranschen med inriktning väg
har kunskaper inom entreprenadjuridik, AMA AF samt kunskap om miljölagstiftning
har erfarenhet av administrativa uppgifter.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Resursplanerare

Ansök    Dec 22    Trafikverket    Planeringskontorist
Som resursplanerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet. Vi söker nu resursplanerare till vårt Förarprovskontor i Umeå! Resursplanerare Arbetsuppgifter Som resursplanerare stöttar du hela Förarprovskontoret med en effektiv och långsiktigt hållbar resursplanering. I samarbete med enhetschefen ansvarar du för den operativa re... Visa mer
Som resursplanerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.
Vi söker nu resursplanerare till vårt Förarprovskontor i Umeå!


Resursplanerare

Arbetsuppgifter

Som resursplanerare stöttar du hela Förarprovskontoret med en effektiv och långsiktigt hållbar resursplanering. I samarbete med enhetschefen ansvarar du för den operativa resursplaneringen som innebär planering av provtider så långt fram som 11 månader. I dialog med enhetschefen gör du förändringar i resursplaneringen beroende på tillgång och efterfrågan. Vid exempelvis sjukdom krävs det snabba justeringar i planeringen och kontakt med kunder för att boka om prov. Till din hjälp använder du dig av Trafikverkets eget resursplaneringsverktyg. Ditt mål är att både skapa optimal nytta för Trafikverkets kunder och bästa möjliga förutsättningar för kollegorna.
I rollen ansvarar du för dagsschemat för 11 medarbetare. Du kommer också att medverka vid introduktion av nya medarbetare samt vid behov förrätta kunskapsprov. Du kommer ha mycket dialog med trafikskolor och även med privatpersoner. Det kan exempelvis handla om att boka om tider och svara på frågor från kunderna.
Arbetet i den dagliga verksamheten består bland annat av administrativt stöd till enhetschefen, receptionsarbete och prov, och anpassas hela tiden efter verksamhetens behov. Du arbetar nära resursplaneraren i Örnsköldsvik och enhetschefen. 

Övrig information

Placeringsort är Umeå.
Anställningen är tidsbegränsad, med start snarast t o m 2022-09-02, med eventuell möjlighet till förlängd.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

Vem är du?
Du som person har god problemlösningsförmåga och kan självständigt arbeta med flera uppgifter parallellt och samtidigt kunna prioritera det viktigaste. För att kontoret skall fungera på bästa sätt förväntas att du snabbt kan ställa om och planera för nya förutsättningar. Då vi jobbar med kundservice är det självklart viktigt för oss att du är serviceinriktad och att du förmedlar budskap på ett tydligt och respektfullt sätt. Du har god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra. 
Vi söker dig som
har gymnasieutbildning.
har aktuell och relevant erfarenhet av bemannings- och resursplanering.
har goda kunskaper i Officepaketet, främst Excel.
är minst 23 år, vilket är lägsta ålder för att få förrätta kunskapsprov enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov.
har B-körkort för manuellt växlad personbil.
har goda kunskaper i tal och skrift på svenska.
har goda kunskaper i tal på engelska.
Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Hos Förarprov på Trafikverket bidrar du till att säkerställa trafiksäkerheten och miljömedvetenheten på Sveriges vägar. Vår uppgift är att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Det är hos oss som drömmen om ett körkort och de möjligheter som det skapar kan förverkligas. Det är vi som gör så att alla kunder känner sig välkomna, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektledare till vägprojekt

Som Projektledare till vägprojekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vill du vara med och bygga Västerbottens framtid? Sök tjänsten som projektledare till vägprojekt! Projektledare till vägprojekt Arbetsuppgifter Som projektledare hos oss gillar du att arbeta mot mål och tydliga resultat. Du ansvarar för ett eller flera... Visa mer
Som Projektledare till vägprojekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vill du vara med och bygga Västerbottens framtid? Sök tjänsten som projektledare till vägprojekt!


Projektledare till vägprojekt

Arbetsuppgifter

Som projektledare hos oss gillar du att arbeta mot mål och tydliga resultat. Du ansvarar för ett eller flera projekt vilket innebär hela kedjan från planering, budget, avtal till genomförande, överlämnande och uppföljning. Du leder en projektgrupp med specialister, konsulter och entreprenörer och du samarbetar med olika parter och intressenter under projektets olika skeden. I den här rollen kommer du att arbeta med vägprojekt. Här är några exempel på vad våra vägprojekt kan handla om:
planering och byggnation av vägar och broar
upprustning av vägnätet
planering och byggnation av gång- och cykelvägar
planering och genomförande av vattenskyddsåtgärder och miljöåtgärder, som t ex djurpassager och faunaåtgärder
byggnation och upprustning av hållplatser
arbete med vägplaner
trafiksäkerhetsprojekt i form av mitträckesåtgärder, breddning mm.

Du ansvarar för projektets framdrift samt leder och fördelar arbetet inom projektet. Du bevakar tids-, kostnads- och kvalitetsaspekter och säkerställer att projektet fortskrider i enlighet med uppsatta mål. Ett viktigt bidrag i din roll är att motivera ditt projektteam och skapa en produktiv arbetsmiljö.
Arbetet drivs i projektform där du samarbetar med interna specialister och externa leverantörer samt ansvarar för planering och genomförande av uppdragen. Även kommunikation med allmänhet, kommuner, media och andra intressenter är en del av arbetet.
Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas, både genom ökat ansvar i form av olika komplexa projekt, men även i din yrkesroll. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Projektledare, projektingenjörer och specialister ingår i team där likartade projekt utbyter erfarenheter och stöttar varandra i arbetet. Som stöd i din kompetensutveckling finns också ett sammanhållet program för projektledare med erfarenhetsutbyten och utbildningar - allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet.  
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du möjlighet att ha en dialog med din närmaste chef kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer är planerade att hållas digitalt via Skype i v. 4-5.
Placeringsort för tjänsten är Umeå.

Kvalifikationer

Vem är du?
Du är en person som inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team. Tack vare din kommunikativa förmåga bygger du förtroende med interna såväl som externa parter och skapar goda samarbeten i organisationen. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga.
Vi söker dig som
några års aktuell erfarenhet av att driva projekt i entreprenadskedet
en teknisk universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) alternativ annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
körkort för personbil

Det är meriterande om du
erfarenhet från anläggnings- och infrastruktursektorn
erfarenhet av inköp och upphandling inom LOU
erfarenhet av vägprojekt i planskeden


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Trafikanalytiker persontransport- respektive godstransportmodeller.

Ansök    Nov 15    Trafikverket    Makroanalytiker
Som Trafikanalytiker på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vi på Expertcenter arbetar som experter inom områdena väg- och järnvägskapacitet, samhällsekonomi, trafik- och transportprognoser och statistik. Vi stöttar övriga Trafikverket inom våra expertområden men vi arbetar också på uppdrag av statliga utredningar, departement och ... Visa mer
Som Trafikanalytiker på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vi på Expertcenter arbetar som experter inom områdena väg- och järnvägskapacitet, samhällsekonomi, trafik- och transportprognoser och statistik. Vi stöttar övriga Trafikverket inom våra expertområden men vi arbetar också på uppdrag av statliga utredningar, departement och andra myndigheter och svarar på externa frågor. Just nu söker vi två st trafikanalytiker varav en med inriktning mot persontransportmodeller och en med inriktning mot godstransportmodeller.


Trafikanalytiker persontransport- respektive godstransportmodeller.

Arbetsuppgifter

Tjänsten som trafikanalytiker innebär att du arbetar med utveckling, förvaltning och tillämpning av metoder, modeller och indata för framtagande av prognoser och genomförande av trafikanalyser inom transportområdet. Mycket av arbetet kretsar kring Sampers och Samgods, som är Trafikverkets nationella modellsystem för person- respektive godstransportprognoser. I tjänsten ingår att bidra till enhetens arbete med att ta fram aktuella trafik- och transportprognoser, medverka i analyser och utredningar samt att ge expertstöd gällande trafikprognoser och trafikanalyser. I arbetet ingår bland annat att initiera forskningsprojekt kring transportmodeller samt att följa nationellt och internationellt arbete inom området.
I tjänsten med inriktning persontransportmodeller är ditt primära fokus utveckling av metoder och modeller för framtagande av prognoser och genomförande av trafikanalyser inom persontransportområdet. Du kommer initialt att få arbeta i ett pågående projekt med utveckling av nästa generation personprognosmodeller.
I tjänsten med inriktning godstransportmodeller arbetar du i större utsträckning med tillämpning och analys, även om arbetet också innefattar utveckling och förvaltning av metoder och modeller inom godstransportområdet.

Övrig information

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Urvalsarbetet pågår under v. 46-47. Intervjuer kommer att genomföras under v. 48 (1/12 och 3/12) och sker digitalt via Skype.
Möjliga placeringsorter är: Solna, Göteborg, Malmö, Kristianstad, Norrköping, Östersund, Umeå, Luleå och Borlänge.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har
en universitets-eller högskoleutbildning om minst 240 hp inom trafikplanering, trafikmodeller, nationalekonomi, logistik, matematik, datateknik, statistik eller annan relevant utbildning som vi anser likvärdig
kunskap inom programmering
för tjänsten inom godstransportmodeller: flerårig arbetslivserfarenhet av tillämpning av prognos- och analysmodeller inom transportområdet, alternativt forskning inom samma område
för tjänsten inom persontransportmodeller: flerårig arbetslivserfarenhet av tillämpning, förvaltning och utveckling av prognos- och analysmodeller inom persontrafikområdet

Det är meriterande om du har
kunskaper kring samhällsekonomisk analys
erfarenhet av att leda utvecklings- eller analysuppdrag inom ett för tjänsten relevant område
forskarutbildning inom ett för tjänsten relevant område.
för tjänsten inom godstransportmodeller: erfarenhet av prognos- och analysmodeller inom godstransportområdet
för tjänsten inom godstransportmodeller: kunskap och förmåga att kunna göra expertanalyser av godstransportmarknaden

Som person har du en god problemlösande analysförmåga och arbetar strukturerat och metodiskt för att nå resultat. Du är trygg i din roll och kan på ett sakligt och professionellt sätt förklara de analyser och resultat som våra metoder/modeller genererar. Det är viktigt att du har en god pedagogisk förmåga, där du kan förklara komplexa samband på ett lättbegripligt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Du kommer att ha kontakt med både interna och externa aktörer, vilket innebär att ditt sätt att samarbeta och kommunicera med andra är betydelsefullt. Du har förmågan att tänka i nya banor och du hittar nya lösningar på gamla problem.

Ansökan

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Kundtjänsthandläggare - vikariat

Ansök    Dec 16    Trafikverket    Receptionist, telefonist
Som kundtjänsthandläggare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet. Det här är jobbet för dig som tycker om att möta många nya människor, har starkt kundfokus och som kommunicerar med människor på ett respektfullt sätt oavsett om de glada eller upprörda. Till Förarprovskontoret i Örnsköldsvik söker vi nu en till kundtjänsthandläggare/ p... Visa mer
Som kundtjänsthandläggare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.
Det här är jobbet för dig som tycker om att möta många nya människor, har starkt kundfokus och som kommunicerar med människor på ett respektfullt sätt oavsett om de glada eller upprörda.
Till Förarprovskontoret i Örnsköldsvik söker vi nu en till kundtjänsthandläggare/ provförättare.


Kundtjänsthandläggare - vikariat

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara Förarprovs ansikte utåt och möta våra många olika kunder. Som kundtjänsthandläggare delar du med dig av information och bemöter våra kunder professionellt för att ge dem bästa förutsättningarna för att visa sina kunskaper.
Du arbetar enligt lagt schema där du alternerar arbete som provförättare och med arbete i receptionen. I rollen kommer du att förrätta kunskapsprov i grupp och i vissa fall enskilt tillsammans med tolk. I samband med kunskapsproven genomför du ID-kontroller. Du hjälper även våra kunder vid fotografering för körkort och svarar på frågor rörande bestämmelser om förarprov mm.
Du arbetar enligt ett schema som innefattar resor i viss utsträckning till kontoren i Sollefteå, Umeå, Lycksele och Vilhelmina

Övrig information

Detta är ett vikariat under 6 månader på heltid med start så snart som möjligt.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Testerna skickas i samband med att ansökningstiden går ut och vi ber dig därför ha koll på din mail, även skräppost.Kvalifikationer

Vem är du?
Du kommer att vara vårt ansikte utåt och därför ser vi att du är utåtriktad och tycker om att möta nya människor. Som kundtjänsthandläggare behöver du enkelt kunna anpassa dig till nya omständigheter och situationer då du hanterar många möten och personliga kontakter med våra besökare. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett tydligt och respektfullt sätt samt anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har ett självledarskap och starkt kundfokus för att hitta lösningar som passar både kund och organisation.
Vi söker dig som
har gymnasieutbildning
är minst 23 år, vilket är lägsta ålder för att få förrätta kunskapsprov enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov
har ett par års aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med personlig kundkontakt såsom t.ex. i reception, kundtjänst med vana av flera olika kommunikationsvägar
har grundläggande kunskap i minst två delar av Officepaketet, dvs Word, Excel, Powerpoint, Onenote och Outlook.
har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
har körkort för personbil.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Hos Förarprov på Trafikverket bidrar du till att säkerställa trafiksäkerheten och miljömedvetenheten på Sveriges vägar. Vår uppgift är att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Det är hos oss som drömmen om ett körkort och de möjligheter som det skapar kan förverkligas. Det är vi som gör så att alla kunder känner sig välkomna, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Underhållsingenjör/byggledare

Som Underhållsingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Stora industrisatsningar och investeringar är på gång i Norrbotten, vilket kräver att infrastrukturen är välfungerande, i bra skick och redo för utmaningen det innebär med ökad belastning! Vill du vara del i att se till att vägnätet möjliggör för människor, företag och f... Visa mer
Som Underhållsingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Stora industrisatsningar och investeringar är på gång i Norrbotten, vilket kräver att infrastrukturen är välfungerande, i bra skick och redo för utmaningen det innebär med ökad belastning! Vill du vara del i att se till att vägnätet möjliggör för människor, företag och framtid att komma fram smidigt, grönt och tryggt? Varmt välkommen med din ansökan!


Underhållsingenjör/byggledare

Arbetsuppgifter

Rollen innebär att du stödjer projekt med teknisk kompetens i drift och underhållsfrågor. Du utgör en viktig resurs beträffande uppföljning, analys av fel och störningar i anläggningen och verksamheten. Dina dagar är varierande och du befinner dig både ute efter vägnätet och i kontorsmiljö, och du arbetar såväl självständigt som i team.
Vanligt förekommande uppgifter:
·      Agera byggledare och tekniskt stöd åt Trafikverkets projektledare inom ramen för BAS-kontrakt väg
·      Stötta både interna och externa intressenter med lokal och regional kunskap om distriktets verksamhet, anläggningstillstånd och behov
·      Diskutera tekniska lösningar med entreprenörer och samverkar med entreprenörer inom ramen för BAS-kontrakt väg
·      Kontrollera och följa upp både planerade och genomförda åtgärder inom vägnätet
·      Inspektion av vägarnas status och skick

Övrig information

Möjliga placeringsorter för denna tjänst är Umeå och Skellefteå. 
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Det är därför viktigt att du tar dig tid att besvara dessa och inte hänvisar till CV eller endast svarar ja eller nej. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Tidplan
Urvalsarbetet pågår under v. 2 och intervjuer kommer att genomföras under v. 3 och sker digitalt via Skype.
Vår nya vardag
I enlighet med Trafikverkets reviderade riktlinje gällande distansarbete finns möjlighet att kombinera arbetet på ordinarie arbetsplats med arbete på distans. Om förutsättningar finns för distansarbete kan överenskommelse upprättas med närmaste chef. För de medarbetare som får möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete ska merparten av arbetet förläggas till den ordinarie arbetsplatsen - i genomsnitt tre av fem arbetsdagar sett över tid.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas som Underhållsingenjör behöver du vara strukturerad och ha god problemlösningsförmåga. Du är självgående, initiativtagande och driver ditt arbete framåt. Som Underhållsingenjör samverkar du med många olika individer och därför behöver du ha god förmåga att såväl samarbeta som kommunicera.
Vi söker dig som
har flerårig erfarenhet av arbete med vägunderhåll med inriktning drift och underhåll
har en teknisk utbildning på högskolenivå inom Väg och vatten, Samhällsbyggnadsteknik eller Byggledning alternativt annan utbildning tillsammans med relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har B-körkort

Det är meriterande om du
har arbetslivserfarenhet som arbetsledare, platschef, byggledare eller liknande roll inom anläggningsbranschen med inriktning väg
har kunskaper inom entreprenadjuridik, AMA AF samt kunskap om miljölagstiftning
har erfarenhet av administrativa uppgifter.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Kundtjänsthandläggare

Ansök    Okt 29    Trafikverket    Receptionist, telefonist
Som kundtjänsthandläggare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet. Det här är jobbet för dig som tycker om att möta många nya människor, har starkt kundfokus och som kommunicerar med människor på ett respektfullt sätt oavsett om de glada eller upprörda. Till Förarprovskontoret i Umeå söker vi nu en till kundtjänsthandläggare/ provförä... Visa mer
Som kundtjänsthandläggare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.
Det här är jobbet för dig som tycker om att möta många nya människor, har starkt kundfokus och som kommunicerar med människor på ett respektfullt sätt oavsett om de glada eller upprörda.
Till Förarprovskontoret i Umeå söker vi nu en till kundtjänsthandläggare/ provförättare.


Kundtjänsthandläggare

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara Förarprovs ansikte utåt och möta våra många olika kunder. Som kundtjänsthandläggare delar du med dig av information och bemöter våra kunder professionellt för att ge dem bästa förutsättningarna för att visa sina kunskaper.
Du arbetar enligt lagt schema där du alternerar arbete som provförättare och med arbete i receptionen. I rollen kommer du att förrätta kunskapsprov i grupp och i vissa fall enskilt tillsammans med tolk. I samband med kunskapsproven genomför du ID-kontroller. Du hjälper även våra kunder vid fotografering för körkort och svarar på frågor rörande bestämmelser om förarprov mm.
Du arbetar enligt ett schema som innefattar resor i viss utsträckning till kontoren i Lycksele, Vilhelmina, Örnsköldsvik och Sollefteå.  

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Testerna skickas i samband med att ansökningstiden går ut och vi ber dig därför ha koll på din mail, även skräppost.

Kvalifikationer

Vem är du?
Du kommer att vara vårt ansikte utåt och därför ser vi att du är utåtriktad och tycker om att möta nya människor. Som kundtjänsthandläggare behöver du enkelt kunna anpassa dig till nya omständigheter och situationer då du hanterar många möten och personliga kontakter med våra besökare. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett tydligt och respektfullt sätt samt anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har ett självledarskap och starkt kundfokus för att hitta lösningar som passar både kund och organisation.
Vi söker dig som

har gymnasieutbildning

är minst 23 år, vilket är lägsta ålder för att få förrätta kunskapsprov enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov

har ett par års aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med personlig kundkontakt såsom t.ex. i reception, kundtjänst med vana av flera olika kommunikationsvägar

har grundläggande kunskap i Officepaketet, dvs Word, Excel, Powerpoint, Onenote och Outlook.

har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

har körkort för personbil.Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Hos Förarprov på Trafikverket bidrar du till att säkerställa trafiksäkerheten och miljömedvetenheten på Sveriges vägar. Vår uppgift är att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Det är hos oss som drömmen om ett körkort och de möjligheter som det skapar kan förverkligas. Det är vi som gör så att alla kunder känner sig välkomna, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Befälhavare frigående färja Holmöleden, visstid

Ansök    Okt 15    Trafikverket    Befälhavare
Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Befälhavare frigående färja Holmöleden, visstid Arbetsuppgifter Brinner du som vi för en säker och miljövänlig sjöfart? Är du en initiativtagande, öppen och kommunikativ person med hög grad av servicekänsla? Vi söker nu engagerad personal till våra gula vägfärjor - var ... Visa mer
Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Befälhavare frigående färja Holmöleden, visstid

Arbetsuppgifter

Brinner du som vi för en säker och miljövänlig sjöfart? Är du en initiativtagande, öppen och kommunikativ person med hög grad av servicekänsla? Vi söker nu engagerad personal till våra gula vägfärjor - var med och gör Sverige närmare.
Just nu söker vi befälhavare på timanställning till Holmöleden norr om Umeå. Holmöleden går mellan Norrfjärden och Holmön i Kvarken. Färjeledens längd är 10000 meter och överfartstiden är 45 minuter.
I tjänsten ingår sedvanliga befälhavaruppgifter. Som befälhavare har du rapporteringsansvar vid bland annat eventuella tillbud, olyckor och andra avvikelser. Du ansvarar dessutom för att färjan är i sjövärdigt skick och är behörigt bemannad.
Våra frigående färjor har tvåmansbesättning och du arbetar i nära samarbete med motorman/matros vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga. Ombord på färjan är du dessutom vårt ansikte utåt och det förutsätter att du har en hög grad av servicekänsla. Som person är du även initiativtagande och självständig, du ser vad som behöver göras och agerar därefter.

