Lediga jobb som Chefer och verksamhetsledare i Umeå

Se lediga jobb som Chefer och verksamhetsledare i Umeå. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Umeå som finns hos arbetsgivaren.

Regional Sales Manager Abracon

Ansök    Jan 27    Poolia Sverige AB    Försäljningschef
Are you a person who is motivated by development and take personal responsibility? Do you thrive best in a role where your aptitude for both structure and flexibility comes into its own? Then we have the perfect opportunity for you! We are currently recruiting an ambitious Regional Sales Manager for Abracon, an industry leader in passive components, providing frequency control and timing devices, RF and antenna products, and inductor and connection solutio... Visa mer
Are you a person who is motivated by development and take personal responsibility? Do you thrive best in a role where your aptitude for both structure and flexibility comes into its own? Then we have the perfect opportunity for you! We are currently recruiting an ambitious Regional Sales Manager for Abracon, an industry leader in passive components, providing frequency control and timing devices, RF and antenna products, and inductor and connection solutions. A warm welcome with your application already today!

About the service

As Regional Sales Manager, you are the sales leader for the Nordic countries, the Netherlands and the Baltic countries. You have ultimate responsibility for sales of core/legacy and introduction of new products within the assigned areas. Location can be within the areas you are responsible for, but preferably a place with good travelconnections.

In your role as Sales manager, your main tasks will involve:

- Maintain good contacts with customers and distributors

- Sales activities in the assigned areas for the entire region.

- Develop and maintain strong professional relationships with end customer and purchasing,    operations and engineering decision makers.

- Negotiate prices between our customers and distributors

- Discover/understand the customer's primary business objectives, operations, challenges and requirements

- Develop/maintain thorough knowledge of industry structure/territory, applications, terminology, trends and issues

- Develop and monitor annual/quarterly forecasts

Who are you?

We are looking for someone with experience in passive components, preferably as an engineer, technician or salesperson. Academic education in a relevant field and knowledge of current markets and products are also meritorious. In order for you to enjoy and succeed in the role, you are also expected to be curious, goal-oriented and structured. You are also a person who is forward thinking, has a drive and who takes own initiative..With your good social skills, you represent the company and build good relationships with our customers and distributors. Ability to communicate in English in both written and oral form. The ability to speak additional languages ??will be considered an advantage depending on the territories to be covered. PC familiarity with MS Office is required. (Excel, Word, PowerPoint)

About the business

Abracon is an industry leader in passive components, providing frequency control and timing devices, RF and antenna products, and inductor and connector solutions. With service and quality at the core of the company, Abracon enables innovative IoT solutions. Abracon operates the AEL Crystals, Ecliptek, Fox, ILSI, MMD, Oscilent and ProAnt brands and delivers the latest technical design support and global supply chain flexibility to solve customers' unique challenges.

Please read more on our website: https://abracon.com/

Deadline for applications 26 February. Selection and interviews are ongoing. A warm welcome with your application already today!

If you have any questions about the service, contact:

Peder Westerberg, Recruitment consultant Poolia Norr
mobile: +4672-165 27 49 email: [email protected]

Alternatively: Rebecca Vall mobile: +4672-534 43 40 email: [email protected] Visa mindre

Avdelningschef till Ursvikens hälsocentral

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akutmottagningen, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska klinik... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden.

I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akutmottagningen, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.

Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Ursvikens hälsocentral ingår som en av fyra hälsocentraler i Norra området, Skellefteå primärvård tillsammans med Morö Backe hälsocentral, Kåge hälsocentral och Byske hälsocentral. Ursvikens hälsocentral har familjecentral är ca 25 anställda och har ca 7000 listade patienter.

Nu söker vi en avdelningschef som vill vara med och leda och utveckla verksamheten tillsammans med oss.

Chefer i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och ges möjlighet till fördjupade ledarskapsutbildningar samt handledning/coachning enskilt eller i grupp.

Chefsuppdraget i Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på normalt fyra år. Du anställs tillsvidare i en befattning där du har din grundkompetens.

Till en början förväntas du vara heltid på arbetsplatsen, men på sikt finns det möjligheter att arbeta viss tid på distans i överenskommelse med chef.

ARBETSUPPGIFTER
Som Avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar samt synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar. Detta innebär bland annat medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsansvar, kompetensutveckling och ekonomi. Du är lönesättande chef, schemaläggning kan förekomma.

Som avdelningschef förväntas du:
- driva basenheten enligt beslutad verksamhetsplan och inom angiven budgetram.
- följa aktuella lagar, avtal, beslut, planer, policys och riktlinjer
- följa delegations- samt vidaredelegationsordningen i nuvarande eller framtida form
- ansvara för avdelningens arbetsplatsträff (APT) - arbetsgruppen i dialog.

Du är direkt underställd verksamhetschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag. I årliga medarbetarsamtal diskuterar ni bland annat din individuella utvecklingsplan. Du förväntas även delta i regionens planerade utvecklingsinsatser.

Du förväntas vara en aktiv deltagare i verksamhetens ledningsgrupp och i det arbetet strategiskt verka för enhetens närsjukvårdsområdets bästa.


KVALIFIKATIONER
Du ska ha högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är meriterande om du har utbildning inom hälso- och sjukvården.

Det är även meriterande om du har chef eller ledarerfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom hälso- och sjukvården.

Arbetet som avdelningschef förutsätter en god förmåga att hantera digitala arbetsverktyg. Vi ser det som meriterande om du tidigare arbetat i vårat personal- och rekryteringssystem Visma. Då sjukvården ständigt utvecklas digitalt är det en merit om du har erfarenhet av digitala vårdmöten.

Majoriteten av kommunikations- och informationsflödet sker på svenska och arbetet som avdelningschef kräver goda kunskaper i det, både muntligt och skriftligt. Då Skellefteå växer snabbt har behovet av goda kunskaper i engelska ökat, och kommer fortsätta öka. Därför ser vi det som meriterande om du kan kommunicera på engelska i tal och skrift.

Har du tidigare erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor och/eller har kunskaper inom hälso- och sjukvårdslagen ser vi det som positivt.

Som ledare är du trygg, flexibel och närvarande. Du har en god kommunikativ förmåga. Du är initiativtagande, har problemlösande förmåga samt har en god förmåga att fokusera på rätt saker och följa beslut. Du har förmåga att inspirera och visa intresse för dina medarbetare genom att ta vara på deras kunskaper och erfarenheter för att nå mot gemensamt uppsatta mål.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Sales Manager Abracon

Ansök    Jan 27    Poolia Sverige AB    Försäljningschef
Är du en person som motiveras av utveckling och ta eget ansvar? Trivs du som bäst i en roll där din fallenhet för såväl struktur som flexibilitet kommer till sin rätt? Då har vi den perfekta chansen för dig! Just nu rekryterar vi en ambitiös Sales manager till Abracon som är en branschledande inom passiva komponenter, och tillhandahåller frekvensstyrnings- och timingenheter, RF- och antennprodukter samt induktorer- och anslutningslösningar. Varmt välkommen... Visa mer
Är du en person som motiveras av utveckling och ta eget ansvar? Trivs du som bäst i en roll där din fallenhet för såväl struktur som flexibilitet kommer till sin rätt? Då har vi den perfekta chansen för dig! Just nu rekryterar vi en ambitiös Sales manager till Abracon som är en branschledande inom passiva komponenter, och tillhandahåller frekvensstyrnings- och timingenheter, RF- och antennprodukter samt induktorer- och anslutningslösningar. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Om tjänsten

Som Sales manager är du försäljningsledare för de nordiska länderna, Nederländerna och Baltikum. Du har ytterst ansvar för försäljning av hela vår produktportfolio och introduktion av nya produkter inom ditt tilldelade område. Placeringsort bör vara inom ditt försäljningsområde och gärna en ort med goda reseförbindelser.

I din roll som Sales manager kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:

- Upprätthålla goda kontakter med kunder och distributörer

- Försäljning i de tilldelade områdena för hela regionen.

- Utveckla och upprätthålla starka professionella relationer med slutkund och beslutsfattare inom inköpsavdelning samt drift- och ingenjörsteam.

- Upptäck/förstå kundens primära affärsmål, verksamhet, utmaningar och krav

- Utveckla/upprätthålla grundlig kunskap om branchens utveckling, applikationer, terminologi, trender och utmaningar

- Utveckla och övervaka års-/kvartalsprognoser

Vem är du?

Vi söker dig som har erfarenhet inom passiva komponenter, gärna som ingenjör, tekniker eller säljare. Meriterande är även akademisk utbildning inom relevant område och kunskaper om aktuella marknader och produkter. För att du ska trivas och lyckas i rollen förväntas du också vara nyfiken, målinriktad och strukturerad. Du är också en person som är framåt, har ett driv och som tar egna initiativ. Med din goda sociala förmåga representerar du företaget och bygger goda relationer mot våra kunder och distributörer. Förmåga att kommunicera på engelska i både skriftlig och muntlig form. Förmågan att tala ytterligare språk kommer att betraktas som en fördel beroende på vilka territorier som ska täckas. PC-vana i MS Office är ett måste. (Excel, Word, PowerPoint)

Om verksamheten

Abracon är en branschledande inom passiva komponenter, och tillhandahåller frekvensstyrnings- och timingenheter, RF- och antennprodukter samt induktor- och anslutningslösningar. Med service och kvalitet i företagets kärna möjliggör Abracon innovativa IoT-lösningar. Abracon driver varumärkena AEL Crystals, Ecliptek, Fox, ILSI, MMD, Oscilent och ProAnt och levererar det senaste tekniska designstödet och global flexibilitet i leveranskedjan för att lösa kundernas unika utmaningar.

Läs gärna mer på vår hemsida: https://abracon.com/

Sista ansökningsdag 26 februari. Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Har du några frågor kring tjänsten kontakta:

Peder Westerberg, Rekryteringskonsult Poolia Norr

mobil: 072-165 27 49 mail: [email protected]

Alternativt Rebecca Vall mobil:  072-534 43 40 mail: [email protected] Visa mindre

Ledare till vårt säljteam i Umeå!

Ansök    Jan 26    Sector Alarm AB    Teamledare
Du kommer till kontoret, gårdagen var fantastisk. Ditt team gjorde ett grymt resultat och ni ligger i fas med er budget. För att ge säljarna en liten extra kick inför dagen har du ordnat en tävling med ett efterlängtat pris som du ska presentera på ert uppstartsmöte. Om en halvtimme kommer säljarna in till kontoret. Ni kommer trots framgången igår, fortsätta att slipa på era säljkunskaper. Du känner dig redo att göra säljarna lika taggade som dig. Kanske... Visa mer
Du kommer till kontoret, gårdagen var fantastisk. Ditt team gjorde ett grymt resultat och ni ligger i fas med er budget. För att ge säljarna en liten extra kick inför dagen har du ordnat en tävling med ett efterlängtat pris som du ska presentera på ert uppstartsmöte.

Om en halvtimme kommer säljarna in till kontoret. Ni kommer trots framgången igår, fortsätta att slipa på era säljkunskaper. Du känner dig redo att göra säljarna lika taggade som dig. Kanske blir det en runda runt pingisbordet också?

På uppstartsmötet blir det glada miner när du presenterar din tävling. Nu är det dags att åka ut för att träffa kunder. Säljarna bokar och genomför kundmöten för att sälja in våra säkerhetslösningar.
Under arbetsdagen stöttar du ditt team genom coachning och just idag följer du med din säljare på kundmöte för att senare kunna ge feedback.

Det bästa med ditt jobb är att du får ta mycket eget ansvar. Det passar dig- du tycker om att inspirera andra och trivs med att vara spindeln i nätet.
När du ser på dina säljare känner du en stolthet. Du vet att dom ger bra service till kunderna och ditt egna engagemang och målmedvetenhet har smittat av sig på hela teamet.

Nu har du möjlighet att bygga upp ditt egna team, skapa den kultur som speglar dig och sätta nya försäljningsrekord på topplistorna.
Vi söker en säljchef till vårt kontor i Umeå.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och förutsätter att du är prickfri i polisens belastningsregister.
B-körkort är ett krav för tjänsten samt att du behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift.
Då vi vänder oss till privata kunder är arbetstiden förlagd till eftermiddag och kväll måndag- fredag.

Tveka inte, skicka in din ansökan redan idag för nästa steg i karriären.

Tror du på dig, tror vi på dig, we´ve got you! Visa mindre

Enhetschef för Enheten för mottagningsenhet och socialjour

Individ och familjeomsorg i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv. Vi söker dig som är intresserad av ett flexibelt och utvecklande arbete där individen är i centrum. Verksamheten och arbetsformerna ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. I vår värdegrund utgår vi från ledorden Medborgarfokus, Öppenhet, Tillit och Ständiga förbä... Visa mer
Individ och familjeomsorg i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Vi söker dig som är intresserad av ett flexibelt och utvecklande arbete där individen är i centrum. Verksamheten och arbetsformerna ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. I vår värdegrund utgår vi från ledorden Medborgarfokus, Öppenhet, Tillit och Ständiga förbättringar.

Enheten för mottagningsenhet och socialjour är organisatoriskt en del av Individ och familjenämnden och området Myndighet som omfattar individ och familjeomsorg och funktionshinder. Som chef är du en del av ledningen för Stöd och omsorg.

Till detta uppdrag söker vi nu en strukturerad och samarbetsorienterad enhetschef.

Mottagningsenheten utgör ingången till socialtjänstens alla verksamheter. Det innebär att medborgare lotsas via enheten. Medarbetare i mottagningsenheten hanterar alla frågor från medborgare och lotsar dem vidare in i övriga verksamheter. Medarbetare tar emot ansökningar och anmälningar, inleder utredningar, gör riskbedömningar och fördelar sedan ärenden för fortsatt utredning inom andra verksamheter inom socialtjänsten.

Socialjouren ger akut stöd till de personer som befinner sig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller andra akuta situationer, exempelvis misstanke om att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Dina arbetsuppgifter 
Som enhetschef ansvarar du för att leda verksamheterna med fokus på medborgarens behov av kontakt med socialtjänst och med stort fokus på samverkan med alla socialtjänstens verksamheter. I ditt uppdrag har du ansvar för ekonomi, utveckling och arbetsmiljö. Du har personalansvar för 11 medarbetare som har sitt uppdrag på Enheten för mottagningsenhet och socialjour.

Du förväntas ge medarbetarna förutsättningar att bedriva ett arbete av god kvalitet och du uppmuntrar och stimulerar dina medarbetare till utveckling och nytänkande i arbetet.

Du är underställd verksamhetschef för området myndighet och är en del i Stöd och omsorgs ledningsgrupp där du förväntas bidra till ett gott samarbete för hela Stöd och omsorg samt Umeå kommun som helhet.

Om dig 
Vi söker dig som är socionom med erfarenhet av myndighetsutövning. Du har erfarenhet av, och är väl förtrogen med, gällande lagstiftning inom socialtjänst och har även erfarenhet av uppföljnings- och utredningsarbete.

Vi ser gärna att du har erfarenhet som chef eller har genomgått det interna traineeprogrammet för blivande chefer. Har du annan utbildning inom ledarskap eller fördjupad utbildning inom någon/några av socialtjänstens områden är det meriterande.

Vi vill att du på ett engagerat sätt kan leda och inspirera dina medarbetare. Du har vana av att hålla i information i olika sammanhang och besitter god kommunikationsförmåga i både tal och skrift. Du bidrar till gott samarbete, skapar engagemang och medverkar till ett positivt arbetsklimat. Din goda samarbetsförmåga speglar även av sig i samverkan med samverkanspartners.

Arbetet kräver mod, självständighet och en förmåga att fatta svåra beslut. Du bör ha en förmåga att tänka strategiskt, riskorienterat samt att agera lösningsfokuserat.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Vikariat, med start 230403 till och med 240201. Du kommer att ha stor möjlighet till fortsatt arbete som enhetschef inom Stöd och omsorg.

Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret.

Följ oss gärna på Instagram @teamumeakommun!

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Visa mindre

Utvecklingschef Geografisk IT i Umeå

Ansök    Jan 26    Metria AB    Driftchef, data
Vill du som ledare för vår grupp inom utveckling i Umeå vara med och driva fram nästa generation av produkter och lösningar inom Geografisk IT? Då ser vi fram emot din ansökan! Utvecklingschef IT/Systemutveckling Som utvecklingschef ansvarar du för att skapa en effektiv leverans genom att leda, utveckla och coacha dina medarbetare samt att säkra ett optimalt och lönsamt utnyttjande av kompetenser och resurser i din arbetsgrupp. I dagsläget består gruppen ... Visa mer
Vill du som ledare för vår grupp inom utveckling i Umeå vara med och driva fram nästa generation av produkter och lösningar inom Geografisk IT? Då ser vi fram emot din ansökan!

Utvecklingschef IT/Systemutveckling
Som utvecklingschef ansvarar du för att skapa en effektiv leverans genom att leda, utveckla och coacha dina medarbetare samt att säkra ett optimalt och lönsamt utnyttjande av kompetenser och resurser i din arbetsgrupp. I dagsläget består gruppen i Umeå av 20 juniora och seniora Systemutvecklare, UX-designers och Kravanalytiker. Du kommer även ha ett nära samarbete med vår andra grupp för utveckling i Luleå samt med övriga delar av vår IT-organisation.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att:

- Definiera, planera och säkra kort- och långsiktiga kompetens- och resursbehov inom ditt ansvarsområde

- Leda och utveckla medarbetarna i gruppen samt tillhörande personalansvar

- Bilda leveransteam för att möta våra kunders behov samt säkra beläggning (budget-/resultatansvar)

- Driva effektivitets- och kvalitetsförbättringar för att säkra såväl nöjda kunder som lönsamhet för Metria

- Vara ett stöd till vår sälj- och marknadsorganisation såväl i internt offertarbete som vid kundmöten samt att aktivt driva mer- och nyförsäljning för att nå uppsatt säljmål

- Driva och uppmuntra innovation i alla dess aspekter (teknologi, effektivitet, processer osv)

- Delta i interna styrgruppsarbeten för att stödja strategiskt arbete, kunduppdrag och projekt

- Driva förbättringar av arbetsmetodik, verktyg och processer samt säkra att det görs på ett så likartat och framtidssäkert sätt som möjligt för olika uppdrag

- I nära samarbete med övriga medlemmar av IT-organisationens ledningsgrupp optimera och effektivisera vår sammantagna leverans till kunderna

Som utvecklingschef rapporterar du till vår IT-chef samt ingår i IT-organisationens ledningsgrupp. Tjänsten är placerad i Umeå. Resor i tjänsten förekommer.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har:

- Minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet varav önskvärt ett par år i en ledande befattning inom IT/Systemutveckling.

- Dokumenterad erfarenhet av att driva utveckling med agila metoder

- Relevant akademisk utbildning

Som person är du öppen, flexibel och kommunikativ. Du trivs med att arbeta i en komplex miljö med många parallella arbetsuppgifter och är van vid att behöva prioritera. Vidare är du en erfaren ledare som arbetar för en god stämning i din grupp genom att coacha, driva, utveckla, leda och entusiasmera dina kollegor och medarbetare. I ditt ledarskap är du stabil, pedagogisk och självgående. Du agerar flexibelt, serviceinriktat, affärsmässigt och i enlighet med vår värdegrund i kontakten med såväl dina kollegor som Metrias kunder. Du har goda kunskaper i den svenska språket i såväl tal som skrift.

Ansökningsprocessen
Metria söker engagerade och duktiga medarbetare som kan sitt område. Vi lägger stort fokus vid din personlighet och hur du med din erfarenhet och kunskap kan komplettera oss.

Sista ansökningsdag är den 28 februari 2023. Vi kommer att gå igenom ansökningar och intervjua kandidater löpande, så vänta inte med din ansökan. Placeringsort är Umeå, tjänsten är tillsvidare och start sker enligt överenskommelse. Tester kan komma att genomföras i denna rekryteringsprocess.Fackliga representanter:
SACO: Esmeray Elcim, telefon 010-121 86 21
Unionen: Henrik Sarri, telefon 010-121 82 79

På Metria arbetar vi med att ta fram och vidareutveckla smarta, geografiska IT-lösningar som skapar verklig nytta. Användningsområdena för Geodata, digital information med ett geografiskt läge, är i det närmaste oändliga och skär genom alla verksamhetsområden. Vi utvecklar applikationer för webb och mobil, där huvudfokus är att tillhandahålla SaaS-lösningar byggda på vår egen plattform. Vi investerar nu kraftigt i vår produktportfölj för att ytterligare höja den nytta vi skapar för kunderna och vi driver därför ett flertal framåtriktade och mycket innovativa projekt.

Välkommen till Metria!
I en alltmer digital verklighet krävs ett nytt sätt att se på världen. Metria skapar insikter som hjälper våra kunder till smartare, säkrare och grönare beslut. Vi analyserar och visualiserar hur verksamheter fungerar idag och realiserar förutsättningarna för företagande och samhällsbyggnad imorgon.

Vi är 250 medarbetare på 20 kontor som är specialister inom bland annat geodata, geodesi, fjärranalys och GIS-utveckling. Alla har vi en och samma drivkraft: att tillsammans med våra kunder bygga ett smartare, säkrare och grönare Sverige.

Att vara en del av Metria innebär att du genom mod, nyfikenhet och respekt leder våra kunder till nya insikter som ritar om deras karta. Vill du vara med och göra skillnad?

Vi är en del av Sikri Gruppen
Metria är sedan våren 2022 en del av Sikri Group, en nordisk koncern med ca 600 anställda i Norge och Sverige. Visa mindre

Ledande vs-montör/arbetsledare sökes!

Vi söker för kunds räkning en arbetsledare/ledande vs-montör till ett av Sveriges ledande förtag inom installationsområdet. Du kommer arbeta inom ett företag som utformar ,installerar och underhåller tekniska system för värme, sanitet, sprinkler, industri, energi och kyla i kontor, arenor, kulturbyggnader, shoppingcenter, bostäder, sjukhus och industrier. Som arbetsledare/ledande montör rapporterar till projektledare/projektchef. Vi söker dig som är cert... Visa mer
Vi söker för kunds räkning en arbetsledare/ledande vs-montör till ett av Sveriges ledande förtag inom installationsområdet.

Du kommer arbeta inom ett företag som utformar ,installerar och underhåller tekniska system för värme, sanitet, sprinkler, industri, energi och kyla i kontor, arenor, kulturbyggnader, shoppingcenter, bostäder, sjukhus och industrier.

Som arbetsledare/ledande montör rapporterar till projektledare/projektchef. Vi söker dig som är certifierad VS-montör. Vi ser gärna att du har mångårig erfarenhet och även har arbetat som ledande vs-montör/arbetsledare. Du skall ha ambition att vilja utveckla dina kunskaper och du har lätt för att kommunicera. Du sätter kunden i fokus och har en god samarbetsförmåga, både internt och med kunden.

Din profil
Din bakgrund
Vi söker dig som är certifierad VS-montör. Vi ser gärna att du har mångårig erfarenhet och även har arbetat som ledande montör. Du skall ha ambition att vilja utveckla dina kunskaper och du har lätt för att kommunicera. Du sätter kunden i fokus och har en god samarbetsförmåga, både internt och med kunden.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
• Montering enligt anvisningar
• Kvalitetssäkra arbetet
• Hantera redskap enligt anvisningar
• Hålla ordning och reda på arbetsplatsen
• Hantera uppkommande situationer enligt rutiner
• Följa policys och riktlinjer
• Planera arbeten & arbetsleda andra montörer på samma arbetsplats

Varmt välkommen in med din ansökan!

Om företaget
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Visa mindre

Serviceledare till Bevi!

Som serviceledare hos BEVI kommer du ta emot serviceuppdrag och förfrågningar från våra kunder via telefon, mail och besök vid vårt kontor i Umeå. Du ser till att inkomna objekt blir uppmärkta och inskrivna och ansvarar för att lämna kostnadsförslag till dessa. Du tar även fram ersättningsalternativ och ansvarar för att beställa hem reservdelar som behövs till objekten. Du ansvarar för att planera, bereda och fördela arbetet till teknikerna. Vidare följer... Visa mer
Som serviceledare hos BEVI kommer du ta emot serviceuppdrag och förfrågningar från våra kunder via telefon, mail och besök vid vårt kontor i Umeå.

Du ser till att inkomna objekt blir uppmärkta och inskrivna och ansvarar för att lämna kostnadsförslag till dessa. Du tar även fram ersättningsalternativ och ansvarar för att beställa hem reservdelar som behövs till objekten. Du ansvarar för att planera, bereda och fördela arbetet till teknikerna. Vidare följer du upp arbetet och säkerställer att arbetet utförs inom avtalad tidsram. Du ser till att arbetet utförs ekonomiskt, arbetsmiljömässigt och med bra kvalitét. Jobbet kommer inledningsvis vara flexibelt och vi tror att du har ett prestigelöst förhållningsätt där du hugger i där det behövs.
Då vi just nu är inne i en förändringsprocess är du är med och stärker flödet genom det ständigt pågående arbetet med att förbättra våra servicerutiner och arbetssätt!

Din profil
Vi söker en driven person med hjärta för utveckling, som har några års erfarenhet av service- och underhållsarbete. Du är en naturlig initiativtagare som drivs att av ständigt förbättra och utveckla det uppdrag du sitter på. Du kan planera, strukturera och följa upp ditt arbete och säkerställer att inget faller mellan stolarna.
Som person är du serviceinriktad och kommunikativ med stort kundfokus. Du tar stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter och utför dessa med stor noggrannhet och effektivitet. Du är självgående och kan ta egna initiativ för att lösa uppkommande problem och är flexibel i ditt arbetssätt. Utöver detta är du en strukturerad och riskmedveten person som kan jobba både enskilt och i grupp. Du besitter en god ledarskapsförmåga som är lika delar ödmjuk som tydlig.

Förutsättningar för tjänsten
• B körkort
• Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
• God datorvana
Meriterande
• Erfarenhet av ledarskap
• Grundläggande el-kunskap
• Kunskap inom VVS/ pumpar
• Teknisk/ mekanisk kunskap
• Erfarenhet av att jobba som serviceledare och har erfarenheter av pumpar och motorer
• Arbetsmiljöutbildad

Vi erbjuder dig en dynamisk och spännande roll, perfekt för dig som är redo för nästa steg. Hos oss är stämningen familjär och beslutsvägarna korta. Varmt välkommen in med din ansökan!

Om företaget
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Visa mindre

Butikschef Guldfynd Utopia, Umeå

Ansök    Jan 25    Iduna AB    Butikschef
Är du en driven ledare som gillar försäljning? – Då är detta ditt nästa jobb!   I rollen som Butikschef kommer du ha personal- och resultatansvar och i tätt samarbete motiverar och leder du dina medarbetare så att ni tillsammans når butikens uppsatta mål.   Kort och gott:  Du är där det händer, när det händer.   Vi söker dig som med goda resultat har tidigare erfarenhet av ledande befattning gärna från detaljhandel. Förutom att vara en duktig ledare vill v... Visa mer
Är du en driven ledare som gillar försäljning? – Då är detta ditt nästa jobb!
 
I rollen som Butikschef kommer du ha personal- och resultatansvar och i tätt samarbete motiverar och leder du dina medarbetare så att ni tillsammans når butikens uppsatta mål.
 
Kort och gott:  Du är där det händer, när det händer.
 
Vi söker dig som med goda resultat har tidigare erfarenhet av ledande befattning gärna från detaljhandel. Förutom att vara en duktig ledare vill vi även att du tycker det är kul att sälja och serva våra kunder och ge dem en upplevelse utöver det vanliga.
För att lyckas i rollen vet vi av erfarenhet att det är viktigt med positiv inställning och ett högt engagemang. Att du att du har en hög energinivå och sprider glädje omkring dig samtidigt som du gillar struktur, ordning och reda tar vi för givet.
Vi erbjuder ett självständigt jobb i ett engagerat säljteam och du ges möjlighet till både personlig och yrkesmässig utveckling
 
Tjänsten är heltid och en tillsvidareanställnings som inleds med 6 månaders provanställning.
 
Tillträde enligt överenskommelse.
 
Låter detta intressant är Du välkommen med din skriftliga ansökan där Du berättar om dina erfarenheter, resultat och vad Du kan göra för vår butik.
 


Golden Heights koncernen där Iduna AB ingår med butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld är marknadsledare i Sverige inom guldsmedsvaror och smycken. Sortimentet utgörs av guld, silver och bijouterier med klockor och presentartiklar som komplement.
Idag finns är IDUNA representerade över hela Sverige genom Guldfynd med 118 butiker, Hallbergs Guld med 32 butiker och Albrekts Guld med 36 butiker. Sedan 2015 ingår även Lyxxa på Väla Helsingborg i koncernen

Golden Heights koncernen har ca 1465 anställda inklusive anställda på deltid. Omsättningen var 2020 ca 1.6 miljarder kronor.

Koncernbolaget i Finland består av Kultajousi med 70 butiker samt Westerback och Alexander Tillander med vardera en butik. Visa mindre

Enhetschef inom avdelningen för funktionsnedsättning

Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 230 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.Vill du vara med och leda en verk... Visa mer
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 230 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.Vill du vara med och leda en verksamhet i förändring? En lagändring inom assistansersättningen från den 1 januari 2023 gör att vi växer och tänker nytt. Nu har du möjlighet att få vara en del av den spännande förändringsresan som vi precis inlett.

Nära ledarskap och förändring
Som enhetschef är du den chef som befinner dig närmast medarbetarna och verksamheten. Du ansvarar för att leda och driva det dagliga arbetet utifrån avdelningens uppdrag och mål där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom ditt ledarskap förmedlar du tydliga förväntningar, följer upp mål och ger dina medarbetare rätt förutsättningar att ta sitt ansvar Du har personalansvar såväl som resultat- och uppföljningsansvar för teamen i din enhet. Du representerar även Försäkringskassan i externa samarbeten.

Din enhet består av ca 20 medarbetare som arbetar med utredning av assistansersättning och har sin placering i Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Kalix, Luleå och Gällivare. Genom ett nära ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behov av förändring. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Som enhetschef är du ett stöd för områdeschefen och du ingår i områdets ledningsgrupp som består av 10 enhetschefer, controller och administrativ assistent. Du bidrar där med din kompetens och ditt engagemang. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och kompetens.

Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.

Vi söker dig som


• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har god ledarskapsförmåga
• främjar andras professionella och personliga utveckling
• arbetar för att nå mål och resultat, följer upp effekterna av egna och andras aktiviteter
• har ett systematiskt arbetssätt
• har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
• främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation.

Det är meriterande om du


• har erfarenhet av operativt ledarskap
• har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
• har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• har erfarenhet av att leda team
• har erfarenhet av att leda på distans
• har erfarenhet av produktionsstyrning av ärendehandläggning
• har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor på distans
• har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag
• har erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering inom staten.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Umeå eller Skellefteå.

Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs

Kontaktpersoner
Chef: Henrik Wrede, tel 010-114 04 20(för frågor om tjänsten). HR-specialist: Ottilia Rasimus, tel 010-112 24 09 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Ulrica Larsgren, tel 010-111 47 03, Saco-S: Malin Jonsson, tel 010-111 73 54, Seko: Eliza Grundström, tel 010-115 34 02.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 8 februari 2023. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Visa mindre

Kranförare till vår kund i Umeå

Ansök    Jan 24    Uniflex Sverige AB    Traversförare
Till vår kund i Umeå söker vi nu engagerade kranförare som vill bli en del av ett härligt team. Vår kund är ett energibolag som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tjänsten är på heltid med start omgående och pågår till sista augusti. Vi jobbar med löpande urval så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag! Om tjänsten Som kranförare hos vår kund ansvarar du för att bereda avfallsbrä... Visa mer
Till vår kund i Umeå söker vi nu engagerade kranförare som vill bli en del av ett härligt team. Vår kund är ett energibolag som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar.

Tjänsten är på heltid med start omgående och pågår till sista augusti. Vi jobbar med löpande urval så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Om tjänsten
Som kranförare hos vår kund ansvarar du för att bereda avfallsbränsle i bunkern för att erhålla en jämn bränslemix till avfallspannan samt för att skapa goda förutsättningar för inleveranser av avfall till bunkern. Du kommer även att arbeta med en del underhåll och kontroll av kranarna. Vidare ingår även visuell kvalitetskontroll vid mottagning av avfall, dels vid tippning i bunkern och dels vid stickprovskontroller på bränsleplanerna, i arbetsuppgifterna. Arbetet sker i ett team tillsammans med tre andra kranförare men du kommer även att samarbeta med andra arbetsgrupper hos vår kund samt med entreprenörer.

Du kommer att arbeta dagtid måndag till fredag samt var tredje helg.

Vem är du?
Till tjänsten som kranförare söker vi dig som har:
• En genomförd gymnasieutbildning
• Tidigare erfarenhet av kran/travers

Det är meriterande om du har:
• Giltig kranförarutbildning krantyp/manövring A/3

Som person är du noggrann och har ett strukturerat arbetssätt samt ett gott ordningssinne. Du är en lagspelare som är bra på att kommunicera och trivs med att arbeta tillsammans med andra i team. Du är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt och strukturerat.


Du skickar din ansökan via vår hemsida http://www.uniflex.se

Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:

• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling Visa mindre

Biträdande avdelningschef, skrivenheten Hjärtmottagningen, Umeå

Region Västerbotten arbetar för god hälsa och hållbar utveckling. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Hjärt-kärlmottagningen och skrivenheten ingår i Hjärtcentrum och har cirka 40 medarbetare. Mottagningen ansvarar för Hjärtcentrums öppenvårdsverksamhet och följer upp patienter efter vårdtillfälle pga. hjärtsjukdom eller efter remiss till hjärtspecialist. På Hjärt-kärlmottagningen arbetar sjukskötersko... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för god hälsa och hållbar utveckling. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hjärt-kärlmottagningen och skrivenheten ingår i Hjärtcentrum och har cirka 40 medarbetare. Mottagningen ansvarar för Hjärtcentrums öppenvårdsverksamhet och följer upp patienter efter vårdtillfälle pga. hjärtsjukdom eller efter remiss till hjärtspecialist.

På Hjärt-kärlmottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, kurator, medicinska sekreterare och läkare. Vi är ett arbetslag som har ett gott samarbete mellan våra olika professioner, allt för att utveckla verksamheten till det bättre. Du arbetar nära tillsammans med avdelningschef på hjärt-kärlmottagning.

Som Biträdande avdelningschef kommer du att vara chef och ansvara över gruppen medicinska sekreterare, du har därför möjlighet att sätta din prägel på tjänsten. Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har kompetenta medarbetare kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap!

ARBETSUPPGIFTER
Som Biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande avdelningschef har du tillsammans med avdelningschef ansvar för avdelningens verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Din uppgift är att leda, planera och utveckla främst skivenhetens verksamhet men också stötta i övrigt ledningsarbete på Hjärtmottagningen. Din roll är att skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål, vilket också innebär att driva och bidra i kvalitets- och förbättringsarbeten. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.

Arbetet sker i nära samarbete med övriga chefer inom Hjärtcentrum. Dialog med fackliga samverkansparter är en del i ditt arbete. Du är direkt underställd verksamhetschef.

Uppdraget som biträdande avdelningschef för medicinska sekreterare är på deltid och kan kombineras med annan tjänstgöring (uppdrag) inom Hjärtcentrum beroende på vad du har för bakgrund.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens gärna med erfarenhet inom vårdadministration. Det är meriterande med erfarenhet av arbete som chef och/eller ledare. Vi ser gärna att du har någon form av chefs- och/eller ledarutbildning.

Som ledare är du modig, trygg och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbetsklimat. Du har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift. Du är strukturerad och har förmåga att hitta kreativa angreppssätt i verksamhets- och arbetsrelaterade frågor.

ÖVRIGT
Uppdraget som biträdande avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Gruppchef Process & Teknik

APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APLs ca 500 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter runt om i Sverige. APL har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som skräddarsys för den enskilde patienten. Många beredningar görs till ... Visa mer
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APLs ca 500 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter runt om i Sverige. APL har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som skräddarsys för den enskilde patienten. Många beredningar görs till barn och till patienter med olika typer av överkänslighet. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.

Läs gärna mer på (http://www.apl.se/)

VI GÖR SKILLNAD FÖR PATIENTER MED SÄRSKILDA BEHOV!

Vill du jobba med tillverkning av läkemedel i en kundnära miljö? Brinner du för att utveckla produktionsprocesser och produktionsteknik tillsammans med medarbetare? Då kan rollen som gruppchef på APLs tillverkningsenhet i Umeå vara något för dig.

Tjänsten

Du blir en av fyra gruppchefer inom tillverkningsenheten i Umeå och ditt ansvarsområde kommer att vara Process?& Teknik. I rollen ingår även ett nära samarbete med övriga grupper och gruppchefer som har ansvar för tillverkningen. Du kommer att ingå i den lokala ledningsgruppen för Tillverkning, ha fullt personal- och budgetansvar för ditt team och säkerställa leverans enligt fastställda mål.

Du kommer att arbeta i en inkluderande, prestigelös och resultatfokuserad organisation med fokus på Lean och ständiga förbättringar. Ditt team består av 10 medarbetare med befattningar som processingenjör, maskiningenjör och maskintekniker.

Du och ditt team kommer att ansvara för kvalitetsutredningar, utveckling och förbättringar av produktionsprocesser och produktionsteknik. Ansvaret omfattar även underhåll av tillverkningens maskinpark samt driftsättning och kvalificering av ny utrustning.

Du kommer även att spela en nyckelroll i introduktion av nya produkter som skall föras över till produktion i form av både större och mindre projekt i tätt samarbete med funktioner både inom enheten i Umeå och APLs övriga enheter.

Din bakgrund och profil

- Akademisk examen inom relaterat område.

- Bred erfarenhet inom produktion, produktionsteknik och underhåll.

- Förståelse för tillverkningsprocessen och förmåga att identifiera nödvändiga förbättringar för en kostnadseffektiv tillverkning.

- Erfarenhet av?LEAN och projektledning.

- Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.

Meriterande?

- Minst 5 års erfarenhet i ledande befattningar

- Erfarenhet av tillverkning i GMP klassad, eller annan regelstyrd verksamhet.

Viktiga egenskaper och förmågor är att du har ett tydligt kommunikativt ledarskap och kan utveckla och entusiasmera dina medarbetare. Du har också en utpräglad drivkraft att leverera mot mål och arbeta med ständiga förbättringar.

Attraheras du av GMP, LEAN, målstyrning, ledarskap, teknik och att få vara delaktig i en spännande resa med det positiva APL-teamet i Umeå, tveka då inte utan sök tjänsten!

Vi erbjuder

APL är ett företag i en spännande fas där företaget gått från att vara en del av ett monopol till att utvecklas till ett framgångsrikt företag på en konkurrensutsatt marknad. APL kännetecknas av en öppen och dynamisk atmosfär med korta beslutsvägar. Affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande är några av de ledord som APLs chefer och medarbetare arbetar efter och för att du ska trivas bör dessa värderingar även passa in på dig.

Vi erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag och Rikskortet. Arbetstiderna är flexibla och du har ledigt på klämdagar.

Omfattning: Tjänsten är på heltid, 40 timmar per vecka, med placering i Umeå.

Ansökan: Sista ansökningsdag är den 12 februari 2023. Ansökan görs via länken i annonsen. Vi arbetar med löpande urvalsprocess och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdagen. Tillträde enligt överenskommelse.

För information: Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Tillverkningschef Anna Tegström på telefon 010-496 84 00 eller via e-post: [email protected]

Övrigt: Innan ev. anställning kommer du att få göra en alkohol-/drogtest samt kommer vi att göra en bakgrundskontroll på dig via Bakgrundskollen.se.

Välkommen att dela en spännande framtid med oss på APL! Visa mindre

Wist Last & Buss i Umeå söker Teamledare verkstad

Ansök    Jan 20    Wist Last & Buss AB    Teamledare
Nu söker vi dig som vill arbeta i en spännande och omväxlande roll med ansvar för verkstaden hos oss på Wist Last & Buss i Umeå! Som Teamledare i verkstaden är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att leda och fördela arbetet inom verkstaden samt säkerställa att arbetet utförs enligt gällande rutiner och på ett kvalitativt sätt. Vidare ansvarar du för att upprätthålla en god arbetsmiljö där du genom ett gott ledarskap ger stöd och vägledning till våra tek... Visa mer
Nu söker vi dig som vill arbeta i en spännande och omväxlande roll med ansvar för verkstaden hos oss på Wist Last & Buss i Umeå!

Som Teamledare i verkstaden är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att leda och fördela arbetet inom verkstaden samt säkerställa att arbetet utförs enligt gällande rutiner och på ett kvalitativt sätt.

Vidare ansvarar du för att upprätthålla en god arbetsmiljö där du genom ett gott ledarskap ger stöd och vägledning till våra tekniker i det dagliga arbetet.

En förutsättning för att lyckas i rollen som Teamledare är att du besitter tidigare erfarenhet inom branschen samt ett stort tekniskt intresse då du har det tekniska ansvaret gentemot kunder, generalagenter och medarbetare samt är delaktig i att ge våra kunder råd samt instruktioner om reparationer och service av fordon. Administration är en naturlig del i arbetet.

Vi söker dig som:

- Är kommunikativ då du fyller en viktig funktion hos oss i kontakten mellan verkstad och kunder
- Trivs med att samarbeta med såväl medarbetare som kunder
- Är tydlig och strukturerad
- Är en problemlösare som uppskattar utmaningen i att ingen dag är den andra lik

.. har du dessutom C-körkort är det meriterande.

Vad kan vi på Wist Last & Buss erbjuda dig?

Vi kan erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete tillsammans med trevliga kollegor inom verkstad, reservdelar och försäljning. Hos oss får du löpande utbildning för att du ska få möjlighet till vidareutveckling samt för att säkerställa att vi tillsammans erbjuder service av högsta kvalité till våra kunder.

Vi som arbetar inom koncernen Persson Invest är delägare i vinstandelsstiftelsen "Årsringen" och även i personalstiftelsen som äger en nyproducerad lägenhet i Åre och en stuga i Hemavan. Utöver detta har vi självklart tjänstepension, personalvårdsförmåner och rabatter hos våra egna bolag. Bli en av oss du också! - https://www.youtube.com/watch?v=TZriOKz_8O4

Anställning

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Servicemarknadschef Mikael Carlsson på telefonnummer 090-17 95 70 eller via [email protected] . Urval sker löpande så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan redan idag!

Välkommen till oss på Wist Last & Buss! Vi ser fram emot att tillsammans med dig fortsätta att utveckla Nordens största fristående återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar.

Wist strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.


Wist Last & Buss är Nordens största fristående återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar och består av två bolag. Wist Last & Buss AB i Sverige med 19 anläggningar från Kiruna i norr till Köping i söder och Wist Last & Buss AS i Norge med 15 anläggningar från Mo i Rana i norr till Volda i söder. Bolagen omsätter ca 2,7 miljarder kronor och har 650 medarbetare. Wist Last & Buss ingår i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932 med verksamheter inom bilhandel, hyvleri, skogs- och fastighetsförvaltning samt vindkraft. Koncernen har sitt säte i Östersund och omsätter cirka 6 miljarder och har cirka 1 400 medarbetare. För mer information se www.perssoninvest.se och www.wistlastbuss.com Visa mindre

E-arkivarie till stadsledningskontoret

Ansök    Jan 24    Umeå kommun    Stadsarkivarie
Umeå kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka! Om tjänsten Nu söker vi dig som är intresserad av att driva kommunens e-arkivsarbete vidare. I din roll som IT-arkivarie på Umeå stadsarkiv kommer du att ha en utvecklande och samordnande roll i arbetet med att införa e-arkiv i samarbete med arkivets nuvarande IT-arkivarie oc... Visa mer
Umeå kommun växer snabbare än någonsin.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!

Om tjänsten
Nu söker vi dig som är intresserad av att driva kommunens e-arkivsarbete vidare. I din roll som IT-arkivarie på Umeå stadsarkiv kommer du att ha en utvecklande och samordnande roll i arbetet med att införa e-arkiv i samarbete med arkivets nuvarande IT-arkivarie och övrig personal. I nuläget har arkivet åtta anställda. Stadsarkivet befinner sig i ett pågående utvecklingsarbete där E-arkivet (Comprima) är relativt nytt samt kommunens informationsförvaltning är under förändring. Det innebär att möjligheten att vara med och påverka arbetet i kommunen som helhet är stor.

Umeå stadsarkiv tillhör enheten för administration och innovation vid stadsledningskontoret. Stadsarkivet är slutarkiv och ansvarar för styrning och stöd i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor för kommunens verksamheter och bolag. Umeå stadsarkiv ansvarar även för tillsyn och utlämnande av kommunens bevarandehandlingar.

Arbetsuppgifter

Som IT-arkivarie är ditt uppdrag:

- Förvalta kommunens e-arkiv tillsammans med en kollega.
- Driva digital informationshantering och digitalt bevarande i den kommunala organisationen genom att ta fram styrande dokument, utbilda, informera och ge råd till förvaltningarna.
- Förbereda och genomföra digitala leveranser.
- Medverka vid framtagande av processbaserade dokumenthanteringsplaner
- Arbeta med kravställning ur arkivperspektiv vid upphandling av verksamhetssystem.

Kvalifikationer

- Akademisk examen inom systemvetenskap, arkiv- och informationsvetenskap, eller annan inriktning som vi finner likvärdig.
- Ha goda kunskaper om format och standarder för digitalt bevarande
- Erfarenhet av att arbeta i en offentlig organisation med digital informationsförvaltning och uppbyggnad av e-arkiv är meriterande
- Projektledning är meriterande och likaså pedagogisk förmåga
- Gärna ha erfarenhet av Comprima

Personliga egenskaper

Du ska:

- Ha god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift i både svenska och engelska.
- Vara självgående och strukturerad och ha förmåga att på ett effektivt sätt planera och genomföra ditt eget arbete.
- Ha hög social kompetens och tycka om att samarbeta med andra. I din roll som IT-arkivarie kommer du att samarbete med många kollegor inom och utanför stadsarkivet och därför behöver du ha lätt för att skapa goda relationer.


Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Välkommen med din ansökan!

Följ oss gärna på Instagram @teamumeakommun!

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Visa mindre

Enhetschef till Städ och verksamhetsservice

Ansök    Jan 19    Umeå kommun    Städchef
Umeå stad växer snabbt och Teknik – och fastighetsförvaltningen har ett stort och viktigt uppdrag. Vi skapar bra förutsättningar för en väl fungerande vardag för kommunens invånare, medarbetare och verksamheter. Vi planerar, bygger och förvaltar kommunens fastigheter, vägar och utomhusmiljöer. För kommunens verksamheter upprätthåller och utvecklar vi IT-system, måltider, lokalvård, stadshusservice och restaurangverksamhet. Städ- och verksamhetsservice... Visa mer
Umeå stad växer snabbt och Teknik – och fastighetsförvaltningen har ett stort och viktigt uppdrag. Vi skapar bra förutsättningar för en väl fungerande vardag för kommunens invånare, medarbetare och verksamheter. Vi planerar, bygger och förvaltar kommunens fastigheter, vägar och utomhusmiljöer. För kommunens verksamheter upprätthåller och utvecklar vi IT-system, måltider, lokalvård, stadshusservice och restaurangverksamhet.Städ- och verksamhetsservice uppdrag är att utföra tjänster med hög kvalitet, på ett miljövänligt sätt och med god service.

Verksamheten är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierad.

Städ- och verksamhetsservice omfattar lokalvård i kommunens verksamheter, vaktmästeri i Stadshuset, verksamhetsvaktmästare i delar av kommunen samt att samordna kommunens fordonsanskaffning och fordonsnyttjande.

Vi är en mångkulturell och språkrik arbetsplats med cirka 300 medarbetare, där personalansvaret idag är fördelat på tio enhetschefer. Vi söker nu en enhetschef till Städ- och verksamhetsservice.

Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss har du ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi, verksamhetsmål, kvalitet och att det bedrivs ett systematiskt uppföljningsarbete inom verksamheten. Du kommer att ha många olika kontaktytor både inom och utanför kommunen och deltar i olika projekt som rör vår verksamhet. Du förväntas arbeta målinriktat och systematiskt med ständiga förbättringar.

Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära:

- personalplanering, bemanning och rekrytering,
- att ge medarbetarna handledning och återkoppling i arbetet,
- utveckling av verksamheten,
- att kommunicera värderingar, uppmuntra till dialog och samarbete.

Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i ledningsgruppen och arbetar nära övriga enhetschefer. Du har även ett samarbete med våra stödfunktioner inom exempelvis ekonomi och HR.

Om dig
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning. Tidigare erfarenhet av ledarskap innefattande personal-, ekonomi-, arbetsmiljöansvar samt vana av att arbeta med ständiga förbättringar är ett krav. Erfarenhet från lokalvård är önskvärt då den omfattar en stor del av vår verksamhet. Du behöver goda IT-kunskaper. Som enhetschef leder du verksamheten i ett större geografiskt område och därför är även B-körkort ett krav.

Du är en trygg och tydlig ledare, lösningsorienterad och med god förmåga att samarbeta med andra. För att lyckas i din roll behöver du vara strukturerad, självständig och prestigelös. Att kunna personalplanera och att nyttja resurserna på ett optimalt sätt är också viktigt.

Vi jobbar aktivt med att digitalisera och robotisera verksamheten och vi ser därför att du har intresse av att vara med och driva den utvecklingen. Du stimuleras av att lära dig nya saker tillsammans med andra och mod att vara ledare i en förändringsbenägen verksamhet.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Bifoga gärna personligt brev och cv.

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Följ oss gärna på Instagram @teamumeakommun!

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Visa mindre

Depåchef / TA-planritare

Om jobbet Depåchef Umeå Vi söker en van ledare med entreprenörsdriv som depåchef till vår depå i Umeå. I rollen som depåchef ansvarar du bland annat över: Samordna våra produkter och tjänster till våra kunders behov. Kundbesök där fokus ligger på att stärka relationen mellan oss och våra kunder, samt att vårda varumärket Saferoad. Uppsökande säljarbete. Inköp av material. Resultat- och budgetansvar. Transportplanering/transportledning. Personalansvar över ... Visa mer
Om jobbet
Depåchef Umeå
Vi söker en van ledare med entreprenörsdriv som depåchef till vår depå i Umeå.
I rollen som depåchef ansvarar du bland annat över:
Samordna våra produkter och tjänster till våra kunders behov.
Kundbesök där fokus ligger på att stärka relationen mellan oss och våra kunder, samt att vårda varumärket Saferoad.
Uppsökande säljarbete.
Inköp av material.
Resultat- och budgetansvar.
Transportplanering/transportledning.
Personalansvar över depåmedarbetare.Utöver detta ska du även kunna leda vårt arbete vid etableringar i trafikmiljö, såsom utställningar och avstängningar, samt leda och fördela det dagliga arbetet på depån.
Om dig
Vi söker dig som är en erfaren person med tydliga ledar- och entreprenörsegenskaper från bygg-/anläggning, alternativt uthyrningsbranschen/lager och logistik.
För att lyckas med rollen som depåchef ser vi det som meriterande att du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare, samt gärna har lokal anknytning till anställningsorten.
Som person är det viktigt att du kan se helheten och kan genomföra ett välplanerat arbete där driv och resultatmål präglar de dagliga uppgifterna.
Du är självgående och har en god samarbetsförmåga med ett motiverande ledarskap, med en drivkraft att ta initiativ och skapa struktur.
Du som person är kommunikativ då vi samarbetar mycket mellan avdelningar internt, men även i samarbete med externa aktörer. Du trivs i en roll där du har stort ansvar och har förmågan att kombinera kundmottagande med administrativt ansvar och support.
Krav:
- Tidigare dokumenterade erfarenheter av ledarskap och arbetsledning
- God datorvana med erfarenhet från Microsoft Officepaketet och ERP system
- Arbetserfarenhet från bygg-/uthyrningsbranschen eller lager och logistik
- Talar och skriver obehindrat på svenska
- B-kort
- Du har en avslutad gymnasial utbildning
Meriterande:
- Tidigare arbetat som platschef alternativt med arbetsledning på väg
- Säljerfarenhet
- Goda kunskaper i företagsekonomi
- Förarbevis hjullastare/truck
- C-kort
- MCS Uthyrningssystem ERP
Vi erbjuder
Hos oss på Saferoad Sverige erbjuds du en plats i organisation med goda värderingar där vi arbetar efter våra värdeord: Omtanke, Drivkraft och Integritet. I vårt dagliga arbete är hälsa och säkerhet för våra medarbetare av högsta prioritet. Saferoad Sverige står inför spännande utmaningar med stark framtidstro där vi ser fram emot att ha med dig, din kompetens och ditt driv. I rollen som depåchef kommer du vara delaktig i utvecklingen av verksamheten, och du kommer vara en del av en arbetsplats som genomsyras av positivitet och där vi värnar om oss som team.
Om Saferoad Sverige
Saferoad är en av de ledande tillverkarna och distributörerna av trafiksäkerhetsprodukter och trafiksäkerhetslösningar i Sverige. Verksamheten omfattar allt från utveckling till tillverkning, försäljning, uthyrning, utbildning och andra tjänster inom väginfrastruktur. Saferoad finns över hela Sverige och erbjuder högkvalitativa lösningar för myndigheter och företag som arbetar med infrastruktur. Företagets mission är att utveckla säkra, innovativa och hållbara lösningar som ska skydda människor som är på väg, vare sig de går, cyklar eller kör bil.
Om anställningen
Lön: Månadslön enligt ö.k
Anställningsvillkor
Arbetstider: Dagtid måndag till fredag, viss avvikelse kan förekomma.
Placeringsort: Umeå
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.


Låter det här intressant för dig?
Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Visa mindre

Enhetschef till Bibliotek Söder, Umeå kommun

Ansök    Jan 19    Umeå kommun    Bibliotekschef
Umeå är känt för sitt kreativa klimat med ett rikt, inspirerande, kulturliv av nationell betydelse. När en svensk stad skulle utses till Europas kulturhuvudstad 2014 föll valet på Umeå. Här finns bland annat ett operahus, fyra uppskattade museer, tongivande festivaler, en skulpturpark i världsklass, konstgallerier, en europeisk filmfestival och musik-, dans- och teatergrupper för alla åldrar. Umeås folkbibliotek består av tio närbibliotek, en bibliote... Visa mer
Umeå är känt för sitt kreativa klimat med ett rikt, inspirerande, kulturliv av nationell betydelse. När en svensk stad skulle utses till Europas kulturhuvudstad 2014 föll valet på Umeå. Här finns bland annat ett operahus, fyra uppskattade museer, tongivande festivaler, en skulpturpark i världsklass, konstgallerier, en europeisk filmfestival och musik-, dans- och teatergrupper för alla åldrar.Umeås folkbibliotek består av tio närbibliotek, en biblioteksbuss, och Umeå stadsbibliotek som ligger i kulturhuset Väven, en byggnad skapad för gränsöverskridande samarbeten.

I Väven är alla välkomna att ta del av kunskap och kultur i olika former. Umeå Kultur omfattar även Kulturskolan och Programavdelningen med Kvinnohistoriskt museum samt konsthall. 

Folkbiblioteksverksamheten i Umeå kommun består av fem enheter varav två vid Umeå stadsbibliotek, Väven Lär och Väven Läs samt två som omfattar kommunens närbibliotek, Bibliotek Norr och Bibliotek Söder. Därutöver ingår Sveriges depåbibliotek och lånecentral som är en statligt finansierad verksamhet.

Vi söker nu en enhetschef till Bibliotek Söder. Här erbjuds du ett arbete där vi gemensamt verkar för att biblioteket ska vara:

- en naturlig samlingsplats för kultur, information, lärande och samhällsdebatt
- en garant för tillgång till fri information och litteratur
- ett offentligt rum, både fysiskt och virtuellt, som är öppet för alla
- en plats för en mångfald av åsikter såväl i litterära uttryck som i samhällsdebatten, för att bidra till att stärka förutsättningarna för umeborna att kunna vara aktiva medborgare med makt att påverka sina liv såväl som samhället 

Folkbiblioteken i Umeå ingår i Umeåregionens bibliotekssamarbete med gemensamt mediebestånd, lånesystem och webbplatsen minabibliotek.se. 

Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för ledning, planering, samordning och utveckling av verksamheten inom din enhet. Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du har ett nära samarbete med övriga enhetschefer och ingår i bibliotekets ledningsgrupp med gemensamt ansvar för biblioteksverksamhetens planering, resultat och utveckling. Du är direkt underställd bibliotekschefen. 

Som enhetschef för Bibliotek Söder ansvarar du för närbiblioteken för Grubbe, Holmsund, Hörnefors, Obbola, Teg och Umedalen. Du ansvarar för utveckling av bibliotekens verksamhet för både barn och vuxna med särskilt fokus på läsfrämjande och digital delaktighet.

Alla i kommunen ska ha tillgång till biblioteksservice och uppsökande verksamhet ingår i enhetens uppdrag. I uppdraget ingår även att nå personer med annat modersmål än svenska och att synliggöra bibliotekets resurser och erbjuda aktiviteter för alla.

Tillsammans med dina cirka 20 medarbetare har du ansvar för att bibliotekens mediesamlingar för vuxna, för barn och unga samt mångspråk och tillgängliga medier är aktuella, relevanta samt präglas av kvalitet och allsidighet. 

Om dig
Vi söker dig med akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig. Du har erfarenhet som ledare och dokumenterat goda resultat av att leda människor och verksamhet. Din förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt är god. Du ser helheter och kan hantera komplexa processer även i krävande situationer. Du är driven och engagerad i strategiska frågor som rör biblioteksverksamhet.

Du är lyhörd och kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Du har känsla för vad som motiverar och engagerar dina medarbetare och uppvisar en tydlighet i ditt ledarskap. Du har även intresse för och förmåga att marknadsföra verksamheten. Du har goda kunskaper i svenska och engelska och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Följ oss gärna på Instagram @teamumeakommun!

Om Umeå kommun

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Visa mindre

Biträdande avdelningschef, Klinisk patologi, sekretariatet i Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patolog... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.

Vid laboratoriet för Klinisk patologi arbetar ett hundratal personer i Umeå och ca 15 personer i Östersund. Yrkeskategorier på avdelningen är biomedicinska analytiker, läkare, laboratorietekniker/undersköterskor, cytodiagnostiker, medicinska sekreterare och obduktionstekniker. På avdelningen sker cancerdiagnostik på cellnivå med material såsom olika vävnader, cellsuspensioner, blodprover och benmärg. Klinisk Patologi är en viktig pusselbit i dagens cancersjukvård.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Vi söker en biträdande avdelningschef på klinisk patologi för sekretariatet. Vi är ett laboratorium med kompetenta och drivna medarbetare. Du tar ansvar för sektionernas dagliga drift och utveckling i samråd med närmsta chef och kollegor. Arbetet innebär också ett nära samarbete med medicinsk chef och andra nyckelfunktioner i verksamheten.

Du kommer att fungera som närmsta chef för personal med ansvar för bemanning, medarbetarsamtal, lönesamtal och lönesättning för underställda medarbetare. Du ansvarar även för administration i vårt personalsystem, lägger scheman samt arbetar för en god arbetsmiljö och deltar vid rehabilitering tillsammans med avdelningschef. Du kommer att vara en viktig medspelare för att stötta individer till ett hållbart arbetssätt och skapa dialog i sektionernas olika utvecklingsarbeten.

Vi söker en chef som tycker om att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas.
I din roll kommer du att vara underställd avdelningschef.

Tjänsten som chef blir för vårt sekretariat, en grupp som i dagsläget består av 11 sekreterare. Sekretariatet är navet i vår verksamhet. Det är en driven grupp med erfarna medarbetare, där många förändringar kommer att behöva göras framgent för att vi ska kunna matcha kraven i en föränderlig verksamhet. I denna tjänst är det meriterande med erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare då det i tjänsten ingår en del sekreterararbete utifrån hur vi är organiserade i dagsläget.

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år och kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap eller motsvarande. Du är driven och målmedveten och du är en trygg ledare med god förmåga att lyssna och kommunicera.

Du har god ledar- och samarbetsförmåga. Har stort intresse av förbättringsarbete.
Är lyhörd, flexibel och driftig och har god organisatorisk förmåga. Du kan arbeta självständigt såväl som i grupp.

Erfarenhet från någon del av vår verksamhet kommer att vara meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Martin & Servera i Umeå söker planerings- och utvecklingschef

Ansök    Jan 18    Martin & Servera AB    Utvecklingschef
Söker du en roll där du får arbeta med verksamhetsutveckling, samtidigt som du får leda och coacha andra? Nu söker vi dig som vill leda vårt utvecklings- och förändringsarbete inom produktionen för lager och transport med placering i Umeå. Om rollen  Som planerings- och utvecklingschef bidrar du till att effektivisera, utveckla?och optimera vår verksamhet och våra processer. Du?gillar att analysera och utvärdera flöden och processer på både kort och l... Visa mer
Söker du en roll där du får arbeta med verksamhetsutveckling, samtidigt som du får leda och coacha andra? Nu söker vi dig som vill leda vårt utvecklings- och förändringsarbete inom produktionen för lager och transport med placering i Umeå.Om rollen 

Som planerings- och utvecklingschef bidrar du till att effektivisera, utveckla?och optimera vår verksamhet och våra processer. Du?gillar att analysera och utvärdera flöden och processer på både kort och lång sikt. I rollen kommer du att hantera såväl komplexa som strategiska utmaningar och din roll blir att omvandla dem till konkreta aktiviteter som leder till utveckling i verksamheten. 

Du ingår i logistikledningen och rapporterar till Platschef. Ni har ett nära samarbete där du ges möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av hela produktionen. Funktionen har stor påverkan på helheten och är en viktig stödfunktion till övriga chefer inom logistik. Du arbetar med såväl utveckling av processer som att stötta all operativ produktion i vår logistikfunktion. Du kommer att leda och medverka i tvärfunktionella team med medarbetare från andra funktioner och ha ett nära samarbete med den centrala logistikutvecklingen samt med övriga lagerorter. Teamet du leder består idag av 2 logistikutvecklare och 5 produktionsplanerare. 

Vad kommer du att göra? 


• Leda det lokala utvecklings- och förändringsarbetet inom produktionen för lager och transport 
• Utveckla våra processer och arbetssätt 
• Planera och utvärdera den strategiska och långsiktiga bemanningen för hela logistikverksamheten 
• Kommunicera och implementera nya planer, arbetssätt och aktiviteter till interna avdelningar 
• Ansvara för att ta fram och analysera statistik för produktionen 
• Upprätta, målstyra och följa upp aktiviteter utifrån avdelningens budget 
• Leda, utveckla, coacha och motivera dina medarbetare 
 

Vad söker vi hos dig? 

Vi tror att du är en skicklig ledare som stimuleras av att engagera och utveckla både medarbetare och verksamhet. Du har ett flexibelt förhållningssätt med god förmåga att växla mellan strategiskt och operativt arbete. Vidare är du initiativtagande och gillar att driva idéer framåt. Därtill är du en god kommunikatör och kan anpassa dig väl till mottagaren. Rollen innebär många kontaktytor, därför är relationsskapande viktigt för dig och du samarbetar väl med andra.  
 
 
För att lyckas och trivas i rollen tror vi även att du har: 


• Erfarenhet från arbetsledande befattning i nuvarande eller tidigare roller, eller erfarenhet av att leda och att implementera större projekt  
• Akademisk bakgrund inom logistik, ekonomi eller kompetens/erfarenhet som bedöms likvärdig 
• Utbildning och erfarenhet av att arbeta med Lean och ständiga förbättringar 
• Erfarenhet av bemannings- och prognosarbete 
• Grundläggande kunskap inom arbetsrätt och arbetsmiljö
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift 
 

Du erbjuds 

Du kommer att ha en omväxlande roll med stort ansvar och arbeta i en miljö med daglig visuell styrning och ett ständigt förbättringsarbete - hur kan vi göra saker smartare, tydligare, säkrare, bättre, enklare och roligare. Hos oss har du stora möjligheter att utvecklas och alla ledare erbjuds ett omfattande ledarutvecklingsprogram som ger en trygg bas att stå på. 

Din arbetsplats 

På vårt lager i Umeå är vi ca 200 medarbetare, här jobbar du i ljusa och fräscha lokaler. Vi erbjuder även stor flexibilitet med möjlighet till distansarbete. På Martin & Servera får du ta del av uppskattade personalförmåner såsom ett generöst friskvårdsbidrag som kan användas till tex träningskort eller massage, en uppskattad frukost/lunchsubvention samt tillgång till gym. Att hela tiden sträva efter att bli bättre är högt prioriterat hos oss – det gör vi genom att utmana varandra, visa mod och omtanke och varje dag måna om att ha kul på jobbet! 
 
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att vår alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser. 

Urvalsprocess 

Martin & Servera är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och söker människor i alla åldrar och från alla delar av världen.  

Vi använder oss av personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst. Du kan läsa mer om testen och vår urvalsprocess här. 
 
Som en del i rekryteringsprocessen för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats tillämpar vi även bakgrundskontroller. 
 

Varmt välkommen med din ansökan! 
 

Anställningsform: Tillsvidareanställning (vi tillämpar provanställning) 

Anställningens omfattning: Heltid 

Tillträde: Snarast möjligt i förhållande till nuvarande uppsägningstid. 

Adress: Godsvägen 12, 901 33, Umeå 

Kontakt: Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Erland Andersson, Platschef, 070-589 16 78. För mer om rekryteringsprocessen kontakta Linda Sörman, HR-partner, 090-17 16 71. 

Facklig företrädare: Elin Stålbjörk Unionen, [email protected] 

Sista ansökningsdag: 2023-02-08

 

Martin & Servera är en svensk, familjeägd koncern och Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Vi är sammanlagt över 3 000 medarbetare i koncernen och finns lokalt över hela Sverige. Vi erbjuder råvaror, utrustning, drycker, tjänster och utbildningar till våra kunder som är allt från offentlig måltidsverksamhet, stora restaurang- och hotellkedjor till det lokala bageriet.

Martin & Servera-gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Kötthallen Sorunda. Visa mindre

Produktionsledare

Ansök    Jan 18    Ålö AB    Produktionschef, tillverkning
Gillar du att jobba med människor och har ett leende på läpparna medan du gör det? Då är du varmt välkommen till oss! Vi söker fler Produktionsledare med intresse för människor och verksamhet! Vad får du göra som Produktionsledare hos oss? Som produktionsledare hos oss får du ett omväxlande arbete där du får leda och utveckla en arbetsgrupp i den dagliga verksamheten i vår fabrik. I denna roll jobbar du både operativt och strategiskt. Det största fokuset ... Visa mer
Gillar du att jobba med människor och har ett leende på läpparna medan du gör det? Då är du varmt välkommen till oss! Vi söker fler Produktionsledare med intresse för människor och verksamhet!

Vad får du göra som Produktionsledare hos oss?
Som produktionsledare hos oss får du ett omväxlande arbete där du får leda och utveckla en arbetsgrupp i den dagliga verksamheten i vår fabrik. I denna roll jobbar du både operativt och strategiskt. Det största fokuset är medarbetarna i arbetsgruppen och en annan viktig del i arbetet är att driva förbättringsarbeten och vidareutveckling av verksamheten. Du som produktionsledare har bland annat ansvar för arbetsmiljö, budget, bemanning, kvalitet och lean på din avdelning.

Du kommer att ingå i ett team av produktionsledare och vilket ansvarsområde som blir ditt beror på din bakgrund och erfarenhet.

Du rapporterar till vår produktionschef och ingår i vår produktionsledningsgrupp.

Är du rätt för oss?
I den här rollen vill vi ha dig som gillar att jobba med människor. Du gillar att bygga relationer och skapa tillit mellan dig och dina medarbetare, samt ska du vara bra på att kommunicera. Vi vill ha en person som ser möjligheter, håller ett positivt tankesätt vid knepiga situationer och vill framåt.

Har du erfarenhet från liknande befattning, har relevant utbildning och/eller har jobbat inom produktion tidigare är det meriterande, men störst vikt läggs vid ovan nämnda kompetenser.

För att jobba i denna roll är det krav på att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Är vi rätt för dig?
Du kommer att få vara en del av tillverkningen av frontlastare på ett världsledande företag. Våra medarbetare beskriver atmosfären som familjär med härlig stämning mellan kollegor både inom och mellan avdelningar. Arbetsmässigt finns stor frihet under ansvar, korta beslutsvägar och stora möjligheter till att utvecklas.

Att arbeta på Ålö innebär att vara en del av ett team med stark framåtanda, drivkraft och ambition - alltid med kundens bästa i fokus. Vi verkar för att våra kunder ska mötas av produkter med hög kvalitet och det är viktigt för oss att vara nytänkande inom branschen. Genom teknisk utveckling i framkant bidrar vi till framtidens jordbruk och matförsörjning.

Som personalförmåner erbjuder vi bland annat friskvårdsbidrag, massage på arbetsplatsen, gratis frukt, gratis kaffe, gratis mensskydd, möjlighet till förmånscykel, privat sjukvårdsförsäkring med mera.

Praktisk information

- Tjänsten är en tillsvidareanställning.

- Start är så snart som möjligt.

- Arbetet kan innebära skiftgång.

- Vår fabrik ligger i Brännland, cirka 15 minuter utanför Umeå.

Din ansökan
Skicka in din ansökan så snart som möjligt men senast 14 februari. Du väljer själv om du vill ansöka med CV eller LinkedIn.

Om du har några funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss!

Produktionschef, Jonas Hörnlund, 090-170 412

HR-generalist, Emma Ekeståhl, 090-170 420 Visa mindre

Leveransledare produktledning Värme, kyla & tjänster

Ansök    Jan 16    Umeå Energi AB    Teamledare
Vill du vara med och bidra till Umeåregionens hållbara omställning? Den här tjänsten passar dig som söker en betydande ledarroll med stor variation, perfekt för dig som besitter ett strukturerat arbetssätt och ett gott ledarskap. Arbetsuppgifter Som leveransledare för produktledning Värme, kyla & tjänster leder du operativt en grupp bestående av fem affärs & produktutvecklare i deras vardag. I gruppens arbete ryms ansvar för att förvalta, underhålla, vid... Visa mer
Vill du vara med och bidra till Umeåregionens hållbara omställning? Den här tjänsten passar dig som söker en betydande ledarroll med stor variation, perfekt för dig som besitter ett strukturerat arbetssätt och ett gott ledarskap.

Arbetsuppgifter

Som leveransledare för produktledning Värme, kyla & tjänster leder du operativt en grupp bestående av fem affärs & produktutvecklare i deras vardag. I gruppens arbete ryms ansvar för att förvalta, underhålla, vidareutveckla och avveckla produkter & tjänster kopplat till fjärrvärme och fjärrkyla. Gruppen ansvar för prissättning, analyser och långsiktig lönsamhet för produkterna och har ansvar för försäljning av avfallstjänster, samt för långsiktig strategi för bränsle, avfall och dess restprodukter.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda grupp och individer mot satta mål. Du planerar, prioriterar och koordinerar teamets arbete med resursbedömning och resursplanering utifrån verksamhetens behov, mål och prioriteringar i samråd med kompetenschef och affärsansvarig. Du ansvarar även för verksamhetsbudget och kostnadsbudget samt uppföljning av dessa.

Du säkerställer ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete i dialog med kompetenschef och är delaktig genom input till kompetenschef kring individ och prestation inför medarbetar- och lönesamtal. Vidare verkar du aktivt för att säkerställa samarbete mellan team och områden på Umeå Energi.

Arbetsmiljödelegering ingår som en del i uppdraget.

En dag på jobbet

Din vardag är flexibel och omväxlande och tillbringas i delar på kontoret till stor del i dialog med medarbetare och andra intressenter på Umeå Energi. Vi provar oss fram i agila arbetssätt och en del av arbetet kommer att kretsa kring hur vi på bästa sätt implementerar metodiken scrum i vår verksamhet.

Du har löpande kontakt med övrig organisation - främst andra delar inom området Affär & Produkt men även Kund & Kommunikation samt Infrastruktur. Du har också nära samarbete med kunder, konsulter och andra intressenter.

Vi tillämpar ett delat ledarskap där du ingår i ledningsfunktionen för Värme, kyla & tjänster inom Affär & Produkt tillsammans med övriga leveransledare, kompetenschef och affärsansvarig.

Om dig

Du har en god ledarskapsförmåga där du lägger stor del av din tid på att utveckla, stödja, coacha, berömma, ge feedback och lyssna på dina medarbetare. Du leder dina medarbetare i väl presterande team och vågar ge dem ansvar. Du drivs av att främja gott samarbete och samverkar gärna för att utveckla andras tankar och idéer. Du är nyfiken på kunskap och ser fram emot att vid behov hitta nya vägar och därigenom bidra till Umeå Energis framtid. Du sätter högsta prioritet på att uppnå uppsatta mål och klarar av att strukturera komplexa frågeställningar och löser problem i dialog allteftersom de uppdagas. Ditt arbete präglas av ett gott omdöme och ett högt ansvarstagande. Du är noggrann, självgående och har stort tålamod samt har ett genuint intresse för ledarskap och energi.

Förutsättningar för tjänsten

- Högskoleutbildning med inriktning mot energiteknik, ekonomi eller annan utbildning som kan bedömas som relevant, alternativt 5 års arbetslivserfarenhet inom liknande uppdrag.

- Goda kommunikativa egenskaper i tal och skrift, svenska och engelska.

Meriterande

- Erfarenhet från liknande uppdrag inom fjärrvärmebranschen, erfarenhet från tidigare ledaruppdrag, erfarenhet av Product management, erfarenhet av att leda agila team, erfarenhet av metodiken scrum

Ansök direkt

Välkommen med din ansökan via jobb.umeaenergi.se senast 2023-02-03

För mer information, kontakta rekryterande chef Erik Eriksson 070-274 63 06, eller rekryterare Alice Ådell, 070-291 42 95. Fackliga företrädare når du via vår växel, 090-16 00 00.

Om oss

Umeå energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vi vill - genom tillit och ansvar i en vänskaplig omgivning - utmana till nytänkande samt vara drivande i Umeåregionens hållbara utveckling. Våra medarbetare ska mötas av en god arbetsmiljö, friskvård och kompetensutveckling samt ett ledarskap som främjar mångfald och uppskattar olikheter. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,6 miljarder kronor och har drygt 400 medarbetare. Verksamheten är miljö- och arbetsmiljöcertifierad. Visa mindre

Lagerchef sökes till Varsego/GB Glass i Umeå!

Platsbeskrivning: GB Grossisten Mellannorrland AB är ett privatägt företag som i huvudsak säljer och distribuerar GB Glace till bl.a. dagligvaruhandeln, bensinstationer och kiosker. Vi har även ett stort utbud av dryck och konfektyr i vår produktportfölj (t.ex Coca Cola, Spendrups, Red Bull, Nocco, Barebells, Cloetta, Marabou, Fazer, Sibylla). Vi söker nu en Lagerchef till vårt lager i Umeå. Tjänsten är ett vikariat (p.g.a pappaledighet) från februari till... Visa mer
Platsbeskrivning:
GB Grossisten Mellannorrland AB är ett privatägt företag som i huvudsak säljer och distribuerar GB Glace till bl.a. dagligvaruhandeln, bensinstationer och kiosker. Vi har även ett stort utbud av dryck och konfektyr i vår produktportfölj (t.ex Coca Cola, Spendrups, Red Bull, Nocco, Barebells, Cloetta, Marabou, Fazer, Sibylla).
Vi söker nu en Lagerchef till vårt lager i Umeå. Tjänsten är ett vikariat (p.g.a pappaledighet) från februari till augusti med möjlighet till förlängning.
Tjänsten innefattar arbete både i fryslager (ca -25 grader) samt i torrlager.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Daglig beställning av dom produkter vi säljer
Plocka frys och torrvaror enligt packlista
Ta emot inkommande gods och utföra mottagningskontroll
Registrera lagerrörelser i vårt system
Lasta distributionsbilarna tillsammans med Direktsäljare
Genomföra och följa upp inventeringar
Planera och registrera utlåningsmaterial
Administrera och hantera reklammaterial
Arbetsledare för lagerpersonal

Tjänsten kräver noggrannhet och ett gott ordningssinne. Eftersom vi är ett extremt säsongsbetonat företag måste du vara beredd på långa arbetsdagar och vara stresstålig. Du tycker om att arbeta självständigt såväl som i grupp. Du har en positiv inställning och en hög arbetsmoral. Det är viktigt att du har en god fysik då tunga lyft kan förekomma.
Tjänsten är en visstidsanställning (100%) med start i februari till och med augusti (med chans till förlängning).
Kunskaper, egenskaper, erfarenhet:
Erfarenhet från lagerverksamhet är ett krav
Strukturerad och ordningsam
PC-vana (Windows, Office, försäljningsapplikationer)
B-körkort är ett krav, C-kort och YKB är meriterande

Provperiod tillämpas.
Lön: 35000 kr/månad
Intervjuer hålls löpande.
Endast ansökan via mail: [email protected] Visa mindre

Ersboda Folkets Hus söker Föreståndare

Ersboda Folkets Hus är ett av två Folkets Hus i Umeå anslutna till riksorganisationen Folkets Hus och Parker. I vårt lilla kulturhus finner du en nära gemenskap mellan medarbetare som jobbat tillsammans under många år och som tillsammans med dig kommer att bedriva den dagliga verksamheten. Nu söker vi en föreståndare till huset som är förankrad i civilsamhället, kultursektorn i Umeå, men också förstår den sociala dynamiken i Ersboda, har god kännedom om o... Visa mer
Ersboda Folkets Hus är ett av två Folkets Hus i Umeå anslutna till riksorganisationen Folkets Hus och Parker. I vårt lilla kulturhus finner du en nära gemenskap mellan medarbetare som jobbat tillsammans under många år och som tillsammans med dig kommer att bedriva den dagliga verksamheten. Nu söker vi en föreståndare till huset som är förankrad i civilsamhället, kultursektorn i Umeå, men också förstår den sociala dynamiken i Ersboda, har god kännedom om områdets behov och besitter en social ledarskapsförmåga som kan verka utåt som representant för huset.
I uppdraget ingår att samordna, planera, följa upp och leda organisationens arbete och rapporterar närmast till styrelsen. I din roll ligger personal- arbetsmiljö och budgetansvar. Du kommer också arbeta med partnerskap och finansieringsfrågor som företagssamarbeten, IOP:er och projekt som går i linje med den av personalen och styrelsen framtagna visionen för huset. Vi strävar gemensamt efter ett coachande ledarskap som bygger på tillit. Det är meriterande att ha verkat inom Umeås civilsamhälle och kultursektor, samt att du har ett gott kontaktnät inom Umeås näringsliv.
Är du vår nya föreståndare?
För att lyckas i rollen ser vi att du som söker har följande kvalifikationer:
Relevant högskoleexamen
God erfarenhet av att leda grupper och driva verksamhetsutveckling med inkludering och delaktighet
Vana av verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning, budget och budgetuppföljning
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med projektstyrning, extern finansiering, bygga partnerskap och samverkan mellan olika samhällssektorer
Erfarenhet av rättighetsbaserat och normkritiskt arbete och förståelse av kontextuell kompetens
Erfarenhet av att arbeta i civilsamhället och i medlemsstyrda organisationer
Meriterande erfarenheter är erfarenhet av ledarskap/chefskap, metod- och kvalitetsarbete, samt nätverk i andra samhällssektorer.
Vi vill se en modig ledare som vågar testa nytt med förmåga att fokusera på det som skapar effekt för boende i området och Umeå i stort. Viktiga personliga egenskaper för rollen är god samarbetsvilja, god pedagogisk förmåga och inkluderande sätt att kommunicera. Du hanterar att vara både praktiskt och strategisk har ett lösningsorienterat förhållningssätt.Arbetsbeskrivning inom våra olika områden
Föreståndaren är underställd föreningens styrelse och svarar inför denna för den löpande förvaltningen av föreningens verksamhet. Föreståndarens primära ansvar är att operativt ansvara för att sköta och utveckla föreningens löpande verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer, anvisningar och beslut.
Verksamhet
Genomföra kontinuerliga omvärldsbevakningar.
Övergripande ansvar för den löpande verksamheten
Verkställa årshjul för bidragsansökningar.
Upprätta utkast för kommunikation- och påverkansplan med korta och långa mål för föreningen som skall föreläggas styrelsen för fastställande
Ansvara för fysisk såväl som digital kommunikation via sociala medier kring föreningens aktiviteter och andra relevanta aktiviteter som främjar föreningen
Marknadsföring av verksamhet och säljstimulerande åtgärder som anses var nödvändiga
Stödja och följa upp IOP med dess organisation och samordnare.
Initiera, stödja och följa upp projekt.
Ansvara för delegationsordning.
Övergripande ansvar för att följa upp bokningssystemet med hög kvalitet.
Arbete förekommer även på kvällar och helger.

Administration
Ansvara för att ta fram utkast på samtliga policyprogram och riktlinjer.
Ansvara för kontakter med myndigheter, ortens förenings- och näringsliv samt andelsägare
Fungera som representant för Folkets Hus och våra andelsägare samt främja verksamhetens intressen, genom att ha proaktiv dialog med medborgare, viktiga samarbetspartners inom Umeå stad och annan offentlig sektor, kultur, idrott- och föreningsliv och näringsliv.
På bästa sätt tillvarata föreningens intressen och alltid verka för att hyresgästerna och de anställda trivs i Folkets Hus
Attestera tidsuppgifter för personal
Är direkt underställd föreningens styrelse och verkställer styrelsens beslut.
Vara adjungerad till styrelsemöten beroende på dagordning och då bistå ordförande med det hen behöver hjälp med.

Ekonomi
Genomföra och följa upp verksamhetsplan och budget.
Aktivt söka externa medel och projekt som skapar en hållbarhet i föreningens ekonomi
I budget avsätta medel till personalens och de förtroendevaldas utveckling
Presentera verksamhetsrapporter och ekonomiska kvartalsrapport i samverkan med kassör och andra anställda

Personal
Företräda föreningen i dess roll som arbetsgivare
Personalansvar, leda och fördela - rekrytera och avveckla personal utifrån styrelsens beslut kring dessa frågor.
Ansvara för och följa upp arbetsmiljön - den fysiska och psykiska.
Utarbeta en personalpolicy för beslut i styrelsen
Upprätta semesterplaner och arbetsschema etc. Behovsanställdas schema inkl.
Utarbeta jämställdhetsplan/jämlikhetsplan för beslut i styrelsen
Ta initiativ till förslag om egen kompetensutveckling

Representation
Rätt att i rimlig omfattning bjuda på lunch vid besök av kunder och samarbetspartners. Mer omfattande representation skall alltid godkännas av styrelsens ordförande.

Är det dig vi söker?
Sista ansökningstid 2023-02-06
Skicka din ansökan till [email protected] Visa mindre

Platschef till Umeå Mark & VA

Inledning: Är du en driven lagspelare med ledarerfarenhet? Vill du tillhöra en platt organisation med korta beslutsvägar? Härligt, då kanske du är rätt person för tjänsten! Umeå Mark & VA märker av en hög efterfrågan från deras kunder och söker nu efter ytterligare en Platschef för att berika deras organisation. Information om tjänsten Professionals Nord söker i samarbete med UMV en Platschef. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryterin... Visa mer
Inledning:
Är du en driven lagspelare med ledarerfarenhet? Vill du tillhöra en platt organisation med korta beslutsvägar? Härligt, då kanske du är rätt person för tjänsten! Umeå Mark & VA märker av en hög efterfrågan från deras kunder och söker nu efter ytterligare en Platschef för att berika deras organisation.

Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med UMV en Platschef. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Umeå Mark & VA. 

Hos Umeå Mark & VA kommer du arbeta tillsammans med cirka 35 medarbetare i olika roller och gruppkonstellationer.

Företaget verkar för gemenskap och har stark laganda, i din nya roll som platschef kommer du ingå i ett prestigelöst team med mycket arbetsglädje. Umeå Mark & VA är en platt organisation med korta beslutsvägar - därför kommer du ha stor möjlighet att påverka både din roll och arbetssituation. Du sätter själv gränserna för din egen utveckling!

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och deras önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till [email protected]

Du erbjuds:

• Stort förtroende och mandat att självständigt bedriva arbetet
• Flexibel arbetstid
• Möjlighet till tjänstebil
• Generöst friskvårdsbidrag

UMV tror att delaktighet skapar engagemang. Genom korta beslutsvägar och lyhördhet ges deras anställda möjlighet att påverka såväl den dagliga produktionen, sin personliga utveckling på arbetsplatsen samt utvecklingen av företaget. De erbjuder ett varierat arbete med stimulerande arbetsuppgifter där de tillsammans genom aktivt deltagande utvecklar verksamheten.