Övrig information

Kvalifikationer

Vi söker dig som

lägst innehar fartygsbefäl klass VI inre fart, maskinist B-examen alternativt maskinbefäl klass VIII-examen

har gått grundläggande säkerhetsutbildning (basic training) enligt STCW Manila

har ADR-utbildning

har giltig specialbehörighet i krishantering (CCM ) enligt STCW Manila

som lägst har SRC-certifikat

har giltigt läkarintyg för sjöfolk med däckstjänstgöring, lägst inre fartDet är meriterande om du

har högre behörigheter/utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer relevant

har erfarenhet av arbete på vägfärjor

har datorvanaAnsökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
På Trafikverkets färjerederi är du med och bidrar till att 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter varje år sker så effektivt, hållbart och säkert som möjligt. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi med runt 70 vägfärjor som trafikerar över 40 färjeleder. När vattnet fryser i de norra delarna av vårt land ansvarar vi även för drift och underhåll av isvägar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Motorman/Matros Holmöleden, visstid

Ansök    Okt 15    Trafikverket    Matros, inre fart
Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Motorman/Matros Holmöleden, visstid Arbetsuppgifter Brinner du som vi för en säker och miljövänlig sjöfart? Är du en initiativtagande, öppen och kommunikativ person med hög grad av servicekänsla? Vi söker nu engagerad personal till våra gula vägfärjor - var med och gör Sveri... Visa mer
Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.


Motorman/Matros Holmöleden, visstid

Arbetsuppgifter

Brinner du som vi för en säker och miljövänlig sjöfart? Är du en initiativtagande, öppen och kommunikativ person med hög grad av servicekänsla? Vi söker nu engagerad personal till våra gula vägfärjor - var med och gör Sverige närmare.
Just nu söker vi motorman/matros på timanställning till Holmöleden norr om Umeå. Holmöleden går mellan Norrfjärden och Holmön i Kvarken. Färjeledens längd är 10000 meter och överfartstiden är 45 minuter.
I tjänsten ingår bland annat underhålls- och reparationsarbeten, kontrollera att färjans maskineri är i sjövärdigt skick samt lastning och lossning. Våra frigående färjor har tvåmansbesättning och du arbetar i nära samarbete med befälhavaren vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga.
Ombord på färjan är du dessutom vårt ansikte utåt och det förutsätter att du har en hög grad av servicekänsla. Som person är du även initiativtagande och självständig, du ser vad som behöver göras och agerar därefter.
 
 

Övrig information

Intervjuer kan kommande att ske löpande även innan sista ansökningsdag.

Kvalifikationer

Vi söker dig som
har lägst sex månaders tjänstgöring på däck eller i maskin, alternativt gymnasieskolans energiprogram med inriktning sjöfartsteknik eller YH-utbildning inom sjöfart som leder till befattning som lättmatros eller vaktgående maskinpersonal
har maskinist B-examen alternativt maskinbefäl klass VIII-examen
har gått grundläggande säkerhetsutbildning (basic training) enligt STCW Manila
har giltigt läkarintyg för sjöfolk med däckstjänstgöring, lägst inre fart
kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du
har utbildning i passagerarsäkerhet (crowd management)
har erfarenhet av underhållssystem såsom AMOS
har högre behörigheter/utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer relevant
har erfarenhet av arbete på vägfärjor
har datorvana


Ansökan

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Ansökan ska göras på svenska. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Trafikverkets färjerederi är du med och bidrar till att 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter varje år sker så effektivt, hållbart och säkert som möjligt. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi med runt 70 vägfärjor som trafikerar över 40 färjeleder. När vattnet fryser i de norra delarna av vårt land ansvarar vi även för drift och underhåll av isvägar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Läs gärna mer på vår hemsida

https://www.trafikverket.se/farjerederiet/om-farjerederiet/Jobba-hos-oss/ Visa mindre

Projektingenjör

Som Projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Nu söker vi flera projektingenjörer i Skellefteå och Umeå. Projektingenjör Arbetsuppgifter För dig som vill bidra till utvecklingen av infrastrukturen erbjuder vi nu en spännande möjlighet på Trafikverket. Trafikverket Underhåll söker en projektingenjör till distrik... Visa mer
Som Projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Nu söker vi flera projektingenjörer i Skellefteå och Umeå.


Projektingenjör

Arbetsuppgifter

För dig som vill bidra till utvecklingen av infrastrukturen erbjuder vi nu en spännande möjlighet på Trafikverket. Trafikverket Underhåll söker en projektingenjör till distriktets pågående och kommande projekt.
Som projektingenjör fungerar du som stöd till projektledare och är en del av projektledningen. Du deltar i olika underhållsprojekt där du ansvarar för bland annat administration, handläggning och uppföljning i projektets alla delar, exempelvis tid samt kostnad. I din roll ingår att vara delaktig i upphandlingar, projekt- och byggmöten samt vara insatt i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenader. Som projektingenjör arbetar du med omvärldsbevakning och bedömning av risker samt möjligheter i projekten. Du är också en viktig del i att säkerställa att projekten genomförs enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. Att vara projektingenjör innebär att du kommer komma i kontakt med projekt i hela kedjan, från planeringsprocessen till produktion. Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas, både genom ökat ansvar i olika projekt och få möjlighet att leda vissa mindre projekt i sin helhet. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att hållas via Skype och beräknade till v 46 och 47.
Möjliga placeringsorter: Skellefteå och Umeå, med möjlighet att jobba på distans delar av arbetstidens förläggning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som
·      har högskoleutbildning, teknisk/ekonomisk inriktning, minst 180hp
·      har 1-2 års relevant och aktuell erfarenhet av projektarbete, ex. projektledning, projektplanering eller projektadministration
·      har god datorvana, särskilt goda kunskaper inom MS Office-paketet
·      har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
·      har B- körkort.
Det är meriterande om du
·      har arbetslivserfarenhet av vägprojekt
·      har erfarenhet av riskhantering, tidsplanering och ekonomihantering i projekt                      
·      har erfarenhet av att utvärdera och analysera för att förändra och förbättra arbetssätt och rutiner
·      goda kunskaper om gällande lagar och krav inom området.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektingenjör

Som Projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.  Projektingenjör Arbetsuppgifter För dig som vill bidra till utvecklingen av infrastrukturen erbjuder vi nu en spännande möjlighet på Trafikverket. Trafikverket Underhåll söker en projektingenjör till distriktets pågående och kommande projekt. Som projektingenjör fu... Visa mer
Som Projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. 


Projektingenjör

Arbetsuppgifter

För dig som vill bidra till utvecklingen av infrastrukturen erbjuder vi nu en spännande möjlighet på Trafikverket. Trafikverket Underhåll söker en projektingenjör till distriktets pågående och kommande projekt.
Som projektingenjör fungerar du som stöd till projektledare och är en del av projektledningen. Du deltar i olika underhållsprojekt där du ansvarar för bland annat administration, handläggning och uppföljning i projektets alla delar, exempelvis tid samt kostnad. I din roll ingår att vara delaktig i upphandlingar, projekt- och byggmöten samt vara insatt i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenader. Som projektingenjör arbetar du med omvärldsbevakning och bedömning av risker samt möjligheter i projekten. Du är också en viktig del i att säkerställa att projekten genomförs enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. Att vara projektingenjör innebär att du kommer komma i kontakt med projekt i hela kedjan, från planeringsprocessen till produktion. Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas, både genom ökat ansvar i olika projekt och få möjlighet att leda vissa mindre projekt i sin helhet. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att hållas via Skype och beräknade till v 46 och 47.

Kvalifikationer

Vi söker dig som
·      har högskoleutbildning, teknisk/ekonomisk inriktning, minst 180hp
·      har 1-2 års relevant och aktuell erfarenhet av projektarbete, ex. projektledning, projektplanering eller projektadministration
·      har god datorvana, särskilt goda kunskaper inom MS Office-paketet
·      har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
·      har B- körkort.
Det är meriterande om du
·      har arbetslivserfarenhet av vägprojekt
·      har erfarenhet av riskhantering, tidsplanering och ekonomihantering i projekt                      
·      har erfarenhet av att utvärdera och analysera för att förändra och förbättra arbetssätt och rutiner
·      goda kunskaper om gällande lagar och krav inom området.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektingenjör

Som Projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Nu söker vi flera projektingenjörer i Skellefteå och Umeå. Projektingenjör Arbetsuppgifter För dig som vill bidra till utvecklingen av infrastrukturen erbjuder vi nu en spännande möjlighet på Trafikverket. Trafikverket Underhåll söker en projektingenjör till distrik... Visa mer
Som Projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Nu söker vi flera projektingenjörer i Skellefteå och Umeå.


Projektingenjör

Arbetsuppgifter

För dig som vill bidra till utvecklingen av infrastrukturen erbjuder vi nu en spännande möjlighet på Trafikverket. Trafikverket Underhåll söker en projektingenjör till distriktets pågående och kommande projekt.
Som projektingenjör fungerar du som stöd till projektledare och är en del av projektledningen. Du deltar i olika underhållsprojekt där du ansvarar för bland annat administration, handläggning och uppföljning i projektets alla delar, exempelvis tid samt kostnad. I din roll ingår att vara delaktig i upphandlingar, projekt- och byggmöten samt vara insatt i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenader. Som projektingenjör arbetar du med omvärldsbevakning och bedömning av risker samt möjligheter i projekten. Du är också en viktig del i att säkerställa att projekten genomförs enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. Att vara projektingenjör innebär att du kommer komma i kontakt med projekt i hela kedjan, från planeringsprocessen till produktion. Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas, både genom ökat ansvar i olika projekt och få möjlighet att leda vissa mindre projekt i sin helhet. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att hållas via Skype och beräknade till v 46 och 47.
Möjliga placeringsorter: Skellefteå och Umeå, med möjlighet att jobba på distans delar av arbetstidens förläggning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som
·      har högskoleutbildning, teknisk/ekonomisk inriktning, minst 180hp
·      har 1-2 års relevant och aktuell erfarenhet av projektarbete, ex. projektledning, projektplanering eller projektadministration
·      har god datorvana, särskilt goda kunskaper inom MS Office-paketet
·      har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
·      har B- körkort.
Det är meriterande om du
·      har arbetslivserfarenhet av vägprojekt
·      har erfarenhet av riskhantering, tidsplanering och ekonomihantering i projekt                      
·      har erfarenhet av att utvärdera och analysera för att förändra och förbättra arbetssätt och rutiner
·      goda kunskaper om gällande lagar och krav inom området.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Trafikingenjör

Ansök    Sep 2    Trafikverket    Trafikingenjör
Som trafikingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Trafikingenjör Arbetsuppgifter Som trafikingenjör arbetar du med att skapa en god trafikmiljö och har ett stort intresse för samhällsutveckling och trafikfrågor. Du kommer att få möjlighet att arbeta inom ett brett spektra av frågor inom trafikmiljöområdet. Inom enhete... Visa mer
Som trafikingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.


Trafikingenjör

Arbetsuppgifter

Som trafikingenjör arbetar du med att skapa en god trafikmiljö och har ett stort intresse för samhällsutveckling och trafikfrågor.
Du kommer att få möjlighet att arbeta inom ett brett spektra av frågor inom trafikmiljöområdet.
Inom enheten finns det 8 trafikingenjörer placerade i Umeå och Luleå. Gruppen har ett gott samarbete, prestigelöst förhållningsätt och har en tät dialog i olika sakfrågor.
I arbetsuppgifterna ingår det att rättssäkert handlägga och besluta i myndighetsärenden inom trafikmiljöområdet utifrån gällande lagstiftning samt lämna yttranden till andra myndigheter.
Som trafikingenjör är du även ett specialiststöd inom trafikmiljöområdet inom Trafikverket vid planering, byggande och underhåll av vägar. Som trafikingenjör har du kontakt med t.ex. myndigheter, fastighetsägare, allmänhet där du bland annat fattar beslut och svarar på inkomna ärenden.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Skypeintervjuer är preliminärt planerade till v. 40.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att du ska trivas i rollen som trafikingenjör behöver du vara strukturerad och analytisk. Du har en god samarbetsförmåga men tycker samtidigt om att arbeta självständigt och har en god kommunikationsförmåga. 
Vi söker dig som
har högskole- eller universitetsexamen (180 h/120p) inom relevant område, t ex trafikteknik, samhällsplanering, juridik, eller annan utbildning som vi bedömer relevant.
har relevant och aktuell erfarenhet av trafikmiljöområdet/trafikfrågor.
kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.

Det är meriterande om du
har kunskap inom väg - och trafiklagstiftning.
har erfarenhet av att kommunicera med externa parter såsom myndigheter, kommuner, allmänhet eller liknande.
har god lokalkännedom.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Specialist inom säkerhet, risk och kvalitet fokus arbetsmiljö

Trafikverket satsar stort på att vara en myndighet med proaktiv säkerhetskultur. Vill du vara en del av detta arbete inom underhållsdistrikt Nord och vara med i utvecklingen av säkerhetsarbetet inom bland annat byggherrens arbetsmiljöansvar?  Specialist inom säkerhet, risk och kvalitet fokus arbetsmiljö Arbetsuppgifter Tjänsten har fokus på arbete med byggherrens arbetsmiljö och du är distriktets specialist inom området, samtidigt som hela säkerhet... Visa mer
Trafikverket satsar stort på att vara en myndighet med proaktiv säkerhetskultur. Vill du vara en del av detta arbete inom underhållsdistrikt Nord och vara med i utvecklingen av säkerhetsarbetet inom bland annat byggherrens arbetsmiljöansvar? 


Specialist inom säkerhet, risk och kvalitet fokus arbetsmiljö

Arbetsuppgifter

Tjänsten har fokus på arbete med byggherrens arbetsmiljö och du är distriktets specialist inom området, samtidigt som hela säkerhet-, risk- och kvalitetsområdet (SRK) är en naturlig del av din vardag.
Tillsammans med dina SRK-kollegor är ni en viktig del av styrningen av distriktets verksamhet och arbetar som stöd vid uppföljning, granskning och analys av vår projektverksamhet. Du är en viktig del i det strategiska arbetet med ständiga förbättringar av processer och arbetssätt och deltar i vår verksamhetsutveckling. Du bidrar till en god säkerhetskultur genom att verka för ett systematiskt arbete där mål uppnås, krav omhändertas, risker i verksamheten är under kontroll och korrigerande åtgärder genomförs.
Underhållsdistrikt Nord har cirka 85 medarbetare fördelade på 6 enheter, inom Västerbotten och Norrbotten. Inom enheten Verksamhetsstyrning är vi ca 10 medarbetare. Du arbetar tillsammans med kollegor på avdelningens projektenheter samt även tillsammans med SRK-specialister på andra underhållsdistrikt.
Resor förekommer i arbetet och gör att B-körkort krävs. Även resor nationellt förekommer.
Din placeringsort kommer att vara Luleå, Skellefteå eller Umeå.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer är planerade att genomföras via skype mellan den 27/10 och 2/11.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att du ska bli framgångsrik i tjänsten är det viktigt att du har en god  samarbetsförmåga, är kommunikativ och pedagogisk. Du är analytisk och strukturerad med förmåga att se helheten, att planera och genomföra uppgifter, som leder till önskade resultat. Du tar gärna initiativ och föreslår åtgärder som förbättrar och utvecklar verksamheten.
Vi söker dig som
har högskoleutbildning med inriktning mot arbetsmiljö eller annan utbildning och/eller erfarenhet som sammantaget bedöms likvärdig
har flerårig i närtid aktuell arbetslivserfarenhet av att etablera och leda uppföljning och kontroll inom området säkerhet, risk och kvalitet (SRK)
har B-körkort

Vi ser det som meriterande om du sedan tidigare
har arbetat med byggherrefrågor och byggherrens arbetsmiljöansvar
har erfarenhet av infrastrukturprojekt
har BAS P/U-utbildning och/eller SoS-utbildning (skydds- och säkerhetsledare)


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Intresserad av verksamhetsområdet Underhåll? Läs mer om oss och våra lediga tjänster här!

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/Lediga-jobb/medarbetare-till-underhall/ Visa mindre

Teknisk Specialist inom Byggnadsverk

Som Teknisk Specialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Nu söker vi vår nästa Tekniska specialist inom Byggnadsverk med placering i Luleå, Umeå, Stockholm, Linköping eller Norrköping. Du tillhör avdelningen Teknik, Miljö & Fastighet och enheten Anläggning, som stöttar alla våra program inom Stora projekt som t.ex. Norrbotniab... Visa mer
Som Teknisk Specialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Nu söker vi vår nästa Tekniska specialist inom Byggnadsverk med placering i Luleå, Umeå, Stockholm, Linköping eller Norrköping.
Du tillhör avdelningen Teknik, Miljö & Fastighet och enheten Anläggning, som stöttar alla våra program inom Stora projekt som t.ex. Norrbotniabanan, Förbifart Stockholm och Västlänken m.fl. samt program Nya stambanor.


Teknisk Specialist inom Byggnadsverk

Arbetsuppgifter

Som specialist kommer du främst arbeta i vårt program Norrbotniabanan, som just nu befinner sig i flera olika skeden, allt ifrån planläggning till framtagning av förfrågningsunderlag och till full produktion - där olika utmaningar väntar.
Som specialist stödjer du delprojekten inför upprättande av handlingar med hänsyn till gällande kontrakt. Det görs genom regelbundet samarbete med projektledningen, samt med att träffa våra leverantörer i olika typer av möten för att t.ex. ge vägledning i projekteringen, diskutera leveranser, utföra kontroll och granskning samt föra samtal med byggledare under produktionen. Du medverkar även i upphandlingsarbeten och utvärderingar av våra leverantörer.
Tjänsten innebär ett dagligt samarbete med angränsande ämnesområden, och du kommer att ha möjlighet att bolla aktuella frågor med ett stort antal specialister i olika delar av Trafikverkets verksamheter, samt att delta i tekniknätverk. Tjänsten ger dig också möjlighet att arbeta med strategisk utveckling av rutiner och regelverk samt att lägga grunden för - och delta i forskning och innovation.
Enheten Anläggning består idag av ungefär 70 stycken specialister inom ämnesområdena Arkitektur, Bergteknik, Byggnadsverk, Geoteknik, Hydrogeologi, Mätteknik och LCC.
Ämnesområdet Byggnadsverk har ett stort nätverk inom Trafikverket - där specialisterna regelbundet träffas och delar med sig av sina erfarenheter, och där olika samarbetsprojekt mellan verksamhetsområdena ständigt pågår.

Övrig information

I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att bli aktuellt som en del i urvalet.
Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område samt nationellt, kan resor i tjänsten bli aktuella.
Intervjuer kommer att ske via Skype.
#Norrbotniabanan

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person har du god förmåga att kommunicera med din omgivning. Din samarbetsförmåga är god och du arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du är också noggrann samt att du har förståelsen för att alla projektets skeden vid tillkomsten av ett byggnadsverk är viktiga för ett lyckat slutresultat.
Du har förmåga att se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, produktionsmetoder, miljö, juridik och ekonomi. Tjänsten kräver även en god analytisk förmåga, och att du är självgående, samt kan bygga långsiktiga relationer såväl internt som externt
Vi söker dig som
har civilingenjörsutbildning mot Samhällsbyggnad/Väg- och vattenbyggnad med inriktning mot brokonstruktioner, eller annan utbildning tillsammans med relevant erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
har flerårig aktuell yrkeserfarenhet av arbete med att upprätta konstruktionsberäkningar till brokonstruktioner i enlighet med Trafikverkets regelverk.
har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du
har arbetat som teknikansvarig eller uppdragsansvarig avseende byggnadsverk i tidiga skeden, som exempelvis i lokaliseringsutredningar och väg- eller järnvägsplaner.
har arbetat med att framställa arbetsritningar till stål- eller betongkonstruktioner.
har arbetat med att upprätta konstruktionshandlingar för tunnlar i enlighet med Trafikverkets regelverk.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-EW1

Läs mer här

Läs gärna mer om Norrbotniabanan

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/ Visa mindre

Projektingenjör till vägprojekt

Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Projektingenjör till vägprojekt Arbetsuppgifter Hos oss på investering i distrikt nord kommer du att arbeta med projekt inom anläggnings- och infrastruktursektorn. Du blir placerad på kontoret i Umeå men kan jobba med projekt i hela Norr- och Västerbotten, dagsresor... Visa mer
Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Projektingenjör till vägprojekt

Arbetsuppgifter

Hos oss på investering i distrikt nord kommer du att arbeta med projekt inom anläggnings- och infrastruktursektorn. Du blir placerad på kontoret i Umeå men kan jobba med projekt i hela Norr- och Västerbotten, dagsresor ut till projekten förekommer.
Som projektingenjör fungerar du som administratör till projektledare och specialister. Du deltar i olika investeringsprojekt där du ansvarar för administration, handläggning och uppföljning i projekt. I din roll ingår att vara delaktig i upphandlingar, projekt- och byggmöten samt vara insatt i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenader. Du säkerställer att projekten genomförs enligt gällande lagstiftning och bestämmelser.