Arbetsuppgifter
I din nya roll som platschef har du det yttersta personal- och resultatansvaret för din enhet. Du leder och fördelar arbetet samtidigt som du agerar som en nyckelfunktion i projekten och i planeringen. Du säkerställer kvalité, tid och ekonomi i projekten och arbetar både operativt såväl som strategiskt i ditt utförande. Du arbetar tillsammans med yrkesarbetare, maskinförare och arbetsledare där du är ansvarig för att leda och fördela arbetet. Du håller kontakt med beställare och är delaktig genom hela projekten. 

Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:

• Personalledning
• Resultat- och ekonomiansvar
• Ansvar och deltagande i projekt samt efterarbete

Vi söker dig som: 
Du har erfarenhet av ledande befattning med koppling till markarbete eller byggbranschen samt behärskar svenska flytande i tal och skrift. Vidare har du B-körkort och god datorvana, framför allt i Excel, då arbetsuppgifterna kräver det. Det är meriterande om du tidigare utbildats i entreprenad och/eller juridik och erfarenhet av BAS-U och BAS-P, men det är inget krav för tjänsten. 

Du är av naturen driftig och handlingskraftig - du ser vad som behöver göras och agerar samt delegerar utan förhinder. Du ser till verksamhetens och dina medarbetares bästa och säkerställer alltid välmående och utveckling hos din personal kopplat till företagets mål. Utöver det tror vi att du har hög samarbetsförmåga och är kommunikativ som person.

START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Rekrytering, Heltid
STAD: Umeå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Moa Lindgren

Du söker tjänsten enkelt genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urval- och intervjufasen. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på [email protected] Visa mindre

Team Leader (Gruppchef) Customer Experience, IKEA Umeå

Har du passion för att skapa fantastiska kundmöten, delar IKEAs värderingar och tror på vår vision - att skapa en bättre vardag för de många människorna? Vi söker dig som brinner för att leda & utveckla människor och vår verksamhet framåt. Så vill du växa och utvecklas tillsammans med oss på IKEA Umeå? Sök då tjänsten som Team Leader på Customer Experience redan idag! Vi söker dig som är driven, har god självinsikt och som kan leda dig själv. Du är även tr... Visa mer
Har du passion för att skapa fantastiska kundmöten, delar IKEAs värderingar och tror på vår vision - att skapa en bättre vardag för de många människorna? Vi söker dig som brinner för att leda & utveckla människor och vår verksamhet framåt. Så vill du växa och utvecklas tillsammans med oss på IKEA Umeå? Sök då tjänsten som Team Leader på Customer Experience redan idag!
Vi söker dig som är driven, har god självinsikt och som kan leda dig själv. Du är även trygg i att leda, inspirera och coacha andra personer i din omgivning. Du är positiv, entusiastisk och vill motivera & engagera dina medarbetare till att överträffa våra kunders förväntningar. Du är också lösningsorienterad, kommer gärna med nya idéer och motiveras av att arbeta i en miljö som präglas av ett högt tempo. Du älskar mötet med människor och har en förmåga att kommunicera på ett enkelt, ärligt och förtroendefullt vis.
På IKEA tror vi att varje individ har något värdefullt att erbjuda och vi rekryterar i första hand utifrån vem du är som person och vilka värderingar som driver dig och därefter utifrån kompetens och erfarenhet. Till den här tjänsten är det dock meriterande om du har tidigare erfarenhet från en ledande roll samt om du har arbetat med kunder och/eller service tidigare. Du behöver kunna kommunicera på svenska i tal och skrift.


En dag I ditt liv med oss
På Customer Experience, som vi så enkelt kallar CX, är ingen dag den andre lik. Vi är flera medarbetare som möter våra kunder först genom att hälsa dem välkomna i vår entré, vi ansvarar för våra minsta besökare i leklandet Småland, hjälper våra kunder att ta betalt i kassan, hanterar återköp och reklamationer på Kundservice, bokar hemleverans, lämnar ut varor på varuutlämningen och sedan hälsar kunderna välkomna åter innan dem lämnar vårt varuhus. Alla vi på CX ansvarar för att skapa en fantastisk upplevelse för våra kunder och vi bidrar till hela IKEAs försäljning.
Som Team Leader på CX kommer du ha direkt personalansvar för ca 12 medarbetare som du ska leda, coacha och utveckla i enighet med IKEAs personalidé och värderingar. Personalansvaret innebär att du bland annat ansvarar för rekrytering, utbildning, tidsrapportering, utvecklingssamtal och rehabprocesser. Men uppgifterna i vardagen kommer variera och en av dina främsta uppgifter kommer vara att leda och utveckla dina medarbetare i den dagliga driften genom ett närvarande ledarskap, alltid med kunden i fokus. Arbetat kommer vara ca 50% administrativt och 50% operativt.
Du kommer också att:
• Sträva efter att förbättra och förenkla arbetssätt och rutiner
• Leda, planera och prioritera den dagliga driften på avdelningen och du ansvarar för att säkra den dagliga bemanningen
• Vara delaktig i avdelningens långsiktiga strategiska planering och bidra till att avdelningens mål uppnås
• Bidra till att IKEA är en fantastisk arbetsplats


Om detta arbetsområde
Tjänsten som Team Leader på Customer Experience är en tillsvidareanställning på heltid (38,25 tim/v) med startdatum enligt överenskommelse. Arbetspassen är schemalagda dag- och kvällstid, vardagar samt varannan helg. Du kommer tillhöra Handels avtalsområde och ha en fast månadslön samt Ob-tillägg.
På IKEA har vi förmåner i form av personalrabatt, friskvårdsbidrag, hälsokonto samt bonusprogram för alla våra anställda. Men erbjudandet som IKEA framför allt erbjuder dig är en arbetsplats där det finns en stark tro på dig som medarbetare. Vi är en arbetsplats där det finns olika sätt att växa på. När du växer, växer också IKEA!


Ansök nu!
Ansök via vår hemsida www.ikea.se/jobb med CV och personligt brev. Vid ansökningstillfället kommer du även att få svara på ett par frågor. Går din ansökan vidare kommer du få genomföra en videopresentation. Håll utkik i mailen efter din inbjudan (även skräpkorgen). Efter videopresentation blir din ansökan utvärderad om du går vidare till en personlig intervju.
Har du några frågor om tjänsten vänligen kontakta avdelningschef Nora Forsman, [email protected]
Har du frågor kring rekrytering- eller ansökningsprocessen kontakta rekryteringsspecialist Sophia Rosander, [email protected]
Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är söndag den 29 januari. Visa mindre

Team Leader (Gruppchef) Logistik, IKEA Umeå

Har du ett intresse för logistik, delar IKEAs värderingar och tror på vår vision - att skapa en bättre vardag för de många människorna? Vi söker dig som brinner för att leda & utveckla människor och vår verksamhet framåt. Så vill du växa och utvecklas tillsammans med oss på IKEA Umeå? Sök då tjänsten som Team Leader på Logistik redan idag! Vi söker dig som är driven, har god självinsikt och som kan leda dig själv. Du är även trygg i att leda, inspirera och... Visa mer
Har du ett intresse för logistik, delar IKEAs värderingar och tror på vår vision - att skapa en bättre vardag för de många människorna? Vi söker dig som brinner för att leda & utveckla människor och vår verksamhet framåt. Så vill du växa och utvecklas tillsammans med oss på IKEA Umeå? Sök då tjänsten som Team Leader på Logistik redan idag!
Vi söker dig som är driven, har god självinsikt och som kan leda dig själv. Du är även trygg i att leda, inspirera och coacha andra personer i din omgivning. Du är positiv, entusiastisk och vill motivera & engagera dina medarbetare till att överträffa våra kunders förväntningar. Du är också lösningsorienterad, kommer gärna med nya idéer och motiveras av att arbeta i en miljö som präglas av ett högt tempo, alltid med fokus på säkerhet och kvalitet. Du är tävlingsinriktad och har en vilja att alltid nå målet, självklart genom att ha roligt på vägen och arbeta tillsammans med andra.
På IKEA tror vi att varje individ har något värdefullt att erbjuda och vi rekryterar i första hand utifrån vem du är som person och vilka värderingar som driver dig och därefter utifrån kompetens och erfarenhet. Till den här tjänsten är det dock meriterande om du har tidigare erfarenhet från en ledande roll och/eller logistikerfarenhet. Du behöver kunna kommunicera på svenska i tal och skrift


En dag I ditt liv med oss
På Logistik kommer uppgifterna i vardagen att variera och den ena dagen är inte den andra lik. Ena dagen jobbar du tillsammans med dina medarbetare i den dagliga driften, nästa dag sitter du i ett medarbetarsamtal för att nästa dag jobba administrativ med leveransprognoser och säkerhetsarbete. Som Team Leader ansvarar du för att den dagliga driften flyter på från att dagen startar kl 05:45. Du säkrar att lastbilar töms och att varor fylls på i varuhuset, alltid med fokus på effektivitet och säkerhet. Det innebär allt ifrån att se till att vi är rätt bemannade, att vi har rätt kompetens på rätt plats, att alla är motiverade och har rätt förutsättningar. Självklart är du med och packar upp, plockar varor, kör truck och lossar lastbilar tillsammans med ditt team.
Som Team Leader kommer du ha direkt personalansvar för ca 10 medarbetare som du ska leda, coacha och utveckla i enighet med IKEAs personalidé och värderingar. Personalansvaret innebär att du bland annat ansvarar för rekrytering, utbildning, tidsrapportering, utvecklingssamtal och rehabprocesser. Men uppgifterna i vardagen kommer variera och en av dina främsta uppgifter kommer vara att leda och utveckla dina medarbetare i den dagliga driften genom ett närvarande ledarskap, alltid med kunden i fokus. Arbetat kommer vara både administrativt och operativt.
Du kommer också att:
• Sträva efter att förbättra och förenkla arbetssätt och rutiner
• Leda, planera och prioritera den dagliga driften på avdelningen och du ansvarar för att säkra den dagliga bemanningen
• Vara delaktig i avdelningens långsiktiga strategiska planering och bidra till att avdelningens mål uppnås
• Bidra till att IKEA är en fantastisk arbetsplats


Om detta arbetsområde
Tjänsten som Team Leader på Logistik är en tillsvidareanställning på heltid (38,25 tim/v) med startdatum enligt överenskommelse. Arbetstiden är vardagar samt varannan helg, med starttid tidigast 05:45 och sluttid senast 20:00. Du kommer tillhöra Handels avtalsområde och ha en fast månadslön samt Ob-tillägg.
På IKEA har vi förmåner i form av personalrabatt, friskvårdsbidrag, hälsokonto samt bonusprogram för alla våra anställda. Men erbjudandet som IKEA framför allt erbjuder dig är en arbetsplats där det finns en stark tro på dig som medarbetare. Vi är en arbetsplats där det finns olika sätt att växa på. När du växer, växer också IKEA!


Ansök nu!
Ansök via vår hemsida www.ikea.se/jobb med CV och personligt brev. Vid ansökningstillfället kommer du även att få svara på ett par frågor. Går din ansökan vidare kommer du få genomföra en videopresentation. Håll utkik i mailen efter din inbjudan (även skräpkorgen). Efter videopresentation blir din ansökan utvärderad om du går vidare till en personlig intervju.
Har du frågor kring tjänsterna vänligen kontakta Logistikchef Heidi Rönnebro, [email protected]
Har du frågor kring rekrytering- eller ansökningsprocessen kontakta rekryteringsspecialist Sophia Rosander, [email protected]
Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är söndag den 29 januari. Visa mindre

Senior HR-konsult till våra partnerföretag

Vill du jobba som chefsstöd i HR-frågor? I rollen som HR-konsult för våra partnerföretag Indexator och Olofsfors är ditt främsta uppdrag att vara chefsstöd i förekommande HR-frågor samt att du självständigt ska driva rekryteringsprocesser och aktiviteter kopplat till kompetensförsörjning. För att du ska bli ett värdefullt chefsstöd i HR-processerna har du egen erfarenhet av chefsroller med personalansvar alternativt har du mångårig erfarenhet som chefsstö... Visa mer
Vill du jobba som chefsstöd i HR-frågor?

I rollen som HR-konsult för våra partnerföretag Indexator och Olofsfors är ditt främsta uppdrag att vara chefsstöd i förekommande HR-frågor samt att du självständigt ska driva rekryteringsprocesser och aktiviteter kopplat till kompetensförsörjning. För att du ska bli ett värdefullt chefsstöd i HR-processerna har du egen erfarenhet av chefsroller med personalansvar alternativt har du mångårig erfarenhet som chefsstöd inom alla delar i HR-processen.

Som person är du kommunikativ, positiv och har lätt för att ta kontakt med nya människor. Du är trygg i din roll och bygger relationer på tillit och respekt. Du trivs att jobba självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du är ödmjuk, lyhörd och har god samarbetsförmåga. Eftersom du är på plats hos dina uppdragsgivare fördelat på din arbetsvecka krävs att du kan hålla pågående processer aktuella och prioriterade, du har därför lätt att ställa om och hålla dina uppdrag aktiva.

Du har en högskoleexamen med HR-inriktning alternativt har du skaffat dig motsvarande kunskap med erfarenhet som chef där du hanterat HR-frågor inom alla områden. Du har en coachande metodik i rollen som chefsstöd och är samtidigt beredd på att kliva in och jobba operativt där det finns behov. Du har plats i ledningsgrupp och ska där bidra med en helhetssyn i ett HR-perspektiv. 

Din kunskap inom kompetensförsörjning och specifikt inom rekrytering gör att du självständigt kan driva dina egna processer i de uppdrag som ges. Alla typer av frågor inom det som kallas medarbetarresan kan naturligt hamna på ditt bord och därmed är ditt engagemang och din kunskap inom exempelvis employer branding, pre- och onboarding samt frågor inom kompetensutveckling värdefullt i dina uppdrag.


Välkommen till Kompetenslaget! 
Du blir en välkommen resurs i ett härligt gäng på HR-Byrån Kompetenslaget. Vi fyller våra dagar med kompetensrådgivning och kompetensförsörjning, vi anordnar utbildningar och föreläsningar digitalt och IRL, vi jobbar med digitala lösningar inom pre- och onboarding, vi rekryterar in nya medarbetare till våra kunder likväl som vi hyr ut konsulter för mera tillfälliga behov eller interimslösningar. Hos oss kommer du med dina HR-kunskaper att bli en viktig kugge i vårt gäng. Läs gärna mera om oss på www.kompetenslaget.se 

Din chef blir Gabriella Moritz och jag tycker att du ska ta kontakt med henne om du har några frågor eller funderingar om oss och uppdraget. Du når henne på 0706213535. Du kan såklart också kontakta mig, rekryteringskonsult Maria Jonsson på 0702030180

Du fördelar din tid mellan Indexator i Vindeln och Olofsfors i Nordmaling. Det betyder bilresor måndag - torsdag och att du de dagarna har möjlighet till flexibel arbetstid. Din arbetsplats på fredagar blir vårt kontor i Umeå där du jobbar med HR-frågor i vår egen organisation.

Om uppdraget och Kompetenslaget känns intressant för dig så vill vi gärna skapa kontakt så snart som möjligt!

Återigen, välkommen till oss! Visa mindre

Svenskt Ambulansflyg söker chef till flygkoordineringscentralen

Om oss Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) bildades 2016 och medlemmarna utgörs av Sveriges samtliga regioner. KSA:s ändamål a?r att fo?r medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg dygnet runt, året runt. Syftet a?r att effektivisera ambulansflyget och o?ka patientnyttan samt patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. KSA har sex EMS utrustade PC-24 flygplan som tillverkats av Pilatus Aircraft Ltd. Flygplanen, tillsammans me... Visa mer
Om oss

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) bildades 2016 och medlemmarna utgörs av Sveriges samtliga regioner. KSA:s ändamål a?r att fo?r medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg dygnet runt, året runt. Syftet a?r att effektivisera ambulansflyget och o?ka patientnyttan samt patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. KSA har sex EMS utrustade PC-24 flygplan som tillverkats av Pilatus Aircraft Ltd. Flygplanen, tillsammans med piloter, tekniker och medicinsk personal baseras pa? beredskapsbaser som är etablerade på Umeå?, Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter flygplats. Operationen koordineras från flygkoordineringscentralen som är placerad i Umeå?. Piloter och medicinsk personal har tjänstgöring dygnet runt, årets alla dagar, för att på så sätt vara redo att pa? kort varsel påbörja ett flygambulansuppdrag. Operationsområdet kommer att innefatta hela Europa. Flygkoordineringscentral och förbundskansli är belägna i nybyggda lokaler på sjukhusområdet i Umeå.

Arbetsbeskrivning
Som chef för flygkoordineringscentralen ansvar du för att tillsammans med dina medarbetare och övriga samverkanspartner internt och externt leda och utveckla verksamheten. Du har även arbetsmiljöansvar för dina medarbetare och ekonomiskt ansvar för enheten. Din närmsta chef är flygchefen och du ingår som medlem i flygavdelningens management-grupp.

I uppdraget ingår bland annat utveckling och implementering av arbetsmetoder, rutiner och procedurer som sker i samverkan med medarbetare, regioner samt verksamheten i övrigt. Avdelningen har medarbetare med hög kompetens inom flyg och medicin och arbetar utifrån flertalet regelverk och IT-system.

Du kommer att ha en viktig roll i arbetet med att säkerställa att våra resurser tas tillvara på ett effektivt sätt samt kvalitetssäkra leveransen för att leva upp till kundens förväntningar. Som chef ansvarar du för att verksamheten inom ditt ansvarsområde uppfyller regler, förordningar och föreskrifter likväl som verksamhetens egna standarder. Ett arbete som hos oss även innefattar att vara delaktig i att etablera och kontinuerligt vidareutveckla en flygsäkerhetskultur.


Kvalifikationer
För den här rollen söker vi en trygg person med tidigare erfarenhet som chef och ledare som är van att arbeta självständigt och vill bidra till utvecklingen av samhällsviktig verksamhet. Du har utbildning och erfarenhet av verksamhet som samverkar med flera olika aktörer och arbete med planering och resursoptimering. Kunskap om flygverksamhet är en fördel men inget krav. Är du rätt person men saknar flygerfarenhet får du internutbildning inom området.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och ledarskapsförmåga. Har du förmåga att använda kommunikation som medel för ledning och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang ser vi fram emot en ansökan från dig.

I rollen behöver du ha en god förmåga att sätta mål och leda verksamheten till ett önskvärt utfall, men också ha en förmåga och drivkraft att initiera, motivera och driva förbättringsarbeten utifrån både ett inifrån och utifrånperspektiv. Du har en god förmåga att tillvarata medarbetarnas potential och att i samarbete med andra bidra till förutsättningar för verksamheten som helhet att nå målen.

Du behöver god vana att arbeta med olika IT-system.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Placering: Umeå

Start: Enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast: Vi vill ha din ansökan senast den 5 februari

Kontakt
För frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Mathias Jonsson tel. 070-864 09 00 eller [email protected] För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR Chef Jeanette Nordström, 073-064 44 09 [email protected]

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.

Övrigt
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Eftersom Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är en myndighet är de ansökningar som kommer in till oss en allmän handling. Uppgifterna kan därmed komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet kan du kontakta HR chef Jeanette Nordström för särskild hantering av din ansökan.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på https:// www.svenskt-ambulansflyg.se (http://www.svenskt-ambulansflyg.se/) Visa mindre

Teamledare vikariat till Din och Min omsorg

Ansök    Jan 12    HR Vision Nord AB    Teamledare
Din och min omsorg söker vikarierande Teamledare för omgående anställning Din och min omsorg är ett företag som erbjuder hemtjänst och städ till både yngre och äldre inom Umeå kommun. Företaget har funnits sedan 2013 och har i nuläget ca 70 anställda och vi ser framtiden positiv. Vi är ett värdegrundsstyrt företag och allt vi gör genomsyras av våra ledord som är kontinuitet, humor och respekt. Hos oss har vi mycket på gång och söker nu en vikarierande Team... Visa mer
Din och min omsorg söker vikarierande Teamledare för omgående anställning
Din och min omsorg är ett företag som erbjuder hemtjänst och städ till både yngre och äldre inom Umeå kommun. Företaget har funnits sedan 2013 och har i nuläget ca 70 anställda och vi ser framtiden positiv.
Vi är ett värdegrundsstyrt företag och allt vi gör genomsyras av våra ledord som är kontinuitet, humor och respekt.
Hos oss har vi mycket på gång och söker nu en vikarierande Teamledare som kommer att leda ett våra team.
Beskrivning av arbetsuppgifterna
Som Teamledare leder du det dagliga arbetet och säkrar att bemanningen är rätt i förhållande till brukarnas/kundernas beviljade insatser, med fokus på ekonomi, arbetsmiljö och hållbar bemanning.
Du ansvarar även för att ta emot och planera uppstart av nya medarbetare och förändrade uppdrag samt att följa upp medarbetarnas mål och utveckling.
Till din hjälp har du även en assisterande Teamledare, planerare, verksamhetsansvarig samt ett HR stöd.
Du ansvarar för planering, bemanning och uppföljning av utfört arbete, upprättande av genomförandeplaner, uppföljning samt hembesök hos såväl nya samt befintliga kunder. Vidare har du kontakter med biståndshandläggare, kunder, region, kommun och andra externa aktörer.
Hos oss prioriterar vi arbetsmiljön och strävar efter en arbetsplats med högt i tak där alla ska känna sig välkomna.
Om rollen
Det här är jobbet för dig som gillar när ena dagen inte är den andra lik och problemlösning är en daglig utmaning. Du ingår i den operativa ledningsgruppen där du bidrar till att lösa vardagliga situationer samt att tillsammans med övriga kollegor utveckla verksamheten.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som är eller kan tänka dig att bli undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av hemtjänst och kundbemötande men det är inget krav. Vi ser det som positivt om du har haft liknande arbetsuppgifter förut men det är inget krav. Vi förväntar oss att du är duktig på att samarbeta, har social kompetens, är strukturerad, engagerad samt driven, då kommer det här jobbet att passa dig.
Övrigt
Vi kommer att erbjuda dig en anpassad inskolning samt en skräddarsydd internutbildning för att du ska kunna utföra arbetet så bra som möjligt.
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde omgående.
B-körkort är ett krav.
Individuell lönesättning, kollektivavtal finns.


Ansökan
I den här rekryteringen arbetar vi tillsammans med HR Vision Nord.
Du mejlar in din ansökan till [email protected] senast 23-01-26. Märk din ansökan med ”vikarierande Teamledare”.
Vid frågor om tjänsten kontakta Louise Dahlberg på 070-2478104.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Senior HR-konsult för uppdrag som HR-chef

Är du vår nästa HR-chef hos Olofsfors och Indexator? Kompetenslaget är HR-partner till företagen Olofsfors och Indexator och ansvarar för bolagens HR-funktion.I rollen som inhyrd HR-chef för dessa partnerföretag är ditt främsta uppdrag att vara chefsstöd i förekommande HR-frågor samt att du självständigt ska driva rekryteringsprocesser och aktiviteter kopplat till kompetensförsörjning. För att bli en självklar del i deras organisationer och ett värdefull... Visa mer
Är du vår nästa HR-chef hos Olofsfors och Indexator?


Kompetenslaget är HR-partner till företagen Olofsfors och Indexator och ansvarar för bolagens HR-funktion.I rollen som inhyrd HR-chef för dessa partnerföretag är ditt främsta uppdrag att vara chefsstöd i förekommande HR-frågor samt att du självständigt ska driva rekryteringsprocesser och aktiviteter kopplat till kompetensförsörjning. För att bli en självklar del i deras organisationer och ett värdefullt stöd i HR-processerna kommer du med egen chefserfarenhet med personalansvar alternativt har du tidigare erfarenhet som HR-chef eller mångårig erfarenhet som chefsstöd inom HR liknande detta uppdrag.
Som person är du kommunikativ, positiv och har lätt för att ta kontakt med nya människor. Du är trygg i din roll och bygger relationer på tillit och respekt. Du trivs att jobba självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du är ödmjuk, lyhörd och har god samarbetsförmåga. Eftersom du är på plats hos dina uppdragsgivare fördelat på din arbetsvecka krävs att du kan hålla pågående processer aktuella och prioriterade, du har lätt att ställa om och hålla dina uppdrag aktiva.
Du har en högskoleexamen med HR-inriktning alternativt har du skaffat dig motsvarande kunskap med erfarenhet som chef där du hanterat HR-frågor inom alla områden. Du har en coachande metodik i rollen som chefsstöd och är samtidigt beredd på att kliva in och jobba operativt där det finns behov. Du har plats i ledningsgrupp och ska där bidra med en helhetssyn i ett HR-perspektiv. 
Din kunskap inom kompetensförsörjning och specifikt inom rekrytering gör att du självständigt kan driva dina egna processer i de uppdrag som ges. Alla typer av frågor inom det som kallas medarbetarresan kan naturligt hamna på ditt bord och därmed är ditt engagemang och din kunskap inom exempelvis employer branding, pre- och onboarding samt frågor inom kompetensutveckling värdefullt i dina uppdrag.


Kompetenslaget, en HR-byråDu blir en välkommen resurs i ett härligt gäng på HR-Byrån Kompetenslaget. Vi fyller våra dagar med kompetensrådgivning och kompetensförsörjning, vi anordnar utbildningar och föreläsningar digitalt och IRL, vi jobbar med digitala lösningar inom pre- och onboarding, vi rekryterar in nya medarbetare till våra kunder likväl som vi hyr ut konsulter för mera tillfälliga behov eller interimslösningar. Hos oss kommer du med dina HR-kunskaper att bli en viktig kugge i vårt gäng. Läs gärna mera om oss på www.kompetenslaget.se 
Din chef blir Gabriella Moritz och jag tycker att du ska ta kontakt med henne om du har några frågor eller funderingar om oss och uppdraget. Du når henne på 0706213535. Du kan såklart också kontakta mig, rekryteringskonsult Maria Jonsson på 0702030180
Du fördelar din tid mellan bolagen och de vill gärna ha dig på plats sina dagar. Det betyder bilresor måndag - torsdag och att du de dagarna har möjlighet till flexibel arbetstid. Din arbetsplats på fredagar blir vårt kontor i Umeå.
Om uppdraget och Kompetenslaget känns intressant för dig så vill vi gärna skapa kontakt så snart som möjligt. 
Välkommen! Visa mindre

Inköpschef

Ansök    Jan 12    Komatsu Forest AB    Inköpschef
Skulle du vilja vara med att skapa värden som möjliggör en hållbar framtid där människor, företag och vår planet växer tillsammans? Komatsu Forest erbjuder en innovativ arbetsplats med stora karriärmöjligheter världen över, där samarbete och utveckling står i centrum. ? Vi tror att det mesta går att uppnå – tillsammans. Komatsu Forest är en global koncern med stabila ägare. Hos oss finns hela värdekedjan representerad, från utveckling till produktion och ... Visa mer
Skulle du vilja vara med att skapa värden som möjliggör en hållbar framtid där människor, företag och vår planet växer tillsammans?
Komatsu Forest erbjuder en innovativ arbetsplats med stora karriärmöjligheter världen över, där samarbete och utveckling står i centrum. ?
Vi tror att det mesta går att uppnå – tillsammans.
Komatsu Forest är en global koncern med stabila ägare. Hos oss finns hela värdekedjan representerad, från utveckling till produktion och eftermarknad. Vi erbjuder en spännande och dynamisk arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter och nätverk över hela världen. Vill du vara en av dem som driver och utvecklar Komatsu Forest och dess strategiska inköpsarbete vidare? Då kan denna roll vara något för dig.
Arbetsuppgifter
??????????????Som inköpschef hos oss blir ditt viktigaste uppdrag att leda Komatsus inköpsavdelning och att fortsätta utveckla vårt inköpsarbete. Till din hjälp har du ett team bestående av ett antal inköpare med olika inriktningar, samt inköpare på dotterbolagen. Du kommer ha ett brett nätverk och samarbete med Komatsus globala inköpsorganisation. Du rapporterar direkt till VD och ingår i Komatsu Forests koncernledningsgrupp.
Inköpsavdelningens huvuduppgift är att i nära samarbete med andra avdelningar förse vår produktion med material från kvalificerade leverantörer.
Du utvecklar övergripande och långsiktiga strategier för vårt inköp i syfte att uppnå en effektiv, uthållig och kvalitetssäkrad leveranskedja som tar hänsyn till ESG. I ditt ansvar ingår även att analysera, följa upp och implementera processer och planer samt verka som ett bollplank mot respektive inköpare, men även gentemot dotterbolag för att hitta synergier mellan de olika inköpsorganisationerna.
För att säkerställa ett effektivt gränssnitt mot Inköp förväntas du bidra till utveckling av företagets gemensamma processer såsom produktutvecklingsprojekt, logistik etc. Din roll är också att aktivt bidra till teknikutvecklingen i samarbete med leverantörer och vår Forskning- och Utvecklingsavdelning. Arbetet med ständiga förbättringar är en naturlig del av ditt och avdelningens arbete.
???????Tjänsten innebär resor både inrikes och utrikes. Placeringsort är Umeå.
Utbildning och erfarenhet???????
???????Vi ser att du har relevant utbildning på högskole- eller universitetsnivå, gärna inom ekonomi och teknik. För att lyckas i denna roll behöver du även ha god affärsjuridisk kunskap samt god vana och förmåga att både förhandla och upprätta avtal.
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av att leda inköpsarbete i stora organisationer på såväl strategisk som operativ nivå, gärna inom teknisk industri.
Personliga egenskaper???????
Som person har du mycket god kommunikativ förmåga och social kompetens, du är initiativrik, målinriktad och engagerad samt trivs i organisationer som värderar samarbete.
Du motiveras av att bidra till både företagets och teamets utveckling och uppsatta mål, är affärsmässig samt har förmågan att se helheten. I dina tidigare yrkesroller har du förstått vikten av att samarbeta och skapa långsiktigt hållbara relationer – alltid med en transparant och tydlig målbild.
Vi tror att du är en nyfiken person som håller dig löpande uppdaterad om vad som händer i omvärlden och kan kommunicera och inspirera teamet och övriga organisationen på ett pedagogiskt och trovärdigt sätt. I denna tjänst är det viktigt att du kan kommunicera flytande på svenska och engelska i tal och skrift.
Urval sker löpande. Skicka din ansökan senast 2023-02-05 till: [email protected]
Märk Ansökan: "Inköpschef"
Vi är ett globalt företag som vet att mångfald bidrar till goda resultat och en bättre arbetsplats.?
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Kompetenschef IT

Vi verkar för att stötta organisationen både strategiskt och i genomförande. Med hög kvalitet skapar vi förutsättningar för stabil lönsamhet, effektiva flöden, nöjda medarbetare och en säker arbetsplats. Område Affärsstöd & Utveckling söker en Kompetenschef för våra medarbetare inom IT. Är det du? Ditt uppdrag Som Kompetenschef har du personal- och arbetsmiljöansvar för våra 25 medarbetare inom IT. Dina medarbetare jobbar med Affärs IT & Digital analys, ... Visa mer
Vi verkar för att stötta organisationen både strategiskt och i genomförande. Med hög kvalitet skapar vi förutsättningar för stabil lönsamhet, effektiva flöden, nöjda medarbetare och en säker arbetsplats.

Område Affärsstöd & Utveckling söker en Kompetenschef för våra medarbetare inom IT. Är det du?

Ditt uppdrag
Som Kompetenschef har du personal- och arbetsmiljöansvar för våra 25 medarbetare inom IT. Dina medarbetare jobbar med Affärs IT & Digital analys, IT drift & Support samt IT Förvaltning och har djupt specialiserade kunskapsbehov. På IT sker det många skiftande initiativ, vi arbetar i team i olika projekt/initiativ tillsammans med kollegor från olika delar av Umeå Energis organisation.

Umeå Energi är i ett förändringsarbete för att möta vår tids drivkrafter som tex digitalisering. Som Kompetenschef IT kommer du att vara den drivande kraften i att skapa en mix av rätt kapacitet och kompetens för att vi ska lyckas med detta.

Inom Umeå Energi tillämpas delat ledarskap, ett nära samarbete mellan Kompetenschef och leveransledare. Det är en förstärkning av ledarskapet för att möjliggöra 100% fokus på både verksamhet & teknik samt medarbetare & kompetensförsörjning. Som Kompetenschef i detta uppdrag kommer du att arbeta nära leveransledarna för Affärs-IT & Digital analys, IT-drift & Support samt IT Förvaltning inom IT funktionen. Leveransledarna ansvarar för verksamhetsfrågor och du som Kompetenschef ansvarar för alla frågor genom hela medarbetarlivscykeln - från att skapa relationer och nå ut till rätt målgrupper vid rekrytering, god och strukturerad introduktion till att utveckla och engagera medarbetare genom dialog, aktiviteter och uppföljning.

I dialog med dina leveransledarkollegor ansvarar du för att samordna och säkerställa resurser för optimal leverans och måluppfyllnad. Tillsammans leder och utvecklar ni teamet och skapar förutsättningar för medarbetarupplevelse och utveckling av kompetens. Rollen som Kompetenschef på IT ger dig möjlighet att nära delta i och bidra till Umeå Energis digitala utveckling samt få insikt i en rad olika kompetensområden inom IT området

Övriga arbetsuppgifter och ansvar som Kompetenschef är:

- Medarbetarsamtal/lönesamtal/individuella avstämningsmöten

- Rekrytering och kompetensplanering

- Personalprocesser och personalfrågor, stöttning/coachning och utveckling av individer, rehabilitering

- Fördelat arbetsmiljöansvar

- Planering och genomförande av gemensamma möten, t ex arbetsplatsträffar, teamträffar med mera

- Uppföljning av medarbetarundersökningar

- Process för årsplanering

- Aktiviteter och budget kopplat till personal

- Medverkan i koncerngemensamt forum för kompetens, Kompetensforum

- Bidra till ett attraktivt arbetsgivarvarumärke

- Driver utifrån uppsatta mål förändrings- och utvecklingsarbete

Din bakgrund
Vi söker dig med genuint intresse för att utveckla människor, såväl beteenden som kompetens. Kompetensförsörjningsfrågan är viktig för oss så vi söker dig som brinner för det området.

Du skapar goda relationer inom organisationen och arbetar för att främja samarbete så att vi på mest effektiva sätt nyttjar det engagemang och den kompetens som finns. Du skapar delaktighet och engagemang, ser alla människors potential och har en vilja att stötta genom att ge individen de bästa förutsättningarna.

Förutsättningar för tjänsten:

- Utbildning inom (för tjänsten) relevant område

- Erfarenhet av att leda individer och grupper i förflyttning och förändring

- Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och personalprocesser

Meriterande för tjänsten:

- Högskoleutbildning inom IT

- Utbildning med beteendevetenskaplig inriktning

- Erfarenhet av IT

- Utbildningar inom ledarskap, coaching, utvecklings- och förändringsarbete

- Kunskap/erfarenhet av arbete i agila utvecklingsmetoder som Scrum, metodik för IT Förvaltning samt hur en IT-Drift & supportfunktion opererar.

Ansök direkt

IT avdelningen befinner sig både i stabil och en uppbyggnadsfas där du som Kompetenschef får stort utrymme att vara med att skapa och bygga kultur, samt skapa förutsättningar för karriärutveckling för avdelningens medarbetare som att skapa förutsättningar att attrahera nya medarbetare att ansluta till avdelningen.

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-26. För denna tjänst avser vi att genomföra en bakgrundskontroll innan anställning.

För mer information om tjänsten kontakta gärna områdeschef Affärsstöd & Utveckling Karin Hedlund 070-582 77 90 eller ansvarig rekryteringskonsult Ida Holmer 070-376 03 79 för frågor om processen. Visa mindre

Avdelningschef, Klinisk Patologi, Laboratoriemedicin, Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patolog... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.

Vid laboratoriet för klinisk patologi arbetar ca 90 personer i Umeå och ca 15 personer i Östersund. I Umeå arbetar vi med patientprover från Västerbottens län samt från övriga norra regionen. På avdelningen sker cancerdiagnostik på cellnivå i material såsom olika vävnadstyper, cellsuspensioner, blodprover, benmärg m.m. Klinisk Patologi är en avgörande länk i dagens cancersjukvård.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som avdelningschef är du i linjeorganisationen direkt underställd biträdande verksamhetschef och arbetar i nära samarbete med medicinsk chef, underställda biträdande avdelningschefer och andra nyckelpersoner. I ditt uppdrag som avdelningschef ansvarar du för planering, organisation, personal, utveckling av produktionen/driften, arbetsmiljö, miljö och budget. Tillsammans med medicinsk chef ansvarar du för att upprätta en årlig aktivitetsplan utifrån Laboratoriemedicins verksamhetsplan och tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med denna. Tillsammans med övriga avdelningschefer och andra nyckelpersoner arbetar du också med gränsöverskridande frågor inom Laboratoriemedicin.

Anställningen är ett förordnande på 4 år med en tillsvidareanställning i Region Västerbotten inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Du tar en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Det betyder att du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för helhetens bästa. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vidare söker vi dig som:
• Har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren
bedömer likvärdig.
• Har god kunskap, erfarenhet och intresse av personalfrågor.
• Är en tydlig, lyhörd och aktiv ledare med förmåga att skapa delaktighet samt
inspirera och entusiasmera medarbetare.
• Har förmågan att se helheten och samband.
• Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du har lätt för att
samarbeta.
• Erfarenhet från sjukhusvård/laboratorieverksamhet är önskvärt.
• Erfarenheter från liknande arbete värdesätts.
• Erfarenhet av arbete som chef inom offentlig verksamhet är meriterande.
• Ledarskapsutbildning är meriterande.
• Erfarenhet från forskningsverksamhet är meriterande.

Vi ser fram emot att höra från dig!

ÖVRIGT
Kontaktinformation till Kommunal
Sektion 4 Kommunal [email protected]

Naturvetarna
Kontakta medlemsrådgivningen via e-post [email protected]

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Business Unit Manager till Rejlers Umeå

Ansök    Jan 11    Talentia AB    Gruppchef, teknik
Visste du att Rejlers sedan starten 1942 har haft sitt hjärta ???? inom energisektorn? Det var med elkraft som allt började och nu, nästan ett decennium senare, är de med och hjälper sina kunder mot ett fossilfritt Sverige år 2045. Rejlers strävar efter att bli en av de ledande samhällsbyggarna i Sverige. Inom division Energy har de ambitionen att bli en accelerator i energiomställningen genom att erbjuda rätt kompetens och effektiva arbetssätt till samtli... Visa mer
Visste du att Rejlers sedan starten 1942 har haft sitt hjärta ???? inom energisektorn? Det var med elkraft som allt började och nu, nästan ett decennium senare, är de med och hjälper sina kunder mot ett fossilfritt Sverige år 2045.
Rejlers strävar efter att bli en av de ledande samhällsbyggarna i Sverige. Inom division Energy har de ambitionen att bli en accelerator i energiomställningen genom att erbjuda rätt kompetens och effektiva arbetssätt till samtliga delar av energibranschen.
Rejlers växer och söker nu en gruppchef med personalansvar för ett team inom regionnäts-, transformatorstationer och kraftförsörjning i Norra Sverige. Basen är i Umeå, men det finns även medarbetare i Skellefteå och planer på expansion till Luleå.
OM ROLLEN
I rollen som gruppchef eller som Rejlers kallar den, Business Unit Manager kommer ditt uppdrag bestå av att utveckla gruppen och medarbetarna så att Rejlers förstärker sin position inom primärt fördelningsstationer och ställverk. Du kommer ansvara för att den operativa verksamheten utvecklas och levererar i enlighet med affärsplanen.
Detta gör du genom att:
???? Sätta individerna i första rummet, hålla högt fokus på resultat och lärande samt säkerställa samarbete. #peoplefirst
???? Säkerställa "Home of the Learning Minds" genom kompetensutveckling och utvecklat mentorskap.
???? Driva och utveckla "affären" med befintliga och nya kunder.
???? Bidra till utvecklingen i linje med Rejlers mål och vision samt aktivt bidra i affärsområdets ledningsgrupp och dess operativa, taktiska och strategiska utveckling och uppföljning.
???? Genom god omvärldsförståelse och kännedom om verksamheten bidra till affärsområdets positionering och segmentering.
VEM ÄR DU?
#peoplefirst säger det mesta! Som ledare på Rejlers ska du sätta varje medarbetare i första rummet genom ett värderingsstyrt ledarskap som präglas av uppmuntran och tillit. För att lyckas med uppdraget krävs att du motiveras av att arbeta med ledarskap, samt är en fena på att skapa och bibehålla goda relationer såväl internt som externt.
Förutom dina ledaregenskaper bör du vara relationsorienterad i kombination med ett stort intresse för affärer och det värde som gruppen och Rejlers kan bidra med till sina kunder. Rejlers har även höga tillväxtambitioner och hoppas att du både har ett intresse och drivs av försäljning och rekrytering.
På ditt CV kan vi förhoppningsvis utläsa:
? Ett par års relevant arbetslivserfarenhet
? Erfarenhet av personalansvar samt försäljning/affärsutveckling
? Erfarenhet från konsultbranschen
Vi sätter stor vikt hur du är som person, ledare och säljare, men skulle du dessutom har viss kunskap och erfarenhet från elkraft/energi (framförallt stationer) så skulle det vara ett stort plus. Meriterande, men inget krav med andra ord.
VAD VI ERBJUDER
Rejlers Umeå är ett tekniskt tungt och kompetent team på dryga 20 personer. Gruppen ingår i affärsområdet Substations & Power Supply som, liksom Rejlers i stort, har en tydlig ambition att växa ???? lönsamt.
Hela Rejlers är inne på en fantastisk spännande utvecklingsresa och tillsammans ska man ta ett av Nordens största teknikkonsultbolag till nya höjder! Rejlers har sitt ursprung inom just energi där man i dagsläget är i framkant gällande teknisk utveckling och innovation.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Svenskt Ambulansflyg söker chef till flygkoordineringscentralen

Om oss Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) bildades 2016 och medlemmarna utgörs av Sveriges samtliga regioner. KSA:s ändamål a?r att fo?r medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg dygnet runt, året runt. Syftet a?r att effektivisera ambulansflyget och o?ka patientnyttan samt patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. KSA har sex EMS utrustade PC-24 flygplan som tillverkats av Pilatus Aircraft Ltd. Flygplanen, tillsammans me... Visa mer
Om oss

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) bildades 2016 och medlemmarna utgörs av Sveriges samtliga regioner. KSA:s ändamål a?r att fo?r medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg dygnet runt, året runt. Syftet a?r att effektivisera ambulansflyget och o?ka patientnyttan samt patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. KSA har sex EMS utrustade PC-24 flygplan som tillverkats av Pilatus Aircraft Ltd. Flygplanen, tillsammans med piloter, tekniker och medicinsk personal baseras pa? beredskapsbaser som är etablerade på Umeå?, Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter flygplats. Operationen koordineras från flygkoordineringscentralen som är placerad i Umeå?. Piloter och medicinsk personal har tjänstgöring dygnet runt, årets alla dagar, för att på så sätt vara redo att pa? kort varsel påbörja ett flygambulansuppdrag. Operationsområdet kommer att innefatta hela Europa. Flygkoordineringscentral och förbundskansli är belägna i nybyggda lokaler på sjukhusområdet i Umeå.

Arbetsbeskrivning
KSA:s flygkoordineringscentral (FKC) ansvarar för bland annat medicinsk prioritering, färdplanering och koordinering av flygambulansuppdrag. Som chef för flygkoordineringscentralen ansvar du för utveckling av verksamheten, arbetsmiljön och dina medarbetare som i dag är ett tiotal till antalet. I det ingår bland annat utveckling och implementering av arbetsmetoder, rutiner och procedurer som sker i samverkan med medarbetare, regioner samt verksamheten i övrigt. Du kommer att ha en viktig roll i arbetet med att säkerställa att våra resurser tas tillvara på ett effektivt sätt samt kvalitetssäkra leveransen för att leva upp till kundens förväntningar. Som chef ansvarar du för att verksamheten inom ditt ansvarsområde uppfyller regler, förordningar och föreskrifter likväl som verksamhetens egna standarder. Ett arbete som hos oss även innefattar att vara delaktig i att etablera och kontinuerligt vidareutveckla en flygsäkerhetskultur. En naturlig del av arbetet kommer även att vara hantering av avvikelser, finna åtgärder på dessa, följa upp och rapportera effekten av vidtagna åtgärder.

Kvalifikationer
För den här rollen söker vi en trygg person med tidigare erfarenhet som chef och ledare som vill bidra till utvecklingen av vår samhällsviktiga verksamhet. Har du där till erfarenhet från luftfarten och kunskap om hur ett OCC fungerar samt tillhörande regelverk tror vi är en bra förutsättning för att klara av uppdraget på bästa sätt. Alternativt kan erfarenhet från luftfarten i övrigt eller annan verksamhet där effektiv resursplanering och varit i fokus vara meriterande för tjänsten. Vid behov kommer internutbildning inom flygområdet att erbjudas. Då verksamheten är relativt nystartad och det finns utvecklingsarbete kvar att göra är det viktigt att du är en utvecklingsinriktad person med tidigare erfarenhet av större utvecklingsarbete. Har du utbildning inom logistik, planering eller flygtransport är det en fördel men inget krav. Du behöver ha generellt goda IT kunskaper och van användare av olika datasystem i arbetet, Excel är ett viktigt verktyg att behärska.

Som chef besitter du

- - förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

- - förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

- - förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- - förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- - förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

- - förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

- - förmåga att hantera din dubbla roll som chef och medarbetare

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Placering: Umeå

Start: Enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast: Vi vill ha din ansökan senast den 5 februari

Kontakt
För frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Mathias Jonsson tel. 070-864 09 00 eller [email protected] För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR Chef Jeanette Nordström, 073-064 44 09 [email protected]

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.

Övrigt
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Eftersom Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är en myndighet är de ansökningar som kommer in till oss en allmän handling. Uppgifterna kan därmed komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet kan du kontakta HR chef Jeanette Nordström för särskild hantering av din ansökan.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på https:// www.svenskt-ambulansflyg.se (http://www.svenskt-ambulansflyg.se/) Visa mindre

Ledare till vårt säljteam i Umeå!

Ansök    Jan 10    Sector Alarm AB    Teamledare
Du kommer till kontoret, gårdagen var fantastisk. Ditt team gjorde ett grymt resultat och ni ligger i fas med er budget. För att ge säljarna en liten extra kick inför dagen har du ordnat en tävling med ett efterlängtat pris som du ska presentera på ert uppstartsmöte. Om en halvtimme kommer säljarna in till kontoret. Ni kommer trots framgången igår, fortsätta att slipa på era säljkunskaper. Du känner dig redo att göra säljarna lika taggade som dig. Kanske... Visa mer
Du kommer till kontoret, gårdagen var fantastisk. Ditt team gjorde ett grymt resultat och ni ligger i fas med er budget. För att ge säljarna en liten extra kick inför dagen har du ordnat en tävling med ett efterlängtat pris som du ska presentera på ert uppstartsmöte.

Om en halvtimme kommer säljarna in till kontoret. Ni kommer trots framgången igår, fortsätta att slipa på era säljkunskaper. Du känner dig redo att göra säljarna lika taggade som dig. Kanske blir det en runda runt pingisbordet också?

På uppstartsmötet blir det glada miner när du presenterar din tävling. Nu är det dags att åka ut för att träffa kunder. Säljarna bokar och genomför kundmöten för att sälja in våra säkerhetslösningar.
Under arbetsdagen stöttar du ditt team genom coachning och just idag följer du med din säljare på kundmöte för att senare kunna ge feedback.

Det bästa med ditt jobb är att du får ta mycket eget ansvar. Det passar dig- du tycker om att inspirera andra och trivs med att vara spindeln i nätet.
När du ser på dina säljare känner du en stolthet. Du vet att dom ger bra service till kunderna och ditt egna engagemang och målmedvetenhet har smittat av sig på hela teamet.

Nu har du möjlighet att bygga upp ditt egna team, skapa den kultur som speglar dig och sätta nya försäljningsrekord på topplistorna.
Vi söker en säljchef till vårt kontor i Umeå.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och förutsätter att du är prickfri i polisens belastningsregister.
B-körkort är ett krav för tjänsten samt att du behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift.
Då vi vänder oss till privata kunder är arbetstiden förlagd till eftermiddag och kväll måndag- fredag.

Tveka inte, skicka in din ansökan redan idag för nästa steg i karriären.

Tror du på dig, tror vi på dig, we´ve got you! Visa mindre

Vikarierande restaurang och driftansvarig

Ansök    Jan 10    Stiftelsen Mo Ångsåg    Restaurangchef
4 mil söder om Umeå ligger Västerbottens skärgård Norrbyskär. Ett av Umeås mest besökta turistmål som erbjuder en spännande historia, en fascinerande natur och en kulturmiljö för rekreation och avkoppling. Norrbyskärs Museums verksamhet omfattar förutom museiverksamhet även restaurang, hantverksbutik, konsthall och historiskt lekland för barn. Vi söker nu en restaurang och driftansvarig som vil jobba från maj-augusti. I denna roll kommer du arbeta tillsamm... Visa mer
4 mil söder om Umeå ligger Västerbottens skärgård Norrbyskär. Ett av Umeås mest besökta turistmål som erbjuder en spännande historia, en fascinerande natur och en kulturmiljö för rekreation och avkoppling. Norrbyskärs Museums verksamhet omfattar förutom museiverksamhet även restaurang, hantverksbutik, konsthall och historiskt lekland för barn.
Vi söker nu en restaurang och driftansvarig som vil jobba från maj-augusti.
I denna roll kommer du arbeta tillsammans med verksamhetschefen men under 5 veckor ha eget ansvaret för den dagliga driften av restaurang och museiverksamhet.
Du har personalansvar och som ledare har du förmågan att inspirera och coacha dina medarbetare genom att vara en bra förebild. Du är drivande och resultatorienterad och tycker att service och värdskap är bland det roligaste som finns. Du sporras av ett högt tempo och är beredd att hugga i där det behövs.
Du börjar ditt arbete i maj och arbetar då sida vid sida med vår verksamhetschef de första veckorna.
Du är driven, kreativ, flexibel, stresstålig med en förmåga att leverera service och utbud på en hög kvalitativ nivå.
Ansvarsområde:
Ansvarar för den dagliga driften av hela verksamheten
Du arbetar aktivt med att öka vår kundnöjdhet.
Administrativt arbete samt sociala medier.
Personalansvar för guider, servisen samt kockarna och ser till att personal finns på plats.
Ansvarig för eventuella evenemang

Vi söker dig som:
Gillar att leda servisen och vara en del av den dagliga driften
Som brinner för att arbeta med människor, speciellt medarbetare, kollegor och inte minst våra gäster.
Som har en naturlig fallenhet att leda och inspirera andra genom arbetsglädje och goda resultat
Som är stresstålig och lösningsfokuserad
Som har tidigare erfarenhet av arbete i restaurang eller servicebranschen Visa mindre

Operation Manager - Industry Asfalt Västerbotten

Ansök    Jan 10    NCC AB    Platschef, anläggning
Är du vår nya platsansvariga chef? Som Operation Manager leder och utvecklar du medarbetare som arbetar med förarbeten/markarbeten. Du har tekniskt och ekonomiskt ansvar för produktionens utförande samt ansvar för underställd personal. Du kommer att leda och fördela arbetet för din underställda personal och planera och samordna resurser - både interna och externa. Arbetet sker i nära samarbete med Area Manager, övriga Operation Managers och Operation Spe... Visa mer
Är du vår nya platsansvariga chef?
Som Operation Manager leder och utvecklar du medarbetare som arbetar med förarbeten/markarbeten.

Du har tekniskt och ekonomiskt ansvar för produktionens utförande samt ansvar för underställd personal. Du kommer att leda och fördela arbetet för din underställda personal och planera och samordna resurser - både interna och externa. Arbetet sker i nära samarbete med Area Manager, övriga Operation Managers och Operation Specialists i din Area.Det är en självklarhet för dig att kommunicera och leva efter NCC:s strategier och våra värderingar Ärlighet, Tillit och Respekt samt våra STAR Behaviours som är ett komplement till våra värderingar.

Din profil
Som person är du driven, flexibel och duktig på att samarbeta tillsammans med såväl kollegor som kunder. Du behöver vara strukturerad och ha en god förmåga att prioritera. Du trivs i rollen som ledare och vill vara med och bidra till att våra medarbetare utvecklas och arbetar mot gemensamma mål. Du verkar för en god arbetsmiljö.

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av beläggningsverksamhet, samt några års erfarenhet som platschef/arbetsledare eller motsvarande roll. Du är van att arbeta med uppsatta tidplaner samt vågar ställa krav lika väl som du är stöttande och ödmjuk. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Arbetsområdet är i Västerbotten med omnejd, med placeringsort efter överenskommelse. B-körkort är ett krav.

Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta gärna Area Manager, Mikael Engström, tfn 070-176 27 67.
Registrera din ansökan och CV nedan. Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2023-02-20.

Välkommen med din ansökan!

Om oss
På NCC blir du en del i en organisation med goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas tillsammans
Varje dag tar våra över 13 000 medarbetare beslut som förbättrar människors vardag, både idag och i morgon. Här arbetar du i en stark gemenskap tillsammans med engagerade och professionella kollegor som drivs av att lära nytt, nå uppsatta mål, dela erfarenheter och göra verklig skillnad tillsammans. Vi utmanar oss själva för att driva utvecklingen och skapar hållbara lösningar som för samhället framåt med ny kunskap. 

Som ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag utvecklar vi kommersiella fastigheter, bygger skolor, sjukhus, bostäder, vägar, broar och annan infrastruktur som formar vårt sätt att leva, arbeta och resa i samhället. Genom vår industriverksamhet erbjuder vi produkter och tjänster med inriktning på stenmaterial och asfaltsproduktion, beläggningsuppdrag.

Vi värnar ett hållbart arbetsliv med starkt fokus på säkerhet, personlig utveckling och balans mellan jobb och fritid. 

NCC ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. 

I enlighet med NCCs säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroll på våra slutkandidater. 

Vi undanber oss vänligen kontakt med rekryterare samt säljare av annons- eller bemanningslösningar. Visa mindre

Lagerchef | Umeå | Jefferson Wells

Ansök    Jan 4    Experis AB    Lagerchef
Letar du efter ett jobb där du får ta stort ansvar och samtidigt ges utrymme att utveckla det ansvaret? Har du dessutom erfarenhet av arbete inom lagerverksamhet? Då kan vi ha rätt utmaning för dig! Just nu söker vi på Jefferson Wells en lagerchef hos vår kund i Umeå. Det här är en utmärkt möjlighet för dig som söker ett jobb som kontinuerligt utmanar dina kunskaper. Välkommen med din ansökan till oss på Jefferson Wells! Uppdragslängd: 8 månader med möjli... Visa mer
Letar du efter ett jobb där du får ta stort ansvar och samtidigt ges utrymme att utveckla det ansvaret? Har du dessutom erfarenhet av arbete inom lagerverksamhet? Då kan vi ha rätt utmaning för dig! Just nu söker vi på Jefferson Wells en lagerchef hos vår kund i Umeå. Det här är en utmärkt möjlighet för dig som söker ett jobb som kontinuerligt utmanar dina kunskaper. Välkommen med din ansökan till oss på Jefferson Wells!

Uppdragslängd: 8 månader med möjlighet till förlängning
Placeringsort: Umeå
Typ av anställning: konsultuppdrag
Tillsättning: start i februari eller enligt överenskommelseOm jobbet som lagerchef

Som lagerchef kommer du att ha övergripande ansvar över din avdelnings lagerhantering. Du kommer också att sortera och placera gods till rätt del av lagret samt delegera ansvar och befogenheter för all lagerverksamhet inklusive boxhantering. Du bidrar till fortsatt god lönsamhetsutveckling genom att leda, utveckla och driva verksamheten framåt tillsammans med medarbetarna. Du som lagerchef kommer även att ha många kontaktytor, både med säljare, kunder och leverantörer och du arbetat för att fortsatt ha samarbete och ge god service.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter är dessutom att:

* genomföra besiktningar av varor innan leverans
* hantera transportbokningar, ta emot aviseringar och följa sändningar
* ta emot inkommande gods och utföra mottagningskontroll vad gäller volym, kyla och inkurans
* genomföra och följa upp inventeringar

Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Jefferson Wells och vår kund. Du kommer att bli anställd av Jefferson Wells men arbeta på plats hos kunden i centrala Umeå.Är du rätt för rollen som lagerchef?

Vi på Jefferson Wells söker dig som har erfarenhet av arbete inom lagerverksamhet och som trivs i en roll där du får jobba såväl operativt som strategisk i en verksamhet inom lager. Dessutom har du b-körkort och god datorvana till Windows, office-paketet, försäljningsapplikationer. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som lagerchef eller liknande chefsroll. Vidare är det även ett plus om du har C-kort.

För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du är strukturerad och ordningsam. Det är också viktigt att du tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir ordentligt utförda och att du har ett stort driv. Dessutom känner du ett stort engagemang för ditt arbete.Vilka är Jefferson Wells

Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag för chefer och specialister. Vi samarbetar med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Som konsult hos Jefferson Wells är din karriär och utveckling alltid i fokus, och vi har gedigen kunskap inom just ditt område. Du kan anta uppdrag antingen som tillsvidareanställd konsult eller genom ditt eget företag.Ansökan

Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande.

Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att maila ansvarig Konslutchef Amanda Sahlman på [email protected] Visa mindre

VA-utredare/VA-projektör

Ansök    Jan 10    AFRY AB    Vattenverkschef
Företagsbeskrivning AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Inom Affärsområde Samhällsbyggnad och marknadsområde Vattens norra region arbetar vi brett inom hela VA-området med allt från tidiga skeden och ... Visa mer
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Inom Affärsområde Samhällsbyggnad och marknadsområde Vattens norra region arbetar vi brett inom hela VA-området med allt från tidiga skeden och utredningar till detaljprojektering, besiktningar och utbildning.


Jobbeskrivning
Som ett led i vår satsning på Marknadsområde Vatten söker vi nu fler VA-utredare och VA-projektörer. Tjänsten innebär att arbeta i?uppdrag inom?området VA-ledningssystem dit också pumpstationer och andra distributionsanläggningar ingår. I rollen som VA-utredare/projektör arbetar du med tidiga behovs- och statusanalyser, förstudier och skissförslag till detaljprojektering, färdiga förfrågningsunderlag och stöd under byggtid. Det kan också handla om VA-strategiska uppdrag i form av dagvattenutredningar, VA-planer/strategier, VA-taxa och juridik. De specifika arbetsuppgifterna beror på vilken erfarenhet du har och vilka områden du vill utvecklas inom.
Uppdragen kommer finnas lokalt och regionalt samt att samverka nationellt?med övriga konsulter inom?AFRY. Våra kunder är privata, kommunala och statliga.
I tjänsten kommer du att arbeta med uppdrag i hela landet och resor förekommer, men du kommer ha ett av våra kontor som din ordinarie arbetsplats. Ange därför önskad stationeringsort i din ansökan.


Kravspecifikation
Som person är du nyfiken och intresserad av ditt teknikområde samt har energi och driv. Du har lätt för att förstå och delta i tekniska diskussioner och trivs i en fartfylld miljö som präglas av stark tillväxt.
Vi söker både dig som har några års arbetserfarenhet som utredare eller projektör inom beskrivet VA-område eller dig som har arbetat länge i branschen. Uppdragledarerfarenhet är ett stort plus.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter engagemang och förmåga att samarbeta med andra.
Utbildningsmässigt ser vi att du har en relevant utbildning alternativt har samlat på dig motsvarande färdigheter genom erfarenhet i branschen som konsult, entreprenör eller från kommunal VA-verksamhet.
På AFRY lever vi efter våra värdeord: ”Brave – Devoted – Team players” vilket även säger mycket om den vi söker!


Ytterligare information
Vi erbjuder en arbetsplats och ett team som bäst kan beskrivas som professionella, affärsmässiga och som har roligt tillsammans!
AFRY rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Vi vet att medarbetare som mår bra, både fysiskt som psykiskt, är den viktigaste framgångsfaktorn. Därför fokuserar vi på säker arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Vi vill att du ska ha en vardag som fungerar - hinna lämna, hämta, träna, handla eller bara sova lite längre på morgonen.
Genom Club AFRY främjar vi vår kultur som bygger på passion och lagspel. Vi erbjuder roliga fritidsaktiviteter tillsammans med våra härliga kollegor! Vårt arbete med mångfald är ständigt pågående. En mix av personligheter och bakgrunder gör oss ännu starkare, mer kreativa och framgångsrika ute på marknaden.
Hos oss ingår du i ett team av erfarna och duktiga kollegor där du får möjlighet att utvecklas och ta nya steg. Just nu söker vi medarbetare med rätt vilja att bidra och utvecklas och som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle.
Sista ansökningsdag är 31 januari, men vänta inte för länge med din ansökan, då urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter för frågor
Maria Öquist, Section manager
010-505 57 78
[email protected]
Jens Östlund
010-505 36 61
[email protected]
AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society. Visa mindre

Verkstadschef

Ansök    Jan 4    BILIA AB    Verkstadschef
Har du ett intresse för ledarskap och service, samtidigt som du motiveras av att engagera människor i sitt arbete? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som Verkstadschef till Bilia i Umeå.   Det här erbjuder vi En inkluderande organisation som värdesätter dig och dina kompetenser. Du ges utrymme att växa tillsammans med oss genom utbildning, stöttning, samarbete samt bra utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara en del av att skapa hållbara och nya ... Visa mer
Har du ett intresse för ledarskap och service, samtidigt som du motiveras av att engagera människor i sitt arbete? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som Verkstadschef till Bilia i Umeå.  
Det här erbjuder vi
En inkluderande organisation som värdesätter dig och dina kompetenser. Du ges utrymme att växa tillsammans med oss genom utbildning, stöttning, samarbete samt bra utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara en del av att skapa hållbara och nya innovativa lösningar.
Vi tycker man ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Verkstadschef ansvarar du för reservdelsavdelning, service- samt skadeverkstad och har fullt uppföljnings-, budget- och resultatansvar. Du kommer ha personal- och arbetsmiljöansvar samt leda och fördela arbetsuppgifter och säkerställa en god arbetsmiljö. Fokus kommer att ligga på själva ledarskapet och processarbete, vilket innebär att coacha medarbetarna samt vidareutveckla befintliga rutiner och skapa en effektiv verksamhet. Vidare jobbar du kontinuerligt för en stark organisation med gott samarbete mellan avdelningarna. 
Vad vi önskar av dig
För denna tjänst söker vi dig som har erfarenhet av liknande arbete som har inneburit personal- och resultatansvar med framgångsrikt ledningsarbete och goda resultat.Vi söker dig som är en naturlig coach och intresserad av ledarskaps- och arbetsmiljöfrågor. Du tar vara på det som fungerar bra, är lyhörd och genomför förbättringar. Utmaningar inspirerar dig och du har förmåga att skapa god stämning och laganda. 
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placering är på Bilia i Umeå. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Avdelningschef (läkarchef), Akutmottagningen, Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. På akutmottagningen har vi öppet dygnet runt och tar emot akut sjuka och skadade människor. Det betyder att vi arbetar hela dygnet både vardag och helg och i Umeå tar vi emot ca 41 000 patienter per år. Vid akutmottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sek... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

På akutmottagningen har vi öppet dygnet runt och tar emot akut sjuka och skadade människor. Det betyder att vi arbetar hela dygnet både vardag och helg och i Umeå tar vi emot ca 41 000 patienter per år. Vid akutmottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare i team tillsammans med akutläkare och läkare från andra specialiteter.

Akutmottagningen i Umeå är en klinik under utveckling, under de senaste åren har vi genomfört flera spännande förändringar med nytt interprofessionellt teambaserat arbetssätt, samt att akutmottagningen nyss byggts ut med en ny stor mottagningsyta som skapar möjligheter till nya patientflöden och förbättrad arbetsmiljö.

Nu inför vi en ny roll och söker en läkarchef som kommer att leda och bana väg för våra 15 ST-läkare! Fokus kommer att ligga på att leda detta kompetenta gäng och frigöra kraften i medarbetargruppen. Du får möjlighet att utöva ledarskap i en stabil grupp där en stor del av ditt arbete handlar om att jobba med utveckling för- och med medarbetarna.
Kul, eller hur? Vi ser fram emot din ansökan och att du vill vara med och utveckla vår akutmottagning.

ARBETSUPPGIFTER
Som Läkarchef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare - du har ett genuint intresse för ledarskap och att skapa förutsättningar för dem att prestera på toppen av sin kompetens med patienten i fokus. Du tar ansvar för vår verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för patientens och medarbetarnas bästa.

Som läkarchef är du direkt underställd vår verksamhetschef och du jobbar nära ST-studierektor, MLA, avdelningschef för omvårdnadspersonal samt våra tre biträdande avdelningschefer. Du har personalansvar för ca 15 ST-läkare samt klinikadministratör och har ansvar för verksamhetens mål och uppdrag såväl som ekonomi och arbetsmiljö.

Ditt huvudsakliga fokus ligger på utbildning och uppföljning tillsammans med huvudhandledare och ST-rektorer. I din roll jobbar du nära dina underställda för att kunna vara proaktiv, lyhörd och för att fånga upp signaler och idéer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och uppdrag. Du är förtroendeskapande genom att leverera resultat som medarbetarna får skörda frukten av. Du vågar tänka i nya banor och vill gärna vara den som driver människor och projekt framåt.

Du är bra på relationer och får lätt människors förtroende. När det blåser i verksamheten står du stadig och trygg i ditt ledarskap. Du är tydlig och står upp för det som är rätt och räds inte konflikter. Du är duktig på att organisera och strukturera ditt arbete men är också flexibel. Du kan snabbt tänka om och hitta lösningar på situationer som uppstår i en vardag där det händer mycket och ibland går fort. Det är ju trots allt akuten en spännande och utmanande arbetsplats!

Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet. Du har dokumenterad god erfarenhet av att jobba som chef och ledare.

Det är även meriterande om du arbetat inom akutsjukvård eller i en ledande befattning inom en akut verksamhet med bemanning dygnet runt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval använder vi ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Teamledare till Tievoevry i Umeå

Ansök    Jan 2    Poolia Sverige AB    Teamledare
Är du redo för nästa steg i karriären? Är du en ledare som brinner för mjukvaruutveckling? Då är du rätt person för Tietoevry! Tietoevry, i samarbete med Poolia, söker nu dig som redan har ett passionerat intresse för system- och mjukvaruutveckling och är redo att axla rollen som Teamledare. Teamet du kommer att leda utvecklar idag 5G inom Enhanced Mobile Broadband, Ultra Reliable Low Latency Communications och Massive Machine Type Communications samt och... Visa mer
Är du redo för nästa steg i karriären? Är du en ledare som brinner för mjukvaruutveckling? Då är du rätt person för Tietoevry!

Tietoevry, i samarbete med Poolia, söker nu dig som redan har ett passionerat intresse för system- och mjukvaruutveckling och är redo att axla rollen som Teamledare. Teamet du kommer att leda utvecklar idag 5G inom Enhanced Mobile Broadband, Ultra Reliable Low Latency Communications och Massive Machine Type Communications samt och bedriver forskningssamarbeten inom framtidens 6G telekomsystem.

Urval sker löpande så ansök redan idag!

Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse.

Om tjänsten
Du att arbeta som teamledare i ett av Tietos kundprojekt, hos de stora mobilsystemsföretagen eller hos de främsta mobiltillverkarna och ibland även hos offensiva start-ups som är i behov av avancerade/innovativa muskler.

Stämningen i de olika teamen präglas av en stark lagkänsla där man möter framgångar och löser utmaningar tillsammans.

Du kommer att leda ett agilt krossfunktionellt utvecklingsteam där arbetet bland annat består av:
• Avancerad systemering
• Modellering/simulering
• Hands-on mjukvaruutveckling i skarpa målsystem

Mjukvaruutvecklingen bedrivs i ett flertal språk och scriptdialekter som:
• Realtime -C och C++ är centrala
• Java, Golang, Perl och Python är också viktiga

Verktyg som används är:
• GIT, Eclipse, Jira, Gerrit och Jenkins är en naturlig del av utvecklingsmiljön
• För simulering och modellering används även Matlab och Octave


Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kretsar kring att stötta teamet:

• Hantera teamets dagliga aktiviteter
• Utveckla och implementera en tidslinje för att uppnå målen
• Motivera teamet att uppnå organisations- och teammål
• Hålla och prioritera aktiviteter för teamet
• Marknadsföra och främja teamet
• Säkerställa utbildning av teammedlemmar för att maximera deras potential
• Ge teammedlemmar färdigheter för att förbättra deras självförtroende, produktkunskaper och kommunikationsförmåga
• Delta med andra teamledare i program och nätverk för att dela information och best practices
• Ge intern och extern feedback till teamet och individuella prestationer
• Bidra till tillväxt av organisationen genom ett framgångsrikt team
• Skapa en trevlig arbetsmiljö som inspirerar teamet


Vem är du?
• Du har en universitetsexamen eller motsvarande, så som civilingenjörsutbildning inom teknisk datavetenskap, elektro, teknisk fysik eller liknande
• Starka organisatoriska färdigheter för att ge teamet riktning
• Du har minst två till tre års yrkeserfarenhet
• Lång erfarenhet av SW utvecklingsprojekt
• Erfarenhet av agilt arbetssätt
• Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska
• Vi tror att du förkroppsligar Tietos värderingar: Vi sätter kunden i centrum för allt vi gör. Vi samarbetar målmedvetet för att uppnå rätt resultat. Vi fortsätter att lära oss ständigt och strävar efter att vara i världsklass. Vi bygger förtroende genom att alltid vara äkta och en bra förebild

Som person är du är ansvarsfull, öppen och generös med en hög grad av självledarskap. Du ser kommunikation och ledarskap som dina främsta styrkor och kan ager säker och skicklig i förhandlingar.


Om verksamheten
Tietoevrys mål är att vara kundernas förstahandsval för affärsförnyelse och det ledande mjukvaru- och tjänsteföretaget i Norden.

I en snabbt föränderlig värld kan varje bit av information användas för att skapa nytt värde. Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har idag en framträdande roll i det digitala ekosystemet och använder vår mjukvara och våra tjänster för att skapa verktyg och lösningar som förenklar vardagen för miljontals människor, hjälper kunder att förnya sin affär genom att fånga möjligheterna med modernisering, digitalisering och innovation och som skapar nya möjligheter baserat på öppenhet, innovationssamarbeten och ekosystem.

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro.
Huvudkontoret ligger i Esbo, Finland, och bolaget sysselsätter omkring 14 000 experter i cirka
20 länder. Tietos omsättning är cirka 1,5 miljarder euro.


Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se. Visa mindre

Platschef till Umeå Mark & VA

Inledning: Är du en driven lagspelare med ledarerfarenhet? Vill du tillhöra en platt organisation med korta beslutsvägar? Härligt, då kanske du är rätt person för tjänsten! Umeå Mark & VA märker av en hög efterfrågan från deras kunder och söker nu efter ytterligare en Platschef för att berika deras organisation. Information om tjänsten Professionals Nord söker i samarbete med UMV en Platschef. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryterin... Visa mer
Inledning:
Är du en driven lagspelare med ledarerfarenhet? Vill du tillhöra en platt organisation med korta beslutsvägar? Härligt, då kanske du är rätt person för tjänsten! Umeå Mark & VA märker av en hög efterfrågan från deras kunder och söker nu efter ytterligare en Platschef för att berika deras organisation.

Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med UMV en Platschef. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Umeå Mark & VA. 

Hos Umeå Mark & VA kommer du arbeta tillsammans med cirka 35 medarbetare i olika roller och gruppkonstellationer.

Företaget verkar för gemenskap och har stark laganda, i din nya roll som platschef kommer du ingå i ett prestigelöst team med mycket arbetsglädje. Umeå Mark & VA är en platt organisation med korta beslutsvägar - därför kommer du ha stor möjlighet att påverka både din roll och arbetssituation. Du sätter själv gränserna för din egen utveckling!

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och deras önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till [email protected]

Du erbjuds:

• Stort förtroende och mandat att självständigt bedriva arbetet
• Flexibel arbetstid
• Möjlighet till tjänstebil
• Generöst friskvårdsbidrag

UMV tror att delaktighet skapar engagemang. Genom korta beslutsvägar och lyhördhet ges deras anställda möjlighet att påverka såväl den dagliga produktionen, sin personliga utveckling på arbetsplatsen samt utvecklingen av företaget. De erbjuder ett varierat arbete med stimulerande arbetsuppgifter där de tillsammans genom aktivt deltagande utvecklar verksamheten.

Arbetsuppgifter
I din nya roll som platschef har du det yttersta personal- och resultatansvaret för din enhet. Du leder och fördelar arbetet samtidigt som du agerar som en nyckelfunktion i projekten och i planeringen. Du säkerställer kvalité, tid och ekonomi i projekten och arbetar både operativt såväl som strategiskt i ditt utförande. Du arbetar tillsammans med yrkesarbetare, maskinförare och arbetsledare där du är ansvarig för att leda och fördela arbetet. Du håller kontakt med beställare och är delaktig genom hela projekten. 

Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:

• Personalledning
• Resultat- och ekonomiansvar
• Ansvar och deltagande i projekt samt efterarbete

Vi söker dig som: 
Du har erfarenhet av ledande befattning med koppling till markarbete eller byggbranschen samt behärskar svenska flytande i tal och skrift. Vidare har du B-körkort och god datorvana, framför allt i Excel, då arbetsuppgifterna kräver det. Det är meriterande om du tidigare utbildats i entreprenad och/eller juridik och erfarenhet av BAS-U och BAS-P, men det är inget krav för tjänsten. 

Du är av naturen driftig och handlingskraftig - du ser vad som behöver göras och agerar samt delegerar utan förhinder. Du ser till verksamhetens och dina medarbetares bästa och säkerställer alltid välmående och utveckling hos din personal kopplat till företagets mål. Utöver det tror vi att du har hög samarbetsförmåga och är kommunikativ som person.

START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Rekrytering, Heltid
STAD: Umeå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Moa Lindgren

Du söker tjänsten enkelt genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urval- och intervjufasen. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på [email protected] Visa mindre

Biträdande verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin, Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Bild- och funktionsmedicin (BFM) Västerbotten bedriver omfattande verksamhet vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett samt vid hälsocentraler i södra Lappland. BFM Västerbotten svarar för alla typer av bildgivande radiologiska undersökning... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Bild- och funktionsmedicin (BFM) Västerbotten bedriver omfattande verksamhet vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett samt vid hälsocentraler i södra Lappland. BFM Västerbotten svarar för alla typer av bildgivande radiologiska undersökningar inklusive nuklearmedicin samt avancerad perifer- och neurointervention. I länet finns förutom konventionell utrustning 5 moderna MR-utrustningar varav två 3T MR-kameror, 6 multislice DT-utrustningar, PET/CT, cyklotron och en aktiv tracerkemiverksamhet.

Forskning bedrivs i samarbete med Umeå universitet till exempel inom fMRI och nuklearmedicin med PET/CT där det pågår internationella samarbetsprojekt. I samarbete med universitetet bedrivs även utbildning av läkare och röntgensjuksköterskor. Vid kliniken arbetar cirka 250 anställda.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Som biträdande verksamhetschef får du möjlighet att leda Bild- och funktionsmedicin i en långsiktig, strategisk utveckling och skapa förutsättningar för en god, nära och jämlik vård.

Tillsammans med verksamhetschef och biträdande verksamhetschef i Skellefteå har du ansvar för den övergripande ledningen och planeringen av verksamheten. Det innebär ett gemensamt ansvar för medarbetare, arbetsmiljö, patientsäkerhet och ekonomi. Som klinikledning ansvarar ni för verksamhetsplanering, ledningsgruppens arbete, uppföljningar och utredningar. Din uppgift är att leda och stötta avdelningscheferna i deras arbete och utveckla gemensamma arbetsytor.

Forskning, utveckling, innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktig för Region Västerbotten, och som en del av verksamhetens ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi söker dig med minst tre års erfarenhet i en chefsroll där du ansvarat för medarbetare, verksamhet och ekonomi. God förståelse och/eller arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården är meriterande. Du har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.

Vi söker dig som ser sammanhang och kan prioritera, analysera och lösa problem på ett strukturerat och tydligt sätt. Vi tror att du har god förmåga att bygga stabila, tillitsfulla relationer och samarbeten. Du väjer inte för de svåra frågorna och har ett konstruktivt, stabilt arbetssätt även i påfrestande situationer. Din ledarstil kännetecknas av engagemang, lyhördhet och förmågan att skapa ett positivt samarbetsklimat där alla är delaktiga.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

CFO

Om företaget Är du en erfaren ekonom som vill ta nästa steg i karriären? Vi söker nu dig som trivs i en central, men ändå verksamhetsnära roll, där du har stora möjligheter att påverka bolagets utveckling. Thermions vision och strävan är att ”utveckla och förädla vårt erbjudande efter våra kunders behov och intressen”. Vi söker nu dig som har erfarenhet från ekonomistyrning, samtidigt som du ser det som en självklarhet att alltid sätta affärerna i fokus. ... Visa mer
Om företaget
Är du en erfaren ekonom som vill ta nästa steg i karriären? Vi söker nu dig som trivs i en central, men ändå verksamhetsnära roll, där du har stora möjligheter att påverka bolagets utveckling. Thermions vision och strävan är att ”utveckla och förädla vårt erbjudande efter våra kunders behov och intressen”. Vi söker nu dig som har erfarenhet från ekonomistyrning, samtidigt som du ser det som en självklarhet att alltid sätta affärerna i fokus.

Thermion är ett ledande service- och entreprenadföretag som inom energi-, industri- och byggsektorn bidrar till mervärde för våra kunder. Detta görs genom att leverera konkurrenskraftiga totallösningar som både reducerar energiförbrukningen och minskar den globala uppvärmningen. Vi är verksamma inom teknisk isolering, vi utför även rör- och ventilmärkning samt ljud- och brandtätningar.

Thermion har cirka 120 medarbetare som är fördelade på ca 15 olika kontor från Örnsköldsvik i norr till Malmö i söder. Vi söker nu en CFO som kommer jobba nära bolagets VD och som kommer ansvara för den interna styrningen i bolaget. Visst låter det som ett drömjobb? Läs vidare om arbetsuppgifterna och vem vi söker! Gällande arbetsort så är placeringen på någon av våra kontor i Sverige.


Dina arbetsuppgifter
Som CFO på Thermion AB har du en viktig roll i företagets fortsatta affärs- och verksamhetsutveckling. Tjänsten är bred och innebär ett övergripande ansvar för att leda ekonomifunktionen, vara ett stöd i beslutsfattande som rör affärerna i den dagliga verksamheten samt ansvara för rapportering till VD och styrelse.

Till din hjälp får du ett erfaret team på 5 personer som jobbar med bolagets ekonomi och administration. Du kommer bli ansvarig för upprättande av årsredovisning samt årsbokslut, månadsrapporter och budgetarbetet.

Din profil
Vi söker dig med erfarenhet av att arbeta som ekonomichef, CFO eller controller och som har god kunskap och erfarenhet av projektredovisning. Vi tror att du har jobbat med lednings- och förändringsuppdrag. Du är van vid att arbeta nära affären i samarbete med hela organisationen.

Du bör ha en akademisk bakgrund inom ekonomi, eller motsvarande erfarenhet. Du är van vid personalansvar samt att du har förmågan att skapa ett arbetssätt där alla delar i organisationen jobbar mot gemensamma mål. Har du tidigare erfarenhet från en bransch, som precis som vi jobbar med projektredovisning, är det mycket meriterande.

En stor del av tjänsten handlar om arbete nära verksamheten, därför är det viktigt att du är trygg i dina åsikter, du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Det är enkelt för dig att sätta dig in i olika delar av vår verksamhet och dess värdeskapande delar.

För att bli framgångsrik i denna roll är det dina personliga egenskaper och erfarenheter som kommer att vara avgörande. Du behöver ha ett starkt eget driv, du gillar arbetsuppgifter som innebär att hitta nya lösningar på både stora och små utmaningar. Du är van vid att hantera både strategiska och operativa frågor i en verksamhet. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift både i svenska och engelska.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Thermion AB med Clockwork Rekrytering. Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se senast 9 januari. Vid frågor kring tjänsten kontakta någon av rekryteringskonsulterna Elin Broqvist 073-351 27 47 eller Pernilla Antonsson 073-351 27 31. Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Restaurangchef till SEN Street kitchen - Avion

Ansök    Dec 27    Se ngroup AB    Restaurangchef
SEN Street Kitchen är ett restaurangkoncept som återskapar de autentiska smakerna, dofterna och känslorna vid de livliga gatumarknader och precis som alla andra gatukök över hela östra Asien. Enkelt, snabbt, nyttigt och fräscht. Vem söker vi? Vi söker dig som har ett genuint intresse för service, mat och dryck. Du drivs av att leverera resultat, men också inspirera, stötta och coacha dina medarbetare. Som person kan du arbeta självständigt och ta beslut.... Visa mer
SEN Street Kitchen är ett restaurangkoncept som återskapar de autentiska smakerna, dofterna och känslorna vid de livliga gatumarknader och precis som alla andra gatukök över hela östra Asien. Enkelt, snabbt, nyttigt och fräscht.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har ett genuint intresse för service, mat och dryck. Du drivs av att leverera resultat, men också inspirera, stötta och coacha dina medarbetare. Som person kan du arbeta självständigt och ta beslut. Du har ett starkt engagemang och vilja att lära dig nya saker. I tjänsten som Restaurangchef hos oss är du närvarande i den dagliga driften och du motiveras av att leverera service och kvalité på högsta nivå.

I arbetet ingår:

- Utbildning av personal.

- Schemaläggning.

- Beställning av varor

- Coacha och stötta medarbetare.

- Skapa en positiv och attraktiv arbetsmiljö.

- Arbeta mot budget och uppsatta mål.

Vad kan vi erbjuda dig?

- En grundlig utbildning som ger dig bra verktyg att komma igång.

- Jobba tight med ett mycket glatt och drivet team.

- Friskvårdsbidrag.

- Interna utbildningar.

- Möjlighet att utvecklas inom företagetSEN Street kitchen tillhör SENGROUP som är en asiatisk restaurangkoncern med rötterna i Stockholm. Idag har vi 9 restauranger i 6 olika städer, från Umeå i norr till Värnamo i söder. Vi vill erbjuda våra kunder välsmakande och kvalitativ mat med inspiration från Sydasien där våra olika koncept skapar ett stort utbud av rätter, smaker och råvaror.

Skicka in din ansökan så får vi berätta mer om oss! Visa mindre

Sektionschef Upphandling, Inköp, Umeå

Ansök    Dec 21    REGION VÄSTERBOTTEN    Inköpschef
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Inköp är en avdelning inom basenheten Inköp och logistik, som ansvarar för Region Västerbottens anskaffning av varor, tjänster och utrustningar motsvarande ett samlat värde om flera miljarder per år samt för logistik och miljöarbetet. Vi är inne i ett omfattande omställningsarbete... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Inköp är en avdelning inom basenheten Inköp och logistik, som ansvarar för Region Västerbottens anskaffning av varor, tjänster och utrustningar motsvarande ett samlat värde om flera miljarder per år samt för logistik och miljöarbetet. Vi är inne i ett omfattande omställningsarbete, med syfte att ta ett övergripande ansvar över styrningen av Region Västerbottens avtal och materialflöden.

För att förbättra vår service mot regionen kommer vår avdelning delas in i två sektioner, Upphandling och Strategiskt inköp. Sektionen Upphandling består av 12st medarbetare. För att förstärka dessa sektioner söker vi nu sektionschefer. Vill du vara med och bidra till att förvalta västerbottningens skattepengar på bästa möjliga sätt? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där det förväntas att du ska bidra till att skapa mervärden och ökad kundnytta för våra kärnverksamheter? Då kan du vara vår nya kollega!
ARBETSUPPGIFTER
Du är direkt underställd avdelningschefen för Inköp och kommer vara en aktiv deltagare i ledningsgruppen på inköpsavdelningen. Du som chef förväntas ta ansvar för att resurser används på bästa sätt utifrån verksamhetens uppdrag och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i verksamheten. Du leder det operativa arbetet på sektionen och fördelar inkomna uppdrag och följer upp med medarbetare och intressenter. Du har medarbetarsamtal, lönedialog och är en tillgänglig ledare för dina medarbetare. I mån av tid är det bra om du har möjlighet att leda upphandlingar själv för att uppehålla aktuell kompetens inom offentlig upphandling. Du kommer erbjudas kompetensutveckling som ledare och chef via regionens ledarskapsutbildningar.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har eftergymnasial utbildning inom ett för tjänsten relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet och utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av att arbetat som ledare är meriterande. Då chefsrollen inom Region Västerbotten är ett förordnande med en grundprofession så är det starkt meriterande om man arbetat med offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling.
Du bör vara tydlig, lyhörd och engagerad i ditt ledarskap och ha förmåga att skapa goda relationer och bra förutsättningar för ett gott samarbete både inom enheten och gentemot andra verksamheter inom regionen. Du bör ha god ledningsförmåga och förmåga att strukturera, organisera och driva verksamheten framåt tillsammans med medarbetarna och övriga chefer inom avdelningen och basenheten. Du måste känna dig bekväm med att göra prioriteringar. För tjänsten krävs också att du behärskar Officepaketets olika delar väl samt god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift.


ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Avdelningschef QC till APL

Ansök    Dec 23    Bravura Sverige AB    Affärsområdeschef
Om Bravura: Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas! Om tjänsten: Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du an... Visa mer
Om Bravura:

Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!

Om tjänsten:

Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Apotek Produktion & Laboratorier (APL).

Om företaget:

APL är en av Europas ledande företag inom utveckling, analys och tillverkning av extemporeläkemedel och lagerberedningar. APL är också en etablerad kontraktstillverkare inom life science i Skandinavien. APLs ca 500 medarbetare är verksamma vid fyra tillverkningsenheter som finns i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. APL har ett samhällsuppdrag att tillverka extemporeläkemedel som skräddarsys för den enskilde patienten. Många beredningar görs till barn och till patienter med olika typer av överkänslighet. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Därmed är deras kvalitet och säkerhetsarbete en stor och viktig del av deras verksamhet.

Affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande – det är deras gemensamma värdegrund. För dem är detta inte tomma ord utan genomsyrar allt de gör i deras verksamhet. För att du ska trivas bör dessa värderingar även passa in på dig.

Läs gärna mer på www.apl.se.

Arbetsuppgifter:

Som avdelningschef för QC på APL har du en viktig roll för företagets leveranssäkerhet, målstyrning och långsiktiga utveckling. Du arbetar övergripande inom enheten Tillverkning & QC och tvärfunktionellt inom företaget mellan olika avdelningar och orter där ni tillsammans driver arbetet mot ökad effektivitet och lönsamhet. Det är av stor vikt att beslutade arbetssätt och regelverk implementeras, används och följs upp. För att lyckas behövs god förståelse för hur olika processer fungerar och att du förespråkar ett processbaserat arbetssätt.

I rollen ingår arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar samt ansvar för avdelningens resursbehov, bemanning och kompetens utifrån processernas krav. Du som avdelningschef förväntas att arbeta strategiskt och övergripande för en trygg och säker arbetsmiljö, god kvalitet enligt GMP samt säkrade leveranser med effektivitet och lönsamhet.

Ditt team består av ca trettio personer placerade i Umeå och Stockholm, där de flesta är analytiska kemister och mikrobiologer. Du har direkt personalansvar för två gruppchefer som har den operativa chefsrollen i den dagliga verksamheten samt en QC specialist. Vi ser gärna att du utgår från Umeå och befinner dig i Stockholm kontinuerligt, ca 20% av tiden. Du sitter med i två ledningsgrupper, den lokala i Umeå samt i den bolagsövergripande för enheten Tillverkning & QC tillsammans med enhetschef, tillverkningschefer samt avdelningschef QC Malmö.

Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:

• Akademisk utbildning och/eller relevant arbetslivserfarenhet inom analytisk kemi eller mikrobiologi alternativt mångårig erfarenhet inom verksamhetsområde som bedöms likvärdigt
• Mycket goda ledaregenskaper och dokumenterad erfarenhet av förändringsledning
• Erfarenhet av arbete med ständiga förbättringar och LEAN
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av GMP-reglerad verksamhet samt QC-arbete är starkt meriterande

Du är van att sätta upp mål både för dig själv och dina medarbetare. Du ger inte upp i första taget och är mycket ihärdig för att säkerställa att resultatet alltid blir uppnått. Du kan se samband och arbetar involverande för att ta verksamheten till nästa nivå.

Rollen kräver att du är noggrann och kvalitetsmedveten då du arbetar i en GMP-reglerad verksamhet. och det är viktigt att du trivs med att strukturera ditt arbete och arbeta systematiskt. Vidare resonerar du långsiktigt och fastnar inte i detaljer när det dyker upp motgångar.

Viktigast av allt är att du får energi av att leda och skapa rätt förutsättningar för andra att kunna ta ansvar så att ni tillsammans kan uppnå gemensamma mål. Det är naturligt för dig att stötta dina medarbetare och du är proaktiv för att förbättra förutsättningarna och arbetsklimatet för både dig själv och dina medarbetare. Din ledarstil kännetecknas av en öppen attityd och du har lätt för att samarbeta och engagera andra människor.

Övrig information:

Start: Enligt överenskommelse
Plats: Umeå
Lön: Enligt överenskommelse
Övrigt: Innan ev. anställning genomförs alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll

Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här

Är du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här

Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, [email protected] eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Sektionschef Strategiskt inköp, Inköp, Umeå

Ansök    Dec 21    REGION VÄSTERBOTTEN    Inköpschef
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Inköp är en avdelning inom basenheten Inköp och logistik, som ansvarar för Region Västerbottens anskaffning av varor, tjänster och utrustningar motsvarande ett samlat värde om flera miljarder per år samt för logistik och miljöarbetet. Vi är inne i ett omfattande omställningsarbete... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Inköp är en avdelning inom basenheten Inköp och logistik, som ansvarar för Region Västerbottens anskaffning av varor, tjänster och utrustningar motsvarande ett samlat värde om flera miljarder per år samt för logistik och miljöarbetet. Vi är inne i ett omfattande omställningsarbete, med syfte att ta ett övergripande ansvar över styrningen av Region Västerbottens avtal och materialflöden.

För att förbättra vår service mot regionen kommer vår avdelning delas in i två sektioner, Upphandling och Strategiskt inköp. Sektionen Strategiskt inköp består av 7st medarbetare. För att förstärka dessa sektioner söker vi nu sektionschefer. Vill du vara med och bidra till att förvalta västerbottningens skattepengar på bästa möjliga sätt? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där det förväntas att du ska bidra till att skapa mervärden och ökad kundnytta för våra kärnverksamheter? Då kan du vara vår nya kollega!


ARBETSUPPGIFTER
Detta är en kombinerad tjänst där du förutom kommer vara sektionschef kommer vara deltid strategisk inköpare med prioritering på chefskapet. Du är direkt underställd avdelningschefen för Inköp och kommer vara en aktiv deltagare i ledningsgruppen på inköpsavdelningen. Du som chef förväntas ta ansvar för att resurser används på bästa sätt utifrån verksamhetens uppdrag och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i verksamheten. Du är en viktig ledare inom utvecklingen av strategiskt inköp och kategoristyrning inom regionen. Du leder det operativa arbetet på sektionen och följer upp med medarbetare och intressenter. Du har medarbetarsamtal, lönedialog och är en tillgänglig ledare för dina medarbetare. Du kommer erbjudas kompetensutveckling som ledare och chef via regionens ledarskapsutbildningar.
Som Strategisk inköpare kommer du analysera befintliga inköp av varor och tjänster, men även omvärldsbevakning för att fånga upp framtida behov. Du är delaktig i att sätta upp långsiktiga strategier i samarbete med andra funktioner inom Regionen. Långsiktiga strategier är viktigare än någonsin i dagens samhälle med ökat krav på hållbarhet och beredskap. Du kommer leda eller delta i kategoriråd med kompetenser från andra verksamheter. Du kommer att vara delaktig i hela offentliga inköpsprocessen från behov till leverans.KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har eftergymnasial utbildning inom ett för tjänsten relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet och utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av att arbetat som ledare är meriterande. Då chefsrollen inom Region Västerbotten är ett förordnande med en grundprofession så är det starkt meriterande om man arbetat med strategiskt inköp inom privat eller offentlig sektor. Det är även meriterande att arbetat med offentlig upphandling och är bekant med lagen om offentlig upphandling.
Du bör vara tydlig, lyhörd och engagerad i ditt ledarskap och ha förmåga att skapa goda relationer och bra förutsättningar för ett gott samarbete både inom enheten och gentemot andra verksamheter inom regionen. Du bör ha god ledningsförmåga och förmåga att strukturera, organisera och driva verksamheten framåt tillsammans med medarbetarna och övriga chefer inom avdelningen och basenheten. Du måste känna dig bekväm med att göra prioriteringar. För tjänsten krävs också att du behärskar Officepaketets olika delar väl samt god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift.


ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Utvecklingschef samhällsbyggnad

Ansök    Dec 21    Umeå kommun    Utvecklingschef
Vill du vara med och skapa framtidens Umeå? Brinner du för ledarskap och utveckling? Tror du att tillit är nyckel till framgång? Då kommer tjänsten som utvecklingschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen att passa dig! Förvaltningen består av avdelningarna Strategisk utveckling, Planering, Bygglov, Lantmäteri samt Miljö- och hälsoskydd. Nu söker vi en utvecklingschef som tillsammans med avdelningschefen för Strategisk utveckling kommer leda verksamheten o... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Umeå? Brinner du för ledarskap och utveckling? Tror du att tillit är nyckel till framgång? Då kommer tjänsten som utvecklingschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen att passa dig!

Förvaltningen består av avdelningarna Strategisk utveckling, Planering, Bygglov, Lantmäteri samt Miljö- och hälsoskydd.

Nu söker vi en utvecklingschef som tillsammans med avdelningschefen för Strategisk utveckling kommer leda verksamheten och bidra till utvecklingen av Umeå!


Uppdrag
Som utvecklingschef kommer du leda cirka 20 medarbetare som arbetar med statistik och analys, administration, kommunikation, ekonomi, HR, juridik, innovation, digitalisering och verksamhetsutveckling.

Du har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar för delar av avdelningen och rapporterar till avdelningschefen. Du ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och bidrar där aktivt till att utveckla hela förvaltningens arbete.

I rollen som utvecklingschef samordnar du förvaltningens nätverk för digitalisering och verksamhetsutveckling och ingår i flera andra kommunövergripande nätverk. Tillsammans med medarbetarna ansvarar du för att leda och driva verksamhetsutveckling och innovation som bidrar till att nå kommunens mål.


Om dig
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning och vi ser gärna att du har arbetat som ledare eller chef med personalansvar. Du ska ha erfarenhet av förändringsledning och utvecklingsarbete. Du behöver ha kännedom och förståelse för arbete med samhällsbyggnadsfrågor och myndighetsutövning. Du har också ett driv och ett intresse för ekologisk och social hållbarhet.

I din roll som ledare brinner du för tillitsbaserat ledarskap. Du är trygg, tydlig, närvarande och öppen för dialog. Du besitter ett mod och har god förmåga att inspirera andra, skapa engagemang och delaktighet samt skapa förutsättningar för utveckling. Som person trivs du med att ta ansvar och att självständigt agera och initiera till förnyelse. Eftersom uppdraget till stor del bygger på medverkan i olika nätverk och samverkan krävs det god förmåga att utveckla och vårda goda relationer som bidrar till goda resultat.

Vi söker dig som kan företräda kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för en nära dialog med verksamheten om mål och planer så att alla medarbetare förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är viktigt att du står för kommunens värdegrund och är en förebild i vardagen som visar att ord är lika med handling. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl enskilda medarbetare som olika team. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift; både på svenska och på engelska.

Välkommen med din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter direkt i ansökningsformuläret.

Följ oss gärna på Instagram där vi heter @teamumeakommun!

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Visa mindre

Säljchef, kontorschef eller kundansvarig? - Du väljer!

Nytt år och nya möjligheter för dig som har erfarenhet som säljare inom bemanningsbranschen eller annan B2B försäljning!   Vi gör just nu den största satsningen i bemanningsbranschens historia. Vi har anställt branschens absolut bästa medarbetare, öppnat flera kontor runt om i Sverige och har siktet inställt på norden! Vi söker nu ytterligare en kundansvarig till Huvudkontoret i Umeå. Hos oss är utvecklingsmöjligheterna goda och beslutsvägarna korta!  ... Visa mer
Nytt år och nya möjligheter för dig som har erfarenhet som säljare inom bemanningsbranschen eller annan B2B försäljning!

 

Vi gör just nu den största satsningen i bemanningsbranschens historia. Vi har anställt branschens absolut bästa medarbetare, öppnat flera kontor runt om i Sverige och har siktet inställt på norden!

Vi söker nu ytterligare en kundansvarig till Huvudkontoret i Umeå. Hos oss är utvecklingsmöjligheterna goda och beslutsvägarna korta! 

Som kundansvarig  hos oss finns även möjligheten att bli säljchef, teamleader eller varför inte kontorschef? Som du ser är vi öppen för att skapa en roll som du ska trivas med och där du känner att du kan fortsätta utvecklas!

Umeåkontoret har funnits sedan start och vår framgång har givetvis varit avgörande för den stora satsning vi gjort och har framför oss. 

Information om tjänsten

"Professionals Nord arbetar med kompetensförsörjning i världsklass, det betyder att vi inte går ut till kunden och berättar vad vi kan erbjuda, utan lyssnar, förstår och skräddarsyr lösningar som passar kunden på riktigt. Vi har lokalt ägande och kompetens vilket gör att beslutsvägarna är korta och den lokala förståelsen stor." - Grundare - Mattias Matsson

Som kundansvarig hos oss arbetar du för att säkerställa tillväxt i regionen, det gör du genom att skapa långsiktiga kundrelationer och nya affärsmöjligheter. Genom ditt arbete bidrar du till att fler personer får möjligheten att göra karriär och att våra samarbetspartners får de absolut bästa medarbetarna. Detta är en av de tuffaste men också roligaste utmaningarna du kan ta dig an.

På vårt huvudkontor i Umeå arbetar många av våra nyckelfunktioner hos PN, utöver erfarna säljare och konsultchefer arbetar även vår nationella VD här, vårt HR- och marknadsteam samt ekonomi. Tillsammans har vi lång erfarenhet från branschen och ser nu fram emot att utöka PN Umeå med ytterligare en ny kollega. 

Ta chansen att bli del av ett företag som lägger otroligt stor vikt vid att sina medarbetare ska må bra och känna lycka i vardagen, där möjligheten till utveckling är oändlig, där du blir lyssnad på och där du känner genuin glädje över att gå till arbetet! 

 

För dig som är beredd att lägga den tid och hårda arbete som faktiskt krävs erbjuder vi en vardag där du får känna att du verkligen gör skillnad och arbetar med kompetensförsörjning i världsklass. Som extra morot är vi redo att anpassa rollen och förmånerna efter dig! 

Har du arbetat inom branschen sedan tidigare och vill ta nästa steg i karriären, kanske mot teamleader, kontorschef eller försäljningschef? Trivs du bra i rollen som kundansvarig men kanske känner att du saknar andra förmåner där du är idag? Skicka in din ansökan så hittar vi något som passar! 

 

Exempel på arbetsuppgifter:

- Prospektering
- Kalla samtal
- Kundmöten
- Långsiktig kundanpassad tjänsteförsäljning

 

Vi söker dig som:

Har minst 1,5 års erfarenhet från försäljning inom bemanningsbranschen eller annan B2B försäljning i närtid med dokumenterade goda resultat

Är en person med ett starkt driv och vilja att utvecklas
Har ett B-körkort
Behärskar det svenska och det engelska språket väl i tal och skrift

Som person kan du även identifiera dig i våra värdeord:

FRAMGÅNG: Du utmanar dig själv och dina kollegor att hela tiden utvecklas, du jobbar hårt men smart!
SNÄLL: Du kommer tillhöra Nordens bästa arbetsplats och är med och bidrar till den familjära stämningen på PN
LYCKA: Du tycker att du har världens roligaste jobb och sprider energi i vardagen

Som person har du en arbetsglädje, är utåtriktad, peppad och sprider bra energi då vi värderar att ha roligt på jobbet.
Skicka in din ansökan idag om du vill arbeta på ett företag med hög energinivå och gemenskap!

Tillsammans med Professionals Nord får du en flexibel och nytänkande organisation. Du får förmånen att vara med på en tillväxtresa där varje affär gör skillnad. Tillsammans ska vi de närmsta fem åren omsätta EN MILJARD, vara med på Sveriges tio-topplista över största bemanningsföretagen i Sverige och samtidigt vara Nordens bästa arbetsgivare.

START: Förslagsvis under Q1 2023
OMFATTNING: Heltid
STAD: Umeå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Leveranschef, Josefine Häggström 073-800 26 58 [email protected]

Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urval- och intervjufasen. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss! Visa mindre

Gruppchef till Technology North/Umeå

Ansök    Dec 21    Knightec AB    Försäljningschef
Knightec är ett svenskt konsultbolag med specialistkompetens inom teknik, design och digitalisering. Vi är drygt 900 medarbetare som arbetar på 12 kontor i Sverige med det gemensamma syftet att skapa en bättre morgondag. Vi är ett starkt växande och grundarlett företag som drivs med entreprenöriell laganda. Vi tror på ett proaktivt agerande och på ett kontinuerligt ansvarstagande för att driva våra kundsamarbeten framåt alldeles oavsett omständigheter, kon... Visa mer
Knightec är ett svenskt konsultbolag med specialistkompetens inom teknik, design och digitalisering. Vi är drygt 900 medarbetare som arbetar på 12 kontor i Sverige med det gemensamma syftet att skapa en bättre morgondag. Vi är ett starkt växande och grundarlett företag som drivs med entreprenöriell laganda. Vi tror på ett proaktivt agerande och på ett kontinuerligt ansvarstagande för att driva våra kundsamarbeten framåt alldeles oavsett omständigheter, konjunkturer och andras val. Vår ambitionsnivå är hög och viljan att göra skillnad stor.

Till vårt kontor i Umeå söker vi nu en driven och framåtriktad Gruppchef inom Technology North.

Knightec Technology

Med hög teknisk kompetens och användardriven design driver Technology utveckling och innovation genom hela livscykel av produkter och tjänster för att skapa hållbara lösningar för våra kunder och samhället. Vi levererar våra tjänster produktinnovation, användardriven design, cirkulär produktutveckling och elektrifiering till branscher som fordon, medicinteknik, industri och försvar. Detta görs främst genom starka teamleveranser och kompetenser som mekanikkonstruktion, digi-fysisk design och teknisk projektledning.

I rollen som Gruppchef kommer dina fokusområden vara kund- och affärsutveckling samt rekrytering och utveckling av medarbetare. Genom bearbetning av såväl nya som befintliga kunder, utvecklar du vår affär och partnerskap där du säljer hela Knightecs erbjudande, inte enbart ditt team. Du är en person som naturligt arbetar med försäljning och driver utvecklingen av strategiska affärer och projektåtaganden.

Du kommer leda ett team om ca 20 medarbetare där du kommer att mötas av en variation av kompetenser. Du agerar förebild och är en ledare som ser värdet av att investera i medarbetare. Genom nyrekrytering och utveckling av befintlig personal bidrar du till att stärka Knightecs kultur och erbjudande. Du brinner för att förstå omvärlden och våra kunders verksamhet och du delar gärna med dig av dina erfarenheter. Du bidrar starkt till att forma en modern företagskultur där människor inspireras, trivs och utvecklas.

Av dig som ledare krävs en hög förståelse för kundernas verksamhet i kombination med en utvecklad förmåga att tillsammans med dina kollegor driva och utveckla affärer och projekt.

I din roll kommer du att bedriva och utveckla försäljningen samt ha leveransansvar för våra projekt hos några av våra största kunder. Du medverkar till utvecklingen av Knightecs kultur med ett starkt coachande ledarskap som bygger på din egen vision och driv som du tydligt förmedlar, samtidigt som du är lyhörd för andra.

Därför är du rätt för den här rollen

- Du sätter stort värde vid att arbeta med utvecklingsorienterat och kommunikativt ledarskap och har erfarenhet från att coacha och utveckla individer.
- Du har förståelse för tjänsteförsäljning och erfarenhet av kundnära arbete som inneburit framgångsrika resultat.
- Du har en bakgrund inom teknik eller ett starkt teknikintresse.
- Du är en prestigelös lagspelare som har vana att bygga och utveckla team där individen ligger i fokus.
- Vi ser det meriterande om du har erfarenhet från projektaffärer.


Knightec

Vi tror att mångfald i bakgrund, kompetens, etnicitet och kön är avgörande när man sätter ihop bästa möjliga team för att uppnå verkliga och långvariga framsteg. Och alltid med våra kunder i fokus.

Som ett team kan vi vända upp och ner på gamla sanningar, tänka på nya sätt och utforska det obevisade. Skapa starka relationer och långsiktiga åtaganden baserade på omsorg, tillit, öppenhet och inkludering. Det är så vi går framåt tillsammans, mot en mer intelligent och hållbar värld.

Vi tillämpar löpande urval vilket gör att vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt. Visa mindre

Biträdande avdelningschef Kardiologen, Hjärtcentrum Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Vi söker nu biträdande Avdelningschef till Kardiologen! Hos oss får du ett omväxlande arbete på en dynamisk arbetsplats. Du arbetar i ett ledningsteam som består av avdelningschef, sektionsledare och medicinsk chef. Du omges av kompetenta medarbetare som alltid jobbar för att höja... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker nu biträdande Avdelningschef till Kardiologen!

Hos oss får du ett omväxlande arbete på en dynamisk arbetsplats. Du arbetar i ett ledningsteam som består av avdelningschef, sektionsledare och medicinsk chef. Du omges av kompetenta medarbetare som alltid jobbar för att höja livskvalitén och sätter patienten först. Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap.

På Kardiologen arbetar ca 35 sjuksköterskor och 15 undersköterskor. Kardiologen består av:

• Vårdavdelningen (12 vårdplatser) för patienter med hjärtsvikt, kärlkramp, eftervård av hjärtinfarkter, arytmier m.m.

• Hjärtintensivvårdsavdelningen HIA, 5 vårdplatser, där patienter med akut hjärtinfarkt, hotande kärlkramp eller allvarliga hjärtrytmstörningar vårdas.

• Utredningsavdelningen är en veckovårdsavdelning med 8 dygnsvårdplatser plus dagvårdsplatser där patienter från de fyra nordligaste länen utreds och behandlas i samband med kranskärlsutredning & ballongvidgning (PCI), utredning inför klaffkirurgi, by-pass kirurgi, och elektrofysiologiska ingrepp såsom ablationer, pacemaker/ICD-inläggning, PFO-slutningar och mycket mera. Även viss kärlkirurgisk utredning bedrivs.

Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har en kompetent personal kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef bidrar du som en viktig del i ledningen för Kardiologen utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du leder och utvecklar avdelningen mot beslutade mål för helhetens bästa och du arbetar för ett gott samarbete både inom och utom avdelningen.

Som biträdande avdelningschef är du i linjeorganisationen direkt underställd Hjärtcentrums verksamhetschef. Du förväntas vara en aktiv deltagare i verksamhetens ledningsgrupp och har tillsammans med avdelningschefen ansvar för att resurser används på bästa sätt genom aktivt arbete med utvecklings-, kostnads- och kvalitetsfrågor.

Ansvar för daglig bemanning, arbetsledning samt schemaläggning ingår också till viss del i ditt arbete. Du arbetar även med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Dialog med fackliga samverkansparter är en viktig del i ditt arbete. Du intar rollen ställföreträdande avdelningschef vid händelse av avdelningschefens frånvaro.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning inom vårdområdet eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Ledarerfarenhet eller erfarenhet av organisatoriskt utvecklingsarbete är meriterande och/eller utbildning inom ledarskap eller organisation. Stor vikt kommer att läggas vi personliglämplighet.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild
• Skapa gemensamma visioner
• Utmana och ifrågasätta
• Frigöra handlingskraft
• Uppmuntra och synliggöra

För rollen som biträdande avdelningschef är det viktigt att du har förmåga att skapa och uppmuntra till laganda samt skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos personal inom kliniken som med andra kliniker. Andra viktiga kompetenser är ett analytiskt och problemlösande förhållningssätt och att du kan arbeta strukturerat med planering på både kort och lång sikt. Du har förmåga att hitta kreativa angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och driva dess utveckling. Du har förmågan att hantera flera frågor parallellt och trivs i ett tidvis högt tempo.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Verksamhetschef, Centrum för obstetrik och gynekologi, Västerbotten

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) Västerbotten har ca 250 medarbetare och är en länsorganisation där verksamhet finns vid länets alla tre sjukhus. CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) Västerbotten har ca 250 medarbetare och är en länsorganisation där verksamhet finns vid länets alla tre sjukhus.

CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande processorientering och ansvarar gemensamt för att människor i Västerbotten har tillgång till specialistmödravård, förlossning, BB, BB-hemvård, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi, tumörkirurgi och robotkirurgi. Vi är en universitetssjukvårdsenhet och lägger därför mycket fokus på forskning, utveckling och undervisning.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, utvecklar och uppmuntrar dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

I arbetsuppgifterna ingår ansvar för arbetsmiljö-, personal-, ekonomi- och organisationsfrågor. Befattningen omfattar i övrigt beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Genom den bredd som CFOG har inom obstetrik och gynekologi, liksom den geografiska spridningen, så är det en central uppgift att locka och behålla medarbetare för att på så sätt kunna ge patienterna i hela regionen bästa möjliga vård.

Som verksamhetschef arbetar du strategiskt för att hitta nya vägar tillsammans med din ledningsgrupp för att främja medarbetarnas och organisationens utveckling. Ett av klinikens viktigaste fokusområden är vår regionvård gällande tumörkirurgi, avancerad obstetrik och att skapa möjligheter till nationell högspecialiserad vård. Ett annat viktigt område är att utveckla CFOG´s strategier som universitetssjukvårdsenhet.

Som verksamhetschef får du möjlighet att leda Centrum för obstetrik och gynekologi i en långsiktig strategisk utveckling och bidra till att den gynekologiska sjukvården och förlossningssjukvården i norra regionen blir ännu bättre!

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi söker dig med erfarenhet i en chefsroll där du ansvarat för medarbetare, verksamhet och ekonomi. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda i en politiskt styrd organisation. God förståelse och arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården är meriterande.

Du har en relationsinriktad ledarstil vilket innebär att du är lyhörd och inser vikten av goda relationer. Du föredrar att planera och tänka några steg framåt innan du fattar beslut. Det är viktigt att du vill möta förändringar med ett flexibelt arbetssätt då vår verksamhet är i ständig förändring.

Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska. Din vana att arbeta digitalt är stor och du har en vilja att utveckla verksamheten med hjälp av digitalisering. Har du tidigare erfarenhet av att leda på distans ser vi det som meriterande då du kommer att vara ledare för en länsorganisation.

I det fall den sökande har legitimationsyrke kommer kontroll av legitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen att ske när ansökan inkommit.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde. I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Om du som söker är läkare ska följande underlag bifogas i den digitaliserade ansökan inför sakkunniggranskning.
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista

2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurser (grund- eller specialistutbildning)

3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Warehouse General Manager

Ansök    Dec 21    Komatsu Forest AB    Lagerchef
Would you like to be a part of creating values that enable a sustainable future where people, businesses and our planet thrive together? Komatsu Forest offers an innovative workplace with great career opportunities worldwide, where collaboration and development is in focus. We believe that most things can be achieved – together. We are now looking for a Warehouse GM for our brand-new factory in Umeå! Komatsu Forest is a global company with stable owners.... Visa mer
Would you like to be a part of creating values that enable a sustainable future where people, businesses and our planet thrive together?
Komatsu Forest offers an innovative workplace with great career opportunities worldwide, where collaboration and development is in focus.
We believe that most things can be achieved – together.
We are now looking for a Warehouse GM for our brand-new factory in Umeå! Komatsu Forest is a global company with stable owners. In Umeå, the entire chain is represented - from development, sales and production to aftermarket and service. We offer an innovative and exciting workplace with contact networks and development opportunities worldwide.
Tasks
??????????????As a Warehouse GM you have the total responsibility for approx. 120 employees, of which three are direct reports and one department that reports directly to you. You have the overall responsibility for personnel and resources including budget planning, and work environment management.
The warehouse work includes not only receiving, stocking, picking and shipping, but also monitoring the assembly for every station. For you to be successful in the role it is important that you have general knowledge in ERP system/WMS system and how production works in the system.
You manage the warehouse according to our priority SLQDC (Safety Law Quality Delivery Cost) and set goals and policies in consultation with the management. Lean and 5S principles implementation is a part of your everyday work.
As a person, you take initiative, drive your tasks and having big interest in continuous improvement, you are structured and have good analytical skills.
Profile
???????You have many years of experience in a qualified managerial role from warehouse or other industrial production. You should also have good experience of structure for daily management and follow-up operations. You are used to drive changes in a production environment with good results, have a good habit of working with union partners and have the desire to work close to the business together with your personnel and teams.
It is highly advantageous if, in addition to your experience, you have relevant education at college or university level and good analytical skills. If you also have experience from an Asian (Japanese) business climate, we see that as meritorious. You are fluent in both Swedish and English in speech and writing.
As a person you are communicative and without prestige. You can adapt information to the recipient, delegate, and lead through others. You take initiative and work forward curiously in a structured and goal-oriented manner. In your previous professional roles, you have understood the importance of collaborating and creating long-term sustainable relationships - always with a transparent and clear target image.
Send your application no later than 2023-01-12 to: [email protected] The applications will be reviewed as they come in and the position may be filled before final date.
Mark the application: “Warehouse general manager".
We are a global company that knows that diversity contributes to good results and a better workplace.
Welcome with your application! Visa mindre

Verksamhetschef, Barn- och ungdomscentrum, Västerbotten

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Barn- och ungdomscentrum, BUC, är en länsklinik med ansvar för den specialiserade barnmedicinska vården i Västerbotten för barn till och med 18 år. BUC är även ett regioncentrum för den högspecialiserade barncancervården och neonatalvården och tar emot patienter från hela norra reg... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Barn- och ungdomscentrum, BUC, är en länsklinik med ansvar för den specialiserade barnmedicinska vården i Västerbotten för barn till och med 18 år. BUC är även ett regioncentrum för den högspecialiserade barncancervården och neonatalvården och tar emot patienter från hela norra regionen. BUC har som en av fyra enheter i Sverige tilldelats uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad (NHV) vård inom svårt kronisk lungsjukdom. Basenheten är en aktiv part i region Västerbottens arbete med att kartlägga förutsättningarna att ansöka om ytterligare NHV-uppdrag.

Målsättningen är att erbjuda alla barn och familjer inom vår målgrupp bästa möjliga hälso- och sjukvård med god tillgänglighet, respektfullt bemötande och stor delaktighet i vården. Vården vid Barn- och ungdomscentrum håller mycket hög klass både nationellt och internationellt. Som universitetssjukvårdsenhet prioriterar vi forskning och i samarbete med Umeå universitet bedriver vi ett stort antal forskningsprojekt med patientnära anknytning. BUC har även en viktig roll i den verksamhetsförlagda utbildningen på läkarprogrammets termin 11.

Vi bedriver verksamhet på tre orter - Skellefteå, Umeå och Lycksele. Totalt är vi ca 400 medarbetare som finns på sex organisatoriska enheter. Våra medarbetarundersökningar visar att trivseln är hög och flera av våra enheter är eller är på god väg att bli certifierade hälsofrämjande arbetsplatser.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du är förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, utvecklar och uppmuntrar dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

I dina arbetsuppgifter kommer ansvar för arbetsmiljö-, personal-, ekonomi- och organisationsfrågor att ingå. Du kommer även att ansvara för beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.

Som verksamhetschef får du möjlighet att leda Barn- och ungdomscentrum i en långsiktig strategisk utveckling och bidra till att barnsjukvården i norra regionen blir ännu bättre!

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Det är meriterande om hur har forskarutbildning och är disputerad.

Vi söker dig med erfarenhet i en chefsroll där du ansvarat för medarbetare, verksamhet och ekonomi. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda i en politiskt styrd organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning. God förståelse och arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården är meriterande.

Du har en relationsinriktad ledarstil vilket innebär att du är lyhörd och inser vikten av goda relationer. Du föredrar att planera och tänka strategiskt några steg framåt innan du fattar beslut. Du är stabil, självgående och drivande i din vardag. Du kan agera flexibelt när verksamheten ställs inför utmaningar eller utvecklingsmöjligheter.

Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska. Har du tidigare erfarenhet av att leda på distans ser vi det som meriterande. Din vana att arbeta digitalt är stor och du har en vilja att utveckla verksamheten med hjälp av digitalisering.

I det fall den sökande har legitimationsyrke kommer kontroll av legitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen att ske när ansökan inkommit.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde. I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Du som söker ska bifoga följande underlag i den digitaliserade ansökan inför sakkunniggranskning.
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista

2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurser (grund- eller specialistutbildning)

3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Avdelningschef Öron-Näsa-Hals-mottagning Umeå och Skellefteå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Neuro-huvud-hals Centrum (NHHC) består av ca 650 medarbetare och finns på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. På centrat bedrivs vård med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Cent... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Neuro-huvud-hals Centrum (NHHC) består av ca 650 medarbetare och finns på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. På centrat bedrivs vård med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Centrat är en länsklinik där högspecialiserad vård bedrivs för patienter från hela norra sjukvårdsområdet, samt bedriver forskning, utbildning och utveckling.

På Öron-näsa-hals-mottagningen behandlas patienter med olika former av sjukdomar inom områdena allmän önh-sjukdom, audiologi, foniatri, rhinologi, otokirurgi och tumörkirurgi. Vi är en länsklinik med verksamhet förlagd i Umeå och Skellefteå. I Umeå har vi även ansvar för kandidatmottagning och mottagningsoperation.


ARBETSUPPGIFTER
Öron-näsa-hals-mottagningen består av en mindre personalgrupp med cirka 15 medarbetare med professionerna undersköterska och sjuksköterska. Arbetsgruppen präglas av god sammanhållning och gott samarbete mellan olika professioner, inklusive dig som avdelningschef. Din medarbetare finns på två orter vilket medför att resor kan förekomma. Placeringsorten är i Umeå. Hos oss erbjuds du ett intressant, varierande och utmanande arbete där ditt huvudsakliga uppdrag är att planera, leda och utveckla verksamheten. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och förväntas vara en aktiv deltagare i ledningsgruppen och i det strategiska utvecklingsarbetet.

Du som chef förväntas ta ansvar för att resurser används på bästa sätt utifrån verksamhetens uppdrag och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i verksamheten.

Ledare i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och ges möjlighet till fördjupande ledarskapsutbildningar samt handledning/coachning enskilt eller i grupp.

I uppdraget ingår att vara patientsäkerhetssamordnare för NHHC. Samordnarrollen innebär att ansvara för patientsäkerhetsarbetet på centrumet samt att utgöra centrumets händelseanalysutredare.


KVALIFIKATIONER
Vi söker främst dig som har goda ledaregenskaper och är intresserad av att vara chef och ledare i en verksamhet med höga ambitioner för utveckling. Vi ser gärna att du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet. Det är meriterande om du har kunskap om vårdens organisation.

Du bör vara tydlig, lyhörd och engagerad i ditt ledarskap och ha förmåga att skapa goda relationer och bra förutsättningar för ett gott samarbete både inom enheten och gentemot andra aktörer av betydelse för våra patienter. Du bör ha god ledningsförmåga och förmåga att strukturera, organisera och driva verksamheten framåt tillsammans med medarbetarna och övriga chefer inom centrumet.

Du bör utmana, uppmuntra och skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska utvecklas och trivas men även ha förmåga att göra nödvändiga prioriteringar. Du bör känna dig bekväm med att arbeta administrativt och vara en van datoranvändare.

Välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i medicinsk teknik

https://www. umu.se/institutionen-for-tillampad-fysik-och-elektronik/ har ca 100 anställda som huvudsakligen jobbar med grundutbildning, avancerad utbildning, doktorandutbildning och forskning inom områdena elektronik, byggteknik, medicinsk teknik, energiteknik, maskinteknik och medieteknik. Vi söker nu en biträdande universitetslektor i medicinsk teknik. Välkommen med din ansökan senast 16 januari 2023. Arbetsuppgifter Den person vi söker förväntas st... Visa mer
https://www.

umu.se/institutionen-for-tillampad-fysik-och-elektronik/ har ca 100 anställda som huvudsakligen jobbar med grundutbildning, avancerad utbildning, doktorandutbildning och forskning inom områdena elektronik, byggteknik, medicinsk teknik, energiteknik, maskinteknik och medieteknik. Vi söker nu en biträdande universitetslektor i medicinsk teknik. Välkommen med din ansökan senast 16 januari 2023.

Arbetsuppgifter
Den person vi söker förväntas stärka ämnesområdet medicinsk teknik och bidra till forsknings- och undervisningsaktiviteter vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

I forskningen kommer innehavaren delta i forskningsgruppen för medicinsk teknik som bedriver avancerad forskning inriktad mot kärlens, ögats och hjärnans biofluidmekanik. Innehavaren kommer till att kunna utföra forskning i samarbete med ledande kliniska forskare vid Norrlands Universitetssjukhus med tillgång till stora kohorter som följts med avseende på biofluidmekaniska frågeställningar. I arbetsuppgifterna ingår även pedagogisk meritering som omfattar undervisning inom framförallt medicinsk teknik med fokus på biofluidmekanik, signal- och bildbehandling, och innefattar såväl undervisning och kursutveckling på grund- och avancerad nivå som handledning av doktorander och postdoktorer inom ämnesområdet. Anställningen är tidsbegränsad till sex år och arbetstiden utgörs till 75 % av egen forskning och till 25 % i huvudsak av pedagogisk meritering genom undervisning och handledning. Befattningen är en meriteringsanställning som gör det möjligt att utveckla och etablera en långsiktig forskningsverksamhet och en biträdande universitetslektor har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor. Innehavaren förväntas under anställningstiden söka externa forskningsmedel. För befordringskriterier se denna del i anställningsprofilen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen

För att komma i fråga för denna befattning är en doktorsexamen inom medicinsk teknik med inriktning mot biofluiddynamik, eller annat område som institutionen bedömer likvärdigt, ett krav. Fokus är applikationer av fluidmekaniska principer för studier av människokroppens vätskesystem.  Många beröringspunkter finns mot ledande forskning inom hjärnans och ögats tryck och flöden som bedrivs vid Umeå universitet.

Goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift krävs.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställningen av en biträdande universitetslektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. 

För beskrivning av bedömningsgrunder, se den fullständiga annonsen på https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

-  

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna
Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. 

Övrigt
Vi erbjuder dig ett flertal personalförmåner som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter, https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/.

Anställningen utförs på plats i forskargruppens lokaler på Norrlands universitetssjukhus likväl som i undervisningslokaler på Umeå universitet. Tillträde 2023-05-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Vid ansökan i Varbi ber vi dig svara på frågor. Dessa frågor ersätter ett personligt brev från dig. Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- CV/Umu Application form. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template2022-publ-211108.docx. Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla: - basinformation (kontaktinformation, meritförteckning)
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive publikationslista och kortfattad forskningsplan)
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- referenser inklusive kontaktuppgifter


- Kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2023-01-16.

Prövning för befordran till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms uppfylla kraven för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.

Fastställda kriterier för befordran finns i anställningsprofilen fastställd av dekan den 13 december 2022. Visa mindre

Regionchef – Region Nord

Lämplig bostadsort: Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, Luleå, Skellefteå Om jobbet Vi, Dryckeskonsult Sverige AB, söker efter en strukturerad, prestigelös och målstyrd regionchef som kan leda arbetet i vår region Nord. Kort om företaget Vi på Dryckeskonsult Sverige AB har varit verksamma inom dagligvaruhandeln i över 15 års tid. Vår affärsidé är att erbjuda de mest kvalitativa och effektiva drifttjänsterna till butiker och leverantörer inom hela Sverig... Visa mer
Lämplig bostadsort: Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, Luleå, Skellefteå


Om jobbet
Vi, Dryckeskonsult Sverige AB, söker efter en strukturerad, prestigelös och målstyrd regionchef som kan leda arbetet i vår region Nord.

Kort om företaget
Vi på Dryckeskonsult Sverige AB har varit verksamma inom dagligvaruhandeln i över 15 års tid. Vår affärsidé är att erbjuda de mest kvalitativa och effektiva drifttjänsterna till butiker och leverantörer inom hela Sveriges dagligvaruhandel, med en marknadsledande spetskompetens inom kategorin drycker.
Vi har en vision om att ha minst en fast anställd merchandiser i varje kommun år 2030.

Om rollen
Vi söker nu en regionchef för helhetsansvaret för drift och utveckling av organisationen i region Nord.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att
Anställa ny personal och utveckla all din personals kompetens
Coacha, leda och motivera ditt team, framför allt genom samresor
Bygga en långsiktigt hållbar organisation som kan fortsätta växa med säkrad kvalité
På ett strukturerat sätt säkerställa planeringen av den dagliga driften
Följa upp aktiviteter för säkerställande av måluppfyllnad
Utveckla vårt samarbete med våra kunder
Ingå i den nationella sälj- & driftsledningsgruppen. Du kommer att rapportera direkt till vår nationella försäljningschef


Vi söker dig som
Har erfarenhet från livsmedelsbranschen. Gärna som butikschef, avdelningschef eller som säljledare i en säljorganisation
Brinner för att lära ut och utveckla andra människor
Är prestigelös, inte är rädd för att kavla upp ärmarna och anser att merchandising är något av det roligaste som finns
Har en omfattande struktur och problemlösningsförmåga
Gillar att ta ansvar och har en känsla för hur man skapar ett team med trygga medarbetare som hela tiden vill utvecklas
Känner dig trygg med att hålla i anställningsintervjuer och vet vad du ska fråga efter för att hitta rätt medarbetare inom butiksarbete
Själv klarar av fysiskt butiksarbete i högt tempo
Har goda grundkunskaper inom Office-paketet
Har minst gymnasial utbildning
Pratar svenska flytande i tal och skrift
Har körkort B


Vi erbjuder en arbetsplats där du kommer ingå i ett härligt, prestigelöst och kompetent team där vi hjälps åt, inte minst utifrån våra värderingar; Professionella, Effektiva och Ansvarsfulla med Kvalité och där du och andra har chansen att påverka och utvecklas inom den branschen som vi ser som roligast – dagligvaruhandeln!