Övrig information

I denna rekrytering kommer vi att hålla intervjuer i mitten av augusti.

Kvalifikationer

Vem är du?
Vi söker dig som gärna tar egna initiativ och har en god förmåga att självständigt strukturera upp ditt arbete. Då du som projektingenjör har många kontakter med både interna och externa parter samt rör dig ute i verksamhetens olika projekt gäller det att du kommunicerar tydligt och har god samarbets- och ledarförmåga.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp med teknisk inriktning
i närtid har aktuell och relevant yrkeserfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen
har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter tex. att skriva protokoll, dokumentation, ekonomiadministration
har körkort för personbil och talar och skriver svenska

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av entreprenadjuridik och LOU/inköpsprocesser

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektenhetschef till spännande infrastrukturbyggande

Som projektenhetschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Projektenhetschef till spännande infrastrukturbyggande Arbetsuppgifter Vill du vara med och bygga Västerbottens framtid? Se hit, då har vi kanske jobbet för dig! I distrikt Nord erbjuder vi nu en intressant chefsroll i en organisation som växer och utvecklas i sna... Visa mer
Som projektenhetschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Projektenhetschef till spännande infrastrukturbyggande

Arbetsuppgifter

Vill du vara med och bygga Västerbottens framtid? Se hit, då har vi kanske jobbet för dig!
I distrikt Nord erbjuder vi nu en intressant chefsroll i en organisation som växer och utvecklas i snabb takt. Exempel på projekt som ligger på enheten är Umeåprojektet och utbyggnaden E4 genom Västerbotten samt alla investeringsprojekt på Stambanan genom övre Norrland.
Projektenheten omfattar 15-20 medarbetare, ett antal resurskonsulter och en stor mängd kontrakt med våra konsulter och entreprenörer. Det är ett kompetent och självgående team av projektledare och projektingenjörer som driver enhetens projekt. Du kommer att ansvara för att projekten genomförs på ett effektivt, strukturerat och affärsmässigt sätt. Genom att driva projekten med fokus på tid, kostnad och innehåll bidrar distriktet till att Trafikverket når sina mål för bland annat hållbarhet, förbättrad kapacitet, säkerhet och punktlighet.
Trafikverket är en modern arbetsgivare där möten ofta sker i digital miljö, i vilka förtroendefulla relationer byggs. Därför är ett aktivt arbete med samverkan internt och externt, t ex med leverantörer, kopplat med affärsmässighet viktigt för framgångsrika resultat. Centralt är också arbete med att utveckla enhetens verksamhet och framtida kompetensförsörjning.
Som projektenhetschef rapporterar du till distriktschefen och ingår i distriktets ledningsgrupp. Det förekommer en del resor i tjänsten. 
Några ord från rekryterande chef Jesper Klefsjö: Som en del i distriktets ledningsgrupp kan jag lova att du får grymma kollegor där vi har kul tillsammans och utvecklar varandra.

Övrig information

Om du har frågor om jobbet är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jesper Klefsjö, chef för Distrikt Nord, Investering, som under sommaren nås på telefon 070-583 11 09. 
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. 
Vi söker dig som
har flera års arbetslivserfarenhet i en ledande befattning i projektverksamhet, där du arbetslett en arbetsgrupp
har universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) med inriktning teknik, ekonomi eller samhällsplanering alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att arbeta som chef med personalansvar i en större organisation där du ansvarat för verksamhet, personal och ekonomi
har arbetslivserfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen, infrastrukturverksamhet eller motsvarande
har arbetat med entreprenad-/konsultjuridik
har erfarenhet av att arbeta som ombud i bygg- eller anläggningsprojekt


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Underhållschef Väg Södra

Lockas du av att bli chef inom en verksamhet där du bidrar till nytta för våra medborgare varje dag? På Underhåll är vi en del av allas vardag! Som chef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Du bidrar till att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt genom att säkerställa en fungerande infrastruktur idag och i framtiden. Underhållschef Väg Södra Arbetsuppgifter Vi behöver dig - och vi tror ... Visa mer
Lockas du av att bli chef inom en verksamhet där du bidrar till nytta för våra medborgare varje dag? På Underhåll är vi en del av allas vardag!
Som chef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Du bidrar till att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt genom att säkerställa en fungerande infrastruktur idag och i framtiden.


Underhållschef Väg Södra

Arbetsuppgifter

Vi behöver dig - och vi tror att du kommer att gilla oss!
Vi söker dig som vill leda en av våra enheter Väg - Södra på Underhållsdistrikt Nord och vara med och utveckla en modern och innovativ underhållsverksamhet. I det här spännande uppdraget ansvarar du för det dagliga underhållet på distriktets vägar så att trafikering kan ske varje dag året runt oavsett väder och tid på dygnet. Arbetet har en stor spännvidd med allt ifrån strategiska till operativa frågor, vilket kräver flexibilitet och ett genuint intresse för vår leverans. Uppdraget innebär frekvent kontakt med media och andra intressenter.
Din viktigaste uppgift är att leverera resultat, driva utveckling och bygga förtroende. Du ansvarar för en projektportfölj som omsätter ca 750 miljoner. Enheten kommer bestå av ca 15 kompetenta medarbetare placerade i Umeå, Skellefteå, Storuman. Tillsammans skapar ni hållbara resultat över tid genom att utveckla och effektivisera verksamheten med säkerhet, miljöhänsyn och tillgänglighet i fokus. Utifrån uppsatta leveranskvaliteter/mål/uppdrag lägger du och dina medarbetare grunden för professionell styrning av våra projekt. Du ingår i distrikt Nords ledningsgrupp där du aktivt bidrar till utveckling av ledningsgruppens arbete.
Jag som blir din chef heter Staffan Ökvist. För mig är en delaktig och engagerad ledningsgrupp avgörande för att uppnå verksamhetens mål och utveckla distriktet. Jag hoppas att du vill vara en del av det engagemanget och skapa förutsättningar för ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. 

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att genomföras via skype den 16-17/9.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
Resor i tjänster förekommer regionalt och nationellt.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom teknik eller för tjänsten inom relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har relevant och aktuell chefs- och/eller ledarerfarenhet där du haft stort leveransansvar och där dina leveranser har bedömts som goda
har god kontrakt- och förhandlingsvana samt kunskap inom entreprenadjuridik och upphandling
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
har körkort för personbil

Vi ser det som meriterande om du
har erfarenhet av uppföljning av projektledare och projektteam
har erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
har erfarenhet från ledande befattning inom underhålls- och anläggningsverksamhet, gärna från vägsidan


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Intresserad av verksamhetsområdet Underhåll? Läs mer om oss och våra lediga tjänster här!

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/Lediga-jobb/medarbetare-till-underhall/ Visa mindre

Projektingenjör till Norrbotniabanan

Som Projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vill du arbeta i Norrlands största infrastrukturprojekt? Nu söker vi projektingenjör med placering i Umeå! Projektingenjör till Norrbotniabanan Arbetsuppgifter Som projektingenjör arbetar du med en stor bredd och variation i dina arbetsuppgifter. Du arbetar tillsamman... Visa mer
Som Projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vill du arbeta i Norrlands största infrastrukturprojekt? Nu söker vi projektingenjör med placering i Umeå!


Projektingenjör till Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

Som projektingenjör arbetar du med en stor bredd och variation i dina arbetsuppgifter. Du arbetar tillsammans med projektledare i styrning och uppföljning avseende tid, ekonomi och innehåll. Arbetet innebär både administrativa arbetsuppgifter samt att planera och delta på projekterings- och byggmöten.
Jag som blir din chef heter Tomas Boström. Mitt mål är att skapa vinnande team med medarbetare som tillsammans driver verksamheten mot tydliga mål, utvecklas tillsammans och individuellt under tiden man har roligt på jobbet.
Tillsammans bygger vi Norrbotniabanan!

Övrig information

Webbaserade tester kommer vara en del i urvalet, så var uppmärksam på din mail efter att ansökningstiden passerat.
Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Skypeintervjuer är planerade till v 17.
#Norrbotniabanan

Kvalifikationer

Vem är du?
Som projektingenjör är du självgående och har lätt för att samarbeta med andra. Du är flexibel och kan förmedla budskap på ett enkelt och tydligt sätt. För att lyckas i rollen har du god problemlösningsförmåga och en god förmåga att planera, strukturera och koordinera.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk eller ekonomisk inriktning, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har aktuell relevant arbetslivserfarenhet av att vara stöd till projektledning
har aktuell relevant arbetslivserfarenhet av att samordna/koordinera
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har god datorvana
har B-körkort


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Läs mer om Norrbotniabanan här

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/ Visa mindre

Specialist inom kravhantering

Som specialist inom kravhantering på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Specialist inom kravhantering Arbetsuppgifter Inom enheten digital projekthantering hanteras strukturerad och sökbar information, tydliga arbetssätt samt kvalitetssäkring av data och handlingar. Som specialist på enheten har du möjlighet att följa bygg... Visa mer
Som specialist inom kravhantering på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Specialist inom kravhantering

Arbetsuppgifter

Inom enheten digital projekthantering hanteras strukturerad och sökbar information, tydliga arbetssätt samt kvalitetssäkring av data och handlingar. Som specialist på enheten har du möjlighet att följa byggprocessen från planering till överlämning och förvaltning. Du kommer att arbeta i en matrisorganisation där du verkar i ett stort infrastrukturprojekt. 
I tjänsten som specialist inom kravhantering arbetar du med att stötta teknikspecialister i kravhantering och kravformulering. Du kommer att arbeta med att vidareutveckla arbetssätten och säkerställa att de specifika kraven i projektet är spår- och sökbart. Du jobbar i nära samarbete med kravägarna inom ex berg, geoteknik osv. Samtliga krav dokumenteras strukturerat och systematiskt i vårt kravhanteringsverktyg Doors NG. Den kravmängden analyseras och följs upp i projektet och är en viktig del i att stötta projektledningen.
Du kommer även att få möjlighet att ingå i ett kompetensnätverk och delta i utveckling av vår informationshantering, implementering av nya arbetssätt och erfarenhetsutbyte mellan Trafikverkets stora investeringsprojekt.  

Övrig information

Placeringsort är Solna, Umeå och Luleå. 
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Som person är du självgående och trivs med att strukturera upp och driva ditt eget arbete. Du har en god kommunikationsförmåga och förmedlar budskap till dina mottagare på ett lätt och enkelt sätt. Då tjänsten innebär en stöttande roll med många kontakter både internt och externt så har du en hög samarbetsförmåga och du har lätt för att skapa relationer.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskolutbildning, alternativt annan utbildning som tillsammans med aktuell erfarenhet bedöms likvärdig
har några års aktuell erfarenhet av och kunskap om hela kravhanteringsprocessen
kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
har goda kunskaper i engelska

Det är meriterande om du
har erfarenhet av projektverksamhet inom järnväg och väg
har god erfarenhet som administratör av ett kravhanteringsverktyg ex Doors NG


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Miljöspecialist till Norrbotniabanan

Ansök    Jun 11    Trafikverket    Miljö- och klimatstrateg
Som Miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Nu vi söker dig som vill jobba inom funktionen Miljö i projekt Norrbotniabanan, som är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå!  Miljöspecialist till Norrbotniabanan Arbetsuppgifter I tjänsten som specialist inom miljö kommer du att arbeta med miljöfrågor inom ... Visa mer
Som Miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Nu vi söker dig som vill jobba inom funktionen Miljö i projekt Norrbotniabanan, som är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå! 


Miljöspecialist till Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

I tjänsten som specialist inom miljö kommer du att arbeta med miljöfrågor inom exempelvis mark, vatten, luft, buller, klimat och natur. Du kommer att ingå som en del i projektorganisationen där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra konsulter och entreprenörer.
Uppgifterna spänner över projektets samtliga skeden, d.v.s. från planering via projektering till byggande, med fokus på framtagande av förfrågningsunderlag för bygg- och anläggningsentreprenader i detta skede. I rollen arbetar du brett med att samordna och säkra att projektets samtliga aktuella miljöaspekter omhändertas, i nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikdiscipliner. I tjänsten ingår också att driva programmets arbete med klimatfrågor, t ex genom branschsamverkan inom anläggning kopplat till klimatbesparande åtgärder.
I planerings- och projekteringsskedet kan dina arbetsuppgifter vara att säkerställa framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar till väg- eller järnvägsplaner men också miljökrav för kommande upphandlingar. I byggskedet består dina arbetsuppgifter i att säkra att lagkrav, kontraktskrav med mera efterlevs så att vi kan överlämna en miljösäkrad färdig anläggning. Även kravhantering kopplat till miljösäkring ingår. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma under samtliga skeden är framtagande och granskning av underlag för anmälningar och tillståndsansökningar för miljöfarlig verksamhet och andra miljöprövningsärenden.
Du kommer också att ingå i ett nätverk av miljöspecialister. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Du kommer också att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläpp.

Övrig information

Intervjuer kommer att ske via Skype under vecka 27.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person har du förmåga att tänka strategiskt och se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är strukturerad, ansvarstagande, självgående i ditt arbetssätt. Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt.
Vi söker dig som
har en kandidatexamen (180 hp) inom miljö- och hälsoskydd eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet och kompetens som vi värderar likvärdigt
har erfarenhet av att arbeta i stora eller komplexa infrastrukturprojekt inom järnväg som miljöspecialist eller motsvarande
har körkort för personbil
har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, då arbetet innehåller kontakter med både olika myndigheter, allmänheten och olika internationella kontakter

Det är meriterande om du
har kunskap om och erfarenhet av miljölagstiftning samt plan- och bygglagen
har erfarenhet av branschsamverkan inom anläggning kopplat till klimatbesparande åtgärder


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Säkerhetsspecialist byggarbetsmiljö

Ansök    Mar 23    Trafikverket    Arbetsmiljöingenjör
Som säkerhetsspecialist byggarbetsmiljö på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Säkerhetsspecialist byggarbetsmiljö Arbetsuppgifter Vi söker dig som vill vara med och bidra till en säkrare arbetsplats i Trafikverkets stora och små väg- och järnvägsprojekt. I rollen som specialist tillför du en arbetsgrupp med hög kunskapsnivå och... Visa mer
Som säkerhetsspecialist byggarbetsmiljö på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.


Säkerhetsspecialist byggarbetsmiljö

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vara med och bidra till en säkrare arbetsplats i Trafikverkets stora och små väg- och järnvägsprojekt. I rollen som specialist tillför du en arbetsgrupp med hög kunskapsnivå och ett verksamhetsområde som bygger större delen av Sveriges infrastruktur. Här får du vara med och guida vår projektverksamhet mot en proaktiv säkerhetskultur!
I rollen arbetar du främst inom området byggarbetsmiljö, men arbetet kommer även innebära frågor inom andra säkerhetsområden, t ex el- och trafiksäkerhet för väg och järnväg. Du arbetar med att stödja projektledningen med allt från projektplanering till genomförande och uppföljning. Du kommer även stödja distriktsledningen med uppföljning, sammanställning och analys. 
I dina arbetsuppgifter ingår t ex att:
- Stödja projekt i frågor om arbetssätt och verktyg inom bland annat byggarbetsmiljö
- Delta vid möten för planering och genomförande av investeringsprojekt. Exempelvis överlämningsmöten mellan BAS-P och BAS-U, uppstartsmöten och byggmöten
- Framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av konsultuppdrag och entreprenörer
- Mottagningskontroll av leveranser från upphandlade konsultuppdrag och entreprenörer
- Uppföljning av leverantörernas arbetsmiljöarbete, både genom granskning av dokument och arbetssätt men även ute på plats i entreprenader
- Stödja vid rapportering och hantering av olyckor, tillbud och avvikelser 
Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas, både genom ökat ansvar i form av olika komplexa projekt, men även i din yrkesroll. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt.
Då vi är en nationell organisation så förekommer det resor i Sverige och en stor del av arbetet sker via Skype.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi håller intervjuer via Skype 27-29 april.

Kvalifikationer

Vem är du? Vi söker dig som tar initiativ och ser lösningar ur ett helhetsperspektiv. Vi som jobbar inom enheten finns på olika ställen i landet, så därför ser vi att du trivs med att självständigt planera, prioritera och slutföra ditt arbete. Du är också skicklig på att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen. Det innebär till exempel att du är kommunikativ, lyhörd samt har god samarbetsförmåga. Du kommer att arbeta i många olika investeringsprojekt och är därför flexibel i ditt förhållningssätt och har en problemlösande analysförmåga.
Vi söker dig som
har utbildning inom bygg- och anläggning och/eller inom byggarbetsmiljöområdet eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har erfarenhet som byggarbetsmiljöspecialist

Det är meriterande om du
har erfarenhet som KMA (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)
har erfarenhet av att ha arbetat som BAS-P eller BAS-U gällande byggarbetsmiljöfrågor i olika skeden i större investeringsprojekt
har erfarenhet av arbete med el-/trafiksäkerhetsfrågor
har arbetat i bygg- och anläggningsbranschen


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektingenjör till Norrbotniabanan

Som Projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vill du arbeta i Norrlands största infrastrukturprojekt? Nu söker vi projektingenjör med placering i Umeå! Projektingenjör till Norrbotniabanan Arbetsuppgifter Som projektingenjör arbetar du med en stor bredd och variation i dina arbetsuppgifter. Du arbetar tillsamman... Visa mer
Som Projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vill du arbeta i Norrlands största infrastrukturprojekt? Nu söker vi projektingenjör med placering i Umeå!


Projektingenjör till Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

Som projektingenjör arbetar du med en stor bredd och variation i dina arbetsuppgifter. Du arbetar tillsammans med projektledare i styrning och uppföljning avseende tid, ekonomi och innehåll. Arbetet innebär både administrativa arbetsuppgifter samt att planera och delta på projekterings- och byggmöten.
Jag som blir din chef heter Tomas Boström. Mitt mål är att skapa vinnande team med medarbetare som tillsammans driver verksamheten mot tydliga mål, utvecklas tillsammans och individuellt under tiden man har roligt på jobbet.
Tillsammans bygger vi Norrbotniabanan!

Övrig information

Webbaserade tester kommer vara en del i urvalet, så var uppmärksam på din mail efter att ansökningstiden passerat.
Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Skypeintervjuer är planerade till v 17.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som projektingenjör är du självgående och har lätt för att samarbeta med andra. Du är flexibel och kan förmedla budskap på ett enkelt och tydligt sätt. För att lyckas i rollen har du god problemlösningsförmåga och en god förmåga att planera, strukturera och koordinera.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk eller ekonomisk inriktning, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har aktuell relevant arbetslivserfarenhet av att vara stöd till projektledning
har aktuell relevant arbetslivserfarenhet av att samordna/koordinera
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har god datorvana
har B-körkort


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#norrbotniabanan

Läs mer här

Läs mer om Norrbotniabanan här

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/ Visa mindre

Säkerhetsspecialist byggarbetsmiljö

Ansök    Mar 23    Trafikverket    Arbetsmiljöingenjör
Som säkerhetsspecialist byggarbetsmiljö på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Säkerhetsspecialist byggarbetsmiljö Arbetsuppgifter Vi söker dig som vill vara med och bidra till en säkrare arbetsplats i Trafikverkets stora och små väg- och järnvägsprojekt. I rollen som specialist tillför du en arbetsgrupp med hög kunskapsnivå och... Visa mer
Som säkerhetsspecialist byggarbetsmiljö på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.