Övrigt om tjänsten
Heltidsanställning med initialt 3 månades provanställning
Laptop, telefon, iPad, arbetskläder och tjänstebil ingår i tjänsten
Kollektivavtal med UnionenVi har löpande urval så skicka in din ansökan direkt! Dock kommer inga intervjuer att bokas upp innan januari 2023. Visa mindre

CAPEX – Investeringsprojektledare till industri

Ansök    Dec 19    AFRY AB    Produktionschef, tillverkning
Företagsbeskrivning AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Making Future Jobbeskrivning AFRY växer i takt med våra kunder och söker just nu en ambitiös ledare med erfarenhet och intresse av investering... Visa mer
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future


Jobbeskrivning
AFRY växer i takt med våra kunder och söker just nu en ambitiös ledare med erfarenhet och intresse av investeringsprojekt inom industrin. I strävan efter att skapa en säkrare och mer hållbar värld pågår just nu många stora investeringar i fabriker och produkter i närområdet. Vill du arbeta hos ett företag där du ges chans att bidra och vara med och leda dessa? Du kommer tillhöra en grupp som ständigt och aktivt arbetar med att bli bättre och ha roligare tillsammans. Ta chansen att bli en del av AFRY!
I din roll som konsult och Projektledare hos oss kommer du tillhöra vårt lokala kontor i Örnsköldsvik. Du kommer bli en del av en organisation som är specialiserade inom tekniska lösningar till industri. Vi som stöttar rekryteringen är affärsområdet Project, Control & Management, som är specialiserade inom projektledning och arbetar med olika roller inom projektledning, projekt- och programstyrning samt projektkoordinering. Vår kompetens ligger främst inom produktion- och produktutveckling. I huvudsak sker uppdragen hos våra kunder, vilka geografiskt befinner sig i Örnsköldsvikstrakten, alternativt i våra egna lokaler.
Vi ser just nu behov hos vår nära kund som leverar avancerade, tekniska lösningar inom försvar, flyg och säkerhet med fokus på utveckling, tillverkning och support för världsmarknaden.
Som investeringsprojektledare (CAPEX) är du ansvarig för att driva framtida investeringar för att möta verksamhetens kapacitetsbehov. Här är dina personliga egenskaper lika viktiga som dina tekniska. Som projektledare är du ofta med i tekniska diskussioner och kravställningar, men har den ledande positionen för att driva införskaffning av nödvändig utrustning. Du är central för att säkerställa framdrift av produktionen.
Vad utmärker då denna grupp? Främst att vi på AFRY drivs av våra värdegrunder, Modig, Hängiven och Lagspelare. Vidare är vi en grupp med olika bakgrunder och erfarenheter, där vår kompetens att leda komplexa projekt och vår vilja att förändra och påverka är framträdande aspekter. Vi ser fram emot att just du kommer in med energi, driv och din förmåga att snabbt sätta dig in i kundens behov och bidra . Omkring dig kommer du ha många duktiga kollegor och ett aktivt erfarenhetsutbyte. Vi samarbetar tvärfunktionellt, både internt AFRY och externt!
Project, Control & management består idag av projektledare med 0 till 30 års erfarenhet från ledande roller inom industrin och de flesta av oss är certifierade enligt PMI eller PRINCE2. Vi är alla är ingenjörer med genuint teknikintresse i grunden, men vår gemensamma drivkraft är viljan att utvecklas inom ledarskap och projektledning.


Kravspecifikation
Just nu söker vi dig med minst 5 års arbetslivserfarenhet av projektledning inom industri, gärna inom produktutveckling, investering, eller produktion. I botten har du en ingenjörsutbildning och det är meriterande om du har erfarenhet av projekt inom flera branscher, t.ex. fordon, papper & massa, energi eller liknande.
Som person har du en förmåga att skapa trygghet, engagemang och framgång inom dina projekt. Du brinner för lagarbete, drivs av att lösa tuffa utmaningar tillsammans med andra och du bidrar alltid med det där lilla extra. Din förmåga att kommunicera med många olika intressenter på ett professionellt och effektivt sätt är viktigt. Samtidigt tycker du teknik är intressant och du brinner för att utvecklas som ingenjör och ledare.
Du som söker skall ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.
För vissa av våra kunder är det obligatoriskt med säkerhetskontroll och drogtest, vilket du måste vara bekväm med.


Ytterligare information
Vi är ett stort globalt företag som erbjuder framtida intern karriärutveckling, som givetvis supporteras. Den individuella utvecklingen är central, och du kommer växa som person.
Våra kunder ligger i framkant när det gäller både teknisk utveckling och hållbarhet, så projekten du kommer bli en del av karaktäriseras av just de områdena. AFRY som företag har som målsättning att vara ledande inom hållbarhet och som projektledare hos oss kommer du vara starkt bidragande till en mer hållbar framtid.
Något av det vi erbjuder dig:
Fast lön och kollektivtal – Trygga komponenter som är en självklarhet för oss
Utfyllnad av lön vid föräldraledighet
Vidareutveckling i form av utbildningar och våra uppdrag samt genom att nätverka med våra duktiga konsulter
Club AFRY – Vår personalklubb med möjlighet till kultur och sportevenemang, bokklubb, stuguthyrning, skidresor m.m.

För frågor gällande tjänsten, kontakta Team Lead Lisa Janehag, [email protected]
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Rekryteringspartner Fanny Sjödell, [email protected]
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Vi intervjuar löpande, men då julledighet stundar kan återkoppling till dig dröja - tack för ditt tålamod.
Välkommen med din ansökan, senast 31 januari!
AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society. Visa mindre

Restaurangchef till SEN Street kitchen - Avion

Ansök    Dec 19    Se ngroup AB    Restaurangchef
SEN Street Kitchen är ett restaurangkoncept som återskapar de autentiska smakerna, dofterna och känslorna vid de livliga gatumarknader och precis som alla andra gatukök över hela östra Asien. Enkelt, snabbt, nyttigt och fräscht. Vem söker vi? Vi söker dig som har ett genuint intresse för service, mat och dryck. Du drivs av att leverera resultat, men också inspirera, stötta och coacha dina medarbetare. Som person kan du arbeta självständigt och ta beslut.... Visa mer
SEN Street Kitchen är ett restaurangkoncept som återskapar de autentiska smakerna, dofterna och känslorna vid de livliga gatumarknader och precis som alla andra gatukök över hela östra Asien. Enkelt, snabbt, nyttigt och fräscht.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har ett genuint intresse för service, mat och dryck. Du drivs av att leverera resultat, men också inspirera, stötta och coacha dina medarbetare. Som person kan du arbeta självständigt och ta beslut. Du har ett starkt engagemang och vilja att lära dig nya saker. I tjänsten som Restaurangchef hos oss är du närvarande i den dagliga driften och du motiveras av att leverera service och kvalité på högsta nivå.

I arbetet ingår:

- Utbildning av personal.

- Schemaläggning.

- Beställning av varor

- Coacha och stötta medarbetare.

- Skapa en positiv och attraktiv arbetsmiljö.

- Arbeta mot budget och uppsatta mål.

Vad kan vi erbjuda dig?

- En grundlig utbildning som ger dig bra verktyg att komma igång.

- Jobba tight med ett mycket glatt och drivet team.

- Friskvårdsbidrag.

- Interna utbildningar.

- Möjlighet att utvecklas inom företagetSEN Street kitchen tillhör SENGROUP som är en asiatisk restaurangkoncern med rötterna i Stockholm. Idag har vi 9 restauranger i 6 olika städer, från Umeå i norr till Värnamo i söder. Vi vill erbjuda våra kunder välsmakande och kvalitativ mat med inspiration från Sydasien där våra olika koncept skapar ett stort utbud av rätter, smaker och råvaror.

Skicka in din ansökan så får vi berätta mer om oss! Visa mindre

Biträdande rektor till Sävar skola

Ansök    Dec 16    Umeå kommun    Rektor
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i kommunen. Förskolor och grundskolor i årskurser F-6 delas in i två geografiska områden, Sydväst och Nordöst. Årskurserna 7–9 är ett samlat område. Varje område leds av en områdeschef. Sävar skola är en F–9 skola med cirka 750 elever. I närheten finns simhall, idrottshall, natur och på skolgården finns bland annat en multisportarena. Vår vision är a... Visa mer
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i kommunen.

Förskolor och grundskolor i årskurser F-6 delas in i två geografiska områden, Sydväst och Nordöst. Årskurserna 7–9 är ett samlat område. Varje område leds av en områdeschef.

Sävar skola är en F–9 skola med cirka 750 elever. I närheten finns simhall, idrottshall, natur och på skolgården finns bland annat en multisportarena. Vår vision är att Sävar skola har trygga elever med hög motivation, hög tillit till sitt eget lärande och goda studieresultat.

Nu söker vi dig som vill arbeta som biträdande rektor.  Är du den vi söker?

Tjänsten är en tillsvidareanställning som biträdande rektor i Umeå kommun, med inledande placering på Sävar skola inriktning åk 4-6.Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor som har yttersta ansvaret för skolan. Ditt uppdrag är tänkt att vara inriktat främst på årskurserna 4-6 samt fritidshem. Uppdragen som delegeras kommer att anpassas utifrån på din arbetsbakgrund och erfarenhet och kan förändras över tid.  Men till exempel kan uppdraget komma att innebära:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete
- leda likabehandlingsarbetet och elevråd.

Du ingår i ledarlaget för F-åk 6 och rapporterar till rektor Sävar skola.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.


Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, helst inom grundskolan
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande rekryteringsutbildning eller internt traineeprogramGlöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.


Följ oss gärna på Instagram @teamumeakommun!

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Visa mindre

Senior Lecturer (Associate Professor) in Forest Genetics

Faculty of Forest Sciences Department of Forest Genetics and Plant Physiology An appointment as Senior Lecturer in Forest Genetics with focus on breeding of conifers in boreal ecosystems is vacant at the Department of Forest Genetics and Plant Physiology at SLU, Umeå. The department of Forest Genetics and Plant Physiology is part of Umeå Plant Science Centre (www.upsc.se). Our main activities are academic research in experimental plant biology and our maj... Visa mer
Faculty of Forest Sciences
Department of Forest Genetics and Plant Physiology
An appointment as Senior Lecturer in Forest Genetics with focus on breeding of conifers in boreal ecosystems is vacant at the Department of Forest Genetics and Plant Physiology at SLU, Umeå.

The department of Forest Genetics and Plant Physiology is part of Umeå Plant Science Centre (www.upsc.se). Our main activities are academic research in experimental plant biology and our major goal is to understand all aspects of plants in relation to the environment in which they live.

Subject Area

The subject area for the position is forest genetics, with focus on breeding of conifers in boreal ecosystems. The research addresses both basic and applied questions relevant for the subject area, mainly using Norway Spruce and Scots Pine as model systems. The research focuses on development of tools within quantitative genetics, with possible applications in e.g. improving wood properties and improving adaptation to climate change.

Duties

The Senior Lecturer shall:


• act in accordance with the vision, goals and basic values of SLU


• develop and lead internationally successful research


• apply for external funding in competition at national and international level
• lead, develop and participate in teaching and supervision of students at all levels
• supervise PhD students and Postdocs,
• collaborate with other researchers and the society regionally, nationally and internationally
• disseminate research findings

Non Swedish-speaking staff members are expected to, within four years of first being employed, have sufficient knowledge of Swedish to understand information in Swedish.

Qualifications

The applicant shall:


• have a doctoral degree within a relevant subject or their equivalent scientific competence,
• have documented research group leader experience
• be scientifically skilled within the subject area for this appointment
• be pedagogically skilled
• teaching experience at both undergraduate and postgraduate level in forest genetics is required as is experience in supervising PhD students.
• be able to communicate in English, both in writing and orally

Assessment Criteria

Assessment criteria for appointment of a Senior Lecturer will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

The assessment of scientific skills will consider:


• completed research activities and ongoing research within the subject area
• future research vision within the subject area
• ability to independently initiate, lead and develop innovative research
• ability to attract external research funding in competition

The assessment of pedagogic skills will consider the ability to:


• plan, conduct and evaluate their own teaching
• supervise and examine undergraduate and master level students
• supervise and examine at doctoral level
• convey and implement their pedagogical vision
• integrate research and academic thinking in teaching

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s degree of skills in:


• managing, developing and leading academic units and staff
• interacting with relevant stakeholders and society
• dissemination of information on research and development projects

 

Specific competence in genomic selection methods with relevance for the subject forest genetics is especially meritorious.

Good knowledge in Swedish is considered meritorious.

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively, as well as to other qualifications.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

 

Application deadline: 2022-02-10

 

Place of work: Umeå

 

Extent: 100%

 

Form of employment: Permanent

 

Starting date: By agreement

 

Application:
It is desirable that the application is written in English, because the applications will be evaluated by expert advisers both in Sweden and abroad.

 

"Appointment procedures for teachers at SLU" and “General assessment criteria for the appointment of teachers" can be found here.

 

Please apply by clicking the apply-button below.

 

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

 

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

 

www.slu.se Visa mindre

Biträdande rektor till Maja Beskowskolan åk 7-9

Ansök    Dec 16    Umeå kommun    Biträdande rektor
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i kommunen. Förskolor och grundskolor i årskurser F-6 delas in i två geografiska områden, Sydväst och Nordöst. Årskurserna 7–9 är ett samlat område. Varje område leds av en områdeschef.  Maja Beskowskolan är en centralt belägen 7-9-skola med 511 elever och 50 medarbetare. Vår målsättning är att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet. Skolan... Visa mer
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i kommunen.

Förskolor och grundskolor i årskurser F-6 delas in i två geografiska områden, Sydväst och Nordöst. Årskurserna 7–9 är ett samlat område. Varje område leds av en områdeschef. 

Maja Beskowskolan är en centralt belägen 7-9-skola med 511 elever och 50 medarbetare. Vår målsättning är att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet. Skolan är totalrenoverad och erbjuder moderna, ljusa och klimatsmarta lokaler. Skolbibliotek, skolrestaurang med foodcourt och det gemensamma torget med huvudentrén i trä är ett självklart blickfång som pulserar av liv, studier och samvaro. Skolan är uppbyggd i fyra olika hemvisten där eleven har sitt skåp i det egna hemvistet. I varje hemvist finns lärarrum, klassrum och kunskapstorg med olika typer av studieytor. 

Nu söker vi dig som vill arbeta som biträdande rektor med inriktning 7-9 på Maja Beskowskolan. Är du den vi söker? Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor för åk 7-9. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan beroende på din bakgrund och erfarenhet till exempel komma att innebära:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete
- leda likabehandlingsarbetet och elevråd.

Maja Beskowskolan samverkar med gymnasieskolan i närliggande lokaler, vilket innebär att du förväntas vara initiativrik och drivande inte bara i frågor som rör det stadium du ansvarar för utan även andra frågor som rör hela skolan och andra stadier. 

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, gärna inom 7-9
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande rekryteringsutbildning eller internt traineeprogramGlöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.


Följ oss gärna på Instagram @teamumeakommun!

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Visa mindre

Universitetslektor

Fakulteten för skogsgenetik Institutionen för Skoglig Genetik och växtfysiologi En anställning som universitetslektor i skogsgenetik med inriktning mot förädling av barrträd i boreala skogsekosystem ledigförklaras vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU, Umeå. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi är en del av Umeå Plant Science Centre (www.upsc.se). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning i experimentell v... Visa mer
Fakulteten för skogsgenetik

Institutionen för Skoglig Genetik och växtfysiologi
En anställning som universitetslektor i skogsgenetik med inriktning mot förädling av barrträd i boreala skogsekosystem ledigförklaras vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU, Umeå. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi är en del av Umeå Plant Science Centre (www.upsc.se). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning i experimentell växtbiologi, med målet att förstå alla aspekter av växter i relation till den miljö dom lever i. 
Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen är skogsgenetik med inriktning mot förädling av barrträd i boreala skogsekosystem. Forskningen omfattar både grundläggande och tillämpade frågeställningar relevanta för ämnesområdet, främst med gran och tall som modellsystem. Forskningen fokuserar på att ta fram verktyg inom kvantitativ genetik med möjlig tillämpning inom t.ex. förädling av vedegenskaper och till att förbättra trädens anpassning till klimatförändringar.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att bedriva forskning, medverka i och utveckla undervisning samt handledning inom ämnesområdet. Dessutom ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och fakulteten.

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:


• verka i enlighet med SLUs vision, mål och värdegrund
• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnesområdet
• i konkurrens söka externa bidragsmedel på internationell och nationell nivå
• leda, utveckla och delta i undervisning på grund-, avancerad och doktorandnivå
• handleda doktorander och postdoktorer.
• samverka med andra forskare och det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt
• kommunicera forskningsresultat

 

Vid SLU förväntas icke svenskspråkig personal att inom 4 år från det att de anställts ha sådana kunskaper i svenska att de kan ta del av information på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den, som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter, som ska ingå i anställningen, som har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som övriga behörighetsgrundande förhållanden.

Innehavaren ska:


• ha avlagt doktorsexamen inom ett för befattningen relevant ämne eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens,
• ha dokumenterad erfarenhet av att leda en forskningsgrupp
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen,
• ha erfarenhet av undervisning på både grund- och forskarnivå i skogsgenetik, liksom erfarenhet av handledning doktorander.
• vara pedagogiskt skicklig, samt
• kunna uttrycka sig väl på engelska både skriftligt och muntligt.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• framtida visioner för forskning inom ämnet,
• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning, samt
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av egen undervisning,
• erfarenhet av handledning och examination av studenter på grundnivå och avancerad nivå,
• erfarenhet av handledning och examination av doktorander,
• pedagogisk vision, samt
• förmåga att integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av och skicklighet att


• administrera, utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin,
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället, samt
• informera om forskning och utvecklingsarbete.

Specifik kompetens i genomisk selektion med relevans för det övergripande ämnet i skogsgenetik är särskilt meriterande.

Goda kunskaper i svenska är meriterande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder, ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2023-02-10

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Chef till företag- och projektfinansiering, regional utveckling, Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltning ansvarar för den regional utvecklingen i länet. Det regionala utvecklingsansvaret innebär bland annat att ta fram en regional utvecklingsstrategi och samordna länets aktörer för att uppnå mål och visioner. Det kan handla om insatser... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltning ansvarar för den regional utvecklingen i länet. Det regionala utvecklingsansvaret innebär bland annat att ta fram en regional utvecklingsstrategi och samordna länets aktörer för att uppnå mål och visioner. Det kan handla om insatser inom infrastruktur, näringsliv och innovationer, arbetsmarknad, turism, digitalisering, utbildning och kultur. Vi samverkar med och har en nära dialog med länets kommuner.

Vid verksamheten Företag och projektfinansiering finns idag 15 medarbetare som arbetar med beredningen av de statliga regionala tillväxtmedlen som används till olika företag- och projektstöd. Den regionala finansieringen främjar en hållbar regional utveckling och tillväxt och bidrar till insatser som stärker länets utveckling. Verksamheten bereder ärenden om regionala företagsstöd, kommersiell service och projektmedel. Syftet med de regionala projektmedlen är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Företagsstöden ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt, vilket därigenom leder till samhällsnyttiga följdeffekter.

Verksamheten Företag och projektfinansiering söker nu en verksamhetschef då vår nuvarande chef går vidare till andra uppgifter. Vi erbjuder en arbetsplats där vi aktivt arbetar med arbetsmiljöfrågor, utvecklings- och förbättringsarbete. Vi värnar om ett professionellt arbetssätt och värderar nära samarbete och ett gott värdskap.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

I din roll som verksamhetschef kommer du att:
- ansvara för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar
- leda, utveckla och följa upp verksamheten i nära samarbete med medarbetarna
- säkra uppdraget kring investeringsstöd och projektstöd 1:1 anslag.
- säkra hantering och bidra till målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och det som åligger det uppdrag som regional utveckling har.
- ha ett nära samarbete med såväl interna verksamheter såsom externa parter
- bygga och tydliggöra samarbeten och processer med olika verksamheter och sakområden
- vara föredraganden för ärenden till politiken
- ha en aktiv roll i verksamhetsområdets ledningsgruppsarbete där du rapporterar till regional utvecklingsdirektör.
- utveckla och kalibrera nytt arbetssätt utifrån införande av en flexibel arbetsplatslösning.

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Vi ställer som krav att du ska ha flerårig erfarenhet av chefs- och ledarskap och erfarenhet av eget verksamhets-, personal- och budgetansvar från verksamhet som bedöms vara relevant för tjänsten.

Du ska även:
- ha en för rollen relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten.
- ha ledarkompetens och erfarenhet att leda i förändring och förmåga att involvera medarbetare i förändrings- och utvecklingsarbete
- ha goda kunskaper inom ekonomi och vara van användare av digitala verktyg
- ha mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift
- vara strategiskt och analytiskt tänkande med god förmåga att kommunicera och skapa goda relationer med olika intressenter
- ha mycket god samarbetsförmåga och vara strukturerad
- vara framåtsträvande och mål- och resultatinriktad

Ditt ledarskap är präglat av tydlighet och engagemang. Du inser vikten av att skapa en god arbetsmiljö som bygger på delaktighet och tillit till dina medarbetare. Arbetet innebär många kontaktytor och det krävs både integritet, saklighet och förmåga att balansera motstridiga intressen.

Arbetet förutsätter att du företräder verksamheten och samverkar med flera aktörer och organisationer. Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Meriterande är om du har mer än 5 års ledarerfarenhet, har ledarskapsutbildning samt om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation

Arbetet innebär regelbundet resande.

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test. Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Installationssamordnare/platschef sökes till stort företag!

Är du en ödmjuk person som vill bli en del av en organisation med stort förtroende för sina medarbetare? Nu söker vi nämligen en installationssamordnare till vår kund som är inne i en expansiv fas i hela Europa. Som installationssamordnare kommer fungerar du som en spindel i nätet funktion på projektet och du har en bred roll med stort tekniskt fokus. Du arbetar brett med överblick och ansvar för tekniska installationer under hela byggprocessen, fram till... Visa mer
Är du en ödmjuk person som vill bli en del av en organisation med stort förtroende för sina medarbetare? Nu söker vi nämligen en installationssamordnare till vår kund som är inne i en expansiv fas i hela Europa.

Som installationssamordnare kommer fungerar du som en spindel i nätet funktion på projektet och du har en bred roll med stort tekniskt fokus. Du arbetar brett med överblick och ansvar för tekniska installationer under hela byggprocessen, fram till slutbesiktning. Du är experten inom ditt område och i din roll ingår även utveckling av produkter och lösningar.

Detta är en direktrekrytering där du blir anställd av kund. I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Studentconsulting där ansvarig rekryterare Fredrik Brood [email protected] gärna svarar på dina frågor. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

Ansvarsområden
Som installationssamordnare ingår följande i dina ansvarsområden:
• Kvalitetssäkring av installationsfrågor
• Delta med sakkunskap och erfarenheter utifrån ett tekniskt, arbetsmiljömässigt och ekonomiskt perspektiv
• Leda dem befintliga arbetarna på plats och se till att projektet rör sig framåt.

Din profil
• Som installationssamordnare ser vi att du har:
• Flera års erfarenhet av en roll som projektör, installationssamordnare, platschef, projektledare eller liknande inom el, vvs och ventilation.
• Kunskaper i entreprenadjuridik
• Väl insatt i branschens begrepp och terminologi
• Kunskap och erfarenhet inom branschens lagar och regler så som AB, ABT och PBL
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
• Du behöver vara trygg i ditt ledarskap och tycka om att leda och utveckla människor.
• Projektet håller till i Skellefteå så om du är bosatt i Umeå så jobbar man måndag till torsdag. Boende finns!

Om företaget
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Visa mindre

Enhetschef till försörjningsstöd, Stöd och Omsorg

Försörjningsstöd är idag uppdelad på två?enheter, den ena enheten (FF/Rehab) förhandsbedömer nya ärenden och handlägger ansökningar från personer som står längre ifrån arbetsmarknaden. Den andra  (Slussen) arbetar i första hand med personer som står närmare arbetsmarknaden. Det är till den första enheten som vi nu söker en enhetschef. Arbetsgruppen består av ca 18 medarbetare. Inom Försörjningsstöd pågår ett utvecklingsarbete med?målsättning att?person... Visa mer
Försörjningsstöd är idag uppdelad på två?enheter, den ena enheten (FF/Rehab) förhandsbedömer nya ärenden och handlägger ansökningar från personer som står längre ifrån arbetsmarknaden.

Den andra  (Slussen) arbetar i första hand med personer som står närmare arbetsmarknaden. Det är till den första enheten som vi nu söker en enhetschef. Arbetsgruppen består av ca 18 medarbetare.

Inom Försörjningsstöd pågår ett utvecklingsarbete med?målsättning att?personer som är i behov av ekonomiskt bistånd?så snart det är möjligt?ska?återgå i självständighet rörande försörjning.?För att uppnå målet kan?arbetssätt?behöva förändras och tekniska lösningar?implementeras. Vill du vara en del av det här arbetet?

Dina arbetsuppgifter

I rollen som enhetschef har du ansvar för verksamhetsutveckling, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Ditt uppdrag innebär att du leder, planerar, utvecklar och följer upp enhetens arbete och uppdrag utifrån gällande lagstiftning, uppställda mål och rättssäker handläggning. Du arbetar i nära samarbete med enhetschefen för den andra enheten inom försörjningsstöd, skyddsombud, övriga enhetschefer inom myndighetsutövning/IFO utförare och du ingår i ledningsgruppen.

En viktig del av rollen är att ge dina medarbetare förutsättningar att bedriva ett arbete av god kvalitet och du uppmuntrar och stimulerar dina medarbetare till utveckling och nytänkande i arbetet. 

I rollen arbetar du även i nära samverkan med både interna och externa aktörer som exempelvis Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Regionen. 

Om dig


För att lyckas i denna roll söker vi dig som har socionomexamen alternativt annan likvärdig utbildning. Tidigare erfarenhet av ledarskap innefattande personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar är ett krav. Vi ser gärna att du har kunskap om myndighetsutövning inom SoL och vi ser det som positivt om du har erfarenhet av arbete med försörjningsstöd, antingen som handläggare eller som enhetschef/1:e socialsekreterare. 

Som person söker vi dig som är samverkans- och utvecklingsorienterad. Du är en trygg ledare, lösningsorienterad med god förmåga att samarbeta med andra. Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Det är viktigt att du är en förebild för dina medarbetare och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget. För att trivas i rollen krävs det att du är stresstålig och prestigelös och att du kan hantera arbetet med hög integritet. 

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Bifoga gärna personligt brev och cv.

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Följ oss gärna på Instagram @teamumeakommun!

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Visa mindre

Restaurangchef till SEN Street kitchen - Avion

Ansök    Dec 12    Se ngroup AB    Restaurangchef
SEN Street Kitchen är ett restaurangkoncept som återskapar de autentiska smakerna, dofterna och känslorna vid de livliga gatumarknader och precis som alla andra gatukök över hela östra Asien. Enkelt, snabbt, nyttigt och fräscht. Vem söker vi? Vi söker dig som har ett genuint intresse för service, mat och dryck. Du drivs av att leverera resultat, men också inspirera, stötta och coacha dina medarbetare. Som person kan du arbeta självständigt och ta beslut.... Visa mer
SEN Street Kitchen är ett restaurangkoncept som återskapar de autentiska smakerna, dofterna och känslorna vid de livliga gatumarknader och precis som alla andra gatukök över hela östra Asien. Enkelt, snabbt, nyttigt och fräscht.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har ett genuint intresse för service, mat och dryck. Du drivs av att leverera resultat, men också inspirera, stötta och coacha dina medarbetare. Som person kan du arbeta självständigt och ta beslut. Du har ett starkt engagemang och vilja att lära dig nya saker. I tjänsten som Restaurangchef hos oss är du närvarande i den dagliga driften och du motiveras av att leverera service och kvalité på högsta nivå.

I arbetet ingår:

- Utbildning av personal.

- Schemaläggning.

- Beställning av varor

- Coacha och stötta medarbetare.

- Skapa en positiv och attraktiv arbetsmiljö.

- Arbeta mot budget och uppsatta mål.

Vad kan vi erbjuda dig?

- En grundlig utbildning som ger dig bra verktyg att komma igång.

- Jobba tight med ett mycket glatt och drivet team.

- Friskvårdsbidrag.

- Interna utbildningar.

- Möjlighet att utvecklas inom företagetSEN Street kitchen tillhör SENGROUP som är en asiatisk restaurangkoncern med rötterna i Stockholm. Idag har vi 9 restauranger i 6 olika städer, från Umeå i norr till Värnamo i söder. Vi vill erbjuda våra kunder välsmakande och kvalitativ mat med inspiration från Sydasien där våra olika koncept skapar ett stort utbud av rätter, smaker och råvaror.

Skicka in din ansökan så får vi berätta mer om oss! Visa mindre

Sommarvikariat enhetschefer, till Äldre- och funktionshinderomsorgen

Nu söker vi enhetschefer som vill arbeta som vikarie för våra ordinarie enhetschefer under sommaren 2023. Vi söker enhetschefer till våra verksamheter vård- och omsorgsboende, ordinärt boende (hemtjänst) och funktionshinderomsorgen. Är du intresserad av ett spännande och utmanande uppdrag där du gör skillnad för andra? Välkommen med din ansökan! Inom äldreomsorgen erbjuder vi service och omvårdnad till dem som behöver stöd i det dagliga livet på grund ... Visa mer
Nu söker vi enhetschefer som vill arbeta som vikarie för våra ordinarie enhetschefer under sommaren 2023.

Vi söker enhetschefer till våra verksamheter vård- och omsorgsboende, ordinärt boende (hemtjänst) och funktionshinderomsorgen. Är du intresserad av ett spännande och utmanande uppdrag där du gör skillnad för andra? Välkommen med din ansökan!

Inom äldreomsorgen erbjuder vi service och omvårdnad till dem som behöver stöd i det dagliga livet på grund av sjukdom, funktionsnedsättning och ålder. Det kan till exempel handla om trygghetslarm, hjälp i det egna hemmet (ordinärt boende/hemtjänst) eller boende i något av våra vård- och omsorgsboenden för äldre.

Funktionshinderomsorgen ger stöd och service till vuxna och/eller barn för att kunna möjliggöra förutsättningarna att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, samt verksamheter som ger insatser till barn och unga, exempelvis korttidsboende för barn. Brukarna har beviljade stöd enligt socialtjänstlagen med boendestöd/hemtjänst, särskilt boende eller personlig assistans enligt LSS.

Läs gärna mer om våra verksamheter http://www.umea.se

Vi vet att det inte alltid är lätt att vara ny på jobbet och därför gör vi vårt allra bästa för att du ska känna dig så förberedd som möjligt inför ditt sommarjobb hos oss. Du kommer få en introduktion som exempelvis innehåller utbildning i system och arbetssätt samt en arbetsplatsnära introduktion där du under en tid kommer gå parallellt med en av våra ordinarie enhetschefer.

Dina arbetsuppgifter

Som enhetschef under sommaren kommer du ansvara för ett eller flera boenden/områden inom någon av våra verksamheter; vård- och omsorgsboende, ordinärt boende (hemtjänst) eller funktionshinderomsorg.  

Du ansvarar för att våra vårdtagare/brukare får en god vård och omsorg, att verksamheten håller hög kvalitet samt medarbetarnas arbetsmiljö. Du leder omsorgspersonalen i det dagliga arbetet och planerar verksamheten utifrån vårdtagarnas/brukarnas behov.

En del fokus kommer också ligga på bemanningsfrågor och rekrytering samt kontakt med interna och externa aktörer i brukararens/vårdtagarens närhet eller nätverk.

Om dig
Vi söker dig som i första hand har färdig, alternativt påbörjad, högskoleutbildning. Vi ser det som positivt om du har tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg. Kanske har du också arbetat som chef tidigare.

Som person är du en god organisatör, strukturerad och ansvarstagande. Som enhetschef kommer du behöva hantera och lösa situationer som hastigt dyker upp. Det är därför viktigt att du är lösningsfokuserad, har god förmåga att prioritera och kan ta egna initiativ.  

I rollen vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för våra gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Övrigt

Totalt är det ca 23 platser som ska tillsättas, 16 platser inom äldreomsorgen och 7 platser inom funktionshinderomsorgen. Platserna är vikariat som sträcker sig från och med 5/6 (eller enligt överenskommelse), och som längst fram till 25/8. Vi söker i första hand dig som är intresserad av att jobba hela perioden.

Intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag!

Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret. 

Följ oss gärna på Instagram @teamumeakommun!

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Visa mindre

HR-ansvarig med ekonomifunktion

Om oss Om företaget Vill du vara del av en välmående organisation som gör skillnad på individnivå och bidrar till att fler kan utbilda sig? Har du erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och är en prestigelös person med intresse för ekonomi, människor och samhälle? Då ska du söka tjänsten som HR-ansvarig med ekonomifunktion hos oss! Strömbäcks folkhögskola ligger strax söder om Umeå, i en historisk miljö och naturskön omgivning. Vår skola är en del av ... Visa mer
Om ossOm företaget
Vill du vara del av en välmående organisation som gör skillnad på individnivå och bidrar till att fler kan utbilda sig? Har du erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och är en prestigelös person med intresse för ekonomi, människor och samhälle? Då ska du söka tjänsten som HR-ansvarig med ekonomifunktion hos oss!
Strömbäcks folkhögskola ligger strax söder om Umeå, i en historisk miljö och naturskön omgivning. Vår skola är en del av Folkbildningen och erbjuder en pedagogisk miljö som stimulerar till personlig utveckling, ett demokratiskt förhållningssätt och engagemang i samhällsutvecklingen. Folkhögskolan erbjuder åtta ordinarie kurser samt konferenslokaler och tillhörande service. Här studerar ungefär 140 personer varav drygt 70 personer bor på vårt internat. Utöver folkhögskolan har vi en årligen växande kurs- och konferensverksamhet.

Vi är ett sammansvetsat arbetslag med hög närvaro, låg personalomsättning och därmed även hög trivselfaktor på arbetet. Verksamheten drivs av en stiftelse vars huvudmän är EFS i Västerbotten, Luleå stift samt Svenska kyrkan.

Dina arbetsuppgifter
Nu söker dig som vill ha en omväxlande roll där både HR och löpande ekonomiarbete ligger på skrivbordet. Rollen är uppdelad på 50% HR-arbete och resterande 50% ekonomiarbete i nära samarbete med rektor.
Du ansvarar för att driva och utveckla HR-arbetet hos oss såsom utvecklingssamtal, lönesamtal och koordinering mellan avdelningarna vaktmästeri, lokalvård, restaurang, konferens, administration samt kommunikation. Tillsammans med rektor kommer du att ta fram årsbudget samt ansvara och genomföra det löpande ekonomiarbetet med redovisning, kontering, löner samt projektansökningar.

Din profil
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom HR-området eller motsvarande och minst tre års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete. Du har erfarenhet av brett och affärsnära chefsstöd där alla olika typer av HR-frågor förekommer.
Därtill har du några års erfarenhet av arbete med ekonomi och redovisning, kanske från redovisningsbyrå, eller från mindre företag där du arbetat med ekonomi från ax till limpa. Erfarenhet av arbete med projekt- och bidragsansökningar och projektledning är starkt meriterande. Du har god datorvana och ett intresse för digitalisering. Vidare kommunicerar du obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
För att vara framgångsrik i rollen är du strukturerad, noggrann och kommunikativ som person. Du känner stort engagemang för ditt ansvarsområde. Vidare är du en prestigelös lagspelare som motiveras av att hjälpa andra. Du trivs i föränderliga miljöer och arbete i stundtals högt tempo. Vi tror även att du är en analytisk problemlösare med ett genuint intresse för ekonomi. Meriterande är arbete inom drift och/eller verksamhetsutveckling.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Malin Tengman, via tfn: 073- 351 27 28. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök därför så snart som möjligt, dock senast den 6 januari, via www.clockworkpersonal.se. Visa mindre

Avdelningschef Öron, Näsa, Hals & Käkkirurgisk avdelning, NHHC, Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Neuro-huvud-hals Centrum (NHHC) består av ca 650 medarbetare och finns på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. På centrat bedrivs vård med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Cen... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Neuro-huvud-hals Centrum (NHHC) består av ca 650 medarbetare och finns på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. På centrat bedrivs vård med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Centrat är en länsklinik där högspecialiserad vård bedrivs för patienter från hela norra sjukvårdsområdet, samt bedriver forskning, utbildning och utveckling.

Öron- näsa- hals- och käkkirurgiska avdelningen (ÖNHK) representerar en bred kunskap inom omvårdnad i allmänhet och spetskompetens inom sjukvård som rör öron, näs, hals och käken. Underlaget för vår verksamhet är patienter med behov av högspecialiserad vård. Avdelningen bedriver både planerad och akut verksamhet, sjudygnsvård med neddragning av vårdplatser under helger. Vi vårdar patientgrupper med både korta och långa vårdtider och har ett stort patientflöde. Vi har patientgrupper med längre vårdtid mestadels på grund av större tumörkirurgier. Inom avdelningen ingår också en Dagkirurgisk avdelning med 6 vårdplatser för dagkirurgiska ingrepp.

På avdelningen arbetar vi i team med flera olika yrkesgrupper såsom sjukgymnast, logoped och dietist. Här arbetar vi tillsammans för att ge bästa möjliga vård till våra patienter.

ARBETSUPPGIFTER
ÖNHK avdelningen består av en mindre personalgrupp med god sammanhållning och gott samarbete mellan olika professioner, inklusive dig som avdelningschef. Hos oss erbjuds du ett intressant, varierande och utmanande arbete där ditt huvudsakliga uppdrag är att planera, leda och utveckla verksamheten. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och förväntas vara en aktiv deltagare i ledningsgruppen och i det strategiska utvecklingsarbetet. Vi har varit en egen avdelning i fyra år med hög motivation att ständigt utvecklas och bli bättre.

Du som chef förväntas ta ansvar för att resurser används på bästa sätt utifrån verksamhetens uppdrag och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i verksamheten.

Ledare i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och ges möjlighet till fördjupande ledarskapsutbildningar samt handledning/coachning enskilt eller i grupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker främst dig som har goda ledaregenskaper och är intresserad av att vara chef och ledare i en verksamhet med höga ambitioner för utveckling. Vi ser gärna att du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet. Det är meriterande om du har kunskap om vårdens organisation.

Du bör vara tydlig, lyhörd och engagerad i ditt ledarskap och ha förmåga att skapa goda relationer och bra förutsättningar för ett gott samarbete både inom enheten och gentemot andra aktörer av betydelse för våra patienter. Du bör ha god ledningsförmåga och förmåga att strukturera, organisera och driva verksamheten framåt tillsammans med medarbetarna och övriga chefer inom centrat.

Du bör utmana, uppmuntra och skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska utvecklas och trivas men även ha förmåga att göra nödvändiga prioriteringar. Du bör känna dig bekväm med att arbeta administrativt och vara en van datoranvändare.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Visa mindre

Platsansvarig till Nordic Wellness Umeå Strömpilen

Ansök    Dec 12    Sportlife M W AB    Butikschef
Nordic Wellness är en av Sveriges största friskvårdskedja med över 300 gym runt om i landet. Vi erbjuder ett brett utbud av träning, hälsa och välmående för alla åldrar. Vi fortsätter att växa och förstärka vår position på marknaden vilket ger oss unika möjligheter att ständigt utveckla våra klubbar och att ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet och professionell personal. I takt med vår expansion söker vi platsansvariga till Umeå Strömpilen. ... Visa mer
Nordic Wellness är en av Sveriges största friskvårdskedja med över 300 gym runt om i landet.

Vi erbjuder ett brett utbud av träning, hälsa och välmående för alla åldrar. Vi fortsätter att växa och förstärka vår position på marknaden vilket ger oss unika möjligheter att ständigt utveckla våra klubbar och att ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet och professionell personal.

I takt med vår expansion söker vi platsansvariga till Umeå Strömpilen.

Att arbeta som platsansvarig på Nordic Wellness

Det är här det händer. Det är till klubben våra medlemmar kommer för att uppleva energi och nå sina mål. Du är mittpunkten i denna upplevelse och jobbar alltid för att den ska bli bättre.

Som platsansvarig är du spindeln i nätet med driftansvar för din klubb där ditt ledarskap ligger till grund för att inspirera, engagera och utveckla dina medarbetare.

Dina arbetsuppgifter är bland annat:

- Receptionsarbete: försäljning, service och städ
- Rekrytering och bemanning för din klubb
- Administration: löner, schemaläggning och schemaoptimering, fakturor, budget etc.
- Skapa och hålla i event på din klubb
- Coacha din personal i sälj och service

Ditt fokus och engagemang får dig att möta försäljningsmålen och din kreativitet ger dig idéer på hur klubbens standard på service ska bli den bästa. Du jobbar din största del av tiden i receptionen under klubbens öppettider, vilket också betyder att du behövs på plats minst två kvällar per vecka och minst en helg per månad.

Ansvaret vilar på dig, men inte exklusivt. Du arbetar tillsammans med din distriktschef, divisionschef och andra platsansvariga. Dessutom har ni hjälp av gemensamma system och stöd för att briljera inom HR, sälj, ekonomi, marknad och IT.

Vad söker vi hos dig?

Vi söker dig med stort ansvarstagande som kan driva medlemsutvecklingen och klubbens träningsupplevelse framåt. Du är flexibel, gillar att arbeta i ett högt tempo och tycker det är roligt med förändringar i ditt arbete. Sälj och service är arbetsuppgifter du trivs med och är van vid samt att du tycker om att motivera och leda dina medarbetare i det dagliga arbetet.

Tjänsten som platsansvarig sätter din förmåga att arbeta självständigt på prov och som person är du lösningsorienterad, positiv och professionell i alla möten med såväl medlemmar, medarbetade och kollegor.

Vi ser att du har goda kunskaper i det svenska språket och kan använda det såväl i tal som skrift.

Att jobba på Nordic Wellness

Träningsbranschen växer fortfarande och du kommer snabbt att förstå att Nordic Wellness inte är något undantag. Att fler och fler vill börja träna är lika självklart som att fysisk aktivitet är bra för människan. Det här är en miljö som präglas av träningsglädje och viljan att bli bättre. Bered dig på en utmanande, energirik och ständigt utvecklande tjänst.

Tjänsten är 100% och vi tillämpar 6 månader provanställning.

Urval kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Visa mindre

BUTIKSCHEF TILL JYSK UMEÅ

Ansök    Dec 8    Jysk AB    Butikschef
Jobbeskrivning Är du redo att motivera och leda ett helt butiksteam? Och se till att ditt team har de bästa resultaten, säljattityden och ger våra kunder den bästa shoppingupplevelsen? Då kan du vara Butikschefen vi söker! VAD VI ERBJUDER DIG Du får chansen att bli en del av ett företag som vill vara kandidaternas förstahandsval när de väljer arbetsgivare. Vi är dynamiska och hos oss blir din röst hörd, du blir involverad och din utveckling är viktig. Dess... Visa mer
Jobbeskrivning
Är du redo att motivera och leda ett helt butiksteam? Och se till att ditt team har de bästa resultaten, säljattityden och ger våra kunder den bästa shoppingupplevelsen?
Då kan du vara Butikschefen vi söker!
VAD VI ERBJUDER DIG
Du får chansen att bli en del av ett företag som vill vara kandidaternas förstahandsval när de väljer arbetsgivare. Vi är dynamiska och hos oss blir din röst hörd, du blir involverad och din utveckling är viktig. Dessutom får du som JYSK-ambassadör följande:
Möjligheter till utveckling genom utmärkt utbildning och mentorskap. Lär dig mer om oss här.
Individuell bonus på upp till fyra månadslöner
Del av konkurrenskraftig säljbonus på 6% av omsättningsökning i butik
Förmåner, t.ex. friskvårdsbidrag, årlig JYSK-gala och andra sociala aktiviteter
30 dagars semester
Avtalspension
?20% rabatt hos JYSK och företag inom Lars Larsen Group
Interna tävlingar mellan butiker med attraktiva priser ?
Flexibelt arbetsschema ?
Stöd i jobbet med moderna system och de senaste tekniska verktygen ?

VAD DITT NÄSTA JOBB KOMMER INNEBÄRA
Tillsammans med Ställföreträdande Butikschef ansvarar du för din JYSK-butik
I linje med våra JYSK Ledarskapsvärderingar är du ansvarig för att se till att din butik är 100% redo för att sälja och möta kunder genom att kommunicera, leda och coacha ditt team fysiskt på butiksgolvet
Du agerar på nyckeltal och bestämmer vad som behöver göras för att uppnå målen samt motiverar ditt team att göra det
Följa och utföra butikskoncept och butiksrutiner
Rekrytera och introducera nya kollegor samt utveckla de nuvarande i ditt team
Du trivs med fysiskt arbete och föregår med gott exempel genom att sälja och utföra rutinuppgifter i butiken

Möt en av våra butikschefer och lär dig om jobbet här.
VAD DU SKA HA MED DIG
Erfarenhet av att leda, motivera och utveckla medarbetare, gärna från detaljhandeln eller servicebranschen
Förmågan att inspirera och kommunicera för att skapa ett positivt arbetsklimat
Engagemang för att ta ägandeskap över din egen butik och dess resultat
Veta hur du får saker gjorda: Du håller huvudet kallt och visar vägen, även i stressiga situationer ?
Du strävar alltid efter att förbättra dina resultat och återhämtar dig snabbt efter ett bakslag ?
Du tycker om att vara ledig en dag mitt i veckan, så att du kan vara redo för kunderna och ditt team på arbetet under helgen

ÄR DETTA DIN NÄSTA MÖJLIGHET? Ansök idag!
För råd eller support, maila oss på [email protected] så hjälper vi dig gärna!
REKRYTERINGSPROCESSEN I SVERIGE:
Vi behandlar ansökningar löpande och slutför rekryteringen när vi har hittat rätt kandidat. ?
Vi genomför alltid intervjuer - för utvalda tjänster kan du förvänta dig att genomföra tester och/eller en videointervju, där vi ser fram emot att höra om din motivation för jobbet.
OM OSS
Vi tror på att våra anställda är nyckeln till vår framgång, från en butik 1979 till mer än 3 000 butiker över hela världen idag. Det är därför vi strävar efter att erbjuda utveckling och möjligheter att växa inom JYSK, och vi är även stolta över att belöna engagemang och en bra insats bland våra medarbetare. Våra tre grundläggande JYSK-värderingar – Köpman, ?Kollega och Kåranda – beskriver det beteende och den attityd som vi kan förvänta oss av varandra. Vi litar på varandra och vi tror på delegering och frihet under ansvar.
På JYSK inkluderar vi alla; oavsett ålder, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och erfarenhet. Tillsammans säkrar vi vår inkluderande kultur som uppmuntrar, stödjer och hyllar våra medarbetares olika röster. Därför att en stor blandning av sinnen, talanger och unika personligheter gör oss till ett starkare team.
För mer information, besök vår karriärsida. Visa mindre

Enhetschefer till korttidscenter samt vård- och omsorgsboende

Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv. På ett vård- och omsorgsboende ges vård och omsorg dygnet runt utifrån de boendes individuella behov. Målsättningen är att man ska få bo kvar i sitt hem så länge det är möjligt och när behovet är för stort kan en plats på ett vård- och omsorgsboende bli aktuellt. Nu söker vi två enhetschefer till Umeå norra kort... Visa mer
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

På ett vård- och omsorgsboende ges vård och omsorg dygnet runt utifrån de boendes individuella behov. Målsättningen är att man ska få bo kvar i sitt hem så länge det är möjligt och när behovet är för stort kan en plats på ett vård- och omsorgsboende bli aktuellt.

Nu söker vi två enhetschefer till Umeå norra korttidscenter samt en chef till Eriksdals vård- och omsorgsboende. Umeå Norra Korttidscenter ligger på Mariehem, huset har fyra våningar med 64 rum för korttidsboende. Eriksdals vård- och omsorgsboende ligger i Holmsund, huset har 2 våningar och sammanlagt finns det 41 lägenheter fördelat på 4 enheter.

Är du intresserad av att jobba med ett närvarande ledarskap och skapa förutsättningar för relationen mellan medarbetare och brukare?

Välkommen att söka!

Arbetsuppgifter

Som enhetschef hos oss har du ansvar för verksamhet, brukare, personal och ekonomi och du rapporterar till en av tre biträdande verksamhetschefer. Ditt huvudsakliga uppdrag är att se till att vi bedriver verksamheter med hög kvalitet där våra medarbetare ger det bästa stödet till våra brukare. I rollen som enhetschef har du ett nära samarbete med våra stödfunktioner inom exempelvis ekonomi och HR där du får stöttning löpande.

Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära:

- Ansvar för att mål uppnås och att beslutade aktiviteter genomförs
- Ansvar för arbetsmiljö, ekonomi, verksamhetsmål, kvalitet mm och att det bedrivs ett systematiskt uppföljningsarbete inom verksamheten
- Budget/ekonomiarbete
- Personalplanering, bemanning och rekrytering
- Att ge medarbetarna handledning och återkoppling i arbetet så att omsorgsarbetet utvecklas samt utveckling av verksamheten
- Att kommunicera värderingar, uppmuntra till dialog och samarbete 

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare.

Om dig 

Vi söker dig som har högskolexamen, kanske som socionom eller så har du annan högskoleutbildning som ger kunskaper inom relevant lagstiftning, beteendevetenskap och ledarskapsområdet. Utöver högskoleexamen ser vi det även som positivt om du har någon form av chef- eller ledarutbildning alternativt genomfört internt traineeprogram för blivande ledare.  

För att lyckas i den här rollen har du tidigare erfarenhet som chef. Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av äldreomsorg, särskilt erfarenhet från vård- och omsorgsboende.

Som enhetschef arbetar du ofta i ett högt tempo och du får vara med om att förutsättningar kan ändras snabbt. För att trivas i uppdraget måste du därför uppskatta att bli utmanad och vara lösningsfokuserad som person. Du har en god förmåga att ta till dig digitala verktyg och du ser digitalisering som en möjlighet för verksamhetsutveckling. Du är tydlig i din ledarroll och du arbetar målinriktat och systematiskt med ständiga förbättringar. Du är också prestigelös och klarar av att prioritera i pressade situationer.

Förmåner

Vi har en rad förmåner som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och som ska underlätta din vardag, exempelvis flexibel arbetstid, subventionerad friskvård samt möjlighet till semesterväxling för att få fler semesterdagar. Läs gärna mer om våra förmåner https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html.

Välkommen med din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret. 

Följ oss gärna på Instagram där vi heter @teamumeakommun!

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Visa mindre

Team ledare till TietoEvry!

Ansök    Dec 9    Academic Work Sweden AB    Teamledare
Är du en resultatdriven team leader som vill bli en del av ett företag som är ledande inom telekombranschen, där du ansvarar för att guida och inspirera ditt team? Vill du skapa ett sammanhållet team som arbetar effektivt tillsammans för att maximera teamets potential? Då har TietoEvry möjligheten för DIG! OM TJÄNSTEN TietoEvry är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet, med fokus på att skapa ... Visa mer
Är du en resultatdriven team leader som vill bli en del av ett företag som är ledande inom telekombranschen, där du ansvarar för att guida och inspirera ditt team? Vill du skapa ett sammanhållet team som arbetar effektivt tillsammans för att maximera teamets potential? Då har TietoEvry möjligheten för DIG!

OM TJÄNSTEN
TietoEvry är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet, med fokus på att skapa digitala lösningar för företag och samhället. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. På kontoret i Umeå sitter 150 personer fördelade på 3 våningsplan. Här är arbetsmiljön inspirerande och driven av teamkänsla samt laganda i öppna landskap.

Ditt mjukvaruutvecklande team samarbetar med Agila team runt om i världen för att arbeta fram framtidens tekniska lösningar med våra kunder inom 4G och 5G. Arbetsprocessen innebär analyser, studier, implementering, test och driftsättning. Arbetet är hårdvarunära men med ett avskiljande lager som gör det mjukvaruorienterat.

Du erbjuds:


* Kompetensutveckling i en miljö där du får lära dig nya saker varje dag.
* Meningsfulla projekt i en bransch som växer och utvecklas snabbt samt är viktig för samhället.
* Öppen och stark organisationskultur som präglas av nyfikenhet.
* Ett nätverk för att lära, dela och diskutera olika lösningar.
* Balans mellan arbete och privatlivet där TietoEvry har en flexibel arbetsmodell där ditt arbete
* präglas av frihet under ansvar.
* Förmåner så som kollektivavtal, förmånligt friskvårdsbidrag, försäkringar, pensionssparande, möjlighet till fritidsstudier, föräldralönstillägg och utbildningar.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer arbeta nära ditt team, som består av 5–10 mjukvaruutvecklare, med det dagliga arbetet och motivera att nå organisationens och teamets mål. Du kommer utveckla och implementera en tidslinje för att nå målsättningar samt prioritera teamets arbetsuppgifter som skall göras. Du arbetar metodiskt med problemlösning nära andra team, arkitekter och system ledare. Tillsammans med ledningen säkerställa att teamet får utbildning för att kunna maximera deras potential och utveckling. I rollen kommer du även stötta teamet med kompetens för att stärka deras självförtroende, produktkännedom och kommunikationsfärdigheter. Tillsammans med andra team ledare kommer du delta i program och nätverk där ni delar med er av information och kunskap.

VI SÖKER DIG SOM
- Har en universitetsutbildning inom IT eller erhållit likvärdig kunskap arbetslivserfarenheter
- Har arbetslivserfarenhet inom mjukvaruutvecklingsprojekt och Agilt arbete
- Kommunicerar obehindrat på engelska och svenska, då Tieto arbetar i en internationell miljö

Som person är du:


* Resultatinriktad
* Samarbetsinriktad
* Självgående
* Problemlösande


Övrig information


* Start: Enligt överenskommelse
* Omfattning: Heltid, tillsvidare
* Placering: Umeå


Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Tietoevry skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång. Läs mer om TietoEvry HÄR! Visa mindre

Enhetschef till projektenheten i Umeå, Norrbotniabanan

Som Enhetschef på Norrbotniabanan och Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Enhetschef till projektenheten i Umeå, Norrbotniabanan Arbetsuppgifter Norrbotniabanan är inne i en spännande utveckling och behöver nu engagerade, pålitliga och modiga ledare som vill vara med och bidra till att skapa framtidens resa! Vi söker en chef ti... Visa mer
Som Enhetschef på Norrbotniabanan och Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.


Enhetschef till projektenheten i Umeå, Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

Norrbotniabanan är inne i en spännande utveckling och behöver nu engagerade, pålitliga och modiga ledare som vill vara med och bidra till att skapa framtidens resa!
Vi söker en chef till projektenheten i Umeå och söker därför dig som brinner för ledarskap och motiveras av att utveckla både verksamhet och människor!
Som enhetschef för Projektenhet Syd ansvarar du för att säkerställa att projekterings- och byggverksamheten genomförs på ett effektivt, strukturerat och affärsmässigt sätt. Detta uppdrag bedrivs genom att vara en aktiv och tydlig beställare gentemot våra leverantörer och samarbetspartners. Samordning inom enheten och Norrbotniabanans ledning är en viktig del i arbetet. Enheten ansvarar för anläggningsverksamhet inom Umeå och Robertsfors kommuner samt de järnvägsspecifika delarna mellan Umeå och Skellefteå. Jag som blir din chef heter Lars Bergdahl och som ledare drivs jag av att leda människor till att nå resultat. För mig är det viktigt att både ge och ta ansvar. Jag hoppas att du vill vara med och utveckla ett modernt och hållbart transportsystem där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt!
Placeringsort: Umeå

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Inledande intervju sker via skype. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
#LI-ÅG1

Kvalifikationer

Ditt ledarskap
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som
har högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) med inriktning teknik eller samhällsvetenskap alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
har flera års erfarenhet av arbete i chefsbefattning
har drivit och genomfört projekt i roll som projektledare eller liknande roll
har erfarenhet från järnvägsbranschen
har körkort för personbil
har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Biträdande avdelningschef, Ambulanssjukvården, Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Ambulanssjukvården Västerbotten är en länsövergripande verksamhet under utveckling då vi sedan 1 mars 2019 är en egen organisation inom Region Västerbotten. Vi ansvarar för omhändertagandet av akut sjuka eller skadade patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till sjukh... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Ambulanssjukvården Västerbotten är en länsövergripande verksamhet under utveckling då vi sedan 1 mars 2019 är en egen organisation inom Region Västerbotten. Vi ansvarar för omhändertagandet av akut sjuka eller skadade patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till sjukhus och vi ansvarar även för transporter som kräver speciell sjukvård. Vi utför runt 33 500 uppdrag årligen i Västerbotten och totalt är vi cirka 150 medarbetare.

Vår ambulansverksamhet i Umeå omfattas av stationer i Nordmaling, Robertsfors, Vännäs, Vindeln och Umeå. Förutom våra ambulanser, har vi en bedömningsbil, vars syfte är att frigöra ambulansresurser till akuta uppdrag och hjälpa patienter till rätt vårdnivå. Vi genomför ungefär 16 500 uppdrag per år. Som biträdande avdelningschef kommer du att ha ditt kontor på vår station på Ålidhem i Umeå.

Inom ambulanssjukvården Umeå arbetar idag cirka 60 heltidsanställda som är schemalagda dygnet runt årets alla dagar. Du kommer att få leda engagerade och drivna medarbetare som bland annat marknadsför sitt arbete via sociala medier och som uppskattar en lyhörd och handlingskraftig chef.

Nu söker vi en biträdande avdelningschef med placering i Umeå. Är det dig vi söker?

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du har en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Som biträdande avdelningschef är avdelningschef din närmaste chef som leder och fördelar arbetet.

Du har ett delat chefskap tillsammans med en annan biträdande avdelningschef och en avdelningschef. Du kommer bland annat att leda det operativa arbetet vid stationen såsom skötsel av ambulanser, bemanning och utrustning av ambulanser. Du kommer även att hålla medarbetarsamtal och lönedialoger med dina cirka 25 medarbetare. I uppdraget ingår även beredskapstjänstgöring på obekväm arbetstid när du tjänstgör som ambulanschef i beredskap (ACIB). Uppdraget som ACIB fördelas enligt ett rullande schema och den chef som är ACIB jobbar länsövergripande under beredskapstjänstgöringen.

Du kommer att ha ett nära samarbete med avdelningschef i Umeå och tillsammans ansvarar ni för verksamhetens mål och uppdrag. Du kommer även att ha ett nära samarbete med HR-Partner, controller, andra stödfunktioner och chefskollegor. Vi kommer att anpassa introduktionen utifrån dina behov och du kommer att få möjligheter till kompetensutveckling i ditt ledarskap och chefskap genom de ledarskapsprogram som Region Västerbotten arrangerar.

Chefsuppdraget inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är meriterande om du har några års yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvård eller inom någon form av akutsjukvård.

Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef inklusive personal- och budgetansvar. Vidare är det meriterande om du arbetat i en ledande befattning inom en akut verksamhet med dygnet runt bemanning och under större förändringsarbete. Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning. Vidare krävs datorvana och att du har B-behörig på ditt körkort då resor i tjänsten förekommer.

Arbete inom ambulanssjukvård kan vara fysiskt påfrestande med tunga lyft i miljöer som inte alltid är möjliga att anpassa för att göra förflyttning av patienter ergonomisk optimal. Utifrån din grundkompetens kan vi komma att testa din fysiska kapacitet samt genomföra ett körprov innan anställning.

Du är trygg i ditt ledarskap och som person är du strukturerad, strategisk, stresstålig och driven. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering kan vi komma att genomföra arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner
Andreas Olofsson
Kommunal
090-785 00 00 (vxl)
[email protected]

David Simonsson
Vårdförbundet
090-785 00 00 (vxl)
[email protected]

Uppdraget som (chefsbefattning) är ett tidsbegränsat förordnande på x år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Avdelningschef Cancercentrum, Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. På Cancercentrum arbetar nästan 400 personer med vård som spänner över intensiv cancerbehandling till palliativ vård. Forskning och utveckling är en viktig del för oss och en förutsättning för att fortsätta utveckla en vård i framkant. Vår vision är att: - Arbetet genomsyras av ett... Visa mer
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

På Cancercentrum arbetar nästan 400 personer med vård som spänner över intensiv cancerbehandling till palliativ vård. Forskning och utveckling är en viktig del för oss och en förutsättning för att fortsätta utveckla en vård i framkant. Vår vision är att:
- Arbetet genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt och ett nära teamsamarbete mellan vårdens professioner.
- Vi har en god arbetsmiljö och hälsosamma arbetstider.
- Sammanhållen vård för våra patienter.
- Medarbetarna får möjlighet att utveckla verksamheten.
- Ge bra förutsättningar för ledarskapet.

Vi söker nu en avdelningschef till vår vårdavdelning. Verksamheten består av medicinskt prioriterad vård inom hematologi och onkologi där vi ständigt arbetar med metoder och flöden, där personalens kunskap och engagemang är nyckel till framgång. En enhet med totalt ca 45 vårdplatser på våningsplanet med indelning i sjukdomsspecifika team och med fyra avdelningschefer med gemensamt ansvar. Vissa nyckelfunktioner är gemensamma för verksamheten och för arbetet krävs en stor förmåga till samarbete och prestigelöshet då helheten är viktigare en de enskilda delarna.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Arbetet innebär operativ daglig styrning av verksamheten med personalansvar och ansvar för arbetsmiljö och ekonomi. Ledning och resursfördelning sker i delat ledarskap med övriga avdelningschefer och i nära samarbete med övriga chefer på kliniken. Samtalet och lyhördhet är dina viktigaste arbetsredskap. Du ska företräda slutenvården inom hematologi och onkologi i olika forum. Rekrytering, planering, utbildning är ofta förekommande arbetsuppgifter liksom att planera och leda möten.

Arbetet kommer att innehålla behov av löpande utbildning av befintlig personal samt nyrekrytering under många år framöver.

Du kommer ingå i en ledningsgrupp bestående av alla avdelningschefer, samt biträdande verksamhetschef vid Cancercentrum där samarbetet mellan kollegor är centralt för att nå framgång. Du tycker det är roligt att lära dig nya saker och är inte rädd för att ta dig an utmaningar.

Då medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs måste du motivera, stötta och entusiasmera dem i förändringar och vid införandet av nya arbetssätt.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet. Det är meriterande om du har utbildning inom hälso- och sjukvården, eller inom ledarskap/organisation.

Du ska ha ledarerfarenhet med goda resultat. Det är meriterande om du varit ledare inom en offentlig verksamhet. Som avdelningschef vid Cancercentrum kommer du arbeta i många olika system, så en god vana av digitala arbetsverktyg är ett krav för tjänsten och du är väl förtrogen med Office-programmen. Har du arbetat i ett schemaläggningsverktyg tidigare ser vi det som meriterande.

Du besitter en god kommunikativ förmåga. Då du förväntas arbeta nära dina chefskollegor och övrig personal på enheten ställer det här arbetet stora krav på din samarbetsförmåga. Som avdelningschef måste du även snabbt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter utifrån verksamhetens och medarbetarnas behov. Din ledarskapsförmåga skiner igenom i ditt arbete och de beslut du tar, samt förväntas genomdriva.

Vi ser det som meriterande om du är en driven person som även är självgående i sitt arbete.


ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Visa mindre

Platschef till Fitness24Seven i Umeå

Ansök    Dec 5    Tng Group AB    Butikschef
Vill du ha ett varierande jobb med personalansvar och möjlighet att påverka ditt arbete? Fitness24Seven söker platschef till Umeå! Känner du igen dig i egenskaperna drivande, flexibel och kreativ? Har du ett intresse för träningsbranschen och vill arbeta som platschef på Fitness24Sevens gymanläggning Umestan i Umeå? Strålande! Då ska du skicka in din ansökan idag! Ditt anställningserbjudande I rollen som platschef kommer du att jobba i en varierande ro... Visa mer
Vill du ha ett varierande jobb med personalansvar och möjlighet att påverka ditt arbete? Fitness24Seven söker platschef till Umeå!

Känner du igen dig i egenskaperna drivande, flexibel och kreativ? Har du ett intresse för träningsbranschen och vill arbeta som platschef på Fitness24Sevens gymanläggning Umestan i Umeå? Strålande! Då ska du skicka in din ansökan idag!

Ditt anställningserbjudande

I rollen som platschef kommer du att jobba i en varierande roll där du har ett helhetsansvar för en av Fitness24Sevens större gymanläggningar. Detta innebär att du får leda och coacha dina medarbetare till att leverera service på högsta nivå till Fitness24Sevens medlemmar. Här får du dels arbeta med planering för anläggningen samtidigt som du jobbar operativt där du bemöter och hjälper medlemmarna.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som platschef på anläggningen i Umestan kommer du att:

• Ha personalansvar för medarbetarna på anläggningen
• Leda och coacha medarbetare
• Bemöta och välkomna medlemmarna för att bygga relation
• Ha budgetansvar för anläggning
• Sköta administration
• Sköta schemaläggning av personal och de personliga tränarna
• Sätta upp och jobba mot målen för anläggningen
• Ansvara för inköp

Värt att veta

Under dina arbetspass kommer du att jobba tillsammans med kollegor som du har personalansvar för. Tjänsten är heltid på 100% med möjlighet till flextid. Du jobbar varierande tider under gymmets bemannade öppettider som är måndag-torsdag kl. 11:00-20:00 samt fredagar kl. 11:00-16:00. Som platschef utgår ditt arbete 100% från anläggningen.

Tänkt start för tjänsten är omgående eller när rätt person kan vara på plats och inleds med en introduktionsutbildning, vilket ger dig en bra grund för rollen som platschef. I denna process arbetar vi med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Våra förväntningar

Vi söker efter dig som har tidigare erfarenhet av att leda andra människor där du haft personalansvar. För att kunna leda och coacha dina medarbetare ser vi att du är trygg i ditt ledarskap och har en god förmåga att bygga relationer. Du jobbar effektivt, organiserat och självständigt då du har ansvar för att gymanläggningen skall fungera. Du har en god förmåga att anpassa dig efter alla typer av människor, både när det gäller dina egna medarbetare, och för att medlemmarna ska känna sig bekväma och välkomna.

Vi ser att du behärskar svenska flytande i tal och skrift och har en god förståelse för engelska i tal och skrift.

Intresserad?
I den här rekryteringen är det vi på TNG som sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Du söker enkelt via vårt ansökningsformulär med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Istället kan du kort i ansökningsformuläret motivera varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan i realtid via hemsidan. Tänk också på att söka jobbet snarast om du är intresserad! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Notera dock att vi inte kan ta emot några ansökningar via email. Vi hörs snart igen! Visa mindre

Bli vår nya Varuhuschef i Lagershoppen i Umeå!

Ansök    Dec 6    Netonnet AB    Butikschef
Vi tycker att hemelektronik är fantastiskt. Vi vill därför att fler skall få hemelektronik i sin vardag genom att göra det så enkelt och billigt som möjligt. För att lyckas är så klart våra grymma medarbetare det viktigaste vi har. Vi erbjuder en stark kultur där vi tillsammans tänker nytt och utmanar branschen som de rebeller vi är. Är du med? Om tjänsten Vårt härliga team i Lagershop Umeå behöver en ny engagerad ledare som kan arbeta tillsammans med d... Visa mer
Vi tycker att hemelektronik är fantastiskt. Vi vill därför att fler skall få hemelektronik i sin vardag genom att göra det så enkelt och billigt som möjligt. För att lyckas är så klart våra grymma medarbetare det viktigaste vi har. Vi erbjuder en stark kultur där vi tillsammans tänker nytt och utmanar branschen som de rebeller vi är.

Är du med?

Om tjänsten

Vårt härliga team i Lagershop Umeå behöver en ny engagerad ledare som kan arbeta tillsammans med dem för att fortsätta leverera ett kundbemötande i världsklass. Teamet i Umeå består av ett härligt gäng positiva och engagerade medarbetare som levererar resultat och KPI:er. Som teamets ledare deltar du aktivt i den dagliga driften och ansvarar för att alla NetOnNets besökare möts av kunniga, välmotiverade och tillgängliga Lagershopsmedarbetare. Vårt Lagershopskoncept bygger på att vi snabbt, enkelt och till lagerpris tillhandahåller kunderna hemelektronik. Varuhuschefen kallas hos oss Lagershopschef och din roll är att tillsammans med ungefär 20 medarbetare, driva arbetet i Lagershop, det innebär bland annat att vi:

- Arbetar aktivt med försäljning efter uppsatta och överenskomna säljmål genom coachning och operativt arbete nära ditt team
- Vid kundkontakt arbetar aktivt med produkter ur vår tjänsteportfölj, det vill säga trygghetsförsäkringar, abonnemang samt finansieringslösningar
- Hjälper kunder i vår informationsdisk eller i vår tekniska service
- Hjälper kunder i kassan
- Fyller på varor och ser till att dessa exponeras enligt vårt koncept


Förutom att vara en del i den dagliga driften har du också ansvar för bland annat budget, resultatuppföljning/rapportering och schemaläggning. Du har självklart också personalansvar för samtliga medarbetare i Lagershoppen. På NetOnNet är våra medarbetare vår viktigaste resurs och vi är övertygande om att du tycker likadant. Ett av dina fokusområden är därför att aktivt och medvetet arbeta för att skapa en arbetsmiljö som präglas av positivitet, engagemang och driv.

Vem är du?

För att ta dig an rollen som Lagershopschef hos oss krävs det att du har ett utpräglat affärssinne där du genom att coacha och följa upp, aktivt arbetar för att driva en lönsam försäljning. Att hitta synergierna där både försäljningsresultat och teamkänsla i gruppen är på topp är din drivkraft i arbetet. Du är en stjärna på att involvera och göra medarbetarna delaktiga i arbetet med att fortsätta utveckla vår Lagershop.

Du har förmågan att arbeta strategiskt för att utveckla, effektivisera och förbättra både verksamheten och dina medarbetare. Din kommunikationsförmåga gör att du har lätt för att bygga relationer och samarbeten, och självklart brinner du för kundmötet.

Vi ser också att du har:

- några års erfarenhet från en ledande befattning inom detaljhandel
- erfarenhet av ledarskap med personalansvar

- erfarenhet av att arbeta med resultatuppföljning och budgetansvar


Wow - det här är vi!

NetOnNets arbete präglas av fyra värdeord - #enkla, #ärliga, #nytänkande och #tillsammans - det är våra ledstjärnor i vardagen. För oss är också mångfald och inkludering viktigt, vi strävar efter att ha en bred mångfald på NetOnNet, dels för att vi ska spegla samhället i stort, dels för att mångfald berikar organisationen med viktiga insikter som ger ökad förståelse för företagets ständigt växande kundbas.

Vill du också jobba med oss och bli en del av vårt team? Du söker enkelt genom att klicka på ”Ansök här” och registrerar därefter din ansökan. Vi läser ansökningarna löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, gör det redan idag! Vi ser fram emot att höra mer om dig. Visa mindre

Swedol Umeå söker Butikschef

Är du en affärsorienterad Butikschef som vill jobba med B2B i butik? Vi söker dig som vill arbeta i ett företag med korta beslutsvägar, hög service och med goda framtidsutsikter!   Till vår butik i Umeå söker vi nu en ny ledare! Som butikschef   • Är du ansvarig för försäljning och personalen i butiken • Du ser till att skapa en levande butik med aktiviteter och exponeringar tillsammans med dina medarbetare • Du säkerställer ett välfungerande och effektiv... Visa mer
Är du en affärsorienterad Butikschef som vill jobba med B2B i butik? Vi söker dig som vill arbeta i ett företag med korta beslutsvägar, hög service och med goda framtidsutsikter!
 
Till vår butik i Umeå söker vi nu en ny ledare!

Som butikschef
 
• Är du ansvarig för försäljning och personalen i butiken
• Du ser till att skapa en levande butik med aktiviteter och exponeringar tillsammans med dina medarbetare
• Du säkerställer ett välfungerande och effektivt team med rätt kompetenser och inställning
• Du leder aktivt och engagerat och ansvarar för att maximera butikens resultat
• Du sätter mål, följer upp, åtgärdar och rapporterar till regionchef vid avvikelser

Du ska även aktivt kunna presentera Swedol för kunder inom ditt närområde och skapa kundrelationer med våra kundsegment: industri & verkstad, bygg & anläggning, offentlig verksamhet, åkeri & transport eller jord- & skogsbruk. Till din hjälp har du engagerade medarbetare, utesäljare, innesäljare, central marknadsföring och support från huvudkontoret. Du rapporterar direkt till regionchefen.

Vi söker dig som har:

• Erfarenhet från detaljhandeln eller B2B-branschen som butikschef
• Tidigare framgångsrik erfarenhet av att leda och utveckla andra människor
• Tekniskt intresserad
• Säljorienterad
• Branschvana är meriterande

Som person:

• Du har ett starkt och utpräglat säljfokus, kunden är alltid nr 1 för dig
• Du är initiativrik och tycker om kundkontakter, motiverar din personal och är tävlingsinriktad
• Du är en ledare som inte är rädd att ta obekväma beslut 
• Du har ett stort driv och engagemang. Som person är du empatisk, ordningsam och stresstålig

Vi erbjuder

Ett mycket intressant och omväxlande arbete där det finns stora möjligheter till personlig utveckling och möjlighet att påverka då ditt arbete kommer att vara avgörande för tillväxten i butiken. 

I samband med denna rekrytering samarbetar Swedol med Retail Recruitment. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Monica Sveiven. 
 
Start
Tillträde sker enligt överrenskommelse.

Ansökan
Vänta inte med att skicka oss din ansökan då vi rekryterar fortlöpande och tillsättning kan ske innan ansökningstiden löpt ut. Sök via vår hemsida, vi tar inte emot ansökningar via e-post.
 
I rekryteringsprocessen kan vi komma att tillämpa personlighetstest, kreditupplysning samt utdrag från belastningsregistret.

Välkommen till Swedol!


Alligo är mest kända på marknaden genom våra starka konceptvarumärken Swedol, TOOLS, Grolls och Univern. Sammantaget omsatte Alligo 10 miljarder kronor 2021 och har cirka 2300 anställda. Tillsammans riktar vi oss i första hand till företagskunder inom industri & verkstad, bygg & anläggning, offentlig verksamhet, åkeri & transport eller jord- & skogsbruk. Vi vet att de efterfrågar högsta kvalitet på produkter, tjänster och rådgivning. För att möta det har vi en kompetent säljkår, nära samarbete med marknadsledande leverantörer och ständig utveckling av egna varumärken och sortiment. Hos oss kan man handla verktyg, förnödenheter, arbetskläder och skydd och man kan göra det i butik, på nätet eller direkt från någon av våra inne- eller utesäljare. Vi har webbhandel och cirka 200 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland. Visa mindre

Enhetschef vid enheten för samhällsutveckling

Med tanke på allt som händer, både inom länets gränser och utanför - nu söker vi dig som vill axla rollen som chef för enheten för samhällsutveckling. Här får du i ett brett, omväxlande och viktigt uppdrag vara med och skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och en offensiv grön omställning i länet. Vi erbjuder en livspusselvänlig miljö där du växer tillsammans med stöttande och engagerande kollegor. Enheten för samhällsutveckling har ca 2... Visa mer
Med tanke på allt som händer, både inom länets gränser och utanför - nu söker vi dig som vill axla rollen som chef för enheten för samhällsutveckling. Här får du i ett brett, omväxlande och viktigt uppdrag vara med och skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och en offensiv grön omställning i länet. Vi erbjuder en livspusselvänlig miljö där du växer tillsammans med stöttande och engagerande kollegor.

Enheten för samhällsutveckling har ca 20 medarbetare och ansvarar för frågor som rör samhällsplanering och boende, kulturmiljö samt energi och klimat.

Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc. Läs gärna mer på vår hemsida.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta med ledarskap inom enhetens verksamhetsområden och som har ett stort intresse och engagemang för intern verksamhetsutveckling och arbetsmiljöfrågor så väl som i samhällets utvecklingsfrågor.

Du har det fulla ansvaret på enheten för personal, ekonomi och arbetsmiljö. I din roll som enhetschef ingår du i Länsstyrelsens chefsgrupp och bidrar således även till det myndighetsgemensamma kvalitets- och utvecklingsarbetet. Du är direkt underställd länsledningen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom något av enhetens verksamhetsområden
• Dokumenterad ledarerfarenhet med personal- och arbetsmiljöansvar
• Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och/eller värdegrundsarbete.

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• Flerårig erfarenhet av ovan nämnda kvalifikationer
• Flerårig erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
• Erfarenhet av arbete med samhällsutvecklingsfrågor ur ett bredare perspektiv
• Erfarenhet av att ha arbetat med tillitsbaserad ledning och styrning.

För att trivas i rollen tycker du om, och har en god förmåga, att arbeta med ledarskapets olika dimensioner och ta till vara på den kompetens som finns inom enheten. Du behöver därför vara nyfiken, driven och utvecklingsfokuserad.

Då arbetet sker i samverkan, är det viktigt att du är lyhörd, har lätt för att samarbeta och kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i tal och skrift. Du har en god förmåga att kommunicera komplexa frågor till olika målgrupper och kan bygga relationer med samarbetspartners från olika bakgrund. Du har lätt för att växla mellan olika frågeställningar och att arbeta självständigt och strukturerat för att nå uppsatta mål.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

För tjänsten krävs B-körkort. Tjänsten kommer att innebära säkerhetsprövning innan tillträde och kräver att den som anställs är svensk medborgare.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle.

Hos oss jobbar ca 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling.

Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.

När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling.

Så här behandlar vi dina personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler. Visa mindre

Restaurangansvarig till SEN Street kitchen - Avion

Ansök    Dec 2    Se ngroup AB    Restaurangchef
SEN Street Kitchen är ett restaurangkoncept som återskapar de autentiska smakerna, dofterna och känslorna vid de livliga gatumarknader och precis som alla andra gatukök över hela östra Asien. Enkelt, snabbt, nyttigt och fräscht. Vem söker vi? Vi söker dig som har ett genuint intresse för service, mat och dryck. Du drivs av att leverera resultat, men också inspirera, stötta och coacha dina medarbetare. Som person kan du arbeta självständigt och ta beslut.... Visa mer
SEN Street Kitchen är ett restaurangkoncept som återskapar de autentiska smakerna, dofterna och känslorna vid de livliga gatumarknader och precis som alla andra gatukök över hela östra Asien. Enkelt, snabbt, nyttigt och fräscht.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har ett genuint intresse för service, mat och dryck. Du drivs av att leverera resultat, men också inspirera, stötta och coacha dina medarbetare. Som person kan du arbeta självständigt och ta beslut. Du har ett starkt engagemang och vilja att lära dig nya saker. I tjänsten som Restaurangansvarig hos oss är du närvarande i den dagliga driften och du motiveras av att leverera service på högsta nivå.

I arbetet ingår:

- Utbildning av personal.
- Schemaläggning.
- Beställning av råvaror.
- Coacha och stötta medarbetare.
- Skapa en positiv och attraktiv arbetsmiljö.
- Arbeta mot budget och uppsatta mål.


Vad kan vi erbjuda dig?

- En grundlig utbildning, och ger dig bra verktyg att komma igång.
- Det är högt i tak och möjligt att utvecklas.
- Jobba tight med ett mycket glatt och drivet team.
- Friskvårdsbidrag.
- Interna utbildningar.


SEN Street kitchen tillhör SENGROUP som är en asiatisk restaurangkoncern med rötterna i Stockholm. Idag har vi 9 restauranger i 6 olika städer, från Umeå i norr till Värnamo i söder. Vi vill erbjuda våra kunder välsmakande och kvalitativ mat med inspiration från Sydasien där våra olika koncept skapar ett stort utbud av rätter, smaker och råvaror.

Skicka in din ansökan så får vi berätta mer om oss! Visa mindre

Teamledare till Tievoevry i Umeå

Ansök    Dec 2    Poolia Sverige AB    Teamledare
Är du redo för nästa steg i karriären? Är du en ledare som brinner för mjukvaruutveckling? Då är du rätt person för Tietoevry! Tietoevry, i samarbete med Poolia, söker nu dig som redan har ett passionerat intresse för system- och mjukvaruutveckling och är redo att axla rollen som Teamledare. Teamet du kommer att leda utvecklar idag 5G inom Enhanced Mobile Broadband, Ultra Reliable Low Latency Communications och Massive Machine Type Communications samt och... Visa mer
Är du redo för nästa steg i karriären? Är du en ledare som brinner för mjukvaruutveckling? Då är du rätt person för Tietoevry!

Tietoevry, i samarbete med Poolia, söker nu dig som redan har ett passionerat intresse för system- och mjukvaruutveckling och är redo att axla rollen som Teamledare. Teamet du kommer att leda utvecklar idag 5G inom Enhanced Mobile Broadband, Ultra Reliable Low Latency Communications och Massive Machine Type Communications samt och bedriver forskningssamarbeten inom framtidens 6G telekomsystem.

Urval sker löpande så ansök redan idag!

Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse.

Om tjänsten
Du att arbeta som teamledare i ett av Tietos kundprojekt, hos de stora mobilsystemsföretagen eller hos de främsta mobiltillverkarna och ibland även hos offensiva start-ups som är i behov av avancerade/innovativa muskler.

Stämningen i de olika teamen präglas av en stark lagkänsla där man möter framgångar och löser utmaningar tillsammans.

Du kommer att leda ett agilt krossfunktionellt utvecklingsteam där arbetet bland annat består av:
• Avancerad systemering
• Modellering/simulering
• Hands-on mjukvaruutveckling i skarpa målsystem

Mjukvaruutvecklingen bedrivs i ett flertal språk och scriptdialekter som:
• Realtime -C och C++ är centrala
• Java, Golang, Perl och Python är också viktiga

Verktyg som används är:
• GIT, Eclipse, Jira, Gerrit och Jenkins är en naturlig del av utvecklingsmiljön
• För simulering och modellering används även Matlab och Octave


Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kretsar kring att stötta teamet:

• Hantera teamets dagliga aktiviteter
• Utveckla och implementera en tidslinje för att uppnå målen
• Motivera teamet att uppnå organisations- och teammål
• Hålla och prioritera aktiviteter för teamet
• Marknadsföra och främja teamet
• Säkerställa utbildning av teammedlemmar för att maximera deras potential
• Ge teammedlemmar färdigheter för att förbättra deras självförtroende, produktkunskaper och kommunikationsförmåga
• Delta med andra teamledare i program och nätverk för att dela information och best practices
• Ge intern och extern feedback till teamet och individuella prestationer
• Bidra till tillväxt av organisationen genom ett framgångsrikt team
• Skapa en trevlig arbetsmiljö som inspirerar teamet


Vem är du?
• Du har en universitetsexamen eller motsvarande, så som civilingenjörsutbildning inom teknisk datavetenskap, elektro, teknisk fysik eller liknande
• Starka organisatoriska färdigheter för att ge teamet riktning
• Du har minst två till tre års yrkeserfarenhet
• Lång erfarenhet av SW utvecklingsprojekt
• Erfarenhet av agilt arbetssätt
• Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska
• Vi tror att du förkroppsligar Tietos värderingar: Vi sätter kunden i centrum för allt vi gör. Vi samarbetar målmedvetet för att uppnå rätt resultat. Vi fortsätter att lära oss ständigt och strävar efter att vara i världsklass. Vi bygger förtroende genom att alltid vara äkta och en bra förebild

Som person är du är ansvarsfull, öppen och generös med en hög grad av självledarskap. Du ser kommunikation och ledarskap som dina främsta styrkor och kan ager säker och skicklig i förhandlingar.


Om verksamheten
Tietoevrys mål är att vara kundernas förstahandsval för affärsförnyelse och det ledande mjukvaru- och tjänsteföretaget i Norden.

I en snabbt föränderlig värld kan varje bit av information användas för att skapa nytt värde. Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har idag en framträdande roll i det digitala ekosystemet och använder vår mjukvara och våra tjänster för att skapa verktyg och lösningar som förenklar vardagen för miljontals människor, hjälper kunder att förnya sin affär genom att fånga möjligheterna med modernisering, digitalisering och innovation och som skapar nya möjligheter baserat på öppenhet, innovationssamarbeten och ekosystem.

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro.
Huvudkontoret ligger i Esbo, Finland, och bolaget sysselsätter omkring 14 000 experter i cirka
20 länder. Tietos omsättning är cirka 1,5 miljarder euro.


Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se. Visa mindre

Gruppchef Fastighetsservice

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder. Som arbetsgivare erbjuder vi möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Oavsett vad du söker, vad du brinner för eller vad du vill uppnå står vår dörr öppen för dig. Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen. Inom Marknadso... Visa mer
Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder. Som arbetsgivare erbjuder vi möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Oavsett vad du söker, vad du brinner för eller vad du vill uppnå står vår dörr öppen för dig. Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen.

Inom Marknadsområde Umeå kommer du att utgå ifrån Umeå som basort. Du kommer att ansvara för ca. 15 st ordinarie medarbetare. Under säsong (sommar/vinter) ansvarar du även för säsongsanställda. Arbetet är omväxlande och socialt. Du arbetar självständigt och du får stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete. Tillsammans med dina närmaste medarbetare och gruppchefskollegor, är du med och utvecklar vårt marknadsområde inom utemiljö och fastighetsdrift. Som gruppchef rapporterar du till leveranschefen. I din roll ser vi gärna att du även är ledamot hos någon av våra bostadsrättsföreningar.