Säkerhetsspecialist byggarbetsmiljö

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vara med och bidra till en säkrare arbetsplats i Trafikverkets stora och små väg- och järnvägsprojekt. I rollen som specialist tillför du en arbetsgrupp med hög kunskapsnivå och ett verksamhetsområde som bygger större delen av Sveriges infrastruktur. Här får du vara med och guida vår projektverksamhet mot en proaktiv säkerhetskultur!
I rollen arbetar du främst inom området byggarbetsmiljö, men arbetet kommer även innebära frågor inom andra säkerhetsområden, t ex el- och trafiksäkerhet för väg och järnväg. Du arbetar med att stödja projektledningen med allt från projektplanering till genomförande och uppföljning. Du kommer även stödja distriktsledningen med uppföljning, sammanställning och analys.
I dina arbetsuppgifter ingår t ex att:
Stödja projekt i frågor om arbetssätt och verktyg inom bland annat byggarbetsmiljö
Delta vid möten för planering och genomförande av investeringsprojekt. Exempelvis överlämningsmöten mellan BAS-P och BAS-U, uppstartsmöten och byggmöten
Framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av konsultuppdrag och entreprenörer
Mottagningskontroll av leveranser från upphandlade konsultuppdrag och entreprenörer
Uppföljning av leverantörernas arbetsmiljöarbete, både genom granskning av dokument och arbetssätt men även ute på plats i entreprenader
Stödja vid rapportering och hantering av olyckor, tillbud och avvikelser

Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas, både genom ökat ansvar i form av olika komplexa projekt, men även i din yrkesroll. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt.
Då vi är en nationell organisation så förekommer det resor i Sverige och en stor del av arbetet sker via Skype.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi håller intervjuer via Skype 27-29 april.

Kvalifikationer

Vem är du? Vi söker dig som tar initiativ och ser lösningar ur ett helhetsperspektiv. Vi som jobbar inom enheten finns på olika ställen i landet, så därför ser vi att du trivs med att självständigt planera, prioritera och slutföra ditt arbete. Du är också skicklig på att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen. Det innebär till exempel att du är kommunikativ, lyhörd samt har god samarbetsförmåga. Du kommer att arbeta i många olika investeringsprojekt och är därför flexibel i ditt förhållningssätt och har en problemlösande analysförmåga.
Vi söker dig som
har utbildning inom bygg- och anläggning och/eller inom byggarbetsmiljöområdet eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har erfarenhet som byggarbetsmiljöspecialist

Det är meriterande om du
har erfarenhet som KMA (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)
har erfarenhet av att ha arbetat som BAS-P eller BAS-U gällande byggarbetsmiljöfrågor i olika skeden i större investeringsprojekt
har erfarenhet av arbete med el-/trafiksäkerhetsfrågor
har arbetat i bygg- och anläggningsbranschen


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Enhetschef Järnväg Södra

Lockas du av att bli chef inom en verksamhet där du bidrar till nytta för våra medborgare varje dag? På Underhåll är vi en del av allas vardag! Som Enhetschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Du bidrar till att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt genom att säkerställa en fungerande infrastruktur idag och i framtiden. Enhetschef Järnväg Södra Arbetsuppgifter Vi behöver dig - och v... Visa mer
Lockas du av att bli chef inom en verksamhet där du bidrar till nytta för våra medborgare varje dag? På Underhåll är vi en del av allas vardag!
Som Enhetschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Du bidrar till att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt genom att säkerställa en fungerande infrastruktur idag och i framtiden.


Enhetschef Järnväg Södra

Arbetsuppgifter

Vi behöver dig - och vi tror att du kommer att gilla oss!
Vi söker dig som vill leda en av våra enheter Järnväg - Södra på Underhållsdistrikt Nord och vara med och utveckla en modern och innovativ underhållsverksamhet. I det här spännande uppdraget ansvarar du för det dagliga underhållet på distriktets järnvägar så att trafikering kan ske varje dag året runt oavsett väder och tid på dygnet. Arbetet har en stor spännvidd med allt ifrån strategiska till operativa frågor, vilket kräver flexibilitet och ett genuint intresse för vår leverans.
Din viktigaste uppgift är att leverera resultat, driva utveckling och bygga förtroende. Du ansvarar för en projektportfölj som omsätter ca 350 miljoner. Enheten kommer bestå av ca 20 kompetenta medarbetare placerade i Luleå och Umeå, tillsammans skapar ni hållbara resultat över tid genom att utveckla och effektivisera verksamheten med säkerhet, miljöhänsyn och tillgänglighet i fokus. Utifrån uppsatta leveranskvaliteter/mål/uppdrag lägger du och dina medarbetare grunden för professionell styrning av våra projekt. Du ingår i distrikt Nords ledningsgrupp där du aktivt bidrar till utveckling av ledningsgruppens arbete.
Jag som blir din chef heter Staffan Ökvist. För mig är en delaktig och engagerad ledningsgrupp avgörande för att uppnå verksamhetens mål och utveckla distriktet. Jag hoppas att du vill vara en del av det engagemanget och skapa förutsättningar för ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. 

Övrig information

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Placeringsort: Luleå eller Umeå

Resor i tjänster förekommer regionalt och nationellt.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom teknik eller för tjänsten inom relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har relevant och aktuell chefs- och/eller ledarerfarenhet där du haft stort leveransansvar och där dina leveranser har bedömts som goda
har god kontrakt- och förhandlingsvana samt kunskap inom entreprenadjuridik och upphandling
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet av uppföljning av projektledare och projektteam
har erfarenhet av järnvägsbranschen/området
har erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
har erfarenhet från ledande befattning inom underhålls- och anläggningsverksamhet


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-AT1

Läs mer här

Intresserad av verksamhetsområdet Underhåll? Läs mer om oss och våra lediga tjänster här!

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/Lediga-jobb/medarbetare-till-underhall/ Visa mindre

Sommarjobb som järnvägsingenjör

Ansök    Mar 2    Trafikverket    Järnvägsingenjör
Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är också ett bra sätt för dig att få en inblick, knyta kontakter, skaffa referenser och få arbetslivserfarenhet samtidigt som du kan bidra med nya infallsvinklar samt ett nytänkande. Planerad tidsperiod 8 veckor flexibelt maj-september 2021. Sommarjobb... Visa mer
Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är också ett bra sätt för dig att få en inblick, knyta kontakter, skaffa referenser och få arbetslivserfarenhet samtidigt som du kan bidra med nya infallsvinklar samt ett nytänkande.
Planerad tidsperiod 8 veckor flexibelt maj-september 2021.


Sommarjobb som järnvägsingenjör

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med analyser, sammanställningar och utvecklingar i systemet Optram som hanterar mätdata på järnväg inom spårteknik. Detta kan innefatta statistiska analyser och uppföljning av exempelvis spårlägesfel eller felaktigheter i vårt anläggningsregister. Vidare kommer du utveckla användarvänliga och pedagogiska visualiseringar och manualer för vår mätdata. Arbetet kan komma att innefatta utveckling och körning av Optram-skript, så programmeringserfarenhet är välkommen.

Övrig information

Varje sommarjobb har en egen annons vilket bland annat innebär att du aktivt behöver söka samtliga sommarjobb du är intresserad av. Det innebär också att du kan bli aktuell för flera sommarjobb och bli kontaktad av flera olika chefer för intervjuer.
Om du uppfyller kraven i annonsen och går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra webbaserade tester. Dessa kommer att skickas via mail efter ansökningstiden har gått ut. Kvalifikationerna i annonsen och testresultaten kommer ligga som grund för vilka som går vidare till intervju. Vi arbetar för en öppen inkluderande kultur där vi värdesätter mångfald. För en träffsäker, diskrimineringsfri samt objektiv rekrytering använder vi webbaserade tester i vårat urval. Testerna är ett objektivt verktyg helt oberoende av ålder, kön, etnicitet etc. som gör att de är rättvisa och motverkar diskriminering. Det innebär att alla kandidater bedöms på samma sätt. 
#sommarjobbsamhällsbyggnad
#sommarjobbteknik
#sommarjobbit

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår. Du har en god samarbetsförmåga, är engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt
Vi söker dig som
har en pågående eller senast 2019 avslutat en YH-,KY-, högskole-eller universitetsutbildning inom teknik, samhällsbyggnadsteknik, programmering eller it

Det är meriterande om du
har erfarenheter av pivottabeller i Excel samt erfarenhet av Word och Power BI


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Risk- och kvalitetsspecialist Norrbotniabanan

Som Risk- och kvalitetsspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Vill du arbeta i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå och projektet söker nu en specialist inom risk och kvalitet! Risk- och kvalitetsspecialist Norrbotniabanan Arbetsuppgifter I roll... Visa mer
Som Risk- och kvalitetsspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Vill du arbeta i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå och projektet söker nu en specialist inom risk och kvalitet!


Risk- och kvalitetsspecialist Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

I rollen som specialist inom risk och kvalitet i program Norrbotniabanan ger du vägledning och agerar stöd till främst program- och projektledningen men även till chefer och övriga medarbetare. Du verkar som en ambassadör för dina områden genom att konkretisera, implementera och följa upp arbetssätt. Du är placerad i Umeå och du kommer att få vara med och forma rollen tillsammans med dina kollegor som jobbar med risk och kvalitet, så väl som de som jobbar med planering och säkerhet. Du kommer arbeta i programmets alla skeden, från planering till produktion.

Exempel på arbetsuppgifter:


Styra, stötta och samordna projekten med frågor rörande risk och kvalitet

Vara drivande i arbetet med att analysera och följa upp arbetet med risker och behandlingsplaner

Planera och leda workshops inom risk, både internt och externt

Delta i arbetet med upphandlingar och följa upp ställda krav gentemot kontrakterade leverantörer

Utbilda och vägleda i Trafikverkets ledningssystem och processerDu är anställd på den centrala enheten Riskhantering och tillsammans med dina kollegor som finns i andra program deltar du i arbetet att förbättra och utveckla riskhanteringen inom Verksamhetsområdet Stora projekt. Det finns även möjlighet att delta i Trafikverksgemensamma arbeten inom risk och kvalitet så som arbetsgrupper och förvaltning.  

Övrig information

Tester kommer vara som en del i denna rekryteringsprocess. De första intervjuerna är planerade att hållas via Skype vecka 13, andra intervjun kommer att förmodligen ske på plats på Norrbotniabanan.
Frågor om tjänsten på Norrbotniabanan hänvisas till rekryterande chef Jenny Holm: 010-123 51 74 alternativt till stabsansvarig på Norrbotniabanan Sten Ek: 010-123 67 53.
#norrbotniabanan

Kvalifikationer

För att trivas i den här rollen ska du vara van vid att arbeta självständigt med dina frågor och du har ett driv och en förmåga att få saker och ting gjorda. Du är trygg i din yrkesroll och vågar utmana verksamheten med nya lösningar på problem. Rollen innefattar också många olika interna men även externa kontakter, så din förmåga att skapa och bibehålla goda relationer är viktigt.

För att lyckas i detta uppdrag på Norrbotniabanan bör du ha:


en universitets- eller högskoleutbildning inom risk och/eller kvalitetsledning alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig

erfarenhet av riskhantering, kvalitetsledningsarbete alternativt projektledning av större projektVi ser det som meriterande om du har:


erfarenhet från anläggningsbranschen och/eller stora organisationer

erfarenhet av verksamhetsstyrning, ledningssystem, processer och revisionsverksamhet (t. ex. leverantörsuppföljning)Då stor del av kommunikationen och dokumentationen sker på svenska och i viss mån engelska ser vi en fördel med att du är bekväm i båda språken.

B-körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/ Visa mindre

Projektledare till Norrbotniabanan

Som Projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vill du arbeta i Norrlands största infrastrukturprojekt? Nu söker vi projektledare med placering i Umeå! Projektledare till Norrbotniabanan Arbetsuppgifter Som projektledare kommer du ha övergripande ansvar för bygghandlingsprojektering och entreprenader inklusive öve... Visa mer
Som Projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vill du arbeta i Norrlands största infrastrukturprojekt? Nu söker vi projektledare med placering i Umeå!


Projektledare till Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

Som projektledare kommer du
ha övergripande ansvar för bygghandlingsprojektering och entreprenader inklusive överlämnande med avseende tid, kostnad, innehåll.
ha övergripande ansvar för samordning inom eget projekt samt att samordna eget projekt med andra projekt inom projektenheten.
vara ansvarig för upprättande av förfrågningsunderlag för konsultupphandlingar och är sedan ansvarig för framdriften i projektet.
besluta, leda, styra och samordna projektet så att verksamheten genomförs i enlighet med Norrbotniabanans mål.
företräda Trafikverket i frågor och möten med leverantören men även med externa intressenter, tex samrådsmöten med allmänhet och kommun. Att ha bra relationer med externa intressenter och leverantörer är en framgångsfaktor för projektet.


Övrig information

Intervjuer är planerade till 26 mars samt 30 mars.
Webbaserade tester kommer användas som en del i urvalsarbetet.
#norrbotniabanan

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen är du självgående och har lätt för att samarbeta med andra. Du har en god analytisk förmåga, är flexibel och kan förmedla budskap på ett enkelt och tydligt sätt. En annan viktigt del är ditt affärsmässiga förhållningssätt, för att skapa lönsamhet och effektivitet i uppdragen. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som
är civilingenjör väg- och vatten, eller motsvarande utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
har flerårig relevant och aktuell erfarenhet inom mark- och anläggningsprojektering eller byggande.
har vana från att arbeta i stora organisationer och där ha erfarenhet från att leda och genomföra projekt.
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
har körkort för personbil.

Det är meriterande om du
har goda kunskaper om gällande regelverk.
har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Mer information om projektet finner du här.

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/ Visa mindre

Controller till Norrbotniabanan

Ansök    Feb 15    Trafikverket    Controller
Som Controller på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Vill du arbeta i Norrlands största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan organisation fortsätter att utvecklas och därför söker vi nu en Controller till Umeåkontoret. Controller till Norrbotniabanan Arbetsuppgifter Tjänsten tillhör controllergruppen som ansvarar för control... Visa mer
Som Controller på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.
Vill du arbeta i Norrlands största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan organisation fortsätter att utvecklas och därför söker vi nu en Controller till Umeåkontoret.
Controller till Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

Tjänsten tillhör controllergruppen som ansvarar för controllerrelaterade frågor i hela projektet. Detta innebär bland annat ekonomisk planering, styrning, uppföljning och rapportering. Ansvaret sträcker sig även över projektets controllerrelaterade arbetssätt, att dessa fungerar bra och går i takt med projektets övriga verksamhet. Projektets verksamhet utgår från två orter, Umeå och Luleå. Tjänsten kommer ha sitt fokus på verksamheten i Umeå men deltar naturligtvis i det övriga arbetet inom funktionen. Du tillhör projektets Stab och ingår i Stora Projekts controllernätverk med controllers från andra stora projekt.
Arbetsuppgifterna består även av:
att vara drivande i projektets prognosarbete samt i uppföljningen och rapporteringen av projektets verksamhet och kostnader
att vara delaktig i projektets verksamhetsplanering, resursplanering och tidsplanering
att utveckla projektets ekonomistruktur i linje med Trafikverkets ekonomimodell
delta i arbetet med introduktion av nya medarbetare gällande Trafikverkets och projektets ekonomihantering


Övrig information

Tester kommer vara som en del i denna rekryteringsprocess. De första intervjuerna är planerade att hållas via Skype den 17-18 mars.
Frågor om tjänsten på Norrbotniabanan hänvisas till stabsansvarig på Norrbotniabanan Sten Ek alternativt rekryterande chef Lars Bergdahl. 
#norrbotniabanan

Kvalifikationer

Som person ska du vara noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Du ska ha förmågan att självständigt planera ditt arbete samtidigt som du har ett flexibelt förhållningssätt och har lätt att samarbeta med olika typer av människor. Tjänsten kräver att du är analytisk lagd och känner dig bekväm i att analysera siffror samtidigt som du har förmågan att vara kommunikativ och anpassa ditt budskap till olika typer av åhörare. Det är av stor vikt att du har god förståelse, intresse och erfarenhet av att arbeta i olika IT-system.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) inom ekonomi, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har flera års aktuell och relevant erfarenhet av controllerarbete i projektverksamhet
har mycket goda kunskaper i Excel och övriga Officepaketet.
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet av controllerarbete i stora eller komplexa projekt
har erfarenhet av controllerarbete i stora organisationer eller offentlig verksamhet
har erfarenhet av utvecklingsarbete och implementering av ekonomiska processer i projekt och organisationer


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Läs mer om Norrbotniabanan

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/ Visa mindre

Controller till Norrbotniabanan

Ansök    Feb 3    Trafikverket    Controller
Som Controller på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Vill du arbeta i Norrlands största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan organisation fortsätter att utvecklas och därför söker vi nu en Controller till Umeåkontoret. Controller till Norrbotniabanan Arbetsuppgifter Tjänsten tillhör controllergruppen som ansvarar för control... Visa mer
Som Controller på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.
Vill du arbeta i Norrlands största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan organisation fortsätter att utvecklas och därför söker vi nu en Controller till Umeåkontoret.
Controller till Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

Tjänsten tillhör controllergruppen som ansvarar för controllerrelaterade frågor i hela projektet. Detta innebär bland annat ekonomisk planering, styrning, uppföljning och rapportering. Ansvaret sträcker sig även över projektets controllerrelaterade arbetssätt, att dessa fungerar bra och går i takt med projektets övriga verksamhet. Projektets verksamhet utgår från två orter, Umeå och Luleå. Tjänsten kommer ha sitt fokus på verksamheten i Umeå men deltar naturligtvis i det övriga arbetet inom funktionen. Du tillhör projektets Stab och ingår i Stora Projekts controllernätverk med controllers från andra stora projekt.
Arbetsuppgifterna består även av:
att vara drivande i projektets prognosarbete samt i uppföljningen och rapporteringen av projektets verksamhet och kostnader
att vara delaktig i projektets verksamhetsplanering, resursplanering och tidsplanering
att utveckla projektets ekonomistruktur i linje med Trafikverkets ekonomimodell
delta i arbetet med introduktion av nya medarbetare gällande Trafikverkets och projektets ekonomihantering


Övrig information

Tester kommer vara som en del i denna rekryteringsprocess. De första intervjuerna är planerade att hållas via Skype den 17-18 mars.
Frågor om tjänsten på Norrbotniabanan hänvisas till stabsansvarig på Norrbotniabanan Sten Ek alternativt rekryterande chef Lars Bergdahl. Kvalifikationer

Som person ska du vara noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Du ska ha förmågan att självständigt planera ditt arbete samtidigt som du har ett flexibelt förhållningssätt och har lätt att samarbeta med olika typer av människor. Tjänsten kräver att du är analytisk lagd och känner dig bekväm i att analysera siffror samtidigt som du har förmågan att vara kommunikativ och anpassa ditt budskap till olika typer av åhörare. Det är av stor vikt att du har god förståelse, intresse och erfarenhet av att arbeta i olika IT-system.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) inom ekonomi, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har flera års aktuell och relevant erfarenhet av controllerarbete i projektverksamhet
har mycket goda kunskaper i Excel och övriga Officepaketet.
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet av controllerarbete i stora eller komplexa projekt
har erfarenhet av controllerarbete i stora organisationer eller offentlig verksamhet
har erfarenhet av utvecklingsarbete och implementering av ekonomiska processer i projekt och organisationer


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Läs mer om Norrbotniabanan

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/ Visa mindre

Samordnande miljöspecialist

Ansök    Dec 17    Trafikverket    Miljöingenjör
Som Samordnande miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Har du erfarenhet av miljöfrågor inom infrastruktur och vill vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Då kanske detta är jobbet för dig! Samordnande miljöspecialist Arbetsuppgifter I rollen samordnar du alla miljöfrågor i väg- och järnvägsproje... Visa mer
Som Samordnande miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Har du erfarenhet av miljöfrågor inom infrastruktur och vill vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Då kanske detta är jobbet för dig!


Samordnande miljöspecialist

Arbetsuppgifter

I rollen samordnar du alla miljöfrågor i väg- och järnvägsprojekt genom att planera, styra och kontrollera miljöarbetet från tidigt planskede till byggskede. Miljöspecialisten är ett stöd till projektledare i genomförande av investeringsprojekt och vägleder projektorganisationen för att säkerställa att Trafikverket ställer korrekta och relevanta miljökrav samt bidrar till en bra miljöanpassning.  I rollen som miljöspecialist leder  du och samordnar andra miljöspecialister och landskapsarkitekter. Arbetet  innebär även samarbete med flera andra teknikområden.

Mer specifikt kommer du som miljöspecialist huvudsakligen att arbeta med att:


Hantera miljöaspekter i projekten samt att tillse att miljölagstiftning så väl som Trafikverkets rutiner och verktyg följs och tillämpas

Medverka i upphandlingar av konsulter och entreprenörer

Introducera och leda konsulter och entreprenörer samt genomföra mottagningskontroll av leveranser

Delta som expertstöd i samband med projekteringsarbete och byggverksamhet

Hantera myndighetskontakter kopplat till olika frågor avseende miljöprövningI uppdraget som miljöspecialist får du också möjlighet att delta i det strategiska arbetet med utveckling av Trafikverkets miljöarbete inom olika  ämnesområden. Exempel på ämnesområden är natur, kulturmiljö, förorenade områden, klimat, hållbarhet, vatten, buller och vibrationer etc.

Inom sektionen finns både miljöspecialister och landskapsarkitekter spridda på två olika kontor i regionen. Arbetet innebär en del digitala möten och tjänsteresor, både regionalt och nationellt.