Hos oss gör du skillnad

Som gruppchef kommer du att få en chef- och ledarroll i några av grupperna som både sköter den inre och yttre fastighetsskötseln och fastighetsreparationer. Du hjälper dina medarbetare att planera sitt arbete, tillsätter rätt resurser och säkerställer att våra tjänster utförs enligt avtal och med hög kvalitet. Du är ansvarig för arbetsmiljön, och kommer vara intäkt och kostnadsansvarig för din grupp med tillhörande arbetsuppgifter. Arbetet innebär en större del administrativt arbete kopplat till din chefsroll, och om så behövs ska du vara beredd på att jobba direkt i leveransen.

Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang.

Du har akademisk utbildning på högskola/universitet alternativt erhållit motsvarande erfarenhet genom många års arbetslivserfarenhet. Vi söker dig som är intresserad av både medarbetare och kunder och som har förmåga att se och möta våra kunders behov samt utveckla och stötta våra medarbetare. Vi lägger stor vikt vid att ta hand om våra medarbetare och att våra kunder upplever oss som professionella i vår leverans. Det är viktigt att du är social och har förmåga att skapa en öppen och förtroendefull dialog både internt och externt. Du är en drivande och tydlig ledare som jobbar på ett affärsmässigt sätt. 

Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och budgetansvar sedan tidigare. Vidare ser vi att det är viktigt att du som ledare är medveten om dina styrkor och svagheter och förstår hur ditt beteende påverkar andra. Du har en stark administrativ kompetens med god datorvana och har god förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tjänsten kräver B körkort.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Riksbyggen tillämpar provanställning.

Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.

Ansökan

Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se under Jobba hos oss/Lediga jobb senast den 1 januari 2023. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så ansök redan idag! 

För frågor är du välkommen att kontakta leveranschef Laila Karlsson, [email protected]

 


Vi arbetar nära våra kunder och vi ser gärna att du i ditt jobb hos oss blir ledamot i någon av våra bostadsrättsföreningar.

Är du nyfiken på hur det är hos oss? Se gärna vår film.

Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Visa mindre

Familjerådgivare till Individ- och familjeomsorgen

Ansök    Dec 2    Umeå kommun    Socioterapeut
Individ- och familjeomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv. Stöd-och omsorgsförvaltningen i Umeå kommun söker en vikarierande familjerådgivare på heltid. Familjerådgivningen är en självständig verksamhet utan myndighetsutövning. Grundtanken är att i förebyggande syfte kunna erbjuda kommunmedborgare relationsstöd för att motverka familjesplittring och d... Visa mer
Individ- och familjeomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.Stöd-och omsorgsförvaltningen i Umeå kommun söker en vikarierande familjerådgivare på heltid.

Familjerådgivningen är en självständig verksamhet utan myndighetsutövning. Grundtanken är att i förebyggande syfte kunna erbjuda kommunmedborgare relationsstöd för att motverka familjesplittring och destruktiva familjerelationer. Samt att kunna bidra till goda uppväxtförhållanden för barnen.Dina arbetsuppgifter 
Som familjerådgivare möter vi par som söker hjälp för olika samlevnadsproblem, kriser och konflikter. Vi erbjuder samtal för att medverka till bearbetande och hantering. Samtalen sker  digitalt när det passar. Vi möter även familjer och vuxna i annan nära relation.

Du har självständigt behandlingsansvar och förväntas bedöma, planera och genomföra stöd utifrån klienternas önskemål och behov. Samtalen kan vara bearbetande, krissamtal, klargörande med fokus på reparations- och separationsarbete.

För stöd i arbetet har vi regelbunden handledning.Om dig
Vi ser gärna att du har socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning med beteendeinriktning. Du har lägst grundläggande psykoterapiutbildning inklusive egen terapi och handledning. Vi vill att du som söker har ett professionellt förhållningssätt, är samarbetsinriktad och har god förmåga att skapa förtroende och goda relationer. Du trivs med att arbeta självständigt men uppskattar att ingå i team.

Det är meriterande om du har erfarenhet av familjeterapeutiskt arbete. Kanske har du också vidareutbildning inom relevanta områden som till exempel sexologi, relationsvåld, kris/trauma, handledarutbildning.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Som person är du trygg och stabil, har integritet och är väl grundad i värderingar. Du har god samarbetsförmåga och är tillmötesgående och uppmärksam i ditt bemötande. Du ser möjligheter i förändringar och bidrar till vidareutveckling av verksamheten.Övrigt
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start enligt överenskommelse och pågår till och med 2023-06-30.

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Visa mindre

Biträdande Leklandschef Umeå

Ansök    Dec 1    Leo's AB    Restaurangchef
Drömmer du om att driva och leda en stor verksamhet efter Leos framgångsrika koncept tillsammans med en leklandschef? Är du målinriktad, självgående och strävar efter att överträffa gästens förväntningar med ett leende på läpparna? Då kanske det är dig vi söker. Ta chansen och sök redan idag! Arbetsuppgifter - Driva leklandet enligt företagets koncept och grunder - Driva den dagliga verksamheten efter Leos 4S- Säkerhet, Städ, Service och Sälj - Jobba... Visa mer
Drömmer du om att driva och leda en stor verksamhet efter Leos framgångsrika koncept tillsammans med en leklandschef? Är du målinriktad, självgående och strävar efter att överträffa gästens förväntningar med ett leende på läpparna? Då kanske det är dig vi söker. Ta chansen och sök redan idag!

Arbetsuppgifter

- Driva leklandet enligt företagets koncept och grunder
- Driva den dagliga verksamheten efter Leos 4S- Säkerhet, Städ, Service och Sälj
- Jobba mot uppsatta mål och nyckeltal samt ansvara för verksamhetens resultat
- Driva och utveckla service & merförsäljning
- Ansvara för säkerhet, brand och arbetsmiljö
- Inköp och inventeringar
- Tillaga och servera enklare maträtter
- Anordna kalas

Arbetet är till största del operativt där du är en del av ditt team.
Vi söker dig som har praktisk ledarskapserfarenhet från tidigare anställningar. Du ska vara genuint intresserad av ledarskap och leda din omgivning genom att vara en förebild. Ett krav är att du kan flytande svenska och engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du har arbetat inom service- eller restaurangbranschen samt gärna inom kök. Som person är du en positiv teamspelare med ett affärssinne som motiveras av att nå uppsatta mål. Det är viktigt att du är strukturerad och stresstålig då tempot ofta är högt. Eftersom jobbet tidvis är fysiskt krävande ser vi gärna att du delar vår syn på en sund livsstil och håller dig i form och tar ansvar för din hälsa. Sist men inte minst älskar du kontakten med gäster och tycker om att arbeta i en roll med mycket ansvar!

Utöver ovan sätter vi alltid Leos värdeord i fokus när vi söker nya medarbetare:
Lojalitet : Vi visar lojalitet mot företaget och kollegor genom att agera enligt våra budord.
Engagemang: Vi bryr oss om hur det går för företaget och vill själva bidra till Leos framgång.
Omtanke: Vi bryr oss om och finns alltid tillhands för våra gäster och varandra.
Samarbete : Vi arbetar tillsammans mot företagets mål. Leos framgång är resultatet av allas insatser.

Övrigt om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tjänsten tillsätts efter överenskommelse. Arbetstiderna varierar men ett krav är att du ska jobba varannan helg. Vi är anslutna till kollektivavtal.

Intervjuer sker löpande - så sök tjänsten redan idag!

Leos Lekland är Nordens största och mest besökta leklandskedja med närmare 50 anläggningar (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland). När bolaget startades 2006 i Luleå, ville grundarna skapa en mötesplats för familjer med fokus på lek och rörelse. Det är mer aktuellt än någonsin nu när rapporter från WHO visar att barnen rör sig för lite idag. Företagets framgång bygger på ett starkt koncept med lek, bus och rörelse för hela familjen. Våra viktigaste prioriteringar är service och säkerhet, renlighet, för att få nöjda gäster som kommer tillbaka. Allt vi gör ska vi göra med kvalitet och engagemang. Visa mindre

Ekonomiansvarig till c/o Mathantverkarna

Ansök    Dec 1    Vedea AB    Ekonomichef
På c/o Mathantverkarna vill vi utmana den traditionella livsmedelsbranschen med en nytänkande approach, allt för nå vår vision om att skapa fler nära maten-upplevelser. Vi stöttar och utvecklar lokala livsmedelsproducenter med potential för tillväxt. Vi gör det genom att bistå med bland annat försäljning, affärsutveckling, ekonomi och kommunikation. Nu söker vi dig, vår nya ekonomiansvarige, till vårt huvudkontor i Umeå. Just nu befinner sig c/o Mathantver... Visa mer
På c/o Mathantverkarna vill vi utmana den traditionella livsmedelsbranschen med en nytänkande approach, allt för nå vår vision om att skapa fler nära maten-upplevelser. Vi stöttar och utvecklar lokala livsmedelsproducenter med potential för tillväxt. Vi gör det genom att bistå med bland annat försäljning, affärsutveckling, ekonomi och kommunikation. Nu söker vi dig, vår nya ekonomiansvarige, till vårt huvudkontor i Umeå.
Just nu befinner sig c/o Mathantverkarna i en spännande fas. Med stark organisk utveckling, kombinerat med förvärv av fler bolag, skapar vi fler nära maten-upplevelser än någonsin. Och där kommer du in – en ekonomiansvarig som älskar mat och dryck av hög kvalitet och vill vara en viktig del av vår framtida utveckling.
Vi har ett 30-tal medarbetare och omsätter cirka 150 miljoner per år. Idag består vår koncern av följande starka producenter:
Vindelns Rökeri
Norums Fiskrökeri
Familjen Hansen Charkuterier
Bryggverket
Nacka Köttprodukter

Ditt jobb
Som ekonomiansvarig ansvarar du för ekonomin i både moder- som dotterbolag. Du har en central roll i det ekonomiska arbetet och har stora friheter när det kommer till att förbättra och utveckla de ekonomiska rutinerna och den ekonomiska styrningen. Vi söker med andra ord dig som vill utveckla bolaget, affären och dig själv.
Dina uppgifter som ekonomiansvarig:
Du ingår i koncernens ledningsgrupp där du rapporterar till vd och arbetar nära bolagets grundare och huvudägare.
Du stöttar koncernens platschefer med ekonomisk uppföljning och att implementera förbättringsåtgärder inom området.
Du ansvarar tillsammans med vd för bolagens ekonomiska mål, att de är tydliga och att de följs upp.
Du deltar i förvärvsprocessen av nya bolag.
Du stöttar med implementeringen av koncernens arbetssätt i nyförvärvade bolag.

Ditt arbetsområde är brett, allt från löpande redovisning till budget/prognosarbete och kassaflödesanalyser. För att stötta med koncernövergripande administration, inkl. enklare ekonomiadministration, finns inom kort en koncernkoordinator på plats. Över tid kommer Du dessutom att ha stora möjligheter att forma och utveckla din tjänst.
Vi söker dig som
Har en relevant ekonomiutbildning och erfarenhet från kvalificerat arbete som ekonom, ekonomiansvarig, redovisningskonsult eller liknande. Du har god förståelse för hela ekonomiprocessen och strävar efter att utveckla och förbättra. Du har inställningen att framrutan är större än backspegeln och vill bidra med att skapa lönsam tillväxt. Har du erfarenhet av att analysera och utvärdera bolag i samband med förvärvsprocesser är det meriterande. Du behärskar svenska i tal och skrift.
Personliga egenskaper
Du har en välutvecklad analytisk förmåga samt mycket god förståelse för kopplingen mellan affär och ekonomi. Du trivs med att arbeta verksamhetsnära i en miljö med korta beslutsvägar där du har stor möjlighet att påverka och bidra till förbättring och utveckling. Du är prestigelös och kommunikativ och har lätt för att skapa en organiserad och strukturerad omgivning som gynnar hela företaget. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Ansökan
c/o Mathantverkarna samarbetar med Vedea och Åsa Holmström, 072-050 52 80 för denna rekrytering. Gällande tjänsten går det bra att kontakta delägare och grundare Fredrik Jonsson, 090-200 40 51. Välkommen med din ansökan märkt EKONOMIANSVARIG senast 11 december 2022 via www.vedea.se/CV. Visa mindre

Swedol Umeå söker Butikschef

Är du en affärsorienterad Butikschef som vill jobba med B2B i butik? Vi söker dig som vill arbeta i ett företag med korta beslutsvägar, hög service och med goda framtidsutsikter!   Till vår butik i Umeå söker vi nu en ny ledare! Som butikschef   • Är du ansvarig för försäljning och personalen i butiken • Du ser till att skapa en levande butik med aktiviteter och exponeringar tillsammans med dina medarbetare • Du säkerställer ett välfungerande och effektiv... Visa mer
Är du en affärsorienterad Butikschef som vill jobba med B2B i butik? Vi söker dig som vill arbeta i ett företag med korta beslutsvägar, hög service och med goda framtidsutsikter!
 
Till vår butik i Umeå söker vi nu en ny ledare!

Som butikschef
 
• Är du ansvarig för försäljning och personalen i butiken
• Du ser till att skapa en levande butik med aktiviteter och exponeringar tillsammans med dina medarbetare
• Du säkerställer ett välfungerande och effektivt team med rätt kompetenser och inställning
• Du leder aktivt och engagerat och ansvarar för att maximera butikens resultat
• Du sätter mål, följer upp, åtgärdar och rapporterar till regionchef vid avvikelser

Du ska även aktivt kunna presentera Swedol för kunder inom ditt närområde och skapa kundrelationer med våra kundsegment: industri & verkstad, bygg & anläggning, offentlig verksamhet, åkeri & transport eller jord- & skogsbruk. Till din hjälp har du engagerade medarbetare, utesäljare, innesäljare, central marknadsföring och support från huvudkontoret. Du rapporterar direkt till regionchefen.

Vi söker dig som har:

• Erfarenhet från detaljhandeln eller B2B-branschen som butikschef
• Tidigare framgångsrik erfarenhet av att leda och utveckla andra människor
• Tekniskt intresserad
• Säljorienterad
• Branschvana är meriterande

Som person:

• Du har ett starkt och utpräglat säljfokus, kunden är alltid nr 1 för dig
• Du är initiativrik och tycker om kundkontakter, motiverar din personal och är tävlingsinriktad
• Du är en ledare som inte är rädd att ta obekväma beslut 
• Du har ett stort driv och engagemang. Som person är du empatisk, ordningsam och stresstålig

Vi erbjuder

Ett mycket intressant och omväxlande arbete där det finns stora möjligheter till personlig utveckling och möjlighet att påverka då ditt arbete kommer att vara avgörande för tillväxten i butiken. 

I samband med denna rekrytering samarbetar Swedol med Retail Recruitment. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Monica Sveiven. 
 
Start
Tillträde sker enligt överrenskommelse.

Ansökan
Vänta inte med att skicka oss din ansökan då vi rekryterar fortlöpande och tillsättning kan ske innan ansökningstiden löpt ut. Sök via vår hemsida, vi tar inte emot ansökningar via e-post.
 
I rekryteringsprocessen kan vi komma att tillämpa personlighetstest, kreditupplysning samt utdrag från belastningsregistret.

Välkommen till Swedol!


Alligo är mest kända på marknaden genom våra starka konceptvarumärken Swedol, TOOLS, Grolls och Univern. Sammantaget omsatte Alligo 10 miljarder kronor 2021 och har cirka 2300 anställda. Tillsammans riktar vi oss i första hand till företagskunder inom industri & verkstad, bygg & anläggning, offentlig verksamhet, åkeri & transport eller jord- & skogsbruk. Vi vet att de efterfrågar högsta kvalitet på produkter, tjänster och rådgivning. För att möta det har vi en kompetent säljkår, nära samarbete med marknadsledande leverantörer och ständig utveckling av egna varumärken och sortiment. Hos oss kan man handla verktyg, förnödenheter, arbetskläder och skydd och man kan göra det i butik, på nätet eller direkt från någon av våra inne- eller utesäljare. Vi har webbhandel och cirka 200 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland. Visa mindre

Gruppchef Projektplanering

Ansök    Dec 1    Vattenfall AB    Gruppchef, teknik
Företagsbeskrivning Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20?000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och vi driver på öv... Visa mer
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20?000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Jobbeskrivning
En spännande vardag – för en fossilfri framtid. På Vattenfall Eldistribution har vi en gemensam vilja att påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och skapa framtidens elnät.
Vi på Vattenfall Eldistribution söker dig som vill göra skillnad på riktigt. Vill du bidra med en av de viktigaste pusselbitarna för att möjliggöra den pågående energiomställningen? Som chef för gruppen Projektplanering Lokalnät Norr kommer du leda ett fantastiskt gäng medarbetare med bred teknisk kompetens och driva projektifiering av framtidens anläggningsinvesteringar.
Avdelning Projektplanering säkerställer optimala anläggningsinvesteringar ur ett helhetsperspektiv genom att projektifiera interna och externa behov. Behoven är allt ifrån reinvestering av våra ledningar, stationer och kommunikationsnät till anslutning av både stora och små kunder. Utifrån behoven tar vi fram åtgärder och föreslår anläggningsinvesteringar. Vi tar fram beslutsunderlag för att sedan planera och genomföra tekniska förstudier för beslutade anläggningsinvesteringar. Avdelningen består för närvarande av tre grupper vilka är lokaliserade i Solna, Trollhättan och Luleå. Avdelningen växer kraftigt och vi utökar nu med ytterligare tre grupper. Till vår grupp i Luleå och Umeå söker vi en chef som tillsammans med kompetenta och drivna medarbetare vill ta sig an utmaningen att bidra till elektrifieringen av Sverige.
I gruppen Projektplanering Lokalnät Norr arbetar idag arbetar idag en grupp på 10-15 medarbetare som kommer växa 2023. Som gruppchef leder du utvecklingen av ditt team och verksamheten i ditt geografiska område vilket kräver förmåga att arbeta operationellt samtidigt som du har en strategisk höjd och förståelse. Du kommer arbeta nära dina chefskollegor inom avdelningen där fördelning av ansvar och synkning mellan teamen är mycket viktigt. Du rapporterar till avdelningschefen för Projektplanering.

Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla ditt team, både på individ- och gruppnivå
Löpande analysera kompetens- och resursbehov och aktivt arbeta med kompetensförsörjning och rekrytering
Planera, prioritera och följa upp verksamheten vilket bl.a innefattar resursplanering och arbetsfördelning, såväl inom din grupp som tillsammans med de övriga grupperna på avdelningen
Driva verksamhetskritiska frågor tillsammans med dina medarbetare och kollegor på angränsande avdelningar samt skapa förutsättningar för utveckling och effektiva samarbeten
Sätta egen budget och arbeta med prognoser och kostnadsuppföljning
Som medlem i avdelningens ledningsgrupp bidra i utvecklingen av såväl verksamhet som organisation

Kravspecifikation
Vi söker dig som har
Ledarerfarenhet som chef eller annan ledarerfarenhet i minst 2 år.
Akademisk utbildning, gärna inom elkraft, energi, samhällsbyggnad eller motsvarande
Erfarenhet av att arbeta i större organisationer, vilket ställer krav på förmågan att arbeta processorienterat.
Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
Branscherfarenhet eller erfarenhet av eller kunskap om samhällsviktig infrastruktur vilket är meriterande men inte ett krav
God kommunikativ förmåga både skriftligt och muntligt. Behärskar svenska och engelska väl.
B-körkort då resor förekommer


Personliga egenskaper
Du är trygg i ditt ledarskap, har god självkännedom och ett genuint intresse för ledarskap
Du är lösningsorienterad och har ett pragmatiskt förhållningssätt utifrån vad som är bäst för hela företaget
Du har god förmåga att skapa förtroende och samarbeta med andra för att nå resultat
Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar och driver självständigt ditt arbete framåt på ett effektivt sätt
Vi värdesätter din förmåga att inspirera och få dina medarbetare att växa och känna engagemang.

Ytterligare information
Vi erbjuder dig
Förutom att du får vara med och skapa förutsättningar för framtidens smarta energisamhälle så erbjuder vi en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Med vår karriär- och utvecklingsmodell vill vi skapa tydlighet i vilka möjligheter du har att utvecklas i den inriktning du vill. Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering leder till nytänkande, förbättrade affärsresultat och ökat engagemang och vi strävar efter att representera mångfalden bland våra kunder och samhället vi verkar i.

Känns detta som ett spännande uppdrag för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Övrig information
Rekryterande chef: Elisabet Norgren, telefon: 0730-681 550
Rekryterare: Anders Nielsen, telefon: 070-0786840
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Ann-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Ann Petersson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Befattning: Chef för Projektplanering Lokalnät Norr
Placeringsort: Umeå eller Luleå
Sista ansökningsdag: 3 Januari 2023
Vattenfall Eldistribution AB är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vattenfall Eldistribution AB är ett av Sveriges största elnätsföretag och levererar el till 900 000 privat- och företagskunder. Läs mer om oss på: www.vattenfalleldistribution.se Visa mindre

Avdelningschef QC till APL

Ansök    Nov 30    Bravura Sverige AB    Affärsområdeschef
Om Bravura: Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas! Om tjänsten: Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du an... Visa mer
Om Bravura:

Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!

Om tjänsten:

Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Apotek Produktion & Laboratorier (APL).

Om företaget:

APL är en av Europas ledande företag inom utveckling, analys och tillverkning av extemporeläkemedel och lagerberedningar. APL är också en etablerad kontraktstillverkare inom life science i Skandinavien. APLs ca 500 medarbetare är verksamma vid fyra tillverkningsenheter som finns i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. APL har ett samhällsuppdrag att tillverka extemporeläkemedel som skräddarsys för den enskilde patienten. Många beredningar görs till barn och till patienter med olika typer av överkänslighet. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Därmed är deras kvalitet och säkerhetsarbete en stor och viktig del av deras verksamhet.

Affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande – det är deras gemensamma värdegrund. För dem är detta inte tomma ord utan genomsyrar allt de gör i deras verksamhet. För att du ska trivas bör dessa värderingar även passa in på dig.

Läs gärna mer på www.apl.se.

Arbetsuppgifter:

Som avdelningschef för QC på APL har du en viktig roll för företagets leveranssäkerhet, målstyrning och långsiktiga utveckling. Du arbetar övergripande inom enheten Tillverkning & QC och tvärfunktionellt inom företaget mellan olika avdelningar och orter där ni tillsammans driver arbetet mot ökad effektivitet och lönsamhet. Det är av stor vikt att beslutade arbetssätt och regelverk implementeras, används och följs upp. För att lyckas behövs god förståelse för hur olika processer fungerar och att du förespråkar ett processbaserat arbetssätt.

I rollen ingår arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar samt ansvar för avdelningens resursbehov, bemanning och kompetens utifrån processernas krav. Du som avdelningschef förväntas att arbeta strategiskt och övergripande för en trygg och säker arbetsmiljö, god kvalitet enligt GMP samt säkrade leveranser med effektivitet och lönsamhet.

Ditt team består av ca trettio personer placerade i Umeå och Stockholm, där de flesta är analytiska kemister och mikrobiologer. Du har direkt personalansvar för två gruppchefer som har den operativa chefsrollen i den dagliga verksamheten samt en QC specialist. Vi ser gärna att du utgår från Umeå och befinner dig i Stockholm kontinuerligt, ca 20% av tiden. Du sitter med i två ledningsgrupper, den lokala i Umeå samt i den bolagsövergripande för enheten Tillverkning & QC tillsammans med enhetschef, tillverkningschefer samt avdelningschef QC Malmö.

Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:

• Akademisk utbildning och/eller relevant arbetslivserfarenhet inom analytisk kemi eller mikrobiologi alternativt mångårig erfarenhet inom verksamhetsområde som bedöms likvärdigt
• Mycket goda ledaregenskaper och dokumenterad erfarenhet av förändringsledning
• Erfarenhet av arbete med ständiga förbättringar och LEAN
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av GMP-reglerad verksamhet samt QC-arbete är starkt meriterande

Du är van att sätta upp mål både för dig själv och dina medarbetare. Du ger inte upp i första taget och är mycket ihärdig för att säkerställa att resultatet alltid blir uppnått. Du kan se samband och arbetar involverande för att ta verksamheten till nästa nivå.

Rollen kräver att du är noggrann och kvalitetsmedveten då du arbetar i en GMP-reglerad verksamhet. och det är viktigt att du trivs med att strukturera ditt arbete och arbeta systematiskt. Vidare resonerar du långsiktigt och fastnar inte i detaljer när det dyker upp motgångar.

Viktigast av allt är att du får energi av att leda och skapa rätt förutsättningar för andra att kunna ta ansvar så att ni tillsammans kan uppnå gemensamma mål. Det är naturligt för dig att stötta dina medarbetare och du är proaktiv för att förbättra förutsättningarna och arbetsklimatet för både dig själv och dina medarbetare. Din ledarstil kännetecknas av en öppen attityd och du har lätt för att samarbeta och engagera andra människor.

Övrig information:

Start: Enligt överenskommelse
Plats: Umeå
Lön: Enligt överenskommelse
Övrigt: Innan ev. anställning genomförs alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll

Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här

Är du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här

Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, [email protected] eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Platschef till Umeå Mark & VA

Inledning: Är du en driven lagspelare med ledarerfarenhet? Vill du tillhöra en platt organisation med korta beslutsvägar? Härligt, då kanske du är rätt person för tjänsten! Umeå Mark & VA märker av en hög efterfrågan från deras kunder och söker nu efter ytterligare en Platschef för att berika deras organisation. Information om tjänsten Professionals Nord söker i samarbete med UMV en Platschef. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryterin... Visa mer
Inledning:
Är du en driven lagspelare med ledarerfarenhet? Vill du tillhöra en platt organisation med korta beslutsvägar? Härligt, då kanske du är rätt person för tjänsten! Umeå Mark & VA märker av en hög efterfrågan från deras kunder och söker nu efter ytterligare en Platschef för att berika deras organisation.

Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med UMV en Platschef. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Umeå Mark & VA. 

Hos Umeå Mark & VA kommer du arbeta tillsammans med cirka 35 medarbetare i olika roller och gruppkonstellationer.

Företaget verkar för gemenskap och har stark laganda, i din nya roll som platschef kommer du ingå i ett prestigelöst team med mycket arbetsglädje. Umeå Mark & VA är en platt organisation med korta beslutsvägar - därför kommer du ha stor möjlighet att påverka både din roll och arbetssituation. Du sätter själv gränserna för din egen utveckling!

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och deras önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till [email protected]

Du erbjuds:

• Stort förtroende och mandat att självständigt bedriva arbetet
• Flexibel arbetstid
• Möjlighet till tjänstebil
• Generöst friskvårdsbidrag

UMV tror att delaktighet skapar engagemang. Genom korta beslutsvägar och lyhördhet ges deras anställda möjlighet att påverka såväl den dagliga produktionen, sin personliga utveckling på arbetsplatsen samt utvecklingen av företaget. De erbjuder ett varierat arbete med stimulerande arbetsuppgifter där de tillsammans genom aktivt deltagande utvecklar verksamheten.

Arbetsuppgifter
I din nya roll som platschef har du det yttersta personal- och resultatansvaret för din enhet. Du leder och fördelar arbetet samtidigt som du agerar som en nyckelfunktion i projekten och i planeringen. Du säkerställer kvalité, tid och ekonomi i projekten och arbetar både operativt såväl som strategiskt i ditt utförande. Du arbetar tillsammans med yrkesarbetare, maskinförare och arbetsledare där du är ansvarig för att leda och fördela arbetet. Du håller kontakt med beställare och är delaktig genom hela projekten. 

Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:

• Personalledning
• Resultat- och ekonomiansvar
• Ansvar och deltagande i projekt samt efterarbete

Vi söker dig som: 
Du har erfarenhet av ledande befattning med koppling till markarbete eller byggbranschen samt behärskar svenska flytande i tal och skrift. Vidare har du B-körkort och god datorvana, framför allt i Excel, då arbetsuppgifterna kräver det. Det är meriterande om du tidigare utbildats i entreprenad och/eller juridik och erfarenhet av BAS-U och BAS-P, men det är inget krav för tjänsten. 

Du är av naturen driftig och handlingskraftig - du ser vad som behöver göras och agerar samt delegerar utan förhinder. Du ser till verksamhetens och dina medarbetares bästa och säkerställer alltid välmående och utveckling hos din personal kopplat till företagets mål. Utöver det tror vi att du har hög samarbetsförmåga och är kommunikativ som person.

START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Rekrytering, Heltid
STAD: Umeå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Moa Lindgren

Du söker tjänsten enkelt genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urval- och intervjufasen. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på [email protected] Visa mindre

Verkstadschef/bilmekaniker

Ansök    Nov 29    Bilverkstaden På Teg AB    Verkstadschef
I rollen som Verkstadschef ansvarar för den dagliga driften av verkstaden. Med involverande ledarskap säkerställer du att verkstaden når uppsatta mål gällande ekonomisk lönsamhet såväl som kund- och medarbetarnöjdhet. En viktig uppgift är fortsatt effektivisering av verksamheten genom utveckling av rutiner, arbetssätt. För att lyckas och trivas i jobbet ser vi att du har erfarenhet av ledande roll inom verkstad, gärna från processorienterat företag i fordo... Visa mer
I rollen som Verkstadschef ansvarar för den dagliga driften av verkstaden. Med involverande ledarskap säkerställer du att verkstaden når uppsatta mål gällande ekonomisk lönsamhet såväl som kund- och medarbetarnöjdhet. En viktig uppgift är fortsatt effektivisering av verksamheten genom utveckling av rutiner, arbetssätt. För att lyckas och trivas i jobbet ser vi att du har erfarenhet av ledande roll inom verkstad, gärna från processorienterat företag i fordonsbranschen. Du är nyfiken och uppdaterad inom modern fordonsteknik och vet hur man driver och utvecklar en effektiv verksamhet med hög servicegrad. Vi ser gärna att du även har praktiskt erfarenhet av att implementera .
Med god samarbetsförmåga och personlig trygghet trivs du med att arbeta mål- och resultatinriktat i en självständig roll. Ditt ledarskap är kommunikativt och genom delaktighet har du lätt för att få med dig och utveckla människor. Du tänker strategiskt och ser helheten, men förstår betydelsen av detaljer. Genom struktur, planering och uppföljning bidrar du till att skapa ett naturligt kvalitetstänkande som genomsyrar hela verksamheten. Du drivs av att skapa värde tillsammans med andra, är öppen och prestigelös med förmåga att motivera teamet och bygga en stark organisation.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

IVO söker enhetschef till avdelning nord, Umeå

Är du en trygg ledare med erfarenhet av förändringsledning? Vill du vara med att utveckla IVO:s verksamhet? Då kanske detta är rollen för dig. Vi söker enhetschef till IVO med placering i Umeå. Avdelningen ansvarar för tillsynen av hälso- och sjukvård samt socialtjänst i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands samt Jämtland-Härjedalens län. Avdelning nord består av cirka 60 medarbetare fördelade på tre enheter samt stab.   Rollen som enhetschef Som... Visa mer
Är du en trygg ledare med erfarenhet av förändringsledning? Vill du vara med att utveckla IVO:s verksamhet? Då kanske detta är rollen för dig.

Vi söker enhetschef till IVO med placering i Umeå. Avdelningen ansvarar för tillsynen av hälso- och sjukvård samt socialtjänst i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands samt Jämtland-Härjedalens län. Avdelning nord består av cirka 60 medarbetare fördelade på tre enheter samt stab.

 

Rollen som enhetschef

Som enhetschef kommer du att ansvara för en enhet på avdelning nord i Umeå och leder avdelningen tillsammans med chefer på avdelningen. Du kommer att ha personal- och budgetansvar och vara direkt underställd avdelningschefen samt ingå i avdelningens ledningsgrupp. Du ingår även i myndighetens chefsgrupp som gemensamt tar ansvar för myndighetens utveckling och dagliga verksamhet.

I arbetet kommer du i kontakt med representanter från hälso- och sjukvården och socialtjänsten och dess personal, men också allmänhet och media. Du kommer att leda enheten i en myndighet som är i ständig utveckling. Det innebär att du ansvarar för det dagliga arbetet och har en viktig roll som drivande i det förändringsarbete som pågår i samarbetet med andra enheter och avdelningar. IVO:s omfattande uppdrag ställer krav på utvecklade arbetssätt för att nå ökad måluppfyllelse. Myndighetens strategiska inriktning syftar till att nå ett ökat genomslag för patienter och brukare, genom att arbeta mer tillsammans och mer riskbaserat. Digitalisering och datadriven analys är ett centralt utvecklingsområde, tillsammans med utvecklat ledarskap och medarbetarskap.

Din profil

Vi söker en trygg ledare med god analytisk förmåga och ett strategiskt förhållningssätt. Ditt ledarskap präglas av mod, tydlighet och integritet. Vidare är du utvecklings- och resultatorienterad och har en förmåga att se och agera för helheten. Vi ser även att du har god förmåga att skapa goda relationer och samarbeta med andra. Du leder på ett tydligt och coachande sätt och kan skapa de förutsättningar som krävs för att medarbetarna ska känna sig engagerade och delaktiga. Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi söker dig som har:


• Relevant akademisk utbildning
• Erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård och omsorg
• Flerårig och aktuell chefserfarenhet och goda ledaregenskaper
• Vana att ta initiativ, driva och genomföra utvecklings- och förändringsarbete

Meriterande är om du har:


• Kunskap om lagar och regelverk som styr hälso- och sjukvården
• Erfarenhet och kännedom om lagar och förordningar som råder för statlig verksamhet

 

Vad kan IVO erbjuda dig?

Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en organisation där du tillsammans med kollegorna driver vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat.

IVO strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.

Anställningen är en tillsvidareanställning och avser heltid med placering i Umeå. Provanställning i sex månader tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 12 December 2022.

Ange diarienummer 2.1.145904/2022

Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering och vidare annonseringsvägar.


IVO bidrar till en säker vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.

Myndigheten har cirka 770 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning och analys är placerade i Stockholm, liksom myndighetens två övergripande avdelningar verksamhetsstöd och generaldirektörens stab. Visa mindre

Arbetsförmedlingschef till Enheten Södra Västerbotten

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Enheten 
Enheten Södra Västerbotten består av 75 medarbetare fördelat på 4 sektioner.

I denna tjänst ansvarar man även för 6 kommuner.

 

Arbetsförmedlingschefens uppdrag och ansvar
Ditt uppdrag som enhetschef är det övergripande verksamhets-, budget- och personalansvaret. Du ansvarar för att enhetens resultat motsvarar fastställda mål.

Som Arbetsförmedlingschef ingår du i regionchefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna och de andra enhetscheferna att ansvara för hela regionens resultat och utveckling. Du har ett viktigt uppdrag i att skapa en egen väl fungerande ledningsgrupp och tillsammans med dina sektionschefer driva och utveckla enheten. Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen region och i god samverkan med fackliga parter. Som Arbetsförmedlingschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap.

 

Grundläggande kvalifikationskrav
Minst ett års aktuell erfarenhet av:

- Chefskap med verksamhets- och personalansvar inom Arbetsförmedlingens verksamhet

Eller

- Chefskap på motsvarande nivå med verksamhets- och personalansvar från annan organisation

 

- Svenskt B-körkort

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av att leda i en politiskt styrd organisation
- Erfarenheter av samverkan med kommuner och andra organisationer
- Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
- Erfarenhet av att ha ingått i eller lett ledningsgrupper
- Erfarenhet av att ha jobbat i en processorienterad organisation med komplexa uppdrag
- Erfarenhet av att leda andra chefer

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring


Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

- Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
- Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
- Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

Stor vikt kommer att läggas på din ledarskapsförmåga.

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Umeå.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-12-30. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Klusterchef till Kronans Apotek Renmarkstorget & Holmsund

Ansök    Nov 28    Kronans Apotek AB    Apotekschef
Vi på Kronans Apotek älskar hälsa och strävar hela tiden efter att utvecklas och se till kundens behov. Är du sugen på utveckling och vill ta nästa steg i din karriär? Vill du leda samt bli en del av ett fantastiskt team, se hit! Din roll som apotekschef Nu söker vi en ny driven och engagerad Apotekschef till våra mysiga apotek på Renmarkstorget samt i Holmsund. Som Apotekschef kommer du att leda och arbeta tillsammans med ett härligt team bestående a... Visa mer
Vi på Kronans Apotek älskar hälsa och strävar hela tiden efter att utvecklas och se till kundens behov. Är du sugen på utveckling och vill ta nästa steg i din karriär? Vill du leda samt bli en del av ett fantastiskt team, se hit!

Din roll som apotekschef

Nu söker vi en ny driven och engagerad Apotekschef till våra mysiga apotek på Renmarkstorget samt i Holmsund. Som Apotekschef kommer du att leda och arbeta tillsammans med ett härligt team bestående av totalt sju farmaceuter samt tre apotekstekniker. Du behöver vara en duktig ledare med ett högt driv, engagemang och resultatfokus. Arbetet är både strategiskt men framförallt operativt. Vi söker dig som vill skapa arbetsglädje bland medarbetarna och verka för 100 % nöjda kunder.

Exempel på arbetsuppgifter

- Ekonomiskt ansvar för budget och resultatuppföljning.
- Initiera och utveckla lokala samarbeten och relationer på orten.
- Arbeta för att positionera apoteket starkt på marknaden.
- Totalt personal- arbetsmiljö- och kvalitetsansvar för apoteket.
- Ansvara för att apoteket har en optimal bemanning genom schemaläggning.
- Attrahera, Rekrytera, behålla och vidareutveckla din personal på apoteket.
- Leda och utveckla arbetet och medarbetarna på apoteket mot uppsatta mål.
- Skapa delaktighet inom apoteket och verka för en god gruppdynamik.
- Fördela relevant information inom apoteket och dess medarbetare.
- Arbeta för att stötta vår platta organisation med ett operativt och nära ledarskap.
- Ansvara för att du och dina medarbetare lever och delar våra värderingar.

Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare, alt apotekstekniker eller annan relevant bakgrund. För att trivas i rollen har du lätt för att inspirera andra och skapa engagemang. Då du kommer arbeta efter högt uppsatta mål ser vi att du är strukturerad, positiv, handlingskraftig och lösningsfokuserad som person. Eftersom vi strävar efter 100 % kundnöjdhet är du kundorienterad och affärsnära med driv för resultat.

Välkommen till vårt gäng
Vi erbjuder dig en öppen arbetsplats med mycket glädje, där du får ta egna initiativ och eget ansvar. Vi tror på motiverade team för att kunna lyckas och därför satsar vi på ett anpassat och digitalt utbud av utbildningar som passar för just dig och din utveckling. För rätt person finns det många spännande möjligheter, inte bara inom Kronans Apotek utan inom hela Oriola gruppen.

Sista ansökningsdag: 15.12.2022
Anställningsform: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Vill du vara med?
Tycker du att detta låter lika spännande som vi tycker att det är. Skicka då in ett motiveringsbrev och ditt CV via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag, så skicka din ansökan redan idag!

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta regionschef för apoteket Anita Lundmark på [email protected]

Fackliga representanter är Aisha Karimi, [email protected] samt Gunilla Andersson, [email protected] (Region 1&2&5), Verdi Sawma, [email protected] (Region 3&Sk;), Margaretha Olsson, [email protected] (Region 4), Inga-Lill Nilsson, [email protected] (Region 6), Kristina Hallberg (KP)

Säljsamtal undanbedes!

Kronans Apotek är den moderna och kundnära apotekskedjan som förenar utveckling med omtanke. Vi är en partner för hälsa genom hela livet och en del av ett friskare imorgon. Våra 2600 medarbetare är grundstenen i vår verksamhet och det är deras drivkraft och potential som får oss att lyckas!

Som en del av Oriola-koncernen är vi den enda apotekskedjan i Sverige som medverkar i alla led av läkemedelsförsörjningen. Hos oss får du tillgång till en mångfald av expertis samt utvecklande och inspirerande möjligheter inom hela koncernen. Just nu befinner vi oss på en spännande resa med en kraftigt växande E-handel och vi utökar frekvent vårt utbud av tjänster för hälsa och välmående.

Vi lovar att göra vårt bästa för att stötta din utveckling och skapa förutsättningar för att du ska ha en lång och rolig karriär hos oss – och förväntar oss att du gör detsamma med vår. Drivna av vårt syfte, hälsa för livet, tar vi ett stort samhällsansvar och bryr oss om våra kunder på riktigt och överträffar deras förväntningar varje dag!

Vill du också arbeta tillsammans för hälsa? Visa mindre

Enhetschef till Din kommunala hemtjänst, Ersboda

Din kommunala hemtjänst är Umeå kommuns egna utförare av hemtjänst. Vi har lång erfarenhet och är idag den största utföraren. För oss är det viktigt att individen är delaktig och har inflytande över hur hemtjänsten utförs. Nu söker vi en vikarierande enhetschef till Ersboda. Välkommen att söka! Dina arbetsuppgifter Du leder 27 tillsvidareanställda medarbetare samt timanställda där du har ansvar för ekonomi, arbetsmiljö, brukarkvalitet, uppföljning o... Visa mer
Din kommunala hemtjänst är Umeå kommuns egna utförare av hemtjänst.

Vi har lång erfarenhet och är idag den största utföraren. För oss är det viktigt att individen är delaktig och har inflytande över hur hemtjänsten utförs.

Nu söker vi en vikarierande enhetschef till Ersboda. Välkommen att söka!

Dina arbetsuppgifter

Du leder 27 tillsvidareanställda medarbetare samt timanställda där du har ansvar för ekonomi, arbetsmiljö, brukarkvalitet, uppföljning och utveckling. Arbetsgruppen speglas av ett nära samarbete med en stark och positiv teamkänsla.

Du arbetar för att hemtjänstens mål uppnås samt att beslutade aktiviteter genomförs. Du ansvarar för att dina medarbetare får förutsättningar i det dagliga arbetet och uppmuntrar också medarbetarna att jobba med ständiga förbättringar. 

Du ingår i en ledningsgrupp med 15 andra chefer och gruppen leds av en verksamhetschef. Kontakter med kommunens övriga funktioner och externa samarbetspartners är en naturlig del av ditt arbete. 

Om dig

Vi söker dig som har högskoleutbildning samt erfarenhet som chef från äldreomsorgen alternativt inom hälso- och sjukvård. Har du arbetat som chef inom hemtjänsten är det meriterande.

Ditt ledarskap kännetecknas av lyhördhet, tydlighet och prestigelöshet. Du trivs i mötet med både medarbetare och brukare och tar dig tid att lyssna och återkoppla. För att trivas i jobbet är du flexibel och lösningsorienterad då den ena dagen inte är den andra lik.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Välkommen med din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret.

Övrigt

Tjänsten är ett vikariat under perioden 230101-230601.

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Visa mindre