Placeringsort: Umeå eller Luleå.

 

Övrig information

I denna rekrytering kan webbaserade tester ske som en del i urvalet.

Placeringsort: Umeå eller Luleå.

Kvalifikationer

Vem är du?

Du som person har förmåga att självständigt strukturera ditt arbetssätt och driva dina processer vidare. Du kan förmedla budskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt och anpassa din kommunikation till mottagaren. Arbetet innebär mycket kontakter såväl internt som utanför Trafikverket  så det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta med din omgivning. Din problemlösningsförmåga är god, och du ser problemställningar och lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.

Vi söker dig som


har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom miljöområdet, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig

har flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med olika komplexa miljöfrågor inom samhällsbyggande, t ex miljökonsekvensbeskrivningar, lokaliseringsutredningar. miljöutredningar eller liknande

har erfarenhet av tillståndsprövning av vattenverksamhet

kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska

har körkort för personbilDet är meriterande om du


har goda kunskaper avseende miljöjuridik

har erfarenhet av miljöarbete kopplat till planering och byggande av väg samt järnväg

har erfarenhet av arbete i ett byggprojekts olika skeden

 Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Risk- och kvalitetsspecialist Norrbotniabanan

Som Risk- och kvalitetsspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Vill du arbeta i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå och projektet söker nu en specialist inom risk och kvalitet! Risk- och kvalitetsspecialist Norrbotniabanan Arbetsuppgifter I roll... Visa mer
Som Risk- och kvalitetsspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Vill du arbeta i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå och projektet söker nu en specialist inom risk och kvalitet!


Risk- och kvalitetsspecialist Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

I rollen som specialist inom risk och kvalitet i program Norrbotniabanan ger du vägledning och agerar stöd till främst program- och projektledningen men även till chefer och övriga medarbetare. Du verkar som en ambassadör för dina områden genom att konkretisera, implementera och följa upp arbetssätt. Du är placerad i Umeå och du kommer att få vara med och forma rollen tillsammans med dina kollegor som jobbar med risk och kvalitet, så väl som de som jobbar med planering och säkerhet. Du kommer arbeta i programmets alla skeden, från planering till produktion.

Exempel på arbetsuppgifter:


Styra, stötta och samordna projekten med frågor rörande risk och kvalitet

Vara drivande i arbetet med att analysera och följa upp arbetet med risker och behandlingsplaner

Planera och leda workshops inom risk, både internt och externt

Delta i arbetet med upphandlingar och följa upp ställda krav gentemot kontrakterade leverantörer

Utbilda och vägleda i Trafikverkets ledningssystem och processerDu är anställd på den centrala enheten Riskhantering och tillsammans med dina kollegor som finns i andra program deltar du i arbetet att förbättra och utveckla riskhanteringen inom Verksamhetsområdet Stora projekt. Det finns även möjlighet att delta i Trafikverksgemensamma arbeten inom risk och kvalitet så som arbetsgrupper och förvaltning.  

Övrig information

Tester kommer vara som en del i denna rekryteringsprocess. De första intervjuerna är planerade att hållas via Skype den 2-3 mars, andra intervjun kommer att ske på plats på Norrbotniabanan.

Frågor om tjänsten på Norrbotniabanan hänvisas till rekryterande chef Jenny Holm: 010-123 51 74 alternativt till stabsansvarig på Norrbotniabanan Sten Ek: 010-123 67 53.

#norrbotniabanan

Kvalifikationer

För att trivas i den här rollen ska du vara van vid att arbeta självständigt med dina frågor och du har ett driv och en förmåga att få saker och ting gjorda. Du är trygg i din yrkesroll och vågar utmana verksamheten med nya lösningar på problem. Rollen innefattar också många olika interna men även externa kontakter, så din förmåga att skapa och bibehålla goda relationer är viktigt.

För att lyckas i detta uppdrag på Norrbotniabanan bör du ha:


en universitets- eller högskoleutbildning inom risk och/eller kvalitetsledning alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig

erfarenhet av riskhantering, kvalitetsledningsarbete alternativt projektledning av större projektVi ser det som meriterande om du har:


erfarenhet från anläggningsbranschen och/eller stora organisationer

erfarenhet av verksamhetsstyrning, ledningssystem, processer och revisionsverksamhet (t. ex. leverantörsuppföljning)Då stor del av kommunikationen och dokumentationen sker på svenska och i viss mån engelska ser vi en fördel med att du är bekväm i båda språken.

B-körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/ Visa mindre

Projektledare Järnvägsunderhåll

Som Projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. I rollen som projektledare inom Underhållsdistrikt Nord tillhör du Projektenhet Järnväg. Du ansvarar ett av våra BAS-kontrakt i distrikt Nord med placering i Umeå.   Projektledare Järnvägsunderhåll Arbetsuppgifter Som projektledare för underhållsprojektet, Boden Södra-Ho... Visa mer
Som Projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

I rollen som projektledare inom Underhållsdistrikt Nord tillhör du Projektenhet Järnväg. Du ansvarar ett av våra BAS-kontrakt i distrikt Nord med placering i Umeå.

 


Projektledare Järnvägsunderhåll

Arbetsuppgifter

Som projektledare för underhållsprojektet, Boden Södra-Holmsund inklusive tvärbanor, arbetar du såväl operativt som strategiskt med fokus på att driva, leda och att samordna arbetet i projektet. Du leder ett projektteam och ansvarar för att underhållsentreprenaden genomförs enligt avtalat kontrakt. Tillsammans med ditt team ansvarar du för att fel och störningar i järnvägsanläggningen följs upp och åtgärdas.I rollen ingår att genomföra uppföljningar och analyser, ta fram förbättrings -och åtgärdsförslag, för att säkra framdriften i projektet med avseende på Tid, Kostnad och Innehåll. Du ansvarar även för verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och prognos.I rollen ingår även att du medverkar i framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling av kontrakt samt i kontrakt vara ansvarig för kommunikation gällande kontraktsfrågor. Du har även kontakt med interna och externa parter såsom andra avdelningar inom Trafikverket, allmänhet, kommuner, entreprenörer och andra intressenter inom projektet. Du kommer att vara Trafikverkets representant vid möten och sammankomster som rör frågor inom ditt område.

 

Övrig information

Skypeintervjuer är planerade till 17-18 december.

Kvalifikationer

Vi söker dig som


har en teknisk eller ekonomisk universitets- eller högskoleexamen (minst 180 hp/120 p), alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig

har flera års relevant och aktuell erfarenhet från projektledning

har erfarenhet av arbete med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning

har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

har körkort för personbilDet är meriterande om du


har relevant erfarenhet från projektledning inom järnväg

har erfarenhet från entreprenadbranschen

har erfarenhet från styrning av upphandlad verksamhetFör att lyckas i rollen som projektledare hos oss ställer vi stora krav på din kommunikationsförmåga och på din ledarförmåga. Ditt ledarskap som projektledare kännetecknas av att du bygger förtroende, driver utveckling och levererar resultat. Du har en god problemlösningsförmåga och är öppen för förändringar och ser innovativa lösningar. Vidare har du god samarbetsförmåga, bygger nya nätverk och vårdar befintliga.

 

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Intresserad av verksamhetsområdet Underhåll? Läs mer om oss och våra lediga tjänster här!

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/Lediga-jobb/medarbetare-till-underhall/ Visa mindre

Risk- och kvalitetsspecialist Norrbotniabanan

Vill du arbeta i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå och projektet söker nu en specialist inom risk och kvalitet! Risk- och kvalitetsspecialist Norrbotniabanan Arbetsuppgifter I rollen som specialist inom risk och kvalitet ger du vägledning och agerar stöd till främst program- och projektledningen men även till chefer och övriga medarbetare. Du verkar som en ambassadör för di... Visa mer
Vill du arbeta i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå och projektet söker nu en specialist inom risk och kvalitet!


Risk- och kvalitetsspecialist Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

I rollen som specialist inom risk och kvalitet ger du vägledning och agerar stöd till främst program- och projektledningen men även till chefer och övriga medarbetare. Du verkar som en ambassadör för dina områden genom att konkretisera, implementera och följa upp arbetssätt. Du arbetar bland annat tillsammans med kollegor inom funktionerna Planering och uppföljning samt Säkerhet, risk och kvalitet och du är placerad i Umeå. Du kommer arbeta i projektets alla skeden, från planering till produktion.

Exempel på arbetsuppgifter:


Styra, stötta och samordna projekten med frågor rörande risk och kvalitet

Vara drivande i arbetet med att analysera och följa upp arbetet med risker och behandlingsplaner

Planera och leda workshops inom risk, både internt och externt

Följa upp att projektet tillämpar och uppfyller specificerade krav

Deltar i arbetet med upphandlingar och följer upp ställda krav gentemot kontrakterade leverantörer

Utbilda inom Trafikverkets ledningssystem och processerDu är anställd på den centrala enheten Riskhantering och tillsammans med dina kollegor som finns i andra program deltar du i arbetet att förbättra och utveckla riskhanteringen inom Verksamhetsområdet Stora projekt. Det finns även möjlighet att delta i Trafikverksgemensamma arbeten inom risk och kvalitet så som arbetsgrupper och förvaltning.  

Övrig information

Tester kommer vara som en del i denna rekryteringsprocess.

De första intervjuerna är planerade att hållas via Skype 12-13 oktober, andra intervjun kommer att ske på plats på Norrbotniabanan.

Frågor om tjänsten på Norrbotniabanan hänvisas till rekryterande chef alternativt till stabsansvarig på Norrbotniabanan Sten Ek: 010-123 67 53.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Kvalifikationer

Som person är du självgående och initiativtagande med en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du trivs med att arbeta med många frågor parallellt, både självständigt och tillsammans med andra. Du är strukturerad med en god förmåga att planera, analysera och följa upp. Du är tydlig i din kommunikation vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Vi söker dig som:


har universitets- eller högskoleutbildning inom risk och/eller kvalitetsledning alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig

har flera års arbetslivserfarenhet av riskhantering, kvalitetsledningsarbete alternativt projektledning av större projektDet är meriterande om du:


har erfarenhet från anläggningsbranschen och/eller stora organisationer

har erfarenhet av verksamhetsstyrning, ledningssystem, processer och revisionsverksamhet (t. ex. leverantörsuppföljning)Då stor del av kommunikationen och dokumentationen sker på svenska och i viss mån engelska ser vi en fördel med att du är bekväm i båda språken.

B-körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/ Visa mindre

Enhetschef till projektenhet Syd, Norrbotniabanan

Som Enhetschef på Norrbotniabanan och Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Norrbotniabanan är inne i en spännande utveckling och behöver nu engagerade, pålitliga och modiga ledare som vill vara med och bidra till att skapa framtidens resa! Nu startar vi upp nya enheter, och söker därför dig som brinner för ledarskap och motiveras a... Visa mer
Som Enhetschef på Norrbotniabanan och Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.Norrbotniabanan är inne i en spännande utveckling och behöver nu engagerade, pålitliga och modiga ledare som vill vara med och bidra till att skapa framtidens resa!Nu startar vi upp nya enheter, och söker därför dig som brinner för ledarskap och motiveras av att utveckla både verksamhet och människor!

 


Enhetschef till projektenhet Syd, Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

Som enhetschef för Projektenhet Syd ansvarar du för att säkerställa att projekterings- och byggverksamheten genomförs på ett effektivt, strukturerat och affärsmässigt sätt. Detta uppdrag bedrivs genom att vara en aktiv och tydlig beställare gentemot våra leverantörer och samarbetspartners. Samordning inom enheten och Norrbotniabanans ledning är en viktig del i arbetet. Enheten ansvarar för anläggningsverksamhet på 7-8 miljarder kronor inom Umeå och Robertsfors kommuner.Placeringsort: Umeå

 

Övrig information

Det är viktigt att du svarar på urvalsfrågorna i formuläret samt bifogar intyg på utbildning.Vi kommer använda webbaserade tester som en del i denna rekryteringsprocess.Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.#norrbotniabanan

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som


har flera års aktuell och relevant erfarenhet av arbete i chefsbefattning, där du haft ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö.

har bred erfarenhet från anläggningsbranschen.

har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) med inriktning teknik, samhällsvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

har körkort för personbil.Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Vidare har du en god förmåga att se helheter.

 

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

 

Läs mer här

Läs mer om att jobba hos oss på Norrbotniabanan

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/jobba-hos-oss-i-projekt-norrbotniabanan/

Läs mer om Norbotniabanan

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/ Visa mindre

Biträdande Samhällsplanerare

Ansök    Nov 18    Trafikverket    Samhällsplanerare
Som Biträdande Samhällsplanerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Biträdande Samhällsplanerare Arbetsuppgifter I rollen som Biträdande Samhällsplanerare på Trafikverket arbetar du tillsammans med Samhällsplanerare inom Region Nord för att bygga din kunskap och erfarenhet - för att på sikt kunna genomföra arbetet självständ... Visa mer
Som Biträdande Samhällsplanerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.


Biträdande Samhällsplanerare

Arbetsuppgifter

I rollen som Biträdande Samhällsplanerare på Trafikverket arbetar du tillsammans med Samhällsplanerare inom Region Nord för att bygga din kunskap och erfarenhet - för att på sikt kunna genomföra arbetet självständigt. Rollen innebär egna utpekade uppdrag att arbeta med, där du bistår våra Samhällsplanerare i deras arbete gentemot regionens kommuner.

Som Biträdande Samhällsplanerare är dina uppgifter att:


lämna yttranden enligt plan- och bygglagen och Miljöbalken.

lämna yttranden i övriga remisser, regionala planer och program från kommuner, länsstyrelser, regionala kollektivtrafikmyndigheter m.fl.

delta i andra aktörers planering för att påverka val av åtgärder utifrån fyrstegsprincipen och ett långsiktigt hållbart transportsystem.

delta i arbetet med att ta fram underlag för åtgärdsvalsstudier på systemnivå utifrån identifierade behov och brister.

delta i framtagande av övergripande behovs- och målbilder tillsammans med våra samarbetspartner genom att arbeta i tidiga skeden som underlag för respektive aktörs planering.

ge inspel till regionens bristlista och bristbeskrivningar.Tjänsten är placerad i Umeå på enheten Samhällsplanering. Enheten består av 15 medarbetare som är fördelade i Umeå och Luleå varav ca hälften är Samhällsplanerare och hälften Strategiska Planerare.

Övrig information

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet.

Intervjuer beräknas hållas via Skype 16-17 december.

Kvalifikationer

Vem är du?

Som Biträdande Samhällsplanerare kommer du att arbeta självständigt men även tillsammans med andra vilket ställer krav på eget driv och förmåga att planera och strukturera ditt arbete, samtidigt som du ska ha god samarbetsförmåga. Du har en analytisk problemlösningsförmåga och en pedagogisk kommunikation.

Vi söker dig som:


har högskoleexamen 180 hp (120 p) inom samhällsplanering, fysisk planering eller annan relevant utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig

kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska (då kommunikation och dokumentation är en stor del av tjänsten)

har körkort för personbilDet är meriterande om du:


har erfarenhet från att arbeta med fysisk planering

har kunskaper i Plan- och Bygglagen (PBL) och Väglagen (VägL)

har kunskap inom ÅVS-metodiken (åtgärdsvalsstudier)Hos oss på Trafikverket erbjuder vi dig en modern arbetsplats med många spännande utmaningar. Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att bidra och vara till nytta för hela samhället och du är med och skapar en hållbar miljö varje dag.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Kundtjänsthandläggare

Ansök    Aug 27    Trafikverket    Kundtjänstmedarbetare
Som kundtjänsthandläggare/provförättare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet. Kundtjänsthandläggare Arbetsuppgifter Är du serviceinriktad och tycker om att möta många nya människor? Då kanske det här är jobbet för dig! Till Förarprovskontoret i Umeå söker vi nu en till kundtjänsthandläggare/ provförättare. Du kommer att var... Visa mer
Som kundtjänsthandläggare/provförättare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.


Kundtjänsthandläggare

Arbetsuppgifter

Är du serviceinriktad och tycker om att möta många nya människor? Då kanske det här är jobbet för dig! Till Förarprovskontoret i Umeå söker vi nu en till kundtjänsthandläggare/ provförättare.

Du kommer att vara Förarprovs ansikte utåt och möta våra många olika kunder. Som kundtjänsthandläggare delar du med dig av information och bemöter våra kunder professionellt för att ge dem bästa förutsättningarna för att visa sina kunskaper.

Du arbetar enligt lagt schema där du alternerar arbete som provförättare och med arbete i receptionen.  I rollen kommer du att förrätta kunskapsprov i grupp och i vissa fall enskilt tillsammans med tolk. I samband med kunskapsproven genomför du ID-kontroller. Du hjälper även våra kunder vid fotografering för körkort och svarar på frågor rörande bestämmelser om förarprov mm.

I tjänsten ingår även viss ekonomihantering såsom kontrollattest av fakturor, kostnadsanalyser samt löpande administrativt arbete.

Du arbetar enligt fastlagt schema. Vi bemannar också kontoren i Lycksele, Vilhelmina, Örnsköldsvik samt Sollefteå och Kramfors vilket innebär övernattningar.

Rollen kräver att du är trygg i tillämpa regler och vara den som ska stå för vår myndighetsutövning.

Övrig information

I den här rekryteringen används webbaserade tester samt ev. arbetsprov som en del i urvalet. 

Intervjuer planeras att hållas under v. 40. 

 

 

 

 

Kvalifikationer

Vem är du?

Du kommer att vara vårt ansikte utåt och därför ser vi att du är utåtriktad och tycker om att möta nya människor. Som kundtjänsthandläggare behöver du enkelt kunna anpassa dig till nya omständigheter och situationer då du hanterar många möten och personliga kontakter med våra besökare. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett tydligt och respektfullt sätt samt anpassar din kommunikation till mottagaren. Du arbetar självständigt, och med stark kundfokus för att hitta lösningar som passar både kund och organisation.

Vi söker dig som;


har gymnasieutbildning

är minst 23 år, vilket är lägsta ålder för att få förrätta kunskapsprov enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov

har ett par års aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med personlig kundkontakt såsom t.ex. i reception, kundtjänst med vana av flera olika kommunikationsvägar

har relevant arbetslivserfarenhet av enklare ekonomiarbete som ex. kontrollattest av fakturor och enklare analysarbete.

har grundläggande kunskap i Excel

kan uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på såväl svenska som engelska

har körkort för personbilDet är meriterande om du


kan uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på ett utomeuropeiskt språkAnsökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Hos Förarprov på Trafikverket bidrar du till att säkerställa trafiksäkerheten och miljömedvetenheten på Sveriges vägar. Vår uppgift är att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Det är hos oss som drömmen om ett körkort och de möjligheter som det skapar kan förverkligas. Det är vi som gör så att alla kunder känner sig välkomna, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper. Vi bidrar till att göra Sverige närmare för tusentals människor varje år.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Risk- och kvalitetsspecialist Norrbotniabanan

Vill du arbeta i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå och projektet söker nu en specialist inom risk och kvalitet! Risk- och kvalitetsspecialist Norrbotniabanan Arbetsuppgifter I rollen som specialist inom risk och kvalitet ger du vägledning och agerar stöd till främst program- och projektledningen men även till chefer och övriga medarbetare. Du verkar som en ambassadör för di... Visa mer
Vill du arbeta i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå och projektet söker nu en specialist inom risk och kvalitet!


Risk- och kvalitetsspecialist Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

I rollen som specialist inom risk och kvalitet ger du vägledning och agerar stöd till främst program- och projektledningen men även till chefer och övriga medarbetare. Du verkar som en ambassadör för dina områden genom att konkretisera, implementera och följa upp arbetssätt. Du arbetar bland annat tillsammans med kollegor inom funktionerna Planering och uppföljning samt Säkerhet, risk och kvalitet och du är placerad i Umeå. Du kommer arbeta i projektets alla skeden, från planering till produktion.

Exempel på arbetsuppgifter:


Styra, stötta och samordna projekten med frågor rörande risk och kvalitet

Vara drivande i arbetet med att analysera och följa upp arbetet med risker och behandlingsplaner

Planera och leda workshops inom risk, både internt och externt

Följa upp att projektet tillämpar och uppfyller specificerade krav

Deltar i arbetet med upphandlingar och följer upp ställda krav gentemot kontrakterade leverantörer

Utbilda inom Trafikverkets ledningssystem och processerDu är anställd på den centrala enheten Riskhantering och tillsammans med dina kollegor som finns i andra program deltar du i arbetet att förbättra och utveckla riskhanteringen inom Verksamhetsområdet Stora projekt. Det finns även möjlighet att delta i Trafikverksgemensamma arbeten inom risk och kvalitet så som arbetsgrupper och förvaltning.  

Övrig information

Tester kommer vara som en del i denna rekryteringsprocess.

De första intervjuerna är planerade att hållas via Skype 12-13 oktober, andra intervjun kommer att ske på plats på Norrbotniabanan.

Frågor om tjänsten på Norrbotniabanan hänvisas till rekryterande chef alternativt till stabsansvarig på Norrbotniabanan Sten Ek: 010-123 67 53.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

#norrbotniabanan

Kvalifikationer

Som person är du självgående och initiativtagande med en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du trivs med att arbeta med många frågor parallellt, både självständigt och tillsammans med andra. Du är strukturerad med en god förmåga att planera, analysera och följa upp. Du är tydlig i din kommunikation vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Vi söker dig som:


har universitets- eller högskoleutbildning inom risk och/eller kvalitetsledning alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig

har flera års arbetslivserfarenhet av riskhantering, kvalitetsledningsarbete alternativt projektledning av större projektDet är meriterande om du:


har erfarenhet från anläggningsbranschen och/eller stora organisationer

har erfarenhet av verksamhetsstyrning, ledningssystem, processer och revisionsverksamhet (t. ex. leverantörsuppföljning)Då stor del av kommunikationen och dokumentationen sker på svenska och i viss mån engelska ser vi en fördel med att du är bekväm i båda språken.

B-körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/ Visa mindre

Enhetschef till projektenhet Syd, Norrbotniabanan

Som Enhetschef på Norrbotniabanan och Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Norrbotniabanan är inne i en spännande utveckling och behöver nu engagerade, pålitliga och modiga ledare som vill vara med och bidra till att skapa framtidens resa! Nu startar vi upp nya enheter, och söker därför dig som brinner för ledarskap och motiveras a... Visa mer
Som Enhetschef på Norrbotniabanan och Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.Norrbotniabanan är inne i en spännande utveckling och behöver nu engagerade, pålitliga och modiga ledare som vill vara med och bidra till att skapa framtidens resa!Nu startar vi upp nya enheter, och söker därför dig som brinner för ledarskap och motiveras av att utveckla både verksamhet och människor!

 


Enhetschef till projektenhet Syd, Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

Som enhetschef för Projektenhet Syd ansvarar du för att säkerställa att projekterings- och byggverksamheten genomförs på ett effektivt, strukturerat och affärsmässigt sätt. Detta uppdrag bedrivs genom att vara en aktiv och tydlig beställare gentemot våra leverantörer och samarbetspartners. Samordning inom enheten och Norrbotniabanans ledning är en viktig del i arbetet. Enheten ansvarar för anläggningsverksamhet på 7-8 miljarder kronor inom Umeå och Robertsfors kommuner.Placeringsort: Umeå

 

Övrig information

Det är viktigt att du svarar på urvalsfrågorna i formuläret samt bifogar intyg på utbildning.Vi kommer använda webbaserade tester som en del i denna rekryteringsprocess.Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.#norrbotniabanan

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som


har flera års aktuell och relevant erfarenhet av arbete i chefsbefattning, där du haft ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö.

har bred erfarenhet från anläggningsbranschen.

har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) med inriktning teknik, samhällsvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

har körkort för personbil.Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Vidare har du en god förmåga att se helheter.

 

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

 

Läs mer här

Läs mer om att jobba hos oss på Norrbotniabanan

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/jobba-hos-oss-i-projekt-norrbotniabanan/

Läs mer om Norbotniabanan

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/ Visa mindre

Säkerhetsspecialist samhällssäkerhet (Norrbotniabanan)

Ansök    Jun 15    Trafikverket    Säkerhetsrådgivare
Är du en Säkerhetsspecialist med ett stort samhällsengagemang? Har du dessutom erfarenhet av att leda kvalificerade medarbetare och förmåga att inspirera till utveckling? Då kan vi erbjuda dig ett varierat och spännande uppdrag i en produktiv och kunskapsintensiv miljö på Trafikverket. Säkerhetsspecialist samhällssäkerhet (Norrbotniabanan) Arbetsuppgifter Som specialist på sektionen för samhällssäkerhet arbetar du med att analysera, utveckla, imple... Visa mer
Är du en Säkerhetsspecialist med ett stort samhällsengagemang? Har du dessutom erfarenhet av att leda kvalificerade medarbetare och förmåga att inspirera till utveckling? Då kan vi erbjuda dig ett varierat och spännande uppdrag i en produktiv och kunskapsintensiv miljö på Trafikverket.


Säkerhetsspecialist samhällssäkerhet (Norrbotniabanan)

Arbetsuppgifter

Som specialist på sektionen för samhällssäkerhet arbetar du med att analysera, utveckla, implementera och följa upp arbetet med säkerhet och krishantering. Sektionen söker nu en säkerhetsspecialist som kommer vara knuten till program Norrbotniabanan.

Som säkerhetsspecialist kommer du att arbeta med skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Områden som informationssäkerhet, säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsskyddade upphandlingar och krishantering är i fokus inledningsvis. Som ett led i detta kommer du även att hålla i utbildningar och övningar i programmen och du kommer att bidra till att ta fram nya arbetssätt och metoder i Trafikverkets verksamhetsområde "Stora Projekt".

I denna roll kommer du att få möjligheten att arbeta med säkerhetsfrågor inom ett brett spektra och du kommer få chansen att utveckla och förbättra säkerhetsarbetet vidare. Du kommer att ha en nyckelroll för att främja en god säkerhetskultur i organisationen. Trafikverket håller på att utveckla säkerhetsorganisationen och detta innebär att du kommer vara med och forma det fortsatta säkerhetsarbetet och även kunna påverka innehållet i din roll.

Övrig information

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Tester kommer vara som en del i denna rekryteringsprocess.

De första intervjuerna är planerade att hållas 24-25 augusti via Skype, intervju nr 2 kommer att hållas på plats på kontoret i Umeå.

Då annonsen kommer att ligga ute under semestertider kommer en viss fördröjning ske i återkoppling, men vi har ambitionen att höra av oss så snart som möjligt.

#norrbotniabanan

 

Kvalifikationer

Vem är du?

För att lyckas i rollen är du analytisk och arbetar bra med komplexa och mångfacetterade problem som du bryter ner i sina beståndsdelar. Du är dessutom självgående och driver ditt arbete effektivt på ett strukturerat sätt för att leverera efterfrågade resultat i tid. Vidare har du en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Din samarbetsförmåga är god och du arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Vi söker dig som:


har en akademisk examen inom ett område som är relevant för tjänsten eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig

har aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete inom säkerhetsområdet

har goda kunskaper inom informationssäkerhet

har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftMeriterande är om du:


har arbetat med eller kunskap om metodstöd och verktyg för risk- och sårbarhetsanalyser och projektledning

har erfarenhet av att leda, utveckla och följa upp kvalificerat risk- och säkerhetsarbete i en större organisation.Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/ Visa mindre

Projektingenjör- samhällsbyggare i Norr

Som Projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Vi behöver nu växa eftersom vi har fått ett utökat uppdrag att utveckla infrastrukturen i Norr- och Västerbotten. Vi har en projektvolym på ca 2-2,5 miljarder per år fram till år 2021. Vi söker nu fler projektingenjörer som brinner för att skapa samhällsnytta och som vill hjä... Visa mer
Som Projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.Vi behöver nu växa eftersom vi har fått ett utökat uppdrag att utveckla infrastrukturen i Norr- och Västerbotten. Vi har en projektvolym på ca 2-2,5 miljarder per år fram till år 2021. Vi söker nu fler projektingenjörer som brinner för att skapa samhällsnytta och som vill hjälpa oss i vårt uppdrag att göra Sverige närmare.

 


Projektingenjör- samhällsbyggare i Norr

Arbetsuppgifter

I rollen som projektingenjör har du en unik möjlighet att lära dig och utveckla dina färdigheter och kompetens inom projektledning. Du är ett stöd till projektledaren och avlastar och biträder denne genom ett projekts alla faser. Rollen är mycket varierande beroende på i vad som är fokus i projektet vid varje givet tillfälle, men normalt sett stöttar du bland annat i projektens kontinuerliga ekonomiuppföljning, intern administration, att planerings- och projekteringsprocessen följs och anpassas till uppdraget, samt att arbetet genomförs enligt de lagar, regler, bestämmelser, riktlinjer, förordningar och interna arbetsinstruktioner som finns. I din roll kommer du även arbeta med riskhantering, arbeta med förberedelser och underlag inför upphandlingar och följa upp tidsplaner. Vi förväntar oss att alla våra medarbetare delar med sig av sina erfarenheter och på sätt förbättrar vi våra arbetssätt och tänker nytt. Som Projektingenjör finns även möjligheter att bli Projektledare i framtiden.

 

Övrig information

Placeringsort: Umeå

Intervjuer är planerade till 10-11 september.

Kvalifikationer

Som person är du initiativtagande och självständig och ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du är en person som har god förmåga att planera och strukturera och med ett helhetstänk skapar du utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Du har goda ledaregenskaper och en förmåga att få med dig andra.Vi söker dig som


har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig

har aktuell relevant erfarenhet från arbete i projekt

har aktuell relevant erfarenhet från arbete med ekonomifrågor

har aktuell relevant erfarenhet från arbete med administration

har goda kunskaper i svenska i tal som skrift

har god datorvana

har körkort för personbilDet är meriterande om du


har relevant erfarenhet från arbete med utvecklingsfrågor/verksamhetsutveckling

har relevant erfarenhet från arbete i infrastrukturprojekt

 Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. Allt för att vi tillsammans ska kunna göra Sverige närmare.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Kundtjänsthandl Förarprov

Ansök    Aug 3    Trafikverket    Kundtjänstmedarbetare
Välkommen att söka jobb hos oss som Kundtjänsthandläggare, visstid, deltid. Vi vill ha din ansökan senast den 16 augusti. Som Kundtjänsthandläggare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet. Hos Förarprov på Trafikverket bidrar du till att säkerställa trafiksäkerheten och miljömedvetenheten på Sveriges vägar. Vår uppgift är att genomfö... Visa mer
Välkommen att söka jobb hos oss som Kundtjänsthandläggare, visstid, deltid. Vi vill ha din ansökan senast den 16 augusti.

Som Kundtjänsthandläggare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.

Hos Förarprov på Trafikverket bidrar du till att säkerställa trafiksäkerheten och miljömedvetenheten på Sveriges vägar. Vår uppgift är att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Det är hos oss som drömmen om ett körkort och de möjligheter som det skapar kan förverkligas. Det är vi som gör så att alla kunder känner sig välkomna, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.


Kundtjänsthandl Förarprov

Arbetsuppgifter

Till Förarprovskontoret i Umeå söker vi nu en kundtjänsthandläggare.

Du kommer vara Förarprovs ansikte utåt och möta våra kunder i receptionen. I arbetsuppgifterna ingår det att förrätta kunskapsprov både i grupp och individuellt, ibland med tolk. I samband med kunskapsproven genomför du ID-kontroller och du hjälper även våra kunder vid fotografering för körkort.

Som kundtjänsthandläggare möter du många olika kunder varje dag och ett professionellt kundbemötande är avgörande för att ge kunden bra förutsättningar.

Du arbetar enligt ett schema som i viss utsträckning innefattar resor till kontorets mottagningsorter. Tjänstgöring på kvällstid och helger kan förekomma i begränsad omfattning.

Övrig information

Denna tjänst är en visstidsanställning på deltid,  från 21 september 2020 till 28 februari 2021.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vänligen svara på profilfrågorna, hänvisa inte till ditt CV.

Urvalstest kommer att appliceras i denna rekrytering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som ...


är minst 23 år, vilket är lägsta ålder för att få förrätta kunskapsprov enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov

har B-körkort

kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska

har gymnasieexamen

har erfarenhet av att arbeta i kundtjänst och/eller i reception

har goda kunskaper i OfficepaketetAnsökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. 

Läs mer här

Trafikverket

https://www.trafikverket.se/ Visa mindre

Landskapsarkitekt Norrbotniabanan

Ansök    Feb 3    Trafikverket    Landskapsarkitekt
Som Landskapsarkitekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Landskapsarkitekt Norrbotniabanan Trafikverket är en viktig aktör för en hållbar samhällsutveckling och vi behöver fler drivna och skickliga arkitekter och landskapsarkitekter. Vi arbetar utifrån att god arkitektur utvecklar samhället och vi har en nyligen antagen arkit... Visa mer
Som Landskapsarkitekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.


Landskapsarkitekt Norrbotniabanan

Trafikverket är en viktig aktör för en hållbar samhällsutveckling och vi behöver fler drivna och skickliga arkitekter och landskapsarkitekter. Vi arbetar utifrån att god arkitektur utvecklar samhället och vi har en nyligen antagen arkitekturpolicy som utgångspunkt för framtida satsningar - Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra.

Som landskapsarkitekt är du är rådgivare och stöd i Trafikverkets verksamhetsområde Stora projekt. Du ingår i enheten Anläggning på avdelningen Teknik, miljö och fastighet och kommer att arbeta inom programmet Norrbotniabanan.

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en planerad kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer.

Vi arbetar just nu i alla skeden, planering, projektering och byggnation.

Som landskapsarkitekt/arkitekt hos oss arbetar du i en beställarroll såväl med landskapet i den stora skalan som med konkreta gestaltningsfrågor. I ditt arbete kommer du i kontakt med både tidiga planeringsskeden och byggskeden. Du stödjer projektet i samband med planering och utformning av exempelvis järnväg, vägar, broar och stationsmiljöer tillsammans med kollegor inom andra teknikområden.En del av ditt arbete är också att initiera och driva egna projekt inom forskning och bidra till kontinuerlig utveckling av verksamheten. Du kan också engageras i nationella uppdrag. Trafikverket har stor bredd på verksamheten och du kommer att samarbeta med kollegor från olika verksamheter och specialiteter, vilket innebär goda möjligheter till personlig utveckling.Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område samt nationellt är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Vem är du?

För att lyckas i rollen som Landskapsarkitekt hos oss behöver du ha god förmåga att kommunicera kring arkitektoniska värden med koppling till infrastruktur och landskap. Du behöver vara analytisk och kunna se helhetslösningar. Det är en självklarhet för dig att självständigt planera och prioritera ditt arbete. Då arbetet involverar kollegor från olika enheter inom Trafikverket samt andra myndigheter och intressenter är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga.

Vi söker dig som:


har en landskapsarkitektexamen, eller annan utbildning som vi - i kombination med erfarenhet - bedömer som likvärdig

har flera års erfarenhet av landskapsarkitektur kopplat till nybyggnation och planering av infrastruktur

har erfarenhet av att utföra landskapsanalyser

kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska

har svenskt körkort för personbil. Vi ser det som meriterande om du: 


har erfarenhet av gestaltningsansvar i större infrastrukturprojekt och/ eller erfarenhet av planering/projektering samt byggande av väg- och järnvägsmiljöer

har arbetat med riktlinjer eller program för gestaltning och arkitektur

har erfarenhet av arbete i egenskap av beställare i offentlig sektor.Du har också god förståelse för infrastrukturens samverkan med och påverkan på landskap både inom och utanför städer. Visa mindre

Landskapsarkitekt Norrbotniabanan

Ansök    Feb 4    Trafikverket    Landskapsarkitekt
Som Landskapsarkitekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Landskapsarkitekt Norrbotniabanan Trafikverket är en viktig aktör för en hållbar samhällsutveckling och vi behöver fler drivna och skickliga arkitekter och landskapsarkitekter. Vi arbetar utifrån att god arkitektur utvecklar samhället och vi har en nyligen antagen arkit... Visa mer
Som Landskapsarkitekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.


Landskapsarkitekt Norrbotniabanan

Trafikverket är en viktig aktör för en hållbar samhällsutveckling och vi behöver fler drivna och skickliga arkitekter och landskapsarkitekter. Vi arbetar utifrån att god arkitektur utvecklar samhället och vi har en nyligen antagen arkitekturpolicy som utgångspunkt för framtida satsningar - Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra.

Som landskapsarkitekt är du är rådgivare och stöd i Trafikverkets verksamhetsområde Stora projekt. Du ingår i enheten Anläggning på avdelningen Teknik, miljö och fastighet och kommer att arbeta inom programmet Norrbotniabanan.

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en planerad kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer.

Vi arbetar just nu i alla skeden, planering, projektering och byggnation.

Som landskapsarkitekt/arkitekt hos oss arbetar du i en beställarroll såväl med landskapet i den stora skalan som med konkreta gestaltningsfrågor. I ditt arbete kommer du i kontakt med både tidiga planeringsskeden och byggskeden. Du stödjer projektet i samband med planering och utformning av exempelvis järnväg, vägar, broar och stationsmiljöer tillsammans med kollegor inom andra teknikområden.En del av ditt arbete är också att initiera och driva egna projekt inom forskning och bidra till kontinuerlig utveckling av verksamheten. Du kan också engageras i nationella uppdrag. Trafikverket har stor bredd på verksamheten och du kommer att samarbeta med kollegor från olika verksamheter och specialiteter, vilket innebär goda möjligheter till personlig utveckling.Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område samt nationellt är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Vem är du?

För att lyckas i rollen som Landskapsarkitekt hos oss behöver du ha god förmåga att kommunicera kring arkitektoniska värden med koppling till infrastruktur och landskap. Du behöver vara analytisk och kunna se helhetslösningar. Det är en självklarhet för dig att självständigt planera och prioritera ditt arbete. Då arbetet involverar kollegor från olika enheter inom Trafikverket samt andra myndigheter och intressenter är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga.

Vi söker dig som:


har en landskapsarkitektexamen, eller annan utbildning som vi - i kombination med erfarenhet - bedömer som likvärdig

har flera års erfarenhet av landskapsarkitektur kopplat till nybyggnation och planering av infrastruktur

har erfarenhet av att utföra landskapsanalyser

kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska

har svenskt körkort för personbil. Vi ser det som meriterande om du: 


har erfarenhet av gestaltningsansvar i större infrastrukturprojekt och/ eller erfarenhet av planering/projektering samt byggande av väg- och järnvägsmiljöer

har arbetat med riktlinjer eller program för gestaltning och arkitektur

har erfarenhet av arbete i egenskap av beställare i offentlig sektor.Du har också god förståelse för infrastrukturens samverkan med och påverkan på landskap både inom och utanför städer. Visa mindre

Specialist byggarbetsmiljö Norrbotniabanan

Ansök    Jun 15    Trafikverket    Arbetsmiljöinspektör
Vill du arbeta i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå och projektet söker nu en specialist inom byggarbetsmiljö! Specialist byggarbetsmiljö Norrbotniabanan Arbetsuppgifter I rollen som specialist byggarbetsmiljö så säkerställer du att projekt Norrbotniabanan uppfyller lagkrav och följer Trafikverkets arbetssätt inom aktuella områden. Du verkar som en ambassadör för en god och ... Visa mer
Vill du arbeta i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå och projektet söker nu en specialist inom byggarbetsmiljö!


Specialist byggarbetsmiljö Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

I rollen som specialist byggarbetsmiljö så säkerställer du att projekt Norrbotniabanan uppfyller lagkrav och följer Trafikverkets arbetssätt inom aktuella områden. Du verkar som en ambassadör för en god och stark säkerhetskultur genom att konkretisera, implementera och följa upp arbetssätt. Du tillhör Norrbotniabanans stab och kommer att arbeta i projektets alla skeden. Du kommer även att delta i erfarenhetsutbyte med andra projekt inom verksamhetsområdet Stora Projekt.

Exempel på arbetsuppgifter:


Styra, stötta och samordna projektet och delprojekten med frågor rörande byggarbetsmiljö samt el- och trafiksäkerhet

Delta och bidra vid framtagning och granskningen av kravdokument och förfrågningsunderlag

Följa upp att projektet och dess leverantörer tillämpar och uppfyller specificerade krav

Stödja och vägleda vid analys av avvikelser och oönskade händelserSom stöd i din roll har du Trafikverkets ledning som driver att säkerheten kommer i främsta rummet - och vår gemensamma "nollvision" med Sveriges Byggindustrier. Du har även hjälp av medarbetare och nätverk inom Trafikverket och Stora Projekt.

Övrig information

Tester kommer vara som en del i denna rekryteringsprocess.

De första intervjuerna är planerade att hållas fredagen den 21 augusti via Skype, intervju nr 2 kommer att hållas på plats på kontoret i Umeå.

Frågor om tjänsten hänvisas till stabsansvarig på Norrbotniabanan Sten Ek: 070-6268433.

Med anledning av semester, välkomnar vi eventuella frågor om tjänsten före eller efter vecka 28-32.

#norrbotniabanan

Kvalifikationer

Vem är du?

Som person är du självgående och initiativtagande med en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du trivs med att arbeta med många frågor parallellt, både självständigt och tillsammans med andra. Du är strukturerad med en god förmåga att planera, analysera och att följa upp. Du är tydlig i din kommunikation vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Vi söker dig som:


har utbildning med inriktning inom byggarbetsmiljöområdet eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig

har flerårig aktuell arbetslivserfarenhet med inriktning mot byggarbetsmiljö

har goda kunskaper om gällande lagar och krav inom områdetDet är meriterande om du har aktuell:


erfarenhet från att ha arbetat med incidenthantering, säkerhetsstyrning, och/eller systematiskt säkerhetsarbete från bygg- och anläggningsbranschen

kunskap eller erfarenhet av el- och trafiksäkerhet inom järnväg

erfarenhet från att ha arbetat i stora projekt med byggarbetsmiljöfrågor och/eller el- & trafiksäkerhetDå stor del av kommunikationen och dokumentationen sker på svenska och engelska ser vi en fördel med att du är bekväm i båda språken.

B-körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/ Visa mindre

Projektingenjör järnväg

Som Projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Projektingenjör järnväg Som projektingenjör inom Järnvägsunderhåll distrikt Nord stödjer du våra projektledare inom järnväg. Våra åtgärder är viktiga för en robust och driftsäker järnväg. Du kommer ha en stor variation av arbetsuppgifter, med fokus på planering och uppföl... Visa mer
Som Projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.


Projektingenjör järnväg

Som projektingenjör inom Järnvägsunderhåll distrikt Nord stödjer du våra projektledare inom järnväg. Våra åtgärder är viktiga för en robust och driftsäker järnväg. Du kommer ha en stor variation av arbetsuppgifter, med fokus på planering och uppföljning avseende tid, kostnad, risker, kvalitet och arbetsmiljö. Du kommer även strukturera och administrera projekten i våra projektsystem samt att följa upp verksamheten. Du bistår i omvärldskontakter såsom kontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter.

Du deltar i projekt och uppdrag och utför arbetsuppgifter i överenskommelse med de projektledare du arbetar tillsammans med.Placeringsort: Umeå

 

Vi söker dig som


har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning

har aktuell relevant erfarenhet av projektarbete, ex projektledning, projektplanering, projektadministration

har goda kunskaper i Officepaketet, främst Excel,

kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

har körkort för personbilDet är meriterande om du


har arbetat som projektingenjör och varit stöd åt projektledare inom underhåll järnväg

har erfarenhet från drift- och underhållsverksamhet inom järnväg

har erfarenhet av att driva projekt och har arbetat med ekonomi-, risk- och resultatuppföljningVi söker dig som


har god förmåga att kommunicera och samarbeta.

har enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer.

är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter.

är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga.

har god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt.

trivs med att arbeta enskilt och tillsammans med andra. Visa mindre

Förarprövare/trafikinspektörsaspirant

Ansök    Jan 30    Trafikverket    Trafikinspektör
Som förarprövare/trafikinspektörsaspriant på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet. Nu finns chansen att söka ett riktigt spännande jobb då Förarprovskontoret i Umeå söker förarprövare/ trafikinspektörsaspirant. Förarprövare/trafikinspektörsaspirant Rollen som förarprövare är både utmanande och viktig. Grunden i ditt arbete är a... Visa mer
Som förarprövare/trafikinspektörsaspriant på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.

Nu finns chansen att söka ett riktigt spännande jobb då Förarprovskontoret i Umeå söker förarprövare/ trafikinspektörsaspirant.


Förarprövare/trafikinspektörsaspirant

Rollen som förarprövare är både utmanande och viktig. Grunden i ditt arbete är att självständigt planera och leda körprov för att sedan avgöra om körkortstagaren har de kunskaper och färdigheter som krävs för ett godkänt prov. Du gör detta genom tydlig information till körkortstagaren och du meddelar ditt beslut muntligt efter varje genomfört körprov. I och med detta har du en myndighetsutövande funktion.

Som förarprövare möter du många olika kunder varje dag och ett professionellt kundbemötande är avgörande för att ge kunden bra förutsättningar i provsituationen.

Du arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden, det vill säga att du behandlar alla människor lika och med respekt. Det innebär att du inte tummar på de mänskliga fri- och rättigheterna eller diskriminerar någon på grund av till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning.

Under rekryteringsprocessen kommer särskild vikt att läggas kring dina värderingar kopplat till de kunder som Förarprov dagligen möter.

Din anställning inleds med en ettårig betald aspirantutbildning. Efter godkänd utbildning arbetar du enligt fastlagt schema, i första hand förlagt till vardagar, dagtid. Arbetet innebär regelbundna resor till de provplatser som vi bemannar i Lycksele, Vilhelmina, Vindeln, Örnsköldsvik, Sollefteå och Kramfors vilket ibland innebär övernattningar..

Resor i övrigt kan förekomma i samband med utbildningar eller tjänstgöring vid behov på andra orter inom Förarprov i Sverige.

Vi söker dig som


har gymnasieexamen

är 23 år fyllda

haft körkort med behörighet B under sammanlagt minst tre år

har körkort med B-behörighet för manuellt växlad bil

har mycket god trafik- och körvana inom vägtrafik

har goda kunskaper i svenska och engelskaDet är meriterande om du


kan uttrycka dig väl i tal och skrift på annat språk än svenska/engelska

har fler körkortsbehörigheterI rollen som förarprövare är du utåtriktad, kommunikativ och har förmåga att ge muntlig information på ett respektfullt och tydligt sätt. Du har gott omdöme, personlig mognad och en lugn och trygg framtoning. I ditt arbete har du god struktur, kan analysera komplex information och är duktig på att prioritera. Det är viktigt att du är bekväm i att fatta självständiga beslut under tidspress. Vi ser det som en självklarhet att du är nyfiken på det mänskliga mötet och duktig på att skapa relationer.

Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper samt lämplighet för yrket enligt Trafikverkets bedömning. Visa mindre

Projektledare - samhällsbyggare i Norr

Som Projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Är du projektledare och söker nya utmaningar? Vi söker nu projektledare som vill bidra till samhällsutvecklingen i norra Sverige!   Projektledare - samhällsbyggare i Norr Som projektledare hos oss på Trafikverket är du ansvarig för cirka fem projekt och driver dessa tills... Visa mer
Som Projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Är du projektledare och söker nya utmaningar? Vi söker nu projektledare som vill bidra till samhällsutvecklingen i norra Sverige!

 


Projektledare - samhällsbyggare i Norr

Som projektledare hos oss på Trafikverket är du ansvarig för cirka fem projekt och driver dessa tillsammans med en projektingenjör och ett team av tekniska specialister. Du får möjlighet att tidigt vara med i projektplaneringen, där du säkrar upp projektets budget, tidplan och innehåll i grova drag. Du har sedan möjlighet att fördjupa dig inom projektet och vara ansvarig projektledare genom hela projekteringen och sedan avsluta med entreprenad. Som beställare har du ansvar för upphandling och uppföljning av samtliga leverantörer inom dina projekt.

Vilka är våra projekt?

Vi har en stor variation av projekt både inom väg och järnväg och vilka projekt man ansvarar för kan variera över tid.

Trafikverket erbjuder utbildningsmöjligheter och kompentensutveckling för dig!

Vi söker dig som


är projektledare, uppdragsledare, platschef eller liknande med flera års aktuell erfarenhet från att driva projekt

har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning eller annan bakgrund kompletterad med erfarenhet från projektledning och/eller branscherfarenhet som vi bedömer som likvärdig

har erfarenhet av arbete med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning

har goda kunskaper i svenska i tal som skrift

har körkort för personbilDet är meriterande om du


har erfarenhet av projekt inom infrastruktur, gärna från produktion

har kunskaper i konsult- och entreprenadjuridikSom person drivs du av att leverera resultat som bidrar till att vi når våra mål och skapar nytta i samhället. Du trivs att arbeta i team, har ett affärsmässigt förhållningssätt och driver projekt genom att ta initiativ, inspirera och engagera. Du bygger förtroende för vår verksamhet genom att kommunicera tydligt, vara lyhörd och visa tillit till andra. Visa mindre

Motorman/Matros Holmöleden

Ansök    Okt 1    Trafikverket    Motorman, fartyg

Vill du arbeta som Motorman/Matros i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi. Verksamheten drivs i bolagsliknande form, som en resultatenhet i verket. De 70 vägfärjorna genomför årligen 22 miljoner personresor och 13 mi... Visa mer

Vill du arbeta som Motorman/Matros i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi. Verksamheten drivs i bolagsliknande form, som en resultatenhet i verket. De 70 vägfärjorna genomför årligen 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter. På uppdrag av Trafikverket trafikerar vi 38 färjeleder i det allmänna vägnätet samt tre leder på uppdrag av kommunala trafikhuvudmän. När vattnet fryser på våra färjeleder i norr svarar vi för drift och underhåll av upp till sju isvägar. Färjerederiet ligger i framkant med en tekniskt kvalificerad och digitaliserad arbetsplats.Motorman/Matros Holmöleden

Just nu söker vi Motorman/Matros till Holmöleden utanför Umeå. Holmöleden går mellan Norrfjärden och Holmön i Kvarken norr om Umeå. Färjeledens längd är 10.000 meter och överfartstiden är 45 minuter. I tjänsten ingår att delta i den dagliga driften samt att utföra alla sysslor och uppdrag som kan förekomma inom färjeverksamheten, såsom att:
 • utföra erforderliga underhållsarbeten

 • utföra reparationsarbeten som inte kräver verkstadsutrustning eller speciell behörighet

 • ansvara för att färjans maskineri är i sjövärdigt skick

 • rapporteringsskyldighet vid skiftbyte

 • vara befälhavaren behjälplig vid ev tillbuds- och olycksfallsrapportering

 • följa uppgjorda tillsyns- och skötselinstruktioner

 • lastning och lossning av färjan

 • delta vid erforderliga säkerhetsövningar och räddnings- och farligtgods-utbildningar m mDet finns väl utrustad färjevaktstuga i anslutning till färjeleden.Vi söker dig som
 • har maskinist B-examen alternativt maskinbefäl klass VIII-examen

 • har utbildning i passagerarsäkerhet (crowd management)

 • har gått grundläggande säkerhetsutbildning (basic training) enligt STCW Manila

 • har lägst sex månaders tjänstgöring på däck eller i maskin, alternativt gymnasieskolans energiprogram med inriktning sjöfartsteknik eller YH-utbildning inom sjöfart som leder till befattning som lättmatros eller vaktgående maskinpersonal

 • har giltigt läkarintyg för sjöfolk med däckstjänstgöring, lägst inre fartDet är meriterande om du
 • har erfarenhet av underhållssystem såsom AMOS

 • har erfarenhet av arbete på vägfärjor

 • har högre behörigheter/utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer relevant

Visa mindre

Samordnande byggledare Norrbotniabanan

Ansök    Nov 29    Trafikverket    Byggledare
Som Samordnande byggledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Norrbotniabanan är en planerad kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. Vi arbetar nu fra... Visa mer
Som Samordnande byggledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.Norrbotniabanan är en planerad kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer.Vi arbetar nu framtagande av bygghandlingar för sträckan Umeå-Dåva och med järnvägsplaner för sträckan Dåva-Skellefteå och det beräknas vara klart under 2020. Vill du vara med oss i arbetet mot att de första tågen till Skellefteå ska kunna börja rulla år 2030? Nu söker vi samordnande byggledare till Umeå!

 


Samordnande byggledare Norrbotniabanan

Som samordnande byggledare bidrar du som byggkunnig i tidiga skeden av nya projekt samt byggledning i pågående projekt. Som samordnande byggledare i Norrbotniabanan medverkar du till goda relationer med boende, och andra verksamheter i närområdet, tar fram underlag för uppföljning och prognoser, bevakar risker och riskhantering, samt agerar stöd till projektledare.

Vi söker dig som


har mångårig praktisk erfarenhet inom mark & anläggning, från roller som projektledare, arbetsledare, platschef, byggledare eller dylikt.

har universitets-/högskoleexamen 180 hp (120 hp) inom mark & anläggning, väg & vatten, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

har erfarenhet av att arbeta i Trafikverksuppdrag.

har goda kunskaper om Trafikverkets arbetssätt och vad som krävs av entreprenörerna från byggstart till slutbesiktning.

har goda kunskaper om AMA / MER, AB och järnvägsföreskrifter.

har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

har körkort för personbil.Det är meriterande om du


har jobbat med geodetisk mätning och mängdreglering.

har relevant erfarenhet från järnväg, bana, spår.

För att lyckas i rollen är du självgående och har lätt för att samarbeta med andra. Du är flexibel och kan förmedla budskap på ett enkelt och tydligt sätt. En annan viktigt del är ditt affärsmässiga förhållningssätt, för att skapa lönsamhet och effektivitet i uppdragen. Visa mindre

Trafikingenjör

Ansök    Sep 20    Trafikverket    Trafikingenjör

Vill du arbeta som Trafikingenjör i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att... Visa mer

Vill du arbeta som Trafikingenjör i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

 Trafikingenjör

Vill du vara med och förbättra trafikmiljön utmed våra vägar? Till Trafikverket i Umeå söker vi nu en trafikingenjör som ska vara vårt ansikte utåt i trafikmiljöfrågor.Som trafikingenjör arbetar du dagligen med att skapa god trafikmiljö i samband med planering, byggande och underhåll av vägar.Du har kontakter både internt inom Trafikverket och externt, t.ex. myndigheter, fastighetsägare och allmänhet där du bland annat fattar beslut och svarar på inkomna ärenden. Andra arbetsuppgifter är exempelvis utredningar och specialiststöd inom trafikmiljöområdet samt att bidra till utvecklingen av vår verksamhet. Du ansvarar för att Trafikverkets myndighetsutövning är rättssäker.Ditt arbete ska resultera i ett framkomligt, trafiksäkert och effektivt nyttjande av transportsystemet.

 Vi söker dig som
 • har högskole- eller universitetsexamen med inriktning trafikteknik, samhällsplanering, lantmäteri eller juridik (minst 180 hp/120 p) eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.

 • har relevant erfarenhet av trafikmiljöområdet/trafikfrågor.

 • har goda kunskaper i svenska i såväl tal och skrift.

 • har goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.

 • har körkort för personbil.

   Det är meriterande om du
 • har kunskap inom Trafiklagstiftning såsom Väglagen, Trafikförordningen samt Vägmärkesförordningen.

 • har erfarenhet av att kommunicera med externa parter såsom myndigheter, kommuner, allmänhet eller liknande.

   Du som person
 • har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

 • har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

 • är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma.

   

Visa mindre

Underhållsingenjör Väg med inriktning Beläggning

Vill du arbeta som Underhållsingenjör i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållspr... Visa mer

Vill du arbeta som Underhållsingenjör i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhållaUnderhållsingenjör Väg med inriktning Beläggning

Vi söker dig som vill arbeta med underhållsfrågor på väg!Som underhållsingenjör väg i Trafikverket stödjer du projekten med teknisk kompetens i drift och underhållsfrågor. Du utgör en viktig resurs beträffande uppföljning och analys av fel och störningar i anläggningen och verksamheten, samt stödjer interna och externa intressenter med lokal och regional kunskap om distriktets verksamhet, anläggningstillstånd och behov.Du medverkar i utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte samt ansvarar för byggledning/kontroll/analys av åtgärder inom underhållskontrakt inom vägområdet. Vidare deltar du vid teknikmöten med entreprenörer och följer upp planerade och utförda arbeten. I din roll kan du också få chansen att leda mindre projekt.Vi söker dig som
 • har utbildning med teknisk inriktning, lägst gymnasienivå, eller motsvarande erfarenhet som av oss kan bedömas som likvärdig

 • har erfarenhet av underhållsverksamhet med inriktning beläggning

 • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

 • har god datorvana, särskilt goda kunskaper i Office-paketet

 • har kunskap och intresse för att arbeta med IT-baserade system

 • har körkort för personbilDet är meriterande om du
 • har erfarenhet från entreprenadbranschen

 • har kunskaper inom entreprenadjuridik, AMA AF samt kunskap om miljölagstiftning

 • har erfarenhet från projektarbeteBefattningen ställer krav på god problemlösningsförmåga och ett utvecklingsorienterat förhållningssätt. Du har förmåga att identifiera och analysera problem samt utveckla lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du anpassar dig enkelt till nya omständigheter och förändringar och har förmåga att arbeta konstruktiv och behålla lugn även i stressade situationer. Du drivs helt enkelt av utveckling och ständiga förbättringar!Då rollen innebär att kommunicera och samverka med enskilda individer, grupper och allmänhet har du god samarbetsförmåga och är en god kommunikatör. Du arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt och delar med dig av den information och expertis som behövs för att nå önskade resultat. Du kommunicerar tydligt, är lyhörd och anpassar kommunikationen till mottagaren. Som god kommunikatör förmedlar du information på ett enkelt och säkerhetsmedvetet sätt.Som anställd i Trafikverket utgår vi från de förväntningar som ställs på oss som medarbetare. Medarbetarskapet utgår från våra värderingar och innebär att du arbetar med modiga, pålitliga och engagerade kollegor. Vill du bli en av oss? 

Visa mindre

Projektledare på Västerbottens vägar

Vill du arbeta som Projektledare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållspr... Visa mer

Vill du arbeta som Projektledare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhållaProjektledare på Västerbottens vägar

Som Projektledare inom beläggning arbetar du med att beställa, driva, förvalta och ansvara för beläggningsunderhåll och vägmarkering i Västerbotten. Som Projektledare ansvarar du för budget i planerings- och genomförandeskeden samt i uppföljning av projekt. Ett strukturerat och systematiskt analys- och förbättringsarbete inom den egna verksamheten är en naturlig del av din vardag. I rollen som projektledare kommer du att ha kontakt med både interna och externa parter.Vi söker dig som
 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig

 • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

 • har körkort för personbil

 • har flerårig arbetslivserfarenhet av arbete med exempelvis vägar, drift, underhåll eller beläggningDet är meriterande om du
 • har arbetslivserfarenhet från entreprenörsidan inom exempelvis väg, drift och underhåll eller beläggning

 • har kunskap gällande referensverket AMA

 • har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet

 • har kunskap gällande entreprenadjuridikFör att lyckas i rollen som Projektledare drivs du av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du arbetar effektivt och uthålligt för att nå mål och uppmärksammar svårigheter och lösningar. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Det är även av vikt att du har en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Vill att du har en en god blick för vad som ger mest underhåll för pengarna och är en duktig beställare.

Visa mindre

Projektingenjör

Vill du arbeta som Projektingenjör i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhålls... Visa mer

Vill du arbeta som Projektingenjör i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla.Projektingenjör

Som projektingenjör stödjer du våra projektledare, specialister och teknisk förvaltning inom underhåll av väg, mestadels inom vår beläggningsverksamhet. Våra åtgärder är viktiga för ett robust och framkomligt vägnät. Du kommer ha en stor variation av arbetsuppgifter, med fokus på planering och uppföljning avseende tid, kostnad, risker, kvalitet och arbetsmiljö.  Du kommer även strukturera och administrera projekten i våra projektsystem. Du bistår i omvärldskontakter såsom kontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter.Du deltar i projekt och uppdrag och utför arbetsuppgifter i överenskommelse med projektledaren.Vi söker dig som
 • har körkort för personbil

 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 120hp (80p) med teknisk inriktning alternativt annan utbildning och/ eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig

 • har goda kunskaper i Microsoft Office-paketet,

 • har mycket goda kunskaper i Excel

 • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skriftDet är meriterande om du
 • har kunskap av statistik och uppföljning

 • har kunskap och förståelse för vägunderhåll

 • har arbetat som projektingenjör och varit stöd åt projektledare

 • har erfarenhet från beläggningsbranschenSom person är du  initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter. Du har en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Det är även av vikt med en god samarbetsförmåga vilket innebär att arbeta för hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. För rollen bör du även ha en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Visa mindre

Specialist digital projekthantering , GIS

Ansök    Jun 28    Trafikverket    Projektledare, IT

Vill du arbeta som Specialist inom GIS i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna job... Visa mer

Vill du arbeta som Specialist inom GIS i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!Vi arbetar med utredningar och analyser från projekt och på övergripande Trafikverksnivå. Vi arbetar också med erfarenhet- och omvärldsbevakning för att ge det bästa stödet till varje projekt och dess projektledning. Inom digital projekthantering har vi olika roller, digital projektsamordnare, datasamordnare, BIM-samordnare, BIM-specialist, GIS-specialist, specialist geodetisk mätningsteknik och specialist kravhantering. Vi söker nu en GIS-specialist till Norrbotniabanan, en ny 27 mil kustnära järnväg mellan Umeå-Luleå som gör det möjligt att resa och transportera gods i hela landet.Specialist digital projekthantering, GIS

Inom digital projekthantering hanteras strukturerad och sökbar information, tydliga arbetssätt samt kvalitetssäkring av data och handlingar. Digital projekthantering följer hela processen från planering till avslut och överlämning till förvaltning.Digital projekthantering innefattar utredningar och analyser utifrån projektet och på övergripande trafikverksnivå. Man arbetar med erfarenhet- och omvärldsbevakning för att ge det bästa stödet till varje projekt och dess projektledning.Du kommer att arbeta som stöd till våra stora projekt. Du säkerställer att information från konsulter och entreprenörer levereras så att de passar Trafikverkets olika förvaltningssystem och att informationen är möjlig att återanvända.I rollen som specialist inom GIS kommer du att stödja och styra de stora projekten inom teknikområdet GIS. Det innebär bland annat att du kommer att vara länken mellan projekten och Trafikverkets övriga kart-och informationsdistributörer. Tillhandahållande och distribution av geodata inom ramen för geodatasamverkan och geodataavtal med kommuner går via GIS-specialisten. Du medverkar i styrning av format och struktur på leveranser av utredningsdata och på utseende av geodataprodukter. Det ingår även att tillgängliggöra geodata till projektmedlemmar via tjänster eller andra it-stöd.Tjänsten innefattar att arbeta med förankring av befintliga arbetssätt i projekten, förbättra och utveckla dem vid behov. Inom Trafikverket arbetar vi idag med ESRI:s GIS-verktyg. Vi har även SharePoint- och Carmenta-tjänster.I dina arbetsuppgifter ingår även att:
 • stödja projektmedlemmarna med framtagande av kartunderlag till exempelvis insatsplaner eller kartbilagor till avtal

 • ansvara för lagring och tillgänglighet av befintlig utrednings- och inventeringsdataVi söker dig som
 • har universitets- eller högskoleutbildning med inriktning GIS, alternativt annan utbildning som tillsammans med erfarenheter bedöms likvärdig

 • har yrkeserfarenhet inom infrastruktur och digital projekthantering

 • har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skriftDet är meriterande om du
 • har tidigare erfarenhet från arbete med uppdragsledning

 • har erfarenhet som teknikansvarig inom områdena miljö, BIM eller geokalkylSom person är du självgående, kommunikativ och drivande. Då arbetet innebär mycket interna och externa kontakter är det viktigt att du är kommunikativ och har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer.

Visa mindre

Landskapsarkitekt

Ansök    Maj 3    Trafikverket    Landskapsarkitekt

Vill du arbeta som Landskapsarkitekt i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget a... Visa mer

Vill du arbeta som Landskapsarkitekt i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!Landskapsarkitekt

Trafikverket är en viktig aktör för en hållbar samhällsutveckling och vi behöver fler drivna och skickliga landskapsarkitekter och arkitekter. Vi arbetar utifrån att god arkitektur utvecklar samhället och vi har en nyligen antagen arkitekturpolicy som utgångspunkt för framtida satsningar - Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra.I rollen som specialist inom landskapsarkitektur arbetar du med landskaps- och arkitekturfrågor kopplade till den verksamhet som bedrivs av Trafikverket inom ny- och ombyggnation av infrastruktur.Som landskapsarkitekt/arkitekt hos oss arbetar du såväl med landskapet i den stora skalan som med konkreta gestaltningsfrågor. I ditt arbete kommer du i kontakt med både tidiga planeringsskeden och byggskeden. Du stödjer investeringsprojekten i samband med planering och utformning av exempelvis vägar, järnvägar, broar och stationsmiljöer tillsammans med kollegor inom andra teknikområden. Du kan i din roll även ha samordningsansvar i projekten för närliggande teknikområden, till exempel miljö.En del av ditt arbete är också att initiera och driva egna projekt inom forskning och bidra till kontinuerlig utveckling av verksamheten. Du kan också engageras i nationella uppdrag. Trafikverket har stor bredd på verksamheten och du kommer att samarbeta med kollegor från olika verksamheter och specialiteter, vilket innebär goda möjligheter till personlig utveckling.Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område samt nationellt är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.Vi söker dig som
 • har universitets- eller högskoleexamen inom landskapsarkitektur/arkitektur, alternativt annan utbildning som tillsammans med erfarenheter bedöms likvärdig.

 • har flera års erfarenhet av landskapsarkitektur/arkitektur kopplat till nybyggnation och planering av infrastruktur.

 • har god förståelse för infrastrukturens samverkan med och påverkan på landskap både inom och utanför städer.

 • kan uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

 • har körkort för personbil.Det är meriterande om du
 • har erfarenhet av gestaltningsansvar i större infrastrukturprojekt.

 • har utfört landskapsanalyser.

 • har erfarenhet av planering av väg- och järnvägsmiljöer.

 • har arbetat med riktlinjer eller program för gestaltning och arkitektur.

 • har erfarenhet av arbete i egenskap av beställare i offentlig sektor.Rollen ställer krav på god förmåga att kommunicera kring arkitektoniska värden och landskap. Du behöver vara analytisk och se helhetslösningar. Det är en självklarhet för dig att självständigt planera och prioritera ditt arbete. Då arbetet involverar kollegor från olika enheter inom Trafikverket samt andra myndigheter och intressenter är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga.

Visa mindre

Befälhavare frigående färja Holmöleden

Ansök    Jul 9    Trafikverket    Fartygsbefäl

Vill du arbeta som befälhavare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi. Verksamheten drivs i bolagsliknande form, som en resultatenhet i verket. De 70 vägfärjorna genomför årligen 22 miljoner personresor och 13 miljon... Visa mer

Vill du arbeta som befälhavare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi. Verksamheten drivs i bolagsliknande form, som en resultatenhet i verket. De 70 vägfärjorna genomför årligen 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter. På uppdrag av Trafikverket trafikerar vi 38 färjeleder i det allmänna vägnätet samt två leder på uppdrag av kommunala trafikhuvudmän. När vattnet fryser på våra färjeleder i norr svarar vi för drift och underhåll av upp till sju isvägar. Färjerederiet ligger i framkant med en tekniskt kvalificerad och digitaliserad arbetsplats.Befälhavare frigående färja Holmöleden

Just nu söker vi befälhavare frigående färja till tjänstgöring på Holmöleden i Västerbotten. Holmöleden går mellan Norrfjärden och Holmön i Kvarken norr om Umeå. Färjeledens längd är 10.000 meter och överfartstiden är 45 minuter. Under vintertid erätts färjan till viss del med vår svävare.I tjänsten ingår att delta i den dagliga driften samt att utföra alla förekommande sysslor och uppdrag som kan förekomma inom färjeverksamheten såsom att:
 • upprätthålla färje- och svävartrafiken med gott sjömanskap

 • ansvara för att färjan och svävaren är i sjövärdigt skick

 • ansvara för att färjan och svävaren är behörigt bemannad

 • utföra erforderliga underhållsarbeten

 • ansvara för lastning och lossning av färjan

 • rapporteringsskyldighet vid skiftbyte

 • föra färjedagbok

 • skriva rapport vid eventuella sjöolyckor samt skador på fordon m m

 • ansvara för att avvikelserapport skrivs vid eventuella tillbud och olyckor

 • följa uppgjorda tillsyns- och skötselinstruktioner

 • rapportera störningar (avvikelser) i färje- och svävartrafiken

 • ansvara för trafikräkning

 • delta vid erforderliga säkerhetsövningar och räddnings- och farligtgodsutbildningar m mVi söker dig som
 • lägst innehar fartygsbefäl klass VI inre fart, maskinist B-examen alternativt maskinbefäl klass VIII-examen

 • har giltig specialbehörighet i krishantering (CCM ) enligt STCW Manila

 • har gått grundläggande säkerhetsutbildning (basic training) enligt STCW Manila

 • som lägst har SRC-certifikat

 • har giltigt läkarintyg för sjöfolk med däckstjänstgöring, lägst inre fart

 • uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska, då det är vårt säkerhetsspråk

 • har administrativ erfarenhetDet är meriterande om du
 • har intresse för bryggutrustning och IT

 • har ADR-utbildning

 • har erfarenhet av arbete på vägfärjor

 • har högre behörigheter/utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer relevantPersonliga egenskaper som är viktiga är: flexibilitet, engagemang, samarbetsförmåga och servicekänsla.

Visa mindre

Teknisk specialist El

Vill du arbeta som Teknisk specialist El i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eg... Visa mer

Vill du arbeta som Teknisk specialist El i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!Teknisk specialist El

Som Teknisk specialist kommer du huvudsakligen att stödja projektledningen i investeringsprojekt, från planeringsfas och genom byggfas, utifrån vår roll som beställare. Arbetsuppgifterna innebär bland annat framtagning av förfrågningsunderlag för konsult- och entreprenaduppdrag. Det är också du som förväntas ställa kontraktskraven och följa upp dem inom ditt specialistområde. Du ska även kunna ta ett samordningsansvar i projekt, för specialistgrupper inom teknikområdet och vara dess företrädare på möten. Som specialist har du även möjlighet att medverka i utvecklingsprojekt.I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

- vara tekniskt stöd inom järnvägsprojekt, El och kontaktledningsteknik.

- vara kunnig i bestämmelser, föreskrifter och normer samt delta i uppdateringar och framtagande av tekniska dokument, standarder etc.

- följa utvecklingen och hålla dig uppdaterad inom specialistområdet.

- bidra till erfarenhetsåterföring mellan avslutade och nystartade projekt.Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område och tillhör en nationell organisation så är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.Placeringsort: Umeå eller Luleå.Vi söker dig som
 • har teknisk högskoleingenjörs- eller universitetsexamen, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdigt.

 • har erfarenhet av arbete inom det Eltekniska området för järnväg.

 • har körkort för personbilDet är meriterande om du
 • har erfarenhet av Elteknik kopplat till planering, upphandling och byggande av infrastruktur.

 • har kunskap/kännedom om icke linjebunden högspänning (omformare, transformatorstationer och kopplingscentraler).

 • har kunskap inom kontaktledning (linjebunden högspänning) och Lågspänning järnväg.Som person har du god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du är tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Rollen ställer krav på att du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter.

Visa mindre

Teknisk specialist Spår

Vill du arbeta som Teknisk specialist Spår i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ... Visa mer

Vill du arbeta som Teknisk specialist Spår i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!Teknisk specialist Spår

Som Teknisk specialist kommer du huvudsakligen att stödja projektledningen i investeringsprojekt, från planeringsfas och genom byggfas, utifrån vår roll som beställare. Arbetsuppgifterna innebär bland annat framtagning av förfrågningsunderlag för konsult- och entreprenaduppdrag. Det är också du som förväntas ställa kontraktskraven och följa upp dem inom ditt specialistområde. Du ska även kunna ta ett samordningsansvar i projekt, för specialistgrupper inom teknikområdet och vara dess företrädare på möten. Som specialist har du även möjlighet att medverka i utvecklingsprojekt.I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

- vara tekniskt stöd inom järnvägsprojekt, spårutformning och spårteknik.

- vara kunnig i bestämmelser, föreskrifter och normer samt delta i uppdateringar och framtagande av tekniska dokument, standarder etc.

- följa utvecklingen och hålla dig uppdaterad inom specialistområdet.

- bidra till erfarenhetsåterföring mellan avslutade och nystartade projekt.Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område och tillhör en nationell organisation så är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.Placeringsort: Umeå eller Luleå.Vi söker dig som
 • har teknisk högskoleingenjörs- eller universitetsexamen, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdigt.

 • har några års erfarenhet av arbete inom det spårtekniska området för järnväg.

 • har körkort för personbilDet är meriterande om du
 • har erfarenhet av spårteknik kopplat till planering, upphandling och byggande av infrastruktur.

 • har kunskap inom spårutformning, spårkonstruktioner och spårkomponenter.Som person har du god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du är tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Rollen ställer krav på att du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter.

Visa mindre

Fastighetsansvarig Norrbotniabanan

Ansök    Apr 29    Trafikverket    Markförhandlare

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdet Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre inv... Visa mer

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdet Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!Fastighetsansvarig Norrbotniabanan

Som fastighetsansvarig leder och samordnar du projektets organisation för Fastigheter och avtal och är ett av våra ansikten utåt, som en viktig länk mellan Trafikverket och berörda intressenter i marklösenfrågor.Arbetet innebär att både självständigt och tillsammans med kollegor ordna markåtkomst för projektet, förhandla om ersättning för köp av och intrång i fastigheter, upprätta fastighetsrättsliga avtal, handha skadereglering/tvister och delta i planläggnings- och projekteringsarbetet.Placeringsort: Umeå eller Luleå.Vi söker dig som
 • har en högskoleexamen inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller juristexamen med inriktning mot fastighetsrätt, alternativt annan akademisk utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.

 • har flerårig erfarenhet av kvalificerade fastighetsrättsliga frågor.

 • har aktuell/relevant kunskap och erfarenhet av infrastruktur- och samhällsbyggnadsprocessen.

 • är van vid att leda/samordna verksamheter.

 • har erfarenhet förhandla och upprätta fastighetsrättsliga avtal.

 • har körkort för personbilVi söker dig som har god kommunikations- och samarbetsförmåga eftersom arbetet innebär många kontakter med markägare, allmänhet och andra intressenter både inom och utanför Trafikverket. Du kommer också att samverka med många aktörer inom projektet. Som person är du analytisk och kan arbeta både självständigt och i grupp.

Visa mindre

Vägutformare

Ansök    Apr 29    Trafikverket    Civilingenjör, väg

Vill du arbeta som Vägutformare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba... Visa mer

Vill du arbeta som Vägutformare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!Vägutformare

I tjänsten som vägutformare är du ett stöd till projektledaren vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt samt medverkar till att erfarenheter förs vidare i verksamheten. Du arbetar oftast i nära samarbete med kollegor inom närliggande och andra teknikområden, ibland i en samordnande roll. Du deltar i olika typer av projekt från beställning via vägplan, förfrågningsunderlag, bygghandling till dess att de är byggda. Exempel på uppgifter är att ta fram uppdragsbeskrivning, ge stöd i teknikfrågor och mottagningskontrollera handlingar.Du ställer och följer upp krav inom området vägutformning och trafiksäkerhet, exempelvis vägtyp och sektion, linjeföring i plan och profil, att sidoområden är säkrade genom att räcken har rätt omfattning och placering.Som vägutformare har du möjlighet att medverka i arbetet med att utveckla regelverk, tekniska utredningar, forsknings- och utvecklingsprojekt, standardisering, omvärldsbevakning samt att företräda Trafikverket i relevanta branschorganisationer såväl nationellt som internationellt. En fantastisk möjlighet att vara med och påverka och driva utveckling inom ditt område.Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.Placeringsort: Umeå eller Luleå.Vi söker dig som
 • har högskole- eller civilingenjörsexamen inom väg- och vatten eller samhällsbyggnadsteknik, alternativt har du annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

 • har flera års erfarenhet som vägprojektör, trafikingenjör, trafikplanerare, uppdrags- eller teknikansvarig inom teknikområde väg.

 • har god kunskap gällande regelverk inom ämnesområdet.

 • har kunskap om planprocessen och har deltagit i framtagande av vägplaner.

 • kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

 • har B-körkortDet är meriterande om du
 • har erfarenhet inom trafiksäkerhetsområdet

 • har entreprenaderfarenhet från vägbyggnadsprojekt.

 • har kunskap om entreprenadjuridik

 • har erfarenhet av CAD, VR och BIM.Som person är du analytisk och har förmågan till en helhetssyn utifrån teknik, utformning och ekonomi. Vidare är du utåtriktad och har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. I rollen som vägutformare har du kontakt med flera olika parter, både interna och externa. Därför är det också av vikt att du har en god kommunikativ förmåga och kan samarbeta. 

Visa mindre

Projektledare Brounderhåll

Vill du arbeta som Projektledare Brounderhåll i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av... Visa mer

Vill du arbeta som Projektledare Brounderhåll i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla.Vill du vara där det händer? Vill du vara med och påverka människors vardag? Gillar du snabba beslut? Då kan du bli vår nya kollega! Underhåll söker just nu flera projektledare.Projektledare Brounderhåll

I denna roll ansvarar du för att leda underhållsprojekt på Trafikverkets brobestånd i Norrbottens- eller Västerbottens län. Du kommer att arbeta med stora kontaktytor, såväl inom Trafikverket som mot externa aktörer.Som projektledare planerar, genomför och utvecklar du underhållet på byggnadsverk inom vårt väg- och järnvägsnät, genom både förebyggande och långsiktigt underhåll. Du arbetar mot uppställda mål och driver affärer inom utpekat geografiskt område. Ett strukturerat och systematiskt förbättringsarbete inom den egna verksamheten är en naturlig del av din vardag. I rollen tar du fram beställningsunderlag och deltar i upphandling av nya entreprenader. Du har ansvar för budget i planerings- och genomförandeskedet samt i uppföljningen av dina projekt. Vidare säkerställer du att Trafikverket får det vi har beställt/upphandlat. Utöver att vara projektledare för projekten innebär rollen att möta upp allmänheten i deras frågor.Placeringsort: Luleå/Umeå

 Vi söker dig som
 • har en teknisk högskoleutbildning om 180hp (120p) alt. annan utbildning kompletterad med en gedigen erfarenhet från projektledning och /eller branscherfarenhet som vi bedömer som likvärdig

 • har aktuell och relevant erfarenhet av projektering, byggande och/eller underhåll av väg/broar

 • har erfarenhet av att driva projekt

 • har erfarenhet från arbete med ekonomi och resultatuppföljning

 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket

 • har körkort för personbilDet är meriterande om du
 • har kunskap om entreprenadjuridikSom person
 • är du lyhörd och trivs med samarbete. Som person trivs du med att ta egna initiativ och drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina må. Du har goda ledaregenskaper och kan anpassa din kommunikation utifrån vem mottagaren är.

Visa mindre

Projektingenjör Beläggning

Vill du arbeta som Projektingenjör i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhålls... Visa mer

Vill du arbeta som Projektingenjör i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla.Projektingenjör Beläggning

Som projektingenjör stödjer du våra projektledare, specialister och teknisk förvaltning inom underhåll av väg, mestadels inom vår beläggningsverksamhet. Våra åtgärder är viktiga för ett robust och framkomligt vägnät. Du kommer ha en stor variation av arbetsuppgifter, med fokus på planering och uppföljning avseende tid, kostnad, risker, kvalitet och arbetsmiljö.  Du kommer även strukturera och administrera projekten i våra projektsystem. Du bistår i omvärldskontakter såsom kontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter.Du deltar i projekt och uppdrag och utför arbetsuppgifter i överenskommelse med projektledaren.Vi söker dig som
 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning

 • har goda kunskaper i Officepaketet, främst Excel

 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

 • har körkort för personbilDet är meriterande om du
 • har erfarenhet av att driva projekt och har arbetat med ekonomi-, risk- och resultatuppföljning

 • har erfarenhet från underhåll och/eller byggande av väg

 • har arbetat som projektingenjör och varit stöd åt projektledare

 • har erfarenhet från beläggningsbranschenVi söker dig som
 • har enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer.

 • är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter.

 • är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma.

 • har god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt.

 • trivs med att arbeta enskilt och tillsammans med andra.

Visa mindre

Markförhandlare till Norrbotniabanan

Ansök    Apr 12    Trafikverket    Markförhandlare

Vill du arbeta som markförhandlare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdet Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kun... Visa mer

Vill du arbeta som markförhandlare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdet Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!Markförhandlare till Norrbotniabanan

Är du en social, driven problemlösare som har lätt för att skapa relationer så kan vi erbjuda en tjänst för dig!Vi söker en markförhandlare som ska arbeta i projekt Norrbotniabanan.Som markförhandlare ingår du i projektets organisation för Fastigheter och avtal och är ett av våra ansikten utåt, som en viktig länk mellan Trafikverket och berörda intressenter i marklösenfrågor.Arbetet innebär att både självständigt och tillsammans med kollegor ordna markåtkomst för projektet, förhandla om ersättning för köp av och intrång i fastigheter, upprätta fastighetsrättsliga avtal, handha skadereglering/tvister och delta i planläggnings- och projekteringsarbetet.Vi söker dig som
 • har en högskoleexamen inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller juristexamen med inriktning mot fastighetsrätt, alternativt annan akademisk utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig

 • har god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift i det svenska språket eftersom du kommer att upprätta rättsliga dokument i arbetet

 • har körkort för personbilDet är meriterande om du
 • har erfarenhet av förhandling, avtalsupprättande och genomförandefrågor

 • har aktuell/relevant kunskap och erfarenhet av infrastruktur- och samhällsbyggnadsprocessenVi söker dig som har god kommunikations- och samarbetsförmåga eftersom arbetet innebär många kontakter med markägare, allmänhet och andra intressenter både inom och utanför Trafikverket. Du kommer också att samverka med många aktörer inom projektet. Som person är du analytisk och kan arbeta både självständigt och i grupp.

Visa mindre